media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій підприємства»
media/imperavi
  Атестаційної роботи
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками
upload/medialibrary
  Розробка програм з розвитку та модернізації системи водопостачання: стратегічний та операційний підхід
media/abstract/1
  «М і жнац і ональн і шлюби»
  Роль аварії чаес у розвитку патології щитовидної залози
media
  Хельсинкский фонд по правам человека польша
media/library/category/statti
  Велика Хартія Епохи Знань” як дорожня карта встановлення світового панування
upload/medialibrary/8a7
  Методичні рекомендації з підготовки та оцінювання реферату слухача центру підвищення кваліфікації
storage/app/media/tdo
  Звіт про підвищення кваліфікації на курсах «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі»
mediares/file
  Домашнє завдання
media/library/category/pidruchniki
  Акціонерні товариства на фондовому ринку України
media/library/category/statti
  Панчук Ірина Олегівна, магістр права, здобувач кафедри історії та теорії держави і права Національного університету «Острозька академія»
  Особливості правової ідеології у перехідних суспільствах (транзитних демократіях): в контексті досвіду вітчизняного державотворення
  Аналіз політико-правових аспектів громадянської правосвідомості
media/abstract/1
  Вступ Ознаки та критерії діагностики захворювання
  1. Демосфен – вершина ораторського мистецтва Стародавньої Греції
upload/medialibrary/a3e
  Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт Київ 2011 Рецензенти
predmety/matematyka/media/files
  Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики
media/abstract/1
  "Українська мова державна мова України. Сучасний статус української літературної мови" Виконав студент І курсу 9-ї групи, медичного факультету, спеціальність: Лікувальна справа
predmety/ekonomika/media/files
  Схвалено комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України
media/library/category/pidruchniki
  Основні аспекти діяльності інститутів спільного інвестування в Україні
predmety/slovo/media/files
  Використання творчості письменників рідного краю на уроках словесності та в позаурочній роботі
wp-content/uploads/2014/08
  Замки і палаци України
media/library/category/knmzd
  «Політична економія»
  «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах»
static/media/uploads
  Програма нормативної навчальної дисципліни Системи формування наукових публікацій робоча навчальна програма
media/recommendation/1
  Методичні рекомендації Запоріжжя 2005 (07) Методичні рекомендації склали
upload/medialibrary/7d1
  Регламент діяльності центрів зайнятості, як механізм антикризового регулювання зайнятості
upload/medialibrary/0a2
  Правила надсилання студентами (слухачами) рефератів, контрольних та курсових робіт електронною поштою, отримання поточних консультацій викладачів з використанням програми Skype
biblioteka/media/files/Рекомендаційна_бібліографія
  Іван Франко це розум і серце нашого народу. Це боротьба, мука і передчуття щастя України. України і людськості
static/media/uploads/bachelor
  Програма навчальної дисципліни «створення І опрацювання аудіо»
  Програма навчальної дисципліни «створення І опрацювання відео»
media/library/category/pidruchniki
  Особливості торгівлі цінними паперами
predmety/slovo/media/files
  Валентин чемерис аравійська пустеля
static/media/uploads/bachelor
  Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України»
upload/medialibrary/e24
  Приклади заповнення електронного листа для надання студентами та слухачами рефератів, контрольних та курсових робіт електронною поштою, а також отримання консультацій з використанням програми Skype
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «культурологія»
wp-content/uploads/2014/08
  Програма курсу "Інформатика" 5-9 класи Мета курсу "
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права Київ Мета та завдання навчальної дисципліни
  Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми економічної психології спеціальність 03010201 «Психологія»
media/library/category/pidruchniki
  Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку України
-/media/files/1/4
  Містичне місто бога божественна історія І життя пречистої діви марії
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни 8-н міжнародний менеджмент напрям підготовки або спеціальність 8
  Робоча програма навчальної дисципліни екзистенціальна психологія та психотерапія Спеціальність 03010201 «Психологія»
wp-content/uploads/2014/08
  Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків світової літератури в 6 класі
media/for-class-t/1tvh
  Парагвай, Угорщина, США прага, с. Шевченкове, Ужгород,Полтава
media/library/category/pidruchniki
  Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку
  Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами
biblioteka/media/files/виставки квітень-трав
  130 років від дня смерті Миколи Івановича Костомарова
biblioteka/mediateka
  План-конспект уроку з курсу «Українська література 10 клас» з теми «Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст. Вступ». Тема заняття Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст. Вступ. Мета заняття
media/library/category/navchalni-posibniki
  Вступ до етнополітології
media/files/simejne
  Віддати Весілля
media/library/category/pidruchniki
  Оцінка вартості цінних паперів
  Національна депозитарна система України
  Оподаткування операцій з цінними паперами
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Комп’ютерні мережі» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
static/media/uploads
  Програма навчальної дисципліни. Уад, 2016. 18 с. Розробник: Васюта С. П., к т. н., старший викладач Рецензенти
media/2012/09/23/23
  Методичні рекомендації щодо визначення рівня виконання вимог, яким повинна відповідати дитячо-юнацька спортивна школа для одержання відповідної категорії, що додаються
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»
media/abstract/1
  План: Вступ Взаємодія "лікар-пацієнт"
media/library/category/knmzd
  Університет економіки та права
media/library/category/knmzd/rpnd
  Психології робоча програма навчальної дисципліни вікова психологія європейська кредитно-трансферна система  Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік Мета та завдання навчальної дисципліни
media/library/category/statti
  Системний підхід до забезпечення продовольчої безпеки
  Понятійні аспекти продовольчої безпеки як складової національної безпеки України
media/library/category/materiali-konferentsij
  Картунов О. В. доктор політичних наук, професор
predmety/ekonomika/media/files
  Програма предмета «Економіка» для учнів 1-12 класів Пояснювальна записка
media/library/category/statti
  Стратегія функціонування системи економічної безпеки підприємства

  Ключові новації проекту Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2016 році
wp-content/uploads/2014/08
  Урок № Науки, що вивчають природу. Методи вивчення природи
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Кримінологія» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни "економічна теорія" напрям підготовки 030503 Міжнародна економіка
upload/medialibrary/944
  Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни положення про організацію навчального процесу в магістратурі
wp-content/uploads/2014/08
  План-конспект уроку природознавства (5 клас) Тема. Ґрунт, його значення. Утворення грунту. Властивість грунту. Догляд за грунтом
files/menu_r2/media
  Концепція регіонального проекту «формування медіа та інформаційної грамотності»
media/library/category/pidruchniki
  Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі»
  Робоча програма навчальної дисципліни гендерна психологія університет «крок», 2013 рік київ 2013
media/documents
  Закон україни про соціальний діалог в Україні (Відомості Верховної Ради України
media/library/category/statti
  Ресурсне забезпечення продовольчої безпеки
media/lecture/1
  Механізми психосоматичних взаємовпливів. Психосоматичні реакції та психосоматичні захворювання
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
  Робоча програма навчальної дисципліни організація діяльності психологічної служби в бізнесі
predmety/trudove/media/files
  Пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми
media/abstract/1
  Висновок Список використаної літератури
media/upload/file
  Рішення для сільського водопостачання в україні
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції»
Media/documents
  11 клас. Профільний рівень
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність»
media/library/category/navchalni-posibniki
  Вступ до етнополітології: науково-навчальний посібник. К. 1999. 300 с
media/library/category/pidruchniki
  Економічна безпека торговців цінними паперами на фондовому ринку України
  Антимонопольне законодавство на фондовому ринку
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія політичних та правових вчень» Київ – 2012 Підпис розробника
  Вищий навчальний заклад Університет економіки та права
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
  Програма навчальної дисципліни п 9 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності напрям підготовки
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Всесвітня історія» Київ – 2012 передмова комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
media/library/category/knmzd/rpnd
  Дипломної освіти інститут Європейська кредитно-трансферна система Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік
media/library/category/knmzd
  «Вступ до спеціальності Міжнародна інформація»
  Вищий навчальний заклад Університет економіки та права “крок” Коледж економіки, права та інформаційних технологій
media/library/category/pidruchniki
  Оптимальне управління портфелем фінансових активів
  Фінансові обчислення
-/media/files/1/4
  Николай вояковський шляхами наших прочан
media/library/category/statti
  Аналіз інноваційного розвитку промислових підприємств
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально методичного забезпечення дисциплини
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «культурологія»
media/library/category/materiali-konferentsij
  Актуалізація І вдосконалення вивчення «культурології» та «історії української культури» для запобігання міжкультурних конфліктів досліджено поняття «культурологія»
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «релігієзнавство»
  Робоча програма навчальної дисципліни інформаційні технології в психології спеціальність 03010201 «Психологія»
media/library/category/pidruchniki
  Практичні аспекти проведення приватизації в Україні
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни зоопсихологія та порівняльна психологія європейська кредитно-трансферна система Університет «крок», 2013 рік Стадник В. А., 2013 рік
uprav1/media/files
  Стратегічний менеджмент у науково-методичній роботі
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах» напрям підготовки: 030204 «Міжнародна інформація»
wp-content/uploads/2014/08
  Групи слів за походженням: власне українські і запозичені (іншомовного походження) слова
upload/medialibrary/a0e
  Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
upload/medialibrary/427
  Методичні рекомендації для підготовки дипломних робіт за спеціальністю 13010201 „Соціальна робота
wp-content/uploads/2014/08
  Методичні рекомендації щодо використання системи вправ
media/abstract/1
  План: Вступ Відомості про життя І. П. Котляревського Передумови розвитку нової літератури І. П. Котляревський – засновник нової української літератури. Його поема “Енеїда” Особливості гумору у творах Котляревського Значення творчості І
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Програмування на Java» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
wp-content/uploads/2014/08
  Краса і багатство української мови (вступ)
media/library/category/statti
  В. Г. Алькема доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управлінських технологій, Університет економіки та права «крок» М.І. Копитко
upload/medialibrary/2b9
  Методичні рекомендації до написання магістерської роботи для студентів
media/library/category/knmzd
  «Міжнародні відносини та світова політика»
media/library/category/statti
  Понятійні аспекти продовольчої безпеки як складової національної безпеки України
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни 15У «Конкурентна політика держави»
uploads/media/content
  Рішення Вченої ради Прат «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
wp-content/uploads/2014/08
  Урок української літератури в 6 класі
  Програма гуртка «стежинками цікавої математики»
  Конкурсу «Учитель року-2001» в номінації «Світова література»
media/library/category/statti
  І. О. Чернозубкін
upload/medialibrary/90f
  Методичні рекомендації до виконання І захисту дипломних робіт слухачами спеціальності 03010201 «Психологія»
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни загальна психологія напрям підготовки 030102 «Психологія»
  Робоча програма навчальної дисципліни міжнародні фінанси
media/library/category/knmzd
  «Введення в сучасні інформаційні технології»
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародна торгівля" напрям підготовки 030503 Міжнародна економіка
  Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
storage/app/media/doc/2013
  Методичні вказівки до бібліотечно-бібліографічних занять з розділу «Основи інформаційної Культури»
media/2015/09/17/6
  «Країна замків та фортець»
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «релігієзнавство»
  Робоча програма навчальної дисципліни «релігієзнавство»
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Операційні системи» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
media/abstract/1
  План: Вступ походження українського козацтва. Фактори, що зумовили формування козацького шару козацтво головна руйнівна І керівна сила в боротьбі українського народу за національне І соціальне визволення козацтво як державно-освітня сила
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «культурологія»
  Робоча програма навчальної дисципліни історія держави та права україни київ
media/diplom/files/pages
  О. В. Дзера доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент напрН
media/library/category/metodichni-vkazivki
  Методичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 050101 «Комп’ютерні науки»
php_uploads/files/books
  «Телебачення спецоперацій» Історія інформаційного терору в українському телеефірі у викладі аналітиків та експертів „Телекритики”
biblioteka/media/files/Рекомендаційна_бібліографія
  Варто ознайомитися Список рекомендованих статей з фахових періодичних видань 2017 року
media/library/category/knmzd
  Вищий навчальний заклад Університет економіки та права “крок” Коледж економіки, права та інформаційних технологій
media/diplom/files/pages
  Ліфарева Н. В. Психологія особистості: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 240 с
upload/medialibrary/618
  Робоча програма навчальної дисципліни Інтелектуальна власність підготовки магістрів
media/files
  22 февраля 2007 года В. Е. Шудегов
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «ринкові дослідження»
media/diplom/files/pages
  Криміналістика навчальний посібник
media/library/category/statti
  Копитко М. І. Рейдерство як проблема для функціонування бізнесу в україні

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут журналістики Кафедра історії журналістики Медіакритика
wp-content/uploads/2018/03
  «Медіакультура» Укладач: Кондакова Любов Геннадіївна, керівник гуртка «Медіакультура» Будинку дитячої та юнацької творчості Мелітопольської районної ради Запорізької області 2017 рік пояснювальна записка
media/diplom/files/pages/інтелектуальна властність і комп
  Інтелектуальна власність
media/library/category/knmzd/rpnd
  Форма № н 04 (крок) Вищий навчальний заклад Університет економіки та права
  Робоча програма навчальної дисципліни історія України напрям підготовки або спеціальність 071 Облік І оподаткування
media/library/category/knmzd
  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «основи охорони праці» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
  «Українська мова за професійним спрямуванням»
media/abstract/1
  І. Мовленнєвий етикет
predmety/slovo/media/files
  Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни економіка підприємства напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»
2017-2018/programu
  Мелітопольської районної державної адміністрації запорізької області
media/diplom/files/pages
  Предмет та система аграрного права зарубіжних країн Титульний лист план
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «Основи філософських знань/Людина І світ»
media/diplom/files/pages
  Методичні вказівки до вивчення тем курсу, пропонуються плани семінарських занять, навчальні завдання, контрольні питання тощо
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни 7гн «Культурологія/Художня культура»
predmety/pravo/media/files
  Пояснювальна записка Необхідність запровадження курсу «Етикет та етика»
files/menu_r2/media
  Програма «Медіаосвіта»
Mediaosvita
  Навчальний посібник «Медіаосвіта та медіакультура в зош»
media/library/category/statti
  Статья посвящена исследованию практических
Cms_Data/Contents/barinova_math/Media/rozrobkiyrokiv
  Застосування похідної
media/library/category/knmzd/rpnd
  Робоча програма навчальної дисципліни «Конфліктологія»
-/media/files/1/4
  Введення до Біблії. Старий Завіт Антоніо Джірланда
  Спасенні надією про християнську надію spe salvi енцикліка вселенського архиєрея бенедикта XVI
media/diplom/files/pages
  Кримінологія загальна І Особлива частини Підручник Міністерство освіти І науки України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Кримінологія
biblioteka/media/files/Рекомендаційна_бібліографія
  Інформація це відомості про документи (книги, статті, електронні ресурси тощо), необхідні і достатні для їх пошуку, відбору та використання, а також для повідомлення, рекомендації та популяризації
  Івано-Франківськ 2016 Бібліотека Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
-/media/files/1/4
  Києво-могилянська академія
  Книга розміщена на сайті
  Редакційна група Юрій Підлісний, Петро Гусак, Ігор Леньо, о. Юрій Коласа
biblioteka/media/files/Виставки
  Для вчителів фізики та астрономії, вихователів, класних керівників рекомендована література
-/media/files/1/4
  Єпископ Калліст православний шлях
predmety/geo/media/files
  Соціально-економічна географія світу
media/2015/09/03/7
  День фізичної культури і спорту 2015 Комп’ютерні ігри
-/media/files/1/4
  Введення до Біблії. Новий Завіт Антоніо Джірланда
wp-content/uploads/2014/08
  Урок з природознавства Глинисто-щебенюваті ґрунти Криму Що таке ґрунт Василь Докучаєв
media/diplom/files/pages
  Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти
wp-content/uploads/2014/08
  З використанням підручника
  № уроку Дата Тема (сфери) спілкування Мовленнєві функції Лексика Граматика Dive
biblioteka/media/files/Рекомендаційна_бібліографія
  Варто ознайомитися Список рекомендованих статей з фахових періодичних видань 2017 року
predmety/slovo/media/files
  Уроків. Тема Розділ Джерела Вступ Оригінал і переклад. Види перекладів
biblioteka/media/files/Рекомендаційна_бібліографія
  Варто ознайомитися Список рекомендованих статей з фахових періодичних видань 2017 року
media/6e/41/26
  Уроках іноземної мови Фесенко Т. О проблемна тема: " Використання ікт технологій з метою удосконалення комунікативних компетенцій учнів" 10/28/18
biblioteka/media/files/Рекомендаційна_бібліографія
  Інформація це відомості про документи (книги, статті, електронні ресурси тощо), необхідні і достатні для їх пошуку, відбору та використання, а також для повідомлення, рекомендації та популяризації
wp-content/uploads/2014/08
  Имя прилагательное как часть речи
dokuwiki/_media/uk/ressources
  Урок 1 Діалог знайомство
biblioteka/media/files/Рекомендаційна_бібліографія
  Варто ознайомитися Список рекомендованих статей з фахових періодичних видань 2017 року
Cms_Data/Contents/barinova_math/Media/rozrobkiyrokiv
  Уроку з алгебри і початків аналізу в 11класі Тема. Первісна та її властивості.( урок з алгебри в 11 класі ). Мета
biblioteka/media/files/Рекомендаційна_бібліографія
  Інформація це відомості про документи (книги, статті, електронні ресурси тощо), необхідні і достатні для їх пошуку, відбору та використання, а також для повідомлення, рекомендації та популяризації
wp-content/uploads/2014/08
  № уроку Тема вступ (2 години)
  Распределение
  Календарно-тематичне планування уроків російської мови 6 клас (курс 2-9) для шкіл з українською мовою навчання
uploads/media/content
  Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
wp-content/uploads/2014/08
  Замки і палаци України
  Конспект уроку природознавства в 5 класі Тема. Людина і Всесвіт. Астрономія наука, що вивчає Всесвіт. Мета
biblioteka/media/files/Бюлетні
  Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
predmety/geo/media/files
  «Затверджую»
wp-content/uploads/2014/08
  Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником
predmety/geo/media/files
  7 клас (70 год, 2 год на тиждень)
media/library/category/knmzd
  Університет економіки та права
biblioteka/media/files/Рекомендаційна_бібліографія
  Урок до гончарної майстерні : нетрадиційне заняття / О. С. Луцук // Трудове навчання в школі. 2017. №1 С. 70-72
wp-content/uploads/2014/08
  Програма з трудового навчання Блок Технологія виготовлення вишитих виробів
media/diplom/files/pages
  Чопівська К. Г. Судова медицина: [Підручник для студентів мед. С89 вузів] / В. В. Білкун, Л. Л. Голубович, П. Л. Голу- бович та іи

  Конспект уроку для учнів 8 класу за темою "Mass Media in Ukraine" Цілі уроку
biblioteka/media/files/Рекомендаційна_бібліографія
  Урок під мікроскопом : відвідання та аналіз уроку / О. Сахно // Заступник директора школи. 2017. № С. 16-26
  Варто ознайомитися Список рекомендованих статей з фахових періодичних видань 2017 року
  Інформація це відомості про документи (книги, статті, електронні ресурси тощо), необхідні і достатні для їх пошуку, відбору та використання, а також для повідомлення, рекомендації та популяризації
biblioteka/media/files/Виставки
  Чорна сповідь моєї Вкраїни 26 листопада День пам’яті жертв голодоморів
biblioteka/media/files/Рекомендаційна_бібліографія
  Інформація це відомості про документи (книги, статті, електронні ресурси тощо), необхідні і достатні для їх пошуку, відбору та використання, а також для повідомлення, рекомендації та популяризації
wp-content/uploads/2014/08
  Урок 34 Тема. Чарльз Диккенс. «Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями»
  О. М. Авраменко, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Г. К. Дмитренко, викладач української мови й літератури Гімназії «Троєщина» Конспект
  Вступ до історії. Пропедевтичний курс
  Урок 37 Тема. Духовное возрождение Эбинизера Скруджа. Особенности композиции произведения Ч. Диккенса
-/media/files/1/4
  Книга розміщена на сайті
biblioteka/media/files/Рекомендаційна_бібліографія
  Інформація це відомості про документи (книги, статті, електронні ресурси тощо), необхідні і достатні для їх пошуку, відбору та використання, а також для повідомлення, рекомендації та популяризації
wp-content/uploads/2014/08
  Особливості викладання музичного мистецтва в п’ятому класі
mediaeco/wp-content/uploads/sites/2/2015/04
  Екранна агресія: знати, щоб вберегтися
media/2015/03/30/11
  Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»
media/diplom/files/pages
  У підручнику досліджуються філософсько-історичні чинники виникнення судового представництва
-/media/files/1/4
  Книга розміщена на сайті
  Книга розміщена на сайті
  Божий палець у бога все можливе
predmety/slovo/media/files
  Пояснювальна записка за концепцією розвитку гуманітарної сфери України, яка є пр
-/media/files/1/4
  "не бійся, мале стадо". Про духовну боротьбу в сучасному світі
biblioteka/media/files/Бюлетні
  Художня література 63. 3(4Укр)6 ад 242. Історія мужності, братерства та самопожертви
Multimedia
  Узагальнення та повторення вивченого матеріалу за 1 семестр
ped_prakt_5_kyrs/files/2012/Stratiy_tvorche_ta_zvit_z_praktuku/Sait/files
  Тема заняття: «Відео-технології мультимедіа. Формати відео файлів. Програмне забезпечення відеомонтажу» Мета
media/library/category/knmzd
  ” Вищий навчальний заклад університет економіки та права “крок” затверджую
biblioteka/media/files/Рекомендаційна_бібліографія
  Інформація це відомості про документи (книги, статті, електронні ресурси тощо), необхідні і достатні для їх пошуку, відбору та використання, а також для повідомлення, рекомендації та популяризації
  Інформація це відомості про документи (книги, статті, електронні ресурси тощо), необхідні і достатні для їх пошуку, відбору та використання, а також для повідомлення, рекомендації та популяризації
uploads/editor/3472/142310/sitepage_227/files
  План проведення заходів до місячника бібліотеки в нво №28
wp-content/uploads/2014/08
  Генріх Гейне (1797-1856) «Задзвени із глибини…». Зв’язок із фольклором (пісня)
  О видах проверки учебных достижений учащихся по русскому языку в 6 классе школ с украинским языком преподавания
biblioteka/media/files/Бюлетні
  Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
wp-content/uploads/2014/08
  Глазова О. П. Українська мова: підруч для 5 кл загальноосвіт навч закл. /О. П. Глазова
  Календарно-тематичне планування «Історія України (Вступ до історії) 5 клас»
predmety/khimiya/media/files
  Посадова інструкція завідуючого кабінетом хімії
wp-content/uploads/2014/08
  Олена Полякова, методист нмц
media/library/category/knmzd
  Вищий навчальний заклад університет економіки та права
wp-content/uploads/2014/08
  Методичні рекомендації щодо роботи за новим
biblioteka/media/files/Виставки
  Князь духу
wp-content/uploads/2014/08
  Уроків за програмою «музичне мистецтво»
media/library/category/statti
  Досвід використання сучасних аудіовізуальних матеріалів з інтернет ресурсу youtube
biblioteka/media/files/Рекомендаційна_бібліографія
  Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
5.105.61.250=_30935-toshcheva_n._g._saratov_media-manipulirovanie_obshchestvennym_soznaniem.docx
  Медиа-манипулирование общественным сознанием
directory media  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка