docs
  Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
my_files/docs
  Лекція Серцево-легенева реанімація Півень Олеся Володимирівна, керівник анестезіологічної групи Центру малоінвазивної хірургії дус. Рятівний ланцюжок
docs
  Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни " фізична реабілітація" Методичний посібник
  Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs/activity-ecopolit
  Л. Г. Руденко 2012 року
docs/activity-protection/Oxorona_Azovskogo_ta_Chornogo_moriv/Zagalnoderjavna_programa_oxoroni_ta_vidtvorennya_dovkillya_Azovskogo_ta_Chornogo_morya
  Закону України від 22. 03. 2001 №2333-ііі «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського І Чорного морів»
docs
  Міністерство освіти і науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
docs/activity-license
  Відокремлений підрозділ Козятинський територіальний відділ матеріально технічного забезпечення
docs
  Навчально-методичний посібник з курсу „ Методика музичного виховання школярів" для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010103 -"Педагогіка і методика середньої освіти. Музика."
  Методичні рекомендації до вивчення курсу Полтава 2005 Зміст Пояснювальна записка
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
  3 Виникнення І розвиток держави І права сш
docs/2016/05
  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів навчальної дисципліни музична драматургія
docs
  Філологічні студії ● випуск V
docs/11/2016/01
  Про проведення заходів до Дня Соборності України
docs/2016/06/protection
  Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів
docs
  Тема Учитель професіонал – потреба часу
  Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи
docs/2016/06/philosophy
  Робоча програма навчальної дисципліни філософія культури спеціальність 025 «Музичне мистецтво» спеціалізації
docs/2016/06/history
  Навчальний посібник Лекції Дніпровськ 2016 ббк 74. 03я73 (075. 8)
docs
  Життєвий і творчий шлях Григорія Григоровича Ващенка
  Міністерство освіти і науки України Полтавський національний педагогічний університет
files/docs/2014
  24 грудня в Україні відзначається День працівників архівних установ, свято без регалій і нагород, але жодне почесне професійне звання чи нагорода не зрівняється із задоволенням знати все і про всіх
docs
  Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету філології та журналістики стаціонарної форми навчання. Доп., розш. Полтава: пдпу, 2009. 61 с
  Навчально-методичний посібник «мікробіологія з основами вірусології»
  Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
  Програма фахового випробування для вступників
docs/psiholog
  Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат
docs/2016/05
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Розгорнутий план лекцій навчальної дисципліни Методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво» Спеціалізації «Фортепіано, орган»
images/docs
  Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs/pv
  Програма фахового випробування
docs
  Методичні рекомендації для вивчення навчального курсу за кредитно-модульною системою навчання
  Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу Загальна психологія
docs/2016/06/history
  Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Історія педагогіки» Розвиток суспільства і зміни у
docs
  Імені в. Г. Короленка
  Студентських читань
qerhrwtjjwew/docs
  Дипломная работа содержит: 72 страниц, 11 таблиц, 3 рисунка, 7формул, 18 источников используемой литературы
docs
  Навчальний посібник (075. 8) Ббк67. 99(4укр)2я73 П16
data/docs
  Реферат структура та обсяг: курсова робота міститься на 43 сторінках, та складається із реферату, вступу, трьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків, містить 34 джерела та один додаток
Docsource/Spas
  Програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл київ-2012 Український рукопаш "Спас": Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл
docs/2016/05/ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
  Робоча програма навчальної дисципліни педагогічна практика з теорії музики спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs
  Методичні рекомендації з курсу «Спеціальні історичні дисципліни» для студентів історичного факультету
web_docs/1730/2015/02/docs
  Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
docs/pv
  Програма фахового випробування
sites/default/files/Docs
  2 організація виконання кваліфікаційної роботи
docs
  Навчально-методичний комплекс з бжд за модульно-рейтинговою системою навчання Полтава 2007 зміст
  Фізичне виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
data/docs
  Право інтелектуальної власності
docs
  Життєвий і творчий шлях Петра Францовича Лесгафта (1837- 1909) Система фізичного виховання Лесгафта
data/docs
  Дипломна робота Аналіз системи організації виробництва на підприємстві
docs
  Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення І перспективи
  Навчальний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка»
  Людини і тварин” для студентів природничого факультету, які навчаються за спеціальностями «Біологія та практична психологія»
data/docs
  Посередницькі фінансові інститути та їх роль в ринковій економіці
docs
  Міжнародне приватне право: теоретичні та прикладні аспекти
  Методичні вказівки до самостійної роботи. Полтава: 2010. 18 с
data/docs
  Магістерської роботи спеціаліальності 050201 „Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу": „Управління маркетинговою діяльністю в туристичному підприємстві та шляхи його удосконалення"
docs
  Життєвий і творчий шлях О. Д. Бутовського
qerhrwtjjwew/docs
  «Поетика малої прози Б. Лепкого»
docs
  В. В. Філіпп болонський процес в системі фізкультурної освіти україни анотація
docs/2kurs
  Робоча програма з навчальної дисципліни " грунтознавство " Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
docs
  Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство
  Книга 2 За редакцією О. В. Дзери, доктора юридичних наук, професора, академіка ан вищої школи України
  Навчально-методичний посібник «Ґрунтознавство: теорія та практика»
  Зміст Розділ І поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів
data/docs
  Реферат Вступ Теоретичний базис дослідження
docs
  Українські літературні
_tbkp/2013-14nr/worddocs/nakazu
  Звіт директора Білоцерківської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №22 Білоцерківської міської ради Київської області Кучми Галини Віталіївни про свою діяльність на посаді протягом 2013 2014 навчального року
docs
  Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
docs/2016/05
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» розширений план лекцій навчальної дисципліни «музична педагогіка вищої школи»
docs
  Звіт про стажування старшого викладача кафедри екології та охорони довкілля Гуріненко Н. О. З 09. по 10. 2010р. Місце стажування: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В. М. Остроградського
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ІСТОРІЯ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА
  Робоча програма навчальної дисципліни історія виконавського мистецтва рівень вищої освіти перший
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ОПЕРНИЙ КЛАС (СТУДІЯ)
  Робоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
docs
  Програма розроблена на кафедрі психології і затверджена рішенням ученої ради Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
  Міністерство освіти та науки України Полтавський державний педагогічний імені В. Г. Короленка
  Наукові праці викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
  Програма державних екзаменів для студентів психолого-педагогічного
images/docs
  Урок №5 Тема уроку. Київські «неокласики»
docs
  Кримінально-виконавче право України: Курс лекцій. Семаков Г. С, Гель А. П., Київ, 2000
data/docs
  На відміну від пек багатьох країн світу енергокомплекс України має галузі з видобування та виробництва всіх енергоресурсів вугілля, природного газу, нафти І нафтопродуктів, електроенергії та теплоенергії
docs
  Кафедра українознавства І гуманітарної підготовки
data/docs
  Роль змі у формуванні громадської думки під час виборчого процесу
docs
  Музично-теоретичний аспекти
docs/metodrecom/uchdeyat
  Методические рекомендации по преподаванию предмета «Украинский язык»
docs
  Програма курсу для студентів зі спеціальності 010103, 010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Музика Полтава-2006
  Програма курсу для студентів спеціальності 010103, 010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» Полтава-2007
  Вступ до трудового права
  Краєзнавство і туризм
qerhrwtjjwew/docs
  Пояснювальна записка До дипломного проекту на тему: Технологічний проект підприємства з виготовлення
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ОПЕРНИЙ КЛАС (СТУДІЯ)
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ІСТОРІЯ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» «затверджую»
docs
  Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/КУЛЬТУРА МОВИ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»
docs
  Рідний край. 2001. №2 (5). С. 116- 120. Дем’янко Н
  Міфопоетичний образ України в гоголівських „Вечорах на хуторі біля Диканьки”
  Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу заочного відділення психолого-педагогічного факультету полтава-2007
  Навчально-методичний посібник для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки: 010102 «Початкова освіта»
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «історія та культура україни»
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ
  Програма навчальної дисципліни українська мова
docs
  Програма фахового випробування для вступників
  Вступ. Поняття комунікативної лінгвістики
  Програма Державного екзамену для студентів V курсу вищих навчальних закладів
docs/psiholog
  Дослідження комунікативних та організаційних схильностей Мета дослідження
file/Docs/Mypublications
  Зміст словник Aa – Zz Скорочення, що зустрічаються в словнику список використаної літератури Aa
docs/2017/bachelor/5 МУЗИКОЗНАВСТВО/ОПЕРНА ДРАМАТУРГІЯ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» «затверджую»
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ
  Програма навчальної дисципліни безпека життєдіяльності Рівень вищої освіти перший
docs/2016/05
  Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Музична драматургія»
docs/2016/05/СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МУЗИКА
  Робоча програма навчальної дисципліни сучасна українська музика спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs/pv
  Програма фахового випробування зі спеціальності 029 «інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
  Програма фахового випробування
docs
  Навчальний посібник Полтава 2011 ббк. 66. 0173
  Ббк 83. 3(0)+81 Актуальні проблеми літературознавства: Збірник наукових праць. Полтава: пдпу, 2009. – Випуск – 68 с
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПСИХОЛОГІЯ
  Розділ введення у загальну І музичну психологію тема Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості
docs/2016/06
  Програма навчальної дисципліни історія педагогіки галузь знань 02 «Культура І мистецтво»
docs
  Костянтин Дмитрович Ушинський (1823-1870). Бардінова В. Д
Docsource/kvitnukari
  Програма гуртка «юні квітникарі»
docs
  Теорія І практика збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції
  Науково-методичні поради щодо організації краєзнавчої роботи з учнівською молоддю
Docsource/metodrob/pedrada
  «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні рівня якості знань учнів» Шановні колеги! Тема нашої педагогічної ради «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності у підвищенні рівня якості знань учнів»
docs
  Полтавський державний
  Робоча програма виробничої педагогічної практики студентів заочного відділення природничого факультету Спеціальностей
  Навчально-методичний посібник Міністерство освіти і науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
  Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів Полтава 2012
docs/2016/05
  Робоча програма навчальної дисципліни музична драматургія спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs
  Рецензенти: С. Д. Максименко, д-р психол наук, проф
  Програма для магістрантів психолого-педагогічного факультету спеціальності 010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика»
sites/default/files/docs/Conferences/2016/2017/Conf_2017/Didenko
  Ю. В. Діденко учений секретар Науково-видавничої ради нан україни
docs
  Тема рефлексивне управління навчально-виховним процесом Навчання як рефлексивне управління двостороннім навчально-виховним процесом. Сутність понять "навчання", "навчальний процес", "процес навчання", "дидактика"
docs/blog/08
  Тема. Письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну тему
docs
  Програма навчальної дисципліни менеджмент в освіті освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
docs/2016/08
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів для студентів спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
sites/default/files/docs/Conferences/2016/2017/Conf_2017/Kriuchin
  Реферативна база даних «Україніка наукова» та український реферативний журнал «Джерело» Хронологічний період з 1998 р
docs
  Навчально-методичний посібник психологія професійної діяльності полтава 2009
resources
  Ключ: а, в. Перекладні словники бувають: а одномовні; б одномовні та двомовні; в двомовні та багатомовні. Ключ: в
2015-16nr/worddocs/schooldoks
  Наказ №191 Про дотримання норм єдиного орфографічного режиму школи у 2015/2016 н р
docs/2016/08
  Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для студентів музичного факультету
docs
  Кафедра математики
  В. Г. Короленка вступ до спеціальності
docs/2016/03
  Дніпро 2016 Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Виконавський аналіз музичних творів»
data/docs
  Розрахунок фінансового циклу 22
docs/2016/05/ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МУЗИКИ ХХ-ХХІ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Питання та завдання для поточного контролю навчальної дисципліни теоретичні проблеми музики ХХ-ХХІ ст спеціальність 025 «Музичне мистецтво» спеціалізація
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни Теоретичні проблеми музики ХХ-ХХІ ст
docs
  До тексту внесена поправка
  В., кандидат юридичних наук, доцент гл. 20 (у співав­торстві з В. Л. Яроцьким); Жилінкова І
docs/2016/05
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs/2016/05/ПРАКТИКУМ З ПУБЛІЦИСТИКИ ТА РЕДАГУВАННЯ
  Робоча програма навчальної дисципліни практикум з публіцистики та редагування спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs
  Програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010103, 010103 «Музика. Педагогіка і методика середньої освіти. Психологія»
data/docs
  Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/КУЛЬТУРА МОВИ
  Робоча програма навчальної дисципліни культура мови рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
docs/2016/05
  Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю знань студентів навчальної дисципліни музична педагогіка вищої школи
docs
  Навчальний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів Полтава 2009
web_docs/2950/2012/06/docs
  Рішення розширеного засідання колегії Головного управління юстиції у Чернігівській області
file/Docs/Programs
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістра (на базі окр
  Форма № н 04 Вінницький національний технічний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра іноземних мов «затверджую»
web_docs/2950/2012/07/docs
  Наказ Міністерства юстиції України 22. 12. 2010 n 3256/5
docs/2016/04
  Робоча програма навчальної дисципліни оперна майстерність спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs
  Міжнародно-правова діяльність України: історія
data/docs
  "Ризики підприємницької діяльності підприємства та засоби їх зменшення"
docs
  Михайло Іванович Демков (1859-1939)
Docs
  Конкурсу фотографій «Заповітні куточки Бородянщини»
docs/3kurs
  Робоча програма з навчальної дисципліни "екологічна експертиза" для студентів ІІІ курсу денної форми навчання
docs
  Програма до спецкурсу "Духовна музика" для студентів ІІ курсу денної форми навчання / Укладач М. Д. Хіміч. Полтава: Поставсь­кий національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2010. 32 с
data/docs
  Титани італійського Відродження
docs
  В. Г. Короленка С. П. Яланська психологічні засади розвитку творчості майбутніх учителів біологічних дисциплін: теорія І практика монографія
  Людини і тварин” для студентів природничого факультету, які навчаються за спеціальностями «Біологія та практична психологія»
  Тетяна Шарбенко " столичний текст"
web_docs/1/2013/05/docs
  Проект план заходів з підготовки І відзначення в області Дня Державного Прапора України та 22-ї річниці незалежності України
data/docs
  Видимий рух Місяця. Сонячні та місячні затемнення
docs
  Програма спецкурсу: управління процесом виховання всього: 30 год. 14 год лекційних 4 год практичних
  Навчально-методичний посібник для студентів та вчителів Полтава 2012
docs/1/2015/01
  Про проведення заходів до Дня Соборності України
docs
  В. Г. Короленка Кафедра математичного аналізу та інформатики Барболіна Т. М. Шкільний курс інформатики та методика його викладання Частина І загальна методика Навчальний посібник
  Збірник наукових праць
  Соціальна справедливість: сутність, концепції та місце у ліберальному проекті україни г. М. Пилипенко, д е. н., доцент, двнз «Національний гірничий університет»
  Курс лекцій Том перший Харків 2004
  Навчальний посібник з латинської мови для самостійної роботи студентів спеціальність 010100: Педагогіка І методика середньої освіти
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ
  Робоча програма навчальної дисципліни історія та культура україни рівень вищої освіти перший
docs
  Відділ освіти здолбунівської районної державної адміністрації дошкільний навчальний заклад «малятко» мізоцької селищної ради здолбунівського району рівненської
  Роль івана боберського у становленні І розвитку спортивно-гімнастичного руху галичини
  Навчальний посібник / За ред проф. І. М. Школи. Чернівці: чтеі кнтеу, 2003. 662 с
docs/2016/06/language
  Програма навчальної дисципліни іноземна мова галузь знань 02 «Культура І мистецтво»
docs
  Програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010103, 010103 «Музика. Педагогіка і методика середньої освіти. Психологія»
docs/metodychna-robota/Patriot
  Наказ № Про відзначення Дня Соборності України
docs
  Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів I і VI курсів факультету
  Vii короленківські читання збірник наукових праць О. Ніколенко щоденник в. Г. Короленка 1917 року
docs/blog/01
  Щоб дійти до мети, треба, найперше, йти. О. де Бальзак
images/Docs/Zahyst
  Розпорядження міського голови від 08 лютого 2017 р. №58 Про затвердження організаційно-методичних вказівок з підготовки населення Бережанської міської ради до дій у надзвичайних ситуаціях Керуючись
docs
  Студентських читань
docs/blog/02
  Завдання уроку: визначити суть понять “кількість речовини”, “моль”, “число Авогадро”
docs
  Ббк 83. 5(2-рус) 5 – 8 IX гоголівські читання: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Полтава: пдпу, 2009. – 240 с
  Проектуємо урок разом
docs/blog/07
  Комунальний заклад освіти “Фінансово-економічний ліцей” Дніпропетровської міської ради сапачова тетяна григорівна
docs
  В. Г. Короленка Лобач О. О., Кульчій С. О. Комп’ютерні технології музичного виховання й розвитку школярів програма
  О. О. Лобач музично дидактичні ігри в школі полтава 2004 Лобач О. О. Музично-дидактичні ігри в школі: Методичні рекомендації
  Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів. Полтава, 2010
  Методичні рекомендації щодо використання комп’ютера у навчально-виховній роботі та практичні розробки уроків І виховних заходів із використанням ніт
docs/2016/04
  Робоча програма навчальної дисципліни хоровий клас спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs
  Викладання джазу
  Програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
  Сборник статей ( Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка І психологія. Ялта: рвв кгу, 2011. Вип. 32. Ч. 236 с.) вошли следующие публикации участников научно-практического семинара
  Програма (за вимогами кредитно-модульної системи) для студентів i-іvкурсів
  Слов’янський клуб
  Розвиток творчих здібностей на заняттях з гармонії ключові слова
docs/2016/03
  Робоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми
docs/2017/bachelor/3 НАРОДНІ ІНСТРУМЕНИ
  Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін» спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
files/docs/2016
  Урок № Тема уроку Сприйняття та інтерпретація творів музичного мистецтва
Docs
  План роботи учнівського самоврядування «Дружнограй» 2016-2017 н р. Організація діяльності органів учнівського самоврядування. Засідання щопонеділка
docs
  Пескун С. П. Формування творчості старшокласників у процесі вивчення курсу “Біологія 10-12”
  Навчальний посібник для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою
  В. Г. Короленка к афедра музики особливості процесу голосоутворення та розвиток вокальних навичок молодших школярів методичні рекомендації
  В. Г. Короленка к афедра музики особливості процесу голосоутворення та розвиток вокальних навичок молодших школярів методичні рекомендації
web_docs/966/2015/10/docs
  З в І т про виконання заходів Програми економічного І соціального розвитку Чернігівської області за підсумками І півріччя 2015 року
docs
  Програма до навчального плану зі спеціальності 010104, 020411 "Початкове навчання і музичне виховання" Полтава-2002
  Із сучасної української
  Методичні рекомендації до комплексного кваліфікаційного екзамену з соціальної педагогіки та технологій соціальної роботи з курсу «Соціальна педагогіка»
  В. Г. Короленка Студентське наукове товариство факультету фізичного виховання
docs/Podgotovka
  Література з теми атестація педагогічних працівників ”
web_docs/10/2015/04/docs
  Про діяльність закладів культури у І кварталі 2015 року
docs
  Педагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе
docs/2016/07
  Робоча програма навчальної дисципліни педагогічна практика спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
docs
  В. Г. Короленка Кафедра філологічних дисциплін стан розвитку освіти й культури в сучасній фрн навчальний посібник
docs/2016/04
  Робоча програма навчальної дисципліни «Концертно-камерний спів» спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
files/docs/2018
  Інформація про хід виконання «Міської комплексної програми розвитку культури та туризму за 2017-2019 роки»
docs/blog/08
  «Односкладні речення як синтаксичні явища» Червоний піднесеність Оранжевий радість Жовтий приємність Зелений спокій Фіолетовий тривожність Синій сум Чорний незадоволення Білий складно визначитися пам'ятка як працювати у групі
docs
  Виховання красою
sites/default/files/docs
  Інформація про послуги електропостачання в Чернігівській області у 2016 році. Середньомісячне споживання у 2016 році на одне домогосподарство Населення з електроопаленням
files/docs/2017
  Рішення сесії Чугуївської міської ради скликання № Міський голова
docs
  Тексти для навчання і розуміння з післятекстковими вправами
Docs
  Звіт про роботу учнівського самоврядування Підготувала Шепега Карина Президент шкільного парламенту «Дружнограй»
docs
  В умовах формування постіндустріальної економіки
web_docs/967/2017/03/docs
  Підсумки роботи Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації за 2016 рік
newsite/download_docs
  Рішення лютого 2017 року № Про звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Скринчука В. К
docs
  Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності «Технологія зберігання, консервування і переробки плодів і овочів»
  Міністерство науки І освіти україни полтавський державний педагогічний університет
docs/blog/08
  Узагальнено-особові речення Схаменіться, будьте люди, Бо лихо вам буде!
docs/blog/02
  Уроки для стійкого розвитку Досвід впровадження вчитель хімії
web_docs/967/2017/03/docs
  Звіт про виконання регіональної програми за 2016 рік Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації квкв
docs
  Анкета-опитувальник для вивчення спрямованості особистості в підлітковому віці (за В. Ю. Дмітрієвим і В. О. Худиком) використовується з метою дослідження індивідуально-психологічних особливостей учнів та їх відношення до основного виду діяльності
  Структура та зміст особистісно орієнтованого навчання
docs/blog/04
  Проблематика та поетика нарисової творчості Володимира Яворівського Роботу виконав: Захарчук Ярослав Ігорович, учень 11 класу кзо “Фінансово-економічний ліцей” Дніпропетровської міської ради
docs
  Програма для студентів ІV-V курсів зі спеціальності "Початкове навчання та музичне виховання" / Укл. О. О. Лобач. Полтава, 2000. 14 с
  Ікаапу інформ
  Курс лекцій Київ 2002 ббк 67. 6я73 А46 Рецензенти: І. К. Туркевич, д-р юрид наук, проф
docs/blog/03
  Фінансово-економічний ліцей Дніпропетровської міської ради
docs
  Твір-розповідь у системі видів робіт мовленнєвої змістової лінії: методичний аспект (5-7 класи)
  Проект програми
  Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарного циклу, фізичної культури і захисту Вітчизни
2015-16nr/worddocs/schooldoks
  До Дня Захисника України. Свята Покрови. Дня козацтва. 13. 10. 2015р. Тривалість уроків – 40 хв., перерв – 15 хв
docs
  Управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
  Полтава 2012 ббк 74. 58л0 удк
docs/2016/04
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»
  Робоча програма «Педагогічна практика»
docs
  Програма для студентів ІІІ курсу зі спеціальності "Початкове навчання та музичне виховання" / Укл. О. О. Лобач. Полтава, 2000. 16 с
  Міністерство освіти І науки україни полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Кафедра біологічних основ фізичного виховання гігієнічні основи навчання учнів
  Адреса для покликань
files/docs/2016
  «Весела нотна азбука»
docs/2016/01_Фортепіано/РОБОТА З ХОРОВОЮ ПАРТИТУРОЮ
  Методичні рекомендації до навчальної дисципліни 4 Методичні рекомендації до самостійної роботи 5 Завдання для самостійної роботи студентів 5
37.73.19.166=-docsity-elektrika-i-elektrostatika.docx
  Електростатика реферат
directory docs  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка