img/zstored/files
  Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
  Програма фізична культура для спеціальних медичних груп у
  Про затвердження Порядку підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) 57 Змінити назву Положення
  Програма література (російська та зарубіжна)
  Природознавство 4 клас
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням румунської мови
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
  33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 кл
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
  Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
  25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
  Укладачі : Сидоренко В. К
  Закону України «Про вищу освіту»
  Реферат заключного звіту про науково-дослідну роботу
  Про затвердження Порядку підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) Про затвердження Порядку
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
  Програма для загальносвітніх навчальних закладів
  Пояснювальна записка Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу природних явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи й надає загальне обґрунтування природничо-наукової картини
  Реферат заключного звіту про науково-дослідну роботу «Комплексна генерація та утилізація енергії в умовах урбанізованих та промислових територій України»
  Українська мова, 5-12 кл
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
  Пояснювальна записка Загальна характеристика предмета
  Керівник ндр – д б. н., проф. Іваниця
  Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в навчальних закладах
  Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
  Програма факультативного курсу з психології для учнів 6-7 класів
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи Пояснювальна записка
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи Пояснювальна записка
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10 11 класи академічний рівень зі змінами
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
  Реферат заключного звіту про науково-дослідну роботу «Розроблення та впровадження енергоефективних технологій на діючих енергоємних об’єктах нафтогазового комплексу»
  Зміни, внесені до навчальної програми з української мови для 4 класу
  Учебная программа по углубленному изучению русского языка создана на базе действующих программ для общеобразовательных школ и построена на принципах коммуникативного подхода к обучению
  Програма російська мова
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із російською мовою навчання п ояснительная записка
  Програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів
  Інформація про об’єкт Природний заповідник "Розточчя" створено наказом Ради Міністрів Української рср за n 403 від 5 жовтня 1984 р на площі 2084,5 га
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
  9. «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку»
  Навчально-методичний посібник Модуль «Технологія проведення профілактичного тренінгу в умовах шкільного середовища. Профілактика алкогольних та наркотичних проблем.»
  Проект розвантаження програми з біології 6 – 9 клас пояснювальна записка
  Звіт з науково-дослідної роботи нук за 2013 рік
  Для використання в роботі інструктивно-методичний лист «Про стан та особливості діяльності працівників психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році», перелік рекомендованих джерел та фахових періодичних видань
  Наказ № Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної та виховної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
  Реферат заключного звіту про науково-дослідну роботу «Оптимізація об'ємно-планувальних І конструктивних рішень енергоефективних будівель в умовах України»
  Стандарт з української мови як іноземної професійний рівень (С 1)
  Районної ради навчальна програма з українознавства для загальноосвітніх навчальних закладів земля, де живем, україною зовем
  Реферат заключного звіту про науково-дослідну роботу «Розробка нових люмінесцентних матеріалів для застосування в нанобіотехнологіях»
  Чисельність науково ­ педагогічних працівників нпп (за штатним розписом), усього осіб : всього
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
  Реферат заключного звіту про науково-дослідну роботу
  Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання 2015 Програму підготували
  Програма польська мова 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
  Програма з української мови для 5-9 класів
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи Пояснювальна записка
  Програма факультативного курсу «Вчись думати» (основи практичної психології) для учнів 5(6) класів Укладач Глушко Марина Геннадіївна, методист науково-методичного центру
  Програма (з варіативними модулями) для 5-9 класів спецiальних загальноосвiтнiх навчальних закладiв для розумово вiдсталих дiтей
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
  35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою пояснювальна записка
  Ерівник ндр – д ф. м н., проф
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
  Кдавт за спеціальністю 05. 22. 20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту – 2 особи
  Пояснювальна записка Загальна характеристика предмета Метою
  Програма з основ правознавства для 9 класу з поглибленим вивченням предмета, 70 год. Пояснювальна записка
  Програма «Правознавство (практичний курс)»
  4 класс (2,5 часа в неделю, всего 87,5 часов, из них 4 часа резервного времени) I. Речевая содержательная линия
  Пояснювальна записка за концепцією розвитку гуманітарної сфери України, яка є пр
  Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного виховання
  Пояснювальна записка Програма курсу за вибором «Пізнай себе»
  Пояснювальна записка Загальна характеристика предмета
  28. «Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів
  Учебной программы для 1-3 классов общеобразовательных учебных заведений
  Українська мова (мова навчання) 4 клас
  Методичні рекомендації щодо формування навчально-дослідницьких умінь учнів 5-6 класів на уроках математики : науково-методичний посібник / Л. Голодюк. К. Тов «сітіпрінт», 2013. 160 с
  Програма Проект розвантаження програми Червоним уточнені (оновлені) питання змісту й вимоги
  Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
  26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
  Програма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату
  Закон України «Про освіту» Закон України «Про середню освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України №2442-vi «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»
  Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році
  Зміни до навчальної програми інтегрованого курсу "Література" (російська та світова) для шкіл з російською мовою навчання
  План роботи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на березень 2013 року
  21. «Моя майбутня професія: правила вибору» курс за вибором для учнів 9-х класів
  Аксіома” 2009 ббк: 74. 3 Г. 12 Рецензенти: Синьов В. М
  31. «Психологія» факультативний курс для 10-11 класів
  -
  3 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Літературне читання 2 клас
  Програма для уч нів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
  Інформація про найважливіші заходи Міністерства освіти і науки України, що відбудуться з 25 листопада до 1 грудня 2013 року Дата і час Назва Адреса проведення
  5-9 класи Укладачі: А. М. Галас
  28. «Я і психологія» факультативний курс для учнів 10-11 класів
  Ояснювальна записка
  Педагогічні експерименти регіонального рівня (за областями) станом на 20 вересня 2013 року Автономна Республіка Крим
  Програма факультативу для учнів 7 8-х класів спеціальної школи-інтернату
  Самовдосконалення особистості є важливою для людини в будь-якому віці. Проте особливо гостро ця проблема постає для підлітків. Підлітковий вік це найважливіший період в психосоціальному розвитку людини. Від того, як сформуєтьс
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 10 11 класи Профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль зі змінами
  Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років Київ 2013 Рецензенти
  За 2012 рік Львівський національний університет імені Івана Франка
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи Пояснювальна записка
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою
  16. «Психологія спілкування» факультативний курс для учнів 8-х класів
  Донецької облдержадміністрації донецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2 для дітей з вадами розумового І фізичного розвитку програми з математики
  Математика навчальні програми для підготовчого, 1-5 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей
  Програма «Інформатика»
directory img zstored  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка