structure/library/docs
  Соціологія – наука про суспільство
library/docs/rio/2014
  Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів Медичного інституту спеціальностей 1210001 «Лікувальна справа»
library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини»
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять І самостійної роботи з дисципліни «Складання процесуальних документів»
library/docs/Metod
  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з предмета " Цивільний процес" для студентів
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки до опрацювання навчального матеріалу Вивчення дисципліни «Соціальна екологія»
library/docs/rio/2015
  Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять з курсу «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів напряму підготовки
  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до вивчення предмета «Еніоекологія» для студентів спеціальності 0401 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Філософія» для студентів Медичного інституту
library/docs/rio/2015
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань»
library/docs/rio/2009
  Реферат 6 Зміст 6 Вступ 6
library/docs/rio/2015
  Методичні вказівки для підготовки до семінарських та практичних занять
library/docs/rio/2008
  Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет
  Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Потенціал підприємства формування І оцінювання»
  Р. П. Зорівчак Художній текст є надзвичайно складною структурою. А художній переклад це двоаспектний процес, який знаходиться під впливом численних перемінних факторів, зокрема питання, чи повинен переклад орієнту
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів спеціальностей «Економіка підприємства»
library/docs/rio/2015
  Методичні вказівки до практичних (семінарських) занять із дисципліни «Основи римського приватного права»
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки та завдання до проведення семінарських, практичних занять
library/docs/rio/2015
  Методичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи, виконання курсових робіт із дисципліни «Організація І управління майновою та особистою безпекою підприємця»
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни «Кримінальний процес України»
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з нарисної геометрії для студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій денної форми навчання
library/docs/rio/2015
  Суми Сумський державний університет 2015
library/docs/rio/2007
  Виконання одз має продемонструвати здатність студента застосовувати вивчений теоретичний матеріал для аналізу конкретних політичних процесів, конкретних суб’єктів політичної влади політичних діячів, політичних еліт
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу
library/docs/rio/2015
  Методичні вказівки до практичних робіт у ІV модулі з дисципліни «Web-програмування»
library/docs/rio/2014
  Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять І самостійної роботи з дисципліни «Теорія держави І права»
library/docs/rio/2011
  Методичні рекомендації для аспірантів, стажистів І здобувачів суми Сумський державний університет 2011
library/docs/rio/2015
  Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Господарське право»
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»
library/docs/rio/2014
  Методичні вказівки до виконання звіту з переддипломної практики, науково-дослідної та випускної робіт магістра зі спеціальності
library/docs/rio/2015
  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківське право»
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни " Банківське право" для студентів
library/docs/rio/2014
  Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з курсу «Експлуатація І обслуговування машин»
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів зі спеціальності 030301 «Журналістика» заочної форми навчання
library/docs/rio/2009
  В. Б. Юскаєв слов’янські вірування
library/docs/rio/2015
  Методичні вказівки для самостійної підготовки до семінарських занять із дисципліни «Біотехнології» для студентів спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література»
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Безпека життєдіяльності людини»
library/docs/rio/2013
  Конспект лекцій з дисципліни «Теорія перекладу»
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
library/docs/rio/2014
  Методичні вказівки до семінарських занять із дисципліни «Політекономія»
library/docs/rio/2009
  4 Методичні рекомендації до вивчення тем курсу Тема 1 Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державності
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємства»
structure/library/docs
  За славу, за волю, за козацьку долю…
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Цивільне та сімейне право" для студентів
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки щодо державної атестації студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до лекційних, практичних занять
library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності 030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю»
library/docs/rio/2013
  Програма практики для студентів напряму підготовки 050701
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки та навчальні завдання до практичних занять і самостійної роботи з курсу
library/docs/rio/2014
  Навчально-методичний посібник За загальною редакцією доктора історичних наук, професора О. А. Удода Суми Сумський державний університет
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" для усіх форм навчання
library/docs/rio/2011
  Програма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
library/docs/rio/2008
  Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет
library/docs/rio/2006
  1. Складання конспекту 5 Написання реферату 6
library/docs/Books
  Навчальний посібник для студентів 2-го курсу з розділу " Фізіологія вищої нервової діяльності"
library/docs/rio/2006
  Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання Суми Вид-во Сумду 2006
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт, самостійної роботи та одз з курсу «патентно-кон’юнктурні дослідження»
library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальностей «Журналістика», «Реклама та зв’язки з громадськістю»
library/docs/rio/2006
  Генеалогії моралі
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки та завдання до проведення практичних та семінарських занять з курсу "нотаріат україни"
library/docs/rio/2006
  Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу "кримінальний процес" для студентів спеціальності
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина»
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Адміністративне право»
library/docs/rio/2008
  «Діабетична стопа» для студентів старших курсів (спеціальність 110101 лікувальна справ) лікарів-інтернів, лікарів хірургів
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів спеціальності
library/docs/rio/2015
  Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2015 зміст с
  Методичні вказівки до самостійної роботи із дисципліни «Цивільний процес»
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Юридична деонтологія»
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності 090203, 090203 «Металорізальні верстати та системи»
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з курсу «Інтелектуальна власність»
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних завдань з курсу "Менеджмент персоналу"
library/docs/rio/2013
  І. К. Кобякова
library/docs/rio/2007
  Положення про кваліфікаційні роботи 6 2 основні види наукових робіт 7 1 Оглядові наукові праці 8 2 Теоретичні наукові праці 8 3 Моделювання на еом 9 4 Організація індивідуальної дослідницької роботи 10
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки, завдання І приклади до виконання курсової роботи
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Житлове право» для студентів спеціальностей 060101
  Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки щодо оформлення курсових І дипломних проектів. Інструктивні матеріали для студентів спеціальності 091401
library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки щодо підготовки до семінарів з курсу «Історія української культури»
library/docs/rio/2013
  Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства
library/docs/rio/2014
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне приватне право»
structure/library/docs
  Соборна Україна: від ідеї до сьогодення
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «редагування» для студентів спеціальності 18010019 «Медіакомунікації»
  Методичні вказівки до оформлення курсових робіт з дисципліни технологічні основи електроніки
library/docs/rio/2007
  5 програма практики І методичні вказівки 13
library/docs/rio/2012
  3222 навчально-методичні матеріали із загальної стилістики для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» заочної форми навчання
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи «Розрахунок структури електромагнітних полів»
  Методичні вказівки до практичних І семінарських занять із дисципліни "Проектний аналіз" для студентів спеціальності 030504 «Економіка підприємства»
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до виконаня та оформлення курсової роботи 3 дисципліни " Системи та методи прийняття рішень" для студентів заочної та дистанційної форм навчання
library/docs/rio/2008
  Гострі шлунково – кишкові кровотечі актуальність теми
library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки до оформлення документації під час виконання курсових та дипломних проектів зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство»
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент у виробництві»
library/docs/zvity
  Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями якісний та кількісний склад кишкової мікробіоти у дітей раннього віку, хворих на пневмонію, асоційовану з тимомегалією
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності "Маркетинг"
library/docs/Books
  Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» для студентів спеціальності
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до вивчення курсу «Ландшафтна архітектура» для студентів спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
library/docs/zvity
  Звіт про науково-дослідну роботу Організація та принципи діяльності судової влади України: сутність, поняття, сучасний стан діяльності та шляхи оптимізації адміністративно-правових засад формування позитивного іміджу
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни "Банківське право" для студентів спеціальностей 060101, 030402 "Правознавство"
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до використання мультимедійних засобів навчання
library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право»
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Об'ємні гідро- і пневмомашини та передачі" для студентів напряму 0902 "Інженерна механіка"
library/docs/rio/2014
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Митне право» для студентів спеціальності 030401 «Правознавство»
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
library/docs/rio/2014
  Методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи із дисципліни "Фінанси" для студентів спеціальності 030504 «Економіка підприємства»
library/docs/rio/2015
  Конспект лекцій з дисципліни «Історія реклами» для студентів спеціальності 030302
library/docs/rio/2010
  Навчальний посібник з курсу "Інтелектуальна власність" для студентів усіх спеціальностей
library/docs/rio/2013
  Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О. Ф. (Суми, 2426 квітня 2013 р.) Том 1 Суми Сумський державний університет 2013
library/docs/rio/2015
  Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Захист прав суб’єктів господарської діяльності»
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять із дисципліни «Правове забезпечення безпеки підприємств в Україні»
library/docs/rio/2016
  Методичні вказівки до практичних занять із теми «Організація стоматологічної допомоги населенню України»
structure/library/docs
  Споконвіку було Слово з прадавніх джерел
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до практичних І самостійних робіт для студентів ІІ курсу спеціальності "Журналістика" денної форми навчання
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни «Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень»
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
library/docs/rio/2011
  Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет
library/docs/rio/2010
  Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності
library/docs/rio/2015
  Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 05020101
library/docs/Books
  Сумський державний університет Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
  Конспект лекцій з епідеміології розділу «організація протиепідемічних заходів при надзвичайних ситуаціях» для студентів 5-го курсу вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації напряму 1101
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Проектування хімічних підприємств та основи сапр»
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «фізика конденсованого стану матеріалів»
library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Наукові основи вибору матеріала та прогресивних зміцнюючих технологій»
library/docs/rio/2013
  Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів та студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання
  Зміст аблова О. К., Коценко К. Ф., Лукаш І. М
library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «економіка іі» для студентів-магістрів за спеціальністю
library/docs/Books
  Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет тести з англійської мови для учнів гімназій, студентів та аспірантів усіх спеціальностей денної форми навчання суми Видавництво СумДУ
library/docs/rio/2009
  Мета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики
structure/library/docs
  За славу, за волю, за козацьку долю…
library/docs/rio/2015
  Методичні вказівки до практичних (семінарських) занять із дисципліни «Цивільне право України»
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних і контрольних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
library/docs/rio/2013
  Балацького О. Ф. (Суми, 2426 квітня 2013 р.) Том 3 Суми Сумський державний університет 2013
library/docs/rio/2008
  Плани семінарських занять з курсу «логіка» з методичними вказівками до їх підготовки, прикладами завдань та рішень для студентів гуманітарного факультету спеціальності «Правознавство» денної форми навчання
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання одз з дисципліни
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
library/docs/Books
  Євген Гуцало Олень Август
library/docs/rio/2013
  Сумський державний університет міжнародно-правове забезпечення стабільності та безпеки суспільства
library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки до проходження виробничої практики „ Догляд за хворими
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Технологія автоматизованого оброблення інформації»
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни "Технологія автоматизованого оброблення інформації"/укладачі: І. В. Баранова, К. А. Омеляненко. Суми : Сумський державний університет, 2013. Модуль 82с
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних І самостійних робіт (теми: «Романтизм», «Реалізм») для студентів спеціальності «Журналістика»
library/docs/rio/2013
  Сумський державний університет екологічний менеджмент у загальній системі управління збірник тез доповідей
  Методичні рекомендації до практичних занять з оздоровчого фітнесу з дисципліни «Фізичне виховання»
library/docs/rio/2014
  І. М. Лицур д-р екон наук, старш наук співроб., провідний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку Державна установа Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Н
library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки до індивідуальної роботи з дисципліни " Практика перекладу з англійської мови " для студентів спеціальності 020303 "Переклад"
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системи комп’ютерного дизайну»
library/docs/Metod
  Тестові завдання з курсу
library/docs/rio/2007
  Програма І тестові завдання з курсу "історія україни"
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки " диференціація індивідуальних форм в англійській мові" з навчальної дисципліни „ Граматичні проблеми перекладу"
library/docs/rio/2013
  Сумський державний університет науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів кафедри фізичного виховання І спорту
library/docs/rio/2008
  Тема. В. Симоненко „витязь молодої української поезії (О. Гончар)
library/docs/rio/2015
  Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки Вправи для самоконтролю
library/docs/rio/2015
  Марина набок українська усна народна творчість
library/docs/rio/2014
  Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Українська література»
library/docs/rio/2017
  Методичні вказівки з дисципліни «Медична хімія» (в таблицях і схемах) для студентів за спеціальністю 1201
library/docs/rio/2007
  Завдання 1 Ознайомлення з інтерфейсом і керуванням палітрам
library/docs/Metod
  Методичні вказівки з дисципліни «Англійська мова»
library/docs/rio/2013
  Балацького О. Ф. (Суми, 2426 квітня 2013 р.) Том 4 Суми Сумський державний університет 2013
library/docs/rio/2008
  Урок І завдання І прочитайте подані нижче слова, пам`ятаючи про правила читання голосних та їх словосполучень, а також сполучень приголосних букв
library/docs/Books
  Іван Котляревський. Енеїда
library/docs/rio/2013
  Матеріали, розміщені у збірнику, будуть корисними для студентів, аспірантів, науковців і фахівців галузі інформаційних технологій
library/docs/rio/2015
  Сумський державний університет навчальні матеріали
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія української журналістики»
library/docs/rio/2013
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системи комп’ютерного дизайну»
directory library docs  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка