images/2015
  Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images/Portal/Kafedra_vnutrishnoi_medycyny_3_ta_medsestrynstva/Medychnyj_fakultet/Sestrynska_sprava/3_kurs_ms/Socialna_ta_medychna_reabilitaciya/Metodychni_rekomendacii_studentam
  Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
images/stories/fruit/KMI
  План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2013 рік
wiki/images/1/12
  Реферат студентки стоматологічного факультету Воркун Ірини Тернопіль 2007 План
images/students/dovidnyk
  Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
images/stories/Upload/Kafedry/Cytologiya/Patologiya Klityny
  Ультраструктурні основи патології клітини. Порушення структури та функції мембран
images/attach/b/1/3564
  Історичний нарис розвитку обчислювальної техніки
images
  Іноземна мова Рекомендації підготували
images/stories/Kafedry/Ekology
  Інститут біології
  Методичні рекомендації по вивченню дисципліни Дисципліна «Екологія міських систем»
images/stories/Upload/FERspeckurs
  Програма дисципліни «стійкість рослин»
Images/Files
  Використання хмарних технологій на уроках англійської мови

  Загальна частина мета та завдання курсової роботи
images/department/banking/discip/BankivskiOperacii/fin
  Склад, види, функції
images
  Навчальний посібник для студентів спеціальності 051701 денної та заочної форм навчання
images/images
  Вимоги до подання методичних розробок педагогічних працівників закладів освіти на розгляд Вченої ради іппо чернівецької області
images/doc_stud/distsiplini/vdem
  Методичні рекомендації до виконання семестрового індивідуального завдання з дисципліни «Вступ до електромеханіки»
images/stories
  Методична розробка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів
esp/images/stories/files
  Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет інститут екології та екологічної кібернетики
images/stories/Distant/magistr
  Навчально-методичний посібник для студентів економічних і торговельних спеціальностей Затверджено

  Нахилу поляризації та управління головним променем антени літального апарату з використанням gps
images/temp/students
  Бакалавр” Спеціалізація „фортепіано, орган” Програмні вимоги з фаху Виконання сольної програми
images/stories/nauch-publ
  Інститут тваринництва степових районів
images
  Програма допрофільного курсу. 8 клас, 17 год. Укладач методист іппо чернівецької області
images/students/dovidnyk
  Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
botany/UserFiles/image/programi
  Програма навчальної дисципліни ресурси культурних рослин напряму підготовки 0704 біологія для спеціальності 070406 ботаніка
images
  «Клас Плазуни. Різноманітність сучасних плазунів. Ряди: Лускаті, Черепахи, Крокодили.» для учнів
images/stories/Kafedry/Ekology
  Освітньо-професійної програми окр бакалавр за напрямом 040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
images/stories/Upload/FERspeckurs
  Програма дисципліни «ріст І розвиток рослин»
images/stories
  Знати: склад комп’ютера, призначення складових частин, основні характеристики пам’яті, процесора, вінчестера, материнської плати
images/joomgallery
  Світова література 10-11 класи Академічний рівень

  Міністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій
botany/UserFiles/image/programi
  Програма навчальної дисципліни мікологія. Альгологія напряму підготовки 040102 біологія

  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " основи математичного моделювання в електромеханіці" для студентів спеціальності 092203
Image/dok
  Інноваційні підходи до організації методичної роботи в птнз
images/docs
  Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
re/images/b/bf
  Та сортовивчення
re/images/2/25
  Звіт про науково-дослідну роботу впровадження технології отримання сполук з радіопротекторними властивостями, ефективних при хронічному опроміненні (заключний) Керівник ндр зав відділом

  Вимоги до оформлення: Обсяг реферату: 16-22 стор., 14 шрифт (Times New Roman), 1,5 інтервал, абзац- 1 см
images
  Тема. Стилі та напрямки в мистецтві. Бароко та класицизм у музиці. Мета
images/department/buchuchet/stories/doska
  Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 030509 "Облік і аудит"
image/data/file/doc
  Юлія павленко міні-реферат
images
  Програма допрофільного курсу. 8 клас Пояснювальна записка
images/students/dovidnyk
  Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
  Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики

  Патент США 7,055,777 Колтінг
images/file
  Діяльність омкмр за 2015 рік
images/doc_stud
  Затверджено радою
Images/Files
  Слободяник О. В. к пед н., старший науковий співробітник відділу комп’ютерно орієнтованих засобів навчання Інституту інформаційних технологій І засобів навчання
images
  О. В. Сьомака, вчителька українознавства, української мови та літератури вищої категорії
botany/UserFiles/image/programi
  Програма навчальної дисципліни ботаніка. Анатомія І морфологія вищих рослин напряму підготовки 040102 біологія
doc/images/news/61911
  Навчальна програма
images
  Уроку «Буковина край, де варто жити»
botany/UserFiles/image/programi
  Програма навчальної дисципліни культурні рослини напряму підготовки 0704 біологія для спеціальності 070406 ботаніка
images/banners
  Тема сучасний стан розвитку історії як наукової дисципліни
images
  Семінарське заняття
  Односкладні речення (8 клас) Тренер – Процюк Ольга Василівна
image/data/file/doc
  Рішення щодо створення навчальних програм);  Рада саамських шкіл
images/file
  Правове виховання в дошкільному навчальному закладі
Images/Files
  Особливості духовного розвитку у сучасному суспільстві Кожна культурна епоха має визначений «культурний проект»
images
  Конспект лекцій з дисципліни «основи студентськї наукової творчості»
images/stories/Upload/Kafedry/Cytologiya/Patologiya Klityny
  Мініральні дистрофії
images
  Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2013/2014 навчальному році
biokaf/images
  В. Н. Каразіна Кафедра молекулярної і медичної біофізики Фізіологія (назва навчальної дисципліни) Програма
Images/Files
  Використання соціальних мереж у роботі вчителів
images/department/civillaw/doc
  Методичні рекомендації по написанню магістерської (дипломної) роботи студентами спеціальності 060101 "Правознавство"
images/stories/uploads/NANA/Zabarniy
  Навчальна програма
images/department/civillaw/doc
  Методичні рекомендації по написанню магістерської (дипломної) роботи студентами спеціальності 03040101 "Правознавство"
images
  Богачик Т. С., заступник директора з науково-методичної роботи
images/docs
  Урок №5 Тема уроку. Київські «неокласики»
images/Files/filosofia
  «Філософія Відродження»
images/department/buchuchet/Files
  Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту випускних робіт, їх орієнтовну тематику, визначають мету і завдання, структуру роботи, а також вимоги до її написання
images/department/fin/diszipliny
  «Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи її удосконалення»
esp/images/stories/files
  Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет інститут екології та екологічної кібернетики
images/stories/Upload/FERspeckurs
  Програма дисципліни «біотехнологія рослин»
images/Документы
  European credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань 0203 – Гуманітарні науки Напрям підготовки
Images/Files
  К. О. Журавська Аспірант Інститут інформаційних технологій І засобів навчання напн україни, м. Київ використання відкритих електронних систем у формуванні информатичної компетентності студентів медиків
images/department/banking/novunu/26-11-2012
  1. Гроші: необхідність та концепції походження. Розвиток форм вартості
images/department/banking/discip/gik/oa
  Лекція 1 Сутність та функції грошей Мордань Євгенія Юріївна, к е. н., ст викладач кафедри фбсс структура лекції
ua/201706
  До затвердження: затверджено
botany/UserFiles/image/programi
  Програма навчальної дисципліни філогенія дводольних напряму підготовки 040102 біологія
images/doc
  Методичні рекомендації по написанню магістерської (дипломної) роботи студентами спеціальності 03040101 "Правознавство"
images/download
  Відвідування делегації Бериславського медичного коледжу в pmwsz в Ополі
images/file
  Соціальний захист дітей-інвалідів в Україні
imagesdiff/dopomohu_bib
  Нормативний документ Назва документу
images/doc_stud/dokum
  Додаток 17-1, др додаток 18 ); завдання на дп (ДР) ( додаток 12 ); відомість дипломного проекту
images
  Розпорядження по школі; атестаційні листи навчальних кабіне­тів, за завідування яких здійснюється оплата
images/doc_stud/dokum
  Дипломного проекту ( роботи )
images/news
  Інформаційне повідомлення
images/Документы
  European credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань 0203 – гуманітарні науки освітньо-кваліфікаційний рівень
images
  Вивчення предметів художньо-естетичного циклу в системі загальної середньої освіти є важливим чинником духовного розвитку естетичної та загальної культури

  Джоан К. Ролінґ Гаррі Поттер і в'язень Азкабану Гаррі Поттер – 3
images/dokyment/nayka/paket/Bakalavr/Istoria1archeologia
  2. Код модуля: улумн вв 06 Тип модуля: вибірковий Обсяг модуля
Images/Files
  К. О. Журавська Аспірант Інститут інформаційних технологій І засобів навчання напн україни, м. Київ визначення рівнів сформованості ік-компетентності майбутніх медичних працівників на заняттях з медичної інформатики
images/students/dovidnyk
  Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
Images/Files
  Хмарні сервіси у процесі управління інноваціями в загальноосвітньому навчальному закладі Л. В. Хорькова
imagesdiff/dopomohu_bib
  Переліком стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи
images/students/dovidnyk
  Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
images/department/banking/discip/gik/oa
  Лекція 2 Теорії грошей Мордань Євгенія Юріївна, к е. н., ст викладач кафедри фбсс структура лекції
images
  Робоча програма навчальної дисципліни «Основи студентської наукової творчості» Галузь знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка»

  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Об’єктно орієнтоване програмування»
images/students/dovidnyk
  Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
images/2017/2017-06/metod_rekom_17_18
  Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2017/2018 навчальному році Навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 н р. здійснюватиметься
images/students/dovidnyk
  Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
images/stories/Upload/Studenty/Tvorchi_roboty
  Українська вишивка
images/dokyment/programu_DEK
  Програма випускного екзамену: всесвітня історія
images/department/banking/speckurs/razdel4
  Банківська система Чехії
image/data/file/doc
  Формування України як правової держави на базі позитивного досвіду Королівства Норвегії
botany/UserFiles/image/programi
  Програма навчальної дисципліни бріологія напряму підготовки 040102 біологія для спеціальності
  Програма навчальної дисципліни бріологія з основами бріоіндикації напряму підготовки 040102 біологія для спеціальності
images/department/buchuchet/predmets/predmets2017/metod_vkaz_DEK_praktyka
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 "Облік і аудит"
images/temp/dumka
  Випуск 6 Дніпропетровськ 2011 ббк 85. 93 Музикознавча думка Дніпропетровщини
images/dokyment/plan
  Програма випускного екзамену: всесвітня історія
images/doc_stud
  Затверджено радою
Image/dok
  Рекомендації щодо підготовки методичних розробок
images/bibliotek
  Бібліотекар спиця олександра іванівна
images/department/banking/discip/abd
  Тема 1 – Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності Предмет, об'єкти, суб'єкти аналізу та його завдання
images/students/dovidnyk
  Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
images
  Психолого педагогічні вимоги до професійної компетентності педагога дошкільного закладу
images/stories/Kafedry/Ekology
  Методичні рекомендації по вивченню дисципліни Дисципліна «Екологія міських систем»
images/documents
  Звіт про наукову роботу виконавця за 2015 рік Виконавець доцент Федів Володимир Іванович Кафедра Біологічної фізики та медичної інформатики Назва (комплексної) теми, фрагмента: Застосування фізико
Images/Files
  Законодавче забезпечення впровадження ікт у вищу освіту україни
  Застосування соціальних мереж в начальній діяльності студентів
images/stories/Upload/Cytology
  Біологія індивідуального розвитку робоча навчальна програма дисципліни
Images/Files
  Аспірант кафедри прикладної математики та інформатики
images/2018/2018-07
  Методичні рекомендації щодо організації діяльності науково-методичних/методичних центрів/відділів/кабінетів/служб у об’єднаних територіальних громадах При створенні науково-методичних/методичних центрів
images/ckfinder/files
  1 Загальні методичні вказівки Зміст практичних занять
Images/Files
  Кушнир Ірина Володимирівна
images/files/kurs
  Вимоги до оформлення курсової роботи
images/department/banking/discip/gik/ek
  Лекція 10 Валютний ринок і валютні системи Анна Сергіївна Ласукова к е. н., старший викладач кафедри банківської справи
images/department/banking/discip/gik/oa
  Лекція 8 Валютний ринок І валютні системи Мордань Євгенія Юріївна, к е. н., ст викладач кафедри фбсс
images/d/d4
  Тез – 40 грн., статті
images/stories/Upload/FERspeckurs
  Програма дисципліни «ріст І розвиток рослин»
images/stories/Upload/Kafedry/Cytologiya/Patologiya Klityny
  Мініральні дистрофії
images/stories/Upload/FERspeckurs
  Програма дисципліни «екофізіологія рослин та здоров’Я»
images/banners
  Тема: Соціальна робота в школі з попередження шкільного насилля Викладач: Романовська Д. Д
images/2018/pedagog_innovaz
  Розглянуто
images/Oleksyuk/2017-03-03/30
  Рішенням обласної Експертної комісії науково-методичного Центру практичної психології і соціальної роботи
Images/Files
  Застосування тригерів для створення засобів контролю в середовищі powerpoint
Image/dok
  Розробка уроку англійської мови за темою
Images/Files
  Яськова Наталя Василівна
  Використання хмарних технологій – як створення інформаційного середовища для управління навчально-виховним процесом в летичівській гімназії
  Методичні прийоми І приклади використання хмарних технологій у діяльності вчителя дольнік Н. О
images
  Творчий проект Довідково-бібліографічний апарат шкільної бібліотеки та його місце в інформаційному обслуговуванні вчителів та учнів
  Життєкомпетентність як спосіб виходу із екзистенційних криз особистості
images/banners
  Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Художня культура»
images/2018/2018-03
  Програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
images/news
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика 1-11 класи
images/Docs/Zahyst
  Розпорядження міського голови від 08 лютого 2017 р. №58 Про затвердження організаційно-методичних вказівок з підготовки населення Бережанської міської ради до дій у надзвичайних ситуаціях Керуючись
images/2018/2018-06
  Використання варіативної складової робочих навчальних планів у 2018/2019 навчальному році з української мови і літератури
images/attach/b/1/3562
  Ответы на 3 блок вопросов: Анатолій Аграновський
Images/Files
  Проектування електронного навчального посібника з математики та інформатики для учнів початкової школи
images
  Навчальний комплект до підручника “Літ читання”
Images/Files
  Формування предметних компетенцій засобами емпауермент-педагогіки та хмарних технологій на уроках географії л. В. Худецька Навчально-виховний комплекс №10 м. Хмельницького Анотація
images/banners
  Методичні рекомендації щодо викладання предмета інтегрованого курсу
images
  Рішенням обласної Експертної комісії нмцппср іппочо від р
  «Створення бази даних»
  Реформування системи фізичного виховання учнівської молоді засобами здоров'яформувальних технологій
image/data/forTeacher/plan
  Книга Календарно-тематичне планування до навчально-методичного комплексу
images
  Методика роботи із складовими навчально-методичного комплексу. Позакласна і гурткова робота з географії
  Методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
images/comprofiler/gallery
  Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2016/2017 навчальному році
images/2018-08
  Методичні рекомендації щодо проведення у 2018/2019 навчальному році дня знань та першого уроку
Images/Files
  Пічугіна Ірина Сергіївна
images/dokyment/navchalnui/exzaman
  Програма кваліфікаційного екзамену для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
wiki/images/temp/f/f5
  Конспект уроку з української мови (3 клас) Тема. Правопис не з дієсловами. Мета
images/photos/main
  Дитячі таборування у Прикарпатті у 2005 – 2009 роках табори лідерів Всеукраїнської гри – випробування «Котигорошко»
images/2017/2017-11
  Чернівецька обласна рада інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області
images/list_DON
  Використання елементів проблемного навчання під час викладання шкільного курсу математики
images/2018/2018-07
  Методичні рекомендації щодо організації навчання шкільного курсу математики
images/banners
  Методичні рекомендації щодо викладання шкільного курсу математики у 2016/2017 н р
images/2018-08
  10 клас (52 годин)
images/banners
  Наказ №992 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03. 08. 2012 за №1332/21644 Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів
images/images
  Метод «прогностичної лінійки»
images/banners
  Використання методу проектів для формування ініціативності та підприємливості учнів на уроках математики та в позаурочний час
wiki/images/0/0c
  Урок засвоєння нових знань, умінь і навичок, творчого застосування їх на практиці
images/temp/students
  Міністерство культури україни дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки затверджую
images
  Інформація молодому спеціалісту для впровадження в роботі Нетрадиційні підходи до фізичного виховання молодших школярів
images/2017/2017-06/metod_rekom_17_18
  Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжн
images/stories/Upload/Kafedry/Virusologiya/2015/Lection
  Дана дисципліна є дисципліною циклу професійної та практичної підготовки
images/2018/2018-01-03
  Про проведення III етапу та підготовку до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2017/2018 н р
images
  План-конспект уроку для юнаків 10-11 класів знз та навчальних груп птнз тема: «Атлетизм та зфп» методом колового тренування
images/2017/2017-06/metod_rekom_17_18
  Методичні рекомендації щодо викладання природознавства у 2017/2018 навчальному році
wiki/images/e/e0
  Олена Колісник, учитель початкових класів Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради Київської області, учитель-методист
image/data/forTeacher/plan
  Книга Календарно-тематичне планування до навчально-методичного комплексу
Images/Files
  Хмарні сервіси microsoft offise 365 як інноваційні форми роботи педагога
  Досвід використання хмарно-освітніх сервісів при викладанні шкільних предметів Бабіч Т. В
vippolabinfo/site/images/stories/!files/2014-2015/webinar07.11.2014
  Переваги для навчальних закладів
vippolabinfo/site/images/stories/!files/2016-2017/seminar/seminar20.04.2017
  Хмарні технології як засіб формування інноваційного освітнього середовища навчального закладу
images/2018/2018-02
  Звіт інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області за 2017 рік зміст вступ 5
images/Logos_Tradytsii
  Вчителі та шлях
images/2017/2017-08
  Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії; пояснює
images/banners
  Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у навчальних закладах Чернівецької області На виконання Указу Президента України Про
images
  Україна єдина країна
  Уроку на тему "Meine Lieblingstiere"
  Оксана коваленко: «Знання іноземної мови — це не примха, а необхідність часу»
images/2017/2017-05/variatuvna_17
  Так як останнім часом пріоритетним у навчанні стає компетентнісно-орієнтований підхід, то після доопрацювання навчальних програм з інформатики на виконання компетентнісних завдань не було виділено окремо навчальний час

  Роальд Дал Чарлі І шоколадна фабрика Розділ 1 а ось І Чарлі
vippolabinfo/site/images/stories/!files/2012/semiar
  Розпорядження Кабінету міністрів України "Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних
images/2018/2018-04
  Сценарій свята «Останній дзвоник»
ukr/images/stories/napryam/navch-prakt/2-kurs
  Тема №5 (остання) "Уміння ставити і досягати поставлених цілей" 2 курс. Навчальна практика
wiki/images/archive/2/28
  Одномембранні органели клітини
images/Oleksyuk/2017-02-02/Фіз_вих
  Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського Олімпійського уроку та Олімпійського тижня в загальноосвітніх навчальних закладах у 2016 році
images/department/banking/discip/ZvitnistYBanky
  "методологія формування фінансової звітності"
images/department/banking/discip/gik/fin
  Тема 6: механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика
images/2017/2017-08/2017-08-22
  Додаток до листа іппочо від 25. 10. 2016№2/4-907 План зміцнення навчально-матеріальної бази з військово-патріотичного виховання на 2016-2018 років
images/pdf/kruglyj_stol _11.03.2016
  Нді радіаційного захисту атн україни Ukrainian Radiation Protection Institute
images/2018
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
images/banners
  Чернівецькаобласнарад а інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області
  Методичні рекомендації щодо викладання курсу "Природознавство"
Images/Files
  Використання можливостей блокноту OneNote для розвитку класного колективу Анотація
images/2017/2017-11-02
  Всеукраїнський референдум 1991 року
img/userimages/user_758
  Звіт з розвитку масової фізичної культури та стан розвитку матеріально-технічної бази в Дергачівському районі за 2017 рік Організаційно-практичні заходи щодо розвитку фізичної культури І спорту
Image/Direktor
  Кіровоградської області звіт директора Гайворонського
images/banners
  Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2016/2017 навчальному році
images/2017/2017-12
  Cтаровойт П. С., завідувач нмц виховної роботи та позашкільної освіти іппочо
images/Oleksyuk/2016-10-13
  Тема. Спішімо творити добро
images
  Тренерська діяльність за методом «рівний-рівному»
image/data/forTeacher/plan
  Книга Календарно-тематичне планування до навчально-методичного комплексу
image/data/forTeacher
  Уроки Тематична сфера і ситуація спілкування Соціокультурна/ соціолінгвістична

  Джоан К. Ролінґ Гаррі Поттер і таємна кімната
uploads/editor/495/69414/sitepage_51/image/pershiy_urok_2016_2017
  Рекомендований перелік тематичних фільмів до Року Державності
images/department/banking/speckurs/razdel5
  Європе́йський Сою́з
images/finance
  Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
images/department/banking/KursuPK/oshadbank
  Критерії якості послуг
images/chnpu_ukr/news/06.Fizuchne_vihovannya
  Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби) нав-чаль-ного кон-тенту плани практич-них (семінар-ських) занять завдан-ня для лабора-торних робіт завдання для само-стійної роботи студентів
images/department/banking/speckurs/razdel15
  Сша радянський Союз
wiki/images/3/38
  Розчини. Тема уроку. Значення розчинів у природі та житті людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини
image/data/forTeacher/plan
  Книга Календарно-тематичне планування до навчально-методичного комплексу
  Книга Календарно-тематичне планування до навчально-методичного комплексу
images/2018/pedagog_innovaz
  Програма курсу українознавства за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів я люблю Україну 1 4 класи
images
  Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в 2014/2015 навчальному році науково-методичний центр іноземних мов та міжнародних
wiki/images/2/26
  Тема. Ще раз про Добро і Зло
images/2018-08
  Вікопомне Буковинське віче 3 листопада 1918 р
images/news/2015-02-01/02.03.16
  Центр гендерних досліджень та комунікацій gender ua ck ua
images/2018/2018-05
  Наказ №269 Про завершення дослідно-експериментальної роботи на базі закладів освіти Чернівецької області На виконання наказів Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від25. 10
Images/Files
  Дидактичні можливості мультимедійних засобів
images/2018/2018-03
  Програма для використання практичними психологами в роботі з педагогічними працівниками закладів освіти
images/2018/2018-06
  З досвіду військово-патріотичного виховання в Хотинському районі Вишкіл вихідного дня «Навчися захистити себе, свій дім, свою Батьківщину»
images
  «Україна єдина країна!»
images/2018/2018-03
  Рішенням обласної Експертної комісії науково-методичного Центру практичної психології і соціальної роботи
imagesdiff/Temat_dopir
  Постачання товарів до єс напівавтоматично відкриває Україні ринки збуту інших країн
Images/Files
  Удк [37. 091. 33: 004]: 37. 011. 3-052-056. 26 С. М. Кирильчук м. Вінниця, Україна
images/2018/2018-11
  Рішенням обласної Експертної комісії науково-методичного Центру практичної психології та соціальної роботи
images/2018/2018-06
  Орієнтовні теми для розгляду на засіданнях мо вчителів української мови та літератури у 2018/2019 н р
images/korisni_pos
  Зарубіжна література, 5-12 кл
images/2018/2018-11
  Чернівецька обласна рада інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області
images/2017/2017-06/metod_rekom_17_18
  Науково-педагогічні вимоги до складання розкладу занять та раціонального використання навчального часу в освітніх закладах
images
  Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Науково-методичний
images/2018-08
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом мон україни від 07. 06. 2017 №804
Images/Files
  Методичні особливості створення І роботи з електронними підручниками в закладах освіти
images/banners
  За матеріалами спецкурсів
Images/Files
  Практичні заняття з історії засобами хмарного сервісу office 365 О. Л. Касатова кз «Лисичанська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №8 Лисичанської міської ради Луганської області»
images
  Департамент освіти І науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи погодженно

  Тема. «Фарбований шакал»
Images/Files
  Пінчук Ольга Павлівна
image/data/forTeacher
  Уроки Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Соціокультурні / Загальнонавчальні
images
  Робота над розвитком мовлення учнів на уроках румунської мови та літератури Методист іппочо говорнян Л. С
images/2018/2018-07
  Методичні рекомендації щодо розроблення освітніх програм закладів загальної середньої освіти області на 2018/2019 навчальний рік
Images/Files
  Статистичне спостереження при використанні відеосервісу youtube для організації колекцій електронних освітніх ресурсів з профорієнтаційними відеоматеріалами
images/2017/2017-08
  Чернівецька обласна рада інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр суспільно-гуманітарних дисциплін орієнтовні олімпіадні завдання з російської мови та літератури Тестовые задания
images/2018/2018-06
  Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2018/2019 навчальному році
Image/dok
  Урок вікторина «Вивчаємо правила пожежної безпеки»
Images/Files
  І. Локальна мережа
images/banners
  Пластичне інтонування
images
  Для вдосконалення роботи молодого вчителя пропонуємо
directory image  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка