d/665844/d
  Навчальний матеріал Естетика
  Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
  Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
  Навчально-методичний комлекс
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
  Основна мета аналітичної роботи
  Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
  Двнз київський національний економічний університет
  Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет
  Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
  Ухвалення Верховною Радою України Цивільного і Господарського кодекс
  Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
  Реферат стисле розкриття у письмовій формі певного питання, яке здійснюється на основі узагальнення відповідних матеріалів
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «стратегічний менеджмент»
  Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів освітній ступінь «магістр» галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Редагування науково-інформаційного тексту»
  Рекомендації до організації наукових досліджень студентів кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
  Методичні рекомендації щодо організації наукових досліджень студен тів кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
  Л. В. Мороз українська мова (для науки, аналітичної сфери та управління) Практикум
  Завдання для контрольної роботи №3
  Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
  Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
  Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
  Робоча програма дисципліни "Гармонізація національного законодавства з міжнародно-правовими нормами" розроблена відповідно до Положення про робочу навчальну програму в кнеу
  Методичні вказівки до написання реферату з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
  Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів наукового ступеня кандидата наук (PhD) Обговорено та затверджено на засіданні кафедри
  Реферату. Тематика індивідуальних завдань: Інтеграція України в сучасну економічну систему
  Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
  Методичні вказівки до їх написання з науки «бухгалтерський облік
  Інформація про першу навчальну практику перша навчальна практика передбачена на першому курсі. Тривалість практики складає три тижні І проводиться вона відразу після закінчення весняної екзаменаційної сесії в другому семестрі
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Діловодство» зі спеціальності 02010501 «Діловодство»
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» кафедра міжнародного та європейського права
  Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
  Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "магістр", "спеціаліст"
  Методичні вказівки для студентів спе­ціальності 170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»
  А. Ф. Мельник визначає суть управління як «цілеспрямований вплив, необхідний для узгодженої спільної діяльності людей»
  Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
  Методичні вказівки для викладачів і студентів Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю
  «Роль інтелектуальної власності у забезпеченні економічного, політичного, соціально-культурного розвитку суспільства»
  Методичні рекомендації з написання дипломної роботи для студентів спеціальностей 040101 та 040101
  Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі
  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Німецька мова»
  «українська словесність»
  Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
  Методичні рекомендації до виконання курсових робіт Укладач: к психол н Гридковець Л. М
  Вищий навчальний заклад
  Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів заочної форми навчання
  Програма дисципліни «управління персоналом»
  Методичні рекомендації по виконанню магістерських робіт для студентів спеціальності 03060401- "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
  А. М. Колот " 25 " травня 2016р
  1. Вступ Міжнародна економічна діяльність України становить собою системний та багатоаспектний предмет вивчення. Її можна розглядати в контексті національних інтересів, як в регіональному, так і в глобальному масштабах
  Методичні вказівки до написання курсової роботи з основ економічної науки для самостійного вивчення
  Тема Сутність та елементи класифікації оптимізаційних задач Предмет та об’єкти математичного програмування
  Кафедра регіональної економіки І туризму
  «українська словесність»
  Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів денної І заочної форм навчання галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво»
  Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
  А. М. Колот " 25 " травня 2016р
  Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
  Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
  Матеріали для підготовки до державного іспиту
  Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
directory 665844  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка