study
  Організація самостійної роботи учнів Шишкіна Л. М. Викладач вищої категорії, старший викладач
main/study/abstracts
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту укра ї ни Національний авіаційни й університет Кафедра аеронавігаційних систем допустити до захисту завідувач кафедри В. П. Харченко " " 2013 р. Дипломна робота
  Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі
  Дипломна робота (пояснювальна записка) Випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Тема: Дослідження пропускної здатності аеропорту Гостомель Виконавець: Жежель М. С
  На виконання дипломного проекту студента Садового Павла Геннадійовича Тема проекту: «Супутникова система посадки контроль цілісності джерел далекомірних вимірів глобальної навігаційної системи»
  Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі
study
  Реферат 3 Вступ 4 1 Причини Великої французької буржуазної революції 6
main/study/abstracts
  Розв’язання потенційно конфліктних ситуацій у повітряному русі при тренажерній підготовці
  Дипломна робота (пояснювальна записка) Випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Тема: Дослідження пропускної здатності аеропорту Гостомель Виконавець: Жежель М. С
study
  Сім'я, родина найвища цін­ність на Землі, яка робить життя кожної людини щасливим, повноцін­ним, плідним
main/study/abstracts
  Система самоорганізації руху повітряних кораблів за концепцією
study
  Шишкіна Л. М. Викладач вищої категорії, старший викладач. Самоосвіта педагога- необхідність сучасного суспільства
  Реферат на тему: Українське мовознавство XI -xvii ст студентки 506 групи факультету англійської мови Поліщук Олени
  Реферат на тему: Українське мовознавство XI -xvii ст студентки 506 групи факультету англійської мови Поліщук Олени
  Урок із спец предметів: Методичний посібник. Алчевськ: впу-40, 2012. 50с
main/study/abstracts
  Візуалізація супутнього сліду при заході на посадку
  На виконання дипломного проекту студента Садового Павла Геннадійовича Тема проекту: «Супутникова система посадки контроль цілісності джерел далекомірних вимірів глобальної навігаційної системи»
  «Програмний імітатор польоту повітряного судна за сигналами радіонавігаційних систем»
  «Програмний імітатор польоту повітряного судна за сигналами радіонавігаційних систем»
  Маршрути прибуття на основі застосування методу зональної навігації
  Тренажери для вдосконалення професійно важливих розумових здібностей авіадиспетчера
  Тренажери для вдосконалення професійно важливих розумових здібностей авіадиспетчера
files/study_akit
  Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу Мікропроцесорні засоби систем управління
study
  Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття
  Організація проектної діяльності учнів у мережах. Етапи роботи над телекомунікаційним проектом.,,,,,,,,,,,,5
ua/study/osvtny_protses_/polozhennya
  Тимчасове положення
main/study/abstracts
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет кафедра аеронавігаційних систем допустити до захисту завідувач кафедри Харченко В. П. 2013р. Дипломний проект
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет кафедра аеронавігаційних систем допустити до захисту завідувач кафедри Харченко В. П. 2013р. Дипломний проект
study
  1.Історія написання „Хіба ревуть воли”
main/study/pages/3
  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів
main/study/abstracts
  Розв’язання потенційно конфліктних ситуацій у повітряному русі при тренажерній підготовці
  «Запобігання зіткнень безпілотних літальних апаратів»
  «Запобігання зіткнень безпілотних літальних апаратів»
files
  Тема Обладнання комп’ютерних мереж
main/study/abstracts
  Дипломний проект (пояснювальна записка) випускника освітньо-кваліфікаційного рівня " Спеціаліст" Тема: „ Канали передачі даних системи asterix " Розробила: Луценко Наталія Володимирівна
  Застосування концепції спільного прийняття рішень в аеропортах України
  Засоби та системи контролю за рухом на площі маневрування літаків
  Телетрафік с исте
dif_files/study_work_docs
  Положення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки Надано чинності наказом ректора академії № від " " 2011 р. Одеса 2011
main/study/abstracts
  Прогнозування ризику зіткнення повітряних суден
  Автоматизація процесу управління готовністю операторів аеронавігаційних систем
main/study/portfolio
  Програма навчальної дисципліни "Системи авіаційного електрозв’язку"
study
  Вступ сучасна лінгвістика активно вирішує проблеми ефективної комунікації, вивчає жанри міжособистісного спілкування й особливості їхнього функціонування
main/study/abstracts
  Системи професійного відбору авіадиспетчерів
  Системи професійного відбору авіадиспетчерів
  «Інтегрована система відображення польотної інформації для літаків малої авіації»
  Прогнозування ризику зіткнення повітряних суден
  Дипломна робота (пояснювальна записка) випускника освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" Тема: Моделювання потенційно конфліктної повітряної ситуації у диспетчерському тренажері Виконавець: Повознюк М. О
  Система самоорганізації руху повітряних кораблів за концепцією
  Дипломна робота (пояснювальна записка) випускника освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" Тема: Моделювання потенційно конфліктної повітряної ситуації у диспетчерському тренажері Виконавець: Повознюк М. О
  «Підсистема відображення повітряної обстановки на базі геоінформаційної системи»
  «Підсистема відображення повітряної обстановки на базі геоінформаційної системи»
  «Інтегрована система відображення польотної інформації для літаків малої авіації»
  Пояснювальна записка випускника освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня " Спецiалiст" Тема : „ Контрольно-коригуюча станцiя системи посадки " Розробив: Iльящук Д. С. Керiвник: Мелкумян В. Г
  Пояснювальна записка випускника освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня " Спецiалiст" Тема : „ Контрольно-коригуюча станцiя системи посадки " Розробив: Iльящук Д. С. Керiвник: Мелкумян В. Г
study
  Сьогодні, як ніколи широко усвідомлюється відповідальність суспільства за виховання підростаючого покоління
  Міністерство освіти та науки Украіни ону ім. Мечникова
study/word-docs
  Модульні технології як засіб підвищення якості навчання Методичний посібник Шишкіна Людмила Миколаївна
ua/study/files
  Навчально-методичний посібник для майбутніх магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи»
main/study/abstracts
  Дипломний проект (пояснювальна записка) випускника освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" Тема: Система гарантованого розв’язання конфліктів повітряних кораблів Спеціальність
  "Поліпшення процедур та методика вдосконалення заходження на посадку та посадки"
ua/study/infopak
  За напрямом підготовки «філософія» вступ
main/study/abstracts
  "Поліпшення процедур та методика вдосконалення заходження на посадку та посадки"
  "Спостереження за повітряним рухом за допомогою ads-bсистеми"
ua/dopmat/5/study-programm
  Навчальний посібник для студентів за спеціальністю 193 «Землеустрій та кадастр»
main/study/abstracts
  Засоби та системи контролю за рухом на площі маневрування літаків
ua/study/infopak
  За спеціальністю «філософія» вступ
main/study/abstracts
  Дипломний проект (пояснювальна записка) випускника освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" Тема: Модернізований курсовий канал навігаційно-посадочної аппаратури повітряних суден Спеціальність
  Ефективність повітряного руху в зоні маневрування
main/study/portfolio
  Програма навчальної дисципліни "Мережі та бази даних"
main/study/abstracts
  Автоматизація процесу управління готовністю операторів аеронавігаційних систем
  Дипломний проект (пояснювальна записка) випускника освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" Тема: Модернізований курсовий канал навігаційно-посадочної аппаратури повітряних суден Спеціальність
main/study/portfolio
  Програма навчальної дисципліни "Основи теорії математичного моделювання"
files/study_akit
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни математичне програмування та дискретна математика для студентів спеціальності «Системи автоматики І управління»
ua/study/infopak
  За освітньою програмою «середня освіта (здоров’я людини)» вступ
main/study/portfolio
  Програма навчальної дисципліни "Математичні методи оптимізації в системах керування і обслуговування"
  Програма навчальної дисципліни "Основи теорії прийняття рішення "
main/study/pages/61
  Програма навчальної дисципліни «Управління безпекою авіації»
main/study/pages/27
  Програма навчальної дисципліни "Безпека польотів"
main/study/abstracts
  Телетрафік с исте
files/study_akit
  Форма № н 04 Міністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет Кафедра комп’ютерних систем управління «затверджую»
main/study/portfolio
  Програма навчальної дисципліни "Схемотехніка та автоматизоване проектування"
study
  1. Психолог як наука
study/Plans
  Урок у нмк мовленнєві зразки лексика граматика читання
study
  Урок виробничого навчання
  «Визначення режиму обробки та обробка зовнішніх циліндричних і торцевих поверхонь»
201705/files/04_Other/Study/Informatica/Shapovalov/Lects
  Урок побудуємо таким чином, план: Основні елементи електронної книги. Аркуші. Клітинки, діапазони клітинок та їх адреси
study/presentations
  Міністерство освіти та науки Управління освіти та науки Луганської держадміністрації Луганський художньо-промисловий професійний ліцей
study/Plans
  Календарно тематичне планування уроків англійської мови на І семестр навчального року у 6 класі вчителя англійської мови

  Англійська мова, 8 клас, Tема уроку: Давайте пригадаємо
study
  "Технологія та устаткування газового зварювання." Розробив майстер
  Інтегративні методи
weblibs/study-papers
  Перелік типових питань щодо Старого Заповіту в Біблії
study
  Сучасний урок у професійній школі
uploads/editor/3859/337224/sitepage_99/files
  Проект „Teraz Wrocław" некомерційна ініціатива мерії та вищих навчальних закладів Вроцлава (Польща)
study
  Основні складові підвищення якості професійно- практичної підготовки
  Уроку виробничого навчання з теми: «Лицювання вертикальних поверхонь на сухих сумішах способом
directory main study  


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка