images/department/tpe/stories/Navchalno-metod materialy/Navch-metod mater Stac/Politeconomiya
  Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»
images/department/ksgd/stories/pdf
  Тема. Вступ
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Шевченко очима молоді До 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка
images/department/ksgd/stories/pdf
  Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
images/department/banking/discip/BankivskiOperacii/fin
  Склад, види, функції
images/department/management/stories/gallery/Metod_zab/Ekologia/Lekcijni
  Тема види І наслідки антропогенного впливу на природу
department/rab program
  Шкумат Анатолій Петрович, канд хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімічного матеріалознавства робоча програма
ua/text/educational_services/departments
  European credit system інформаційний пакет факультету фізичного виховання напрям підготовки 010201 Фізичне виховання
images/department/tpe/Site_2016/Econom_teoriya
  Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/KafMM
  Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
images/department/kdpd/stories
  Тема 13. Міжнародне екологічне право
images/department/ksgd/stories/pdf
  Пам’ятка студентам
ua/text/educational_services/departments
  European credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного факультету напрями підготовки: 030102 Психологія
text/departments/doc
  Журналістика, філологія та медіаосвіта”
images/department/management/stories/gallery/Metod_zab/OOP/Zaochna_forma
  Змістовий модуль 1
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/KafMM
  Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
  Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Реферат обов’язково містить такі елементи: Титульну сторінку. План
images/department/ksgd/stories/pdf
  Тема. Вступ
images/department/buchuchet/stories/doska
  Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 030509 "Облік і аудит"
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/KafMM
  Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
  Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ua/text/educational_services/departments
  European credit system інформаційний пакет історичного факультету бакалаврат : Напрями підготовки: 020302 Історія
  European credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного факультету магістратур а Спеціальності: 03010201 Психологія
images/department/ksgd/stories/pdf
  Пам’ятка студентам
images/department/tpe/new2014/Navchalno-metodychni-materialy2014/Innovaz_rozvyt_ekon
  3 Чинники інноваційного розвитку підприємства Різновиди ефектів при оцінці інноваційного розвитку
ua/text/educational_services/departments
  Координатор естs від факультету Титаренко Валентина Петрівна, декан факультету, доктор педагогічних наук, професор тел
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Заочна форма навчання
images/department/management/stories/gallery/Metod_zab/OOP/Denna_forma
  Положення про організацію системи управління охороною праці (суоп) в галузі. Основні вимоги до побудови І функціонування суоп. Положення про суоп, структура та зміст його розділів. Політика в галузі охорони праці
images/department/kdpd/stories
  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентами заочної форми начання
ua/text/educational_services/departments
  Природничого факультету
userfiles/Department_of_Administration_and_Marketing_Personn
  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Есе (essay) означає «нарис», «твір», «спробу самостійного аналізу» та «обґрунтування теоретичної гі­потези». Есе
images/department/civillaw/doc
  Методичні рекомендації по написанню магістерської (дипломної) роботи студентами спеціальності 060101 "Правознавство"
department/rab program
  Шкумат Анатолій Петрович, канд хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімічного матеріалознавства робоча програма
images/department/civillaw/doc
  Методичні рекомендації по написанню магістерської (дипломної) роботи студентами спеціальності 03040101 "Правознавство"
images/department/buchuchet/Files
  Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту випускних робіт, їх орієнтовну тематику, визначають мету і завдання, структуру роботи, а також вимоги до її написання
images/department/fin/diszipliny
  «Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи її удосконалення»
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Теми публічних виступів
ua/text/educational_services/departments
  European credit system інформаційний пакет факультету філології та журналістики напрями підготовки: 010103. Філологія. Українська мова І література
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/KafMM
  Л. П. Петрашко, д е. н., професор
department/rab program
  Шкумат Анатолій Петрович, канд хімічних наук, доцент кафедри хімічного матеріалознавства робоча програма
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Студенти кнеу святкують день незалежності польщі
images/department/banking/novunu/26-11-2012
  1. Гроші: необхідність та концепції походження. Розвиток форм вартості
images/department/banking/discip/gik/oa
  Лекція 1 Сутність та функції грошей Мордань Євгенія Юріївна, к е. н., ст викладач кафедри фбсс структура лекції
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/KafMM
  Л. П. Петрашко, д е. н., професор
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Заняття №3, 4, 11, 12. Публічний виступ
department/courses/general
  Шкумат Анатолій Петрович, канд хімічних наук, доцент кафедри хімічного матеріалознавства робоча програма
department/rab program
  Калугін Олег Миколайович, к х. н., доцент, доцент кафедри неорганічної хімії, декан хімічного факультету, Іванов Володимир Венедиктович, д х. н., професор кафедри хімічного матеріалознавства робоча програма
images/department/kme/stories/for_site/menZed
  Менеджмент зед карта самостійної роботи та критерії оцінки знань студента
images/department/kme/stories/for_site/variativni/mitnereg
  Митне регулювання
images/department/kme/stories/for_site/variativni/mkrvo
  Складові системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
text/departments/doc
  Програма школи " Юний журналіст " Програма школи "
  Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін
images/department/tpe/new2014/Navchalno-metodychni-materialy2014/Innovaz_rozvyt_ekon
  Тема Інновації і циклічність економічного розвитку
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/KafMM
  Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні організації»
images/department/kme/stories/Docs/Mignarinvest
  Рефератів з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Суттєві
images/department/tpe/new2014/Navchalno-metodychni-materialy2014/Innovaz_rozvyt_ekon
  9 Поняття інноваційного підприємства і підприємництва Стратегії інноваційного розвитку підприємства Формування бізнес-моделі підприємства
images/department/management/stories/gallery/Metod_zab/Ekologia
  Концепція екосистеми. Критерії виділення екосистем Класифікація екосистем
images/department/banking/discip/gik/oa
  Лекція 2 Теорії грошей Мордань Євгенія Юріївна, к е. н., ст викладач кафедри фбсс структура лекції
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Презентація з української словесності Виконала студентка I курсу факультету економіки та управління (гр. Ееп-105)
userfiles/Department_of_Administration_and_Marketing_Personn/Hoch mathematik
  Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
ua/text/educational_services/departments
  European credit system інформаційний пакет фізико-математичного факультету бакалаврат : Напрями підготовки: 040201 Математика
images/department/banking/speckurs/razdel4
  Банківська система Чехії
images/department/tpe/new2014/Navchalno-metodychni-materialy2014/Ekonomika_pidpryemstva
  Тема нематеріальні активи підприємства поняття І види нематеріальних активів
ua/text/educational_services/departments
  European credit system інформаційний пакет фізико-математичного факультету напрями підготовки: 040201 Математика
images/department/tpe/Site_2016/Soc_pol
  Лекція Сутність соціальної політики Соціальна політика: об’єкти, суб’єкти, зміст, мета і функції
ua/text/educational_services/departments
  European credit system інформаційний пакет факультету філології та журналістики магістратур а Спеціальності: 02030302 Українська мова І література
images/department/tpe/Site_2016/Soc_pol
  Робоча програма навчальної дисципліни соціальна політика Освітньо-кваліфікаційний рівень/Ступінь: магістр
ua/text/educational_services/departments
  European credit system інформаційний пакет фізико-математичного факультету магістратура : Спеціальності: 04020101 Математика
images/department/kme/predmets/logistics
  Міжнародна логістика
images/department/buchuchet/predmets/predmets2017/metod_vkaz_DEK_praktyka
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 "Облік і аудит"
images/department/kme/predmets/logistics
  Тема 5 «Складська логістика»
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  "Суржик і культура мовлення"
images/department/kme/predmets/dealing
  Тема Технічний аналіз План
  Тема Фундаментальний аналіз План
images/department/kme/predmets/logistics
  Концепція «худого виробництва»
images/department/tpe/Site_2016/Economica_pr
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Суми уабс нбу 2007 (073) ббк 65. 24 Е 45
images/department/kme/predmets/dealing
  Тема Строковий ринок План
images/department/kme/predmets/logistics
  Тема 8 «Транспортна логістика»
  Тема 4 «Логістика запасів»
  Тема Логістичні потоки План
images/department/tpe/new2014/Navchalno-metodychni-materialy2014/Innovaz_rozvyt_ekon
  Ризики в інноваційній діяльності 11 Методи управління ризиками в інноваційній діяльності 11 Ризики в інноваційній діяльності
images/department/banking/discip/abd
  Тема 1 – Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності Предмет, об'єкти, суб'єкти аналізу та його завдання
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Особливості ділового етикету в різних країнах
images/department/kme/predmets/logistics
  Тема 7 «Розподільча логістика»
  Концепція «точно в строк»
images/department/banking/discip/gik/ek
  Лекція 10 Валютний ринок і валютні системи Анна Сергіївна Ласукова к е. н., старший викладач кафедри банківської справи
images/department/banking/discip/gik/oa
  Лекція 8 Валютний ринок І валютні системи Мордань Євгенія Юріївна, к е. н., ст викладач кафедри фбсс
images/department/kme/predmets/dealing
  Тема Основні теоретичні концепції, що пояснюють поведінку цін на валютному ринку План
ua/text/educational_services/departments
  Координатор естs від факультету Титаренко Валентина Петрівна, декан факультету, доктор педагогічних наук, професор тел
text/departments/doc
  Журналістика, філологія та медіаосвіта”
ariu/departments/econom/kafedra
  Національна Академія наук України Інститут економіко-правових досліджень нан україни
images/department/banking/discip/ZvitnistYBanky
  "методологія формування фінансової звітності"
images/department/banking/discip/gik/fin
  Тема 6: механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика
images/department/banking/speckurs/razdel5
  Європе́йський Сою́з
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  ЕВҐеніуш квятковський
images/department/banking/KursuPK/oshadbank
  Критерії якості послуг
images/department/banking/speckurs/razdel15
  Сша радянський Союз
directory department  


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка