wp-content/uploads/2015/12
  Київпастранс
200000223-4cbd84db94
  Зарубіжна література. 7-а клас
attachments
  Навчально-методичний кабінет профтехосвіти міста києва
uploads/files/223
  Непрямі податки та їх класифікація
uploads/editor/2236/97387/blog_8845/files
  Сєверна зш №16
uploads/editor/2656/302232/blog_/files
  Вчитель повинен дати можливість учням купатися в океані власних ідей, досліджувати їх і шукати істину
2238/1
  Методичні вказівки до практичних занять для бакалаврів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»
_fr/0
  Реферат з педагогіки на тему Індивідуальний стиль професійної діяльності педагога Виконав: студент 52 групи
download
  Міністерство охорони здоров'я україни нака з 22. 10. 1993 n 223 Про збір, знезараження та здачу використаних медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас
downloads/pharmacy
  Методичні рекомендації для студентів фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація» Вінниця 2013
bitstream/NAU/22384/1
  Будь-ласка; оформлення відόмостей; цікаві вíдомості;передвиборна компанія; діюче законодавство;мілкі гроші;дякую Вас; немає жалюзів; агенство з нерухомості; демонтування ларька; розумнaсобака; брати Кличко; 7,8 мільярдів
upload
  Історія виникнення преси” Частина ІІ дніпропетровськ
download/version/1442236097/module/7250305076/name
  Методичні рекомендації 2015-2016 н р. освітня галузь «Мистецтво» (предмети художньо-естетичного циклу) Початкова школа
uploads/files/223
  Морфін- міститься в опії. Летальна доза для дорослого- близько 60 мг при внутрішньому прийомі (наступає отруення), а приблизно з 100-400 мг- смерть. При парентеральному введенні морфін є найбільше токсичний
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу
images/chasop/2009_2
  С. /. Хом’яченко світлана
objects/files/obj9431
  Т. Шевченка Спалах доби на зламі століть
attachments
  Навчально-методичний кабінет профтехосвіти міста києва
library/docs/rio/2009
  В. Б. Юскаєв слов’янські вірування
uploads/files/152
  Конспект лекцій І практичних занять Київ-2008 зміст вступ
uploads/files/224
  Проблеми та перспективи політичної аналітики
download/version/1422304081/module/11060051723/name
  «Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення. Різноманітність травних систем»
uploads/files/227
  Роль і функції ярмарок, виставок у розвитку організаційно-комерційних послуг
223/1
  Методичні вказівки до семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з курсу «Економічна теорія»
upload
  Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства
images/stories/docs/BankSumy
  Ганжара Олена, Конотопський центр позашкільної роботи
portal/static
  Підвищення пропускної здатності найбільш завантажених перехресть м вінниці
2237/1
  Л. Ю. Тиха Українська мова (за професійним спрямуванням) Навчальний посібник
file
  Форма № н 04 Вінницький національний технічний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра радіотехніки «затверджую»
doc
  Програма навчальної дисципліни цивільне право україни галузь знань 0304 Право
uploads/editor/8/7095/sitepage_223/files
  Електрона версія знаходиться за адресою careerkhai kh ua
files/53
  Що таке анатомія?
downloads/childstomat
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
web/uploads/doc
  Дисидентський рух в Україні
pages/dop/71/files
  Порядок проведення кандидатського іспиту з філософії
attachments
  Використання штучних тканин для лікування хвороб людини
  Державні символи України Виховний захід для учнів 3-4 класів групи продовженого дня
  Гістотехнології. Застосування штучних тканин для лікування хвороб людини
files
  Аїр звичайний (лепеха звичайна), Acorus calamus L
ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_dep/polez_doc_otdel_licenz_i_akr
  Будинки та споруди навчальних закладiв
attachments
  Генрік Ібсен зачинатель європейської «нової» драми. Соціально-психологічна п’єса «Ляльковий дім»
  Пояснювальна записка 4-5 Основні форми роботи з реалізації програми 6
web/uploads/doc
  Реферат Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
attachments
  Урок-діалог Обладнання: магнітофон, відеоряд, портрет Леонардо да Вінчі "Джоконда", малюнки, творчі проекти
uploads/editor/8/7095/sitepage_223/files
  М.Є. Жуковського «хаі» Кафедра менеджменту Загальні вимоги до структури, обсягу та оформлення дипломної роботи магістра з управління проектами 2013 Зміст розділ вимоги до оформлення
_ld/0
  Санітарна оцінка букових лісостанів Північної Буковини
web/uploads/doc
  Розділ І. Екологія та суспільство
files
  Моральні цінності дружби, кохання, сім'ї
  Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії
  Реферат на тему: Опис рослин
file/TMtM
  Форма № н 04 вінницький національний технічний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра технології підвищення зносостійкості «затверджую»
web/uploads/doc
  Українська повстанська армія та збройні формування оун у Другій світовій війни
files
  Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця Кучер Микола Дмитрович
download/version/1439306959/module/12239598223/name
  Урок 39. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Урок 40. Вивчення будови періодичної системи
files
  Кодекс України План Нормативно-правова база сімейного законодавства
data/ukr/IJnfo_dlya_stydenta__44
  "Республіка Індія у період 1945-1996рр"
bitstream/NAU/22383/6
  Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник
files
  Реферат Метою курсової роботи є досконале вивчення процесу виготовлення вершкового масла методом перетворення високо жирних вершків
  Класифікація факторів ураження джерел надзвичайних техногенних ситуацій
  Реферат на тему: " Новітні інформаційні технології в логістиці"
  Реферат Метою курсової роботи є досконале вивчення процесу виготовлення вершкового масла методом перетворення високо жирних вершків
attachments
  «Суперечливість образу Анни Кареніної»
objects/files/obj9431
  Бібліографічний бюлетень Випуск 10
public/10167/20150820
  Собор паризької богоматері
data/74/file_doc
  1. Життєвий шлях В. К. Липинського (1882 -1931)
data/63/file_doc
  Обґрунтування та опис методик дослідження
  Склад та вплив зовнішнього середовища організації на її діяльність
data/6/file_doc
  Ідеї мечникова
files
  Основне устаткування торгових залів
data/63/file_doc
  „Розробка системи менеджменту в організації малого
files
  Класифікація виробів
public/oipopp/repository/metod
  Навчально-методичне забезпечення викладання предметів художньо-естетичного циклу у 2015 – 2016 навчальному році
data/6/file_doc
  Реферат на тему: " Видобуток підземних вод" підземні води україна багата якісними мінеральними та прісними підземними водами. Радонові Води Хмільника та столова вода "Регіна"
files/1
  Реферат інтегрований захист озимої пшениці виконала: студентка IV курсу 1 групи факультету екології та
bitstream/123456789/4223/2
  Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках суспільних дисциплін
data/63/file_doc
  Розділ Теоретичні основи управління якістю послуг зв’язку 6
free
  Конспект лекцій з курсу "Аудит" для студентів спеціальностей "Фінанси", "Маркетинг" та "Менеджмент організацій"
data/63/file_doc
  Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
  Реферат на тему: Призначення
images/stories/docs/BankSumy
  Земський олександрівський сільськогосподарський банк
download/version/1416160154/module/10784400223/name
  Домінуючі технології навчання
data/6/file_doc
  Рицина зваичайна
files/7
  Сакральна дерев’яна архітектура Покуття
data/63/file_doc
  Реферат На тему: Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень
data/8/file_doc
  «Безпечна експлуатація машин, механізмів, систем під тиском. Шкідливі виробничі чинники»
data/108/file_doc
  «Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України»
data/63/file_doc
  Рішення: Кількість днів прострочення встановленого терміну розрахунків
web/uploads/doc
  Остання Запорізька Січ
public/oipopp/repository/metod
  Стан викладання предметів художньо-естетичного циклу за вимогами нового Державного стандарту
attachments
  Проект «як досягти успіху» 4 клас Тип проекту
files/3
  Курсова робота редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури
bitstream/NAU/22384/1
  Будь-ласка; оформлення відόмостей; цікаві вíдомості;передвиборна компанія; діюче законодавство;мілкі гроші;дякую Вас; немає жалюзів; агенство з нерухомості; демонтування ларька; розумнaсобака; брати Кличко; 7,8 мільярдів
objects/files/obj9431
  Київ 2006 Шановні добродії!
downloads/childstomat
  М.І. Пирогова на методичній нараді кафедри стоматології дитячого віку Завідувач кафедри доц. Філімонов Ю. В. " " 20 р. Методичні вказівки
web/uploads/doc
  Реферат на тему: " Залізничний транспорт України"
objects/files/obj9431
  Сценарії свят Бібліографічний бюлетень
download/version/1426853624/module/11584071223/name
  2015 рік Руденко Валентина Іванівна
attachments
  Урок-діалог Обладнання: магнітофон, відеоряд, портрет Леонардо да Вінчі "Джоконда", малюнки, творчі проекти
uploads/editor/2021/222359/blog_/files
  Прямокутний трикутник
download/version/1439306959/module/12239598023/name
  Урок №2 Розв’язування розрахункових задач за хімічними формулами Тема Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами Урок №3
download/version/1427784806/module/11661408223/name
  Урок №15 Дата 17/03/2015 Клас 8 Прізвище вчителя Гордей В. М
_files/200000011-3e2233f1d4
  Урок інформатики Ваш настрій Повторюємо правила поведінки у комп'ютерному класі Логічна розминка
uploads/editor/2235/96916/sitepage_13
  Посібники, що створені вчителями початкових класів Київського району
download/version/1423743085/module/10642284223/name
  Тема Давня Індія та Китай
uploads/files/213
  Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки
sites/default/files/rozklad
  Розклад групових занять з фітнесу
uploads/editor/2021/222359/blog_/files
  І. В. Брага Усі уроки алгебри в 11 класі з теми І частина Методичні та дидактичні матеріали до 12 уроків
uploads/editor/2021/222359/sitepage_25/files
  Розв’язування вправ з теми
jspui/bitstream/123456789/1223/1
  Роман Попелюшко Акмеологічний підхід як умова підвищення якості освіти
server/ukrainian/lessons/language/10
  Міжпредметна інтеграція: українська мова + музика 10 клас. Завдання до теми «Лексика. Фразеологія. Стилістика»
download/version/1426528446/module/11561545223/name
  Книга для вчителя. 2009. 190 с
blog/articles/1223
  Уроку. Предмет: Математика. Тема програми: Тригонометричні функції. Тема уроку: Геометричні перетворення графіків тригонометричних функцій
uploads/editor/1675/92234/sitepage_70/files
  Юлія Григорівна Цегельник Цикл урок
doc/files/news/622/62236
  Креслення простих геометричних фігур і деталей
objects/files/obj9431
  -
upload/files
  Методичні рекомендації щодо участі у Всеукраїнській історико-географічній експедиції «Історія міст і сіл України»
attachments
  Симетрія як засіб гармонізації форми. «Дивовижні метелики»
uploads/editor/47/22626/sitepage_223/files
  Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання баришок, Тетяна Віталіївна
files/12
  1. т еоретичні основи спортивної орієнтація І відбору юних гімнастів
200000223-a26a3a4618
  Засоби виразності скульптури. Виготовлення рельєфу «На дні морському»
uploads/ppt/95390
  «О. С. Пушкін. Життя і творчість»
wp-content/uploads/2015/04
  Історія розвитку ботанічної науки
uploads
  Укргазвидобування
blog/articles/2223
  Анотація. У роботі порушується питання про використання блога для розвитку професійної компетентності вчителя у системі післядипломної освіти. Ключові слова
uploads/editor/2021/222371/sitepage_97/files
  Опозиційний рух в Україні в середині 60-х на початку 80-х років
doc/files/news/223/22387
  Урок екскурсія "Їх імена на літературній карті України"
bitstream/123456789/2234/1
  Транспорт україни (узагальнюючий урок)
doc/files/news/122/12233
  Урок риторики в 3 класі Усмішка. Усмішка як важливий несловесний знак етикетного спілкування Із досвіду роботи
uploads/editor/2021/222359/sitepage_25/files
  Урок -це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду, ерудиції
download/version/1439306959/module/12239552323/name
  Узагальнююче повторення по темі: «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»
200000223-68cdf69c43
  Засобами наочності на уроках всесвітньої історії у 7 класі
public/oipopp/repository/dcr
  Чому мені стало цікаво дізнатися про те
Files/downloadcenter
  Мої органи чуття. Мій язик
doc/files/news/622/62238
  Вчитель вищої категорії: Короєдова Н.І м. Кам`янське 2018р. Учитель. Вітаємо всіх на нашому родинному святі «Прощавай, букварику»
download/version/1385392842/module/8715223999/name
  Уславлення народної казки у вступі до поеми
attachments
  «Неперервний спектр світла. Спектроскоп»
  Луганської облдержадміністрації, навчально-методичний центр профтехосвіти у луганській області
  Департамент освіти і науки України Луганської облдержадміністрації, Навчально-методичний центр профтехосвіти у Луганській області
  Урок екскурсія з елементами дослідження 8 клас. Робота вчителя біології вищої категорії вчителя методиста
bitstream/123456789/2223/1
  Розробка уроку-мандрівки Найбільші річкові системи Євразії, їх розподіл на материку
download/version/1424030560/module/11257922325/name
  І. Підготовка до уроку Тема Табличний процесор ms excel. Мета : Навчальна
uploads/editor/3279/575855/sitepage_223/files
  П л а н роботи шкільної бібліотеки
200000058-d2233d3ae9
  Жінка і чоловік дві половинки людства
194.44.253.140=-500-131010022325-phpapp02 (1).DOCX
  Програма основ медіграмотності (пропедевтичний курс)
188.163.18.223=-Безпека житєдіяльності.doc
  Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах Вступ
91.223.88.194=-Контрольна 2 .docx
  Контрольна робота з дисципліни: > на тему: > Виконав: Студен 3 курсу Групи фр-71 Марченко. В. Б перевірила ст викладач
94.153.74.223=-ІТС.doc
  Лекція до теми «Поняття та класифікація кіберзлочинів» для курсу форми навчання за напрямом підготовки
176.113.223.75=-КЛАСНА К АВЯРНЯ.docx
  «Класна кав’ярня»
185.46.223.11=-dermatolog-3.doc
  Міністерство охорони здоровя України
5.58.223.54=-Іван Мазепа.docx
  Іван Степанович Мазепа
188.239.223.142=-2 КЛАС НУШ.doc
  І семестр (48 год)
91.223.136.244=-міфологічний живопис (іконопис). (1).ppt
  Костюм як виразник епохи
95.133.223.93=-Місцеве самоврядування, понадобится.docx
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра конституційного та міжнародного права «затверджую»
91.124.223.246=-Анкета Що я цыную.doc
  У моєму будинку пожежа. З нього всі тікають. Якби у мене був час винести тільки одну річ з будинку, я взяв би
92.119.223.5=-_для загальноосвітніх навчальних закладів образотворче мистецтво 1-4 класи (1).doc
  Образотворче мистецтво
91.219.223.214=-Презентація інновацій.doc
  О. Інновації в освіті: світовий досвід І місцеві практики
176.8.99.223=-ЕКОЛОГИЯ.docx
  Екологічні проблеми Чорного та Азовського морів
195.80.140.223=-18174-prezentaciya-na-temu-sport-pereglyanuty.ppt
  Презентація
91.207.245.165=_122368-електрики 2 розряд.doc
  Програма з «виробничого навчання»
95.133.223.71=_986509-адміністрування сайтів.pptx
  Створення та адміністрування сайту
46.201.223.211=_105510-plan_raboty_psihologa_s_rebyonkom_s_rda.docx
  Психологическая коррекция (ранний детский аутизм)
95.158.53.223=_23640-11-rys-ykrana-v-perod-pravlnnya-volodimira-monomaha-ta-mstislava-velikogo.docx
  § 11. Русь-Україна в період правління Володимира Мономаха та Мстислава Великого
95.158.53.223=_22876-12-poltichna-detsentralzatsya-rys-ykrani-rozvitok-kivskogo-cherngvskogo-pereyaslavskogo-galitskogo-volinskogo-knyazvstv.docx
  § 12. Політична децентралізація Русі-України. Розвиток Київського, Чернігівського, Переяславського, Галицького і Волинського князівств
193.107.177.43=_18223-реферат.docx
  Комп’ютерне моделювання
188.190.80.223=_22719-тетові завдання з теми Фонетика.docx
  1. Кількість звуків відповідає кількості букв в усіх словах рядка: а завзято, болить, сосна, сестра, терпкий; Б
37.54.240.223=_1894785-76eecb256e3e53a5.docx
  Пряма Ейлера. Коло дев’яти точок
178.54.177.85=_2233856-МВк5- виконавчі органи.doc
  Міністерство охорони здоров’я України
91.223.88.247=_24642-готовий до друку (2).docx
  Атестаційна справа сестри медичної
95.215.223.246=_4929536-Маруненко .М., Неведомська .О. Анатом я в кова ф з олог я з основами шк льно г г ни.doc
  Навчальний посібник побудований з урахуванням завдань навчального курсу "Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни"
93.75.223.177=_85356-контрольна №2.docx
  Вступ до спеціальності
91.219.223.115=_51263-Курсова електронна торгівля.docx
  «Правове регулювання електронного бізнесу в Україні»
95.158.53.221=_23223-систематизація МВФ.docx
  Задача Командир роти спеціального призначення (20тр) капітан Губенко П. Р. наказом
51.81.223.35=_89687-Семінар №1.docx
  Тема Історія в школі (2 години) Проблеми для дискусії
91.219.223.164=_120306-Реферат по финансовому менеджменту.docx
  Понятие инвестиционного портфеля Классификация инвестиционных портфелей 7
91.211.137.116=_2235181-Урок 8-9 Конструктивні елементи будівлі..docx
  Урок 8-9: Конструктивні елементи будівлі
31.43.60.184=_22235-лущення стерні.docx
  Поняття про лущення стерні. Агрегати для лущення стерні. Способи руху агрегатів для лущення стерні
188.163.98.223=_30304-Залікове завдання ФСК_Вч.музики- Кірілюс Маргарити.docx
  Залікове завдання до другого фахового спецкурсу «Загальнолюдські цінності як основа національного виховання дітей та молоді» завдання моделювання гуманістичної позиції педагога в освітньому процесі
directory 223  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка