images/department/tpe/stories/Navchalno-metod materialy/Navch-metod mater Stac/Politeconomiya
  Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»
fddownload.php?download=departments/surgical_stomatology
  Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 3 курсу
fddownload.php?download=departments/akusherstvo1
  Теми реферетів Модуль 1
depart/olha.dudka/resource/file
  Інформаційне суспільство
images/department/ksgd/stories/pdf
  Тема. Вступ
depart/EconomicTheory/resource/file
  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
depart/Finances/resource/file/методичні матеріали
  Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
depart/Historical/resource/file
  Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
fddownload.php?download=departments/surgical_stomatology
  Методичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів, що затверджені Наказом мон україни від 16. 05
  Методичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів,що затверджені Наказом мон україни від 16. 05
depart/Historiography/resource/file
  Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
images/department/ksgd/stories/pdf
  Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
depart/ExperimentalPsychology/resource/file
  Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2007
depart/oksana.dolishniak/resource/file
  Основи валеології навчально-методичний комплекс Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
images/department/banking/discip/BankivskiOperacii/fin
  Склад, види, функції
fddownload.php?download=departments/patphysiology
  Методичні рекомендації з патофізіологіі для студентів медичного факультету
fddownload.php?download=departments/surgical_stomatology
  Методичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів, що затверджені Наказом мон україни від 16. 05
fddownload.php?download=departments/patphysiology
  Методичні рекомендації з патофізіологіі для студентів медичного факультету
fddownload.php?download=departments/therapy_medf2
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
fddownload.php?download=departments/surgical_stomatology
  Методичні рекомендації для викладачів І для самостійної роботи студентів 3 курси
depart/Chemistry/resource/file
  Технологія основного органічного синтезу загальні відомості
fddownload.php?download=departments/patphysiology
  Методичні рекомендації для студентів медичного факультету з патофізіології модуль №2 патофізіологія органів І систем
fddownload.php?download=departments/surgical_stomatology
  Методичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів, що затверджені Наказом мон україни від 16. 05
  Методичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів,що затверджені Наказом мон україни від 16. 05
images/department/management/stories/gallery/Metod_zab/Ekologia/Lekcijni
  Тема види І наслідки антропогенного впливу на природу
department/rab program
  Шкумат Анатолій Петрович, канд хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімічного матеріалознавства робоча програма
depart/Historiography/resource/file
  Методичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
  Методичні рекомендації з курсу «історико-культурна спадщина карпатського єврорегіону» для студентів денної форми навчання
fddownload.php?download=departments/therapy_medf2
  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
ua/text/educational_services/departments
  European credit system інформаційний пакет факультету фізичного виховання напрям підготовки 010201 Фізичне виховання
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Кафедра методики і технологій дошкільної освіти
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/pohatkove
  Лекція 1 Тема лекції: "Сутність і функції педагогічної діагностики вчителя початкових класів" План
depart/nataliia.ivanyshyn/resource/file
  Програмові вимоги
depart/nataliia.poslavska/resource/file
  Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування Теоретичний блок Тема Вступ. Українська мова ‒ минуле, сучасне, майбутнє
  Законодавчі та нормативно-стильові ознаки професійного спілкування
images/department/tpe/Site_2016/Econom_teoriya
  Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»
depart/nataliia.poslavska/resource/file
  Робоча програма навчальної дисципліни українська мова за професійним спрямуванням напрям підготовки 0304 Право
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти
depart/oksana.poiasyk/resource/file
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка» Основні положення щодо організації самостійної роботи студента
fddownload.php?download=departments/surgical_stomatology
  Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 3 курсу
depart/Chemistry/resource/file
  Сировина хімічної промисловості класифікується по різних ознаках
fddownload.php?download=departments/surgical_stomatology
  Методичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів,що затверджені Наказом мон україни від 16. 05
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут
images/department/kdpd/stories
  Тема 13. Міжнародне екологічне право
images/department/ksgd/stories/pdf
  Пам’ятка студентам
fddownload.php?download=departments/int_family_med
  Тема №9: ”Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при пожаленнях, покусах, електротравмах, утопленнях та дії низьких та високих температур”.
fddownload.php?download=departments/ophthalmology
  Методичні рекомендації для викладачів навчальна дисципліна Офтальмологія Модуль №1
fddownload.php?download=departments/ortoped_stomatology
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
fddownload.php?download=departments/surgical_stomatology
  Методичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів,що затверджені Наказом мон україни від 16. 05
  Методичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів,що затверджені Наказом мон україни від 16. 05
fddownload.php?download=departments/patphysiology
  Методичні рекомендації для студентів медичного факультету з патофізіології модуль №2
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/pohatkove
  Лекція 3 Тема лекції: "Методи педагогічної діагностики" План
fddownload.php?download=departments/therapy_medf2
  Міністерство охорони здоров'Я
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/pohatkove
  Лекція 4 Тема лекції: "Основні етапи діагностичної діяльності вчителя початкової школи" План
ua/text/educational_services/departments
  European credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного факультету напрями підготовки: 030102 Психологія
depart/Historiography/resource/file
  Навчально-методичний посібник для напрямів підготовки «туризм» І «готельно-ресторанна справа»
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут
  Кафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання
  Наука продуктивна сила суспільства
depart/Iryna.Malynovska/resource/file
  Методичні рекомендації щодо забезпечення cемінарських занять студентів з дисципліни «теорія держави І права»
depart/Historiography/resource/file
  Методичні вказівки для студентів першого курсу Інституту історії, політології
text/departments/doc
  Журналістика, філологія та медіаосвіта”
images/department/management/stories/gallery/Metod_zab/OOP/Zaochna_forma
  Змістовий модуль 1
depart/ElementaryEducation/resource/file
  Пам’ятка аспірант першого року навчання повинен
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Реферат обов’язково містить такі елементи: Титульну сторінку. План
depart/ExperimentalPsychology/resource/file
  О. В. Федик психологічні основи сексуальності: Матеріали для самопідготовки до семінарських занять
depart/nataliia.poslavska/resource/file
  Програмові вимоги з курсу «Основи наукових досліджень»
depart/Chemistry/resource/file
  Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу
depart/roksolana.stefurak/resource/file
  Короткий термінологічний словник
images/department/ksgd/stories/pdf
  Тема. Вступ
depart/EconomicTheory/resource/file
  Методичні рекомендації для студентів галузі знань: 0501 − Інформатика та обчислювальна техніка напряму підготовки
  Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
depart/anna.mureiko/resource/file
  Сучасна літературна
images/department/buchuchet/stories/doska
  Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 030509 "Облік і аудит"
depart/Chemistry/resource/file
  Форми і методи контролю знань, поточної успішності
ua/text/educational_services/departments
  European credit system інформаційний пакет історичного факультету бакалаврат : Напрями підготовки: 020302 Історія
  European credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного факультету магістратур а Спеціальності: 03010201 Психологія
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  VІ. Завдання для самостійної роботи
  Лекція Предмет та завдання курсу «Теорія та методика формування елементарних понять у дошкільників»
images/department/ksgd/stories/pdf
  Пам’ятка студентам
images/department/tpe/new2014/Navchalno-metodychni-materialy2014/Innovaz_rozvyt_ekon
  3 Чинники інноваційного розвитку підприємства Різновиди ефектів при оцінці інноваційного розвитку
ua/text/educational_services/departments
  Координатор естs від факультету Титаренко Валентина Петрівна, декан факультету, доктор педагогічних наук, професор тел
depart/Finances/resource/file/методичні матеріали
  Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Заочна форма навчання
images/department/management/stories/gallery/Metod_zab/OOP/Denna_forma
  Положення про організацію системи управління охороною праці (суоп) в галузі. Основні вимоги до побудови І функціонування суоп. Положення про суоп, структура та зміст його розділів. Політика в галузі охорони праці
depart/nataliia.ivanyshyn/resource/file
  Навчально-методичний посібник Івано-Франківськ 2012 ’371 ббк 81. 411. 2 71 (4 Укр)
depart/Nataliia.Hoi/resource/file
  Державного вищого навчального закладу
images/department/kdpd/stories
  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентами заочної форми начання
ua/text/educational_services/departments
  Природничого факультету
depart/liubomyra.iliichuk/resource/file
  Суть процесу виховання
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/pohatkove
  Лекція 2 Тема лекції: "Види педагогічної діагностики" План Діагностика особистості учня початкової школи
depart/lesia.khrushch/resource/file
  Методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Роль навчання у психічному розвитку дитини
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Есе (essay) означає «нарис», «твір», «спробу самостійного аналізу» та «обґрунтування теоретичної гі­потези». Есе
images/department/civillaw/doc
  Методичні рекомендації по написанню магістерської (дипломної) роботи студентами спеціальності 060101 "Правознавство"
department/rab program
  Шкумат Анатолій Петрович, канд хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімічного матеріалознавства робоча програма
images/department/civillaw/doc
  Методичні рекомендації по написанню магістерської (дипломної) роботи студентами спеціальності 03040101 "Правознавство"
depart/Historiography/resource/file
  Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
depart/ExperimentalPsychology/resource/file
  Теми рефератів для професійно-орієнтованої дисципліни «Вступ до спеціальності»
depart/nataliia.poslavska/resource/file
  Повідомлення про актуальні проблеми сучасної лінгвістики. Завдання для самостійного виконання Знайти і записати 3 висловлювання про науку видатних діячів людства. З’ясувати предмет, зміст, функції, ознаки науки
depart/andrii.bilas/resource/file
  1. Опис навчальної дисципліни
images/department/buchuchet/Files
  Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту випускних робіт, їх орієнтовну тематику, визначають мету і завдання, структуру роботи, а також вимоги до її написання
images/department/fin/diszipliny
  «Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи її удосконалення»
depart/nataliia.ivanyshyn/resource/file
  Практичне заняття №1
depart/EconomicTheory/resource/file
  Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0304 міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 міжнародні відносини
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Теми публічних виступів
ua/text/educational_services/departments
  European credit system інформаційний пакет факультету філології та журналістики напрями підготовки: 010103. Філологія. Українська мова І література
depart/nataliia.poslavska/resource/file
  „Основи наукових досліджень” Спеціальність „Українська мова і література”
department/rab program
  Шкумат Анатолій Петрович, канд хімічних наук, доцент кафедри хімічного матеріалознавства робоча програма
depart/Historiography/resource/file
  Методичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
depart/Finances/resource/file/методичні матеріали
  Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління державним боргом»
images/department/banking/novunu/26-11-2012
  1. Гроші: необхідність та концепції походження. Розвиток форм вартості
images/department/banking/discip/gik/oa
  Лекція 1 Сутність та функції грошей Мордань Євгенія Юріївна, к е. н., ст викладач кафедри фбсс структура лекції
depart/liubov.zelisko/resource/file
  Програма дисципліни «Історія української культури»
depart/liubomyra.iliichuk/resource/file
  Предмет і завдання дидактики
depart/Finances/resource/file/методичні матеріали
  Методичні рекомендації щодо змісту та організації практичних занять з курсу «фінансовий менеджмент»
depart/Chemistry/resource/file
  Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система
  Загальні відомості про лакофарбові матеріали
depart/ForeignLanguagesTourism/resource/file/ENG
  Робоча програма навчальної дисципліни ввс 1 "іноземна мова за професійним спрямуванням " (англійська)
depart/ChoralDir/resource/file
  Методичні рекомендації до дисципліни «Виробнича (педагогічна) практика»
depart/iryna.dzhochka/resource/file
  Перелік тем до написання рефератів з навчальної дисципліни
depart/liubov.zelisko/resource/file
  Тематика та зміст семінарських занять з історії української культури
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  І. завдання для самостійної роботи
depart/Finances/resource/file/методичні матеріали
  Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи для студентів напряму підготовки 030508"Фінанси І кредит"
depart/orysia.tkachuk/resource/file
  Програма навчальної дисципліни математика
depart/EconomicTheory/resource/file
  Теми курсових робіт з політекономії
depart/Chemistry/resource/file
  Осадження (відстоювання)
  Способи нанесення лакофарбових матеріалів
depart/ForeignLanguagesTourism/resource/file/ENG
  Робоча програма навчальної дисципліни " ділова іноземна мова(2)" (англійська) Галузь знань 1401 Сфера обслуговування
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Заняття №3, 4, 11, 12. Публічний виступ
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  І. завдання для самостійної роботи
depart/EconomicTheory/resource/file
  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини Для студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчання
department/courses/general
  Шкумат Анатолій Петрович, канд хімічних наук, доцент кафедри хімічного матеріалознавства робоча програма
department/rab program
  Калугін Олег Миколайович, к х. н., доцент, доцент кафедри неорганічної хімії, декан хімічного факультету, Іванов Володимир Венедиктович, д х. н., професор кафедри хімічного матеріалознавства робоча програма
depart/nataliia.ivanyshyn/resource/file
  Практичне заняття №1 спілкування як інструмент професійної діяльності
images/department/kme/stories/for_site/menZed
  Менеджмент зед карта самостійної роботи та критерії оцінки знань студента
images/department/kme/stories/for_site/variativni/mitnereg
  Митне регулювання
depart/EconomicTheory/resource/file
  Методичні рекомендації для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 «Міжнародні відносини»
images/department/kme/stories/for_site/variativni/mkrvo
  Складові системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
depart/iryna.babii/resource/file
  Програма навчальної дисципліни ділова українська мова напрям підготовки: 020205 Образотворче мистецтво
text/departments/doc
  Програма школи " Юний журналіст " Програма школи "
  Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін
images/department/tpe/new2014/Navchalno-metodychni-materialy2014/Innovaz_rozvyt_ekon
  Тема Інновації і циклічність економічного розвитку
depart/ExperimentalPsychology/resource/file
  2006 Семак О. О. “Основи інженерної психології”
depart/svitlana.mykhailiuk/resource/file
  Методична розробка
depart/Finances/resource/file
  Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад
depart/liubomyra.iliichuk/resource/file
  Характеристика педагогічної діяльності
depart/ForeignLanguagesTourism/resource/file/ENG
  Робоча програма навчальної дисципліни ввс 1 "лінгвокраїнознавство" Галузь знань 1401 Сфера обслуговування
depart/Chemistry/resource/file
  Захисні антикорозійні покриття металеві покриття
depart/Finances/resource/file/методичні матеріали
  Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни "податкова система" для студентів 4 курсу
images/department/kme/stories/Docs/Mignarinvest
  Рефератів з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Суттєві
images/department/tpe/new2014/Navchalno-metodychni-materialy2014/Innovaz_rozvyt_ekon
  9 Поняття інноваційного підприємства і підприємництва Стратегії інноваційного розвитку підприємства Формування бізнес-моделі підприємства
depart/nataliia.ivanyshyn/resource/file
  Практичне заняття №1-2 Українська термінологія у професійному спілкуванні
images/department/management/stories/gallery/Metod_zab/Ekologia
  Концепція екосистеми. Критерії виділення екосистем Класифікація екосистем
depart/olha.dudka/resource/file
  Поняття інформаційного суспільства
images/department/banking/discip/gik/oa
  Лекція 2 Теорії грошей Мордань Євгенія Юріївна, к е. н., ст викладач кафедри фбсс структура лекції
depart/Chemistry/resource/file
  Студент як об'єкт — суб'єкт педагогічної діяльності
depart/svitlana.mykhailiuk/resource/file
  Програма нормативної навчальної дисципліни
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Програма методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку для спеціальності 010101-Дошкільне виховання
depart/olha.dudka/resource/file
  Освіта і інформаційне суспільство
depart/Chemistry/resource/file
  Відходи як фактор деградації довкілля та небезпеки для населення
depart/IFCollege/resource/file
  Біології для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями: 01010101 «Дошкільна освіта»
uploads/editor/1517/151751/sitepage_128/files
  Червонотоківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів «Роль заступника директора з навчально – виховної роботи у розвитку креативності педагогічного колективу»
depart/Chemistry/resource/file
  Методи корозійних випробувань. Мета корозійних досліджень
ua/text/educational_services/departments
  European credit system інформаційний пакет фізико-математичного факультету бакалаврат : Напрями підготовки: 040201 Математика
depart/olga.bigun/resource/file
  Література країни, мова якої вивчається (німецька література) Тематика рефератів на
images/department/banking/speckurs/razdel4
  Банківська система Чехії
images/department/tpe/new2014/Navchalno-metodychni-materialy2014/Ekonomika_pidpryemstva
  Тема нематеріальні активи підприємства поняття І види нематеріальних активів
depart/mykhailo.bilyi/resource/file
  Методичні матеріали
ua/text/educational_services/departments
  European credit system інформаційний пакет фізико-математичного факультету напрями підготовки: 040201 Математика
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Дефектологія як наука про закономірності та особливості розвитку, виховання і навчання різних категорій аномальних дітей
images/department/tpe/Site_2016/Soc_pol
  Лекція Сутність соціальної політики Соціальна політика: об’єкти, суб’єкти, зміст, мета і функції
ua/text/educational_services/departments
  European credit system інформаційний пакет факультету філології та журналістики магістратур а Спеціальності: 02030302 Українська мова І література
depart/EconomicTheory/resource/file
  Теми курсових робіт з економіки підприємства
images/department/tpe/Site_2016/Soc_pol
  Робоча програма навчальної дисципліни соціальна політика Освітньо-кваліфікаційний рівень/Ступінь: магістр
ua/text/educational_services/departments
  European credit system інформаційний пакет фізико-математичного факультету магістратура : Спеціальності: 04020101 Математика
depart/vasyl.krechuniak/resource/file
  Рефератів навчальної дисципліни «Історія України»
images/department/kme/predmets/logistics
  Міжнародна логістика
images/department/buchuchet/predmets/predmets2017/metod_vkaz_DEK_praktyka
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 "Облік і аудит"
images/department/kme/predmets/logistics
  Тема 5 «Складська логістика»
images/department/kme/predmets/dealing
  Тема Технічний аналіз План
  Тема Фундаментальний аналіз План
images/department/kme/predmets/logistics
  Концепція «худого виробництва»
images/department/tpe/Site_2016/Economica_pr
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Суми уабс нбу 2007 (073) ббк 65. 24 Е 45
images/department/kme/predmets/dealing
  Тема Строковий ринок План
images/department/kme/predmets/logistics
  Тема 8 «Транспортна логістика»
depart/iryna.babii/resource/file
  Лекція 6 Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні План
images/department/kme/predmets/logistics
  Тема 4 «Логістика запасів»
  Тема Логістичні потоки План
images/department/tpe/new2014/Navchalno-metodychni-materialy2014/Innovaz_rozvyt_ekon
  Ризики в інноваційній діяльності 11 Методи управління ризиками в інноваційній діяльності 11 Ризики в інноваційній діяльності
depart/Political/resource/file
  Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни " Інститут глави держави"
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Ііі. Система поточного І підсумкового
images/department/banking/discip/abd
  Тема 1 – Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності Предмет, об'єкти, суб'єкти аналізу та його завдання
depart/Political/resource/file
  Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни " Соціологія політичних партій"
depart/Audit/resource/file/Naukovi konferencii
  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
depart/iryna.babii/resource/file
  Лекція 2 Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні План
depart/Historiography/resource/file
  Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
depart/InitialTeaching/resource/file
  Двнз «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
depart/Finances/resource/file
  Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу ор бакалавр напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
depart/iryna.babii/resource/file
  Українська лексикографія
depart/ExperimentalPsychology/resource/file
  Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2007
images/stories/Departaments/biblio/vydannya
  Імені бориса грінченка
images/department/kme/predmets/logistics
  Тема 7 «Розподільча логістика»
  Концепція «точно в строк»
images/department/banking/discip/gik/ek
  Лекція 10 Валютний ринок і валютні системи Анна Сергіївна Ласукова к е. н., старший викладач кафедри банківської справи
images/department/banking/discip/gik/oa
  Лекція 8 Валютний ринок І валютні системи Мордань Євгенія Юріївна, к е. н., ст викладач кафедри фбсс
depart/Historiography/resource/file
  Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
depart/roman.shchur/resource/file
  Методичні матеріали
depart/SocialPsychology/resource/file
  Робоча програма навчальної дисципліни «психологічна безпека особистості»
depart/Political/resource/file
  -
images/department/kme/predmets/dealing
  Тема Основні теоретичні концепції, що пояснюють поведінку цін на валютному ринку План
depart/ivanna.devdiuk/resource/file
  Методичні рекомендації до практичних занять Теми практичних занять
depart/Political/resource/file
  Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни " Теорія політичних партій І партійних систем"
ua/text/educational_services/departments
  Координатор естs від факультету Титаренко Валентина Петрівна, декан факультету, доктор педагогічних наук, професор тел
depart/PoliticalProcess/resource/file
  Методичні матеріали щодо забезпечення
depart/Journalist/resource/file
  Методичні рекомендації до курсу практичних занять Івано-Франківськ 2015 «Фотожурналістика»
depart/andrii.bilas/resource/file
  Програма навчальної дисципліни навчальна дисципліна для студентів спеціальності
depart/EconomicTheory/resource/file
  Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
depart/Historiography/resource/file
  Методичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
depart/hanna.marchuk/resource/file
  Марчук Ганна Іванівна, доцент кафедри української літератури, кандидат філологічних наук робоча програма
depart/Philosophy/resource/file
  Програма «Релігієзнавство»
depart/PreschoolEducation/resource/file
  А. А. Сбруєва порівняльна педагогіка
text/departments/doc
  Журналістика, філологія та медіаосвіта”
ariu/departments/econom/kafedra
  Національна Академія наук України Інститут економіко-правових досліджень нан україни
depart/olha.dudka/resource/file
  Методичні вказівки та завдання до курсу «Комп’ютерна графіка і її використання в наукових дослідженнях»
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/pohatkove
  Г. С. Сазоненко (заг ред.). К.: Гопак, 2000. 560 с
depart/anna.zharovska/resource/file
  В. Стефаника збагачення словника молодших школярів засобами народознавчої лексики
public
  Інформаційне забезпечення спеціальності 02020401 «музичне мистецтво»
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/pohatkove
  Повідомлення про зв'язок курсу з педагогікою, психологією, методикою розвитку музичного сприймання, творчих музичних здібностей ( 1год.)
uploads/editor/7796/490166/news_/files
  Ііі. Циклограма діяльності Департаменту освіти І науки
images/department/banking/discip/ZvitnistYBanky
  "методологія формування фінансової звітності"
images/department/banking/discip/gik/fin
  Тема 6: механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика
images/stories/Departaments/idpmo/Kaf_PO_ta_mat_disciplin/HayKoBa
  Звіт про наукову роботу кафедри за 2014 навчальний рік Волинець Катерина Іванівна, завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Кількісний і якісний склад кафедри
depart/olha.dudka/resource/file
  Методичні рекомендації до оптимізації навчально-виховного процесу засобами ікт
images/stories/Departaments/idpmo/Kaf_Poch_Osvita_Gum
  Перелік наукових праць мартиненко світлани Миколаївни
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/pohatkove
  Геометричні фігури: пряма лінія, крива лінія, ламана. Відрізок прямої лінії. Промінь. Коло і круг
sites/bdpu.org/files/scientific_department
  Інформація про науково-дослідну діяльність фундаментальні дослідження на базі бдпу з 2010 року фінансується держбюджетна тема: " Оптоелектронні прилади на основі нанопоруватих сполук А3В5"
depart/mariia.holianych/resource/file
  Пояснювальна записка Вивчення мови на глибинному рівні, осмислення багатьох процесів, що в ній
images/department/banking/speckurs/razdel5
  Європе́йський Сою́з
images/department/banking/KursuPK/oshadbank
  Критерії якості послуг
depart/Chemistry/resource/file
  Лабораторна робота №2 Одержання натрій гідроксиду каустифікацією содового розчину. Затверджено на засіданні кафедри
images/department/banking/speckurs/razdel15
  Сша радянський Союз
depart/InitialTeaching/resource/file
  Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/pohatkove
  Рекомендована література основна
depart/mariia.klepar/resource/file
  Марія Клепар
depart/Iryna.Malynovska/resource/file
  Тема 1 держава І право стародавнього сходу
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/pohatkove
  Сутність поняття «мистецтво». Історія мистецтв
uploads/editor/1517/151748/sitepage_115/files
  «учитель року-2015» в номінації
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/pohatkove
  Роботи змістовий модуль І
  Плани семінарських занять
depart/ivanna.devdiuk/resource/file
  Методичні рекомендації до практичних занять Теми практичних занять
directory depart  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка