jspui/bitstream/123456789/10565/1
  Розвиток банківського споживчого кредитування
jspui/bitstream/123456789/10672/1
  Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
jspui/bitstream/123456789/11524/3
  «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»
jspui/bitstream/123456789/10434/1
  «Співробітництво України з міжнародними фінансовими інститутами»
jspui/bitstream/123456789/10585/2
  Формування та використання прибутку банку
jspui/bitstream/123456789/1068/1
  Навчальний посібник Видавничий дім «родовід» Чернівці 2013 ббк 65. 9 (4 Укр) 28 я 73 а 663
jspui/bitstream/123456789/10505/1
  Організація дистанційного банківського обслуговування населення
jspui/bitstream/123456789/1709/1
  Внесок дунаївчан у діяльність Подільської
jspui/bitstream/123456789/90/1
  Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчик
jspui/bitstream/123456789/10559/5
  Пояснювальна записка до дипломної роботи освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» на тему: удосконалення системи управління
jspui/bitstream/123456789/10351/1
  Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит»
jspui/bitstream/123456789/10267/1
  Особливості формування І розкриття інформації в бухгалтерському обліку І фінансовій звітності банків україни
jspui/bitstream/123456789/95/1
  Дунаєвецька районна Рада Дунаєвецька райдержадміністрація
jspui/bitstream/123456789/207/1
  Семен Абрамович в е д и авест а біблі я
jspui/bitstream/123456789/10603/2
  Розвиток науково-методичних підходів до управління проблемними кредитами в банку
jspui/bitstream/123456789/212/4
  2 ораторське мистецтво епохи середньовіччя
jspui/bitstream/123456789/10504/1
  Організаційно-методичні засади здійснення контролю в діяльності банку
jspui/bitstream/123456789/214/1
  Змістовий Модуль 4
jspui/bitstream/123456789/212/1
  Аспекти риторики
jspui/bitstream/123456789/489/1
  Методичні рекомендації щодо індивідуального навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку та особливостей індивідуального підходу до них в умовах загальноосвітніх шкіл
jspui/bitstream/123456789/862/1
  Явище соціальної толерантності: конструктивний та деструктивний аспекти проблема
jspui/bitstream/123456789/10519/2
  Розвиток механізму іпотечного житлового банківського кредитування
jspui/bitstream/123456789/495/1
  Мирослав Мельничук, Роман Рошкулець Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
jspui/bitstream/123456789/834/1
  Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету Кам’янець-Подільський 2007 (470+571) „15-19
jspui/bitstream/123456789/96/1
  Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій
jspui/bitstream/123456789/843/1
  Навчальний посібник для студентів психолого-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів
jspui/bitstream/123456789/10563/1
  Розвиток механізму рейтингового оцінювання діяльності банку
jspui/bitstream/123456789/833/1
  Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету заочної форми навчання
jspui/bitstream/123456789/10536/5
  Управління регіональною мережею банку
jspui/bitstream/123456789/417/1
  Ббк 83в6 – 3 + 821. 161. 2 – 3] 091 Оксана Попадинець
jspui/bitstream/123456789/10535/1
  Розвиток механізму управління портфелем цінних паперів
jspui/bitstream/123456789/10620/1
  Удосконалення системи управління процентним ризиком банку
jspui/bitstream/123456789/11423/1
  Методичні рекомендації Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності 18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"
jspui/bitstream/123456789/11316/3
  Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи Для студентів 1 курсу спеціальності "Право" всіх форм навчання
jspui/bitstream/123456789/10678/1
  Формування механізму регулювання проблемних кредитів в банку
jspui/bitstream/123456789/844/1
  Навчальний посібник для ученьів, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Кам’янець-Подільський 2010 ббк
jspui/bitstream/123456789/11642/1
  «формування та реалізація грошово-кредитної політики в україні»
jspui/bitstream/123456789/10530/2
  Розвиток методичного забезпечення управління ліквідністю банку
jspui/bitstream/123456789/864/1
  С. С. Доскач аналіз психологічних передумов становлення внутрішньої позиції дорослого у підлітків постановка проблеми
jspui/bitstream/123456789/10520/2
  Організація банківського кредитування споживчих потреб населення
jspui/bitstream/123456789/11664/1
  «механізм та види рефінансування банків центральними банками держав»
jspui/bitstream/123456789/98/1
  В. С. Прокопчук Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність
jspui/bitstream/123456789/951/1
  М. О. Роздобудько, асистент
jspui/bitstream/123456789/10614/2
  Організація короткострокового банківського кредитування юридичних осіб
jspui/bitstream/123456789/10521/2
  Комплексний механізм організації банківського споживчого кредитування
jspui/bitstream/123456789/942/1
  Міністерство аграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет бойко Вікторія Олександрівна
jspui/bitstream/123456789/161/1
  Плекаючи духовність
jspui/bitstream/123456789/211/1
  Абрамович Семен Дмитрович а-116 Біблія як інтертекст європейської філологічної культури навчальний посібник
jspui/bitstream/123456789/10513/1
  Розвиток механізму іпотечного кредитування фізичних осіб
jspui/bitstream/123456789/82/1
  Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
jspui/bitstream/123456789/388/1
  Кушнір І. Г., Доцюк Л. Г
jspui/bitstream/123456789/292/1
  Theoretical Grammar 4 U: Syntax: Навчальний посібник. Укладач уманець а. В
jspui/bitstream/123456789/511/1
  Збірник наукових праць студентів та магістрантів економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка випуск 8
jspui/bitstream/123456789/10515/1
  Оцінка ефективності діяльності банку
jspui/bitstream/123456789/10538/5
  Розвиток та управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку
jspui/bitstream/123456789/295/1
  Методичні рекомендації до практичних занять / Укл.: Пивоваров С. В., Воротняк І. Д. Чернівці, 2009. 63 с. Для студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин
jspui/bitstream/123456789/10537/4
  Удосконалення методів оцінки та управління ризиком в банку
jspui/bitstream/123456789/914/1
  Навчальний посібник І хрестоматія чернівці Чернівецький національний університет 2012 (075. 8) Ббк 87. 7я7
jspui/bitstream/123456789/10416/5
  Практикум Для студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит"
jspui/bitstream/123456789/10604/2
  Удосконалення організаційно-методичних засад банківського іпотечного кредитування
jspui/bitstream/123456789/11667/2
  «державний кредит та його розвиток в україні»
jspui/bitstream/123456789/10571/2
  Формування податкової політики банку та її вплив на ефективність його діяльності
jspui/bitstream/123456789/1001/1
  Сучасні проблеми викладання англійської мови у немовних внз міщенко Ю. В
jspui/bitstream/123456789/529/1
  Методичні рекомендації для студентів факультету «Соціальний менеджмент»
jspui/bitstream/123456789/1605/1
  Робоча програма навчальної дисципліни «технології соціальної роботи»
jspui/bitstream/123456789/383/1
  Марія Олійник ббк 74. 100. 53: 62. 4
jspui/bitstream/123456789/832/1
  Кам’янець-Подільський державний університет В. С. Степанков
jspui/bitstream/123456789/876/1
  Петро Брицький, Євгенія Юрійчук
jspui/bitstream/123456789/538/1
  Методичні рекомендації для студентів факультету «Соціальний менеджмент»
jspui/bitstream/123456789/270/1
  Дарка Пенішкевич Розвиток
jspui/bitstream/123456789/10586/2
  Розвиток методичних засад забезпечення конкурентоспроможності банку
jspui/bitstream/123456789/10627/1
  Удосконалення ризик-менеджменту в системі управління банку
jspui/bitstream/123456789/10618/1
  Розвиток науково-методичного забезпечення управління індивідуальним кредитним ризиком банку
jspui/bitstream/123456789/10260/1
  Розвиток обліку та контролю лізингових операцій банку
jspui/bitstream/123456789/10543/1
  Організація діяльності банку на валютному ринку україни
jspui/bitstream/123456789/11669/1
  «кредит: сутність, функції та сучасні форми прояву»
jspui/bitstream/123456789/10443/1
  «Становлення та розвиток бюджетної системи України»
jspui/bitstream/123456789/10526/2
  Реферат дипломна робота містить 131 сторінку, 14 таблиць, 19 рисунків, список використаних джерел з 72 найменувань, 6 додатків
jspui/bitstream/123456789/11662/1
  «основи організації короткострокового банківського кредитування фізичних осіб»
jspui/bitstream/123456789/10595/1
  Удосконалення інструментарію управління ризиками, що генеруються активами І пасивами банку
jspui/bitstream/123456789/10512/1
  Розвиток методичного забезпечення аналізу
jspui/bitstream/123456789/2906/1
  «Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10. 01. 01 – українська література
jspui/bitstream/123456789/10625/1
  Розвиток науково-методичних підходів до управління споживчими кредитами банку
jspui/bitstream/123456789/11017/1
  Валютний ринок України як складовий сегмент світового ринку
jspui/bitstream/123456789/10619/2
  Формування та реалізація кредитної політики банку
jspui/bitstream/123456789/10566/1
  Розвиток механізму обслуговування банком корпоративних клієнтів
jspui/bitstream/123456789/10467/1
  «Оцінка фінансової стійкості підприємства»
jspui/bitstream/123456789/10529/1
  Удосконалення методів оцінки та управління кредитним ризиком банку
jspui/bitstream/123456789/91/1
  Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисциплини «спортивна медицина»
jspui/bitstream/123456789/10533/2
  Управління діяльністю банку на міжбанківському кредитному ринку україни
jspui/bitstream/123456789/10507/2
  Удосконалення механізму управління фінансовою стійкістю банку
jspui/bitstream/123456789/155/1
  Удовицька Т. А. «Кліпове мислення» молоді: особливості прояву в процесі навчання (до постановки проблеми) / Удовицька Т. А. // Вища освіта України: теорет та наук метод часопис. Дод. Вип. 31
jspui/bitstream/123456789/1330/1
  Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей Харків Видавництво нуа
jspui/bitstream/123456789/10617/1
  Удосконалення методичних засад формування та реалізації інвестиційної політики банку
jspui/bitstream/123456789/453/1
  Конспект лекцій Чернівці Чернівецький національний університет 2010 (075. 8) Ббк 65. 9(4Укр)248. 95я73
jspui/bitstream/123456789/10510/4
  Удосконалення системи ризик-менеджменту в системі управління банком
jspui/bitstream/123456789/61/1
  Моделювання процесу узагальнення в системi автоматичного реферування
jspui/bitstream/123456789/10365/2
  Методичні рекомендації по написанню магістерської (дипломної) роботи студентами спеціальності 03040101 "Правознавство"
jspui/bitstream/123456789/561/1
  Трофімова А. К., студентка 3 курсу економічного факультету Науковий керівник –Олійник Н. Ю
jspui/bitstream/123456789/10480/1
  Розвиток торговельно-економічного співробітництва України з країнами снд
jspui/bitstream/123456789/11591/1
  «Визначення сутності електронних грошей та їх функціонування»
jspui/bitstream/123456789/354/1
  Камінний господар” Лесі Українки як українська інтерпретація світової теми
jspui/bitstream/123456789/10578/1
  Розвиток механізму формування ресурсів банку із депозитних джерел
jspui/bitstream/123456789/11640/1
  Витрати підприємства та шляхи їх оптимізації
jspui/bitstream/123456789/11553/1
  "Формування та реалізація дивідендної політики акціонерного товариства"
jspui/bitstream/123456789/824/1
  Структура семантичного простору публіцистичного інтерв’ю в сучасній німецькій мові саламатіна О. О. Миколаївський національний аграрний університет Зміщення фокусу наукових пошуків з «іманентної»
jspui/bitstream/123456789/10527/1
  Удосконалення підходів до управління проблемними кредитами банку
jspui/bitstream/123456789/11632/2
  «Організація банківського кредитування малого бізнесу»
jspui/bitstream/123456789/184/1
  Валеологія з методикою викладання: конспект лекцій до друку Декан (підпис, дата) Зав кафедри
jspui/bitstream/123456789/10610/2
  Механізм формування витрат банку
jspui/bitstream/123456789/749/1
  В.І. Костащук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в статті розкрито сучасний стан туристичних потоків між Чернівецькою областю України та Італії. Запропоновано статистичні дані про стан іноземного та зарубіжного туризму в
jspui/bitstream/123456789/1067/1
  Навчальний посібник Чернівці Чернівецький національний університет 2012
jspui/bitstream/123456789/2037/1
  Методичні вказівки для виконання та захисту магістерських робіт для студентів спеціальності 03060104
jspui/bitstream/123456789/1205/1
  Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності
jspui/bitstream/123456789/10152/1
  Лізингова діяльність в системі міжнародного бізнесу
jspui/bitstream/123456789/11599/1
  «організація інвестиційного банківського кредитування»
jspui/bitstream/123456789/11571/1
  «витрати банку: сутність та фактори, що їх визначають»
jspui/bitstream/123456789/11539/2
  «комплексне рейтингове оцінювання діяльності банку»
jspui/bitstream/123456789/10319/1
  Пояснювальна записка до випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему «Облік і аудит внутрішньо генерованих нематеріальних активів»
jspui/bitstream/123456789/75/4
  Українська національна державність та її збройний захист (лютий 1917-1920 роки) Боротьба за державність України у 1917-1920 рр
jspui/bitstream/123456789/893/1
  В. Б. Говоруха, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри вищої математики та інформатики
jspui/bitstream/123456789/305/1
  Навчально-методичний посібник Чернівці „ Рута 201 1 Наукове видання Клавдія Йосифівна Кілінська
jspui/bitstream/123456789/688/1
  Розвивальне навчання та його роль у формуванні творчого потенціалу студентів внз равлюк Тетяна Анатоліївна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
jspui/bitstream/316497/27163/1
  Крученик Лілія Богданівна Антитерористична стратегія у системі зміцнення національної безпеки України спеціальність: 18010014 Управління фінансово-економічною безпекою магістерська програма
jspui/bitstream/123456789/2844/1
  Методичні рекомендації для студентів І аспірантів за дсту гост 1: 2006
jspui/bitstream/123456789/2882/1
  Баранник Л. Б., Університет митної справи та фінансів, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри оподаткування Піскова Ж. В
jspui/bitstream/123456789/2304/1
  За порушення митних правил
jspui/bitstream/123456789/15784/1
  «Роль суду у здійсненні правосуддя по цивільних справах»
jspui/bitstream/123456789/738/1
  Б. І. Бабенко, кандидат технічних наук
jspui/bitstream/123456789/1102/1
  Адміністративне та митне право
jspui/bitstream/123456789/866/1
  Комісарик М., Чуйко Г. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку
jspui/bitstream/123456789/14380/1
  " Людський капітал як головний фактор конкурентоспроможності організації "
jspui/bitstream/123456789/15220/1
  Дипломна робота магістра на тему: Методичні засоби активізації
jspui/bitstream/123456789/15319/1
  Міграційної кризи
jspui/bitstream/123456789/13559/1
  Адсорбційна сорідненість кремнеземів та органокремнеземів до амінокислот і аміноспиртів
jspui/bitstream/123456789/2884/1
  Фактори фінансового забезпечення стійкого розвитку підприємств: податковий аспект
jspui/bitstream/123456789/1715/1
  Міністерство освіти І науки україни дніпропетровська державна фінансова академія
jspui/bitstream/123456789/2092/1
  Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
jspui/bitstream/123456789/13525/1
  Атомно-абсорбційне визначення ванадію та нікелю в нафтопродуктах
jspui/bitstream/123456789/1507/1
  Луганського
jspui/bitstream/123456789/14604/1
  Річковий транспорт України
jspui/bitstream/123456789/1261/1
  23 (258) грудень 2012 вісник луганського національного
jspui/bitstream/123456789/1418/1
  Державний заклад
jspui/bitstream/123456789/2999/1
  Господарства
jspui/bitstream/123456789/2588/1
  Трякіна ольга олександрівна
jspui/bitstream/123456789/14603/1
  Система формування дослідницької компетентності учнів 8-11 класів на уроках французької мови у спеціалізованій школі
jspui/bitstream/123456789/846/1
  С. А. Крошка // Заступник директора школи. 2012. № С. 4-10
jspui/bitstream/123456789/1671/1
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Музичне мистецтво»
jspui/bitstream/123456789/499/1
  Протекціонізм і лібералізм
jspui/bitstream/123456789/2095/1
  Управління соціальним розвитком
jspui/bitstream/123456789/2981/1
  Дніпропетровська державна фінансова академія місцеве оподаткування в Україні
jspui/bitstream/123456789/1611/5
  С. В. Савченко; Держ закл. «Луган нац ун-т імені Тараса Шевченка». Старобільськ : Вид-во дз «лну імені Тараса Шевченка», 2017. 139 с
jspui/bitstream/123456789/851/1
  Анотація. Стаття розкриває художні особливості поетики літературного процесу ХХ століття, колорит епохи Срібного століття, можливості вивчення поезії акмеїзму, футуризму, символізму на уроках зарубіжної літератури. Ключові слова
jspui/bitstream/123456789/15434/1
  Лінгвокраїнознавчий аспект як основа формування іншомовної культури при навчанні мови в середній школі
jspui/bitstream/123456789/2609/1
  Організаційні аспекти розвитку гандболу в україні павлюк Ірина
jspui/bitstream/123456789/2081/1
  А. В. Решетніченко, С. М. Серьогін
directory jspui bitstream  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка