Table/9062010
  Екологічних інвестицій україни
files
  Організація та діяльність органів виконавчої влади в Україні
jspui/bitstream/123456789/11895/2
  Управління дебіторською заборгованістю підприємства та розробка комплексу заходів щодо її оптимізації

  Реферат на тему Культура та мова в сістемі суспільства Учня 9-а класу зош №9 М. Краматорська Плотникова Дениса Розвиток І стан мови значною мірою залежать
wp-content/uploads/2015/06
  Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (назва окр) зі спеціальності 7
d/665844/d
  Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
wp-content/uploads/2015/09
  Наукові проекти та дослідницька діяльність у початковій школі за матеріалами науково-популярної природничої газети „колосочок”
ottap
  Вищий навчальний заклад
data/ukr/Medijcijna/Rozdil_2
  Реферат на тему: " Деякі закономірності впливу будови лікарської речовини на біологічну активність"
jspui/bitstream/123456789/214/1
  Змістовий Модуль 4
base/nis/referat
  Реферат декл пат на кор модель №8622
data/ukr/Politologiya
  Політичний режим в Україні як реальність, модифікаційні тенденції та перспективи
data/ukr/Biologiya
  Кукурудза, її походження, використання, різноманітність форм та видів
graffiti
  Створення та адміністрування веб-сайту шкільної бібліотеки як крок до інтегрованого спілкування з користувачами

  До аналізу ціннісних складових професійної культури особи
public/repository
  «Довідничок таємниць лісу система спостережень в природі з дітьми старшого дошкільного віку»
Politologia
  Політична влада: природа, ресурси, легітимність
  Моделі посткомуністичних трансформацій

  Відділ освіти Коростишівської райдержадміністрації Коростишівський Будинок дитячої творчості Впровадження в практику гурткової роботи технології особистісно-орієнтованого навчання Підготувала: керівник гуртка «Писанкарство»
uploads/editor/7445/474736/blog_/files
  Довідничок таємниць лісу (система спостережень в природі з дітьми старшого дошкільного віку)
uploads/2014-01
  Соборність для України це об’єднання навколо спільного стрижня, яким є українська державність, в єдине державне ціле всіх земель, які заселяє український народ
  Машівське районне радіо
data/ukr/Administratijvne_pravo
  Реферат з курсу " Основи Конституційного права України " на тему "
Ekonomika
  Реферат на тему: " Закономірна різноманітність форм власності і форм підприємницької діяльності" Форми власності Фундаментом усієї системи економічних

  Інформаційний бюлетень української спілки германістів
base/nis/referat
  Реферат до деклараційного патенту на корисну модель №4464
assets/files
  Єврознавство – шлях до толерантності (методична консультація) Толерантність – потреба сьогодення
bitstream/123456789/15822/1
  Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «введення в спеціальність»
referat
  План Вступ Поняття і кримінологічна характеристика злочинності у місцях позбавлення вол
file
  Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних установ» для студентів заочного факультету за напрямом
bitstream/123456789/15821/1
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «введення в спеціальність»
wp-content/uploads/2016/11
  Актуальність компетентнісного підходу в освіті
data/bib/Dijscijplinij/Filosofiya
  Лекція № Східна та Західна філософії: передумови виникнення та своєрідність План
books
  Програма для студентів спеціальності «Фінанси І кредит»
files
  Міністерство освіти І науки україни запорізький національний університет
d/665844/d
  Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет
MetodSkrunka
  Науково-методична І дослідно-експериментальна робота педагогічного колективу комунального закладу «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради»
wp-content/uploads/2016/06
  Стандарт вищої освіти зі спеціальності 074 Публічне управління та адміністрування ступінь вищої освіти: бакалавр
wp-content/uploads/2011/10
  Навчальний посібник для студентів за напрямком підготовки бакалаврів 170202 «Охорона праці» Управління охороною праці: Навч посібник. / Ткачук К. Н
Ekonomika
  Сутнісна характеристика й вимірювання ефективності виробництва
EKONOMIKA
  Тема поняття та сутність менеджменту. План
load/pravo
  Міністерство освіти І науки України право інтелектуальної власності
200000013-4fe3f50e33
  Уроки української літератури в 11 класі Академічний та рівень стандарту
doc/files/news/330/33064
  «Моя Україна – моя Батьківщина. Незалежність України» Виховна година для учнів випускників Мета
11066/1
  Теоретико-методологічні підходи до вивчення наукового дискурсу Зубченко Олена Сергіївна
download
  Не дивлячись, що надворі ХХІ століття, проблема бідності залишається сьогодні досить актуальною в світі
content/Діяльність/Реформа освіти/НМР/01
  Затверджено міністр освіти І науки України 2016 р. Погоджено

  Пояснювальна записка формування гармонійно розвинутої людини неможливе без її фізичної досконалості. Тому турбота про здоров’я І фізичний розвиток школярів сьогодні є чи не найголовнішим державним завданням
Icons
  Методичні рекомендації до написання курсової роботи загальні положення відповідно до навчального плану зі спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність»
images
  Реферату зі спеціальності «всесвітня історія»
content/Діяльність/Реформа освіти/НМР/02
  Затверджено міністр освіти І науки України Л. М. Гриневич –––––––––––––––– 2016 р. Погоджено
data/ukr/Ykrajinska_literatyra/Rozdil_1
  Жанрова своєрідність творів О. Вишні
images
  Реферату зі спеціальності 032 «Історія та археологія»
data/ukr/Ykrajinska_literatyra/Rozdil_1
  Громадська і політична діяльність
dichko
  Науково-дослідницька діяльність учнів. Перші кроки
jspui/bitstream/123456789/10619/2
  Формування та реалізація кредитної політики банку
Ekonomika
  Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств (організацій)
data/ukr/Matematijka
  Лінійна залежність і незалежність векторів
fm/files
  Перспективні напрямки впровадження сучасних інформаційних технологій у комп’ютерній графіці
112/4
  Про затвердження Настанови з організації діяльності кінологічних підрозділів органів внутрішніх справ України
Dokumenty/obgovorennia
  Положення про академічну доброчесність в маріупольському державному університеті загальні положення
base/nis/referat
  Реферат до деклараційного патенту України на винахід №69719А
  Реферат до деклараційного патенту України на винахід №68972А
authors/Zolotariova_NI
  Інформація про книгу Вступ загальна частина тема Предмет І метод адміністративного права Тема Адміністративне право України як юридична наука, як навчальна дисципліна та навчальний курс
uploads/2013-12
  Зі зниженою працездатністю
base/nis/referat
  Реферат до деклараційного патента України на винахід №71840А

  Відділ освіти кіровської районної в м. Донецьку ради педагогічний супровід самостійної пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення історії
Politologia
  Реферат Ділова жінка. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко

  Програма навчальної дисципліни проблеми теоретичного знання у німецькій класичній філософії І сучасність
Vchutel/Rozrobku
  Обладнання і матеріали: вологий препарат «Внутрішня будова річкового рака»
data/ukr/Organizaciya_vijrobnijctva
  ОБҐрунтування виробничої програми виробничою потужністю
Literatyra
  Культурно-просвітницька діяльність yкраїнських cічових стрільців у роки першої світової війни
wp-content/uploads/2016/09
  Затверджено міністр освіти І науки України Л. М. Гриневич –––––––––––––––– 2016 р. Погоджено
Strukt/Kafedry/grunt/kurs3/progr/Bonishko
  Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра ґрунтознавства І географії ґрунтів “затверджую
files/docs
  Проблема безпритульності та бездоглядності дітей
administrator/images/image
  Программа для 5-9 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения
200000014-3cf153ee5d
  Тема. Життєвий і творчий ш
userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/kmdu fetau
  Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
EKONOMIKA
  Тема 10. Ефективність управління. План
base/nis/referat
  Реферат до деклараційного патенту на корисну модель №
uploads/editor/2091/224923/blog_/files
  Різноманітність птахів
books
  Дипломної освіти тестові завдання для контролю знань з курсу " Адміністративне право України"
Ekonomika
  Курсова робота Заробітна плата та її економічна сутність. Теорії заробітної плати Зміст
KURSY - NMK - CULT/LAZAROVYCH
  Програма навчальної дисципліни формування нової соціокультурної реальності в україні
metodyst/boxna
  Кафедра теорії і методики післядипломної освіти На допомогу методисту
d/665844/d
  Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

  Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей ( кос-2)
images
  Реферату зі спеціальності 032 «Історія та археологія»
1mathematik
  Реалізація діяльнісного підходу до викладання математики Якість освіти – це співвідношення поставленої мети та здобутого результату
d/665844/d
  «українська словесність»
200000129-8d0408dff8
  Основна і старша школа Українська мова
Finansu
  Сутність та структура кредиту
data/ukr/Marketijng
  Комунікативність стимулювання продажу товарів
base/nis/referat
  Реферат до деклараційного патента України на винахід №55003А
  Реферат до деклараційного патенту україни на винахід №4291
Process
  Закону України «Про освіту»
data/ukr/Ekonomichna_teoriya
  Економічна сутність акцизного збору
Gosydarstvo
  Дипломна робота " Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства " Виконавець
authors/Turchyn_Tetiana
  Аника міністерство освіти І науки україни черкаський національний університет імені богдана хмельницького кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису Турчин Тетяна Романівна
public/repository
  Рослинність І тваринний світ Антарктиди Ярова Наталія Федорівна, вчитель географії Мельниківського навчально-виховного комплексу Канівської районної ради Черкаської області у це важко повірити, але колись Антарктиду вкривав не лід
Navch_proces
  На спільному засіданні ради та адміністрації
site/microushi-odessa/files/library
  1. Види та ознаки організованих злочинних угруповань за законодавством України
doc
  Наказ №132 Про відзначення в районі Дня Державного Прапора України та 21-ї річниці незалежності України

  Законів України «Про освіту»
d/665844/d
  1. Вступ Міжнародна економічна діяльність України становить собою системний та багатоаспектний предмет вивчення. Її можна розглядати в контексті національних інтересів, як в регіональному, так і в глобальному масштабах
uploads/editor/4018/342575/lection_1901/files
  Різноманітність птахів ряд дятли
authors/Stanislav_Kulchytskyi
  Червоний виклик
wp-content/uploads/2017/12
  Затверджено ректор онеу / Звєряков М.І
files
  Євген Гуцало ментальність орди буслаєвщина
authors/Yaremchuk_Viacheslav
  Національна академія наук України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
authors/Stanislav_Kulchytskyi
  Книга 1 Присвячую цю працю поколінню моїх батьків, чиї життя і смерть були пов’язані з будівництвом радянського ладу
authors/Lazarovych_Mykola
  Микола лазарович kультурно-просвітницька діяльність Українських Січових Стрільців у роки Першої світової війни
wp-content/uploads/2018/02
  Інформаційно
d/665844/d
  «українська словесність»
files
  Євген Гуцало ментальність орди буслаєвщина
authors/Slesarenko_Olha
  Слесаренко Ольга Олександрівна
200000077-782f87a21f
  Окремі характеристики сертифікаційної роботи з української мови та літератури
files/downloads/MetodMeterials
  Завдання викладання дисципліни
200000076-737877474e
  Підготуватися до написання твору під час зно; навчитися осмислено підходити до роботи, визначаючи опорні поняття; поширювати словниковий запас
uploads/editor/11045/574842/sitepage_75/files
  Урок математики в контексті компетентнісного підходу
books
  Дипломної освіти " Фінансовий менеджмент" навчально-методичний комплекс для слухачів спеціальності 050104 „фінанси"
authors/Tkach_Serhii
  Діяльність осередків українських політичних партій у подільській губернії на початку ХХ ст
authors/Diderot_Denis
  Дені Дідро Жак‑фаталіст Бібліотека світової літератури – Дені Дідро
files/bdnistrov-rda/Files
  Обґрунтування заходу Термін виконання Відповідальні
uploads/editor/11811/639017/mizhnarodna_diyalnist
  2017 р. Березівське впу онпу як осередок становлення громадянина-патріота України Створення території толерантності
public/repository
  Чиж Наталя Олексіївна
pochatkova_sh
  План спільних заходів щодо забезпечення наступності в роботі днз «Катруся» та зош №2
administrator/images/image
  Методичні рекомендації щодо викладання предмета «основи здоров’я» в початковій та середній школі за новим державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
200000014-9dadb9fa65
  Захист населення від надзвичайних ситуацій
uploads/editor/1612/570861/blog_/files
  Які правопорушення називають адміністративними
uploads/editor/4462/577713/blog_/files
  Психолого-педагогічний семінар

  «Здоров’я – найцінніший скарб»
data/bib/Mijnarodni_vidnosijnij
  Та зовнішня політика (1945-70-ті роки)
docs
  Погоджено: затверджую
files/bdnistrov-rda/Files/kyltyra
  Звіт відділу культури Білгород-Дністровської районної державної адміністрації про виконання «Програми розвитку культури Білгород-Дністровського району на 2016-2020 роки» у 2017 році
200000058-07d0608cbb
  Тема. Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми. Мета
administrator/images/image
  Методичні рекомендації щодо вивчення предметів «фізична культура» та «захист вітчизни» у 2014/2015 навчальному році Навчальний предмет «Фізична культура»
planuvanya_shko/2016-2017
  Вересень Місячник безпеки життєдіяльності.«Збережи здоров’я та на все життя»
algebra_9
  Матеріали до уроків Алгебра За підручником «Алгебра. 9 клас»
download_files/vidavnicha_diyalnist_biblioteki
  Історії з дитинства Дайджест

  Утворення та розквіт елліністичних держав
  Мета уроку: виявити читацьку компетентність і нахили в читанні того чи іншого жанру в учнів 5 класу, зацікавити п’ятикласників книжкою та читанням
  Основи гуманістичної моралі 8 клас
200000056-91861931fd
  Письмовий твір-опис тварини за власним спостереженням у художньому стилі
sites/default/files/documents
  Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти
istorija
  Хронологічні вміння як складник історичної компетентності
math/data/source
  Т. М. Климань Використання мультимедійного матеріалу та інтерактивних форм роботи при вивченні геометрії у 8 класі
authors/Tkachenko_Vasyl
  Василь Ткаченко
uroky
  Сценарій уроку – мужності Присвяченого 26-й річниці виведення радянських військ з Афганістану «Відлуння Афганських гір»

  Урок: 100 інноваційних ідей кращий спосіб знайти гарну ідею мати велику
wp-content/uploads/2015/08
  Урок пам′яті «Афганістан: час і досі не загоїв рани»
doc/files/news/333/33384
  "Їх долі обпалені війною" (до 24-річниці виведення військ з Афганістану) Виховний захід для учнів 9-11 класів
Strelbicka/Rozrobki
  Виховна година «Афганістан- ти серця мого біль» Підготував: Чичерін І. В. Мета
metod/vuhovna
  Сценарій зустрічі учасників бойових дій в Афганістані «Гірка пам'ять: Афганістан болить у наших душах»
wp-content/uploads/2014/03
  Про проведення у навчальних закладах району заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 28-ї річниці виведення військ з Афганістану

  Ми будем довго пам’ятати і вам забути не дамо
wp-content/uploads/2015/02
  Афганістаном зранена душа
images/naukovo-metodychna
  Програма «Народно-сценічна хореографія»
vuchovna
  Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку
Urok
  „Поезія це завжди неповторність
uploads/editor/3046/175802/blog_28372/files
  Діяльнісний підхід навчання історії Номінація Навчально-методичне забезпечення
authors/William_Shakespeare
  Венера І адоніс
files/bdnistrov-rda/Files/strukturni_pidrozdili/osvita
  Захід, присвячений Дню української писемності, став завершенням програми семінару
wp-content/uploads/2016/01
  Готуємось до батьківських зборів формування відповідальності у дітей молодшого шкільного віку
uploads/editor/4149/383295/blog_/files
  Мозковий штурм

  Звіт директора про діяльність школи за 2016/2017 навчальний рік Навчальна проблема школи
uploads/editor/1/572624/blog_/files
  Компетентнісний підхід у викладанні математики за допомогою інтерактивних методів навчання
files/bdnistrov-rda/Files/zahody
  Обґрунтування необхідності здійснення заходу Термін виконання Відповідальні виконавці

  Національно-визвольна війна українського народу проти Речі
Icons
  Центральна спілка споживчих товариств укоопспілка білгород-дністровський економіко-правовий коледж облік І аналіз зовнішньоекономічноїдіяльності
wp-content/uploads/2016/04
  Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
images/department/banking/discip/ZvitnistYBanky
  "методологія формування фінансової звітності"
Oporna_Shkola
  Конкурс методичних матеріалів з інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес
images/org_struktura/administraciya
  Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2009
Files
  Тема: Різноманітність птахів
authors/Timoshina_TP
  З російської переклав: Глушак Д. Д. 2016 р. Зміст
authors/Diderot_Denis
  Жак‑фаталіст романи Переклав з французької Валеріан Підмогильний передмова

  Горлівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №6 Зал презентацій
files/bdnistrov-rda/Files/zahody
  Розпорядження 3 12. 2014р. №8 62 /А-2014 Про план роботи Білгород Дністровської районної державної адміністрації на I й квартал 2015 року
Biol
  Уроків з біології 6 класу до теми "Різноманітність рослин"
files/bdnistrov-rda/Files
  Звіт відділу культури районної державної адміністрації про виконання заходів, запланованих у квітні 2018 року До Всесвітнього Дня сміху
ypoki
  Урок змагання узагальнення і систематизації знань
uploads/files
  «Толерантність та нетерпимість» Класний керівник 5 групи Сіваєва О. С
Diyalnist/Met_rozrobki
  Здійснити перетворення
uploads/editor/3355/112198/blog_/files
  Проблеми наступності початкової та основної школи Підготувала директор

  Хімічні формули. Валентність елементів
  Валентність Хімічний елемент Формула сполуки
  Семінар вчителів іноземної мови Комунікативна спрямованість передумова успіху
Pershiy_urok
  Цінність І неповторність людського життя
wp-content/uploads/2018/04
  Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Голова правлiння Ривак Андрiй Iванович
200000025-e2d72e4de4
  Анкета «Моє ставлення до віл-інфекції»

  Урок-проект. План уроку Вступ. Будова молекули води. Фізичні властивості води
Newsayt/Materialu/Administrat
  Урок Тема. Відкриття європейців
2016-2017
  Шляхи реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Chemistry/7-klass/Uroki
  Тема. Багатоманітність речовин. Метали й неметали. Мета
Cemanaru
  Паралельність площин Геометрія, 10-а клас
uploads/editor/3046/175802/blog_/files
  Урок №1 Вчитель Танцерова Ірина Вікторівна нз школа №5 міста Тернівки Мета І очікувані результати
administrator/images/image
  Про уроки історії та вчителя історії: ще раз і знову…
pedagdorobki/scarbnita
  Комп'ютерна залежність практичний психолог
Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/10_klas/perpendukylarnict_derevanko
  Тема. Теорема про три перпендикуляри. Розв’язування задач
Librarydocument/Bibl_spiski
  Креативність школярів на уроках математики рекомендаційний бібліографічний список літератури
Tijden_biologii
  План-конспект нетрадиційного уроку Інтелектуальна гра «Найрозумніший» На тему:
200000017-3132a31f85
  Надзвичайні ситуації воєнного характеру від дії зброї масового ураження та звичайної зброї
uploads/editor/737/309861/blog_/files
  Прикоснись своей добротой
public/repository
  Управлінська діяльність директора опорної школи в умовах освітнього округу
images/naukovo-metodychna
  Програма «Сучасна хореографія»
files/docs/2018
  Відділ освіти Куп’янської райдержадміністрації Кругляківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області Досвід роботи вчителя математики та фізики Книша Володимира Леонідовича
mtod
  «Методика та технологія проведення компетентнісно орієнтованого уроку історії»
Pedsovet/5_01-2011
  Підходи, на основі яких можна аналізувати й розбудовувати освітній процес у сучасній школі

  Урок. Що таке гідність та честь Мета
konspek
  Юридична відповідальність
prezent
  Уроку Поняття, ознаки та підстави юридичної
komunalna_vlasnist/konkursni_torgy/oblrada
  Резюме Тарасевич Наталія Ростиславівна
Diyalnist/Dosvid
  Проблемою, над якою працюю, є формування пізнавального інтересу до географії шляхом використання тестових завдань та різноманітних форм і методів навчання на уроках географії
doc/uroki
  Своєрідність художнього перекладу Олександра Олеся „Люлька Згоди
files/bdnistrov-rda/Files/zahody
  Розпорядження голови районної державної адміністрації план роботи білгород-Дністровської районної державної адміністрації на iv-й квартал 2015 року № п/п Зміст заходу
reestr
  Перелік випробувальних лабораторій, акредитованих на відповідність вимогам дсту iso/iec 17025
Diyalnist/Dosvid
  Конкурс «Учитель року 2011»

  Де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами
wp-content/uploads/2017/01
  Європейські історичні студії
authors/Richard_Nisbett
  Переклад з російської: Глушак Д. Д
authors/Nepyivoda_Natalia
  Практичний російсько-український словник

  "Розв’язування задач на радіоактивність."
  Урок гендерної грамотності
Ictoriya/Marzenovskaya
  Гендерна рівність та права жінок в Україні
91.206.32.140=-dsptomotoristmashinistkiiv210314-2.doc
  Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 8340. 0І. 61. 00-2014
directory NIS  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка