data/kafedra/theacher/micbio/pokryshko/українська/лекцiї/мікробіологія, вірусологія та імунологія/стоматологічний/2 курс
  Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
data/kafedra/theacher/ftyz/ftyz_habarova/Українська/Лекцiї/стоматологічний/4 курс
  І тип анафілактичні реакції
data/kafedra/theacher/pedfpo/boyarchuk/українська/лекцiї
  Рахіт І рахітоподібні захворювання у дітей
data/kafedra/theacher/pediatria/loboda/українська/лекцiї/медична генетика/медичний/4 курс
  Імунодефіцитні стани (первинні)
data/kafedra/theacher/klinpharm/meretskaiv/Українська/Лекцiї/ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ/Клінічна фармакологія/4 курс
  Клінічна фармакологія препаратів, що впливають на систему крові Клінічна фармакологія препаратів заліза
data/kafedra/theacher/hinekol/hin_malanchuk/українська/лекцiї/акушерство та гінекологія/медичний/4 курс
  Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія періоду новонародженості
data/kafedra/theacher/obsretr_fpo/hlibovska/українська/лекцiї
  О.І. Хлібовська Хроонічна фетоплацентарна недостатність План лекції
data/kafedra/theacher/medkat/meinf_sverst/українська/лекції/нні медсестринства/1 курс/біофізика та медична апаратура – лаборанти-бакалаври
  Загальна класифікація медичної техніки
data/kafedra/theacher/nev_stan/martynyuk/Українська/Лекцiї/ФПО/2 курс/Внутрішні хвороби
  Етіологія і патогенез цукрового діабету
data/kafedra/theacher/pedfpo/rohalskiy/Українська/Рекомендацiї при пiдготовцi до практичних занять/Тема№5. Протипоеази до проведення щеплень. Можливі ускладнення при проведенні щеплень, їх профілактика та лікування
  Протипокази до проведення щеплення. Можливі ускладнення при проведенні щеплень,їх профілактика та лікування
data/kafedra/theacher/stomat_ter/zaliznyak/українська/лекції/стоматологічний/3 курс/терапевтична стоматологія
  Помилки та ускладнення при лікуванні пульпітів та періодонтитів. Їх причини, способи профілактики
data/kafedra/theacher/farm_him/fh_polyak/Українська/Лекції/ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ/4 курс/Фармацевтична і косметична хімія
  Антибіотики ароматичного ряду: синтез, стереоізомерія, методи аналізу. Антибіотики гетероциклічної будови: β-лактамні антибіотики
data/kafedra/theacher/fisiol/nf_cybulska/українська/лекції/біоетика/стоматологічний/3 курс
  Біоетика: предмет, мета і завдання в системі охорони здоров’я. Біоетика медико-біологічних експериментів. Міжнародні документи з біоетики та прав людини
data/kafedra/theacher/pediatria/lor_krickiy/Русский/Научные интересы
  Методичні рекомендації для студентів, лікарів-інтернів хірургічного профілю Укрмедкнига 2000
data/kafedra/theacher/chirurh/chonka/Українська/Лекцiї/Хірургія/медичний/4 курс
  Апендицит доц. Чонка І.І. План лекції
data/kafedra/theacher/hir_fpo/hfpo_pyanochka/українська/лекцiї/хірургія/фпо/інтерни
  Гострий апендицит
data/kafedra/theacher/patologanatom/patan_dacko/українська/лекції/патоморфологія і патофізіологія – медичні сестри/нні медсестринства/2 курс
  Загальна морфологія запалення. Ексудативне запалення. Проліферативне запалення. Специфічне запалення. Грануломатоз
data/kafedra/theacher/upr_ekon/ravliv/Українська/Лекцiї/Медичне та фармацевтичне товарознавство (ННІ медсестринства)
  Ендоскопічні прилади план
data/kafedra/theacher/pediatria/lor_blihar/українська/лекцiї/дитяча хірургія/медичний/5 курс
  Набута кишкова непрохідність у дітей (КН) Класифікація
data/kafedra/theacher/upr_ekon/fd_honcharuk/Українська/Лекції/ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ/3 курс/Фармацевтична етика та деонтологія
  Основи етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок
data/kafedra/theacher/upr_ekon/fd_honcharuk/Українська/Лекції/ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ/5 курс/Етико-правові норми діяльності в галузі
  Етика бізнесу у фармації. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика
data/kafedra/theacher/deontologi/tolokova/українська/лекції/основи біоетики і біобезпеки/3 курс/фармацевтичний
  Етико-правові проблеми трансплантології та трансфузіології. Етико-правові проблеми клонування клітин, тканин, живих організмів
data/kafedra/theacher/infections/infec_kopcha/українська/лекцiї/епідеміологія/медичний факультет/5 курс
  Епідеміологічна характеристика інфекційних хвороб з трансмісивним та контактним механізмом передачі. Епідеміологічний нагляд
data/kafedra/theacher/stomat_ter_dit/kovalskiy/українська/лекції/терапевтична стоматологія/стоматологічний/5 курс
  Класифікації карієсу. Клініка,, діагностика і диференційна діагностика карієсу зубів. Cучасні методи лікування карієсу
data/kafedra/theacher/lor/lor_turchun/українська/лекцiї/офтальмологія/медичний/5 курс
  Діагностика та невідкладна допомога,профілактика запалення повік, сльозових органів та орбіти
data/kafedra/theacher/terapia_fpo/ter_zvershanovskiy/Українська/Лекцiї/ФПО/Загальна практика-сімейна медицина(інтерни)/інтерни
  Антибіотики
data/kafedra/theacher/klinpharm/ter_samohalskyy/українська/лекцiї/фармацевтична опіка/фармацевтичний/5 курс
  Фармацевтична опіка хворих з простудними захворюваннями
data/kafedra/theacher/zahhih/kondratuk/Українська/Лекції/Основи профілактичної медицини – медичні сестри/ННІ медсестринства/2 курс
  Перспективи розвитку профілактичного напряму медицини
data/kafedra/theacher/micbio/romanyuk/українська/лекцiї/мікробіологія з основами імунології - тпкз/фармацевтичний/3 курс
  Кафедра мікробіології, вірусології та імунології Доцент Романюк Л. Б
data/kafedra/theacher/farm_him/fd_dmuhalska/українська/презентація лекцій/стоматологічний/2 курс
  Поверхневі явища І адсорбція план
data/kafedra/theacher/farm_him/burmas/українська/лекцiї/біоорганічна хімія – лаборанти-бакалаври/нні медсестринства/1 курс
  Реакційна здатність алканів, алкенів, аренів, спиртів, фенолів, амінів
data/kafedra/theacher/stomat_hir/sh_osypko/українська/лекцiї/хірургічна стоматологія/стоматологічний/4 курс
  Біологічні основи клінічної онкології. Злоякісні новоутворення щелепно-лицевої ділянки: патогенез, класифікація, передракові стани, розвиток І поширення у організмі, принципи лікування онкологічних хворих
data/kafedra/theacher/micbio/pokryshko/Українська/Лекцiї/Мікробіологія, вірусологія та імунологія/медичний/2 курс
  План лекції Будова клітинного генетичного апарату
data/kafedra/theacher/micbio/pokryshko/Українська/Лекцiї/Мікробіологія, вірусологія та імунологія/медичний/3 курс
  Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології Екологія мікроорганізмів
data/kafedra/theacher/obsretr_fpo/shadrina/Українська/Лекцiї
  Лекція №1 Вагітність і пологи ускладнені кровотечею при передлежанні плаценти
data/kafedra/theacher/ftyz/ftyz_andreychin/Українська/Лекцiї/МЕДИЧНИЙ/3 курс/Пропедевтика внутрішньої медицини
  Розпитування хворого (interrogatio)
data/kafedra/theacher/stomat_ter/sd_boycanuk/українська/лекцiї
  Підготувала канд мед наук Бойцанюк С.І
data/kafedra/theacher/lor/lor_turchun/українська/лекцiї/офтальмологія/медичний/5 курс
  Пошкодження ока та його додаткового апарату, клініка, невідкладна допомога, профілактика, диспансеризація
data/kafedra/theacher/vnutrmed/ter_yarema/українська/лекцiї
  Ішемічна хвороба серця
data/kafedra/theacher/farm_him/fh_zagrichuk/українська/лекцiї/фармацевтичний факультет/2 курс/органічна хімія
  Галогенпохідні вуглеводнів
  Тема Предмет органічної хімії. Роль органічної хімії в системі фармацевтичної освіти. Класифікація та номенклатура органічних сполук
data/kafedra/theacher/infections/derm_kovalchuk/українська/рекомендацiї при пiдготовцi до практичних занять
  А Кератомікози та мікози стоп
data/kafedra/theacher/medhim/klisch/українська/лекцiї/спеціалізація
  Побічна дія ліків
data/kafedra/theacher/farm_him/rusnak/українська/лекцiї/медична хімія – лаборанти-бакалаври/нні медсестринства/1 курс
  Карбонові кислоти
data/kafedra/theacher/med_biologia/nedoshytko/українська/лекцiї/медична біологія – лаборанти-бакалаври/1 курс/нні медсестринства
  Питання лекції Історія дослідження білка
data/kafedra/theacher/pharm/fd_moseychuk/Українська/Лекції/Фармакологія/Фармацевтичний/3 курс
  1. регулятори водно-сольової та кислотно-лужної рівноваги дезінтоксикаційні
data/kafedra/theacher/farm_him/fh_zagrichuk/українська/лекцiї/фармацевтичний факультет/2 курс/органічна хімія
  Просторова будова біологічно активних сполук
data/kafedra/theacher/micbio/maljarchuk/українська/лекцiї/мікробіологія/нні медсестринства/2 курс
  Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
data/kafedra/theacher/patfiz/pf_usynskiy/Українська/лекції/Патологічна фізіологія – лаборанти-бакалаври
  Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез
data/kafedra/theacher/micbio/maljarchuk/українська/лекцiї/мікробіологія/нні медсестринства/2 курс
  Бактеріоскопічний метод
data/kafedra/theacher/zahhih/hunko/Українська/Лекцiї
  Пестициди, їх вплив на людину
data/kafedra/theacher/klinpharm/ter_samohalskyy/українська/лекцiї/клінічне вивчення лікарських засобів/фармацевтичний/5 курс
  Контроль якості проведення клінічних випробувань
data/kafedra/theacher/chirurh/bedenuk/Українська/Лекцiї/Хірургія/медичний/4 курс
  Післярезекційні і післяваготомні синдроми
data/kafedra/theacher/clinlab/krunucka_mh/українська/лекції/клінічна лабораторна діагностика/4 курс/медичний
  Клінчна ензимологія Ензимодіагностика Принципи ензимодіагностики
data/kafedra/theacher/stomat_ortop/sp_boykiv/Українська/Лекцiї/Пропедевтика терапевтичної стоматології/стоматологічний/2 курс
  Лекція 5 Тема: пломбування кореневих каналів. Інструменти для їх обтурації, стандарти іso. Пломбувальні матеріали, класифікація, склад, властивості, показання до застосування. Сучасні матеріали для обтурації кореневих каналів
data/kafedra/theacher/medhim/klisch/українська/лекцiї/клінічна токсикологія/фармацевтичний/5 курс/5 курс
  Отруєння фосфорорганічними сполуками (фос)
data/kafedra/theacher/stomat_ter_dit/myhajlyuk/укр/лекції/ортодонтія/5 курс
  Тернопільський державний медичний університет ім. І я горбачевського кафедра дитячої стоматології
data/kafedra/theacher/pedfpo/rohalskiy/українська/рекомендацiї при пiдготовцi до практичних занять/тема№6. протиепідемічна робота педіатра стаціонару. основні документи та накази
  1. Санітарно-протиепідемічний режим,мета,засоби. Режими відділень
data/kafedra/theacher/in_mow/zlativ/Українська/Лекцiї/Методологія наукової роботи
  Лекція 6 публікації, методика їх підготовки та оформлення
data/kafedra/theacher/pedfpo/rohalskiy/українська/лекцiї
  Спадкові І вроджені захворювання нирок у дітей
data/kafedra/theacher/stomat_hir/sh_osypko/Українська/Лекцiї/Хірургічна стоматологія/стоматологічний/4 курс
  Невогнепальні пошкодження нижньої і верхньої щелепи: класифікація, частота, клініка, діагностика, тимчасова (транспортна) іммобілізація. Черепно-щелепно-лицева травма, переломи основи черепа
data/kafedra/theacher/micbio/pokryshko/українська/лекцiї/мікробіологія/фармацевтичний/2 курс
  Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
data/kafedra/theacher/pedfpo/rohalskiy/українська/рекомендацiї при пiдготовцi до практичних занять/тема№4. специфічна профілактика інфекц хвороб
  Специфічна профілактика інфекційних хвороб
data/kafedra/theacher/nevrology/nevr_shkrobot/українська/лекцiї/неврологія/медичний факультет/4 курс
  Лекція №1 Тема: " принципи будови та функції нервової системи. Безумовні рефлекси. Система довільних рухів
data/kafedra/theacher/patfiz/patf_potiha/українська/лекції/патологічна фізіологія/медичний/3 курс
  Патологія тканинного росту
data/kafedra/theacher/philosophy/kravchuklv/українська/лекцiї/історія української культури/нні медсестринства/медичні сестри-бакалаври/1 курс/українська
  Лекці №7. Культурна спадщина Київської Русі
data/kafedra/theacher/medkat/medinf_diduh/Українська/Лекції/Біологічна фізика (1 курс „Фармація”)/фармацевтичний/1 курс
  Електричні властивості біологічних систем
data/kafedra/theacher/vnutrmed/vnm_smachulo/українська/лекцiї/медичниий/4 курс/основи внутрішньої медицини
  Герх функціональна диспепсія виразкова хвороба к мед н. доцент Смачило І. В
data/kafedra/theacher/tex_lik/fd_kozyr/українська/лекцiї/аптечна технологія лікарських та косметичних засобів/3 курс/фармацевтичний/українська
  Тема лекції: Дитячі лікарські форми
data/kafedra/theacher/terapia_fpo/buzko/українська/лекцiї/педіатрія/фпо/2 рік
  Є. Ф. Бузько Вегетативні дисфункції у дітей
data/kafedra/theacher/sus_dusct/jmudska/Українська/Лекцiї/лекції(презентації)
  Філософська онтологія
data/kafedra/theacher/pediatria/fedorciv/українська/лекцiї/пропедевтика педіатрії/медичний/3 курс
  Тема лекції Нервово-психічний розвиток дітей різного віку
data/kafedra/theacher/lor/lor_turchun/українська/лекцiї/офтальмологія/медичний/5 курс
  Раптова втрата зору. Гострий приступ глаукоми. Емболія, тромбоз судин сітківки. Крововилив в сітківку, скловидне тіло. Неврит зорового нерву. Істеричний амавроз. Невідкладна допомога, лікування, профілактика. Гострий приступ
data/kafedra/theacher/endoscop_fpo/zh_marchenkova/українська/рекомендацiї при пiдготовцi до практичних занять
  Природжені деформації шиї та грудної клітки. Сколіоз, вади постави. Природжені вади розвитку кінцівок вивих стегна, клишоногість, синдактилія, полідактилія. Статичні деформації стопи
data/kafedra/theacher/tex_lik/fd_beley/українська/лекцiї/технологія лікарських препаратів промислового виробництва/фармацевтичний факультет/4 курс
  Загальні поняття про машини та апарати
data/kafedra/theacher/philosophy/pylypyshyn/українська/лекцiї/новая папка
  Лекція №4 тема: основи кримінального права. Кримінальна
data/kafedra/theacher/infections/infec_nuchuk/Українська/Лекції/Епідеміологія/ННІМ/1 курс
  Карантинні інфекції: холера, чума, геморагічні гарячки
data/kafedra/theacher/stomat_ter_dit/kolba/Українська/Лекції/Терапевтична стоматологія/Стоматологічний/5 курс
  Тема 7 Використання фізичних факторів для діагностики і лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота
data/kafedra/theacher/biofiz/gural_s/Українська/Лекцiї/Біофізика/1 курс/СТОМАТОЛОГІЧНИЙ
  Термодинаміка біологічних систем План лекції
data/kafedra/theacher/upr_ekon/fd_leleka/українська/фармацевтичний факультет/5 курс/патентознавство
  Основними напрямами духовної творчості народу є наукова діяльність, література і мистецтво. Об'єктивні результати цих видів творчої діяльності людини і є предметом правової охорони
data/kafedra/theacher/medkat/meinf_sverst/українська/лекції/нні медсестринства/1 курс/біофізика та медична апаратура – лаборанти-бакалаври
  Опорно-рухова система людини
data/kafedra/theacher/endoscop_fpo/zh_marchenkova/українська/рекомендацiї при пiдготовцi до лекцій
  Поранення та пошкодження черепа, головного мозку, хребта та спинного мозку. Поранення та пошкодженя грудної клітки та її органів. Поранення та пошкодженя живота поранення та пошкодження черепа, головного мозку, хребта та спинного мозку
data/kafedra/theacher/in_mow/zlativ/Українська/Лекцiї/Методологія наукової роботи
  Лекція 8 психологія І технологія наукової творчості
data/kafedra/theacher/philosophy/medinf_diduh/українська/рекомендацiї при пiдготовцi до практичних занять
  Біофізика системи кровообігу Внутрішнє тертя. Формула Ньютона
data/kafedra/theacher/terapia_fpo/ter_zvershanovskiy/українська/Лекцiї/ФПО/Загальна практика-сімейна медицина(інтерни)/інтерни
  Фторхінолони в практиці сімейного лікаря
data/kafedra/theacher/philosophy/inf_bondarenko/Українська/Лекцiї/Історія України/фармацевтичний/1 курс
  Лекція Визвольні змагання 1914-1921 рр
data/kafedra/theacher/medhim/klisch/українська/лекцiї/клінічна біохімія/фармацевтичний/4 курс
  Біохімія сполучної тканини в нормі І патології
data/kafedra/theacher/klinpharm/zyapa/українська/лекцiї
  Фармакотерапія захворювань органів дихання, туберкульозу, вуха, горла і носа. Сучасні принципи діагностики та лікування пневмоній
data/kafedra/theacher/sus_dusct/jmudska/українська/лекцiї/лекції(презентації)
  Концепція творчості. Специфіка пізнавального ставлення до світу
data/kafedra/theacher/biofiz/gural_s/Українська/Лекцiї/Біофізика/1 курс/СТОМАТОЛОГІЧНИЙ
  Основи біореології та гемодинаміки
data/kafedra/theacher/hist/volkovh_hist/Українська/Лекцiї/Гістологія, цитологія та ембріологія/медичний/2 курс
  Травна система план лекції
data/kafedra/theacher/klinpharm/meretskaiv/українська/лекцiї/фармацевтичний/клінічна фармакологія/4 курс
  Клінічна фармакологія в пульмонології Симптоми та синдроми при основних захворюваннях органів дихання
data/kafedra/theacher/surgery2/hnativ/українська/лекцiї/анестезіологія/факультет післядипломної освіти/інтерни
  Лекція Гнатів В. В. Причини двз синдрому: усі види шоку
data/kafedra/theacher/stomat_ter_dit/kolba/Українська/Лекції/Терапевтична стоматологія/Стоматологічний/5 курс
  Тема лекції
data/kafedra/theacher/philosophy/hrystenko/Українська/Наукові інтереси
  Формування культури здоров ’ я особистості: історико-педагогічний досвід жіночих організацій україни
data/kafedra/theacher/stomat_ter/luchynskyj/Українська/Лекцiї/Терапевтична стоматологія/СТОМАТОЛОГІЧНИЙ/3 курс
  Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Кафедра терапевтичної стоматології
data/kafedra/theacher/philosophy/hrystenko/Українська/Лекцiї/Біологія - бакалаври/1 курс/МЕДИЧНИЙ
  Лекція 8 Міжнародна політика та міжнародні
data/kafedra/theacher/infections/derm_kovalchuk/українська/рекомендацiї при пiдготовцi до практичних занять
  А Гонорея: збудник, шляхи передачі, клініка, ускладнення, діагностика, лікування, профілактика. Екстрагенітальна гонорея
data/kafedra/theacher/farmdysc/fd_leleka/українська/фармацевтичний факультет/5 курс/патентознавство
  Лекція №2 правова охорона лікарських засобів в україні
data/kafedra/theacher/klinpharm/ftyz_luhacka/українська/лекцiї/основи медичних знань/фармацевтичний/3 курс
  Лекція №6 Захворювання сполучної тканини: системний червоний вовчак, вузликовий периартеріїт, дерматоміозит, системна склеродермія
data/kafedra/theacher/hir_fpo/hfpo_herasymec/Українська/Лекцiї/Хірургія/ФПО/інтерни
  Опіки кафедра хірургії фпо доц. Герасимець Ю. М. Опіки
data/kafedra/theacher/philosophy/bilyksm/Українська/Лекцiї/Філософія/2 курс/МЕДИЧНИЙ
  Німецька класична філософія
data/kafedra/theacher/philosophy/vykhrushch/українська/лекцiї/соціологія/медичний/1 курс
  Інформації про певне явище чи процес соціальної дійсності. Об’єктом соціологічного дослідження виступає явище або сфера соціальної дійсності, котрі є безпосередніми носіями проблемної ситуації, на яку спрямована пізнавальна діяльність
data/kafedra/theacher/micbio/maljarchuk/українська/лекцiї/мікробіологія, вірусологія та імунологія - кп/фармацевтичний/3 курс
  Хвороба содоку Основні патогенні представники родини Spirochetaceae
data/kafedra/theacher/anatomy/anat_holod/Українська/Лекцiї/Анатомія людини/Медичний/1 курс
  Лекція №15 Медичний факультет
data/kafedra/theacher/philosophy/inf_andrievska/українська/лекцiї/культурологія/фармацевтичний/1 курс
  Навчальний посібник за ред. І.І. Тюрменко. К., 2005. Культурологія як наука Термін "культурологія" запропонував
data/kafedra/theacher/philosophy/inf_andrievska/українська/лекцiї/культурологія/медичний/1 курс
  Навчальний посібник за ред. І.І. Тюрменко. К., 2005. Культурологія як наука Термін "культурологія" запропонував
data/kafedra/theacher/sus_dusct/drachid/українська/лекцiї
  Лекція стилістика. Стиль. Функціональні стилі. Література обов’язкова
data/kafedra/theacher/medkat1/mk_levyckiy/Українська/Лекцiї/Медицина катастроф/СТОМАТОЛОГІЧНИЙ/2 курс
  “Цивільний захист як система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період”
data/kafedra/theacher/lor/lor_kovaluk/українська/лекцiї/оториноларингологія/медичний/4 курс
  Хронічний риніт. Гострий і хронічний синуїти. Внутрішньочерепні і орбітальні риногенні ускладнення
data/kafedra/theacher/stomat_ter/luchynskyj/українська/лекцiї/терапевтична стоматологія/стоматологічний/5 курс
  Механічних
data/kafedra/theacher/polsprav/ps_hoschunskiy/українська/лекції
  Аневризми грудного та черевного відділу аорти, їх ускладнення: клініка, діагностика, лікування
data/kafedra/theacher/biofiz/gural_s/Українська/Лекцiї/Біофізика/1 курс/МЕДИЧНИЙ
  Закон радіоактивного розпаду. Активність. Одиниці активності. Види радіоактивного розпаду
data/kafedra/theacher/upr_ekon/tryhubchak/українська/лекцiї/фармацевтичний факультет/4 курс/фармакоекономіка
  Рішення при виборі медичними працівниками схем фармакотерапії
data/kafedra/theacher/farm_him/fd_vasylyshyn/українська/презентації лекцій/українська/медичний/1 курс/біологічна та біоорганічна хімія
  Ліпіди. Класифікація. Прості ліпіди. Жири
data/kafedra/theacher/pediatria/lor_hoshunskiy/українська/дитяча хірургія/медичний/5 курс
  Лекція№3. Набута кишкова непрохідність у дітей класифікація: І. Механічна
data/kafedra/theacher/medkat/medinf_laduka/українська/рекомендацiї при пiдготовцi до практичних занять
  Основи квантової біофізики Елементи квантової механіки Хвильові властивості частинок. Гіпотеза де Бройля
data/kafedra/theacher/farmdysc/fd_znayevska/Українська/Лекцiї/Фармацевтичне та медичне товарознавство/фармацевтичний
  Біологічно активні добавки
data/kafedra/theacher/nevrology/milevska/English/Recommendations for preparing practical classes/Медсестринство в неврології
  Сестринська справа
data/kafedra/theacher/klinpharm/tyurina/українська/лекцiї/фармацевтичний/4 курс/фармакотерапія (клін)
  Лекція Фармакотерапія захворювань нирок та сечовивідних шляхів
data/kafedra/theacher/medkat/ShvyrudaNM/Українська/Лекцiї/Інформаційні технології у фармації/Фармацевтичний/2 курс
  Лекція 9 Основні розділи лекції Штучний інтелект
data/kafedra/theacher/zahhih/krucka/Українська/Лекції/Екологія/Фармацевтичний/1 курс
  Екосистеми основні структурні одиниці біосфери. Екосистемні закони Екосистемою
data/kafedra/theacher/terapia_fpo/ter_zvershanovskiy/українська/лекцiї/ФПО/Загальна практика-сімейна медицина(інтерни)/інтерни
  Інгаляційна терапія в пульмонології
data/kafedra/theacher/zahhih/kashuba/українська/лекції/екологія/1 курс/здоровя людини
  По даним Всесвітньої організації охорони, здоров'я населення залежить на: Антропогенне забруднення
data/kafedra/theacher/hir_fpo/hfpo_pyanochka/Українська/Лекцiї/Хірургія/ФПО/інтерни
  Абдомінальний туберкульоз
data/kafedra/theacher/vnutrmed/vnm_bodnarr/українська/лекцiї/медичний/5 курс/основи внутрішньої медицини
  Некоронарогенні захворювання міокарда (кардіоміопатії, міокардити). Діагностика і лікування
data/kafedra/theacher/klinpharm/hariyan/українська/лекцiї
  Дослідження шлункового вмісту Анатомо-фізіологічні дані
data/kafedra/theacher/patologanatom/patan_dacko/Українська/Лекції/Патоморфологія і патофізіологія – медичні сестри/нні медсестринства/2 курс
  Головна мета лекції
data/kafedra/theacher/pediatria/fedorciv/Українська/Лекцiї/Пропедевтика педіатрії/медичний/3 курс
  Та особливості її функціонування у дітей. Ембріогенез імунної системи і природжені імунодефіцити у дітей
data/kafedra/theacher/stomat_hir/sh_osypko/українська/лекцiї/хірургічна стоматологія/стоматологічний/3 курс
  Лімфаденіти щелепно-лицевої ділянки: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика. Фурункули та карбункули щелепно-лицевої ділянки: етіологія, патогенез, клінічний перебіг, лікування
data/kafedra/theacher/infections/derm_kovalchuk/українська/рекомендацiї при пiдготовцi до практичних занять
  Медичного факультету
data/kafedra/theacher/pharm/fd_moseychuk/українська/лекції/фармакологія/фармацевтичний/3 курс
  Антибіотики принципи раціональної антибіотикотерапії
data/kafedra/theacher/pediatria/fedorciv/Українська/Лекцiї/Пропедевтика педіатрії/медичний/3 курс
  Штучне вигодовування немовлят
data/kafedra/theacher/patfiz/pf_usynskiy/українська/лекції/патологічна фізіологія/нні медсестринства/4 курс/лаборанти-веч
  Роль спадковості в патології людини
data/kafedra/theacher/hir_fpo/kovalik/українська/лекцiї/оториноларингологія/медичний/5 курс
  Хронічний риніт. Гострий і хронічний синуїти. Внутрішньочерепні і орбітальні риногенні ускладнення
data/kafedra/theacher/terapia_fpo/buzko/українська/лекцiї/педіатрія/фпо/2 рік
  Коматозні стани при цукровому діабеті у дітей
data/kafedra/theacher/medhim/klisch/українська/лекцiї/фармацевтична опіка/фармацевтичний/5 курс
  Фармацевтична опіка хворих з простудними захворюваннями
data/kafedra/theacher/nevrology/mysulayu/українська/лекцiї/медсестринство в психіатрії та наркології – медичні сестри/нні медсестринства/3 курс
  Соматоформні розлади: клініка, діагностичні критерії І принципи терапії За діагностичними критеріями мкх-10 соматоформні розлади визначаються
data/kafedra/theacher/pedfpo/boyarchuk/українська/рекомендацiї при пiдготовцi до практичних занять
  Перинатальні ураження центральної нервової ситеми визначення
data/kafedra/theacher/patfiz/dzygasv/українська/лекції/патологічна фізіологія/медичний/3 курс
  Патофізіологія нирок ниркова недостатність
data/kafedra/theacher/philosophy/inf_stavinska/українська/наукові інтереси
  * b sind c seid d sein e bin 2 Вкажіть правильний прийменник: Der Brutskorb oder der Thorax besteht … den Rippen und einem Brustbein
data/kafedra/theacher/clinlab/klisch/українська/лекцiї/клініко-лабораторна діагностика/фармацевтичний/3 курс
  Дослідження шлункового вмісту Анатомо-фізіологічні дані
data/kafedra/theacher/philosophy/vykhrushch/Українська/Лекцiї/Педагогіка і мистецтво викладання/ННІ медсестринства/4 курс/Магістри
  3 Особистість. Загальні закономірності розвитку особистості
data/kafedra/theacher/philosophy/inf_andrievska/українська/лекцiї/культурологія/фармацевтичний/1 курс
  Культура Нового часу Розвиток філософії
data/kafedra/theacher/fiz_reabil/davybidano/українська/рекомендації при підготовці до практичного заняття
  Самомасаж спини І його види
data/kafedra/theacher/fiz_reabil/davybidano/українська/лекції/історія спортивного та олімпійського руху/3 курс
  Тенденция розвитку фізичної культури і спорту в період між i і ii світовими війнами. Міжнародний робочий спортивний рух
data/kafedra/theacher/philosophy/inf_andrievska/українська/лекцiї/культурологія/медичний/1 курс
  Культура Нового часу Розвиток філософії
data/kafedra/theacher/socmed/shulhay/українська/лекцiї/соціальна медицина та ооз/медичний/4 курс
  Соціальна медицина та організація охорони здоров’я як наука та предмет викладання
data/kafedra/theacher/farm_him/fh_yavorska/русский/лекции
  -
data/kafedra/theacher/sus_dusct/grinchushun/Українська/Лекцiї/Історія медицини/1 курс/МЕДИЧНИЙ
  Медицина раннього і розвинутого середньовіччя Араби внесли значний вклад в розвиток світової культури і науки, в тому числі і медицини
data/kafedra/theacher/zahhih/krucka/українська/лекції/екологія/1 курс/здоровя людини
  Екологічні системи, біогеохімічний кругообіг речовин та енергії у природі
data/kafedra/theacher/hist/andriishin_hist/українська/лекцiї/гістологія, цитологія та ембріологія/стоматологічний/1 курс
  Органи ротової порожнини
directory data kafedra  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка