wp-content/uploads/2016/05
  Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
wp-content/uploads/2016/04
  Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення
wp-content/uploads/2016/05
  Дипломна робота налічує 61 сторінку, 15 ілюстрацій, 3 таблиці та 23 джерела за переліком посилань
  Методичні рекомендації щодо опанування філософських знань, теми рефератів для складання кандидатського іспиту з філософії та методичні рекомендації щодо їх написання
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації
wp-content/uploads/2016/05
  Програма навчальної дисципліни циклу загальної підготовки
/wp-content/uploads/2016/09
  Робоча програма навчальної дисципліни 263, Цивільний захист Напрям підготовки: 20 Аграрні науки та продовольство
wp-content/uploads/2016/04
  Білавич галина василівна
wp-content/uploads/2016/02
  Наукові праці кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Випуск 3
wp-content/uploads/2016/04
  Лекція 2 тема 2 будова біосфери та її функціонування біосфера
docs/2016/05
  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів навчальної дисципліни музична драматургія
wp-content/uploads/2016/05
  Черкаський інститут банківської справи Бібліотека Інформаційно – рекомендаційний список Черкаси 2012
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
docs/11/2016/01
  Про проведення заходів до Дня Соборності України
docs/2016/06/protection
  Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів
wp-content/uploads/2016/05
  Щодо навчання в птнз осіб, переміщених із тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької обл щоп’ятниці
docs/2016/06/philosophy
  Робоча програма навчальної дисципліни філософія культури спеціальність 025 «Музичне мистецтво» спеціалізації
docs/2016/06/history
  Навчальний посібник Лекції Дніпровськ 2016 ббк 74. 03я73 (075. 8)
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
wp-content/uploads/2016/05
  Методичні рекомендації Бершадь, 2015 Упорядник: Цісар Алла Михайлівна методист Бершадського медичного коледжу
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 "Акушерська справа"
wp-content/uploads/2016/11
  Інформація «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії кв №21878-11778пр від 18. 01. 2016 року) реферований міжнародний
/03
  Феномен терміну «канадізм»: лінгвістичний статус та підходи до вивчення Ананьєва Марія
wp-content/uploads/2016/05
  Організація навчально-методичної роботи з учителями у системі шкільної освіти закарпаття
docs/2016/05
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Розгорнутий план лекцій навчальної дисципліни Методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво» Спеціалізації «Фортепіано, орган»
wp-content/uploads/2016/03
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання
docs/2016/06/history
  Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Історія педагогіки» Розвиток суспільства і зміни у
wp-content/uploads/2016/08
  Програма курсу «Одеса моє місто рідне» Схвалено комісією Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України
wp-content/uploads/2016/02
  Школа педагогічної майстерності
wp-content/uploads/2016/06
  Державний стандарт України «Документація. Звіти складають у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»
wp-content/uploads/2016/12
  «Бабин Яр: якою є наша пам‘ять»
wp-content/uploads/2016/10
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчального предмету «методика фізичного виховання»
docs/2016/05/ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
  Робоча програма навчальної дисципліни педагогічна практика з теорії музики спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
wp-content/uploads/2016/03
  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації
wp-content/uploads/2016/09
  Євгеній Сафар’янс
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації
wp-content/uploads/2016/05
  Дипломна робота налічує 81 сторінок, 31 ілюстрацій, 14 таблиць, 4 додатки. Загалом опрацьовано 23 джерела
wp-content/uploads/2016/02
  Конспект уроку історії україни початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття
wp-content/uploads/2016/05
  Програма вибіркової дисципліни «Педагогіка вищої школи»
2016/04
  “Зачарована Десна” О. Довженка – казкова подорож у світ його дитинства. Проблематика. Характери. Поетика кіноповісті
wp-content/uploads/2016/10
  Перекладознавства
docs/2016/05
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» розширений план лекцій навчальної дисципліни «музична педагогіка вищої школи»
wp-content/uploads/2016/04
  Лекція 4 тема 4 охорона атмосферного повітря
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 "Акушерська справа"
2016/metod
  «Гірчить Чорнобиль, через роки гірчить »
wp-content/uploads/2016/10
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчального предмету «Методика фізичного виховання»
2016/metodist
  Програма для закладів позашкільної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів
upload
  Розділ теоретико-методичні основи внутрішнього фінансового аудиту в банку 6
wp-content/uploads/2016/02
  Освітньо-кваліфікаційні характеристики та вимоги для вчителів хімії учитель ІІ кваліфікаційної категорії
wp-content/uploads/2016/11
  Барабаш Любов Михайлівна, завідувач відділу організаційно-масової роботи Харківського державного будинку художньої та технічної творчості
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 "Акушерська справа"
wp-content/uploads/2016/07
  Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2016 році Прийом до аспірантури Університету
wp-content/uploads/2016/02
  Децентралізація в україні: поточний стан, головні тенденції та перспективи ільченко наталія
wp-content/uploads/2016/09
  Науковий журнал
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 "Акушерська справа"
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 "Акушерська справа"
  Лекція 4 тема 4 глобальні проблеми біосфери
wp-content/uploads/2016/02
  До аспірантури з усіма зазначеними нижче документами приймаються з 15 серпня по 08 вересня 2014 р щодня, крім суботи та неділі, з 9
  Концепція "теоретичної" ("першої" філософії) у "Метафізиці" Арістотеля
docs/2016/05
  Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Музична драматургія»
wp-content/uploads/2016/05
  Міністерство освіти І науки україни дрогобицький державний педагогічний
docs/2016/05/СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МУЗИКА
  Робоча програма навчальної дисципліни сучасна українська музика спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
wp-content/uploads/2016/02
  Бібліографічний покажчик
  Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
docs/2016/06
  Програма навчальної дисципліни історія педагогіки галузь знань 02 «Культура І мистецтво»
wp-content/uploads/2016/09
  "спеціальні соціологічні теорії (соціологія політики)"
wp-content/uploads/2016/10
  Не варто говорити про значення інтелекту для людини і всього
docs/2016/05
  Робоча програма навчальної дисципліни музична драматургія спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
sites/default/files/docs/Conferences/2016/2017/Conf_2017/Didenko
  Ю. В. Діденко учений секретар Науково-видавничої ради нан україни
wp-content/uploads/2016/05
  Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
docs/2016/08
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів для студентів спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
Files/downloads
  Методичні рекомендації щодо організації та проведення у загальноосвітніх навчальних закладах Уроку Соборності «Єднання заради Незалежності»
/wp-content/uploads/2016/09
  Програма навчальної дисципліни біоетика та біобезпека
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) транснаціональна злочинність
sites/default/files/docs/Conferences/2016/2017/Conf_2017/Kriuchin
  Реферативна база даних «Україніка наукова» та український реферативний журнал «Джерело» Хронологічний період з 1998 р
wp-content/uploads/2016/09
  «Вечірній Київ» Найстаріша щоденна громадсько-політична газета Києва. З 1951-го року видавалася українською мовою, однак у січні 2015 року стало відомо про перехід на російську мову. Офіційний сайт
wp-content/uploads/2016/11
  Імені тараса шевченка годованюк Андрій Йосипович
wp-content/uploads/2016/03
  Наказ № Про підсумки проведення міського конкурсу „Кобзар і сучасність серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Одеси у 2015/2016 н р
docs/2016/08
  Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для студентів музичного факультету
wp-content/uploads/2016/12
  Комп’ютерна залежність Підніміть руки, хто хоча б один раз грав у комп'ютерні ігри?
wp-content/uploads/2016/02
  Додаток 1 до листа Міністерства освіти І науки України від 21. 01. 2016 №1/9-34 план проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти І науки в системі
wp-content/uploads/2016/01
  Закон України «Про позашкільну освіту»
wp-content/uploads/2016/02
  В. П. Струманського Біобібліографічний покажчик Серія: Постаті в освіті і науці Випуск 19
docs/2016/03
  Дніпро 2016 Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Виконавський аналіз музичних творів»
wp-content/uploads/2016/03
  Методичні вказівки та програма дипломного проектування освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 "Акушерська справа"
docs/2016/05/ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МУЗИКИ ХХ-ХХІ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Питання та завдання для поточного контролю навчальної дисципліни теоретичні проблеми музики ХХ-ХХІ ст спеціальність 025 «Музичне мистецтво» спеціалізація
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни Теоретичні проблеми музики ХХ-ХХІ ст
wp-content/uploads/2016/11
  Робоча програма навчальної дисципліни аптечна технологія ліків
wp-content/uploads/2016/10
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчального предмету «клінічні основи дефектології»
docs/2016/05
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs/2016/05/ПРАКТИКУМ З ПУБЛІЦИСТИКИ ТА РЕДАГУВАННЯ
  Робоча програма навчальної дисципліни практикум з публіцистики та редагування спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
wp-content/uploads/2016/06
  Розман ірина іллівна
wp-content/uploads/2016/05
  Не роби іншому того, чого сам не любиш. Іван Франко «Лисичка і Журавель»
wp-content/uploads/2016/02
  Основні види методичної роботи школа передового педагогічного досвіду
wp-content/uploads/2016/09
  Робоча програма з дисципліни «Технологія переробки продукції тваринництва» для студентів за напрямом підготовки
docs/2016/05
  Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю знань студентів навчальної дисципліни музична педагогіка вищої школи
wp-content/uploads/2016/02
  Конспект уроку художньої культури українське кіномистецтво ХХ століття
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінально-виконавче право
wp-content/uploads/2016/09
  Науковий журнал
  Науковий журнал
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінологія
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля)
wp-content/uploads/2016/09
  Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
docs/2016/04
  Робоча програма навчальної дисципліни оперна майстерність спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
wp-content/uploads/2016/09
  Ангеліна Добровольська Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії нан україни»
wp-content/uploads/2016/03
  «порівняльний аналіз стилістики сучасних українських та англійських молодіжних видань»
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) транснаціональна злочинність
wp-content/uploads/2016/09
  Електричні апарати дистанційного керування до 1000 в магнітні пускачі в загально промисловому виконанні [2,8]
wp-content/uploads/2016/03
  Про впровадження ідей освіти для сталого розвитку в дошкільних навчальних закладах Харківської області
wp-content/uploads/2016/01
  Програма навчальної дисципліни Львівський національний університет імені Івана Франка
wp-content/uploads/2016/04
  Білавич галина василівна
wp-content/uploads/2016/02
  Це придбання нових знань і умінь шляхом самостійної роботи над матеріалами і, відповідно, собою
wp-content/uploads/2016/09
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 1 05. Соціологія культури галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінально-виконавче право
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінально-виконавче право
wp-content/uploads/2016/02
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
wp-content/uploads/2016/11
  Програма навчальної дисципліни фармакогнозія
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінологія
wp-content/uploads/2016/03
  Робоча програма навчальної дисципліни «загальна біофізика»
document/pressa/Zaklik/2016
  Видань утос
docs/2016/06/language
  Програма навчальної дисципліни іноземна мова галузь знань 02 «Культура І мистецтво»
wp-content/uploads/2016/02
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
  Предмети суспільно-гуманітарного спрямування
wp-content/uploads/2016/03
  Літні мовні табори 2015 р. Стратегія розбудови мовних таборів в Україні
Files/downloadcenter
  Пояснювальна записка Програма Критерії оцінювання знань учнів Зразки завдань для проходження річного оцінювання
wp-content/uploads/2016/12
  Здоровий спосіб харчування
wp-content/uploads/2016/08
  О. К. Юдін, директор навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
wp-content/uploads/2016/09
  Апаратура ручного керування напругою до 1000 В. Тенденції в удосконаленні електротехнічних апаратів [1]

  Характеристики критичного мислення Юркевич О. В
2016/10
  Особливості викладання інформатики в 2016-2017 навчальному році
wp-content/uploads/2016/03
  Календарно – тематичне планування з літературного читання
  Закону України «Про запобігання корупції»
2016/02
  Календарно-тематичне планування з інформатики 9 клас на 2015-2016н р
2016
  Календарно-тематичне планування з інформатики 9 клас (2 год на тиждень, усього 70 год., І семестр – 32 год., ІІ семестр 38 год.) Підручник
wp-content/uploads/2016/09
  Особливості викладання навчальних предметів у 2016/2017 н р
wp-content/uploads/2016/02
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Схвалено вченою радою університету "затверджую"
document/pressa/Zaklik/2016
  Видань утос
wp-content/uploads/2016/12
  Стереометрія в професії “ штукатур, маляр ”
2016-2017/programu
  П. драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичний напрям
wp-content/uploads/2016/03
  Конкурсу «Учитель року 2016»
wp-content/uploads/2016/11
  Адреси передового педагогічного досвіду педагогічних працівників знз мм. Дрогобича та Стебника
2016-17nr/wordoks/skola
  Інформація про хід реалізації Програми розвитку Білоцерківської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №22 Білоцерківської міської ради Київської області на 2014-2017 роки
wp-content/uploads/2016/07
  Тема. Число іменників (повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини Диктант «Одним словом»
2016/programa
  Енергодарської міської ради позашкільний навчальний заклад
wp-content/uploads/2016/10
  Погоджую заступник голови Харківської обласної державної адміністрації М. Л. Беккер
files/2016/8/29
  Зміст міське методичне об’єднання педагогічних працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та закладів культури м
docs/2016/04
  Робоча програма навчальної дисципліни хоровий клас спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs/2016/03
  Робоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми
files/docs/2016
  Урок № Тема уроку Сприйняття та інтерпретація творів музичного мистецтва
wp-content/uploads/2016/05
  Наказ №641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді"; від 27. 10. 2014 №1232
wp-content/uploads/2016/10
  Презентація Комунального закладу «Балаклійська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Харківської обласної ради»
wp-content/uploads/2016/04
  Закони виховання в родині. Якими їм бути? Слайд 1
wp-content/uploads/2016/03
  Pre-school education at the English-speaking countries Великобританія
wp-content/uploads/2016/02
  Тема. Чистота – запорука здоров’я. Правила особистої гігієни. Догляд за своїм тілом. Практична робота. Як правильно мити руки. Мета. Слайд 2
  Урок майстерня Учитель методист Іванова Е. Н. Чистота запорука здоров’я. Правила особистої гігієни
  Університету
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля)
  Розвиток творчих здібностей учнів-вихованців шкіл-інтернатів засобами артпедагогіки
wp-content/uploads/2016/04
  Море безкрає, чарівна блакить. Воно то зітхає, то тихо шумить
wp-content/uploads/2016/07
  Частина перша
wp-content/uploads/2016/05
  Наказ №641 «Про національно-патріотичне виховання»; від 27. 10. 2014 №1232
2016/2018
  Зміст навчально-пізнавальної діяльності
wp-content/uploads/2016/06
  Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» На правах рукопису фаласеніді тереза Миколаївна ]: 303. 446. 4(73: 477) педагогічна підтримка учнів з гіперактивним розладом у загальноосвітній школі США
wp-content/uploads/2016/08
  Головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти Сєрікова Л. М
2016/programa
  Енергодарської міської ради позашкільний навчальний заклад
docs/2016/07
  Робоча програма навчальної дисципліни педагогічна практика спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
wp-content/uploads/2016/07
  Односкладні речення як частини складного речення. Синтаксичний розбір односкладних речень
wp-content/uploads/2016/01
  Готуємось до батьківських зборів формування відповідальності у дітей молодшого шкільного віку
  План роботи Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації на 2016 рік
wp-content/uploads/2016/02
  Конспект уроку української літератури василь Барка «Жовтий князь». Художнє
docs/2016/04
  Робоча програма навчальної дисципліни «Концертно-камерний спів» спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
wp-content/uploads/2016/07
  Програма фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня
wp-content/uploads/2016/02
  Початкова школа
  Херсонської міської ради
wp-content/uploads/2016/04
  Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
wp-content/uploads/2016/12
  На правах рукопису
wp-content/uploads/2016/11
  Схема психолого
files/2016/8/3
  Інформація про реалізацію завдань та заходів Програми зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року за І квартал 2016 року № п/п Найменування заходу Виконавці
wp-content/uploads/2016/02
  Заходи щодо відзначення Дня Героїв Небесної Сотні
  Конспект уроку географії взаємозв’язок тектонічних структур з геологічною будовою. Паливні корисні копалини України
wp-content/uploads/2016/11
  Галіченко Наталія Миколаївна, директор Мереф’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3
wp-content/uploads/2016/07
  Тема. Іменники – назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні та власні, конкретні й абстрактні. Збірні іменники. Велика літера й лапки у власних назвах
document/pressa/Zaklik/2016
  Всеукраїнський реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал
wp-content/uploads/2016/01
  У навчальних закладах
2016-2017/programu
  Кафедра позашкільної освіти
uploads/editor/9924/562585/sitepage_92/files
  В. В. Новосел Л. М. Терещенко 2016 р. «31»серпня 2016р
wp-content/uploads/2016/02
  Практикуму «Організаційно-методичне забезпечення підготовки молодого педагога до роботи в сучасному навчально-виховному закладі»
  Дидактичні ігри на уроках математики в 1 класі Першокласник у школі
wp-content/uploads/2016/03
  Календарно–тематичне планування з природознавства За Програмою для середньої загальноосвітньої школи, 1-4 класи, К. «Початкова школа»
2016/metod
  Звучить Державний Гімн України. Ведучий. Життя іде. Дорослішають діти, сивіють матері такий закон
wp-content/uploads/2016/10
  Голова правлiння
2016/metodist
  Програма з орігамі Початковий, основний та вищий рівні пояснювальна записка
wp-content/uploads/2016/03
  Конкурс портфоліо з відеоматеріалами «Передовий педагогічний досвід освітян регіону-2017» Номінація «Інноваційні технології в роботі практичних психологів»
2016-2017
  Робочий навчальний план
wp-content/uploads/2016/12
  Україна в наших серцях (усний журнал для учнів ІІ курсу)
wp-content/uploads/2016/04
  Впровадження компетентнісно зорієнтованих завдань як інструмент формування і перевірки рівня предметних, міжпредметних і ключових компетентностей
wp-content/uploads/2016/02
  Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
wp-content/uploads/2016/05
  Надвірнянська центральна районна бібліотека Методично бібліографічний відділ Суспільство І снід: серйозний погляд
wp-content/uploads/2016/04
  Моніторинг заходів, проведених громадськими об’єднаннями ветеранів у січні- березні 2016 року за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України для підтримки громадських об’єднань ветеранів, що мають статус всеукраїнських
wp-content/uploads/2016/02
  Інформаційно-комунікаційні технології
2016
  Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації Фастівський районний методичний кабінет
wp-content/uploads/2016/06
  Розман ірина іллівна
wp-content/uploads/2016/07
  Запишіть речення, виділіть дієприкметники як члени речення, визначте вид дієприкметників, час, рід, число, відмінок
wp-content/uploads/2016/04
  Навчальний посібник / Поніманська Т.І. К.: Академвидав, 2006. 456 c
wp-content/uploads/2016/01
  З/п Зміст заходів
  Про деякі питання підготовки до зно-2016
wp-content/uploads/sites/624/2016/11
  Птахи : особливості будови, способу життя
wp-content/uploads/2016/02
  Наказ №641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді"; від 27. 10. 2014 №1232
wp-content/uploads/2016/07
  Урок для 7 класу Подумати і дати відповіді на запитання
wp-content/uploads/2016/02
  Конспект уроку українська мова. Навчання грамоти. Тема: звук [п],позначення його буквою «пе». Удосконалення навичок звукового аналізу слів. Читання складів, слів. Словниково-логічні вправи. Опрацювання оповідання
wp-content/uploads/2016/03
  Проблема забруднення повітря та шляхи розв’язування її Навчальний проект для 7 класу
wp-content/uploads/2016/07
  Звіт про методичну роботу в днз «Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу» за 2016-2017 н р
wp-content/uploads/2016/02
  Вчитель початкових класів
wp-content/uploads/2016/05
  Міністерство освіти І науки україни дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка войтович анна юріївна “19”(091)(043. 5) Екологічне виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи
2016/02
  Тема уроку Дата проведення Тема Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3-й клас 1 гр. 2 гр
docs/2016/04
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»
wp-content/uploads/2016/05
  Звіт з фізичної культури І спорту та Інструкції щодо її заповнення зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28. 10. 2014 за №1349/26126 Розділи форми звітності 2-фк фізкультурні кадри спортивні споруди фінансування сфери фізичної культури та
docs/2016/04
  Робоча програма «Педагогічна практика»
wp-content/uploads/2016/02
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
wp-content/uploads/2016/10
  Уроки Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві Функції/ Засоби вираження
wp-content/uploads/2016/12
  Педагогічне спілкування
wp-content/uploads/2016/04
  Закон України «Про загальну середню освіту»
document/pressa/Zaklik/2016
  Всеукраїнський реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал
wp-content/uploads/2016/09
  Науковий журнал європейські історичні студії
files/docs/2016
  «Весела нотна азбука»
docs/2016/01_Фортепіано/РОБОТА З ХОРОВОЮ ПАРТИТУРОЮ
  Методичні рекомендації до навчальної дисципліни 4 Методичні рекомендації до самостійної роботи 5 Завдання для самостійної роботи студентів 5
document/pressa/Zaklik/2016
  Заклик всеукраїнський реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал українського товариства сліпих видається з травня 1935 року
wp-content/uploads/2016/02
  Заходи щодо відзначення Дня Героїв Небесної Сотні
directory Programy 2016  


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка