files/kafedru/ad/lectures
  Нелегальна міграція та політика держави щодо її протидії
files/kafedru/kkvp/lectures/kruminolog
  План проведення лекційного заняття тема №10 : Зарубіжні концепції причин злочинності. З дисципліни
files/kafedru/kmp/lectures/pslg
  «Засоби правового забезпечення прав і свобод людини»
files/kafedru/kmp/lectures
  Фондова лекція з навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції» тема №1 «Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції: поняття, основні напрями та форми»
files/kafedru/ud/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни українська мова
files/kafedru/ad/lectures
  Охорона громадського порядку та безпеки при проведенні масових заходів
files/kafedru/kmp/lectures/peu
  Лекція з навчальної дисципліни "Право Європейського Союзу"
files/kafedru/ad/lectures
  Інститут відповідальності у міграційному праві
files/kafedru/im
  Програма навчальної дисципліни ппп 1 іноземна мова за професійним спрямуванням
  Робоча програма навчальної дисципліни погсеп 1 іноземна мова за професійним спрямуванням
files/kafedru/kmp/lectures
  Фондова лекція з навчальної дисципліни «міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції» тема №4 «Міжнародно-правові засади діяльності та інституційна система Інтерполу»
files/kafedru/ud/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни " риторика" для курсів дистанційного навчання
files/kafedru/tdp
  Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «сучасні національні правові системи»
files/kafedru/kkvp/lectures/kruminolog
  План проведення лекційного заняття тема. Історія розвитку та сучасний стан кримінології. З дисципліни
  Теорія запобігання злочинності
files/kafedru/kkvp/lectures
  Конспект проведення лекційного заняття з теми №4 «Соціалізація особистості»
files/kafedru/fpul/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни " філософія права" тема № Правова аксіологія. Ціннісний вимір права та система правових цінностей
files/kafedru/kp
  Методичні матеріали для самостійної роботи з дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина»
files/kafedru/ad/lectures
  Інститут імміграції та еміграції в міграційному праві України
files/kafedru/tdp
  Інструктивно-методичні матеріали з навчальної дисципліни «історії вчень про державу І право»
files/kafedru/kkp/lectures
  Предмет, система І нормативно-правові джерела навчальної дисципліни «адвокатура україни», історичні аспекти становлення адвокатури
files/kafedru/kkvp/lectures
  Міністерство внутрішніх справ україни
files/kafedru/kp/lectures/kp-zagalna
  Лекція з «Кримінального права. Загальна частина» тема 17 " Звільнення від покарання та його відбування "
files/kafedru/kp
  Методичні матеріали для самостійної роботи з дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина»
files/kafedru/kkvp/lectures
  Конспект проведення лекційного заняття з теми №6 «Соціальні інститути»
  Конспект проведення лекційного заняття з теми №2 «Методологія І методика емпіричного соціологічного дослідження»
files/kafedru/kmp/lectures/mynic_pr
  Фондова лекція з навчально ї дисципліни " Муніципальне право " Тема № Система, принципи та гарантії місцевого самоврядування в Україні
files/kafedru/kp
  Методичні матеріали для самостійної роботи з дисципліни «Кваліфікація злочинів підслідних овс»
files/kafedru/ksm/lectures
  Міністерство внутрішніх справ України Київський національний університет внутрішніх справ Кафедра криміналістики та судової медицини затверджую
files/kafedru/ud/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни українська мова
files/kafedru/epd/lectures
  План-конспект проведення лекційного заняття з теми 5 : Фізичні особи, як суб’єкти оподаткування
files/kafedru/kkp/lectures/krumin-proc
  Повідомлення про підозру поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру. Зміст І форма письмового повідомлення про підозру. Процесуальний порядок повідомлення про підозру. Допит підозрюваного
files/kafedru/kkvp/lectures/kruminolog
  План проведення лекційного заняття тема : Прогнозування та планування заходів боротьби зі злочинністю
files/kafedru/fpul/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни " філософія" тема № Історичні типи філософської думки (частина 3 )
files/kafedru/kmp/lectures/peu
  Право Європейського Союзу: загальнотеоретичні аспекти
files/kafedru/kmp/lectures
  Фондова лекція з навчальної дисципліни «міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції» тема №6 «Місце та роль укрбюро інтерполу в протидії злочинності» Навчальний час 2 годин(и)
files/kafedru/ad/lectures
  Організація та поняття тактики діяльності підрозділів міліції громадської безпеки
files/kafedru/kkp/lectures
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
files/kafedru/fpul/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни " сучасні релігійні течії та об'єднання в україні" тема № законодавство про свободу совісті та релігійні організації для здобувачів вищої освіти
files/kafedru/epd/lectures
  План-конспект проведення лекційного заняття з теми 4
files/kafedru/tdp
  План-конспект проведення лекційного заняття тема Порівняльно-правові дослідження міжнародного права І внутрішнього права країн світу
files/kafedru/kkp/lectures
  Тема №2 поняття адвокатури, її завдання, організаційні форми, види І принципи адвокатської діяльності
files/kafedru/kkvp/lectures
  Конспект проведення лекційного заняття з теми №5 «Суспільство як соціальна система»
files/kafedru/ad/lectures
  Діяльність державних органів щодо забезпечення перебування в Україні іноземців і осіб без громадянства
files/kafedru/kp/lectures/kp-zagalna
  Лекція з «Кримінального права. Загальна частина» тема: 1 " Поняття, предмет, завдання І система кримінального права. Наука кримінального права" Навчальний час годин(и)
files/kafedru/kmp/lectures
  " Основи правового статусу людини i громадянина. Громадянство України. Правове становище іноземців та осіб без громадянства. Правовий статус біженців"
files/kafedru/im
  Програма нормативної навчальної дисципліни
files/kafedru/ud/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни " риторика" для курсів дистанційного навчання
files/kafedru/epd/lectures
  План-конспект проведення лекційного заняття з теми №4 " Бюджетне право. Бюджетна система України " (дисципліна "Фінансове право") Категорія слухачів
files/kafedru/kp/lectures
  Лекція з «Теорії кваліфікації злочинів» (назва навчальної дисципліни) тема №1 " Поняття та значення кваліфікації злочинів. Склад злочину юридична підстава кваліфікації"
files/kafedru/kkvp/lectures
  Конспект проведення лекційного заняття з теми №7 «Конфлікт як форма суспільних відносин»
files/kafedru/kkp/lectures
  Тема №3 адвокатське самоврядування
files/kafedru/kkvp/lectures
  6: Основні засоби виправлення та ре соціалізації засуджених до позбавлення волі на певний строк
files/kafedru/kkp/lectures/krumin-proc
  Тема 5 докази І доказування у кримінальному процесі
  Перелік питань для самоконтролю
files/kafedru/kkvp/lectures
  План проведення лекційного заняття тема №4 : Абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці. З дисципліни: Правова статистика
files/kafedru/kkvp/lectures/kruminolog
  План проведення лекційного заняття тема №1 : Поняття, предмет, методи та система кримінології
files/kafedru/kmp/lectures/mynic_pr
  Фондова лекція з навчально ї дисципліни " Муніципальне право " Тема № Муніципальне право: поняття, ознаки, теорії походження та джерела (2 години)
files/kafedru/idp/lectures
  Лекція Україна у першій половині ХХ ст. Україна на початку ХХ ст
files/kafedru/ad/lectures
  Міграційне право як наука та учбова дисципліна
files/kafedru/kkp/lectures/krumin-proc
  Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні. Поняття, суть і значення підготовчого провадження. Порядок і строки підготовчого провадження
files/kafedru/ksm/lectures
  Міністерство внутрішніх справ України Київський національний університет внутрішніх справ Кафедра криміналістики та судової медицини затверджую
files/kafedru/kkp/lectures/krumin-proc
  Тема 10 провадження слідчих (розшукових) дій поняття, види, система та значення слідчих (розшукових) дій
files/kafedru/kkvp/lectures
  Поняття та предмет кримінологічного аналізу злочинності
  Міністерство внутрішніх справ україни
files/kafedru/kkp/lectures/krumin-proc
  Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі. Класифікація строків у кримінальному процесі
files/kafedru/epd/lectures
  План-конспект проведення лекційного заняття з теми №4 «Юридична відповідальність у сфері господарювання»
files/kafedru/kkp/lectures
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
files/kafedru/kkvp/lectures/kruminolog
  План проведення лекційного заняття тема №4 : Кримінологічне вчення про особу злочинця. З дисципліни
files/kafedru/kmp/lectures/peu
  Лекція з навчального ї дисципліни " Право Європейського Союзу "
files/kafedru/kkvp/lectures
  Конспект проведення лекційного заняття з теми №3 «Соціологія особистості»
  Соціологія девіантної поведінки
files/kafedru/kkp/lectures/krumin-proc
  Тема 13 оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування
files/kafedru/kmp/lectures/mp
  Фондова лекція з дисципліни «Міжнародне право» Тема 1 : «Право міжнародних договорів» Навчальний час 2 години
files/kafedru/ad/lectures
  Зміст та напрями профілактичної діяльності органів внутрішніх справ
files/kafedru/kkvp/lectures
  План-конспект проведення лекційного заняття
files/kafedru/fpul/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни "Логіка" тема №6 «основи теорії аргументації» Для слухачів (курсантів, студентів) Навчально-наукових інститутів та факультетів навс
files/kafedru/ud/lectures
  Лекція з курсу " юридичне документознавство" Для напряму підготовки
files/kafedru/kkp/lectures/krumin-proc
  Тема 8 заходи забезпечення кримінального провадження поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження
files/kafedru/ad/lectures
  Лекція з дисципліни «д іяльність міліції з протидії насильству у сім’ї»
files/kafedru/cpp
  Робоча програма навчальної дисципліни «цивільне право та процес»
files/kafedru/kkvp/lectures
  Конспект проведення лекційного заняття з теми №1 «Предмет, об'єкт, методи та функції соціології»
files/kafedru/kkp/lectures/krumin-proc
  Тема 15 судовий розгляд поняття, суть І значення стадії судового розгляду
files/kafedru/cpp
  Робоча програма навчальної дисципліни «цивільне право»
  Робоча програма навчальної дисципліни «сімейне право»
files/kafedru/ad/lectures
  Організація, підготовка та проведення спеціальних операцій
files/kafedru/im
  Програма навчальної дисципліни ппп 1 іноземна мова за професійним спрямуванням
  Робоча програма навчальної дисципліни погсеп 1 іноземна мова за професійним спрямуванням
files/kafedru/app
  Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес 10
files/kafedru/kp/lectures/kp-zagalna
  Лекція з «Кримінального права. Загальна частина» тема 5 " Склад злочину "
files/kafedru/fpul/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни " філософія" тема № Філософія, її гуманістичний зміст та призначення
files/kafedru/cpp
  Робоча програма навчальної дисципліни «житлове право»
files/kafedru/fpul/samost_robota
  Вимог и кафедри філософії права та юридичної логіки щодо написання рефератів для складання кандидатського іспиту з філософії
files/kafedru/kmp/lectures
  «Міжнародно-праві стандарти прав людини основа галузі міжнародного права прав людини»
files/kafedru/ksm/lectures
  План-конспект проведення лекційного заняття тема № Судово-медична танатологія з навчальної дисципліни: "Судова медицина"
files/kafedru/kmp/lectures/mynic_pr
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра конституційного та міжнародного права «затверджую»
files/kafedru/tdp
  Робоча програма навчальної дисципліни «історія вчень про державу І право» за спеціальністю «Правознавство»
files/kafedru/app
  Робоча програма навчальної дисципліни адміністративно-деліктне право за напрямами підготовки «Правознавство» 030401)
files/kafedru/kktmp/nmm
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
files/kafedru/tdp
  Робоча програма навчальної дисципліни «деонтологічні основи правоохоронної діяльності» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»
files/kafedru/kktmp/nmm
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни міжнародне право
files/kafedru/kkvp/lectures
  Кримінологічний аналіз стану злочинності в Україні
files/kafedru/kkvp
  Правова статистика
files/kafedru/kp
  Методичні матеріали для самостійної роботи з дисципліни «Теорія кваліфікації злочинів»
files/kafedru/up/student
  Анотація дисципліни
files/kafedru/tdp/lekciyi
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра теорії держави та права
files/kafedru/fpul
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра філософії права та юридичної логіки затверджую
files/kafedru/kkvp
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права
files/kafedru/fpul/samost_robota
  Тематика рефератів для складання кандидатського іспиту з філософії
files/kafedru/app
  Порівняльне адміністративне право Укладач
files/kafedru/fpul/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни " філософія"
  Лекція з навчальної дисципліни " сучасні релігійні течії та об'єднання в україні" тема № законодавство про свободу совісті та релігійні організації для здобувачів вищої освіти
files/kafedru/fpul
  Робоча програма навчальної дисципліни філософія (гсе 3)
files/kafedru/tdp/lekciyi
  Лекція : з дисципліни ’’Юридична деонтологія’’ на тему №3 кафедра теорія держави та права система професійної підготовки юристів Підготували: Гусарєв С. Д. Мінченко О. В. Свиридюк Н. П. Старицька О. О
files/kafedru/cpp
  Методичні вказівки щодо написання курсової роботи
  Робоча програма навчальної дисципліни земельне право для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти бакалавр
  Робоча програма навчальної дисципліни «аграрне право»
files/kafedru/up
  Робоча програма навчальної дисципліни юридична психологія для підготовки фахівців ступеня вищої освіти бакалавра
files/kafedru/kkp
  Робоча програма навчальної дисципліни судова влада в україні за спеціальністю 03040101 «Правознавство»
files/kafedru/kkvp/lectures
  Конспект проведення лекційного заняття з теми №6 «Соціальні інститути»
files/kafedru/kp/lectures/kp-zagalna
  Призначення покарання
  Стадії вчинення злочину
  Лекція з «Кримінального права. Загальна частина» тема 11 " Співучасть у злочині "
files/kafedru/kkvp/lectures
  Конспект проведення лекційного заняття з теми №3 «Соціологія особистості»
files/kafedru/tdp
  Робоча програма навчальної дисципліни «юридична компаративістика» за спеціальністю «Правознавство»
files/kafedru/up/student
  Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут №4 психологія девіантної поведінки матеріали для самостійної роботи київ – 2016 анотація дисципліни
files/kafedru/app/lectures/admin-pr
  Суб’єкти адміністративного процесу
files/kafedru/tdp/lekciyi
  Київ – 2015 Вид лекції Інформаційна Дидактичні цілі
files/kafedru/tdp
  Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «актуальні проблеми теорії держави та права»
files/kafedru/epd/lectures
  План-конспект проведення лекційного заняття з теми №4 " Бюджетне право. Бюджетна система України " (дисципліна "Фінансове право") Категорія слухачів
files/kafedru/kkp/lectures/krumin-proc
  Тема 18 міжнародне співробітництво під час кримінального провадження
files/kafedru/kp
  Методичні матеріали для самостійної роботи з дисципліни «Кваліфікація злочинів підслідних овс»
files/kafedru/kkvp
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права затверджую
files/kafedru/up/student
  Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут №4 соціальна психологія матеріали для самостійної роботи київ – 2016 анотація дисципліни соціальна психологія
files/kafedru/ksm/lectures
  І. С. Зозуля та ін. К., 2002
files/kafedru/idp/lectures
  Лекція з "Історії держави та права зарубіжних країн"
files/kafedru/epd/lectures
  Національна академія внутрішніх справ
files/kafedru/up
  Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ Кафедра юридичної психології Шелег Лілія Сергіївна психологічне забезпечення профілактики психосоматичних розладів працівників органів внутрішніх справ
files/kafedru/up/student
  Анотація дисципліни
directory files kafedru  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка