Files/downloads
  Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
  Урок з тема. Скульптура мовчазна потаємна муза
  Тема. Екранні мистецтва
  Урок 15. Тема. Поліхудожній образ світу
209/UKR/Moduli/Klin.Farmakologiya/Likuvalna sprava
  Клінічна фармакологія це наука, що займається вивченням лікарських засобів
data/kafedra/internal/informatika/presentations/uk/med/biol/ptn/медична інформатика
  Електронні пошта. Створення, перегляд, редагування та відправлення електронних повідомлень
200000058-90b4291aeb
  Реферат учениці 9 класу Бондаренко Єлизавети
img/zstored/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Files/downloads
  Уроку к-ть годин Зміст навчального матеріалу
  Соціально-економічне життя народу та український національний рух у І половині 19ст
  Урок 4 Тема. Графіка ритм ліній
200000060-67af168a71
  Реферат учня 9 класу Гаркуші Олександра
Files/downloads
  Домашнє завдання
bitstream/123456789/560/4
  Біологічне значення амінокислот і білків
209/UKR/Moduli/Farmakologiya/Stomatologiya
  Міністерство охорони здоров’я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»
bitstream/123456789/1226/1
  Підволочиська зош І-ІІІ ступенів Вчителеві на пораду Форми проведення перевірки І закріплення знань на уроках світової літератури у 9 класі Підготувала: Добрунова М. А., Вчитель світової літератури
Files/downloads
  Площа трикутника
download
  «Стежками долі С. Рудницького»
bitstream/123456789/701/3
  Захворювання органів дихання: причини, профілактика
uploads/files/9b48df1cb2209370fd9dbb70414b1721
  Підготувати доповідь (реферат)
work_folder
  Обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка
200000674-0e3020f2b6
  Календарний план. Екологія рослин 9 клас.
index.php/kaf_design/content/download/16951/112092/file
  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни Комп'ютерні технології для студентів
doc
  Програма навчальної дисципліни психологія сім’ї галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
200000141-9ae359bdcc
  Тема «достойники» Вершник на бронзовому коні
200000056-d06f2d168c
  Тема. Г. Квітка-Основ’яненко. Батько української прози, один з перших у Європі «творців людової повісті» ( І. Франко). «Маруся» — перша українська повість нової української літератури, взірець сентименталізму
200000195-ad33cae338
  Виберіть ознаку для класифікації та розділіть на дві групи такі речовини: chcl3
index.php/ukr/content/download/35916/209041/file
  «Управління розвитком трудового потенціалу України»
jspui/bitstream/123456789/11662/1
  «основи організації короткострокового банківського кредитування фізичних осіб»
bitstream/123456789/1082/1
  Загальноосвітня школа i-iiiступенів №1 м. Зборова Підготував вчитель історії Висоцька Іванна Богданівна Зборів-2010 Тема: Наш край в 1921-1939 рр. Мета уроку
bitstream/123456789/3343/1
  «Усний твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі „Зрадо, як тебе зрозуміти?\ Підготовка до усного контрольного твору»
bitstream/NAU/21244/1
  Навчальна програма
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі»
sites/default/files
  Яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство»
bitstream/NAU/21199/1
  Навчальна програма
files/8
  Реферат на тему: «Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології.»
Files/downloads
  Тема. Метанол, етанол, гліцерин Мета: Сформувати уявлення про оксигеновмісні органічні речовини; ознайомити з поняттям «функціональна група»
209/UKR/Moduli/Farmakologiya/Likuvalna sprava
  Робоча програма з фармакології (дисципліни) Опис навчального плану з дисципліни "Фармакологія" для студентів медичних факультетів
bitstream/NAU/21237/1
  Ф03. 02 91 міністерство освіти І науки україни
Files/downloads
  Урок у 9 класі Учитель Мордух Олена Василівна
  Урок №1 Тема уроку. Електризація тіл. Два роди електричних зарядів. Мета. О знайомити учнів із електростатичною взаємодією
200000209-f30baf4062
  Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
files/7
  Комп’ютерні мережі
bitstream/NAU/21267/1
  Узгоджено затверджую
200000059-9c6a29d64e
  Реферат учениці 9 класу Бородавки Наталії
bitstream/NAU/20931/4
  Положення про курсове проектування київ 2002 міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет затверджено наказом ректора від 03 жовтня 2002 р. №152/од положення про кусове проектування
bitstream/lib/20922/1
  Методичні рекомендації щодо написання рефератів 15 Самостійна робота 16 Контрольні питання для рубіжного контролю 20
bitstream/lib/20926/1
  Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів із дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів»
upload
  Реферат 5 Вступ 6 Теоретичні основи стратегії експорту продукції підприємства 8 Поняття експорту 8
bitstream/123456789/4393/10
  Методика проведення профорієнтаційного уроку Підготовка до проведення профорієнтаційного уроку
bitstream/lib/20918/1
  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «бази даних» (сs-270Т) для студентів напряму підготовки 050103 „Програмна інженерія
uploads/editor/2091/224923/blog_/files
  Різноманітність птахів
vidannya/Покажчики нової лірератури/На допомогу практикуючому лікарю/2010
  Дніпропетровська обласна держадміністрація головне управління охорони здоров’я дніпропетровська обласна наукова медична бібліотека акушеру – гінекологу, ендокринологу, педіатру покажчик нових надходжень до фонду донмб випуск 9
Files/downloads
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія 5-9 класи
jspui/bitstream/123456789/13209/1
  «організація споживчого банківського кредитування»
209/UKR/Krok/Klin.Farmakologiya/Likuvalna sprava/2013
  Крок Загальна лікарська підготовка Педіатричний профіль (2 частина) 1
  Крок Загальна лікарська підготовка Хуріргічний профіль (частина 1) 1
bitstream/NAU/21263/1
  Узгоджено затверджую
200000049-ba436bb3b5
  Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (5-9 класи) Київ 2012
Files/downloadcenter
  Українська література (9-а клас)
209/UKR/Moduli/Klin.Farmakologiya/Likuvalna sprava/Metod.rekomendacii dlya studentiv
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до виконаня та оформлення курсової роботи 3 дисципліни " Системи та методи прийняття рішень" для студентів заочної та дистанційної форм навчання
200000552-374fe388c4
  Декоративне мистецтво. Еміль Галле, Луї Комфорт Тіффані, Луї Мажорель. Створення фоторамки в стилі модерн
200000109-8fa20918e0
  Методичні рекомендації до вивчення історіософської концепції Тодося Осьмачки в загальноосвітніх навчальних закладах
uploads/editor/3255/209342/blog_/files
  Фізкультура в моєму житті
xmlui/bitstream/NAU/20927/1
  Інформаційно-комунікаційні технології у процесі пропедевтичного навчання іноземних студентів
Files/downloads
  Номер уроку Дата Тема уроку Демонстрації, лабораторні досліди Домашнє завдання
bitstream/123456789/3340/1
  Конспект уроку на тему: «. Чорна рада» Пантелеймона Куліша перший історичний роман в українській літературі»
Files/downloads
  Урок української мови в 9 класі Тема. Просте ускладнене речення, розділові знаки у ньому. Мета навчальна
upload/контрольні роботи
  Контрольна робота з української мови для 9 класу
Files/downloads
  Контрольна робота №4 з теми «Із літератури романтизму. Творчість Г. Гейне, Д. Байрона, А. Міцкевича» ( твір)
doc
  Типовий навчальний план та програма спеціалізації
files/8
  Захворювання жовчовивідної системи. Ревматизм
Files/downloads
  Зарубіжна література: М. Гоголь «Ревізор»,
200001397-c7822c87d6
  Уроків алгебри у 9 класі з теми «Елементи прикладної математики» № п п. Тема уроку Тип уроку Методи і методичні прийоми 1 Математичне моделювання
uploads/editor/5015/429495/blog_20951/files
  Розмноження тварин у природі
bitstream/NAU/20931/11
  Програма навчальної дисципліни "Основи теорії інформаційних систем"
files/17
  Розрахунок помножувача частоти на лпд
files/7
  Види, параметри та принцип роботи антен
bitstream/NAU/32098/1
  Програма навчальної дисципліни " Новітні нафтогазові технології "
data/ukr/IJnfo_dlya_stydenta__51
  Сноска з меню Вставка, Ссылка
Files/downloads
  Лідія Степанівна Боруцька Відділ методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів токіппо
209/UKR/Moduli/Klin.Farmakologiya/Likuvalna sprava
  Дніпропетровська державна медична академія кафедра фармакології, клінічної фармакології
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.26 ФИНАНСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ/Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ
  Аналiз фiнансових результатiв дiяльностi пiдприємства завдання та джерела інформації аналізу фінансових результатів
jspui/bitstream/123456789/2092/1
  Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
209/UKR/Moduli/Farmakologiya/Stomatologiya
  Міністерство охорони здоров’я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»
bitstream/NAU/21268/1
  Програма навчальної дисципліни "Соціологія міста та урбаністики"
public/oipopp/repository/dcr
  Урок узагальнення
Files/downloads
  Розвиток творчих здібностей молодших школярів через уроки проектної технології
web/uploads/doc
  Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України
eng/content/download/54547/320949/file
  Постанова верховної Ради України Про
200000122-08a82099f3
  Закон збереження імпульсу. §31, зад 2,4 с 163
upload/file/учебники 9 класс
  Основи правознавства 9 клас
bitstream/123456789/745/1
  «Конституційні права і свободи людини та громадянина.»
200000107-e46d0e566a
  О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр
Files/downloads
  Форматування тексту
  Затверджую узгоджено
  Квадратична функція
200000558-a88d3a986e
  Програма «Мистецтво. 5-9 класи»
200000233-c10f8c209e
  Презентація досвіду роботи учителя історії та правознавства Глухівської зош і-іііст. №1
uploads/editor/5015/429495/blog_20951/files
  Зло сильне, та добро сильніше
Files/downloads
  Уроку тема уроку кількість годин Класи дата проведення примітка
  Тема. Характеристика водного, трубопровідного, повітряного, електронного видів транспорту України. Мета уроку
media/2015/09/03/7
  День фізичної культури і спорту 2015 Комп’ютерні ігри
Files/downloads
  Зошит для поглибленого вивчення біології в 9 класі
  Урок № Трудове навчання Тема. Загальні
200000008-b0153b2097
  № уроку Дата Тема і зміст Лексика Граматика Аудіювання Говоріння Читання
Files/downloads
  Нестечук Наталія Миколаївна, методист районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської районної державної адміністрації Друкується згідно рішення
bitstream/123456789/1548/1
  Тема. Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві
uploads/editor/2091/224936/blog_/flash
  Тема. Трикутники
Files/downloadcenter
  Чи безпечний Інтернет?
uploads/editor/4601/562209/blog_/files
  Рішення щодо переходу дороги, упевненої поведінки та навичок відмови від небезпечних пропозицій. Розвивати мислення, корегувати психічні процеси, виховувати дисциплінованість пішохода, уважність, обережність. Хід роботи
_ld/2
  Опис досвіду Організація дослідницької діяльності як засіб формування ключових компетентносте!! учнів
uploads/editor/2091/224952/blog_/files
  Узагальнення й тематичне оцінювання за темою
Files/downloads
  Конкурс квіткових композицій : «Який прекрасний цей світ, подивися!»
  Дайте відповіді на такі запитання: Що таке алгоритм?
bitstream/123456789/2098/1
  Уроку. Звичайні дроби. Розв’язування задач і вправ. Мета уроку. Закріпити вміння учнів розв’язувати задачі на знаходження дробу
bitstream/123456789/2097/1
  Опис досвіду роботи вчителя математики Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №20 Будняк Галини Мефодіївни
Files/downloads
  Розв’язування квадратичних нерівностей методом інтервалів
  Лідер ХХІ століття: соціально-психологічний портрет Розробка уроку для учнів 11 класу Мета
200000132-0431005290
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи. Видав. «Перун». Киї
209/UKR/Krok/Klin.Farmakologiya/Likuvalna sprava/2013
  Крок 3 Загальна лікарська підготовка Педіатричний профіль (частина 1) 1
Files/downloadcenter
  Дослід Ерстеда 1820 р. Завдання “Одержати електрику із магнетизму”- ставили перед собою
bitstream/123456789/1037/4
  Французька революція
sites/default/files
  Програма співбесіди з біології для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти у 2015 році пояснювальна записка зміст тем програми співбесіди з дисципліни
Files/downloads
  Харчова промисловість
20971/1
  Бібліографічний покажчик
Files/downloads
  Арифметична і геометрична прогресії
  Художні напрями та стилі
  Випускний 9 кл 2009 рік звучить лірична музика 01 начало
bitstream/123456789/1356/1
  Робота серця. Серцевий цикл. Фактори,що впливають на роботу серцево-судинної системи
200000104-995b69a52d
  Рух крові по судинах. Практична робота № Вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску Мета уроку
200000127-1725818209
  Всесвітня історія 10 клас (35 год.)
upload/file/учебники 9 класс
  Навчально-методичний комплект з німецької мови «Deutsch lernen ist super»
bitstream/123456789/2760/1
  План-конспект уроку з фізичної культури в 9 класі. Тема: Легка атлетика потрійний стрибок, метання малого м’яча
public/oipopp/repository/metod
  Програма Для групи юнаків зсу на захисті Вітчизни
200000085-abd8bacd37
  Атоми і хімічні елементи. Молекули
Files/downloads
  Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07. 06. 2017 №804
upload/file/учебники 9 класс
  Для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
bitstream/123456789/2782/1
  Худик Любов Володимирівна. № п/п Зміст уроку Дозування Організаційно методичні вказівки
userfiles/file
  Рішення від № м. Первомайськ Про виконання за 9 місяців 2013 року Програми економічного І соціального розвитку міста Первомайська на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24. 12. 2010 року №3
200000060-a2018a2fb4
  Значення творчості Т. Г. Шевченка
Files/downloads
  Урок 9 Інтернет для навчання Розділ 2 § 9
  Методичні рекомендації до програми з основ бібліотечно-бібліографічних знань (9 12 класи) Новомиргород 2010 пояснювальна записка
files/files
  Комунальний заклад “Харківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів №9” Харківської обласної ради
document/245209436
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року (найменування головного розпорядника)
Files/downloads
  Легка атлетлетика
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки " диференціація індивідуальних форм в англійській мові" з навчальної дисципліни „ Граматичні проблеми перекладу"
upload/file/учебники 9 класс
  Англійська мова 9 кл для знз авт. Буренко В. М
sites/default/files
  Програма вступного екзамену з біології для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти пояснювальна записка зміст тем програми співбесіди з дисципліни «Біологія» приведений у
200000209-158851682c
  Мета: розширити знання учнів про різноманітність живої природи; сформувати уявлення про середовища існування живих істот та їхню характеристику
200000022-8c2658e209
  Підготувала: студентка 2 курсу групи Фуб-2-14 0 д
bitstream/123456789/3330/1
  Урок української мови: «Складнопідрядне речення. Види складнопідрядних речень, інтонація та засоби зв’язку в них». «Героїчна і трагічна сучасність»
uploads/editor/2091/224923/blog_/files
  Головний мозок. Стовбур мозку. Мозочок
img/7 клас
  Урок №9. Алгоритми з повторенням. 7 Клас
uploads/editor/2091/224924/blog_/files
  Тема. Б. Грінченко – майстер малої прози. Оповідання «Каторжна». Утвердження прагнення людини до любові, добра. Психологізм твору. Мета
Files/downloads
  Моральне приниження чи моральна велич жінки? Урок-пошук за поемою Т. Шевченка Катерина
  Н. М.Єременко 9- 11 клас Інтелектуальні ігри
bitstream/123456789/2234/1
  Транспорт україни (узагальнюючий урок)
Files/downloads
  Уроку к-ть годин Зміст навчального матеріалу
bitstream/123456789/721/5
  Будова та функції сечовидільної системи
-/media/files/1/4
  Божий палець у бога все можливе
Files/downloads
  Уроку в 2016/2017 н р. «Від проголошення Незалежності до нової України»
  Календарні плани «Мистецтво 9 клас». Мистецтво у культурі сучасності
Files/downloadcenter
  Волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви поезії Лесі Українки «Хотіла б я піснею стати…»
jspui/bitstream/123456789/2095/1
  Управління соціальним розвитком
Files/downloads
  Програма для знз к. «Ірпінь», 2005 р с. 45. № Дата Зміст уроку
attachments
  Технологія писанкарства сідлецька наталія юхимівна сідлецький руслан станіславович
public/oipopp/repository/dcr
  Вживання прислівників у художніх, науково – популярних і ділових текстах
uploads/editor/2091/224940/blog_/files
  Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою
uploads/editor/5015/429495/blog_20951/files
  Правопис відмінкових закінчень іменників у множині. Таблиці відмінювання іменників у множині
200000231-3dc623ebf7
  Уроку Зміст уроку Дата проведення Примітки 9-а 9-Б
upload/file/учебники 9 класс
  Всесвітня історія 9 клас Підручник Всесвітня історія 9 клас
Files/downloads
  Урок № Тема Особиста гігієна Складові особистої гігієни. Догляд за шкірою. Гігієна ротової порожнини
uploads/editor/2091/224943/blog_/files
  Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради Загальноосвітня середня школа №12 І-ІІІ ступеня навчання
uploads/editor/2091/224923/blog_/files
  Загальна характеристика класу Птахи
  Особливості життєдіяльності птахів. Риси пристосованості до польоту
Files/downloads
  Департамент освіти І науки тернопільської облдержадміністрації
uploads/editor/2091/224937/blog_/files
  Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради Загальноосвітня середня школа №12 І-ІІІ ступеня навчання Вчитель світової літератури Марченко В. О
Files/downloads
  Урок трудового навчання у 9 класі Тема уроку. Вибір професії важливий крок у доросле життя
  Урок 9,10 Інформатика 10 (ікт) Створення колажів. Робота з шарами на зображеннях
  Урок геометрії у 9-б класі Підготувала вчитель математики вчитель вищої кваліфікаційної категорії
  Орієнтовне поурочне планування (70 годин, 2 години на тиждень) № Тема уроку Дата Примітка
  Будова галогенів – простих речовин
  Урок гра «Слабка ланка»
  Наказ №96 Про вивчення стану фізкультурно-оздоровчої роботи та роботи спецмедгруп у загальноосвітніх навчальних закладах №№25, 42, 138
209/UKR/Krok/Klin.Farmakologiya/Likuvalna sprava/2013
  Крок Загальна лікарська підготовка Хірургічний профіль (2 частина) 1
200000012-8d7518e740
  Крохмаль, целюлоза. Склад їх молекул, застосування
attachments
  Урок читання починаймо. Черепаха чаплю вечором Пригощала чаєм з печивом Ра-ра-ра : Дуже рада
bitstream/123456789/4817/3
  Урок на тему «Le сinéma» «Кіно» (9 клас) Виконала: вчитель французької мови Струнь Ольга Ярославівна
bitstream/123456789/837/2
  Право власності
upload/file/учебники 9 класс
  Основи здоров’я. 9 клас Підручник Основи здоров'я. 9 клас
bitstream/123456789/886/2
  Право власності
200000049-9015892095
  Календарне планування історія України. 7 клас
upload/file/учебники 9 класс
  Географія 9 клас Підручник Географія 9 клас
uploads/editor/1/489525/blog_20903/files
  «Впровадження здоров'язберігаючих технологій в навчально-виховний процес у початковій школі»
bitstream/123456789/1288/1
  Тема: Етапи онтогенезу людини. Генетика визначення статі Мета
bitstream/123456789/4190/5
  Тема. Образ «маленької людини» у повісті М. Гоголя «Шинель» Мета: навчати учнів вдумливо читати, використовуючи пообразний аналіз художнього твору; розвивати критичне мислення, творчі здібності
upload/file/учебники 9 класс
  Географія 9 клас (авт. Гілецький Й. Р., Сливка Р. Р., Атаманюк Я. Д., Чобан Р. Д.)
209.141.53.254=-Конспект лекцій.doc
  Конспект лекцій дисципліна «Основи програмування та алгоритмічні мови»
209.97.138.172=-Навчання працівників з питань охорони праці7172674209792931610.doc
  Навчання працівників з питань охорони праці
directory 209  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка