bitstream/123456789/17593/1
  Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «внутрішній аудит»
uploads/editor/8175/501313/sitepage_28/files
  На допомогу методисту видавнича діяльність у методичній роботі київ-2004
bitstream/123456789/17595/1
  Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Контроль І ревізія»
bitstream/123456789/17591/1
  Методичні вказівки для проведення практичних заннять з дисципліни «Контроль І ревізія»
downloads/neuropathology
  Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Кафедра нервових хвороб з курсом нейрохірургії
bitstream/123456789/17592/1
  Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
uploads/editor/1517/151751/sitepage_97/files
  Освітній проект підготувала вчитель хімії Фурман Наталя Аркадіївна
uploads/editor/8175/501313/sitepage_36/files
  І. Вступ Треба вчити не думок, а думати. Е. Кант
uploads/files/170
  Екологічний стан Азовського моря
vkd/media/304879299
  Будут вопросы, пишите. С ув. Белых Анна Вячеславовна. 0665112181 после18. 00 Практичні завдання
bitstream/123456789/17594/1
  Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
1758/1
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
d/665844/d
  Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
upload
  Реферат текстова частина дипломного проекту: 66 с., 18 рис., 15 табл., 5 додатків, 12 джерел
200000038-2f1d730175
  Видатні постаті херсонщини радянська епоха
uploads/files/175
  Положення СРСР на сході а Бої у ріки Халхін-Гол б Радянсько-японський пакт про нейтралітет Політика умиротворення агресорів Мюнхенська угода І позиція СРСР міжнародні відношення СРСР з Англією, США І Францією Радянсько-німецькі відношення
upload
  Дипломний проект: 64 с., 15 рис., 4 табл., 4 додатки, 20 джерел. Об'єкт роботи інформаційний тракт середньошвидкісного модему
uploads/editor/1517/151750/sitepage_71
  Старшого вчителя
_ld/21
  Текст-розповідь за власними враженнями,,Спогади про літо
jspui/bitstream/123456789/11759/2
  «необхідність, методи та моделі грошових реформ»
bitstream/123456789/1754/1
  Вплив баскетболу на розвиток рухових якостей
uploads/editor/4275/370175/sitepage_69/files
  «Улюблені міфи Давньої Греції»
uploads/files/240
  Системи права і законодавства
jspui/bitstream/123456789/11758/2
  «сучасні тенденції розвитку інфляційних процесів та їх макроекономічне регулювання»
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Безпека життєдіяльності людини»
bitstream/123456789/17590/1
  Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «внутрішній аудит»
175/1
  Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни «планування діяльності підприємства»
uploads/editor/4275/370175/sitepage_115/files
  «Повчання Володимира Мономаха»
files
  Реферат 2000 рік Зміст: Поняття про венеричні хвороби. Перебіг сифілісу. Перебіг гонореї
uploads/editor/8175/501313/sitepage_36/files
  Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
uploads/editor/1457/175144/sitepage_105/file
  Власність у нашому житті
uploads/editor/4275/370175/sitepage_115/files
  Література українського романтизму. Поети-романтики. П. Гулак-Артемовський „Рибалка”, Є. Гребінка «Українська мелодія»
attachments
  Повідомлення домашнього завдання Хід уроку I. Організаційний момент Добрий день, діти! Всі готові до уроку? II. Актуалізація чуттєвого досвіду, опорних знань учнів та мотивація навчальної діяльності «Ввічливість це одна з тих якостей,
upload
  Непосредственного телевизионного вещания (снтв)
attachments
  Лабораторна робота №6 «Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію»
uploads/editor/1457/175147/sitepage_260/files
  Урок 1 Тема: Призначення математичних процесорів. Огляд середовища математичного процесора Мета: Навчальна
web/uploads/doc
  Втрати виробництва і собівартість продукції
d/665844/d
  Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів наукового ступеня кандидата наук (PhD) Обговорено та затверджено на засіданні кафедри
1750/1
  Методичні вказівки до практичних занять в розрізі тематики курсу «Управлінський облік І»
bitstream/123456789/17587/1
  Курс лекцій Тернопіль 2016 Шостаківська Н. М., Аудит : Курс лекцій. Тернопіль: тнту імені Івана Пулюя, 2016. с
downloads/medpsychology
  Етико-деонтологічні аспекти в психотерапії
uploads/editor/1457/175147/sitepage_259/files
  Шановні одинадцятикласники!
uploads/files/175
  Платіжний баланс держави
_ld/1
  Урок. Композиція у живописі. Створення краєвиду з хмарами
uploads/editor/4275/370175/sitepage_113/files
  Світова література 7 клас шановний семикласнику! Любий читачу! Юний друже!
uploads/editor/1457/175154/sitepage_92
  Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі. Барометри. Залежність тиску атмосфери від висоти
uploads/files/175
  Реферат подолання мовно-рухових порушень при дитячих церебральних паралічах
attachments
  Тема. Рушничок дитинства
downloads/childinfective
  Модуль 2 «Дитячі інфекційні хвороби»
files
  Днепровский каскад: позитивы и негативы Дніпровський каскад: позитиви та негативи
attachments
  Міністерство освіти та науки україни відділ освіти Слов’янської райдержадміністрації Слов’янський районний методичний кабінет Проект
uploads/editor/4275/370175/sitepage_116/files
  Ковбасенко Ю.І. Світова література: Підруч для 10 кл. Знз
17587/1
  1. Опис навчальної дисципліни
17565/1
  Програма з дисципліни «Психологія проектної діяльності»
upload
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 2в Видавнича справа та літературний процес
files
  Курсова робота з інформатики Мова програмування Turbo-Basic
uploads/editor/1457/175147/sitepage_260/files
  Автоматизація математичних обчислень
files
  Серцеві захворювання
file
  Аналітико-синтетична переробка документної інформації
uploads/editor/4275/370175/sitepage_115/files
  зразок героїчного епосу в давній літературі, її вершинне досягнення
uploads/editor/9/3014/sitepage_175/files
  Рекомендована тематика курсових робіт з діловодства
uploads/editor/1517/151751/sitepage_128/files
  Червонотоківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів «Роль заступника директора з навчально – виховної роботи у розвитку креативності педагогічного колективу»
bitstream/123456789/17589/1
  Курс лекцій Тернопіль 2016 Шостаківська Н. М., Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку і аудиту
uploads/editor/31/14922/sitepage_175/files
  Лойченко Ольга Валеріївна
wp-content/uploads/2017/10
  Уроку з теми: «Робота з панеллю керування» Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»
data/34/file_doc
  Міжнародний фонетичний алфавіт: еєктивні приголосні
doc
  Програма навчальної дисципліни антропологія галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
Files/downloads
  Інформація про школу 1936 рік початкова школа 1950 рік восьмирічна школа 1967 рік середня школа 1994 рік Кулиничівська загальноосвітня школа
files/3
  Кафедра правознавства Курсова робота на тему: „ Поняття та види переведення на іншу роботу
bitstream/123456789/17573/8
  Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни Тернопіль 2009
uploads/files/175
  Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища
upload
  Текстова частина дипломного проекту: 87 с., 4 додатки, 18 джерел. Об'єкт проектування супутникова система забезпечення теле- та радіомовними програмами радіопередавального центру
files/8
  „Асортимент та споживні властивості сушеного винограду
uploads/editor/1517/151754/sitepage_118/files
  Євген Гуцало. «Лось». Характеристика образів. Великий світ природи, місце в ньому людини
uploads/editor/1517/151750/sitepage_73
  Халдейське царство
uploads/editor/4275/370175/sitepage_115/files
  Найдавніші рукописні книги Київської Русі Остромирове Євангеліє — одна з найвидатніших пам'яток старослов'янського письменства
Images/Files
  Застосування соціальних мереж в начальній діяльності студентів
uploads/files/131
  Розділ: Біологія Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників
doc/files/news/521/52175
  Особливості соціалізації дітей у початковій школі на основі педагогіки В. О. Сухомлинського
files/11
  Особливості проявів суїцидальної поведінки
uploads/editor/4275/370175/sitepage_116/files
  Дієслово як частина мови
files/1
  Обґрунтування теми дослідження 1 Економічний зміст основних засобів,завдання їх обліку
files/6
  Курсова робота на тему: “реформи петра I
uploads/editor/4275/370175/sitepage_116/files
  Творчість Олександра Олеся. Володимир Винниченко. Новела
uploads/doc/09f8
  Урок православної культури Слобожанщини для учнів 7 класу
attachments
  Паспорт бібліотеки Відомості про загальноосвітній заклад
  Практикум Вставте пропущені слова
Files/downloads
  Конспект уроку для 10 класу Тема уроку: Люди та їх взаємовідносини Цілі
download/publications/292
  Н. В. Максименко
uploads/editor/1517/151750/sitepage_77
  Урок: математика Тема. Знаходження різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Перевірка додавання
attachments
  Урок навчання грамоти 1 клас Літера Щ, щ ("ща"), позначення нею на письмі звукосполучення [шч]. Бесіда на тему "
uploads/editor/3550/299615/sitepage_175/files
  Закону України «Про позашкільну освіту»
uploads/doc/0e5e
  Урок № Тема уроку Рівнобедрений трикутник Мета уроку: домогтися свідомого розуміння учнями
Files/downloads
  П/п № уроку в темі Зміст навчального матеріалу Дата Приміт ки Тема Екосистемний рівень організації живої природи (21 год) 81 1 Природні біогеоценози
uploads/editor/1457/175154/sitepage_92
  Урок 1 Клас: 7 Тема. Фізичне тіло і речовина. Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома
uploads/editor/8175/501313/sitepage_36/files
  Урок основа класно-урочної форми навчання
uploads/editor/1457/175147/sitepage_265/files
  Сортування і фільтрація даних у таблицях
bitstream/123456789/9175/3
  «актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини»
uploads/editor/8175/501313/sitepage_36/files
  Урок географії Густота населення (чол./км2) незаселені території
attachments
  Яка пора року настала? -який зараз місяць? -чому він так називається? -які ознаки осені ви помітили?
  Книги це вікна, крізь які душа дивиться на світ. Домівка без книг все рівно, що кімната без вікон
images/File/DODATKI_2016/rasporyageniya
  Додаток до розпорядження міського голови від 10. 03. 2016 p №188 План заходів у рамках проведення «Тижнів добрих справ»
bitstream/123456789/1752/1
  Впровадження інтерактивних технологій навчання для розвитку творчих та пізнавальних здібностей учнів
uploads/editor/8175/501313/sitepage_37/files
  Творча група гуманітарно-естетичного напрямку
attachments
  Фізичні й хімічні властивості та застосування гомологів метану
uploads/editor/1517/151751/sitepage_97/files
  «Просто знати – мало. Знання потрібно використати» Гете. Девіз
doc/files/news/141/14175
  Урок по темі «євразія» в 7 класі І міні-модуль (змістово-пошуковий ). Геологічна будова Євразії
attachments
  «Космічна подорож Сонячною системою»
  Лабораторна робота №6 «Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію»
download/version/1434011757/module/10547514999/name
  Пролунав шкільний дзвінок І почав мови урок
attachments/article/11755
  Фізіологічні основи мислення
doc/files/news/531/53175
  Еритроцити. Групи крові. Правила переливання крові
uploads/editor/1517/151751/sitepage_97/files
  Презентація вчителя хімії Кому посміхається наука? Тому, хто її любить!
download/version/1363961175/module/7528425193/name
  Художній світ “П’яного корабля” артюра рембо
wp-content/uploads/2018/03
  «язык и культура»
uploads/editor/1457/175146/sitepage_115
  Урок 33 Клас 6 Тема Атмосфера, її склад І будова Мета: навчальна
download/version/1417085185/module/9861146498/name
  Утворення Кирило – Мефодіївського братства Тарасов В. В. вчитель історії Серпневської зош І-ІІІ ступенів
uploads/doc/0765
  В.І. Вернадський Біосфера. Поняття про біосферу тема урока
attachments
  Снід – хвороба чи грандіозна афера? Тема: Мета
  Сценарій розробила викладач хімії Лазебна Оксана Іванівна сезону
uploads/editor/3046/175802/blog_28372/files
  Діяльнісний підхід навчання історії Номінація Навчально-методичне забезпечення
uploads/editor/4275/370175/sitepage_90/files
  Підручники: (9А) Г. П. Бевз; В. Г. Бевз Алгебра: 9 клас К.: Зодіак еко, 2009. 288с
uploads/editor/1457/175147/sitepage_265/files
  Урок Тема. Етапи створення бази даних. Поняття про системи управління базами даних введення даних
uploads/editor/1457/175147/sitepage_78
  Виконав презентацію
uploads/editor/1457/175147/sitepage_265/files
  Урок Система управління базами даних Microsoft Office Access 2007 Знайомство з Microsoft Office Access 2007
uploads/editor/4275/370175/sitepage_116/files
  Загальна характеристика розвитку культури та літератури ХІХ ст., Стильове розмаїття літератури. Реалізм як напрям у світовій літературі. Розквіт реалістичної літератури та її роль у культурному й суспільному житті ХІХ ст
uploads/editor/4275/370175/sitepage_115/files
  Українська література ренесансу І бароко. Роль православних братств, острозької та києво-могилянської академій у розвитку української культури
200000073-d079cd175c
  Корінь. Види коренів. Типи кореневих систем
attachments
  Урок розвитку зв’язного мовлення
  Урок розвитку зв’язного мовлення в 11 класі Відгук на музичний твір
uploads/files/105
  Уроках з теми «Залізо та його сполуки»
uploads/editor/4275/370175/sitepage_90/files
  Підручники: (9А) Г. П. Бевз; В. Г. Бевз Алгебра: 9 клас К.: Зодіак еко, 2009. 288с
attachments
  Первомайська гімназія Вчитель математики Турко Оксана Геннадіївна Мета
  Первомайська гімназія Первомайської міської ради Миколаївської області
_files/200000536-175ed185a0
  Українські пам’ятки класицизму. Урок узагальнення знань
uploads/editor/8175/501313/sitepage_36/files
  З досвіду роботи заступника директора з навчально-виховної роботи Григоренко Т. А
uploads/doc/127b
  Перегляд фрагментів уроів з використанням оздоровчих технологій. Використані технології
attachments
  Урок в 6 класі з теми Множення і ділення звичайних дробів
uploads/editor/4275/370175/sitepage_70/files
  Урок №1 Тема. Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв'язок з іншими словами в реченні). Іменники, що означають назви істот та назви неістот
server/ukrainian/lessons/literature/9class
  Тема. Загадка Богданових скарбів (поема Т. Шевченка „Великий льох”). Мета. Сприяти розумінню ідейно-художнього змісту поеми „Великий льох”
uploads/editor/5/17538/sitepage_66/file
  Алан Александр Милн Вінні‑Пух та його друзі
attachments
  Тема уроку: Поняття етикету під час споживання їжі. Правила сидіння за столом. Використання ножа, виделки. Споживання їжі та напоїв. Прийоми споживання страв, чаю та кави. Традиції споживання їжі різних народів
200000175-64519654be
  10 клас Українська література академічний рівень 70 год
uploads/editor/4275/370175/sitepage_114/files
  Володимир Дрозд «Білий кінь Шептало»
Files/downloads
  № п/п № уроку в темі Тема уроку Дата При мітки
uploads/editor/4275/370175/sitepage_160/files
  Розділ І. Мистецтво в просторі культури Тема Жанрова палітра музичного мистецтва Урок Інструментальна музика
attachments/article/6175
  Урок української мови у 5 класі розробила І провела вчитель української мови та літератури І категорії Кривуля Ольга Іванівна
files
  Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
attachments
  З досвіду роботи Відомості про вчителя
uploads/editor/1517/151750/sitepage_91
  Урок повинен сприяти розвитку пізнавальних процесів в учнів
attachments
  Урок з основ здоров̕я 6 клас "…щодня робіть хоча б одну добру справу, здатну викликати усмішку радості на чиємусь обличчі"
  Уроку української мови 1 клас Майстерчук І. В. Гра "знайди зайве"
uploads/editor/4275/370175/sitepage_107/files
  Тема. Приголосні звуки. Звуки (дж), (дз)
uploads/editor/4275/370175/sitepage_126/files
  Урок 6/4 Тема Прискорення. Рівноприскорений рух
uploads/editor/4275/370175/sitepage_70/files
  Опис педагогічного досвіду Суб'єктивізація як технологія розвитку логічного мислення учнів початкової школи
uploads/doc/027c
  Тема: складнопідрядне речення з підрядними означальними й підрядними з’ясувальними
uploads/editor/1517/151754/sitepage_118/files
  Дніпропетровщина рідний край
download/version/1414509581/module/10651758023/name
  Речовини. Чисті речовини і суміші Тема: Речовини. Чисті речовини і суміші
uploads/editor/3046/175802/blog_/files
  Урок №1 Вчитель Танцерова Ірина Вікторівна нз школа №5 міста Тернівки Мета І очікувані результати
uploads/editor/1517/151750/sitepage_73
  Повторення розділу
uploads/editor/4275/370175/sitepage_69/files
  Міф про Прометея. Велич подвигу Прометея, його самопожертва заради людей Мета та завдання
uploads/editor/1517/151754/sitepage_118/files
  Портфоліо вчителя української мови та літератури Червонотоківської зш І-ІІІ ступенів Верхогляд Лариси Володимирівни
  Звіт вчителя української мови та літератури Червонотоківської зш І-ІІІ ступенів Верхогляд Лариси Володимирівни Педагогічне кредо Учитись важко, а учить- ще важче, Але не мусиш зупинятись ти
  «морфологія. Загальна характеристика частин мови»
uploads/editor/4275/370175/sitepage_100/files
  Урок № Правила поведінки і техніки безпеки в комп'ютерному класі. Поняття інформації. Повідомлення
uploads/editor/1517/151754/sitepage_118/files
  Література рідного краю
uploads/editor/4275/370175/sitepage_115/files
  Вступ Розвиток української мови. Повторення вивченого у 8 класі
attachments
  Урок истории и литературы
uploads/editor/4275/370175/sitepage_1/files
  На допомогу молодому вчителю Схвалено радою методичного кабінету
uploads/editor/4275/370175/sitepage_103/files
  Microsoft Word Тема. Повторення матеріалу з теми «Текстовий редактор ms word» Пізнавальна мета уроку
download/version/1442476509/module/10417530699/name
  Урок я розглядаю як відкриту соціально-педагогічну систему для здобуття учнями якісної освіти. Вважаю, що компетентність формується у процесі власної діяльності (активності), тому самонавчання та співпраця
uploads/editor/1457/175147/sitepage_264/files
  Основи структурного програмування
  Основи структурного програмування
doc/files/news/417/41751
  Вчимося мудрості
uploads/editor/4275/370175/sitepage_110/files
  Дистанційні завдання для учнів 4-В, 4-б класів, 3-4 тижні. Математика 79-86 уроки
doc/files/news/417/41752
  Розфарбовування об
files/nuschool
  Програма дистанційного курсу «Онлайн-курс для вчителів початкової школи»
attachments/article/11753
  Тема. Газообмін у легенях і тканинах. Мета
  Газообмін у легенях І тканинах. Повітря — це все, тому що без Повітря ми не існуємо
uploads/editor/1457/175159/sitepage_204
  Технологія виконання ручних швів: козлик
uploads/editor/8175/501313/sitepage_36/files
  Падалиця Тетяна Дмитрівна вчитель географії Григорівської зш І-ІІІ ступенів Методична проблема
attachments/article/11752
  Ладижинська зош І-ІІІ ступенів Уманської районної ради Черкаської області
91.196.178.175=-ккр інформатика 1-6 (І семестр).doc
  Варіант №1 Початковий рівень: Виберіть одну правильну
37.54.175.59=-ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ контрольна.docx
  Хімічні реакції І рівень (по 0,5 бала)
directory 175  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка