eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Ukrainovedenya/metod_obespechenie
  Народна українська академія українська мова
docs/activity-ecopolit
  Л. Г. Руденко 2012 року
sites/default/files
  Програма Дисципліни історія англійської мови
Files/downloads
  І. В. Корунець порівняльна типологія англійської та української мов зміст
content/docs
  Закон україни «про вищу раду юстиції» с. 1-29 закон украины «о высшем совете юстиции» с. 30-65
English
  Тренувальні вправи
doc/files/news/81/8143
  Тема. Широка панорама життя середньовічної Англії в романі В. Скотта

  Issn 2408-9419. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка». Вип. 23 Т. 24, 2016
sites/bdpu.org/files/ifsk
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

  Навчальний посібник з німецької мови (за професійним спрямуванням) для студентів спеціальностей: «Початкова освіта»
  Навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник для студентів вищих навчальних закладів
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Ukrainovedenya/metod_obespechenie
  І. О. Помазан історія зарубіжної літератури
load
  Реферат з англійської мови учениці 9-а класу Сюмар Тетяни Нікополь 2014 Зміст
docs/programs
  Програма для студентів 1 курсу геологічного факультету напрям ку 040103 Геолог I я Затверджено
lib
  Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Рецензент и: канд геол мін наук, доц. Корнєєнко С. В
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Ukrainovedenya/metod_obespechenie
  Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»
uploads/files
  Програма вступного іспиту до аспірантури Інституту міжнародних відносин з англійської мови
images/stories/pmk/movoznavstvo/English
  База тестових завдань з навчальної дисципліни «Англійська мова»
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Інженерна гідрологія
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Ukrainovedenya/metod_obespechenie
  Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
metodi/ffilol/mova_ta_literatura_english/1Kurs/SKURATOWSKA_ANTICH_LIT
  С. С. Аверінцев про інтерпретацію образа Едіпа в трагедії Софокла
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Ukrainovedenya/metod_obespechenie
  Навчально-методичні матеріали до практичних занять
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Ekonomiki_Predpriyatiya/metod_obespechenie/Ivanichenko
  Методичні рекомендації з вивчення міжнародних стандартів аудиту для студентів, які навчаються

  Тема заняття та її короткий зміст
Kengyry
  4клас Прочитай текст мовчки. Виконай завдання, подані після тексту. Молода зима
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Ukrainovedenya/metod_obespechenie
  Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністю
eng/images/stories/Kafedri/Obshey_Prikladnoy_Psiholog/metod_obespechenie/miloslavskaya_e_v/osnovi_konsultativnoj_psihologii
  Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
docs/programs
  Програма для студентів спеціальності 040103 геологія (спеціалізації „геологія" та „геофізика") Затверджено
user_files
  Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
Kengyry
  Зростаймо бережливими та дбайливими !
eng/images/stories/Kafedri/Obshey_Prikladnoy_Psiholog/metod_obespechenie/goga_n_p/teoriya_socialnoj_raboti
  Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу, які навчаються за спеціальністю
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Ekon_Teorii/metod_obespechenie
  Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
images/stories/pmk/movoznavstvo/English
  База тестових завдань з навчальної дисципліни «Англійська мова»
files/Naukviddil/infopaket_univer/FUF/spec_eng
  Назва модуля: Українське народознавство Код модуля: улу 6 9 1,5 Тип модуля
English
  На рмк вчителів іноземної мови
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з англійської мови для вступників на навчання за освітнім рівнем
PMPK/Proograms/ZPR
  Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції
eng/images/stories/Kafedri/Obshey_Prikladnoy_Psiholog/metod_obespechenie/mushinskaya/obshaya_psihologiya
  Методичні рекомендації для студентів I курсу, які навчаються за напрямом підготовки
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_filosof/metod_obespechenie
  Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовки
wp-content/uploads/2017/04
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Fiz_Vospit/metod_obespechenie
  Методичні рекомендації для вчителів фізичної культури Харків Видавництво нуа 2011 (072) ббк
English
  Вид роботи бали
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр / Спеціаліст»
eng/images/stories/CNGI_BIBLIOTEKA/Biblioteka_Po_PROBLEMAM_OBRAZOVANIYA/Byuleten_Novih_Postupleniy/2008
  Образование. Интеллигентность. Культура Головне управління
index.php/eng/content/download/33667/197433/file
  Хнту на сторінках преси
depart/ForeignLanguagesTourism/resource/file/ENG
  Робоча програма навчальної дисципліни ввс 1 "іноземна мова за професійним спрямуванням " (англійська)
200000159-5a76d5b712
  План роботи: Вступ Сутність поняття «форми організації навчання» та історія розвитку

  Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції
index.php/eng/layout/set/print/layout/set/print/content/download/49392/290472/file
  Опис освітньої програми
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Ger_I_Roman_filol/metod_obespechenie/smolyankina
  Практикум з аналітичного читання та граматики для студентів II курсу, які навчаються
eng/fcs/programs
  Кафедра комп’ютерно-інтегрованих комплексів
metodi/ffilol/mova_ta_literatura_english/4Kurs/Vatchenko_S_O_istoria_zarybejnoi_literatyru_XX
  Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання
sites/bdpu.org/files/ifsk
  Олена ярова наталя панова ірина калюжна
files
  Уроку Предмет: «англійська мова» Тема програми : «Комунікаційні технології» Тема уроку : «Сучасні засоби комунікації» 2 курс
depart/ForeignLanguagesTourism/resource/file/ENG
  Робоча програма навчальної дисципліни " ділова іноземна мова(2)" (англійська) Галузь знань 1401 Сфера обслуговування
content/docs
  Закон україни «про вищу раду юстиції» с. 1-2 9 закон украины «о высшем совете юстиции» с. 30-6 4
docs/programs
  Програма для студентів 2 курсу геологічного факультету напрям ку 040103 Геолог I я Затверджено

  Онлайн-тестування в системі контролю якості знань майбутніх учителів іноземних мов
depart/ForeignLanguagesTourism/resource/file/ENG
  Робоча програма навчальної дисципліни ввс 1 "лінгвокраїнознавство" Галузь знань 1401 Сфера обслуговування
files/courses
  Програма навчальної дисципліни english academic writing
dload/pos
  Київський національний університет імені тараса шевченка інститут філології
bitstream/NAU/22383/6
  Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник
eng/fcs/programs
  Національний авіаційний університет інституту електроніки та систем управління
lectures
  Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови як засіб підвищення ефективності навчання Задорожня Тетяна Петрівна вчитель англійської мови
files/content
  Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів
metodi/ffilol/mova_ta_literatura_english/2Kurs/Tchervona_Tretja_mova_fr
  Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Третя іноземна мова (французька)»
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_sociologii/nir/5
  Удк [37. 015. 4]: 378. 147: 371. 212 Удовицька Т. А. «Кліпове мислення» молоді: особливості прояву в процесі навчання
data/kafedra/theacher/nevrology/milevska/English/Recommendations for preparing practical classes/Медсестринство в неврології
  Сестринська справа
wp-content/uploads/2014/07
  Проект “лондон – дзекрало “душі” туманного альбіону” з англійської мови для 9-го класу
docs/programs/gengeol
  Робоча програма навчальної дисципліни морська геологія (повна назва навчальної дисципліни) для студентів
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр / Спеціаліст»
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
wp-content/uploads/2015/11
  Розвиток світової атомної енергетики: тенденції та нові виклики Нежура Максим Дирекція з міжнародного співробітництва
docs/programs/gengeol
  Робоча програма навчальної дисципліни четвертинна геологія з основами геоморфології
  Робоча програма навчальної дисципліни четвертинна геологія з основами геоморфології
eng/content/download/43765/259552/file
  Методичні рекомендації щодо швидкого трансформування заняття з однієї форми в іншу
docs/programs/gengeol
  Робоча програма навчальної дисципліни четвертинна геологія з основами геоморфології
informacijno-resursnij-centr/programne-zabezpechennja.html?file=files/docs/Metodika/Naukovo-metodichni materiali/English_language.doc&file=files/docs/Metodika/Naukovo-metodichni materiali
  Та роботи з талановитою молоддю погоджено
eng/content/download/33667/197433/file
  Хнту на сторінках преси
uploads/images/articles/english/2012
  Міський методичний кабінет Методичні поради щодо програми гуртка «Спілкуємось англійською»
data/ukr/Ekonomichna_teoriya
  Економічні концепції К. Маркса і Ф. Енгельса”
eng/images/stories/Kafedri/Obshey_Prikladnoy_Psiholog/metod_obespechenie/mushinskaya/psihologiya_deviantnogo_povedeniya
  Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
informacijno-resursnij-centr/programne-zabezpechennja.html?file=files/docs/Metodika/Naukovo-metodichni materiali/English_language.doc&file=files/docs/Metodika/Naukovo-metodichni materiali
  Програма для гуртків науково-технічного напряму позашкільної освіти «Початкове вивчення основ володіння персональним комп'ютером»
eng/images/stories/Priemnaya_komisiya/Programmu/magistratura/Sociologiya
  Мета вступного іспиту Метою
server/Humanities/Foreign_Language/Methodological_Guide_Teacher/Author's_workshops
  Матеріали підготували вчителі Ріненської зош №27 Рівненської міської ради
informacijno-resursnij-centr/programne-zabezpechennja.html?file=files/docs/Metodika/Naukovo-metodichni materiali/English_language.doc&file=files/docs/Metodika/Naukovo-metodichni materiali
  Департамент освіти І науки сумської облдержадміністрації
wp-content/uploads/2018/03
  Програма вивчення навчальної дисципліни
index.php/eng/content/download/15530/104680/file
  Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 05070107 "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії"
eng/content/download/54547/320949/file
  Постанова верховної Ради України Про
doc/files/news/350/35075
  Урок англійської мови у 1 класі Тема : Іграшки
informacijno-resursnij-centr/programne-zabezpechennja.html?file=files/docs/Metodika/Naukovo-metodichni materiali/English_language.doc&file=files/docs/Metodika/Naukovo-metodichni materiali
  Міністерство освіти І науки україни департамент освіти І науки сумської
uploads/images/articles/english/tabir
  Література: Английские стихи для детей / Сост. В. А. Верхогляд. 4-е изд. М.: Рольф,2000 96с
wp-content/uploads/2016/03
  Літні мовні табори 2015 р. Стратегія розбудови мовних таборів в Україні
Files/downloads
  Львівська спеціалізована школа І ступеня №4 з поглибленим вивченням англійської мови Кафедра вчителів англійської мови
fileadmin/user_upload/documents/engl/metod
  Я, моя сім’я та друзі
eng/images/stories/SEPSH/osnov_dopol/virtualnie_kabineti/geografiya/ekologicheskaya_stranica
  Пояснювальна записка Програму розроблену відповідно до Законів України «Про освіту»
200000120-d7c64d8855
  Клас 7 Тема: Food and cuisine Підтема: Food around the world Мета
English
  Мета: Навчити розуміти прислів’я, які пов’язані із здоров’ям. Навчити читати текст «Healthy Henry» з повним розумінням. Навчити обговорювати проблеми, коментувати почуте. Навчити бесідувати за питаннями
wp-content/downloads/navchalni-predmety/english/konspekty-urokiv
  Ukrainian Embroi­dery Мета уроку
Files/downloads
  План-конспект уроку англ. Мови у 9 класі тема уроку : mother english. Навчальна мета уроку
200000018-018d103802
  Календарно-тематичне планування з англійської мови для 3 класу за підручником А. Несвіт “English”
200000008-b0153b2097
  № уроку Дата Тема і зміст Лексика Граматика Аудіювання Говоріння Читання
fileadmin/user_upload/documents/engl/metod
  Англійська мова 5 клас
study/Plans
  Урок у нмк мовленнєві зразки лексика граматика читання
wp-content/uploads/2018/01
  Уроків англійської мови в 11 класі до підручника о. Карпюк " English 11"
wp-content/uploads/2017/09
  Урок №, дата Тематика ситуативного спілкування
uploads/editor/11994/655651/sitepage_31/files
  Time for school очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Ger_I_Roman_filol/metod_obespechenie/anufrieva
  Практикум з аналітичного читання та граматики Для студентів III курсу, які навчаються
docs/career
  Если преподавать английский — это ваше призвание, пришлите нам свое резюме на
eng/images/stories/CNGI_BIBLIOTEKA/Resursi/Bul_nov_postupl/2008
  Образование. Интеллигентность. Культура
doc/files/news/81/8143
  Тема. Широка панорама життя середньовічної Англії в романі В. Скотта
wp-content/uploads/2017/11
  Історія і художній вимисел у романі
doc/files/news/517/51747
  Історичний колорит твору і засоби його створення у романі В. Скотта
planning
  Урок в нмк мовленнєві зразки лексика граматика читання
200000066-d3b29d4adb
  Спорт. Види спорту
jspui/bitstream/lib/8777/1
  Навчальний посібник на допомогу студентам за напрямом підготовки «Туризм» та «Країнознгавство»
doc/files/news/69/6933
  Методологічний зміст навчання англійської мови
200000070-ed820ee7b9
  Види спорту. Олімпійські ігри
English
  Кашеварова Олена Віталіївна Соледар 2014 р. 8-й клас урок
files/docs/2015
  Аmerican and british english Граматичні відмінності
200000472-44df945d98
  «Мова наша солов`їна» Дмитренко І.І. Мета
200000161-1228c14163
  Справжній учитель: хто він? Артистизм і стильність учителя в умовах модернізації освіти Мета
pub/bank/userfiles/files/rgf/grammar_eng
  Секція 1 Сучасні граматичні студії та загальні проблеми теорії мови
images/Aspirants
  Прочитайте подані нижче слова, пам’ятаючи про правила читання голосних та їх сполучень, а також сполучень приголосних букв
eng/images/stories/CNGI_BIBLIOTEKA/Resursi/Bul_nov_postupl/2007
  Образование. Интеллигентность. Культура
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Fiz_Vospit/metod_obespechenie
  Методичні рекомендації для вчителів фізичної культури Харків Видавництво нуа 2011 (072)
study/Plans
  Календарно тематичне планування уроків англійської мови на І семестр навчального року у 6 класі вчителя англійської мови
Parlor
  Аналіз навчального та науково-методичного апарату підручників за результатами апробації в загальноосвітніх навчальних закладах м. Мелітополя
wp-content/uploads/2017/09
  Календарно-тематичне планування з англійської мови для 11 класу
eng/images/stories/Priemnaya_komisiya/Programmu/magistratura/Perevod
  Вступ мета проведення фахового вступного випробування
images/stories/Priemnaya_komisiya/Programmu/magistratura/2018/Filologiya
  Програма передбачає, що студент, який поступає в магістратуру на вказану спеціальність на час проведення комплексного міждисциплінарного вступного іспиту повинен
F1/F4
  Конспект уроку "The English speaking countries: Canada, Australia, New Zealand" для учнів 9 класу за темою "Англомовні країни" Цілі уроку
wp-content/uploads/2015/11
  Урок №52 Тема уроку: English speaking countries. General information
eng/images/stories/CNGI_BIBLIOTEKA/Biblioteka_Po_PROBLEMAM_OBRAZOVANIYA/Byuleten_Novih_Postupleniy/2009
  Образование. Интеллигентность. Культура Головне управління
plan/files
  № уроку, да та Тема / підтема уроку Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістична компетенція

  Англійська мова, 8 клас, Tема уроку: Давайте пригадаємо
_files/200000032-dd093de008
  Підтема Моє улюблене заняття. М ета
200000037-844d0854b0
  Урок: 43 Тема: Речі вдома Мета
wp-content/uploads/2018/08
  Знайомство. Привітання
2016_English/Uroki
  Бінарний урок. Трудове навчання й англійська мова
uploads/editor/11994/655651/sitepage_34/files
  Навчання іноземній мові дітей першого року навчання За матеріалами методичних рекомендацій Навчання базується на набутому в дошкільному віці досвіді
eng/images/stories/CNGI_BIBLIOTEKA/Biblioteka_Po_PROBLEMAM_OBRAZOVANIYA/Byuleten_Novih_Postupleniy/2011
  Освіта. Інтелігентність. Культура Головне управління
plan/files
  № уроку, да та Тема / підтема уроку Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістична компетенція
uploads/editor/3960/628875/blog_english_materials/files
  «Моя сім’я і друзі»
eng/content/download/38338/221458/file
  Україна єдина країна
doc/files/news/282/28283
  Урок англійської мови в 3 класі з використанням здоров’я зберігаючих технологій. Тема: Види спортy. Мета
files/recommendations
  Цілі, завдання і особливості навчання
ukr/education/2016/eng/speckurs
  Навчання за кордоном
200000067-f3d0800a85
  Безкоштовні ресурси для самостійного вивчення іноземних мов
files
  Методичні рекомендації Березне 2016 ббк: 78. 3
upload/file/учебники 9 класс
  Англійська мова 9 кл для знз авт. Буренко В. М
ukr/education/2014/eng/speckurs
  Навчання за кордоном
  Навчання за кордоном
ukr/education/2014/eng/dorosli
  Навчання за кордоном
ukr/education/katalog2014
  Навчання за кордоном
ukr/education/2016/eng/dorosli
  Навчання за кордоном
ukr/education/2014/eng/speckurs
  Навчання за кордоном
_files/200000099-391543a0d9
  Урок змагання «Master Chef»
200000499-182a11a1d9
  Правилами здорового способу життя; Тип уроку: розвиток знань, умінь і навичок Обладнання: дошка, картки для парної роботи, малюнки. Хід уроку Організаційний момент
uploads/editor/11994/655651/sitepage_31/files
  Календарно тематичне планування з англійської мови
wp-content/uploads/2016/01
  Уроки Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Соціокультурні / Загальнонавчальні
wp-content/uploads/2017/09
  Книга для учня wb робочий зошит gpb практикум з граматики tb книга для вчителя
files/ІНФОРМАЦІЯ_ДЛЯ_ВЧИТЕЛІВ/Іноземні_мови/Методичні_рекомендації
  Урок тематика спілкування
ukr/education/katalog2012
  Велика британіякембрид ж!!! Зимові канікули! Дати: 02. 01. 12
eng/content/download/47579/280221/file
  Щодо заходів з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни
In_mov
  Програми спецкурсів з англійської мови для допрофільного навчання Тетяна Редченко
200000218-ebb0feca7b
  Тема уроку : Зовнішність Підтема: Частини тіла Цілі уроки: Практична: 1 навчити учнів вживати нову лексику
plan/files
  Дата № уроку Тема Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістична компетенція
eng/images/stories/SEPSH/osnov_dopol/virtualnie_kabineti/biologiya/metodicheskie_materiali/2
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
images/File/DODATKI2013
  Місце проведення Дата та час проведення
eng/images/stories/Kafedri/Obshey_Prikladnoy_Psiholog/metod_obespechenie/golovneva_i_v/psisol_osnovi_kadrovogo_menedjmenta
  Практикум з психолог ічних основ кадрового менеджмент у Видавництво нуа м І н
data/kafedra/internal/sus_dusct/zbtest/медичний факультет/лікувальна справа/2 курс/іноз.(укр.)мова(за проф.спрям.)(для іноземців)/самостійні частини мови/English
  Текстові тестові завдання
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Ukrainovedenya/metod_obespechenie
  Навчальний посібник для підготовки до зно для слухачів системи довузівської підготовки Харків Видавництво нуа 2010
ukraine/ukr
  Технічне Завдання itb-ukra-2017-008/ libs-2017- 9132991 технічне завдання
files
  Ат «банк золоті ворота» Договір з власником карткового рахунку Договір № м. Харків 20 р. Публічне акціонерне товариство «банк золоті ворота»
200000114-a7918a9e12
  Географічний огляд. Підтема: Україна. Географічне положення країни
wp-content/uploads/2018/08
  Урок 1 Підтема : Знайомство
200000167-c3011c3fb4
  Тема: Спорт та ігри
_fr/1
  К сведению
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_6
  Розділ 1 Проникнення на територію
ukr/education/2017/eng
  Програма дає унікальну можливість дітям та батькам одночасно цікаво та ефективно вивчати англійську мову
userfiles/file/vipusk21
  Ю. Федьковича доросла гра з дітьми: маргінальність у романах любка дереша “архе” та “дивні дні гані грак”
wp-content/uploads/2016/10
  Про проведення Конкурсу "English Speaking"
doc/files/news/326/32699
  Конспект уроку англійської мови в першому класі Тема: "Му Family " "Моя родина"
plan/files
  Програма та календарно тематичне планування для вивчення англійської мови спеціалізованої школи №130 м. Києва
load
  Зміст виступи членів кафедри на шкільних І міських методичних об’єднання Результати проведення предметного тижня. Результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських
wp-content/uploads/2017/09
  Урок №, дата Тематика ситуативного спілкування
wp-content/uploads/2017/01
  Позакласний захід з англійської мови для 1 класу Острів
doc/files/news/384/38498
  Конспект уроку з англійської мови в 3 класі (за підручником О. Карп’юк) Тема: Пори року Мета: ознайомити учнів з новою лексикою, опрацювати в говорінні та
doc/files/news/253/25369
  Конспект відкритого уроку з англійської мови у 3- му класі. Тема : Сім’я. Узагальнення вивченого матеріалу. Мета розвивати навички усного мовлення
docum
  Іноземні мови Іванова Олена Станіславівна
ukr/education/2017/eng/dorosli
  Велика британія міжнародна мережа мовних шкіл ec запрошує на ефективні курси англійської мови для дорослих!
ukr/education/2017/eng/speckurs
  Програма курсу Вартість за 2 тижні Загальна англійська
uploads/editor/3960/628875/blog_english_materials/files
  День учителя – 2017 «Время выбрало нас…» Звучит музыка «Учительский вальс»
materials
  Урок у нмк мовленнєві зразки Лексика Граматика Аудіювання Говоріння Письмо
200000032-7eea27fe39
  Уроку: «Пізнай свій край, себе, свій рід, свій народ, свою землю і ти побачиш шлях у житті»
pdf
  Уроку № уроку в підручнику Назва уроку Дата Тематика ситуативного спілкування
image/data/forTeacher
  Уроки Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Соціокультурні / Загальнонавчальні
english
  Навчальні ігри на уроках англійської мови
wp-content/uploads/2018/02
  Tb книга для вчителя Урок № Тема/підтема Мовна компетенція Мовленнєва компетенція Домашнє завдання фонетика І
jspui/bitstream/123456789/2081/1
  А. В. Решетніченко, С. М. Серьогін
directory eng  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка