606/UKR/Iinternatura
  Характеристика
  Міністерство охорони здоров'я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»
  Національна медична академія післядипломної освіти імені п. Л. Шупика
en
  Робоча програма нормативної дисципліни
606/UKR/Pidvych.kvalif/Specializacija/ZPSM/Rozklad 2014/Terpevti/02.2014
  "затверджую" " узгоджено"
download/version/1384285606/module/8693305798/name
  План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2013/2014 навчальний рік
606/UKR/Iinternatura
  Рефератів циклу спеціалізації за фахом «Загальна практика сімейна медицина»
bitstream/34606048/2573/1
  Структура та зміст діяльності національних олімпійських академій різних країн світу
uploads/files/0243612a1b42b2dc05ba160c606e6c87
  Розгадайте кросфорди. Кросфорд 1 по горизонталі
6064/1
  Конспект лекцій з курсу «Історія мистецтв, архітектури й містобудування»
bitstream/NAU/15473/1
  Програма навчальної дисципліни "Виробнича база будівництва"
download/version/1421428462/module/11015313424/name
  Стан викладання історії та правознавства
166065/3
  Реєстрація та підтримка наукових фахових видань у наукометричних та реферативних базах: IndexCopernicus, рінц, Google Scholar, doaj, WorldCat, Socioindex
uploads/editor/6063/440553/sitepage_65/files
  Співпраця вчителів і батьків – запорука успішного навчання учнів
uploads/editor/1606/146917/blog_
  Міністерство освіти і науки України Українська мова
bitstream/NAU/15532/1
  Програма навчальної дисципліни "Технологія будівництв"
upload
  Навчальна програма
uploads/editor/1606/247520/blog_/files
  Відділ освіти і науки Верхньодніпровської райдержадміністрації Районний педагогічий ярмарок «Педагогічні здобутки освітян Верхньодніпровщини – 2009»
doc/files/news/60/6066
  Тема дослідницької роботи
web/uploads/doc
  Система Turbo-Basic
  Екологічні проблеми, пов’язані з експлуатацією теплових двигунів
static/000/000/102/298/doc/40/6e
  Тема заняття: Спеціальна сільськогосподарська термінологія і професіоналізми Мета заняття
uploads/files
  Конкурентна боротьба: зміст, стратегії та сучасні особливості
file/view/Metodika.doc/483606258
  Навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник для студентів вищих навчальних закладів
bitstream/NAU/15517/1
  Програма навчальної дисципліни "Проектування аеродромів (спецкурс)"
bitstream/NAU/15542/1
  Програма навчальної дисципліни "Штучні споруди на дорогах і аеродромах"
bitstream/NAU/15540/1
  Програма навчальної дисципліни "Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів"
web/uploads/doc
  Колірні моделі в комп’ютерн
  Структура вищої освіти в Україні. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст
doc/files/news/466/46606
  Тема. Як змінюється життя комах і риб восени?
uploads/files/211
  Реферат з дисципліни "Культурологія"
2606/1
  Конспект лекцій для бакалаврів спеціальності 015 "Професійна освіта (комп’ютерні технології)" денної форми навчання
bitstream/NAU/15495/1
  Узгоджено затверджую

  З. В. Шевченко філософські проблеми ґендеру та фемінізму
files
  Контрольна робота з курсу «Основи наукових досліджень»
uploads/editor/1606/146917/blog_
  Гуманітарна освіта Бібліотека вчителя- словесника
uploads/editor/6063/440553/sitepage_65/files
  Інформаційні методики та технології залучення дітей до читання, розвиток їх творчого потенціалу
bitstream/NAU/15497/1
  Програма навчальної дисципліни "Інженерно-транспортне обладнання доріг"
web/uploads/doc
  Феномен культури стародавнього риму
files
  Рішення основних спірних питань на Паризькій мирній конференції
bitstream/NAU/15485/1
  Програма навчальної дисципліни "Дорожні та аеродромні покриття"
bitstream/NAU/15504/1
  Програма навчальної дисципліни "Основи та фундаменти транспортних споруд"
download/version/1346066440/module/6489016184/name
  Курс лекцій Тема Філософія, її сутність, особливості та функції Філософія як мудрість. Філософія як форма суспільної свідомості
data/upload/publication/pidhaetska/ua/16065
  Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
files
  Шляхи покращення використання лісових ресурсів України
bitstream/123456789/4606/15
  План Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830—1831 рр та Україна. Завдання уроку
bitstream/123456789/4606/18
  Тема. Київська Русь за правління Ярослава Мудрого Мета
work_folder
  Бібліопульс
data/6/file_doc
  Реферат на тему: " Лідери і керівники"
download/version/1426858186/module/7347760695/name
  Внутрішкільного контролю, спрямована на вивчення та аналіз справ, тих чи тих недоліків, виявлення причин та визначення шляхів найшвидшого усунення, а також запобігання їм
data/7/file_doc
  Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Тема роботи: «Організація касових операцій у банківських установах» Зміст Вступ 3
data/73/file_doc
  Урок №4 І. Л. Володіна, В. В. Володін
file/2012/06062012
  Рішення міської ради від 26. 11. 1996 р. №624
data/53/file_doc
  Полтаський державний педагогічний університет імені в. Г. Короленка
data/material/000/247/326065
  Отримували дохід від репетиторських послуг – задекларуйте його!
606/UKR/Iinternatura
  Міністерство охорони здоров'я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»
jspui/bitstream/123456789/1606/3
  Використання Інтелект-карт у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій
download/version/1460622896/module/9996360297/name
  Академія педагогічних наук України Донецький інститут післядипломної освіти іпп
uploads/editor/5021/436066/blog_/files
  Педагогічне кредо: «Учень – не посуд, який слід наповнити, а факел, який треба запалити»
606/UKR/Iinternatura
  Рефератів циклу спеціалізації за фахом «Загальна практика сімейна медицина»
attachments
  Карта джерела географічних знань, їх зміст і призначення. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах
uploads/editor/12043/660665/sitepage_45/files
  Меридіан учителя географії
uploads/editor/12043/660665/sitepage_31/files
  Навчально-методичне забезпечення викладання предмета «Захист Вітчизни»
uploads/editor/12043/660665/sitepage_44/files
  «Стрілецька зброя та поводження з нею. Заходи безпеки при проведенні стрільб із стрілецької зброї»
uploads/files/179
  Урок фізики в 7 класі. Тема уроку: Пояснення різних станів речовини з погляду атомно-молекулярного вчення
Images/Files
  Формування предметних компетенцій засобами емпауермент-педагогіки та хмарних технологій на уроках географії л. В. Худецька Навчально-виховний комплекс №10 м. Хмельницького Анотація
uploads/editor/12043/660665/sitepage_15/files
  Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технології), у 2017 2018 навчальному році
download/version/1402663332/module/5660637281/name
  Фізичні і хімічні властивості кислот
uploads/editor/139/35606/blog_/files
  Конкурс «Про мій Харків моїм учням»
download/version/1455560684/module/11111160426/name
  О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 8 клас Перший семестр
file
  Системні фактори ефективності логістичної концепції постачання на підприємствах
doc/files/news/460/46068
  Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд
doc/files/news/436/43606
  Особливості формування клімату Євразії
uploads/editor/6063/440553/sitepage_65/files
  Інтернет – семінар за темою: «Досвід роботи з профілактики девіантної поведінки неповнолітніх в загальноосвітніх навчальних закладах»
Images/Files
  Досвід використання хмарно-освітніх сервісів при викладанні шкільних предметів Бабіч Т. В
attachments
  Автоматизація вимови звука [С] у складах, словах, реченнях, тексті
  Загальна характеристика бактерій. 7 клас 17. 04. 2014
  Урок розвитку зв’язного мовлення
doc/files/news/560/56065
  Індивідуалізація навчання І розвиток творчих здібностей учнів І. В. Булана кзо «Дніпропетровська загальноосвітня санаторна школа-інтернат №4 І-ІІІ ступенів»
download/version/1389718246/module/8957203121/name
  Урок №9 Тема. Вдячність важлива людська чеснота
contest
  Зміст вступ розділ специфіка І форми прояву девіантної поведінки у підлітковому віці як соціальна проблема
bitstream/123456789/4606/38
  Завдання. Назвіть та покажіть на карті українські землі, які напередодні Першої світової війни входили до складу Російської та Австро-Угорської імперії
doc/files/news/606/60660
  Здоров’язберігаючі технології козацької педагогіки у контексті нової української школи
library/docs/rio/2008
  Тема. В. Симоненко „витязь молодої української поезії (О. Гончар)
Kovaluk
  Сучасна українська література (довідково-хрестоматійний посібник) зміс т І
attachments/article/6067
  Розпочинаємо заняття з англійської мови ефективно
uploads/editor/4205/360655/blog_/files
  Узгоджено заступник директора з навчальної роботи
uploads/editor/1606/146876/blog_/files
  У світі казки чарівної
attachments
  Тема. Узагальнення знань про свійських тварин. Урок-змагання. Мета: з
doc/files/news/606/60667
  Д. О. Височан Методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів
uploads/editor/6063/440015/sitepage_77/files
  Закон України від 14. 06. 2010 року №6518 «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»
bitstream/123456789/4606/17
  Міжусобна боротьба між синами Володимира Великого. Утвердження Ярослава в Києві
bitstream/123456789/4606/42
  Тема. Українські землі в системі міжнародних відносин Мета
bitstream/123456789/4606/39
  Україна напередодні Першої світової війни. Мета
download/version/1460622896/module/9996348697/name
  Урок теоретичного навчання у професійно-технічному навчальному закладі методичні рекомендації
200000038-05d4606d1f
  Математика (4 години на тиждень)
attachments/article/7606
  Тема: вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами. Співіснування організмів
uploads/editor/4205/360655/blog_/files
  Узгоджено заступник директора з навчальної роботи /В. М. Коріненко
attachments
  О. С. Пушкін. Вступ до поеми «Руслан і Людмила». Уславлення народної казки у вступі
  Урок засвоєння нових знань та формування на їх основі вмінь і навичок. Форма уроку: урок-подорож
uploads/editor/6063/440553/sitepage_65/files
  Книга-джерело знань
doc/files/news/260/26067
  Повторення додавання і віднімання в межах 100
attachments/article/7606
  «Слідство веде природодознавець» тест
directory 606  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка