method_kabinet/biblioteka.php/Інклюзивна освіта
  І. Структура та етапи наукового дослідження проблеми підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії
method_kabinet/biblioteka.php/Посібники
  Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
  Національне виховання учнів: регіональний аспект (з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області) Частина ІІ рівне – 2012 ббк 74. 200
docum/disciplin/KVT
  Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напрямку підготовки 6051003 «Приладобудування»
assets/files/zbirniki/methodical
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни «загальна екологія»
method_kabinet/biblioteka.php/Посібники
  Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
method
  Управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації Обласна бібліотека для дітей ім. В. Лягіна «Дитячі бібліотеки області в цифрах і фактах. 2015 рік»
data/2
  Теоретичного навчання
method_kabinet/biblioteka.php/Наукові розробки
  Гуманістично-психологічний підхід в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами
jspui/bitstream/123456789/2705/3
  Державний вищий навчальний заклад
method_kabinet/biblioteka.php/Інтернет-ресурси
  Тематичний інтернет-навігатор
method
  В. Лягіна Читаюча дитина – надія нації
server/ukrainian/method
  Планування роботи шкільного методичного об’єднання вчителів української мови, світової та української літератури
depository/methodics
  Програма комплексної практики з фаху для студентів спеціальності 02010501
jspui/bitstream/123456789/9449/2
  Національний університет фізичного виховання І спорту україни на правах рукопису пилипей леонід петрович
method
  Управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації Обласна бібліотека для дітей ім. В. Лягіна «Дитячі бібліотеки області в цифрах і фактах. 2013 рік»
page/mm
  Програма та навчально-методичні матеріали до курсу для студентів 2 курсу спеціальностей
new/doc_kafedr
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «вступ до мовознавства»
method_kabinet/biblioteka.php/Інклюзивна освіта/Матеріали онлайн-семінару «Професійна майстерність педагога як вирішальна умова для стійкого успіху інклюзивного навчання».
  Метод проектів: сутність та умови застосування
new/doc_kafedr
  Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни «вступ до мовознавства»
  Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
sites/facultet-emt/kafedra-filosophi/methods
  Методичні рекомендації до практичних занять Укладачі: В. В. Хміль А. М. Малівський О. П. Варшавський Для студентів
method_kabinet/biblioteka.php/Педагогічний досвід освітян Рівненщини/Українська мова та література/Конференція у Млинові до 200-річчя Т. Г. Шевченка
  "Із Кобзарем у серці" (Розвиток інтересу школярів до вивчення життя і творчості Т. Г. Шевченка засобами літературного краєзнавства)
new/doc_kafedr
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основи усного перекладу" для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 02030304 „Переклад"

  Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт для магістрів усіх форм навчання
new/doc_kafedr
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
_ld/0
  Криворізька загальноосвітня

  Литература к истории вопроса
docs
  Відділ освіти Сокальської рда сокальський районний методичний кабінет
new/doc_kafedr
  Курс лекцій з навчальної дисципліни " риторика" для студентів І курсу денної та заочної форм навчання
library_science/methodical
  Дз «Державна бібліотека України для юнацтва»
new/doc_kafedr
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "проблеми перекладу науково-технічної літератури" для студентів ІV курсу денної форми навчання
  Методичні вказівки та програма проведення виробничої (перекладацької) практики для студентів V курсу денної форми навчання
method/bak/2
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «основна іноземна мова: практична граматика»
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/pptamtn/gusev/method/day
  «методологія та методи наукових досліджень» Лекційні заняття, їх тематика, зміст І обсяг
depository/methodics
  Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи за напрямом підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
uploads/repository/psyhiatr/methodical_recommendations_ukr_stud
  Методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів
new/doc_kafedr
  Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство німецької мови»
  Курс лекцій з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання
downloads
  Методи дослідження тексту в сучасній лнгвістиці
methodology
  Міністерство освіти І науки україни н а к а з
method_kabinet/biblioteka.php/Наукові розробки
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Нагорна О. Б. Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
files/methoda/2012-06-26
  «Екологічний бумеранг»
method
  2014 рік Оглядово-аналітичний бюлетень
method/semynary
  Вихватнюк Наталія Іванівна
depository/methodics
  Програма комплексної практики з фаху для студентів 4 курсу
methods
  Я. А. Коменський Процес адаптації молодих учителів до навчальної діяльності значною мірою залежить від того, хто буде поруч із молодим учителем, стане його наставником, підтримає його, допоможе знайти правильне рішенн
method_kabinet/biblioteka.php/Посібники
  Вчимося жити здоровими Науково – методичний посібник Друге видання Рівне 2011
ukrainian
  Методичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури
depository/methodics
  Методичні рекомендації до вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і практика референтської та офісної діяльності»
  Програма асистентської практики для студентів спеціальності 02010501
method_kabinet/biblioteka.php/Посібники
  Капітула Ірина Василівна, вчитель вищої категорії зош №18, м. Рівне Методичний посібник містить матеріали роботи обласного науково-творчого колективу: цілі та завдання колективу, орієнтовний план
wp-content/uploads/2014/12
  Методичні рекомендації щодо проведення відкритого заняття
materials
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади»
depository/methodics
  Методичні вказівки з написання та оформлення для студентів другого курсу за напрямом підготовки 020105
420/UKR/Praktichni zanyattya/Methodichni recomendacii
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
wp-content/uploads
  Національна академія внутрішніх справ
text/programms
  Робоча програма з навчальної дисципліни Методика навчання географії Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
text/lessonn_plan
  Міністерство освіти і науки України Полтавський національний педагогічний університет
new/doc_kafedr
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство англійської мови»
sites/default/files/pages
  Методичні вказівки до виконання звіту з науково-технічної роботи студента для студентів спецiальностi для студентiв спецiальностi 080407 «Комп'ютерний еколого економічний моніторинг»
method/mag
  Програма навчальної дисципліни зіставна лінгвокультурологія спеціальність 02030304 Переклад
data/2
  Методика розробки інноваційного уроку у закладах професійної освіти кардіян Т. М
method_kabinet/biblioteka.php/Посібники
  Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра корекційної освіти
method
  Управління культури Миколаївської облдержадміністрації Обласна бібліотека для дітей ім. В. Лягіна «Дитячі бібліотеки області в цифрах і фактах. 2010 рік.»
isu/pub/method
  Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності у Хмельницькому національному університеті
new/doc_kafedr
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "порівняльна граматика англійської та української мов" для студентів ІІ курсу денної та заочної
method/konkurs
  Просування книги та розвиток читацької культури в дитячому середовищі
workmethod
  Урок вивчення нового матеріалу За програмою для середньої загальноосвітньої школи
method_kabinet/biblioteka.php/Посібники
  Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Тезаурус методичного працівника
work_folder
  Методичні рекомендації до обласного краєзнавчого конкурсу учнівської молоді «Я пам’ятаю! Я пишаюсь!»
methodology
  Лекція до самостійної роботи за темою: «теоретичні та методичні засади навчання професії за інтегративно-модульною технологією»
_ld/0
  Педагогічна майстерність
wp-content/uploads/2017/04
  Двф/І. 02 Методологія та організація наукових економічних досліджень Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Методологія та організація наукових економічних досліджень»
electroni
  Навчально-методичний посібник з контрольними завданнями для студентів-заочників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації
new/doc_kafedr
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство англійської мови»
  Курс лекцій з навчальної дисципліни " прагматичні аспекти послідовного двостороннього перекладу" для студентів ІV курсу денної форми навчання
method/semynary
  Шаповалова Л. М. зав. Новоселівською б/ф Роль бібліотеки у формуванні розвитку творчих здібностей юних користувачів
bitstream/123456789/19578/1
  Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
method_kabinet/biblioteka.php/Посібники
  Методист інклюзивна освіта: наукові засади, проблеми та перспективи впровадження в загальноосвітній навчальний заклад
methodology
  Програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні
new/doc_kafedr
  Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
method_kabinet/biblioteka.php/Інклюзивна освіта
  Корекційні технології, методики та методи у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами
data/4
  Уроках виробничого навчання з професії «слюсар з ремонту автомобілів»
ua/kafedra/kafedra_tkfn/programs
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавр
new/doc_kafedr
  Методичні вказівки щодо написання дипломної роботи для студентів V курсу денної
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
method
  Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна система підвищення кваліфікації бібліотекарів, що обслуговують дітей як один із головних напрямків науково-методичної роботи
storage/files/methodologicals/15519
  Кожна пригода до мужності дорога, а мрія у кожного в серці живе
method
  Управління культури Миколаївської облдержадміністрації Обласна бібліотека для дітей ім. В. Лягіна «Дитячі бібліотеки області в цифрах і фактах. 2011 рік»
student/doc
  “київський політехнічний інститут”
method/bak/1
  1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи
sites/default/files/newsfiles
  Методичні рекомендації щодо підготовки І захисту курсових робіт, дипломів бакалавра та магістра Київ 2016 Зміст Зміст 2
wp-content/uploads/2014/12
  Методичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури
doslidrob
  "Сіль -це добро, чи зло?"
method_kabinet/biblioteka.php/Інтернет-ресурси
  Електронні бібліотеки
method/skype
  Скайп – семінар
method/bak/4
  Вступ мета І завдання самостійної роботи
method/semynary
  Практикуму: «Дитячі бібліотеки сьогодні : нові можливості, нова якість обслуговування»
method/bak/3
  1 Наука як система уявлень про світ
method
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "проблеми перекладу науково-технічної літератури" для студентів ІV курсу денної форми навчання
method/skype
  Звіт групи №2 ( Баштанська, Веселинівська, Миколаївська рдб, Дитяча бібліотека-філія №2 цбс м. Первомайська). Підготувала модератор Скрипник Наталія Олексіївна
method
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "порівняльна граматика англійської та української мов" для студентів ІІ курсу денної та заочної
420/UKR/Praktichni zanyattya/Methodichni recomendacii
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
bitstream/lib/25099/1
  Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Диференціальна психологія»
data/1
  1 теоретичні засади професійно-практичної підготовки у закладах професійної освіти
method/bak/2
  Робоча програма навчальної дисципліни міжкультурна комунікація
  Програма нормативної дисципліни фундаментальної підготовки бакалаврів зі спеціальності 035 Філологія (Переклад)
Method
  Грицук Наталя Підрядні словосполучення
data/2
  Ефективний урок шлях до педагогічної майстерності
server/Humanities/Foreign_Language/Methodological_Guide_Teacher/Author's_workshops
  Матеріали підготували вчителі Ріненської зош №27 Рівненської міської ради
method
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія англійської мови»
method_kabinet/biblioteka.php/Педагогічний досвід освітян Рівненщини/Українська мова та література/Конференція у Млинові до 200-річчя Т. Г. Шевченка
  Мотиваційна складова еволюції жіночих образів у творчості Т. Г. Шевченка
420/UKR/Praktichni zanyattya/Methodichni recomendacii
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
method/bak/1
  1 Загальні засади літературознавства Література як історичний процес
data2/10
  Ресторанного господарства
method_kabinet/biblioteka.php/Посібники
  Методичні рекомендації щодо побудови профорієнтаційного заняття з учнями початкових класів. Представлений дидактичний та роздатковий матеріал
data2/2
  Дніпропетровський регіональний центр професійно-технічної освіти Активізація пізнавальної діяльності майбутніх
method
  Методичні вказівки та програма проведення виробничої (перекладацької) практики для студентів V курсу денної форми навчання
method/semynary
  Формування у дітей любові до книги, читання та бібліотеки
method/bak/2
  1 Теми та погодинний розклад практичних занять і самостійної роботи
methodology
  Правила прийому до птнз" Наказ мон україни "Про організацію навчально виробничого процесу в птнз" Наказ мон україни " Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти"
method/skype/prezent1
  Бібліофорсаж "Азбука безпеки"
method_kabinet/biblioteka.php/Наукові розробки
  Вісник №17 кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти за 2015 рік у номері: Виховуємо в дусі громадянськості. «Програма у дусі громадянськості»
method
  Управління культури Миколаївської облдержадміністрації Обласна бібліотека для дітей ім. В. Лягіна «Дитячі бібліотеки області в цифрах і фактах. 2012 рік»
method_kabinet/biblioteka.php/Журнали/Всеукраїнський журнал географія та основи економіки в сучасній школі
  Здійснення науково-методичної підтримки інновацій у шкільній географічній освіті рівненщини
server/math/method
  Акмеологічні підходи до реалізації виховної мети на уроках математики
method_kabinet/biblioteka.php/Журнали/Всеукраїнський журнал географія та основи економіки в сучасній школі/Сокол
  Сокол Тетяна Костянтинівна працює вчителем географії у Рівненській гуманітарній гімназії з 1993 року. Тетяна Костянтинівна вчитель-методист, відмінник освіти України, переможець обласних конкурс
method_kabinet/biblioteka.php/Посібники
  Рівне 2011 «Справжнє виховання дитини у вихованні самих себе»
files/method
  Методична комісія слюсарних професій Голова комісії Харитонюк І. С. Проблема над якою працює комісія
method_kabinet/biblioteka.php/Журнали/Всеукраїнський журнал географія та основи економіки в сучасній школі/Сокол
  Урок на тему північна америка. Загальні
data2/7
  Управління дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального захисту,позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих навчальних закладів i науки Державний навчальний заклад
method_kabinet/biblioteka.php/Посібники
  Капітула Ірина Василівна, вчитель вищої категорії зош №18, м. Рівне Методичний посібник містить матеріали роботи обласного науково-творчого колективу: цілі та завдання колективу, орієнтовний план
method_kabinet/biblioteka.php/Педагогічний досвід освітян Рівненщини/Українська мова та література/Конференція у Млинові до 200-річчя Т. Г. Шевченка
  Формування ключових компетентностей школярів у процесі вивчення творчості Т. Г. Шевченка
method_kabinet/biblioteka.php/Наукові розробки
  Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
method/mag
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «практика усного перекладу з основної іноземної мови»
method/skype
  Звіт групи №3 Березанська, Братська, Єланецька, Казанківська рдб., Підготувала модератор Громова Ірина Вікторівна, заступник директора Березанської цбс з питань обслуговування дітей
method_kabinet/biblioteka.php/Інклюзивна освіта/Матеріали онлайн-семінару «Професійна майстерність педагога як вирішальна умова для стійкого успіху інклюзивного навчання».
  Сім складових підтримки інклюзивної освіти
methodology
  Актуальні сучасні ікт. Електронні дидактичні тести
method/bak/1
  Методичні вказівки є складовою частиною навчально-методичного комплексу для вивчення курсу другої іноземної мови призначені для студентів І курсу напряму 020303
method_kabinet/biblioteka.php/Інклюзивна освіта
  Аксіома” 2009 ббк: 74. 3 Г. 12 Рецензенти: Синьов В. М
method_kabinet/biblioteka.php/Наукові розробки
  Вісник №16 кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти за 2015 рік у номері
server/Humanities/Foreign_Language/Methodological_Guide_Teacher/Author's_workshops
  Впровадження інтерактивних методів на уроках англійської мови
method_kabinet/biblioteka.php/Педагогічний досвід освітян Рівненщини/Математика/Досвід вчителя математики Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар» Остапчук Л.С/Конспекти уроків
  Урок 2 Тема. Предмет комбінаторики. Правила добутку. Мета: ознайомити учнів з особливостями комбінаторних задач, научити учнів узагальнювати суттєві ознаки і
data2/3
  «Приготування оладок та млинців»
method_kabinet/biblioteka.php/Посібники
  Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Національне виховання учнів: регіональний аспект
storage/files/methodologicals/30735
  Олійник Борис Ілліч При народженні: Борис Ілліч Олійник
data/1
  І водії, і пішоходи є учасниками дорожнього руху. Тому слід сформувати інтерес до проблеми культури водіння
method_kabinet/biblioteka.php/Інклюзивна освіта/Матеріали онлайн-семінару «Професійна майстерність педагога як вирішальна умова для стійкого успіху інклюзивного навчання».
  Модернізація освітньої галузі. Особливості організації інклюзивного навчання
data2/8
  Інноваційний урок виробничого навчання у закладах професійної освіти
methodology
  "Інноваційні педагогічні технології. Технологія вибору раціональних методів навчання"
method
  Управління культури Миколаївської облдержадміністрації Обласна бібліотека для дітей ім. В. Лягіна Оглядово-аналітичний бюлетень Миколаїв
files/method
  Крутова О. В голова мк, викладач спецдисциплін спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
method/bak/1
  Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
data/2
  2 Зір І його характеристики. Зорові ілюзії. Психофізіологічні якості водія курова Н. Ю
educate-method
  Клас Предмет Завдання
  Клас Предмет Завдання
method/skype/prezent1
  Уроки тітоньки Сови" Виконавець: Вініченко Данута Іванівна, заступник директора по роботі з дітьми Братської цбс "
method_kabinet/biblioteka.php/Журнали/Всеукраїнський журнал географія та основи економіки в сучасній школі
  О.І. Марців, вчитель географії Рівненської вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ степенів Гра завжди розвивала фантазію людини, виводила її за межі сірого світосприйняття, дозволяла легко знаходити рішення
method_kabinet/biblioteka.php/Інклюзивна освіта/Матеріали онлайн-семінару «Професійна майстерність педагога як вирішальна умова для стійкого успіху інклюзивного навчання».
  Статья посвящаеться проблемам организации учебного
method_kabinet/biblioteka.php/Наукові розробки
  Вісник науково-дослідницької лабораторії інклюзивної освіти
  Вісник №12 кафедри корекційної освіти 2013 рік у номері
method_kabinet/biblioteka.php/Педагогічний досвід освітян Рівненщини/Українська мова та література/Конференція у Млинові до 200-річчя Т. Г. Шевченка
  Т. Г. Шевченко: аспекти вивчення творчості в сучасній школі
method_kabinet/biblioteka.php/Наукові розробки
  Вісник №9 кафедри корекційної освіти 2011 рік у номері
docs/2016
  Інформація про наявність електронної бібліотеки Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою з/п Найменування навчальної дисципліни
directory method  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка