assets
  Зміст розділ 1 Теоретичні основи використання фізкультхвилинок та фізкультпауз у режимі дня школяра 6
  Зміст Вступ 2 розділ І методологічні аспекти системи фізичного виховання 5 розділ ІІ необхідність застосування рухливих ігор в системі фізичного виховання дитини 8
  Зміст Вступ 2 розділ І методологічні аспекти системи фізичного виховання 6 розділ ІІ необхідність застосування спортивних ігор в системі фізичного виховання дитини 9
  Зміст Вступ 2 розділ І теоретико-методологічні аспекти енерговикористання в апк 8
assets/files/kurs/mezhnar-management/Lekcii
  Міжнародний менеджмент модульна структура та інформаційна підтримка
assets/files
  Робочий проект програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів «час допомогти!»
assets/files/konferencii/2016
  А. С. Макаренко: аксіологічний, етичний та психологічний контексти професійного самоусвідомлення педагогічної особистості
assets/files/zbirniki/methodical
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни «загальна екологія»
assets/files
  Розповідь про Софію Петрівну варто почати з її далеких предків
assets/images/rob_prog
  Методичні вказівки до самостійного опрацювання навчального матеріалу з предмету «Географія» студентами спеціальності
assets/download/ucheb_posobie/patentstvo
  Навчально-методичний посібник патентознавство для викладачів та студентів V курсу фармацевтичного факультету
assets/files/konferencii/2015
  «е к ономі ч н І нау к и»
assets/images/rob_prog
  Методичні вказівки до самостійного опрацювання навчального матеріалу з предмету «Екологія», «Основи екології»
assets/files
  Міжнародний менеджмент петрашко людмила петрівна – к е. н., доцент, професор кафедри міжнародного менеджменту
  Методичні рекомендації до написання та основні вимоги щодо оформлення дипломної роботи (проекту) для студентів окр
assets/Download/navchalna_fiz
  Робоча програма підготовки спеціаліст
assets/images/rob_prog
  Методичні вказівки до самостійного опрацювання навчального матеріалу з предмету «Географія» студентами спеціальності
assets/files/article/polis/2010
  Рішення про відставку; Призначати за поданням Прем’єр-міністра членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняти їх повноваження
assets/files
  Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів напрямів підготовки
  Екологічне виховання дітей дошкільного віку
assets
  Зміст Вступ 2 розділ І психолого-педагогічні аспекти необхідності формування в учнів ціннісного ставлення до рідного краю 5
  Зміст розділ 1 Теоретико-мотодологічні аспекти української козацької педагогіки 5
  Зміст Вступ 2 Професійна діяльність на ринку цінних паперів: види та правове регулювання в Україні 5
  Зміст Вступ 3 розділ І класифікація позакласних І позаурочних заходів з фізичного виховання в молодшій школі 6
  Зміст Вступ 2 розділ 1 Теоретичні основи стимуляції розумового розвитку на уроках трудового навчання 5
assets/download/ucheb_posobie/him.pod.vid
  Кафедра токсикологічної та неорганічної хімії курс хімії на підготовчому факультеті іноземних громадян
assets
  Метою проведеного дослідження в дипломній роботі є вдосконалення збутової політики на досліджуваному підприємстві. Об’єктом дослідження є управління збутовою політикою на підприємстві
assets/files
  Дмитро Іванович Менделєєв народився 8 лютого 1834 року у Тобольську. У сім’ї він був останньою, сімнадцятою дитиною
  Масонство в україні в ХVIII першій чверті ХІХ сторіччя
  Єврознавство – шлях до толерантності (методична консультація) Толерантність – потреба сьогодення
assets
  Зміст Вступ 3 розділ І сучасні методи у вивченні англійської мови учнями початкових класів 6
assets/files
  Запитання за творчістю М. В. Гоголя для учнів 6-х класів
downloads
  Дунайський біосферний заповідник нан україни
assets
  Зміст Вступ 3 розділ І педагогічні умови ознайомлення дошкільників з рідним краєм 7 розділ ІІ шляхи виховання у дошкільників любові до рідного краю 14
assets/download/ucheb_posobie/patentstvo
  Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів
assets/files/konferencii/2014
  Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних наук України
metodd/assets/doks
  Додатки Додаток Оформлення розділу “Організація срс” робочого плану дисципліни “Психологія” (приклад)
assets
  Реферат (8-11 сторінок) 85-100 гривень Термін виконання 5-7 днів Термін виконання 1-2 дні
assets/files/konferencii/2014
  Умови публікації статей у науковому віснику херсонського державного університету. Серія «економічні науки»
assets/download/ucheb_posobie/ist.kosmet
  Навчальний посібник для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальності тпкз запоріжжя
assets/files/ekologiya
  Вплив важких металів на живі організми
assets/download/ucheb_posobie/patentstvo
  Для студентів 1-го та 2- го фармацевтичних факультетів
assets/files/konferencii/2014
  Електронне наукове фахове видання міжнародний науково-практичний журнал
assets/files/Social_aspects
  У відповідності до положень Резолюції Ради 15/1993 цей документ поширюється виключно англійською мовою
assets/files
  Вимоги до оформлення титульний лист (назва завдання, прізвище студента, № групи, прізвище викладача, дата здачі)
  Транскордонне співробітництво та його місце в регіональному розвитку
assets/docs
  Моніторинг за харчовими продуктами, які містять генетично модифіковані організми, в рівненській області хоронжевська І. С., Степанюк Л. О, Шевченко Г. М.,Гущук І. В., Сафонов Р. В дз «Рівненська обласна санітарно-епідеміологічна станція»
  Електронний посібник з української літератури для 11класу
assets/files/konferencia
  Баланс підприємства як компонент фінансової звітності
assets/Download/navchalna_med
  Робоча програма підготовки спеціаліст
assets/download/ucheb_posobie/et.ta-deont
  Навчально-методичний посібник для студентів III курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю «Фармація» та
assets/files
  Лабораторні дослідження
assets/uploads/news/zvity
  Кость Левицький: адвокат, політик, громадський діяч
assets/files/kurs/Traning-CMP
  Міністерство освіти та науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
assets/download/ucheb_posobie/patentstvo
  Навчально-методичний посібник для підготовки до підсумкового модулю студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання
assets/images/rob_prog
  Методичні вказівки до самостійного опрацювання навчального матеріалу з предмета «зарубіжна література»
assets/files/docs/other
  Перелік дисциплін вільного вибору аспіранта
assets/files
  Книга відразу здобула шалену популярність. Через два тижні після її виходу з'явилося друге видання, через місяць третє, а ще через два місяця четверте. Такої популярності не знала тоді в Англії жодна книжка
  Методичні рекомендації до практично-семінарських занять з дисципліни «Екологічний аудит»
  Практична медицина, №5, том XV, 76-83, 2009
  Генетика систем розмноження рослин
  Методичні рекомендації до написання й оформлення дипломної роботи з окр "Спеціаліст" спеціальності 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
assets/courseware/40413829c21ef1cd9ae3c6696b8320e4/c4x/NAUKMA/ANTICOR101/asset
  Викриття та попередження корупції під час проведення державних закупівель: як виявити та кому повідомити. Вступ
assets/files/InternationalOrgs
  1. Що таке Європейський економічний І соціальний комітет (єеск) ?
assets/images/rob_prog
  Методичні вказівки до самостійного опрацювання навчального матеріалу для всіх спеціальностей
assets/files/kurs/mezhnar-management/Lekcii/2017
  Міжнародний менеджмент модульна структура та інформаційна підтримка
assets/files/finansu/bank
  Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції»
assets/files/projects-ispolkom/21.12.2015
  Комплексна програма щодо соціальної адаптації, психологічної реабілітації та вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції на 2016 рік
assets/files
  Бібліотечне краєзнавство: традиційні та інноваційні аспекти. (Консультація) «Згадайте предків своїх, щоб історія перед вами не згасла»
  Робоча програма навчальної дисципліни інформаційні системи І технології в обліку І оподаткуванні
assets/files/smostyina_robota/2013
  Сучасна українська літературна мова. Особливості наукового стилю
assets/files/konferencii/2014
  «е к ономі ч н І нау к и»
assets/files/kurs/mezhnar-management/Seminary/2016
  Реферат «Характеристика лідера конкретної компанії»
assets/files/kom/kom
  Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «комерційна діяльність»
assets/files
  Робоча програма навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" (назва навчальної дисципліни) Освітній ступінь бакалавр Спеціальність 051
assets/files/sem
  Система музично-ритмічного виховання Еміля Жак Далькроза, Карла Орфа,Золтана Кодая, Шінічі Сузукі
assets/files/doc/Region_laboratoriya/VSE
  Механізм відбору зразків продукції, що підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю для проведення ветеринарно-санітарної експертизи І досліджень з метою
assets/site/documents/docword
  Звіт про виконану роботу та по завершенні видається довідка про стажування. Основною метою стажування педагогічних працівників є
assets/files/kurs/mezhnar-management/Lekcii
  Міжнародні переговори міжнародні ділові переговори
assets/download/ucheb_posobie/patentstvo
  Для студентів 1-го та 2- го фармацевтичних факультетів
assets/download/ucheb_posobie/ist.farmac
  Навчально-методичний посібник для семінарських занять з розділу «історія медицини І фармації»
assets/files
  Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Загальна екологія»
assets/download/metod_rekomendacii
  Етика та деонтологія у фармації
assets/files
  Робоча програма навчальної дисципліни «Облік І аудит в галузях апк та статистика»
  Програма рівень вищої освіти другий (магістерський)
  Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять І виконання контрольних робіт з дисципліни «облік в зарубіжних країнах»
  Програма рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
  Програма рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий)
assets/files/kurs/mezhnar-management/Seminary/2016
  Вимоги до оформлення титульний лист (назва завдання, прізвище студента, № групи, прізвище викладача, дата здачі)
assets/download/ucheb_posobie/patentstvo
  Навчальний посібник для підготовки до практичних занять
assets/files
  Навчально-виховний комплекс «Міжнародний ліцей мауп»
assets
  Львівська обласна рада Львівська обласна державна адміністрація Організація Самоврядувань Єврорегіон Буг (Холм)
assets/download/ucheb_posobie/nerg.himiya
  Навчальний посібник Для викладачів та студентів фармацевтичного факультету Запоріжжя 2014
assets/uploads/files
  Анастасія Нових «Сенсей. Одвічний Шамбали»
assets/files/metod-materialu
  О. В. Головань всеукраїнська хмічна очно-заочна школа
assets/files
  Концепція вивчення англійської мови у нвк «Міжнародний ліцей мауп»
  Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2015 рік
   Регіональна історія України. Збірник наукових статей. Випуск – С. 67-78.  Ігор Студенніков, 2007
assets/site/documents/docword
  Інформація про членів методичної комісії № з/п П.І. Б. викладача Предмет, який викладає Бакаляр Л. В. Англійська мова. Дишлик Л. Я
innovaeditor/assets/fajlu
  Ввс сервис
assets
  Швейцарія виконав: студент групи 1 заочної форми навчання факультету
assets/courseware/64b89bd7f46566d80e4caf6023243e20/c4x/Prometheus/MOOC101/asset
  1. Базові настройки курсу 1 1 Створення нового курсу, обкладинки та змісту курсу 1
assets/download/ucheb_posobie/nerg.himiya
  Навчальний посібник до змістового модулю №3 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»
assets/files/mova-chut
  Тема. Звуки{л},{л’}, позначення їх буквою «ел». Звуковий аналіз слів із твердими й м
assets/files
  Від упорядника
  Львівська обласна бібліотека для дітей
assets/files/book/stepanenko
  Віктор Степаненко Viktor Stepanenko
assets/files/docs/zakypki
  Єдиний закупівельний словник дк 021: 2015
directory assets  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка