KPI volume W/METROL/Литература/Шаповаленко
  Вимірювальні перетворювачі неелектричних величин на електричні
wp-content/uploads/2017/11
  Схвалено затверджено
wp-content/uploads/2018/02
  Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни
  Інструментальні засоби візуалізації даних
  Місцеве самоврядування І територіальне управління
  Публічна служба академічна характеристика дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  М. С. Грушевського Національної Академії Наук України
wp-content/uploads/2018/02
  Академічна характеристика дисципліни Рік вивчення (курс)
  Облік у зарубіжних країнах
  Облік у зарубіжних країнах
  Антикризове управління
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахового вступного випробування (додаткового) для здобуття
wp-content/uploads/2018/02
  Політична теорія держави І права
  Спец. Семінар по кейнсу
ars/wp-content/uploads/2018/01
  Звіт вп «Атомремонтсервіс» про Хід виконання Колективного договору дп «наек «Енергоатом» за 2017 рік
wp-content/uploads/2018/02
  Потенціал І розвиток підприємства
  Прогнозування соціально-економічних процесів
  Корпоративне право
wp-content/uploads/2018/03
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
wp-content/uploads/2018/01
  Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2018 році Прийом до аспірантури Університету
wp-content/uploads/2018/04
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
wp-content/uploads/2018/02
  Корпоративні інформаційні системи
  Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг
  Організація готельного господарства
  Економіка та ціноутворення в галузі туризму
  Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства
  Маркетинг готельного І ресторанного господарства
wp-content/uploads/2018/04
  1. Цивільне право в системі права України
wp-content/uploads/2018/02
  Економічна теорія для студентів спеціальностей
  Інвестування академічна характеристика дисципліни
  Ризикологія академічна характеристика дисципліни
  Управління інвестиціями та іноваціями
  Психологія публічного управління та місцевого самоврядування
  Економічна безпека фінансових посередників
  Мікроекономіка для студентів спеціальностей
  Валютні операції
wp-content/uploads/2018/05
  Програма комплексного підсумкового іспиту
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр / Спеціаліст»
wp-content/uploads/2018/05
  Програма комплексного підсумкового іспиту
wp-content/uploads/2018/02
  Методика складання процесуальних документів у цивільному судочинстві
  Публічна політика спеціальність «Публічне управління та адміністрування»
  Цивільне та сімейне право
wp-content/uploads/2018/04
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
wp-content/uploads/2018/02
  Національні моделі економічних систем
  Трудове право Академічна характеристика дисципліни
  Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
  Облік у бюджетних установах
  Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою
  Міжнародні економічні відносини
bitstream/lib/25128/1
  Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «анатомія І біологія людини»
wp-content/uploads/2018/02
  Менеджмент І адміністрування: «менеджмент»
wp-content/uploads/2018/01
  Доповідач: д ф. м н., професор кафедри езпф
upload/file
  Правила прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2018 році
wp-content/uploads/2018/02
  Економічна теорія для студентів спеціальностей
bitstream/NAU/33604/1
  Інформаційний бюлетень №3 Березень 2018 р. Зміст
wp-content/uploads/2018/02
  Міжнародне приватне право
  Управління фінансовою санацією підприємства
files/07-05-2018
  Заступник директора Департаменту начальник управління комунального
bitstream/lib/25130/1
  Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Психофізіології» для студентів спеціальності 053 «Психологія» всіх форм навчання / О.Є. Кузів
wp-content/uploads/2018/02
  Комп‘ютерні системи І мережі
  Управління проектами інформатизації
wp-content/uploads/2018/04
  Зав кафедри теорії і методики викладання навчальних дисциплін
wp-content/uploads/2018/03
  «Охтирський центр професійно-технічної освіти» До участі у обласному огляді конкурсі на краще комплексно-методичне забезпечення предметів
bitstream/123456789/13782/2
  Атемасова Тетяна Андріївна реферат
wp-content/uploads/2018/02
  Лідерство та ефективні комунікації
wp-content/uploads/2018/04
  Методичні рекомендації з підготовки і захисту курсових робіт із лінгвістики ступеня вищої освіти «бакалавр» напрям підготовки
bitstream/NAU/33173/2
  Інформаційний бюлетень №2 Лютий 2018 р. Зміст
wp-content/uploads/sites/46/2018/05
  Навчальна Програма комплексного екзамену з практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики викладання іноземних мов, зарубіжної літератури та методики викладання світової літератури
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра
wp-content/uploads/2018/02
  Академічна характеристика дисципліни
  Спец. Семінар по
wp-content/uploads/2018/04
  Науковий гурток «Податковий простір» (керівник д е. н., проф. Ярема Я. Р.) Мета діяльності гуртка
wp-content/uploads/2018/02
  Теорія управління
  Стратегія підприємства
  Управління інтелектуальною власністю
  Інституціональна економіка
  Цивільне та сімейне право
  Підприємницьке право
  Політологія спеціальності «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»
  Політична історія зарубіжних країн спеціальність «Політологія»
  Політична історія україни ХХ – ХХІ століття
wp-content/uploads/2018/06
  М. С. Грушевського Національної Академії Наук України
wp-content/uploads/2018/02
  Політична культура спеціальність «Політологія»
  Судово-бухгалтерська експертиза
  Економічний аналіз
  Управління містом
wp-content/uploads/2018/03
  Нікітчина Ірина Василівна
images/d/d4
  Тез – 40 грн., статті
wp-content/uploads/2018/02
  Методологія системного підходу І наукових досліджень
2017-2018/programu
  Мелітопольської районної державної адміністрації запорізької області
wp-content/uploads/2018/02
  Кулінарне мистецтво
files/07-05-2018
  Заступник директора Департаменту економіки та комунального майна
bitstream/lib/24773/1
  Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «фінансовий ринок»
wp-content/uploads/2018/02
  Бюджетна система
  Політична психологія публічного управління та місцевого самоврядування
wp-content/uploads/2017/06
  Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять
wp-content/uploads/2018/08
  Програма «Фінанси, митна та податкова справа»
wp-content/uploads/2018/02
  Інформаційне суспільство
wp-content/uploads/2018/05
  Кафедра обліку та аудиту
wp-content/uploads/2018/02
  «Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки»
  Облік у банках академічна характеристика дисципліни
wp-content/uploads/2018/06
  Міністерство освіти І науки України Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису савченко людмила леонідівна
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальності "Туризм" для здобуття освітнього ступеня "
files/bdnistrov-rda/Files
  Обґрунтування заходу Термін виконання Відповідальні
files
  «Затверджую» Директор цпто №3 В. А. Кирилович План виховної роботи дптнз
2018-2019
  Звіт директора за 2017-2018 навчальний рік Протягом навчального року адміністрація та педагогічний колектив нвк вирішував такі пріоритетні питання: впровадження в роботу нетрадиційних методів І форм роботи
Fajlok
  Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в закладах загальної середньої освіти
wp-content/uploads/2018/02
  Публікації з досвіду роботи педагогів Житомирського центру розвитку дитини №53
wp-content/uploads/2018/03
  «Інноваційна діяльність учителя під час планування структури сучасного уроку»
  План Вступ Вплив використання хмарних технологій на учнів z-покоління. Технологія розробки дидактичних засобів на основі edpuzzle та організація роботи учителя та учня у цьому середовищі. Дидактичні можливості хмарного сервісу Learning
wp-content/uploads/2018/01
  Хлібодарівського нвк «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Чаплинської районної ради Херсонської області
wp-content/uploads/2018/03
  Зміст стор. Вступ
wp-content/uploads/2018/02
  Колообіг речовин і елементів у екосистемах
wp-content/uploads/2018/01
  Ірина Лапшина samoauditbrama blogspot com/p/blog-page html
  Уроків англійської мови в 11 класі до підручника о. Карпюк " English 11"
Files/downloads
  Урок 15 Запитання Розділ 4 § 1 Які повідомлення називають мультимедійними?

  Звіт директора днз «Харківській регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування» за 2017/2018 рр. Показники прийому та середньорічний контингент учнів рік Прийом учнів
wp-content/uploads/2018/05
  М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям
wp-content/uploads/2018/09
  Схвалено педагогічною радою Братської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів
wp-content/uploads
  Звіт директора Коваленка Ю.І. за підсумками роботи на посаді з 15. 11. 2017 по 03. 07. 2018 днз "Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту" Загальні відомості
musped/wp-content/uploads/sites/7/2018/04
  Робоча програма навчальної дисципліни інструментальна підготовка (омі) Основний музичний інструмент : духові інструменти
document/pressa/Promin/Promin2018
  Реабілітаційна газета українського товариства сліпих видається з 7 січня 1989 року. Виходить двічі на місяць. Видання пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утос
wp-content/uploads/sites/46/2018/09
  Звіт про роботу факультету іноземної філології за 2017-2018 навчальний рік
wp-content/uploads/2018/02
  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у 2017 році Сторінки історії у травні 1940 р відповідно до постанови уряду урср створено
  Урок 15. 02. 2018 р. Тема уроку. Образ Максима Яценка, твердість його переконань, увага і повага до інших
wp-content/uploads/2018/06
  В м. Києві державна адміністрація управління освіти центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді основи алгоритмізації та програмування мовою паскаль практикум
Tekst/2018
  Формування ключових компетентностей на уроках зарубіжної літератури
uploads/documents
  Дитяча школа мистецтв №6 2017-2018 н
wp-content/uploads/2018/07
  Баштанська міська рада баштанського району миколаївської області
200001492-06f4207ed7
  Основи здоров’я
uploads/content/files/318
  Проект «Асоційовані школи юнеско»
wp-content/uploads/2018/03
  Презентація досвіду роботи вчителя інформатики Прокопенко Інни Володимирівни Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33

  «Затверджено» «Перевірено»
wp-content/uploads/2018/02
  Взаємодія кисню з простими та складними речовинами
wp-content/uploads/2018/03
  Державний навчальний заклад
Tekst/2018/tru28
  Об'ємна аплікація Виготовлення виробу об'ємною аплікацією з елементами орігамі. Вітальна листівка
wp-content/uploads/2018/05
  Крок м лікувальна справа Дисципліни терапевтичного профілю 1
200003453-da483db40d
  Відділ освіти Шевченківської районної державної адміністрації Великохутірська загальноосвітня школа I –iiiступенів Шевченківської районної ради Харківської області Календарно-тематичне планування з предмету
wp-content/uploads/2018/03
  Урок української літератури василь симоненко (1935-1963) Витязь молодої української поезії
wp-content/uploads/2018/05
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Навчально-науковий Інститут іноземних мов Кафедра порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов
wp-content/uploads/2018/09
  Інформація про масові культурно-мистецькі заходи, які плануються до проведення у жовтні місяці 2018 року № Дата проведення Назва культурно-мистецького заходу
200000127-1725818209
  Всесвітня історія 10 клас (35 год.)
wp-content/uploads/2018/04
  Рішення сесії Броварської районної ради від № звіт про виконання програми соціально-економічного, культурного І духовного розвитку броварського району За 2017 рік м. Бровари 2018 зміст
wp-content/uploads/2018/09
  Рішення сесії Броварської районної ради від № інформація про хід виконання районної програми соціально-економічного, культурного та духовного розвитку броварського району на 2018 рік за І півріччя м. Бровари 2018
wp-content/uploads/2018/04
  Pracja-uspich застосування інноваційних технологій на уроках іноземної мови 2018 р. Зміст
wp-content/uploads/2018/06
  Про нормативно-правові аспекти організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
wp-content/uploads/2018/08
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2018 р. № План заходів щодо підготовки та відзначення Дня вшанування
wp-content/uploads/2018/10
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2018 р. № План заходів з підготовки та відзначення Дня вшанування
wp-content/uploads/2018/01
  Інформація про масові культурно-мистецькі заходи, які плануються до проведення у лютому місяці 2018 року м. Авдіївка № Дата проведення
2016/2018
  Зміст навчально-пізнавальної діяльності
wp-content/uploads/2018/02
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Схвалено вченою радою університету "затверджую"
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових випробувань освітнього рівня «Магістр» Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
wp-content/uploads/2018/06
  Інформація про масові культурно-мистецькі заходи, які плануються до проведення у липні місяці 2018 року м. Авдіївка № Дата проведення
wp-content/uploads/2018/08
  Знайомство. Привітання
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахового вступного випробування (творчого конкурсу) для здобуття освітнього рівня бакалавр
wp-content/uploads/2018/03
  Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках теоретичного та практичного навчання
200000060-a2018a2fb4
  Значення творчості Т. Г. Шевченка
wp-content/uploads/2018/04
  Програма додаткового фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю
wp-content/uploads/2018/09
  Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2018/2019 навчальному році Лелеко Валентина Георгіївна
attachments/article/509
  Конкурс на кращий урок з географії науковий доробок Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького
wp-content/uploads/2018/04
  Законами України «Про освіту»
wp-content/uploads/2018/02
  Час І досі не загоїв рани
wp-content/uploads/2018/07
  Баштанська дитяча музична школа
wp-content/uploads/2018/10
  Про затвердження плану заходів з участі у проведенні у 2018 році Всеукраїнського тижня права
wp-content/uploads/2018/07
  Рішення Баштанської міської ради 20 року № Міський голова І. В. Рубський
wp-content/uploads/2018/05
  Баштанська міська рада баштанського району миколаївської області
wp-content/uploads/2018/10
  Звіт директора комунального закладу Броварської районної ради «Школа естетичного виховання
files/docs/2018
  Інформація про хід виконання «Міської комплексної програми розвитку культури та туризму за 2017-2019 роки»
wp-content/uploads/2018/05
  «схвалено»
zvit
  Інформація про роботу відділу інформаційно-бібліографічної роботи та автоматизації бібліотечних процесів цмб ім. Лесі Українки Черкаської міської цбс за І півріччя 2018 року Кількість комп’ютерів
wp-content/uploads/2018/08
  Про проведення місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!»
wp-content/uploads/2018/05
  Про проведення Тижня безпеки дорожнього руху в закладах освіти області
wp-content/uploads/2018/04
  Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України The impact of labor migration of Ukrainian workers for
wp-content/uploads/2018/06
  Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України The impact of labor migration of Ukrainian workers for

  Звіт директора Сокиринського професійного аграрного ліцею Чернігівської області Купрієнка Миколи Павловича на загальних зборах трудового колективу, батьківської громадськості за період 2013 2018 років
images/2018
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
200000565-888d689838
  Звіт директора Жовкинівської зош І-ІІ ст. Володимирецької районної ради Рівненської області 28 серпня 2018 року
Files/downloads
  Біляївський нвк на 2017-2018 н р. Підготувала бібліотекар: Махиня О. В. І. Робота з читачами
200000007-29d5f2bc42
  Урок 18 Тема. Споживачі та їхні права Мета: дати учням уявлення про те, хто такі споживачі, продавці, виробники
uploads/editor/11994/655651/sitepage_31/files
  Календарно тематичне планування з англійської мови
wp-content/uploads/2018/03
  Про стан фізичного виховання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Харківської області
files/ananiev-rda/DOC/2018
  Карпова Ганна Дмитрівна Голова районної ради Мокряк Валентин Анатолійович коротка біографічна довідка
  Карпова Ганна Дмитрівна Голова районної ради Мокряк Валентин Анатолійович коротка біографічна довідка
wp-content/uploads/2018/01
  Розпорядження міського голови від 12 січня 2018 р. №12-р Про затвердження календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів в м. Хмільнику на 2018 рік
  Моніторинг заходів, проведених громадським об’єднанням ветеранів за січень грудень 2017 року за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України для підтримки громадських об’єднань ветеранів, що мають статус всеукраїнських
wp-content/uploads/2018/04
  Використання активних форм і методів викладання на уроках біології

  Звіт директора Брилівського закладу повної загальної середньої освіти Трухіної Людмили Євгеніївни перед колективом, здобувачами освіти та громадськістю
wp-content/uploads/2018/03
  Інформація про масові культурно-мистецькі заходи, які плануються до проведення у березні місяці 2018 року м. Авдіївка № Дата проведення
files/bdnistrov-rda/Files
  Звіт відділу культури районної державної адміністрації про виконання заходів, запланованих у квітні 2018 року До Всесвітнього Дня сміху
wp-content/uploads/2018/05
  Про оновлені навчальні програми для учнів 10-х класів закладів загальної середньої освіти
wp-content/uploads/2018/03
  Презентація досвіду роботи вчителя математики Житомирської зош №33 Загурської Людмили Олександрівни Працює над проблемною темою: «Формування самоосвітньої компетентності школярів на уроках математики»
wp-content/uploads/2018/08
  Інформація про масові культурно-мистецькі заходи, які плануються до проведення у вересні місяці 2018 року м. Авдіївка № Дата проведення Назва культурно-мистецького заходу
wp-content/uploads/2018/05
  Інформація про масові культурно-мистецькі заходи, які плануються до проведення у червені місяці 2018 року м. Авдіївка № Дата проведення
wp-content/uploads/2018/06
  Соціально-психологічна служба турбота, розуміння, підтримка
uploads/budget_attachment/file/183
  Бланк-заява проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету на 20 рік
wp-content/uploads/2018/04
  Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Голова правлiння Ривак Андрiй Iванович
  Програма фахових вступних випробувань
Files/downloadcenter
  Т. В. Мельник освітня програма дудчанського загальноосвітнього об΄єднання
Files/downloads
  Урок 18 Запитання
wp-content/uploads/2018/10
  Сковородинський урок
200000125-c985aca7fb
  Всесвітня історія 8 клас (35 год.)
wp-content/uploads/2018/08
  Урок 1 Підтема : Знайомство
files/09-08-2018
  Звіт директора школи про роботу навчального закладу у 2017/2018 навчальному році
wp-content/uploads/2018/09
  Назвіть та охарактеризуйте процес зображений на малюнку
wp-content/uploads/2018/05
  Програма з виготовлення сувенірів Початковий та основний рівні пояснювальна записка
wp-content/uploads/2018/04
  Закон України "Про освіту"
wp-content/uploads/2018/08
  Лук’яненко левко Григорович національна ідея І національна воля переднє слово
document/150127
  Конкурсі «Краща книга України»
wp-content/uploads/2018/05
  Програма з початкового технічного моделювання Початковий та основний рівні пояснювальна записка
mcu/document/245391235
  Звіт про громадське обговорення Положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти сфери культури
wp-content/uploads/2018/12
  Методичної роботи, організацію проведення обласних етапів професійних конкурсів педагогічних працівників та інтелектуальних змагань учнів
upload
  2018 рік 2019 рік Динаміка
wp-content/uploads/2018/11
  Інформація про масові культурно-мистецькі заходи, які плануються до проведення у грудні місяці 2018 року № Дата проведення Назва культурно-мистецького заходу
wp-content/uploads/2018/09
  Пояснювальна записка до освітньої програмизагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19
wp-content/uploads/2018/03
  Презентація досвіду роботи вчителя географії Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33
f/2390
  Ф’ючерсні контракти на зернові в Україні
wp-content/uploads/2018/12
  Бюджет отг смт біловодськ на 2019 рік затверджено рішенням селищної ради від 13. 12. 2018 року №20/19
foto/projt_addition/2018/07
  Товариство з обмеженою відповідальністю
wp-content/uploads/2018/03
  Звіт про наукову роботу на факультеті управління фінансами та бізнесу за 2017 рік Наукова діяльність на факультеті управління фінансами та бізнесу
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових випробувань освітній рівень «Магістр» Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
  Програма додаткового фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 016 "Cпеціальна освіта"на основі ступеня вищої освіти
  Держдепартамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації
avatar
  Визначені Концепцією Нової української школи пріоритети реформування загальної середньої освіти знаходять своє відображення в Державному стандарті початкової освіти (2018). Звертаємо увагу на те, що державний стандарт
wp-content/uploads/2018/03
  Як уникнути помилок, працюючи з учнями початкової школи над виконанням домашніх завдань?
200001489-2ffb830f54
  Сторінки, № вправи
wp-content/uploads/2018/03
  Про результати навчально-моніторингових виїздів до районів області щодо підготовки учнів до зно 2018
wp-content/uploads/2018/10
  Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник пояснювальна записка
wp-content/uploads/2015/12
  Основні поняття тривимірної графіки Міжпредметні зв’язки
wp-content/uploads/2018/04
  Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
wp-content/uploads/2018/11
  Виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року
wp-content/uploads/2018/09
  Розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 04. 09. 2002 №395 «Про забезпечення проведення обласних щорічних спортивних змагань» «Спорт протягом життя» учнівської та студентської молоді
wp-content/uploads/2018/06
  Погоджено рішенням педагогічної ради Бабинецької
wp-content/uploads/2018/09
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України миколаївський національний університет
wp-content/uploads/2018/08
  10 клас Усього – 70 год. На тиждень – 2 год. Текстуальне вивчення – 57 год. Розвиток мовлення – 4 год. Позакласне читання – 2 год. Резервний час – 7 год
93.77.57.112=-Буклет-2018.doc
  *A. Сироватка реципiєнта та кров донора B. Кров реципiєнта та кров донора C
directory 2018  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка