img/zstored/files
  Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
  Програма фізична культура для спеціальних медичних груп у
images/attach/b/1/3564
  Історичний нарис розвитку обчислювальної техніки
img1
  Методичні матеріали для сільських бібліотекарів дба бібліотеки Горохів -2013
img/zstored/files
  Про затвердження Порядку підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) 57 Змінити назву Положення
  Програма література (російська та зарубіжна)
public/img/diyalnist/konkursy/ohnshr/material
  Конспекти уроків за новим Державним стандартом
img/zstored/files
  Природознавство 4 клас
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням румунської мови
img/7 клас
  Урок № Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Практична робота Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли урок № Підсумковий урок з розділу «Електронне листування»
img_collection/file
  Haberci «Вісник» Інформаційний бюлетень Всеукраїнської громадської організації «Союз Гагаузів України» Bütün Ukraina Cümnä Kuruluşun «Ukraina Gagauzların Birlii» bületini №5
img/news/3184
  Типова навчальна програма нормативної дисципліни
img/zstored/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
  33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 кл
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
  Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
img
  Віртуальна виставка-презентація
img/zstored/files
  25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
img1
  Горохівська цбс інформаційно-методичний відділ
img/zstored/files
  Укладачі : Сидоренко В. К
  Закону України «Про вищу освіту»
  Реферат заключного звіту про науково-дослідну роботу
Img
  Положення про організацію навчального процесу в Прилуцькому агротехнічному коледжі Загальні положення Навчально виховний процес забезпечує можливість
img/zstored/files
  Про затвердження Порядку підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) Про затвердження Порядку
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
img/articles/file
  Районний семінар учителів іноземної мови метод мовного портфоліо
public/img/diyalnist/konkursy/ohnshr/material
  Т. Р. Павлік Метод проектів на уроці німецької мови м. Кам’янець- подільський
img/doc
  Рефератів по курсу «Операційні системи»
img/zstored/files
  Програма для загальносвітніх навчальних закладів
zwimg/9/94
  Курсова робота
img/zstored/files
  Пояснювальна записка Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу природних явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи й надає загальне обґрунтування природничо-наукової картини
img
  Практикум як технологія активізації самостійної роботи студентів
img/userpath
  Поняття аудиту та його коротка історія
img/zstored/files
  Реферат заключного звіту про науково-дослідну роботу «Комплексна генерація та утилізація енергії в умовах урбанізованих та промислових територій України»
  Українська мова, 5-12 кл
data/library/img
  Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань
img/zstored/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
  Пояснювальна записка Загальна характеристика предмета
  Керівник ндр – д б. н., проф. Іваниця
  Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в навчальних закладах
img/upload/files/ESPAD
  Вживання тютюну, алкогольних напоїв, наркотичних речовин учнівською молоддю
img/zstored/files
  Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
img
  Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
img/zstored/files
  Програма факультативного курсу з психології для учнів 6-7 класів
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи Пояснювальна записка
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи Пояснювальна записка
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10 11 класи академічний рівень зі змінами
data/library/img
  Криниці щедрої душі
img/zstored/files
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
  Реферат заключного звіту про науково-дослідну роботу «Розроблення та впровадження енергоефективних технологій на діючих енергоємних об’єктах нафтогазового комплексу»
  Зміни, внесені до навчальної програми з української мови для 4 класу
  Учебная программа по углубленному изучению русского языка создана на базе действующих программ для общеобразовательных школ и построена на принципах коммуникативного подхода к обучению
  Програма російська мова
  Программа для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із російською мовою навчання п ояснительная записка
  Програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів
  Інформація про об’єкт Природний заповідник "Розточчя" створено наказом Ради Міністрів Української рср за n 403 від 5 жовтня 1984 р на площі 2084,5 га
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
  9. «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку»
  Навчально-методичний посібник Модуль «Технологія проведення профілактичного тренінгу в умовах шкільного середовища. Профілактика алкогольних та наркотичних проблем.»
kq/groups/19689207/1100927115/name
  Вступ до аспірантури Заяви та документи подаються на відповідних факультетах з 25 серпня по 4 вересня 2009 року
dn/imgres
  Тема 1 “Вступ до фаху” як навчальна дисципліна та галузь знань Питання теми
userfiles
  Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»
sites/default/files/img
  Реферат з прочитаної англійською мовою літератури зі спеціальності 05. 03. 05. «Процеси та машини обробки тиском»
zwimg/7/78
  Комплексна характеристика хімічної промисловості України
zwimg/6/66
  Урок-гра «Морський бій «Безпека в Інтернеті»
data/library/img
  Рівненська державна обласна бібліотека серія “Дослідники Рівненського краю” Історіограф Волинської землі
img/zstored/files
  Проект розвантаження програми з біології 6 – 9 клас пояснювальна записка
  Звіт з науково-дослідної роботи нук за 2013 рік
  Для використання в роботі інструктивно-методичний лист «Про стан та особливості діяльності працівників психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році», перелік рекомендованих джерел та фахових періодичних видань
  Наказ № Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної та виховної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
img/news/2444
  Робота секцій Міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту»
zwimg/5/59
  Проект учнів Семенівської зош І ііі ступенів
img/zstored/files
  Реферат заключного звіту про науково-дослідну роботу «Оптимізація об'ємно-планувальних І конструктивних рішень енергоефективних будівель в умовах України»
zwimg/8/8e
  Газообмін у легенях і тканинах
img/zstored/files
  Стандарт з української мови як іноземної професійний рівень (С 1)
  Районної ради навчальна програма з українознавства для загальноосвітніх навчальних закладів земля, де живем, україною зовем
img/menu/businessinfo/principles/DSO
  Кодекс газотранспортної системи
dn/imgres
  Лекція з дисципліни: «основи наукових досліджень»
public/img/navch_predm/predm_prurod_mat/fiz/planuvannya
  Дата уроку Тема уроку Примітка Електродинаміка. Електричне поле. 11 1
img/zstored/files
  Реферат заключного звіту про науково-дослідну роботу «Розробка нових люмінесцентних матеріалів для застосування в нанобіотехнологіях»
  Чисельність науково ­ педагогічних працівників нпп (за штатним розписом), усього осіб : всього
data/library/img
  Історія бібліотечної справи
img/zstored/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
fileadmin/IMG/103
  Реферативна база даних «Україніка наукова» та український реферативний журнал «Джерело» Хронологічний період з 1998 р

  Джоан К. Ролінґ Гаррі Поттер і в'язень Азкабану Гаррі Поттер – 3
img/zstored/files
  Реферат заключного звіту про науково-дослідну роботу
  Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
cdown.php?y=img&pth=Calendar/2007-01-25--28_TGT_Seminar_Kiev/Ukr
  Повідомлення про всеукраїнський семінар начальників дистанцій та головних секретарів змагань з техніки гірського туризму Мета та задачі
img/zstored/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання 2015 Програму підготували
  Програма польська мова 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
  Програма з української мови для 5-9 класів
dn/imgres
  Концепція людського розвитку
img/zstored/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи
img/forall/Image/NMU/TerStom
  Програма виробничої практики з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету
img/zstored/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи Пояснювальна записка
img/10 клас
  Підсніжник
img/articles/file
  Про реалізацію І етапу дослідно-експерементальної діяльної роботи в Навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія»
zwimg/5/57
  Міністерство науки І освіти України кз «зоіппо» зор кафедра філософії та суспільно гуманітарних дисциплін. Методи активізації пізнавальної діяльності учнів
img/zstored/files
  Програма факультативного курсу «Вчись думати» (основи практичної психології) для учнів 5(6) класів Укладач Глушко Марина Геннадіївна, методист науково-методичного центру
  Програма (з варіативними модулями) для 5-9 класів спецiальних загальноосвiтнiх навчальних закладiв для розумово вiдсталих дiтей
img/UserFiles/File
  Загальна характеристика Бердянського району
img/zstored/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
  35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
img/upload/files/uisr
  Чинники формування суспільно активної молоді
sites/default/files/img
  «Структура та механічні властивості сплавів за різними схемами деформування»
dn/imgres
  Методичні рекомендації до підготовки та написання курсової роботи з курсу "Банківські операції"
img/презентации
  У погоні за світлом І знаннями людство спочатку боязко вигляне за атмосферу
wikiimg/b/b5
  Рушник у народнону побуті
IMG/docx
  Урок №1 Дата проведення тема уроку: поняття про біологічні системи. Особливості будови клітин
img/doc/kursova
  Анотація на сьогодні модельний ряд в межах однієї мп архітектури одного виробника може нарахувати десятки процесорів, кожен з яких вирізняється своєю продуктивністю, швидкодією та енергоспоживанням
img/zstored/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою пояснювальна записка
  Ерівник ндр – д ф. м н., проф
img/articles/file
  Самоосвіта вчителів української мови та літератури
dn/imgres
  Урок літератури: типологія та структура
img/zstored/files
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
IMG/doc
  Склад і властивості основних класів неорганічних сполук
img/doc
  Лабораторна робота №1 Компоненти персонального комп'ютера
img/zstored/files
  Кдавт за спеціальністю 05. 22. 20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту – 2 особи
img/articles/file
  Презентація досвіду роботи учителя англійської мови нвк “зош І-ІІІ ступенів №1 – гімназія” смт іваничі гуліти майї олегівни
img/news/file
  Портфоліо вчителя історії та правознавства Мишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бойка Володимира Юрійовича
img/4 клас
  Форматування тексту
img/zstored/files
  Пояснювальна записка Загальна характеристика предмета Метою
img/forall
  Резолюція міжнародної конференції «Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи І стратегія їхнього подолання»
IMG/docx
  Урок дата Тема. Нестатеве розмноження організмів
img/zstored/files
  Програма з основ правознавства для 9 класу з поглибленим вивченням предмета, 70 год. Пояснювальна записка
  Програма «Правознавство (практичний курс)»
images/attach/b/1/3562
  Ответы на 3 блок вопросов: Анатолій Аграновський
img/zstored/files
  4 класс (2,5 часа в неделю, всего 87,5 часов, из них 4 часа резервного времени) I. Речевая содержательная линия
img/7 клас
  Урок №3. Етикет електронного листування 7 клас
  Урок № узагальнюючий урок з теми «Електронне листування». 7 Клас дай відповідь на питання
img/zstored/files
  Пояснювальна записка за концепцією розвитку гуманітарної сфери України, яка є пр
  Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного виховання
  Пояснювальна записка Програма курсу за вибором «Пізнай себе»
IMG/docx
  Урок 1 Тема. Біологія наука про життя. Основні властивості живого
img/forall
  Гуманітарний Форум «Відродження, оновлення і розвиток людини»
img/articles/file
  Дієприкметник презентація- посібник учителя української мови та літератури Бенев’ят Н. Г. Мета уроку : актуалізувати опорні знання з теми “ Дієприкметник”, розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, навики самостійної роботи
img/7 клас
  Урок №14 Тема. Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням для
img/news/file
  Михалевич Світлана Григорівна Вчитель хімії і біології Вступ Яким повинен бути сучасний урок
img/forall
  Гуманітарний Форум «Відродження, оновлення і розвиток людини»
img/articles/file
  Павловича Анатолія Афанасійовича Загальні відомості про вчителя
img/zstored/files
  Пояснювальна записка Загальна характеристика предмета
  28. «Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів
download/uploads
  Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького 1829-1999
wp-content/img/2018/05
  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Історичний факультет
ukraina_2010/img/cherson
  План сталого енергетичного розвитку міста Вознесенська до 2020 року
img/articles/file
  Освіта Вища педагогічна, Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки (1987р.)
IMG/docx
  Урок дата Тема. Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства
img/zstored/files
  Учебной программы для 1-3 классов общеобразовательных учебных заведений
img/forall
  Гуманітарний Форум «Відродження, оновлення і розвиток людини»
IMG/docx
  Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Професійно-технічне училище №5 м. Ковеля
img/zstored/files
  Українська мова (мова навчання) 4 клас
  Методичні рекомендації щодо формування навчально-дослідницьких умінь учнів 5-6 класів на уроках математики : науково-методичний посібник / Л. Голодюк. К. Тов «сітіпрінт», 2013. 160 с
img_novosti2
  Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту інформаційно-аналітичний методичний центр
img/zstored/files
  Програма Проект розвантаження програми Червоним уточнені (оновлені) питання змісту й вимоги
img/evchuk_l_f/metod_roz
  Відділ освіти Камінь Каширської райдержадміністрації Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Видерта Районний методичний кабінет Організація роботи учнів з формування основних предметних компетенцій на уроках історії у 6 кл
img/articles/file
  Стаж педагогічної роботи 24 роки Загальні відомості
img
  Уроку «віл/снід: виклик та подолання»
  Первинна профілактика віл/сніду, вживання наркотичних речовин та злочинності серед підлітків
img/forall
  Гуманітарний Форум «Відродження, оновлення і розвиток людини»
img/articles/file
  Урок -рольова гра «аукціон» Тема. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв’язання задач
img/zstored/files
  Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
img/src/Files/Reklama
  "затверджую" Сітка мовлення ур-1 (субота, неділя)
img/zstored/files
  26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
img
  Науково-технічної творчості учнівської молоді
img/zstored/files
  Програма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату
img/7 клас
  Урок №9. Алгоритми з повторенням. 7 Клас
img/articles/file
  «Інноваційні підходи у викладанні світової літератури»
  Міграції птахів. Роль птахів в екосистемах та в житті людини. Охорона птахів
img/2 клас
  Запуск програми на виконання з Робочого стола. Вікно програми. Завершення роботи з програмою

  Роальд Дал Чарлі І шоколадна фабрика Розділ 1 а ось І Чарлі
img/articles/file
  Тип Членистоногі
  Іменники синоніми, іменники антоніми. Багатозначні іменники
img/zstored/files
  Закон України «Про освіту» Закон України «Про середню освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України №2442-vi «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»
zwimg/e/ec
  Тема. Загальна характеристика класу Птахи
img/upload/dop_uslovie_gasoile
  Умови ціноутворення при розрахунку газу вуглеводневого скрапленого
img/zstored/files
  Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році
img/articles/file
  Тема. Квітка орган статевого розмноження. Будова і різноманітність квіток. Лабораторне дослідження. Будова квітки Мета уроку. С
img/zstored/files
  Зміни до навчальної програми інтегрованого курсу "Література" (російська та світова) для шкіл з російською мовою навчання
img/articles/file
  Екологічні ігри
img/img/img1
  Музика в нашому житті
img/zstored/files
  План роботи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на березень 2013 року
img/articles/file
  Спільний проект Міністерства молоді та спорту, Національної поліції та гс вмр «Відповідальність починається з мене»
img/zstored/files
  21. «Моя майбутня професія: правила вибору» курс за вибором для учнів 9-х класів
img/forall
  Гуманітарний Форум «Відродження, оновлення і розвиток людини»
img/zstored/files
  Аксіома” 2009 ббк: 74. 3 Г. 12 Рецензенти: Синьов В. М
img
  Науково-технічної творчості учнівської молоді
img/7 клас
  Урок №9. Алгоритми з повторенням. 7 Клас
img/userimages/user_758
  Звіт з розвитку масової фізичної культури та стан розвитку матеріально-технічної бази в Дергачівському районі за 2017 рік Організаційно-практичні заходи щодо розвитку фізичної культури І спорту
img/src/Peredachi/Poriadok
  «Порядок денний»
img/zstored/files
  31. «Психологія» факультативний курс для 10-11 класів
img/articles/file
  Тема : Розпорядок дня. Мета
img/zstored/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
img/articles/file
  Ляшук Тетяна Василівна, вчитель вищої категорії зош І-ІІІ ст. №2 смт. Іваничі Розкрито суть важливості впровадження методики розвитку критичного мислення у практику роботи з молодшими школярами. Пропонується урок
  Урок формування умінь і навиків. Форма проведення уроку : урок-гра
  Іваничівська районна державна адміністрація
zwimg/9/91
  Розробка міні-проекту «Буду природі другом»
img/5 клас
  Урок 4 Інформатика Фронтальне опитування Розділ 1 § 3 Що таке інформація?
img/articles/file
  Вправи на визначення роду і числа прикметників
img/zstored/files
  3 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Літературне читання 2 клас

  Джоан К. Ролінґ Гаррі Поттер і таємна кімната
IMG/docx
  Уроку Зміст навчального матеріалу Дата 1 Вступ
img/articles/file
  Вчителя української мови та літератури зош І – ІІІ ст с. Павлівка Іваничівського району
img/src/Zakupivli/2014
  Оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.. 26. 05. 2014р., №8(2 05. 2014), №124556 (трп) Договір про закупівлю
dn/imgres
  Мови світу та їхня класифікація
img/src/Zakupivli/2014
  Оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 23. 05. 2014р., №7(23. 05. 2014), №123916 (трп) Договір про закупівлю. Номер договору. №0 8
img/zstored/files
  Програма для уч нів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
img/5 клас
  Урок 8 Кросворд Розділ 2 § 3 Вивчення всього, що пов’язане з поняттям «об’єкт», буде присвячено наш урок
zwimg/d/d2
  Конспект уроку по основам здоров’я для 7-го класу. Мета уроку
dn/imgres
  Історичний розвиток податкової системи в україні від часів Київської Русі до сьогодення
img
  Уроку «Твоє майбутнє. Свідомий вибір»
img/zstored/files
  Інформація про найважливіші заходи Міністерства освіти і науки України, що відбудуться з 25 листопада до 1 грудня 2013 року Дата і час Назва Адреса проведення
  5-9 класи Укладачі: А. М. Галас
img/objectsfiles
  "Rixos camp" открывает двери в лето!
img/evchuk_l_f/konspektu
  Велика грецька колонізація
img/zstored/files
  28. «Я і психологія» факультативний курс для учнів 10-11 класів
img/img/img1
  Конкурсу «Класний керівник-2015» у номінації «Класний керівник»
IMG/docx
  Конспект уроку з теми: Клітинна будова тварин. Особливості тваринної клітини. Мета уроку
wikiimg/9/9e
  Урок української літератури в 6 класі Тема: С. Ф. Черкасенко. «Маленький горбань». Краса й незахищеність людської душі. Образ Павлика душевно красивого й щедрого хлопчика
IMG/docx
  Рості речовини Прості речовини метали та неметали. Оксиген як хімічний елемент. Кисень як проста речовина
img/zstored/files
  Ояснювальна записка

  Токсини ама53
img/zstored/files
  Педагогічні експерименти регіонального рівня (за областями) станом на 20 вересня 2013 року Автономна Республіка Крим
img/3 клас
  Комп’ютер Що вивчає інформатика
img/6 клас
  Урок 16 14 Ти дізнаєшся: Що розуміють під мультимедіа
img/zstored/files
  Програма факультативу для учнів 7 8-х класів спеціальної школи-інтернату
  Самовдосконалення особистості є важливою для людини в будь-якому віці. Проте особливо гостро ця проблема постає для підлітків. Підлітковий вік це найважливіший період в психосоціальному розвитку людини. Від того, як сформуєтьс
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 10 11 класи Профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль зі змінами
img/articles/file
  Урок 14 Форми земної поверхні України
img/zstored/files
  Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років Київ 2013 Рецензенти
img/articles/file
  Конспект уроку з фізичної культури для учнів 6 класу Модуль: волейбол. Завдання уроку: Повторити правила гри в волейбол. Продовжувати вивчати передачу м'яча знизу та зверху
img/doc
  Лекція №1. Загальна характеристика елементів мови програмування vba (Visual Basic for Application) Зміст Вступ 1
web/IMG/doc
  Голод 1932-1933 років на херсонщині публіцистично-документальний нарис
img
  Уроку «Що ми знаємо про наркотики»
img/articles/file
  Уроках українського читання " Xтo більше ? " Хто найбільше згадає героїв казок, назви яких закінчуються буквою «л» (лисичка…), буквою "
dn/imgres
  Презентація до Лекції 7 Образ і асоціації – основа художнього проектування одягу
_img/files
  Уроки-тренінги з основ здоров'я для 5 класу Володарка 2007 р
img/6 клас
  Урок 9 Ти дізнаєшся: 1 Що таке файлова система 2 На що вказує розширення імені файлу 3
img/articles/file
  Урок -гра «подорож королівством математики»
img/zstored/files
  За 2012 рік Львівський національний університет імені Івана Франка
img/upload/dop_uslovia
  Умови ціноутворення в рамках довгострокових договорів на поставку нафтопродуктів
img/articles/file
  Презентація досвіду роботи вчителя математики І інформатики нвк “зош І-ІІІ ступенів №1 гімназія” смт Іваничі Данилюка Ігоря Володимировича
img/zstored/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи Пояснювальна записка
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою
  16. «Психологія спілкування» факультативний курс для учнів 8-х класів
img/articles/file
  Портфоліо вчителя початкових класів зош I –iii ст с. Павлівка Саюк Оксани Володимирівни
IMG/doc
  Тема. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень
img/articles/file
  Групи слів за значенням. Синоніми, омоніми, антоніми
  Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів
  Урок ігрова оболонка «Визволи сонечко» Тема. Повторення письмового додавання та
img/zstored/files
  Донецької облдержадміністрації донецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2 для дітей з вадами розумового І фізичного розвитку програми з математики
img/news/file
  Гра подорож Мета
img/zstored/files
  Математика навчальні програми для підготовчого, 1-5 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей
_img/files
  Структура уроку
img/zstored/files
  Програма «Інформатика»

  Тема. «Фарбований шакал»
img/7 клас
  Урок №20. Формати даних та форматування таблиць 7 клас
img/articles/file
  Конспект до теми На всіх материках мешкають люди На Антарктиді населення постійно не живе

  № уроку Дата Тема і зміст Словник Граматика Аудіювання Говоріння Читання
  Гамлет, принц датський
directory img  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка