sites/default/files/files_for_students
  М.Є. Жуковського «хаі» Кафедра менеджменту Загальні вимоги до структури, обсягу та оформлення дипломної роботи магістра з управління проектами 2014 Зміст розділ вимоги до оформлення
  Дипломного проектУ спеціаліста з управління проектами 2013 Зміст
pub/bank/userfiles/files/chem/education
  Реферат як форма індивідуального завдання
upload/files/files/03_Novyny/2016.04.26_DSPTO
  Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 6131. А. 01. 50-2016 позначення стандарту
pub/bank/userfiles/files/ggf/programms
  Форма № н 04 одеський національний ун
mediafiles/files/fin/2016-02-11
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року (найменування головного розпорядника)
pub/bank/userfiles/files/ggf/programms
  Форма № н 04 одеський національний ун
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Основи психологічного консультування»
  Методичні вказівки до курсу «П сихологія прац»
  Методичні вказівки до курсу «Методика викладання психології»
  Методичні вказівки до курсу «Патопсихологія»
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_mmf
  Робоча програма дисципліни рівняння математичної фізики (найменування навчальної дисципліни) Для студентів напряма Прикладна математика
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2014
  Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „Спеціаліст" за спеціальністю 04010201 Біологія, 04010202 Мікробіологія, 04010203 Вірусологія окр „Магістр"
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Психологія творчості»
sites/default/files/files
  Положення Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про лікарські засоби", з урахуванням вимог директиви 2001/83 Європейського Парламенту та Ради єс
sites/fastiv5.itschool.com.ua/files/files
  Реферат ( від лат доповідаю). Визначити тему. Підібрати літературу: а) документи, першоджерела
mediafiles/files/misc/2015-03-24
  Бюлетень національна комісія україни у справах юнеско
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2016
  Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Основи економічної психології»
pub/bank/userfiles/files/chem/education
  «затверджено» Вченою радою хімічного факультету
pub/bank/userfiles/files/chem
  «затверджено» Вченою радою хімічного факультету
pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm
  Робоча програма спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні» напрям підготовки: 0203 «Історія» для спеціальності 020302
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_world_eco
  І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки є.І. Войнова Інновації в системі міжнародних економічних відносин Навчально-методичний посібник
  І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки є.І. Войнова Міжнародне інвестиційне бізнес-планування Навчально-методичний посібник
sites/fastiv5.itschool.com.ua/files/files
  Cd-rom харків «Видавнича група “Основа”» 2014
sites/default/files/files
  Міністерство освіти і науки України Великолепетиський відділ освіти районної державної адміністрації Предмети художньо-естетичного циклу
files/files
  Опис моделі превентивної освіти
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Психологія сім’ї»
files/files
  Опис моделі превентивної освіти
pub/bank/userfiles/files/science/rada philology
  Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І. І. Мечникова шаніна ольга сергіївна
usverfiles/files/page/2014/03
  Що таке право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
upload/files/files/03_Novyny/2016.04.26_DSPTO
  Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 8251 J. 58. 00-2016
pub/bank/userfiles/files/documents
  Законів України «Про вищу освіту», «Про видавничу справу»
pub/bank/userfiles/files/chem
  «затверджено» Вченою радою хімічного факультету
usverfiles/files/page/2014/03
  Все про спадщину
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Психологія вищої школи»
pub/bank/userfiles/files/science/intel
  Необхідно помітити знаком □
sites/default/files/Files
  Старко Василий. Дефинирование словаря и модели категоризации
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»
sites/default/files/files
  Найвідоміші у світі музеї книги
upload/files/files/03_Novyny/2015.04.23_proekty DSPTO
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7133. F. 43. 99-2015
pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm
  Петровський Едуард Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України робоча програма
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Психологія аутодеструктивної поведінки»
usverfiles/files/page/2014/10
  Основні права жінок в Україні Конституція України
pub/bank/userfiles/files/isn/uzun
  Робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Конституційне право України»
pub/bank/userfiles/files/ggf/programms
  Форма № н 04 одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  Форма № н 04 одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  Форма № н 04 одеський національний ун
pub/bank/userfiles/files/isn/uzun
  Робоча програма навчально ї дисципліни з курсу «Державне управління та місцеве самоврядування» напряму підготовки
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу дипломатичної кореспонденції та міжнародних
sites/default/files/Files
  1. У котрому рядку правильно названі основні ознаки літературної мови?
sites/fastiv5.itschool.com.ua/files/files
  Профорієнтаційна робота в школі
pub/bank/userfiles/files/ggf/programms
  Форма № н 04 одеський національний ун
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_mag_inter
  Методичні рекомендації для магістрів спеціальності міжнародні відносини Одеса 2016 укладачі: д психол наук, професор, зав каф загальної психології та психології розвитку особистості Кіреєва Зоя Олександрівна
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2014
  Програма з історії для вступу на окр
files/files
  Концепція «зеленої економіки»
sites/default/files/files
  В. о першого заступника начальника Інституту майор внутрішньої служби Н. С. Калашник. 20 Робоча програма
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни профорієнтація та методологія написання наукового проекту в галузі
pub/bank/userfiles/files/isn/uzun
  Програма навчальної дисципліни п олітична географія
sites/default/files/files
  В. о першого заступника начальника Інституту майор внутрішньої служби Н. С. Калашник. 20 Робоча програма
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Основи соціально-психологічного тренінгу»
sites/default/files/files
  В. о першого заступника начальника Інституту майор внутрішньої служби Н. С. Калашник. 20 Робоча програма
pub/bank/userfiles/files/documents
  Концепція освітньої діяльності ону імені І.І. Мечникова 4 Правовий статус 20 Права та обов’язки засновника 21
files/files
  Теоретико-методичні підходи до визначення сутності інноваційного потенціалу підприємства theoretical and methodical approaches to definition of essence of innovative potential of the enterprise
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Психологічні основи змк»
sites/default/files/files
  В о. першого заступника начальника Інституту майор внутрішньої служби Н. С. Калашник. 20 Робоча програма
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Патопсихологія з елементами дефектології.»
upload/files/files/03_Novyny/2016.04.26_DSPTO
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8340. Н. 50. 00-2016 (позначення стандарту) Професія
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7223. C. 10. 00 2016
sites/default/files/files/project_materials
  Мирними засобами транссенд метод
pub/bank/userfiles/files/isn/uzun
  Програма навчальної дисципліни державне управління та місцеве с амоврядування
sites/default/files/files
  В о. першого заступника начальника Інституту майор внутрішньої служби Н. С. Калашник. 20 Робоча програма
  Робоча програма навчальної дисципліни пенітенціарна система та пенітенціарна політика україни за спеціальністю 030401 «Правознавсто»
sites/default/files/Files
  Як отримати патент України на винахід (корисну модель)?
sites/default/files/files
  Сборник тезисов научных работ
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_world_eco
  Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт для студентів денної навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
upload/files/files/03_Novyny/2016.04.26_DSPTO
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. F. 41. 21 -2016
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_mag_inter
  «Україна в системі міжнародної безпеки»
sites/default/files/files
  Кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
usverfiles/files/page/2014/03
  Рішенням Методичної ради нотаріусів при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
files/files
  Комплексный подход моделирования в управлении ит-проектами
pub/bank/userfiles/files/chem/education
  Формулювання мети
upload/files/files/03_Novyny/2016.04.26_DSPTO
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5141. S. 96. 02 2016 Професія: Перукар
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
files/files
  Козятинська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5
sites/default/files/files/2017/09
  Житомирська обласна державна адміністрація управління освіти І науки
pub/bank/userfiles/files/science/intel
  Патентний пошук
pub/bank/userfiles/files/edu-programm
  І.І. Мечникова «Затверджую» Ректор професор Коваль І. М. 2016 р освітньо-наукова програма
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
sites/fastiv5.itschool.com.ua/files/files
  Звіт директора Фастівської зош І-ІІІ ступенів №5 перед громадськістю
upload/files/files/03_Novyny/2016.04.26_DSPTO
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 4115. N. 82. 11 2016
sites/fastiv5.itschool.com.ua/files/files
  Літературні диктанти іван франко поема «Мойсей», новела «Сойчине крило», вірш-заклик «Розвивайся ти, високий дубе…» та сонет «Сікстинська мадонна»
pub/bank/userfiles/files/abitur/2018
  Програма вступного іспиту зі спеціальності 035 Філологія (10. 02. 04 – германські мови (англійська філологія) для вступників до аспірантури
pub/bank/userfiles/files/ggf/programms
  Форма № н 04 одеський національний ун
files/files
  Модель організації превентивної освіти Могилів – Подільської сзш І – ІІІ ступенів №1
  Модель превентивної освіти у Школі, дружній до дитини
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Навчально-методичний посібник «росія у глобальній та регіональній політиці»
usverfiles/files/page/2014/03
  Реалізація права спадкування на практиці. Відповіді на найпоширеніші питання
usverfiles/files/page/2013/12
  Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області Інформаційний лист про позитивний досвід стану правової освіти в Торговому коледжі Запорізького національного університету Запоріжжя
upload/files/files/03_Novyny/2016.04.26_DSPTO
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7436. C. 14. 10 2016 (позначення стандарту) Професія: Швачка
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines
  Програма вступного іспиту для навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні спеціальності
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Зміст програми фахового випробування
sites/default/files/Files
  Вступ Опис навчальної дисципліни
pub/bank/userfiles/files/imem/theor_ecomon
  Бюджетний механізм як динамічна модель розвитку бюджетних відносин
sites/default/files/Files
  Програма курсу " філософія" опис навчального курсу "
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Політична психологія»
pub/bank/userfiles/files/chem
  Методичні рекомендації щодо написання
sites/default/files/files
  Міністерство освіти і науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна Вроцлавський економічний університет, Польща Університет Туріба, Рига, Латвія Мішкольцький Університет, Угорщина Магдебурцький
files/files
  Паспорт школи Повна назва: Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
  Мета – забезпечити цілісне благополуччя дитини, шляхом творення необхідних умов для її особистісного розвитку
  Модель превентивного виховання комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №143» Дніпропетровської міської ради Система превентивного виховання
  Модель превентивної освіти у школі сприяння здоров’ю Управління освіти виконавчого комітету Світловодської міської ради Кіровоградської області Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Світловодської міської ради
  Школа безпеки, школа здоров’я
  Концептуальна модель навчання, виховання і реабілітації дітей в школі-інтернаті “Джерело”
  Березецька зош ӏ-ӏӏӏ ст. Городоцької районної ради Львівської області Школа дружня до дитини
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни глобальний та регіональний аспекти дипломатії РФ
upload/files/files/03_Novyny/2016.04.26_DSPTO
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8414. F. 42. 11-2016
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. J. 61. 00-2016
files/files
  Модель превентивної освіти Коблівська зош І – ІІІ ступенів Березанської районної ради Миколаївської області
  Профілактика наркоманії та снід
  Впровадження моделі превентивної освіти в макарівському нвк «зош І ступеня – районна гімназія»
  Збільшення ресурсного потенціалу превентивної освіти в Україні за рахунок проекту Європейського Союзу
  Державний професійно – технічний навчальний заклад дніпропетровський професійний залізничний ліцей модель превентивної освіти в Дніпропетровському професійному
  Модель превентивної освіти в школі дружній до дитини
  Модель превентивної освіти у Школі, дружній до дитини
  Система превентивної освіти у Вільнянській гімназії “Світоч”, як “Школі, дружній до дитини”
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни системні трансформації посткомуністичних країн Європи та Азії
  Робоча програма навчальної дисципліни стратегічне планування у зовнішній політиці
files/files
  Львiвська спецiалiзована школа “Надія” з поглибленим вивченням предметів еколого-правового профілю
  Поліаспектність превентивної навчально-виховної діяльності спеціалізованої школи №196
  Модель превентивного виховання
  Уроках -„Основи здоров’я\" та „Основи безпеки життєдіяльності\"
  Презентація впровадження моделі превентивної освіти
  Опис моделі превентивної освіти
  «Впровадження моделі превентивної освіти в Макіївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №34»
  Схематична модель превентивного виховання
  Школа сприяння здоров’ю в усі часи здоров’я людини розглядалося, як одна з найвищих цінностей суспільства
  Модель превентивної освіти у Школі, дружній до дитини Борщівський нвк «знз І-ІІІ ступеня №3 гімназія імені Р. Андріяшика»
  Школа сприяння здоров'ю Школа гармонійного розвитку особистості
  Відділ освіти, молоді та спорту Чаплинської районної адміністрації ку «Чаплинський районний методичний кабінет»
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни зовнішні та внутрішні чинники розвитку транзитивних суспільств
files/files
  Стримбівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рахівської районної ради Модель превентивної освіти у
  Рішення щодо протистояння насиллю. Оцінювання ефективності курсу " Захисти себе від віл "
  Комунальний заклад «Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Гуляйпільської районної ради Модель превентивної освіти Школи, дружньої до дитини
  Комплексна програма «Здоров’я через освіту». ІІ. Я люблю маму, тата, родичів, друзів, співгромадян, людство
  Комунальна науково-методична установа «Березнівський районний методичний кабінет» Березнівської районної ради
pub/bank/userfiles/files/rgf/grammar_eng
  Секція 1 Сучасні граматичні студії та загальні проблеми теорії мови
files/files
  Модель превентивної освіти у Школі, дружній до дитини Червоноградська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8
  Модель превентивної освіти у школі сприяння здоров’ю на засадах громадянської освіти
upload/files/files/03_Novyny/2016.04.26_DSPTO
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7129. F. 42. 12 2016
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7232хххххххххх Професія: Слюсар складальник двигунів
files/files
  Модель превентивної освіти у Школі, дружньої до дитини
  Підготувала Олексієвець Наталія Вікторівна
  Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3
  Чоловік та жінка. Соціальний ракурс: Чи мають вони однаковий статус?
  Модель превентивної освіти в Южноукраїнській загальноосвітній школі I-III ступенів №3
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Ольга брусиловська
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/Mag FV
  Зміст программи фахового випробування для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 024 Хореографія, кваліфікація – «Викладач хореографічних дисциплін, балетмейстер, учитель хореографії»
files/files
  Модель превентивної освіти
  Превентивно-правове виховання школярів та профілактика правопорушень
  Модель превентивної освіти у школі, дружній до дитини Комунальний заклад освіти
  51404, Україна Дніпропетровська обл
  Матеріали для участі в розгляді моделей превентивної освіти у навчальному закладі
upload/files/files/03_Novyny/2016.04.26_DSPTO
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8331. А. 01. 50 2016
files/files
  Куп'янська загальноосвітня школа №6 – Школа, дружня до дитини Директор школи Лакішек Людмила Олександрівна
  Модель превентивної освіти
  Cпеціалізована школа І – ІІІ ступенів №301 імені Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням інформатики Деснянського району м. Києва Впровадження моделі превентивної освіти в школі
  Комунальний заклад “Харківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів №9” Харківської обласної ради
  Проект проект школа дружня до дитини мета діяльності: Мета діяльності
  Модель превентивного виховання
  Інформація про школу в школі працює 30 педагогічних працівників; Протягом 2013-2014 н р. навчалося 196 учнів Якісний склад педагогічних працівників 3 з середньою спеціальною; 27 з вищою освітою: 6 спеціалістів
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_world_eco
  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Збірник наукових праць конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції»
files/files
  Школа формування
  «Развлечения и безопасность в Интернете», «Остерегайся мошенничества в Интернете», «Опасности в интернете»
  Ціннісне ставлення до власного здоров'я
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_mag_inter
  Методичні рекомендації до курсу «Методика викладання іноземної мови» були розроблені для студентів магістратури спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
files/files
  Ліцей “Престиж” м. Києва Модель превентивної освіти у Школі, дружній до дитини Вильям Уордсворд
  Одрадокам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бериславської районної ради Херсонської області
sites/default/files/files/Priimalna/2018pk/Programy2018/1_Tvorch_konk
  Конкурс на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»
files/files
  Волошинівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І—ііі ступенів – дошкільний навчальний заклад»
  Модель превентивної освіти
  Перещепинська зош І-ІІІ ступенів №1 Модель превентивної освіти у Школі дружній до дитини
  Заступник директора з виховної роботи Т. В. Пільгук
  Модель превентивної освіти Директор Кульбач Лариса Михайлівна
  Рідна школа, рідна сім'я Тут виростає доля моя
  Середня кількість балів учасників опитування для кожного з дев’яти блоків та їхня загальна сума
sites/default/files/files
  Носальська О. В., вчитель математики Комунального закладу «Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів», вчитель першої категорії
files/files
  Модель превентивної освіти у школі, дружній до дитини
  Підготувала вчитель біології Панченко Ольга Петрівна
  Дивлюсь Дивуюсь Дізнаюсь
  Відділ освіти Демидівської райдержадміністрації Вовковиївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
  Довідка щодо організації діяльності базового загальноосвітнього навчального закладу з впровадження превентивного проекту «Захисти себе від віл»
  Передмова Здоров'я
  Комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа №87” Дніпропетровської міської ради
  Кластер превентивного виховання
  Забезпечення дружньої, заохочувальної, сприятливої атмосфери
  “ Основні орієнтири виховання ” Превентивне виховання
  Превентивне виховання в школі
  Аркадіївський нвк «зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Згурівський район Київська область
sites/libdndz/files/files
  Бібліотека- вхід вільний
upload/files/files/03_Novyny/2016.04.26_DSPTO
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7442. S. 95. 23 2016
files/files
  Учні Батьки Вчителі Оволодіти конкретними знаннями та навичками, необхідними для утвердження здорового способу життя, прийняття усвідомленого рішення
  Модель превентивної освіти у Школі, дружній до дитині
  Департамент освіти І науки дніпропетровської області державний навчальний заклад «міжрегіональне вище професіне училище з поліграфії та інформаційних технологій»
sites/default/files/files
  Душпастирська рада при Державній
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Методологічні та теоретичні проблеми психології»
files/files
  Модель превентивного виховання Літинської сзш І – ІІІ ступенів№1
  Балаклійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. О. А. Тризни Відділ освіти Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області
  Модель превентивної освіти Новобузької зош І – ІІІ ст. №10 як школи, дружньої до дитини
  Червонознаменівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Первомайської районної державної адміністрації Харківської області Модель превентивної освіти у Школі, дружній до дитини Мета діяльності Школи, дружньої до дитини
  Презентація впровадження моделі превентивної освіти в Троковицькому природничо-екологічному ліцеї
  Заступник директора школи з навчально-виховної роботи; вчитель біології Фастівської зош І-ІІІ ст.№2; учасник програми формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків за проектом
  Гімназія! Ти альма-матер наук
  Дюксинська загальноосвітня школа I-III ступенів Костопільської районної ради Рівненської області
  Школа, дружня до дитини
  Модель превентивної освіти у школі, дружній до дитини відділ освіти, молоді та спорту Охтирської міської ради Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
directory files files  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка