images/stories/PK/2013/аспірантура
  Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
wp-content/uploads/2013/01
  Архітектура та скульптура в Україні 19 століття
wp-content/uploads/2013/04
  Київський національний лінгвістичний університет
files/builders/2793/emitents/1444/reports_year/2013
  Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
wp-content/uploads/2013/09
  Робоча програма навчальної дисципліни пп права людини у сфері кримінальної юстиції
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять І самостійної роботи з дисципліни «Складання процесуальних документів»
20132014news
  Методичні рекомендації з виконання, оформлення й захисту дипломної ( магістерської ) роботи
wp-content/uploads/2013/10
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
resources/Psy-3
  Теми рефератів (доповідей) з основ екології
wp-content/uploads/2013/10
  Локальні релігії
wp-content/uploads/2013/09
  Реальні гази. Сили тяжіння та відштовхування в реальних газах. Внутрішня енергія у реальних газах. Рівняння Ван дер Ваальса
images/stories/PK/2013/аспірантура
  Спеціальність 12. 00. 07 Адміністративне право І процес; фінансове право; інформаційне право адміністративне право
wp-content/uploads/2013/09
  Робоча програма навчальної дисципліни пп кримінологія
ENK/2011-2012/kompleks_new_magistru/rob_styd/2013/Gnatushuna/files
  Українське народознавство
wp-content/uploads/2013/10
  Сутність І складові частини релігії
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
intel/files/konkyrs/2013-2014/kobysa-1 sem/Portfolio_Teliukh_Natalia/metod_komplex/plan_proekty
  План навчального проекту
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Gerasimenko/files
  Герасименка Олександра Вікторовича Тема по програмі
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів спеціальностей «Економіка підприємства»
uploads/2013-01
  Вступ державний Гімн України
uploads/2013-06
  Порядок державної реєстрації розірвання шлюбу
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни «Кримінальний процес України»
wp-content/uploads/2013/11
  Антропологія музичної творчості назва вибіркової дисципліни
wp-content/uploads/2013/04
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки "Магістр"
  Лекція 9 для магістрів факультетів германської філології, романської філології та сходознавства План
DOC/2013zv
  Творчий характер, максимальна активність діяльності педагогів
wp-content/uploads/2013/07
  Філософія особистості
zf/wp-content/uploads/2013/10
  7. Змінний електричний струм
wp-content/uploads/2013/09
  Програма курсу «Кримінально-виконавче право»
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінально-виконавче право
  Робоча програма навчальної дисципліни пп кримінально-виконавче право
wp-content/uploads/2013/04
  Предмет, тема, мета роботи вказуються у тому випадку, якщо вони не зрозумілі з заголовка статті
wp-content/uploads/2013/03
  Тема Загальні положення господарського договірного права України
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Kvasuyk/files
  «Електрика промислова, статична й атмосферна.»
wp-content/uploads/2013/10
  1. Сутність духовного життя суспільства та його структура
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»
wp-content/uploads/2013/10
  Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу (25–26 квітня 2014 р.) Львів – 2014 Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу
wp-content/uploads/2013/09
  Література” оформлюються відповідно до дсту гост : 2006 (див. Бюлетень вак україни, №5, 2009) “references
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінологія
jspui/bitstream/123456789/12187/4
  : 2 Ірина мозгова
wp-content/uploads/2013/10
  Інструктивні матеріали
Listi/2013
  Бджолоїдка птах 2013 року
images/abook_file
  Гедзюк Олена Вікторівна Асистент кафедри фінансовго права, кандидат юридичних наук робоча програма
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Zagirniyk/Preview/files
  План-конспект Тема: «Лінійні бази даних. Створення баз засобом введення даних у таблицю та з використанням форм» Мета
intel/files/konkyrs/2013-2014/kobysa-2 sem/Portfolio_Pashchenko_Iryna/metod_komplex/metod_materialy
  «Культура України кінця ХІХ- початку ХХ ст.»
library/docs/rio/2013
  Конспект лекцій з дисципліни «Теорія перекладу»
wp-content/uploads/2013/05
  Тип модуля: вибірковий Семестр: 1 Обсяг модуля
wp-content/uploads/2013/12
  Закон України. Поняття та зміст загальних засад конституційного ладу України
wp-content/uploads/2013/09
  План роботи державного професійно-технічного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова»
wp-content/uploads/2013/07
  Світ і поняття світу
wp-content/uploads/2013/11
  Реферат на тему: філософія відродження план Філософія
intel/files/konkyrs/2013-2014/kobysa-1 sem/Portfolio_Razlog_Maryna/metod_komplex/metod_materialy
  Назва веб-сайта url-адреса сайта
images/stories/PK/2013/аспірантура
  Розділ І. Теорія держави І права тема Загальна характеристика теорії держави І права
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до лекційних, практичних занять
  Програма практики для студентів напряму підготовки 050701
Prakt_IT/PIDSUMOK/2013_2014/Rob/Bilenka/files
  Виховна робота зі старшокласниками
wp-content/uploads/2013/09
  Умови рівноваги матеріальної точкита абсолютно твердого тіла в інерційній системі відліку. Види рівноваги. Прості механізми
wp-content/uploads/2013/08
  Архітектура Windows nt/2000/XP
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" для усіх форм навчання
nayk_ped_prakt_magistriv/2013/Zvit_Stratiy/files
  Стратій Д. А. Розробка електронного портфоліо вчителя як засіб підвищення його фахової кваліфікації Постановка проблеми
intel/files/konkyrs/2013-2014/kobysa-2 sem/Portfolio_Pashchenko_Iryna/metod_komplex/plan_proektu
  План навчального проекту
_tbkp/2013-14nr/worddocs/nakazu
  Звіт директора Білоцерківської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №22 Білоцерківської міської ради Київської області Кучми Галини Віталіївни про свою діяльність на посаді протягом 2013 2014 навчального року
wp-content/uploads/2013/03
  Тема Господарське право в системі права
wp-content/uploads/2013/06
  Провідні філософські джерела та філософські ідеї часів Київської Русі
wp-content/uploads/2013/10
  Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2013 рік
wp-content/uploads/2013/09
  Робоча програма навчальної дисципліни пп кримінологія
  Робоча програма навчальної дисципліни пп кримінологія
wp-content/uploads/2013/12
  Серед організаційних форм навчання, використовуваних у загальноосвітній шко
wp-content/uploads/2013/04
  Програма навчальної дисципліни " Порівняльно-історичне І типологічне мовознавство" підготовки "Магістр"
intel/files/konkyrs/2013-2014/kobysa-2 sem/Portfolio_Pashchenko_Iryna/uchnivski_priklady/prezentacia_uchnivska
  Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №23 вінницької міської ради
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт, самостійної роботи та одз з курсу «патентно-кон’юнктурні дослідження»
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Shulyak/Preview/files
  Уроку тема програми: Технології комп'ютерної обробки інформації. Тема уроку: Тема уроку
bitstream/NAU/20139/1
  Загальні вимоги до написання дипломної роботи
wp-content/uploads/2013/11
  Програма кандидатського іспиту з спеціальності 11. 00. 04. Геоморфологія і палеогеографія
uploads/2013-08
  Методичні рекомендації Юридична відповідальність державних службовців та її види м. Комсомольськ
uploads/2013-06
  Міністерство юстиції україни гадяцьке районне управління юстиції
wp-content/uploads/2013/11
  Права та обов’язки аспірантів Аспіранти мають право на
jur
  Програма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
2013_Distancija/afenka
  Уроку за темою: «Краса природи у творах Т. Г. Шевченка»
wp-content/uploads/2013/01
  Київський національний університет культури І мистецтв бібліотека
wp-content/uploads/2013/07
  Філософія XIX xx ст
wp-content/uploads/2013/04
  Київський національний університет культури І мистецтв бібліотека вища школа анотований огляд періодичних видань за 2012 рік Випуск 1 київ – 2013
wp-content/uploads/2013/12
  Тести для підготовки студентів до теми: «Дубильні речовини. Антраценпохідні»
uploads/2013-09
  Прийнятий Верховною Радою 11 травня 2004 р закон
wp-content/uploads/2013/07
  «Глобальні проблеми сучасної цивілізації»
jspui/bitstream/123456789/798/1
  Мацей О. О., завідувачка науково-методичного відділу нб хну національні індекси наукового цитування
ENK/2011-2012/TIMTPN/rob_stud_2012/2013/Barchuna/files
  Правила безпечної роботи та санітарно- гігієнічні вимоги. Технологія випалювання нескладних візерунків
wp-content/uploads/2013/04
  1. Процеси категоризації і концептуалізації світу у свідомості носіїв різних мов
  Реферат на тему: Оскар Уайльд і його Портрет Доріана Грея Найвідомішим твором письменника, який приніс йому всесвітню славу і найповніше
wp-content/uploads/2013/02
  Наказ №267 Про результати перевірки стану виховної роботи за І семестр 2014/2015 навчального року
wp-content/uploads/2013/10
  «Формування імпульсів за допомогою rc-ланцюгів»
wp-content/uploads/2013/09
  Робоча програма навчальної дисципліни пп кримінально-виконавче право
  Форма № н 04 Національний університет «Одеська юридична академія»
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Kvasuyk/files
  Конспект уроку з Охорони праці. Тема: «Види кровотеч. Перша допомога при кровотечах. Травматичний шок і його профілактика. Поняття про забиті місця, вивихи та розтягнення зв’язок.»
library/docs/rio/2013
  І. К. Кобякова
wp-content/uploads/2013/07
  Визначить сутність поняття цінностей види ціннісних орієнтирів
wp-content/uploads/2013/05
  Бізнес план центру професійно – технічної освіти №1
wp-content/uploads/2013/10
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
wp-content/uploads/2013/11
  Крок первичный банк тестов 2001 года
library/docs/rio/2013
  Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства
wp-content/uploads/2013/02
  "Українська мова на тлі інших мов світу"
wp-content/uploads/2013/09
  Закон динаміки обертального руху
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «редагування» для студентів спеціальності 18010019 «Медіакомунікації»
wp-content/uploads/2013/09
  Форма № н 04 Національний університет «Одеська юридична академія»
wp-content/uploads/2013/11
  Програма навчальної дисципліни актуальні проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх в україні
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до оформлення курсових робіт з дисципліни технологічні основи електроніки
209/UKR/Krok/Klin.Farmakologiya/Likuvalna sprava/2013
  Крок Загальна лікарська підготовка Педіатричний профіль (2 частина) 1
  Крок Загальна лікарська підготовка Хуріргічний профіль (частина 1) 1
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи «Розрахунок структури електромагнітних полів»
  Методичні вказівки до практичних І семінарських занять із дисципліни "Проектний аналіз" для студентів спеціальності 030504 «Економіка підприємства»
intel/files/konkyrs/2013-2014/kobysa-2 sem/Portfolio_Pashchenko_Iryna/uchnivski_priklady/prezentacia_uchnivska
  Звітна презентація групи «Дослідники розвитку літератури»
wp-content/uploads/2013/12
  Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття
wp-content/uploads/2013/09
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінологія
  Форма № н 04 Національний університет «Одеська юридична академія»
archiv/rada/2013
  Розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 листопада 2011 року №641 «Про проект районної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2012-2015 роки»
wp-content/uploads/2013/09
  Робоча програма навчальної дисципліни пп с/к «Права людини у сфері кримінальної юстиції»
ENK/2011-2012/TIMTPN/rob_stud_2012/2013/Barchuna/files
  План-конспект уроку трудового навчання Тема уроку. Створення ескізного малюнку виробу з оздобленням
Naukova_robota/data/Konkursu/2013-2014/Konkurs_Shahina/Konkurs
  Моя майбутня професія – вчитель англійської мови Виконала студентка 1 курсу
wp-content/uploads/2013/11
  Сутність свободи совісті, її формування і розвиток
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до вивчення курсу «Ландшафтна архітектура» для студентів спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
wp-content/uploads/2013/10
  Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2014 рік
  Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2014 рік
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до використання мультимедійних засобів навчання
wp-content/uploads/2013/09
  Поняття про фотометрію. Світловий потік. Сила світла. Закони освітленості. Спектральна чутливість ока
wp-content/uploads/2013/02
  Ключові слова
storage/app/media/doc/2013
  Методичні вказівки до бібліотечно-бібліографічних занять з розділу «Основи інформаційної Культури»
intel/files/konkyrs/2013-2014/kobysa-1 sem/Portfolio_Teliukh_Natalia/uchnivski_priklady/prezentacia_uchnivska/Doslidnyky_ykrainskogo_kostymy
  Проект “Спитай себе, дитино, хто тиєів серці обізветься рідна мова…”
intel/files/konkyrs/2013-2014/kobysa-2 sem/Portfolio_Tania_Chankivska/Web_sait/files
  Проект «Залишені людьми сліди життя…» наша анотація
library/docs/rio/2013
  Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О. Ф. (Суми, 2426 квітня 2013 р.) Том 1 Суми Сумський державний університет 2013
ENK/2013_2014/metoduka_profil_i_prof_navch/lekciyi/4/Dryk_word
  Підготовка документів до друку. Друк документів в Word
uploads/2013-06
  Порядок державної реєстрації шлюбу
  Методичні рекомендації «Права та обов’язки нотаріуса»
wp-content/uploads/2013/11
  Методичні рекомендації щодо самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій І адміністрування
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять із дисципліни «Правове забезпечення безпеки підприємств в Україні»
wp-content/uploads/2013/10
  Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2013 рік
wp-content/uploads/2013/11
  Товарні ринки та їх дослідження. Стратегія і тактика збутової політики
wp-content/uploads/2013/05
  У документах
uploads/news/2013/08/05
  Концепція соціального розвитку україни на 2013-2023 роки зміст вступ Розділ 1
wp-content/uploads/2013/11
  Робоча програма навчальної дисципліни підготовки перший (бакалаврський) рівень
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни «Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень»
wp-content/uploads/2013/11
  Форма № н 04 національний фармацевтичний університет кафедра менеджменту І адміністрування «затверджую»
web_docs/1/2013/05/docs
  Проект план заходів з підготовки І відзначення в області Дня Державного Прапора України та 22-ї річниці незалежності України
wp-content/uploads/2013/11
  Затверджено На методичній нараді 08 вересня 2012р. Зав кафедри, професор Зінчук О. М. Методичнарозробк а
  Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою
usverfiles/files/page/2013/12
  Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області Інформаційний лист про позитивний досвід стану правової освіти в Торговому коледжі Запорізького національного університету Запоріжжя
archiv/mo/phisic/2013
  Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів «Фізика» та «Астрономія» у 2013-2014 навчальному році
wp-content/uploads/2013/09
  Робоча програма навчальної дисципліни пп кримінологія
documents/2013-2014
  Конференція «Талант її багатогранний» у Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки
library/docs/rio/2013
  Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів та студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання
  Зміст аблова О. К., Коценко К. Ф., Лукаш І. М
wp-content/uploads/2013/11
  Лекція Дискретні моделі. Моделювання динамічних систем Часткові похідні → Звичайні диф р-ня →
Naukova_robota/data/Konkursu/2013-2014/Konkurs_Shahina/Konkurs
  Київська Русь кін. Х – поч. ХІ ст. Київська Русь ХІ – ХІІІ ст. Галицько-Волинська держава Укр землі у складі Великого кн. Литовського Українські землі в ХVІ ст. Укр землі в пер пол. ХVІІ ст. Національно-визвольна війна Укр землі в
library/docs/rio/2013
  Балацького О. Ф. (Суми, 2426 квітня 2013 р.) Том 3 Суми Сумський державний університет 2013
docs/27/2013/07
  Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02. 07. 2013 року №260 «Про відзначення в області Дня Державного Прапора України та 22-ї річниці незалежності України»
ENK/2013_2014/metoduka_profil_i_prof_navch/rob_styd/2014/Kvasyuk/files
  Урок 8 Тема уроку: Створення спеціальних об’єктів у текстовому документі Загальні відомості про стилі
ENK/MVOIT/rob_styd/2013/matkarimov/files
  Практична робота №3. Використання формул в електронних таблицях. Мета: навчальна: ввести поняття«формула в ет»
Naukova_robota/data/Konkursu/2013-2014/Konkurs_Web/Borhevska/content
  Закон країни забороняє продавати ляльок з нелюдським обличчям, наприклад, "інопланетянок", "мутантів"
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Kvasuyk/files
  План-конспект уроку з Охорони праці. Тема: План ліквідації аварії. План евакуації з приміщень у випадку аварій
library/docs/rio/2013
  Сумський державний університет міжнародно-правове забезпечення стабільності та безпеки суспільства
wp-content/uploads/2013/09
  Конспект заняття з англійської мови в групі 3 року навчання Тема. Daily life
ENK/2011-2012/kompleks_new_magistru/rob_styd/2013/NEV/Yarova/files
  Екогеографія України Гавриленко О. П
Metod_rekomend/2013-2014
  Програма для 6 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
ENK/2013_2014/metoduka_profil_i_prof_navch/rob_styd/2012/Harabara Andrushenko/Site/doc
  Програма Photoshop компанії Adobe, безумовно, є одним з найпотужніших, якщо не найпотужнішим графічним редактором, представленим сьогодні на ринку програмного забезпечення
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни "Технологія автоматизованого оброблення інформації"/укладачі: І. В. Баранова, К. А. Омеляненко. Суми : Сумський державний університет, 2013. Модуль 82с
Prakt_IT/PIDSUMOK/2013_2014/Rob/Bazko/Preview/files
  Принципи роботи Internet. Ресурси Internet
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Gerasimenko/files
  Робота у локальній мережі
metod/2013-2014/vimogi_do_program
  Комунальний заклад
files/menu_r2/met/2013
  Конкурс Учитель року 2013
wp-content/uploads/2013/12
  До обласного конкурсу «Урок уроку»
wiki/images/temp/f/f5
  Конспект уроку з української мови (3 клас) Тема. Правопис не з дієсловами. Мета
library/docs/rio/2013
  Сумський державний університет екологічний менеджмент у загальній системі управління збірник тез доповідей
  Методичні рекомендації до практичних занять з оздоровчого фітнесу з дисципліни «Фізичне виховання»
wp-content/uploads/2013/05
  Юридичний факультет
files/site0/upload/news/2013/04
  № уроку Тема вступ (2 години)
209/UKR/Krok/Klin.Farmakologiya/Likuvalna sprava/2013
  Крок 3 Загальна лікарська підготовка Педіатричний профіль (частина 1) 1
files
  Звіт про роботу методичної комісії викладачів природничо-математичних дисциплін 2012-2013 навчальний рік
wp-content/uploads/2013/11
  Види навчальної діяльності учнів на уроці
ENK/2011-2012/NVP/robotu_styd/2013/Bilobabchenko/Preview/files
  Виконала студентка освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
wp-content/uploads/2013/02
  Душа моя, душа моя спрагнена Бога, Бога Живого!
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Maksimchuk/Preview/files
  Календарно-тематичний план
ENK/MVOIT/rob_styd/2013/Shramov/Preview/files
  Поняття комп’ютерної презентації
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Maksimchuk/Preview/files
  План-конспект Тема: «Поняття архіву. Програми архіватори функції та призначення. Робота з архіваторами winrar, winzip» Мета
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Bilenka/files
  Архівування інформації
wp-content/uploads/2013/12
  Використання матеріалів журналу „колосок” у професійній діяльності учителів астрономії
2013-2014
  "Оболонкові конструкції"
Prakt_IT/PIDSUMOK/2013_2014/Rob/Kvasuk/files
  Облік бухгалтерської звітності
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Bilenka/files
  Передача файлів за допомогою електронної пошти
wp-content/uploads/2013/04
  Програма творчого конкурсу за обраним фахом галузь знань 0202 „Мистецтво" напрям підготовки 020202 „Хореографія"
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системи комп’ютерного дизайну»
wp-content/uploads/2013/10
  Педагогічний колектив ліцею Батьки
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Gerasimenko/files
  Робота в програмі Adobe Table. Створення таблиць та робота з ними
  Створення шаблонної сторінки. Верстка бланку ділового листа
  Макетування візитної картки. Створення оригінал-макету буклету
  Створення фреймів та робота з ними
wp-content/uploads/2013/09
  Тема. Народне мистецтво витинанки. Зображення на площині Чарівний світ метеликів». Мета продовжити знайомити дітей з одним із видів декоративно – прикладного мистецтва – витинанкою,поняттям
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Nikitin/files
  "Концепція баз даних. Визначення бази даних як автоматизованої системи" Мета: засвоєння учнями поняття "база даних"
ENK/2011-2012/metoduka_profil_i_prof_navch/rob_styd/2013/Kykil/files
  Створення звітів та макросів у Microsoft Access
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Nikitin/files
  Створення нової бази даних. Структура таблиці. Типи полів та їхні властивості
wp-content/uploads/2013/12
  Тема № журналу, газети(г,) рік
wiki/images/archive/2/28
  Одномембранні органели клітини
library/docs/rio/2013
  Сумський державний університет науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів кафедри фізичного виховання І спорту
wp-content/uploads/2013/11
  Сказка ложь, да в ней намек, Добрым молодцам урок А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке»
wp-content/uploads/2013/09
  Бізнес-план розвитку Державного професійно-технічного навчального закладу “Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова” на 2013-2015 рр
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Shulyak/Preview/files
  Комерційна робота по оптовій закупівлі товарів
files/2013/10/9
  Розпорядження 26. 03. 2013 №167 Про затвердження Плану заходів з реалізації „Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2013 рік Відповідно до розпорядження
wp-content/uploads/2013/09
  Ознайомлення з літерою
wp-content/uploads/2013/04
  Леся Українка геніальна донька українського народу
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Kvasuyk/files
  «Надання першої допомоги потерпілому при пораненнях. Правила накладання стерильних пов’язок. Перша допомога при кровотечах.»
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Gerasimenko/files
  Макетування та верстка газети
  Макетування та верстка газети
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Lukash/Preview/files
  Програма для відеомонтажу. Інтерфейс програми. Робота з відеозаписами
  Відео-технології мультимедіа. Формати відео файлів. Програмне забезпечення відеомонтажу
wp-content/uploads/2013/08
  Урок у музеї гра "картинна галерея природи"
wp-content/uploads/2013/06
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни краснолуцький професійний будівельний ліцей
library/docs/rio/2013
  Балацького О. Ф. (Суми, 2426 квітня 2013 р.) Том 4 Суми Сумський державний університет 2013
wp-content/uploads/2013/05
  Назва модуля: Методика викладання освітньої галузі «Технології». Код модуля
bitstream/123456789/2013/1
  Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Ккд теплового двигуна.
documents/2013-2014
  Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради
wp-content/uploads/2013/11
  Заняття №2 аналіз та самоаналіз уроку методики, технології
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Kvasuyk/files
  Характерні причини виникнення пожеж
wp-content/uploads/2013/10
  Тези звітної наукової конференції філософського факультету, 2014
izdaniya_bib
  Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
wp-content/uploads/2013/01
  Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області 01. 10. 2013 Берегово №397 Про районний план заходів із проведення у 2013 році Всеукраїнського тижня права
ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Gerasimenko/files
  Налагодження параметрів операційної системи та апаратних пристроїв. Використання утиліт
  Налагодження параметрів операційної системи та апаратних пристроїв. Використання утиліт
library/docs/rio/2013
  Матеріали, розміщені у збірнику, будуть корисними для студентів, аспірантів, науковців і фахівців галузі інформаційних технологій
209/UKR/Krok/Klin.Farmakologiya/Likuvalna sprava/2013
  Крок Загальна лікарська підготовка Хірургічний профіль (2 частина) 1
files/menu_r2/programs/2013
  Додаток 2 до листа Міністерства освіти
wp-content/uploads/2013/11
  Східний танець назва вибіркової дисципліни
  Інтерактивні форми і методи навчання
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системи комп’ютерного дизайну»
wp-content/uploads/2013/02
  Наказ №68 Про перевірку стану викладання предметів «Історія України» у 5-11 класах та «Правознавство» в 10-му класі
directory files 2013  


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка