13391/3
  Програма новітня історія країн Європи та Америки Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
jspui/bitstream/0564/308/1
  Міністерство освіти І науки україни криворізький педагогічний інститут двнз «Криворізький національний університет»
upload/medialibrary
  Розробка програм з розвитку та модернізації системи водопостачання: стратегічний та операційний підхід
13388/4
  Програма історіографія всесвітньої історії Галузь: 0203 Гуманітарні науки
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/86 АТЕИЗМ РЕЛИГИЯ
  Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 В. Д. Братенші
library/literature/loadliterature/filename
  Збірник матеріалів з української літератури для учнів 7-го класу
  Написання І оформлення письмових робіт з правових дисциплін
ua/library
  Кафедра іноземних мов збірка текстів та завдань з німецької мови до практичних занять для студентів галузі знань 0507 Електротехніка та електромеханіка Модуль №3 «Дискусії на професійні теми І теми навчання
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
upload/medialibrary/8a7
  Методичні рекомендації з підготовки та оцінювання реферату слухача центру підвищення кваліфікації
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Підручники/Корунець Теория и практыка перекладу
  Івана Купала, Маковія

  Є ббк 74. 200. 25 П86 Серія «Класний керівник» заснована 2007
7557/1
  Навчальний посібник (для студентів внз "Театральне мистецтво") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32
ua/library/metod/ukr_1
  Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови професійного спілкування для студентів Інституту економіки
library/literature/loadliterature/filename
  Контрольные вопросы и задания 34 Глава Содержание школьного курса информатики и икт- 36
  Программа утверждена коллегией мо арк от 29. 10. 2003г. №5/5
jspui/bitstream/0564/384/1
  Навчально-методичний посібник (для студентів напряму підготовки 01010201 «Початкова освіта») Кривий Ріг 2015 Міністерство освіти і науки України
upload/medialibrary/a3e
  Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт Київ 2011 Рецензенти
11890/1
  Ковбасенко Юрій Іванович, професор, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри світової літератури робоча програма
7553/1
  Денис шариков
library_files
  Роль шкільної бібліотеки в підвищенні рівня навчально-виховного процесу у світлі сучасних вимог
13177/1
  Робоча програма навчальної дисципліни ділове адміністрування (частина ІІ)
17994/1
  Пояснювальна записка 4 структура програми навчальної дисципліни 6 I. Опис предмета навчальної дисципліни 9 6 ІІ
c/document_library
  Національна академія наук України Інститут фізики конденсованих систем нан україни
jspui/bitstream/0564/338/4
  Методичні рекомендації м. Кривий Ріг 2016 (07) ббк 75. 0
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/87 ФИЛОСОФИЯ
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни у 2 частинах Для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання
11889/1
  Юрій Іванович Ковбасенко, професор, завідувач кафедри світової літератури робоча програма
1777/1
  Становлення І розвиток шкільної літературної освіти
Library
  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму 050701 «Електротехніка та електротехнології»
upload/medialibrary/7d1
  Регламент діяльності центрів зайнятості, як механізм антикризового регулювання зайнятості
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
upload/medialibrary/0a2
  Правила надсилання студентами (слухачами) рефератів, контрольних та курсових робіт електронною поштою, отримання поточних консультацій викладачів з використанням програми Skype
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/New_II
  Концепція життєвого циклу (ЖЦ) підприємства та її використання в побудові системи управління методичні вказівки до вивчення теми Для поглибленого вивчення цієї теми студенти насамперед мають повторити основні поняття та категорії з курсів
c/document_library
  Реферат Звіт складається з 4 розділів, стор., 64 рис., 18 табл
16155/1
  Завдання курсу
upload/medialibrary/e24
  Приклади заповнення електронного листа для надання студентами та слухачами рефератів, контрольних та курсових робіт електронною поштою, а також отримання консультацій з використанням програми Skype
library/Right_menu/Referat/спец. 19.00.03
  Професійної діяльності майбутнього інженера
17806/1
  Білоус Ольга Олегівна, викладач циклової комісії музики і хореографії Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка робоча програма
Librarydocument/Novi_nadhod
  Двнз «криворізький державний педагогічний університет» інформаційний бюлетень випуск 11 №3
16354/3
  Кафедра інформатики «затверджую»
11066/1
  Теоретико-методологічні підходи до вивчення наукового дискурсу Зубченко Олена Сергіївна
13176/4
  Робоча програма навчальної дисципліни ділове адміністрування (частина І)
8834/1
  Програма навчальної дисципліни вступ до спеціальності напрям підготовки 020205 «Образотворче мистецтво»
11654/1
  Програма методика викладання етики та естетики «затверджую»
ua/library
  Навчальний посібник Міністерство освіти та науки України Національний гірничий університет І. С. Полторак Л. О. Колісник Я. О. Лаптурова
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/ДОБРОВСЬКИЙ_Управленческий учет КНЕУ/Verstka
  Роботи студентів
Librarydocument/Bibl_spiski
  Реферування документів як сфера інформаційної діяльності
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/ДОБРОВСЬКИЙ_Управленческий учет КНЕУ/old
  Роботи студентів
library/literature/loadliterature/filename
  Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик і технологій навчання
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Кузьм_нська_Орган_зац_я обл_ку у банках КНЕУ
  Метою дисципліни є засвоєння студентами знань
18317/1
  Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма
17271/1
  Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма
5060/1
  Здоров’язбережувальні технології фізичного виховання дітей дошкільного віку: реалії та перспективи
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
c/document_library
  Національна академія наук України Інститут програмних систем (іпс нан україни) 03187, Київ-187, ін. Академіка Глушкова, 40
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/МУМ_НОВА-САВ_НА_Судово-бухгалтерская экспертиза КНЕУ/шб¬·с тс-¬б- тсїTLлєб-
  Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань наведені в підрозділі 4
c/document_library
  Національна академія наук України Інститут програмних систем (іпс нан україни) 03187, м. Київ-187, пр. Глушкова, 40
13502/1
  Пояснювальна записка І. Опис навчальної дисципліни >ІІ. Мета та завдання навчальної дисципліни
c/document_library
  Національна академія наук України
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/87 ФИЛОСОФИЯ/87.7 ЭТИКА
  Опорний конспект лекцій з дисципліни „ етика таестетик а м. Кременчук 2006 Розді л І. Етик а. Тема предмет етики. Основні етичні вчення. Етос І мораль. Етика як філософська наука
library/МЕТОДИЧКИ/МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ОА/Денне відділення
  Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни математика для економістів
12298/1
  Програма історія літератури англомовних країн
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/staroe
  Методичні вказівки до вивчення теми
upload/medialibrary/944
  Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни положення про організацію навчального процесу в магістратурі
7598/1
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 4 фольклор
16369/3
  Кафедра інформаційних технологій та математичних дисциплін
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Порадники
  Олександр Пономарів Культура слова: мовностилістичні поради
jspui/bitstream/0564/196/1
  У статті викладено результати емпіричного дослідження особливостей становлення глибинного компонента ґендерної ідентичності хлопців у неповній сім’ї в порівнянні з хлопцями із повних
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Довідники
  Юрій Шевельов українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941) Стан І статус
12965/1
  Робоча програма навчальної дисципліни основи формоутворення та конструювання галузь знань 0202 «Мистецтво» для спеціальності 02020701
12967/1
  Робоча програма навчальної дисципліни художнє конструювання галузь знань 0202 «Мистецтво» для спеціальності 02020501
12924/1
  Програма навчальної дисципліни кольорознавство галузь знань 0202 «Мистецтво» для спеціальності 02020701 Дизайн
ua/library
  Програма навчальної дисципліни „Іноземна мова для аспірантів та здобувачів
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Довідники
  «радянська школа»
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Сопко_Бухгалтерський облик
  Бухгалтерського обліку в управлінні а. Концептуальні основи методології бухгалтерського обліку в управлінні Історичні основи
sites/default/files/library
  Розділ Корекційна робота в умовах спеціальних дошкільних і шкільних закладах для дітей з порушеннями опорно-рухового апарата
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Фінансовий облік
  2 Облік коштів на рахунках у банках
17168/1
  Опис навчальної дисципліни
17587/1
  1. Опис навчальної дисципліни
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Фінансовий облік
  Облік фінансових інвестицій економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій Фінансові інвестиції
17565/1
  Програма з дисципліни «Психологія проектної діяльності»
17091/1
  Робоча програма навчального спецкурсу «Теорія і методика вокального виконавства»
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.26 ФИНАНСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ/Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ
  Розділ аналiз оборотного капiталу завдання аналізу оборотного капіталу І його інформаційне забезпечення
library/literature/loadliterature/filename
  Л 36 Левківський М. В. Історія педагогіки: Підручник. Киів, Центр навчальної літератури, 2003. 360с. І8Вм 966-8253-76-0
17141/1
  1. Опис навчальної дисципліни
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури»
17156/1
  Опис навчальної дисципліни
Librarydocument/Bibl_pokazchuku
  Ббк 91. 9 : 63 н 34 Упорядник: О. Б. Поліщук
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/МУМ_НОВА-САВ_НА_Судово-бухгалтерская экспертиза КНЕУ/шб¬·с тс-¬б- тсїTLлєб-
  Тема організація судово-бухгалтерської експертизи
bitstream/0564/400/1
  Імені б. Д. Грінченка на правах рукопису бакум зінаїда павлівна
17161/1
  Опис навчальної дисципліни
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.053 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
  Додаток а втрати робочого часу та чисельність працівників, які знаходилися у вимушених адміністративних відпустках або працювали у режимі неповного робочого часу
12968/1
  Робоча програма навчальної дисципліни художнє проектування галузь знань 0202 «Мистецтво» для спеціальності 02020701
11892/1
  Юрій Іванович Ковбасенко, професор, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри світової літератури робоча програма
15826/1
  Пояснювальна записка Структура програми навчальної дисципліни
13123/1
  3. програма навчальної дисципліни 9
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ
  Н. С. Вітвицька О. Е. Кузьмінська контроль і ревізія Навчально-методичний посібник
16743/1
  Пояснювальна записка робоча навчальна програма «Теоретико-методологічні проблеми психології» визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент
12963/1
  Робоча програма навчальної дисципліни макетування та робота в матеріалі галузь знань 0202 «Мистецтво» для спеціальності 02020701
upload/medialibrary/a0e
  Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
upload/medialibrary/427
  Методичні рекомендації для підготовки дипломних робіт за спеціальністю 13010201 „Соціальна робота
c/document_library
  Національна академія наук України Інститут програмних систем
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Порадники
  Київ Видавництво
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/neponyatnoe
  Концепція життєвого циклу (ЖЦ) підприємства та її використання при побудові системи управління
upload/medialibrary/2b9
  Методичні рекомендації до написання магістерської роботи для студентів
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/neponyatnoe
  Методичні вказівки до написання, розгляду та аналізу кейсів з курсу «Антикризове управління підприємством»
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Свирко_Обл к виконання бюджету
  Об’єктами розробки є інтегрований план рахунків виконання кошторисів
12921/1
  Програма навчальної дисципліни декоративно-прикладне мистецтво
17028/1
  II. програма 10 III. Теми практичних занять 20 IV. Теми лабораторних занять 20 V. Завдання для самостійної роботи 21 VI. Система поточного та підсумкового контролю знань 22 VII. Методи навчання 25 VIII. Методичне забезпечення курсу 26
19962/1
  Кафедра філософії
bitstream/0564/36/1
  Н. М. Малюга Мовознавство: упровадження результатів пізнання
bitstream/0564/390/1
  Монографія Кривий Ріг «Видавничий дім»
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
upload/medialibrary/90f
  Методичні рекомендації до виконання І захисту дипломних робіт слухачами спеціальності 03010201 «Психологія»
12925/1
  Програма навчальної дисципліни психологія кольору
jspui/bitstream/0564/1441/1
  Н. П. Мещерякова актуальні питання методики викладання літератури навчально-методичний посібник
bitstream/0564/1563/1
  Гусейнов)
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/staroe
  Методичні вказівки до вивчення теми
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ
  В. Я. Плаксієнко, доктор економічних наук, професор; В. О. Гуня
jspui/bitstream/0564/406/1
  З. П. Бакум, доктор пед наук, професор, Т. П. Бабенко, аспірант, Криворізький педагогічний інститут двнз «Криворізький національний університет»
18144/3
  I. Мета та завдання навчальної дисципліни «Хорознавство та хорове аранжування»
c/document_library
  Національна академія наук України
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Киндрацька_Бухгалтерський обл_к _ прийняття р_шень в банках
  Методичні рекомендації до вивчення тем роль обліку в системі управління комерційним банком та основи його організації тема охоплює такі питання.  Організація обліку в комерційних банках.  Методологічні основи фінансового обліку в банках
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.26 ФИНАНСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
  Розповсюджувати та тиражувати
library/МЕТОДИЧКИ
  Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням) Галузь знань: 0511 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library/ks/1882/doc
  Указатель личныхъ ииенъ и замічательныхъ мѣстъ и предиетовъ, упоминаемыхъ въ I томѣ „Кіевской
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
upload/medialibrary/618
  Робоча програма навчальної дисципліни Інтелектуальна власність підготовки магістрів
bitstream/0564/1694/1
  Навчальний посібник Міністерство освіти І науки України двнз «Криворізький національний університет»
17712/2
  Удовиченко Лариса Миколаївна, доцент кафедри української літератури і компаративістики, кандидат педагогічних наук робоча програма
library/literature/loadliterature/filename
  Методические указания по составлению коррекционной программы для работы
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Підручники
  Навчальний посібник Видання друге, доповнене й перероблене вінниця "нова книга" 2003
library/literature/loadliterature/filename
  Л 36 Левківський М. В. Історія педагогіки: Підручник. Киів, Центр навчальної літератури, 2003. 360с. І8Вм 966-8253-76-0
library/ks/1907/doc
  Украіксъкого жишшя. 3 діяльности Украінськоі трудовоі
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Словники/Рос-Укр
  С.І. Головащук Росісько-український словник сталих словосполучень Київ Наукова думка 2001
16349/3
  Програма навчальної дисципліни я студент (шифр І назва навчальної дисципліни) Спеціальність
18184/2
  Пояснювальна записка 4 Структура програми навчальної дисципліни
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.26 ФИНАНСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ/Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ
  Аналiз фiнансових результатiв дiяльностi пiдприємства завдання та джерела інформації аналізу фінансових результатів
18180/2
  Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Довідники
  Є. Д. Чак складні питання граматики та орфографії
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
  М. Ф. Аверкина; за наук ред д-ра екон наук, проф. З. В. Герасимчук; Луц нац техн ун-т. Луцьк : рвв луц. Нту, 2015. 492 с рис., табл
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
bitstream/0564/251/1
  Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
library/literature/loadliterature/filename
  Заряна и Нина Некрасовы – Перестаньте детей воспитывать – помогите им расти ббк 8*6
Librarydocument/vernadka
  І. П. Васильків [та ін.]. Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2015. 399 с. (Бібліотека вчителя)
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
  А. А. Коробченко; Мелітоп держ пед ун-т ім. Богдана Хмельницького. Мелітополь : Вид будинок Мелітоп міськ друк., 2014. 308 с
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
bitstream/0564/484/1
  Мова змі як один із виявів культурної свідомості містян (на матеріалі міської періодики) / Т. С. Гарлицька // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб наук праць. – Вип. 10 / гол ред. М. Є
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
library/3_ТЕХНИКА_И_ТЕХНИЧЕСКИЕ_НАУКИ/39_ТРАНСПОРТ/39.5_ВОЗДУШНЫЙ_ТРАНСПОРТ/39.53 САМОЛЁТЫ/39.53-083.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ/УЧЕБН ПОСОБИЯ/ИССЛЕДОВАНИЯ_2
  Уроки авіаційних подій „ Безпека польотів через розслідування подій
Librarydocument/Novi_nadhod
  Навчальна література
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
jspui/bitstream/0564/999/3
  Актуальні проблеми філології І методики викладання мов
bitstream/0564/1629/1
  [376-056. 36] О. А. Балим кзо кбнрц «Перлина»дор (м. Кривий Ріг, Україна) В. І. Марчик
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
jspui/bitstream/0564/37/3
  Міністерство освіти І науки україни криворізький національний університет словник новотворів української мови початку ХХІ століття кривий Ріг – 2005 Словник новотворів української мови початку ХХІ століття
Librarydocument/vernadka
  Л. Н. Овандер; Киев гос ун-т им. Т. Г. Шевченко. Киев, 1966. 22 с
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
library/literature/loadliterature/filename
  Інноваційні технології в освіті Анотований бібліографічний покажчик
  Л. Б. Фесюкова Воспитание сказкой Для работы с детьми дошкольного возраста Глава Методы работы со сказкой
library_science/bibliosvit
  Бібліосвіт : інформ вісн. – Вип. 1 (33) 2010 / [редкол. Г. Саприкін (голов ред.), Т. Сопова (відп ред.), С. Чачко, Т. Якушко]; дз
jspui/bitstream/0564/794/1
  Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів» 23-24 березня 2017 року м. Кривий Ріг
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
  А. В. Глушков; Одес гос экол ун-т. Одесса : тэс, 2015. 283 с рис., табл
Librarydocument/Novi_nadhod
  Навчальна література 0 загальний відділ
bitstream/0564/38/1
  Міністерство освіти І науки україни криворізький державний педагогічний університет
bitstream/0564/265/1
  Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека науково–методичний відділ
jspui/bitstream/0564/284/1
  Ефективність вольових, індивідуально-дозованих навантажень в практиці фізичного виховання школярів
library_files
  Нестандартні форми проведення бібліотечних уроків
bitstream/0564/1673/1
  Л. П. Кадченко, доцент, В.І. Марчик
bitstream/0564/1839/1
  Міністерство освіти і науки України Криворізький державний педагогічний університет Кафедра фізичної культури та методики її викладання
bitstream/0564/2085/1
  ’38+659 013 О. Ю. Арешенкова
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування

  Ббк 74. 200 Д36 Дербеньова А. Г
Librarydocument/Novi_nadhod
  Криворізький педагогічний інститут двнз «Криворізький національний університет» наукова бібліотека інформаційний бюлетень випуск 10 №2
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ
  Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Довідники
  Лариса Масенко Мова і суспільство. Постколоніальний вимір
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
jspui/bitstream/0564/2034/1
  : 378. 147 Викоритання таксономії блума на заняттях з іноземної мови для розвитку критичного мислення студентів
bitstream/0564/371/1
  Практикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 2015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. 2 Укр 9
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Словники/_Українські
  Рецензенти: доктор
library/literature/loadliterature/filename
  Опис досвіду роботи з проблеми: Вчителя англійської мови вищої категорії, методиста Письменської сзш данилюк Ніни Антонівни Смт. Письменне
Librarydocument/vernadka
  О. М. Адаменко [та ін.]; Івано-Франків нац техн ун-т нафти і газу. Івано-Франківськ : Супрун В. П. [вид.], 2015. 207 с рис., табл
Librarydocument/Bibl_pokazchuku
  Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Киндрацька_Бухгалтерський обл_к _ прийняття р_шень в банках
  13. облік операцій в іноземній валюті
library/literature/loadliterature/filename
  Індивідуальний план з інформатики на 1 семестр 2018-2019 н р. 6 клас
library_science/publishing
  М. В. Гоголь – знайомий і незнайомий Авенариус В. П
Librarydocument/vernadka
  Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій
Librarydocument/Bibl_spiski
  Креативність школярів на уроках математики рекомендаційний бібліографічний список літератури
library/literature/loadliterature/filename
  Плани роботи річний план роботи
Librarydocument/Bibl_spiski
  Кдпу бібліотека казка як засіб розвитку дошкільників та молодших школярів
Librarydocument/Novi_nadhod
  Криворізький педагогічний інститут двнз «Криворізький національний університет» наукова бібліотека інформаційний бюлетень випуск 9 №1
Librarydocument/Bibl_spiski
  Свобода І різноманіття
library/ks/1907/doc
  30 ноября 1882 р.— 30 ноября 1907 г
Librarydocument/Bibl_spiski
  Рекомендаційний бібліографічний список літератури Укладач: О. Б. Поліщук, зав сектору інформаційно
372/1
  Українські землі в міжнародних вимірах періоду Пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу
Librarydocument/Period_vidannya
  Періодичні видання, які передплачує бібліотека кдпу І півріччя 2011 року
  Періодичні видання, які передплачує бібліотека кпі ІІ
  Періодичні видання, які передплачує бібліотека кдпу ІІ півріччя 2009 – І півріччя 2010
Librarydocument/Novi_nadhod
  Криворізький педагогічний інститут двнз «Криворізький національний університет» наукова бібліотека інформаційний бюлетень випуск 9 №4
Librarydocument/Bibl_spiski
  Криворізький державний педагогічний університет наукова бібліотека
  39 н.І. за період з 1989 по 2012 рік Укладач: Лебедюк О. О., зав науково-методичного відділу кривий ріг
id/eprint/7493/1
  Про роль ключових компетентностей у сучасній освіті василюк Алла Володимирівна
directory library  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка