images/Portal/Kafedra_vnutrishnoi_medycyny_3_ta_medsestrynstva/Medychnyj_fakultet/Sestrynska_sprava/3_kurs_ms/Socialna_ta_medychna_reabilitaciya/Metodychni_rekomendacii_studentam
  Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
documents
  Нетрадиційні методи оздоровлення
bitstream/123456789/17593/1
  Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «внутрішній аудит»
server/elementary_School/Metoduchni_poradu
  Зміст Вступ Компетентнісний підхід як чинник формування особистості
files
  Методичні вказівки з підготовки та оформлення
file.php/1/moddata/forum/4/79
  Методичні вказівки щодо оформлення курсових та магістерських робіт для студентів факультету інформатики
upload/files
  Вимоги до оформлення заявок розроблення технічного завдання та його складових частин
bitstream/123456789/17595/1
  Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Контроль І ревізія»
jspui/bitstream/123456789/8754/3
  Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять
bitstream/123456789/17591/1
  Методичні вказівки для проведення практичних заннять з дисципліни «Контроль І ревізія»
metod_litera
  Н. В. Радченко Розвиток навички читання молодших школярів
jspui/bitstream/123456789/10603/2
  Розвиток науково-методичних підходів до управління проблемними кредитами в банку

  Методичні рекомендації для вивчення курсу «Молекулярна фізика» за кредитно-модульною системою для студентів 2 курсу напрямку підготовки 040203 Фізика
Metod/stati
  О. В. Боровиков використання авс-аналізу в сфері маркетингу джерела та значення методики авс-аналізу
bitstream/123456789/17676/1
  Методичні вказівки до самостійної роботи дисципліни «Введення в спеціальність»

  Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету Сумдпу ім. А. С. Макаренка Суми-2009 зміст вступ 2
Metod
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів всіх форм навчання напряму
bitstream/123456789/17592/1
  Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
Metod
  «Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці»
ftp_access/content/Metoduchna_robota/Metoduchni-rozrobku
  Велосипедний туризм
Files/Metod
  Лабораторна робота №1 Загальна будова пасажирського автомобіля
413/UKR_413/INTERNATURA_413/INTERNY_ZAG. PRACT.-SIM. MED
  Кафедра шкірних та венеричних хвороб
jspui/bitstream/123456789/11316/3
  Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи Для студентів 1 курсу спеціальності "Право" всіх форм навчання
bitstream/123456789/17594/1
  Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
Kurs1
  Навчально-методичний посібник з курсу "історія україни"

  Методичні рекомендації щодо здійснення роботи по темі: «Наступність роботи днз І школи»
pub/kpi/pedagogica
  Щодо вивчення дисципліни
ksm/books
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «системне програмування»
DOC/2013zv
  Творчий характер, максимальна активність діяльності педагогів
sites/default/files
  По проведенню занять з екології в живій природі екологічна стежка
bitstream/123456789/15822/1
  Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «введення в спеціальність»
wp-content/uploads/2016/05
  Методичні рекомендації Бершадь, 2015 Упорядник: Цісар Алла Михайлівна методист Бершадського медичного коледжу
viddil-naukovo-metodichniy/KNIGI/Klin_Biohimiya/metod_materialy
  Клінічна ферментологія
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_11
  Проблема методу філософії Нового часу
data/ukr/Myzijka
  Методика вивчення твору з хором. Елементи хорового звучання”
bitstream/123456789/15821/1
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «введення в спеціальність»
Diplom
  Методичні вказівки по дипломного проекту з напряму 050701 090603) "Електротехнічні системи електроспоживання " Укладач: зав кафедри, докт техн наук, професор Щокін В. П
file/metod
  Олена тютюнникова

  Використання методу проектів у виховній роботі
data/ukr/Filosofiya
  Реферат на тему: " Поняття субстанції та проблема методу пізнання у філософії Нового Часу. Емпіризм та раціоналізм"
teachers/gerasimenco/history_room/gurt
  Педагогічне кредо
files/literature/2884
  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи і технології»
Metod
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів всіх форм навчання напряму
res/chemistry/Metod_Rada
  1. Вимоги до змісту і структури робочої програми навчальної дисципліни Зразок оформлення титульної сторінки (1-3 курси)
images/department/buchuchet/stories/doska
  Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 030509 "Облік і аудит"
wp-content/uploads/2015/03
  Методичний посібник студентам історичного факультету з написання та оформлення курсових І дипломних робіт одеса – 2015

  «Посадка на робочому місці водія. Прийоми дій органами керування і сигналізації»
metod_rozrobki/rozrobki
  Розвиток рухової активності дітей дошкільного віку
bitstream/123456789/17590/1
  Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «внутрішній аудит»
jspui/bitstream/123456789/832/1
  Кам’янець-Подільський державний університет В. С. Степанков
bitstream/123456789/18884/1
  Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Управління інноваційними проектами»
server/elementary_School/Metoduchni_poradu
  Зміст Вступ Компетентнісний підхід як чинник формування особистості

  Конкурс «Учитель року 2016»
userfiles/ufiles/Konspekti
  Родинного виховання
d/665844/d
  Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів освітній ступінь «магістр» галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

  Методичні рекомендації для вивчення курсу «Фізика ядра атома» за кредитно-модульною системою для студентів 3 курсу напрямку підготовки 0
Kurs2
  Програма курсу "Економічна історія" для економічних вузів передбачає вивчення розділу "Економічна історія зарубіжних країн"
metodoser/matem/Zalevska
  Древнє містечко берестечко
2015/OSVITA_2016
  Методичні рекомендації для проведення гурткових занять у стилі флоризму. Різні типи занять до теми «Робота з природним матеріалом»
ftp_access/content/Metoduchna_robota/Metoduchni-rozrobku
  Міні-путівник м. Ужгород 2005 рік
files
  Програмно-цільовий метод формування та виконання місцевого бюджету
sites/default/files
  Методика написання наукової статті
Metod_Rozrobky
  З предмету “Засоби комп’ютерних інформаційних мереж”
Disciplines/Metodika proektuvannya
  Методика проектування в наукових дослідженнях сеп лекції для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності 05070103„Електротехнічні системи електроспоживання”
media/2012/09/23/23
  Методичні рекомендації щодо визначення рівня виконання вимог, яким повинна відповідати дитячо-юнацька спортивна школа для одержання відповідної категорії, що додаються
METODY4NI_RECOM/3_KURS/6_SM_VESNA_2015/Bioetyka_biobe
  Тема: Біоетика: предмет, мета і задачі в системі охорони здоров’я. Історія професійної медичної етики, нооетики. Біоетика і становлення національної системи охорони здоров’я в Україні
pub/kpi/history_of_ukraine
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів для усіх напрямків підготовки (спеціальностей) студентів
bitstream/123456789/20536/1
  Кафедра психології у виробничій сфері навчально-методичний комплекс щодо вивчення дисципліни „Загальна психологія”
2016/metod
  «Гірчить Чорнобиль, через роки гірчить »
bitstream/123456789/17952/1
  Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра для студентів спеціальності
file/view/Metodika.doc/483606258
  Навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник для студентів вищих навчальних закладів
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/tolkachova/2piv/metodika_vih_rob_v_dot/day
  Завдання та зміст літньої педагогічної практики
images/department/civillaw/doc
  Методичні рекомендації по написанню магістерської (дипломної) роботи студентами спеціальності 03040101 "Правознавство"
OBYAVA/kbis.metod.mater
  Про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення
2016/metodist
  Програма для закладів позашкільної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів
bitstream/123456789/2553/1
  Навчально-методичний посібник для позааудіторної роботи студентів ІV курсу медичного факультету за спеціальністю «Стоматологія»
METOD 4 kurs
  Програма переддипломної практики для студентів освітньокваліфікаційного рівня
images/department/buchuchet/Files
  Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту випускних робіт, їх орієнтовну тематику, визначають мету і завдання, структуру роботи, а також вимоги до її написання

  Метод проектів як інноваційна форма дослідницької діяльності учнів Допитливість – це одна із незмінних і визначених характеристик сильного інтелекту
cpkmain/cpkmsevastopol/DocLib2
  Покажчик літератури за темою «Ґендерна політика в Україні»
docs/metodrecom/uchdeyat
  Методические рекомендации по преподаванию предмета «Украинский язык»
server/physics_astronomy/metod_scarb/metodyka
  Створення середовища для самореалізації та всебічного розвитку особистості через використання сучасних інформаційних технологій на уроках фізики
metodoser/pochkl
  Формування і розвиток комунікативної компетентності молодших школярів
jspui/bitstream/123456789/2151/3
  Навчально-методичний посібник Для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання Суми 2008
01MetodZabez
  Тема Предмет, задачі, структура дисципліни План
sites/default/files
  Міністерство освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
assets/files
  Методичні рекомендації до написання й оформлення дипломної роботи з окр "Спеціаліст" спеціальності 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
OBYAVA/kbis.metod.mater
  Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм кредитних модулів
doc
  Білогірська централізована бібліотечна система Методичні матеріали для сільських бібліотекарів
d/665844/d
  Методичні вказівки до їх написання з науки «бухгалтерський облік
teachers/gerasimenco/history_room/fakult
  С. П. Герасименко Методичні матеріал и
_bd/0
  Методичний порадник вчителю художньої культури
images/doc
  Методичні рекомендації по написанню магістерської (дипломної) роботи студентами спеціальності 03040101 "Правознавство"
bitstream/lib/20922/1
  Методичні рекомендації щодо написання рефератів 15 Самостійна робота 16 Контрольні питання для рубіжного контролю 20
uploads/editor/3930/592196/sitepage_105/files
  Положення про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно- технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за №953/21265 з
Kurs1
  Програма дисципліни „Політологія для спеціальності (ей)
data/ukr/Naykoznavstvo
  “Методи і канали збору і поширення інформації”
golovna/novyny
  Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення

  Дубенський професійний ліцей Методичний кабінет
files
  Розвиток логічного мислення на уроках математики О. Воробканич – викладач математики дптнз «Білківський професійний аграрний ліцей»
Docsource/metodrob/pedrada
  «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні рівня якості знань учнів» Шановні колеги! Тема нашої педагогічної ради «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності у підвищенні рівня якості знань учнів»
cpkmain/cpkmsevastopol/DocLib2
  Конспект лекцій за темою «Прогнозування соціально-економічних процесів»
data/ukr/Fizijka
  Методи визначення мас мікрочасток реферат
d/665844/d
  Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "магістр", "спеціаліст"
jspui/bitstream/123456789/13810/1
  Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» (для студентів юридичного факультету денної І заочної форм навчання) / Уклад. Б. В. Деревянко. Суми: уабс, 2015. 39 с
_ld/2
  Черкаський обласний навчально-методичний центр професійно-технічної освіти каталог кращих матеріалів
d/665844/d
  Методичні вказівки для студентів спе­ціальності 170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»
uploads/editor/4165/353853/sitepage_139/files
  Методичні рекомендації Українського інституту національної пам’яті
bitstream/123456789/17182/1
  Методичні вказівки до здачі тестового модульного контролю з дисципліни „Політекономія для студентів
metod_litera
  Відділ освіти Рокитнянської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Ольшаницька загальноосвітня школа I-III ступенів
RMK/metod_robota/program_author
  Програма «основи науково-дослідницької діяльності»
files/doc
  Лабораторна робота №3 методи пошуку умовного екстремуму з використанням штрафних функцій мета роботи
_ld/1
  Черкаський обласний навчально-методичний центр
uploads/files
  Методичний порадник для класного керівника птнз навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти
d/665844/d
  Методичні рекомендації до виконання курсових робіт Укладач: к психол н Гридковець Л. М
209/UKR/Moduli/Klin.Farmakologiya/Likuvalna sprava/Metod.rekomendacii dlya studentiv
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
bitstream/lib/22418/1
  Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни: "Інфраструктура товарного ринку" для студентів спеціальності
Files/Metod
  1 Загальні вказівки

  Методичні рекомендації щодо роботи методичних комісій в птнз
jspui/bitstream/123456789/16854/1
  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з кредитного модуля «Фінанси, гроші та кредит»

  А. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу
413/UKR_413/INTERNATURA_413/INTERNY_ZAG. PRACT.-SIM. MED
  Кафедра шкірних та венеричних хвороб
data/rus/Metodijchni_rekomendaciji
  Курсова робота складається з трьох розділів
uploads/editor/11624/624165
  Методичні рекомендації щодо викладання у початковій школі у 2016/2017 навчальному році
public/muzika
  Зош І-ІІІ ст. №5 методична розробка
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/shkola/metod_vikl_fiz
  Методика навчання фізики”
metod_konsultue
  Вимоги до професійного мовлення педагогів
metodist
  Аналіз роботи дошкільного навчального закладу
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/dubinets/mvdk
  Епоха клавірного мистецтва
419/UKR/Inshe/METODMATERIALY/MEDYCHNA GENETYKA/MEDYCHNA GENETYKA
  Перелік тем рефератів з медичної генетики для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання
ukr/nmmateriali/documents
  Програма навчальної дисципліни методика викладання психології дніпропетровськ 2008
jspui/bitstream/123456789/118/4
  Методологічні аспекти бухгалтерського обліку хеджування анотація

  Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів
images/department/buchuchet/predmets/predmets2017/metod_vkaz_DEK_praktyka
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 "Облік і аудит"
documents/Metod_bank/Gamar
  Урок № Тема уроку: Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Мета
419/UKR/Inshe/METODMATERIALY/PED_MEDFAKUL`TET/METODMATERIALY
  Міністерство охорони здоров'я україни нака з
doc
  Методичні вказівки з випускової роботи напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» Кривий Ріг
bitstream/123456789/15046/1
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів окр «спеціаліст» спеціальності 03040101 «Правознавство»
mater
  Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для студентів спеціальностей 012 Дошкільна освіта
Files/Metod
  Методичні вказівки щодо виконання курсово ї ро бо т и з навчальної дисципліни «Робочі процеси автомобілів І тракторів»
bitstream/lib/22562/1
  Методичні рекомендації для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Основи підприємницької діяльності»
nav-metodichna/skarbnichka
  Портфоліо як засіб самоорганізації та саморозвитку особистості
ftp_access/content/Metoduchna_robota/Metoduchni-rozrobku
  Технології методичної роботи укладачі
bitstream/123456789/19558/1
  Методичні рекомендації для студентів «Основні принципи та методи хореографічної побудови уроку з аеробіки»
bitstream/123456789/19053/1
  Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія спеціалізації «Молекулярна біотехнологія»
files/doc
  Навчальний посібник 2011 Зміст Зміст 2 методи динамічної оптимізації 5 Математичне формулювання задачі 5
22112013
  Методична служба цбс: здобутки І перспективи
Files/Metod
  1 Загальні вказівки
413/UKR_413/INTERNATURA_413/INTERNY_ZAG. PRACT.-SIM. MED
  Кафедра шкірних та венеричних хвороб
ftp_access/content/Metoduchna_robota/Metoduchni-rozrobku
  На допомогу молодому методисту
d/665844/d
  Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів денної І заочної форм навчання галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво»

  Правила визначення ступеня окиснення. Що таке окисник? Що таке відновник? Який процес ми називаємо окиснення? Який процес ми називаємо відновлення? Як ці процеси взаємопов’язані?
01MetodZabez
  Закон України «Про інвестиційну діяльність»
assets/files
  Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Загальна екологія»
images/files/kurs
  Вимоги до оформлення курсової роботи
data/rus/Metodijchni_rekomendaciji
  Змістовий модуль 1 Основи економічної теорії Тема Предмет і метод економічної теорії
wp-content/uploads/2015/03
  Методичний посібник студентам історичного факультету з написання та оформлення курсових І дипломних робіт одеса – 2015
data/rus/Metodijchni_rekomendaciji
  Набуття права на винаходи і корисні моделі. Варіанти рішень стосовно правової охорони винаходу чи корисної моделі Поняття промислової власності
metodi_otdel
  Програма «комп’ютерних наук»
data/ukr/Politologiya
  Аналіз методологічних аспектів універсальних виборчих технологій та регіональна специфіка їх застосування” Вступ
Druk_prod
  Відділ культури і туризму Чигиринської райдержадміністрації Чигиринська районна централізована бібліотечна система
Blog/Savchuk_Tamara
  Уроки трудового навчання 2 клас 2012 Зміст Вступ 3
avatar
  Методичні рекомендації щодо вивчення предметів у 2014-2015 н р. Нормативно -правове забезпечення навчально-виховного процесу у 2014-2015н р. Листа Міністерства освіти і науки
docs/metodychna-robota/Patriot
  Наказ № Про відзначення Дня Соборності України
MO/portfolio
  Портфоліо бойко тетяна василівна
inyaz
  Методика навчання англійської мови учнів молодшого шкільного віку – матеріали семінару
2017/metod
  Аналіз результатів анкетування «Бібліотечні послуги, що потребує громада»
metod_litera
  Навчальний посібник Рокитне 2012 Психологія конфлікту: навчальний посібник/уклад І. А. Пахаленко, Рокитне, 2012
Metodychni
  Надходження методичної літератури в 2010 році

  Ними були представлені проекти: мультимедійні презентації та веб-сайти
dokumenty
  Дптнз «славутський пофесійний ліцей» Назва методкомісії Керівник
Metod_Rabota
  Бінарні уроки Підготувала вчитель біології Артемівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Федулова Дар'я Владиславівна Бінарний урок
MO
  Методика планування навчального заняття у системі позашкільної освіти
docs
  Проектуємо урок разом
teachers/gerasimenco/history_room/metod_pg
  Дроздівськазоші – І і ст. Погоджую: затверджую
dokumenty
  Славутський професійний ліцей Славута, 2017 Назва птнз (адреса) – Державний професійно-технічний навчальний заклад «Славутський професійний ліцей»
metodskarb
  Використання фотоматеріалів на уроках біології
Doc
  «Техніка вокальної майстерності»
bitstream/123456789/21543/3
  2012 вісник вісник №102, том І
uploads/editor/8943/536650/sitepage_27/files
  Не тільки сама істина дає впевненість, але й пошук її. Б. Паскаль
Metodychna
  Державний навчальний заклад

  Методичні рекомендації щодо використання елементів досвіду педагога-новатора В. Едігея. Цікавою була робота над створенням і реалізацією проекту «На погостини до дідуся Клима»
  Вступ до органічної хімії. Органічні речовини
MO
  Створення умов для розвитку продуктивної освіти та ціннісно орієнтаційної системи виховання кожного школяра
RMO/svitova_rus
  Білокуракинська загальноосвітня школа I – III ступенів №2 доповідь

  Тернопіль
metodist
  Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2014-2015 навчальний рік

  Довідка про підсумки методичної роботи за 2016/2017 навчальний рік Методична робота з педагогічними кадрами у 2016/2017 навчальному році здійснювалась
img_novosti2
  Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту інформаційно-аналітичний методичний центр

  Методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році, що додаються
_ld/2
  Черкаський обласний навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
server/chemistry/Metoduchna_skarbnuchka/Prezentacii
  Урок Підготувала: вчитель хімії нвк №12 м. Рівного

  Класний керівник 7-в класу Мартиняк І. П. Виховання правової свідомості та громадянської позиції в учнів
server/chemistry/Metoduchna_skarbnuchka/Prezentacii
  Будова атома: ядро й електронна оболонка. Склад атомних ядер. Протонне число. Нуклонне число
14
  Казирід А. М. Збірник методичних розробок з історії
ogolosh/persh_urok2016
  Методичні рекомендації до Першого уроку 2016/2017 н р. «Щоб у серці жила Батьківщина: до 25 річчя незалежності України»
_bd/6
  Додаток 1 вимоги до публікації: Рукопис має бути надрукованим через 1,5 інтервалу
doki
  Наказ №103 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017 навчальному році

  Навчальний посібник з розвитку фонетичних навичок Укладач: Мельник В. О. Вчитель англійської мови
metodi_otdel
  Навчально-методичний посібник для керівника гуртка позашкільного закладу освіти «Юний користувач персонального комп’ютера»
Metodika/Dorumentaciy
  Урок біології Г. А. Опаренюк Зав лабораторії методики викладання біології
_ld/2
  Черкаський обласний навчально-методичний
11-02-14
  "Нарізання трапецеїдальної різьби"
images/department/banking/discip/ZvitnistYBanky
  "методологія формування фінансової звітності"
server/elementary_School/Metoduchna_skarbnuchka/Ukrainska_mova/4
  Урок свято «ода слову» Підготувала вчитель початкових класів, вчитель-методист Смик Ольга Василівна
uploads/editor/8949/536656/sitepage_3/files
  Відділ освіти Олександрійської райдержадміністрації Методичний кабінет
server/Humanities/Foreign_Language/Methodological_Guide_Teacher/Author's_workshops
  Впровадження інтерактивних методів на уроках англійської мови

  Мудрість влади педагога починається там, де його воля стає бажанням дитини
  Урок відвідав Критерії оцінювання бібліотечного уроку
server/elementary_School/Metoduchna_skarbnuchka/Ukrainska_mova/4
  Рівненський міський виконавчий комітет Управління освіти
data/rus/Metodijchni_rekomendaciji
  Юрій Андрухович Дванадцять обручів
01MetodZabez
  Предмет політичної економії
server/elementary_School/Metoduchni_poradu
  1-4 кл.,2012р за підручником Т. Г. Гільберг,Т. В. Сак Природознавство 2 клас,2012р
2016/metod
  Звучить Державний Гімн України. Ведучий. Життя іде. Дорослішають діти, сивіють матері такий закон
Novosti
  І. Мотиваційний етап (забезпечення емоційної готовності до уроку)

  Китайська народна казка «Пензлик Маляна»
2016/metodist
  Програма з орігамі Початковий, основний та вищий рівні пояснювальна записка
uploads/files
  Оголошення незалежності до нової україни
storage/files/schools/78/section/2710
  Про затвердження федерального переліку підручників, які рекомендовані до використання в освітньому процесі у 2014/2015 навчальному процесі; Закон РФ «Про освіту»
logoped
  Міська психолого-медико-педагогічна консультація (пмпк) «Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю у формі мовленнєвих порушень»
files
  Уроку з предмету «Обладнання і технологія зварювальних робіт»

  Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря
doki
  Наказ №30 Про підсумки проведення методичного тижня «Національно-патріотичне виховання в системі загальнолюдських цінностей»
  Наказ №22 Про проведення методичного тижня «Національно-патріотичне виховання в системі загальнолюдських цінностей»

  Пісня і праця – дві великі сили
server/elementary_School/Metoduchna_skarbnuchka/Osnovu_zdorovia/3
  Конспект уроку з предмету "Основи здоров’я" Тема уроку: Гра з вогнем одна з причин пожеж вчитель методист Шута Наталя Іванівна
GrafikiMK
  Уроків з теми: «Похідна та її застосування»
bitstream/123456789/11651/1
  Методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів напряму підготовки: 030503 «Міжнародна економіка»
01metod
  Методичні матеріали до відзначення дня пам’яті та примирення новий зміст відзначення Дня пам’яті та примирення І Дня перемоги включає в себе
metod_rob/Voytovyk
  Урок з української мови (читання) у 1 класі Тема: Звуки [д ], [ д’], позначення їх буквою «де». Практичне засвоєння дзвінкої вимови звуків у кінці складів і слів. Зіставлення звуків [д ]- [т]. Читання слів
metodi4na
  Тематика засідань шмо вчителів початкових класів
metodskarb
  Класна година 7-а класу «Засвіти свою зірку»
portfolio
  Система організації методичної роботи в Ольшаницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів передбачає проходження таких етапів
docs
  Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарного циклу, фізичної культури і захисту Вітчизни
Metod_Rabota
  І. Франко майстер перекладу сонетів В. Шекспіра
Vchumosya
  Павленко Майя методичний посібник
downloads/metod_rob
  Методична робота в ззош №92 за 2016 рік
ftp_access/content/muzejna-sprava/Metoduchni_rozrobku_ta_recomendacii
  Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій І спорту учнівської молоді роман Децик

  Вступ до органічної хімії. Органічні речовини. Особливості будови органічних речовин” з хімії для 9 класу
documents/Metod_Kab
  Конкурс на кращу організацію методичної роботи серед птнз у 2015 році викладачів природничо-математичних дисциплін
_ld/0
  Тема основи здоров’я: Підручник для 2 класу
METOD
  Практикум для заступників директорів з навчально-виховної роботи Розклад уроків

  План-конспект уроку з біології у 11 класі Підготувала: учитель біології Біляєва Тетяна Григорівна 2012 Тема уроку: Мутації та модифікації
  Де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами
Metoduchna/Histori
  «Використання інноваційних технологій на уроках історії» учитель історії Бочечківського навчально- виховного комплексу «загальноосвітня школа І ііі ступенів – дошкільний навчальний заклад»
178.133.243.204=-metodi.pdf
  Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення випускних кваліфікаційних робіт (проектів) здобувачів вищої освіти освітніх ступенів
45.158.245.133=-Metodychnyj-poradnyk.pdf
  Не менш важливою, ніж батьківська. Від особистого світогляду педагогів, способу життя та власного прикладу залежить майбутнє підростаючого покоління
185.183.92.115=-chernonosova_t_o_metodichni_vkazivki_do_vikonannya_praktichn.pdf
  Міністерство освіти I науки україни
directory metod  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка