Files/downloads
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
files
  «Затверджую» Директор цпто №3 С. В. Скльомін План виховної роботи дптнз
Files/downloads
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
wp-content/uploads/2017/01
  Галицько-Волинське князівство
  Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
  Філософія Середньовіччя
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з англійської мови для вступників на навчання за освітнім рівнем
  Програма вступних випробувань з німецької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ІСТОРІЯ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА
  Робоча програма навчальної дисципліни історія виконавського мистецтва рівень вищої освіти перший
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ОПЕРНИЙ КЛАС (СТУДІЯ)
  Робоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
Files/downloads
  Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності навчального закладу
wp-content/uploads/2017/04
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
wp-content/uploads/2017/02
  Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 201 7 році Прийом до аспірантури Університету
wp-content/uploads/2017/04
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
2017/abit
  Програма вступних випробувань з предмета «історія україни» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
  Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр / Спеціаліст»
  Програма фахових випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра Спеціальність: Філологія
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальності "Туризм" для здобуття ступеня "
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ОПЕРНИЙ КЛАС (СТУДІЯ)
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ІСТОРІЯ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» «затверджую»
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/КУЛЬТУРА МОВИ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»
1_2017/Distan_aprel
  Урок Завдання для опрацювання 1
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «історія та культура україни»
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ
  Програма навчальної дисципліни українська мова
wp-content/uploads/2017/04
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
userfiles/archive_article/article/2017-07-06_379
  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
images/doc
  Методичні рекомендації по написанню магістерської (дипломної) роботи студентами спеціальності 03040101 "Правознавство"
docs/2017/bachelor/5 МУЗИКОЗНАВСТВО/ОПЕРНА ДРАМАТУРГІЯ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» «затверджую»
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ
  Програма навчальної дисципліни безпека життєдіяльності Рівень вищої освіти перший
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
wp-content/uploads/2017/01
  Формування національно-патріотичних почуттів учнів на уроках української мови та літератури шляхом упровадження сучасних педагогічних технологій Актуальність обраної теми
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПСИХОЛОГІЯ
  Розділ введення у загальну І музичну психологію тема Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості
Doc
  Методичні вказівки до виконання атестаційної роботи магістрів для спеціальностей: 05050315 Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів
wp-content/uploads/2017/03
  Пояснювальна записка програму для складання вступного іспиту зі спеціальності 011 Науки про освіту розроблено
wp-content/uploads/2017/04
  Кримінальне процесуальне право україни
  Двф/І. 02 Методологія та організація наукових економічних досліджень Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Методологія та організація наукових економічних досліджень»
wp-content/uploads/2017/06
  Бюлетень нових надходжень за червень 2016 р. Львів 2016 2 Природа. Природничі науки
  Подання для нагородження дипломом за визначні наукові здобутки від Міжнародної Академії рейтингових технологій І соціології «Золота фортуна» піб
wp-content/uploads/2017/03
  Зарубіжна історіографія
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
sites/bdpu.org/files/KF/ffsk
  Анотації дисциплін вільного вибору для студентів, які будуть навчатись на 3 курсі у 2017-2018 навчальному році Античні сюжети у світовій літературі
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
sites/default/files/docs/Conferences/2016/2017/Conf_2017/Didenko
  Ю. В. Діденко учений секретар Науково-видавничої ради нан україни
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
  Програма навчальної дисципліни підготовки «магістр» галузь знань 08 «Право» спеціальність 081
Doc
  Методичні вказівки для виконання дипломних проектів бакалаврів напрям підготовки: 050503 машинобудування
wp-content/uploads/2017/06
  Берегиня, а не рабиня
imagesdiff/dopomohu_bib
  Переліком стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи
sites/default/files/docs/Conferences/2016/2017/Conf_2017/Kriuchin
  Реферативна база даних «Україніка наукова» та український реферативний журнал «Джерело» Хронологічний період з 1998 р
wp-content/uploads/2017/06
  Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 201 7 році Прийом до аспірантури Університету
Files/downloads
  Конкурс «Шкільна бібліотека-2017»
wp-content/uploads/2017/03
  Н/к "Історія Центрально-Східної Європи" 1918
wp-content/uploads/2017/04
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
wp-content/uploads/2017/10
  Розвиток уявлень про культуру в філософській думці від античності до сьогодення
document/pressa/Shkolyar/2017
  Видання пог
wp-content/uploads/2017/01
  Тема: Енергоефективність в Україні. Регулюючі механізми енергозбереження
jspui/bitstream/6789/7853/1
  Історія та сучасність
wp-content/uploads/2017/05
  Овсяннікова Тетяна Миколаївна, к б. н., доцент, доцент кафедри біологічної і медичної фізики радіофізичного факультету робоча програма
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових вступних випробувань з іспанської мови для навчання на освітньо-кваліфікаційні рівні «Магістр»/»Спеціаліст»
bitstream/123456789/19738/1
  І. Сікорського історія виникнення І розвитку футболу в україні
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/КУЛЬТУРА МОВИ
  Робоча програма навчальної дисципліни культура мови рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
wp-content/uploads/2017/08
  Вишнева Ірина, завідувач ку хопмпк
wp-content/uploads/2017/06
  «Фундатор української бібліографії» До 165-річчя Івана Омеляновича Левицького
uploads/editor/1437/641598/sitepage_161/files
  Формування предметних компетентностей школярів з природничо-математичних дисциплін засобами освітньої робототехніки
OBLADM/obldp.nsf/index/029DF7E7C790E0A0C2258117002EB480/$File
  Проект плану проведення заходів до Дня Європи в 2017 році у Дніпропетровській області
law/pages/dop/8/files
  Визначення форм і методів правового регулювання та засобів забезпечення законності публічно-управлінської діяльності
metodist
  Аналіз роботи дошкільного навчального закладу
wp-content/uploads/2017/10
  Уроку з теми: «Робота з панеллю керування» Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»
wp-content/uploads/2017/11
  Схвалено затверджено
wp-content/uploads/2017/07
  Додаток до листа Міністерства освіти І науки України від 06. 03. 2017 №1/9-125 перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки України на 2017 рік
wp-content/uploads/2017/10
  Реферат на тему: Біографія
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
images/department/buchuchet/predmets/predmets2017/metod_vkaz_DEK_praktyka
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 "Облік і аудит"
wp-content/uploads/2017/04
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 030401 «Правознавство»
ars/wp-content/uploads/2018/01
  Звіт вп «Атомремонтсервіс» про Хід виконання Колективного договору дп «наек «Енергоатом» за 2017 рік
files
  Звіт про проведення заходів до Міжнародного дня пам’яті жертв голокосту – 27 січня, в Дніпропетровському професійному залізничному ліцеї
wp-content/uploads/2017/04
  Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут імені ігоря сікорського»
wp-content/uploads/2017/10
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Корпоративне право: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Страхове право: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
wp-content/uploads/sites/3/2017/01
  Звіт з правовиховної роботи в хомутецькій зош І-ІІІ ступенів за 2016рік " Закони потрібні не для страху, а для допомоги громадянам…" Вольтер
wp-content/uploads/2017/12
  Short Communications Articles Коротке повідомлення
2017/2
  Контрольна робота Сторінками творчості В. Винниченка, Лесі Українки, С. Чернілевського, І. Жиленко I варіант
  Контрольна робота з теми «Пісні літературного походження»
Files/downloadcenter
  Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів
wp-content/uploads/2017/10
  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»
sites/default/files/files/2017/09
  Житомирська обласна державна адміністрація управління освіти І науки
wp-content/uploads/2017/04
  Опис І вимоги до спецкурсу "Правлячі династії в Центрально-Східній Європі до кінця XVIII ст."
document/138216
  Інформація про виконання плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік
2017/nakazi2017
  Наказ №876 Про результати міських етапів Всеукраїнських конкурсів та акцій зоологічного напрямку у 2017 році
wp-content/uploads/2017/11
  Рішення від № погоджено директор Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради
wp-content/uploads/2017/10
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Правове регулювання банкрутства: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
  Статево-віковий, етнічний, релігійний склад (структура) населення
wp-content/uploads/2017/04
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
wp-content/uploads/2017/05
  Опис курсу “Методологія історії”
  Опис І вимоги до спецкурсу "Утворення та розвиток Московської держави XII-XVII ст."
wp-content/uploads/2017/12
  Дроздівська зош І-ІІІ ступенів вплив іт-технологій на становлення особистостей дітей І підлітків практичний психолог Белік Л. М
wp-content/uploads/2017/04
  Конкурсу «Кобзар і сучасність»
Files/downloads
  Педагогічна рада 27. 12. 2016 року Порядок денний
wp-content/uploads/2017/10
  Реферат з дисципліни «Історія книжкової справи»
2017-2018/programu
  Мелітопольської районної державної адміністрації запорізької області
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ
  Робоча програма навчальної дисципліни історія та культура україни рівень вищої освіти перший
bitstream/123456789/19106/1
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи видавничої справи та редагування»
wp-content/uploads/2017/04
  Кримінальне процесуальне право україни
  Обласні олімпіади юних геологів у системі допрофесійної підготовки учнівської молоді
wp-content/uploads/2018/05
  Кафедра обліку та аудиту
wp-content/uploads/2017/02
  Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту»
Files/downloads
  Розділ І аналіз роботи нвк за 2015/2016 навчальний рік та завдання на 2016/2017 навчальний рік у 2015/2016 навчальному році робота Безруківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад»
wp-content/uploads/2017/01
  Постанова верховної Ради України Про
uploads/editor/455/359351/sitepage_87/files
  Погоджено затверджено начальник управління освіти Завідувач днз №24 Кіровоградської міської ради Т. Васютинська Л. Костенко схвалено
sites/default/files/files
  Міністерство освіти і науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна Вроцлавський економічний університет, Польща Університет Туріба, Рига, Латвія Мішкольцький Університет, Угорщина Магдебурцький
files
  «Затверджую» Директор цпто №3 В. А. Кирилович План виховної роботи дптнз
wp-content/uploads/2017/10
  Реферат на тему: Виконала : студентка І курсу історико-соціологічного факультету Групи ію 11
2018-2019
  Звіт директора за 2017-2018 навчальний рік Протягом навчального року адміністрація та педагогічний колектив нвк вирішував такі пріоритетні питання: впровадження в роботу нетрадиційних методів І форм роботи
wp-content/uploads/2017/12
  Про проектну діяльність та участь інтернатних закладів освіти у регіональних освітніх проектах
Files/downloadcenter
  Затверджую погоджено
wp-content/uploads/2017/10
  Методика проведення предметних уроків із природознавства Зміст
2017/metod
  Аналіз результатів анкетування «Бібліотечні послуги, що потребує громада»
OBLADM/dnepr_rda.nsf/2e8f79a579e9ccd3c22573fe003fcaf0/acf7fad55e92f398c22580bc0025aa4b/$FILE
  Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»

  Методичні рекомендації для проведення Першого уроку в 2017/2018 навчальному році
wp-content/uploads/2017/08
  Моніторинг заходів, проведених громадськими об’єднаннями ветеранів за січень-липень 2017 року за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України для підтримки громадських об’єднань ветеранів, що мають статус всеукраїнських
wp-content/uploads/2017/11
  Основи християнської доктрини
  Проекти Жан Моне – як підготувати проектну заявку світова мережа “жан моне” (1989-2017)
2016/10
  Особливості викладання інформатики в 2016-2017 навчальному році
Files/downloads
  Звіт директора школи Салівон Н. В про підсумки роботи школи у 2016/2017 навчальному році та завдання на новий навчальний рік
wp-content/uploads/2017/08
  Департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації державний навчальний заклад «харківський професійний ліцей будівельних технологій»
wp-content/uploads/2017/01
  Інформаційне забезпечення управління навчально-виховним процесом у професійно-технічному навчальному закладі з досвіду роботи
  Адаптивне управління соціально-педагогічними системами
wp-content/uploads/2017/08
  Постанова від № Київ Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами
  Календарно-тематичне планування (До підручника Й. Я. Ривкінд)
2016
  Календарно-тематичне планування з інформатики 9 клас (2 год на тиждень, усього 70 год., І семестр – 32 год., ІІ семестр 38 год.) Підручник
wp-content/uploads/2017/09
  Дисертація історико-краєзнавчі публікації на сторінках волинської періодики ХІХ – поч. ХХ ст
wp-content/uploads/2017/02
  "Обмін досвідом. Я так працюю" Розвиток креативного мислення на уроках біології
wp-content/uploads/2014/05
  Консорціум закладів післядипломної освіти Український відкритий університет післядипломної освіти Комунальний вищий навчальний заклад
2016-2017/programu
  П. драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичний напрям
document/pressa/Promin/Promin2017
  Реабілітаційна газета українського товариства сліпих видається з 7 січня 1989 року. Виходить двічі на місяць. Видання пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утос
wp-content/uploads/2017/03
  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у 2016 році у травні 1940 р відповідно до постанови уряду урср створено
wp-content/uploads/2018/02
  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у 2017 році Сторінки історії у травні 1940 р відповідно до постанови уряду урср створено
wp-content/uploads/2017/10
  1. Декоративно-ужиткове мистецтво профіль трудової підготовки у 5 7 класах
wp-content/uploads/2017/08
  Організація навчально-виховного процесу в початковій школі в 2017/2018 навчальному році
files/2017/7/28
  Звіт Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації І півріччя 2017 рік зміст І. Вступ >ІІ. Загальна характеристика соціально-економічного розвитку Дарницького району
dokumenty
  Славутський професійний ліцей Славута, 2017 Назва птнз (адреса) – Державний професійно-технічний навчальний заклад «Славутський професійний ліцей»
uploads/documents
  Дитяча школа мистецтв №6 2017-2018 н
files/2016/8/29
  Зміст міське методичне об’єднання педагогічних працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та закладів культури м
wp-content/uploads/2017/03
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Схвалено вченою радою університету "затверджую"
files/bdnistrov-rda/Files/kyltyra
  Звіт відділу культури Білгород-Дністровської районної державної адміністрації про виконання «Програми розвитку культури Білгород-Дністровського району на 2016-2020 роки» у 2017 році
docs/2017/bachelor/3 НАРОДНІ ІНСТРУМЕНИ
  Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін» спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
Files/downloads
  Спеціально організовані позакласні виховні заходи Форма / термін
uploads/editor/3722/579597/blog_/files
  Шаблон презентации Підготувала : завідуюча бібліотекою
Files/downloads
  Результаты І семестра 2016-2017 учебного года На 05. 09. 2016 – 502 ученика Прибыло – 3
wp-content/uploads/2017/02
  «Використання інтерактивних технологій на уроках математики» Інтерактивні форми роботи
wp-content/uploads/2017/09
  Кротова І. В., завідувач Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
foto/projt_reg_info_norm/2015/07
  Перелік скорочень 4 Вступ 5
portal/f/files
  Програма економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2017 рік
nova
  Тема. Просвітництво. Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями
201705/files/04_Other/Study/Informatica/Shapovalov/Lects
  Урок побудуємо таким чином, план: Основні елементи електронної книги. Аркуші. Клітинки, діапазони клітинок та їх адреси
content/documents/408/40757/files
  Розпорядження голови районної державної адміністрації ­­­­­­­­­­­ 25 вересня 2017 року №729 план роботи близнюківської районної державної адміністрації на І v квартал 2017 року
wp-content/uploads/2017/01
  Моніторинг заходів, проведених громадським об’єднанням ветеранів за січень грудень 2016 року за рахунок власних коштів та коштів, передбачених у Державному бюджеті України для підтримки громадських об’єднань ветеранів
  Погоджую заступник голови – керівник апарату Харківської обласної державної адміністрації А. В. Бабічев
wp-content/uploads/2017/10
  Хизувалась квітка своєю красою, Запахом чарівним, ніжною росою, Пелюстками гарними, і стеблом гнучким, Що красу такую не зрівнять ні з чим
wp-content/uploads/2017/03
  Дата проведення: 29. 05. 2015р
uploads/2017/4/12/content
  Звіт голови Арбузинської районної державної адміністрації Олександра Палія по виконанню Програми економічного і соціального розвитку Арбузинського району та делегованих повноважень за 2016 р ік
wp-content/uploads/2017/07
  Про оновлені навчальні програми для учнів 5 – 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
wp-content/uploads/2017/10
  Дипломна робота "Дидактична гра як засіб формування у молодших школярів загальнонавчальних умінь І навичок"
wp-content/uploads/2017/06
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
portal/f/mr
  Законом України "Про фізичну культуру і спорт", «Про позашкільну освіту» розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09. 12. 2015 №1320-р "
wp-content/uploads/sites/624/2017/01
  Урок біології 10 клас Тема Нуклеїнові кислоти: будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів
wp-content/uploads/2018/04
  Рішення сесії Броварської районної ради від № звіт про виконання програми соціально-економічного, культурного І духовного розвитку броварського району За 2017 рік м. Бровари 2018 зміст
wp-content/uploads/2017/10
  Хто тче без рук і без станка? Навіщо павукам потрібна павутина? Як живляться павукоподібні?
wp-content/uploads/2017/11
  Інформація про хід виконання програми соціально-економічного, культурного та духовного розвитку броварського району за 9 місяців 2017 року м. Бровари 2017 вступ
Files/downloads
  Наказ №209 Про проведення районного конкурсу на кращу серію цифрових ресурсів
Files/downloadcenter
  План основних заходів закладів Чернігівської районної цбс на
Fajlok
  Українська мова Підручник для 8 класу знз з угорською мовою навчання за експериментальною програмою Дорогі учні!
wp-content/uploads/2018/02
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Схвалено вченою радою університету "затверджую"
ogolosh/persh_urok2016
  Методичні рекомендації до Першого уроку 2016/2017 н р. «Щоб у серці жила Батьківщина: до 25 річчя незалежності України»
wp-content/uploads/2016/08
  Головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти Сєрікова Л. М
Files/downloads
  Протягом року у закладі творчо працювали 8 предметних методичних об`єднань учителів 5-11 класів, кожне з яких за своїм окремим планом
  Методичні рекомендації щодо проведення першого уроку у 2016/2017 навчальному році
doki
  Наказ №103 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017 навчальному році
wp-content/uploads/2017/04
  Положення про з'єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу
wp-content/uploads/2017/12
  Про охоплення учнів професійно-технічних навчальних закладів заняттями у спортивних гуртках
wp-content/uploads/2017/03
  Про результати проведення щорічної статистичної звітності 2-фк станом на 1 січня 2017 року
wp-content/uploads/2018/04
  Законами України «Про освіту»
documents
  План роботи чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради
wp-content/uploads/2017/07
  Збірник матеріалів
uploads/old-uploads/doc
  Дитяча школа мистецтв №6 2016-2016 н р
wp-content/uploads/2017/07
  Про формування робочих навчальних планів на 2017/2018 навчальний рік
wiki/images/archive/2/28
  Одномембранні органели клітини
wp-content/uploads/2017/10
  Фінансове та банківське право
files/docs/2017
  Рішення сесії Чугуївської міської ради скликання № Міський голова
document/pressa/Zaklik/2017
  Всеукраїнський реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал
Files/downloads
  Звіт про роботу школи в І семестрі 2016-2017 н р. Шановні вчителі, батьки, гості!
wp-content/uploads/2017/04
  Директор онз о. Павленко
Files/downloads
  Біляївський нвк на 2017-2018 н р. Підготувала бібліотекар: Махиня О. В. І. Робота з читачами
wp-content/uploads/2017/04
  Поради тим, хто шукає роботу
wp-content/uploads/2014/05
  Комунальний вищий навчальний заклад
wp-content/uploads/2018/01
  Моніторинг заходів, проведених громадським об’єднанням ветеранів за січень грудень 2017 року за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України для підтримки громадських об’єднань ветеранів, що мають статус всеукраїнських
web_docs/967/2017/03/docs
  Підсумки роботи Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації за 2016 рік
files/2017/8/16
  Програма кандидата на посаду директора кп «Київська міська ветеринарна лікарня» Петренко Юлії кп «Київська міська ветеринарна лікарня»
img/userimages/user_758
  Звіт з розвитку масової фізичної культури та стан розвитку матеріально-технічної бази в Дергачівському районі за 2017 рік Організаційно-практичні заходи щодо розвитку фізичної культури І спорту
wp-content/uploads/2017/01
  Бойко О. Д. Історія України: Посібник
wp-content/uploads/2017/08
  Реалізація інтегрованого підходу в початковій освіті в контексті Концепції Нової української школи Інтеграція (від лат. Integratio – відновлення, спогад, Integer – цілий) – об'єднання в ціле будь-яких частин, елементів
2016-2017/programu
  Кафедра позашкільної освіти
img/articles/file
  Тема : Розпорядок дня. Мета
Files/downloadcenter
  Програма підготовки до річного оцінювання з зарубіжної літератури
Files/downloads
  Розклад уроків за днями тижня, Таблиці. Електронні таблиці Розділ 4 § 1 Розклад руху пасажирських потягів
wp-content/uploads/2017/01
  Виконала: Заступник директора з навчально-виробничої роботи днз хвпу №6
Files/downloads
  Методичний центр відділу освіти Теофіпольської районної державної адміністрації
wp-content/uploads/2017/10
  Говорячи про генетику. Непогано було б уточнити, що краще успадкувати таланти, ніж хвороби…
  Що є благо? Знання. Що є зло? Незнання. Хто розумний, той, виходячи з обставин, одне заперечить, а інше обере…
wp-content/uploads/2017/12
  Програма з позашкільної освіти декоративного-ужиткового напряму
uploads/editor/495/69414/sitepage_51/image/pershiy_urok_2016_2017
  Рекомендований перелік тематичних фільмів до Року Державності
wp-content/uploads/2018/04
  Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Голова правлiння Ривак Андрiй Iванович
2016-2017
  Робочий навчальний план
web_docs/967/2017/03/docs
  Звіт про виконання регіональної програми за 2016 рік Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації квкв
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових випробувань освітній рівень «магістр» Галузь знань 01Освіта / Педагогіка
wp-content/uploads/2017/10
  Моніторинг заходів, проведених громадськими об’єднаннями ветеранів за січень-вересень 2017 року за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України для підтримки громадських об’єднань ветеранів, що мають статус всеукраїнських
Files/downloads
  Наказ №680/0 Про організацію і проведення Дня фізичної культури і спорту, Олімпійського уроку та Олімпійського тижня в місті
wp-content/uploads
  Положення про проведення обласного спортивно-виховного заходу «Всеукраїнський олімпійський урок» Загальні положення
  Положення про проведення обласного спортивно-видовищного заходу «Олімпійський тиждень» Загальні положення
files/2017/8/16
  Стан підприємства на сьогодні
wp-content/uploads/2014/05
  Комунальний вищий навчальний заклад
document/pressa/Shkolyar/2017
  Видань утос
Files/downloads
  Урок 17 Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних Розділ 4 § 2
Files/downloadcenter
  Аналіз роботи за 2015 2016 навчальний рік та перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2016-2017 н р
foto/projt_addition/2017/09
  Розрахунок вартості проекту «Модернізація систем теплопостачання м. Лозова Харківської області»
wp-content/uploads/2017/09
  Договір поставки професійного устаткування для використання в господарській діяльності з мінімізацією можливих ризиків для покупця Договір N
wp-content/uploads/2017/01
  Конкурс на Програму «Малі гранти на підтримку культурних та освітніх проектів»
wp-content/uploads/2016/07
  Звіт про методичну роботу в днз «Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу» за 2016-2017 н р
wp-content/uploads/2017/08
  Організація навчально-виховного процесу на засадах педагогіки партнерства в умовах реалізації Концепції нової української школи
rar
  Інформації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних, загальноосвітніх навчальних та позашкільних закладах у новому навчальному році
wp-content/uploads/2017/08
  Про затвердження Положення про освітній округ
wp-content/uploads/2017/06
  Щодо ефективності обміну інформацією електронними засобами зв`язку Моніторинг висвітлення новин на сайтах птнз за напрямками
wp-content/uploads/2017/02
  Програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму
wp-content/uploads/2017/01
  Всім заправляє час, його нестримний вітер Відносить наші дні на тисячі доріг
wp-content/uploads/2017/02
  Ефективність використання Інформаційно-комунікативних Технологій на уроках предмета «Фізика» Виконала викладач фізики днз «Бердичівське впу»
  Програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальностІ "середня освіта (географія)"
upload/Купчанко
  Науково-дослідницьких робіт департамент освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Буковинська Мала академія наук учнівської молоді
directory 2017  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка