images/Portal/Kafedra_vnutrishnoi_medycyny_3_ta_medsestrynstva/Medychnyj_fakultet/Sestrynska_sprava/3_kurs_ms/Socialna_ta_medychna_reabilitaciya/Metodychni_rekomendacii_studentam
  Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
bitstream/123456789/17593/1
  Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «внутрішній аудит»
server/elementary_School/Metoduchni_poradu
  Зміст Вступ Компетентнісний підхід як чинник формування особистості
files
  Методичні вказівки з підготовки та оформлення
6193/1
  Методичні вказівки щодо оформлення контрольних, курсових І дипломних робіт для студентів заочної форми навчання та другої вищої освіти
upload/files
  Вимоги до оформлення заявок розроблення технічного завдання та його складових частин
bitstream/123456789/17595/1
  Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Контроль І ревізія»
bitstream/123456789/17591/1
  Методичні вказівки для проведення практичних заннять з дисципліни «Контроль І ревізія»
metod_litera
  Н. В. Радченко Розвиток навички читання молодших школярів
navchalno-metod
  Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «транспортне право»

  Методичні рекомендації для вивчення курсу «Молекулярна фізика» за кредитно-модульною системою для студентів 2 курсу напрямку підготовки 040203 Фізика
Metod/stati
  О. В. Боровиков використання авс-аналізу в сфері маркетингу джерела та значення методики авс-аналізу
images/doc_stud/distsiplini/vdem
  Методичні рекомендації до виконання семестрового індивідуального завдання з дисципліни «Вступ до електромеханіки»
bitstream/123456789/17676/1
  Методичні вказівки до самостійної роботи дисципліни «Введення в спеціальність»

  Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету Сумдпу ім. А. С. Макаренка Суми-2009 зміст вступ 2
Metod
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів всіх форм навчання напряму
metod/2014-2015/program
  Комунальний заклад
bitstream/123456789/17592/1
  Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
Metod
  «Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці»
ftp_access/content/Metoduchna_robota/Metoduchni-rozrobku
  Велосипедний туризм
Files/Metod
  Лабораторна робота №1 Загальна будова пасажирського автомобіля
413/UKR_413/INTERNATURA_413/INTERNY_ZAG. PRACT.-SIM. MED
  Кафедра шкірних та венеричних хвороб
jspui/bitstream/123456789/11316/3
  Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи Для студентів 1 курсу спеціальності "Право" всіх форм навчання
bitstream/123456789/17594/1
  Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
metodyczky
  Горбань Олена Віталіївна Хмельницький – 2015 рік

  Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2013-2014 навчальному році
navchalno-metod
  Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Господарське право»
clients/client11/web11/metod/imem
  Методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу «Психологія» для студентів непсихологічних факультетів (частина І)

  Навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник для студентів вищих навчальних закладів
sites/default/files
  По проведенню занять з екології в живій природі екологічна стежка
viddil-naukovo-metodichniy/KNIGI/Klin_Biohimiya/metod_materialy
  Клінічна ферментологія
data/ukr/Myzijka
  Методика вивчення твору з хором. Елементи хорового звучання”
navchalno-metod
  Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Сучасні проблеми конституційного права»
Diplom
  Методичні вказівки по дипломного проекту з напряму 050701 090603) "Електротехнічні системи електроспоживання " Укладач: зав кафедри, докт техн наук, професор Щокін В. П
wp-content/uploads/2016/03
  Методичні рекомендації до написання навчально-наукових (реферат, курсова робота) та кваліфікаційних робіт
metod_rob
  Погоджено: затверджено
file/metod
  Олена тютюнникова
teachers/gerasimenco/history_room/gurt
  Педагогічне кредо
uploads/editor/9/3014/sitepage_56/files
  Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи
files
  Методичні рекомендації до виконання та захисту атестаційних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів для напряму підготовки бакалаврів
files/literature/2884
  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи і технології»

  Тема заняття та її короткий зміст
Metod
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів всіх форм навчання напряму
res/chemistry/Metod_Rada
  1. Вимоги до змісту і структури робочої програми навчальної дисципліни Зразок оформлення титульної сторінки (1-3 курси)
uploads/editor/9/3014/sitepage_56/files
  Методичні вказівки щодо написання, оформлення та захисту випускних і дипломних робіт
wp-content/uploads/2016/12
  «Бабин Яр: якою є наша пам‘ять»
images/department/buchuchet/stories/doska
  Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 030509 "Облік і аудит"
wp-content/uploads/2015/03
  Методичний посібник студентам історичного факультету з написання та оформлення курсових І дипломних робіт одеса – 2015
metoduka
  Поурочне планування на 201 4 /201 5 навчальний рі к для загальноосвітніх навчальних закладів
file/metod
  Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Міжнародні фінанси" для студентів спеціальності 050201фк

  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
  «Посадка на робочому місці водія. Прийоми дій органами керування і сигналізації»
metod_rozrobki/rozrobki
  Розвиток рухової активності дітей дошкільного віку
bitstream/123456789/17590/1
  Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «внутрішній аудит»
jspui/bitstream/123456789/832/1
  Кам’янець-Подільський державний університет В. С. Степанков
bitstream/123456789/18884/1
  Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Управління інноваційними проектами»
server/elementary_School/Metoduchni_poradu
  Зміст Вступ Компетентнісний підхід як чинник формування особистості

  Конкурс «Учитель року 2016»
d/665844/d
  Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів освітній ступінь «магістр» галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

  Методичні рекомендації для вивчення курсу «Фізика ядра атома» за кредитно-модульною системою для студентів 3 курсу напрямку підготовки 0
Kurs2
  Програма курсу "Економічна історія" для економічних вузів передбачає вивчення розділу "Економічна історія зарубіжних країн"
Na-dopomogy-vch/hudest
  Програмами, розробленими відповід- но до нового Державного стандарту початкової загальної освіти та за
metodoser/matem/Zalevska
  Древнє містечко берестечко
2015/OSVITA_2016
  Методичні рекомендації для проведення гурткових занять у стилі флоризму. Різні типи занять до теми «Робота з природним матеріалом»
ftp_access/content/Metoduchna_robota/Metoduchni-rozrobku
  Міні-путівник м. Ужгород 2005 рік
sites/default/files
  Методика написання наукової статті
Metod_Rozrobky
  З предмету “Засоби комп’ютерних інформаційних мереж”
Disciplines/Metodika proektuvannya
  Методика проектування в наукових дослідженнях сеп лекції для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності 05070103„Електротехнічні системи електроспоживання”
METODY4NI_RECOM/3_KURS/6_SM_VESNA_2015/Bioetyka_biobe
  Тема: Біоетика: предмет, мета і задачі в системі охорони здоров’я. Історія професійної медичної етики, нооетики. Біоетика і становлення національної системи охорони здоров’я в Україні
210/UKR/Aptechna tehnologiya_UA
  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни аптечна технологія ліків для студентів 3 курсу
bitstream/123456789/2080/1
  Методичні рекомендації до написання рефератів, курсових, дипломних та магістерських робіт у вищому навчальному закладі
metoduka
  Видається з березня 1993 року
pub/kpi/history_of_ukraine
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів для усіх напрямків підготовки (спеціальностей) студентів
bitstream/123456789/20536/1
  Кафедра психології у виробничій сфері навчально-методичний комплекс щодо вивчення дисципліни „Загальна психологія”
2016/metod
  «Гірчить Чорнобиль, через роки гірчить »
bitstream/123456789/17952/1
  Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра для студентів спеціальності
file/view/Metodika.doc/483606258
  Навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник для студентів вищих навчальних закладів
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/tolkachova/2piv/metodika_vih_rob_v_dot/day
  Завдання та зміст літньої педагогічної практики
attachments/article/496
  Міністерство юстиції україни
2016/metodist
  Програма для закладів позашкільної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів
bitstream/123456789/2553/1
  Навчально-методичний посібник для позааудіторної роботи студентів ІV курсу медичного факультету за спеціальністю «Стоматологія»
METOD 4 kurs
  Програма переддипломної практики для студентів освітньокваліфікаційного рівня
images/department/buchuchet/Files
  Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту випускних робіт, їх орієнтовну тематику, визначають мету і завдання, структуру роботи, а також вимоги до її написання

  Метод проектів як інноваційна форма дослідницької діяльності учнів Допитливість – це одна із незмінних і визначених характеристик сильного інтелекту
cpkmain/cpkmsevastopol/DocLib2
  Покажчик літератури за темою «Ґендерна політика в Україні»
docs/metodrecom/uchdeyat
  Методические рекомендации по преподаванию предмета «Украинский язык»
server/physics_astronomy/metod_scarb/metodyka
  Створення середовища для самореалізації та всебічного розвитку особистості через використання сучасних інформаційних технологій на уроках фізики
metodoser/pochkl
  Формування і розвиток комунікативної компетентності молодших школярів
418/UKR/Practika/Praktika III kurs
  Методичні рекомендації для студентів до практичного заняття з дисципліни «Сестринська практика». Модуль Основні обов ’ язки та професійні дії медичної сестри педіатричного

  Головне управління освіти І науки черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників до 2011-2012 навчального
wp-content/uploads/2017/02
  Методичні рекомендації до написання дипломних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
sites/default/files
  Міністерство освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
assets/files
  Методичні рекомендації до написання й оформлення дипломної роботи з окр "Спеціаліст" спеціальності 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
doc
  Білогірська централізована бібліотечна система Методичні матеріали для сільських бібліотекарів
d/665844/d
  Методичні вказівки до їх написання з науки «бухгалтерський облік
teachers/gerasimenco/history_room/fakult
  С. П. Герасименко Методичні матеріал и
413/UKR_413/INTERNATURA_413/INTERNY_ZAG. PRACT.-SIM. MED
  Кафедра шкірних та венеричних хвороб
bitstream/lib/20922/1
  Методичні рекомендації щодо написання рефератів 15 Самостійна робота 16 Контрольні питання для рубіжного контролю 20
Kurs1
  Програма дисципліни „Політологія для спеціальності (ей)
data/ukr/Naykoznavstvo
  “Методи і канали збору і поширення інформації”
golovna/novyny
  Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення

  Дубенський професійний ліцей Методичний кабінет
files
  Розвиток логічного мислення на уроках математики О. Воробканич – викладач математики дптнз «Білківський професійний аграрний ліцей»
Docsource/metodrob/pedrada
  «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні рівня якості знань учнів» Шановні колеги! Тема нашої педагогічної ради «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності у підвищенні рівня якості знань учнів»
cpkmain/cpkmsevastopol/DocLib2
  Конспект лекцій за темою «Прогнозування соціально-економічних процесів»
data/ukr/Fizijka
  Методи визначення мас мікрочасток реферат
d/665844/d
  Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "магістр", "спеціаліст"
jspui/bitstream/123456789/13810/1
  Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» (для студентів юридичного факультету денної І заочної форм навчання) / Уклад. Б. В. Деревянко. Суми: уабс, 2015. 39 с
413/UKR_413/INTERNATURA_413/INTERNY_ZAG. PRACT.-SIM. MED
  Кафедра шкірних та венеричних хвороб
  Кафедра шкірних та венеричних хвороб
d/665844/d
  Методичні вказівки для студентів спе­ціальності 170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»
3382/1
  Методичні вказівки з організації дипломного проектування та виконання дипломних робіт для студентів усіх форм навчання
uploads/editor/4165/353853/sitepage_139/files
  Методичні рекомендації Українського інституту національної пам’яті
bitstream/123456789/17182/1
  Методичні вказівки до здачі тестового модульного контролю з дисципліни „Політекономія для студентів
metod_litera
  Відділ освіти Рокитнянської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Ольшаницька загальноосвітня школа I-III ступенів
RMK/metod_robota/program_author
  Програма «основи науково-дослідницької діяльності»
files/doc
  Лабораторна робота №3 методи пошуку умовного екстремуму з використанням штрафних функцій мета роботи
nakazu
  Методичні рекомендації щодо організації роботи у мережевих педагогічних спільнотах веб-порталу «Освіта Рівненщини»
wp-content/uploads/2016/03
  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з фахових методик галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки
uploads/files
  Методичний порадник для класного керівника птнз навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти
209/UKR/Moduli/Klin.Farmakologiya/Likuvalna sprava/Metod.rekomendacii dlya studentiv
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
bitstream/lib/22418/1
  Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни: "Інфраструктура товарного ринку" для студентів спеціальності
Files/Metod
  1 Загальні вказівки
jspui/bitstream/123456789/16854/1
  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з кредитного модуля «Фінанси, гроші та кредит»

  А. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу
413/UKR_413/INTERNATURA_413/INTERNY_ZAG. PRACT.-SIM. MED
  Кафедра шкірних та венеричних хвороб
data/rus/Metodijchni_rekomendaciji
  Курсова робота складається з трьох розділів
uploads/editor/11624/624165
  Методичні рекомендації щодо викладання у початковій школі у 2016/2017 навчальному році
navchalno-metod
  Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «історія політичних вчень»
  Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «історія політичних вчень»
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/shkola/metod_vikl_fiz
  Методика навчання фізики”
metod_konsultue
  Вимоги до професійного мовлення педагогів
metodist
  Аналіз роботи дошкільного навчального закладу
419/UKR/Inshe/METODMATERIALY/MEDYCHNA GENETYKA/MEDYCHNA GENETYKA
  Перелік тем рефератів з медичної генетики для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання
jspui/bitstream/123456789/118/4
  Методологічні аспекти бухгалтерського обліку хеджування анотація

  Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів
metoduka
  Зміст програмованого матеріалу
images/department/buchuchet/predmets/predmets2017/metod_vkaz_DEK_praktyka
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 "Облік і аудит"
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
documents/Metod_bank/Gamar
  Урок № Тема уроку: Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Мета
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
419/UKR/Inshe/METODMATERIALY/PED_MEDFAKUL`TET/METODMATERIALY
  Міністерство охорони здоров'я україни нака з
doc
  Методичні вказівки з випускової роботи напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» Кривий Ріг
mater
  Методичні вказівки та завдання до семінарських занять для студентів спеціальностей 012 Дошкільна освіта
Files/Metod
  Методичні вказівки щодо виконання курсово ї ро бо т и з навчальної дисципліни «Робочі процеси автомобілів І тракторів»
ftp_access/content/Metoduchna_robota/Metoduchni-rozrobku
  Технології методичної роботи укладачі
bitstream/123456789/19558/1
  Методичні рекомендації для студентів «Основні принципи та методи хореографічної побудови уроку з аеробіки»
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
bitstream/123456789/19053/1
  Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія спеціалізації «Молекулярна біотехнологія»
wp-content/uploads/sites/46/2016/02
  Льськоrо Ндцiондльноrо yhibepchtety imehi 1ВдНд огiенкд,, 1 \ Кам'янець-Подiльський 2012
files/doc
  Навчальний посібник 2011 Зміст Зміст 2 методи динамічної оптимізації 5 Математичне формулювання задачі 5
sites/default/files/files/Kaf_fizyky
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»
22112013
  Методична служба цбс: здобутки І перспективи
Files/Metod
  1 Загальні вказівки
413/UKR_413/INTERNATURA_413/INTERNY_ZAG. PRACT.-SIM. MED
  Кафедра шкірних та венеричних хвороб
ftp_access/content/Metoduchna_robota/Metoduchni-rozrobku
  На допомогу молодому методисту
Skarbnuchka
  Методична культура вчителя як вища форма активності педагога
assets/files
  Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Загальна екологія»
images/files/kurs
  Вимоги до оформлення курсової роботи
data/rus/Metodijchni_rekomendaciji
  Змістовий модуль 1 Основи економічної теорії Тема Предмет і метод економічної теорії
wp-content/uploads/2015/03
  Методичний посібник студентам історичного факультету з написання та оформлення курсових І дипломних робіт одеса – 2015
data/rus/Metodijchni_rekomendaciji
  Набуття права на винаходи і корисні моделі. Варіанти рішень стосовно правової охорони винаходу чи корисної моделі Поняття промислової власності
metodi_otdel
  Програма «комп’ютерних наук»
metod
  Затверджую прийнятий на засіданні Начальник управління освіти І науки педагогічної ради Комунального
bitstream/lib/25139/1
  Кафедра психології у виробничій сфері Начально-методичний посібник для семінарських занять з дисципліни «економічна психологія»
Druk_prod
  Відділ культури і туризму Чигиринської райдержадміністрації Чигиринська районна централізована бібліотечна система
Blog/Savchuk_Tamara
  Уроки трудового навчання 2 клас 2012 Зміст Вступ 3
docs/metodychna-robota/Patriot
  Наказ № Про відзначення Дня Соборності України
inyaz
  Методика навчання англійської мови учнів молодшого шкільного віку – матеріали семінару
2017/metod
  Аналіз результатів анкетування «Бібліотечні послуги, що потребує громада»
metod_litera
  Навчальний посібник Рокитне 2012 Психологія конфлікту: навчальний посібник/уклад І. А. Пахаленко, Рокитне, 2012
Metodychni
  Надходження методичної літератури в 2010 році
metod/2013-2014/vimogi_do_program
  Комунальний заклад
Metod_Rabota
  Бінарні уроки Підготувала вчитель біології Артемівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Федулова Дар'я Владиславівна Бінарний урок

  На допомогу учителям та молодим спеціалістам Сучасний урок: основні вимоги щодо підготовки та проведення
MO
  Методика планування навчального заняття у системі позашкільної освіти
DNZ
  Методичні рекомендації щодо використання мультимедійних технологій та інтернет-ресурсів при підготовці вчителя до уроків в початкових класах
docs
  Проектуємо урок разом
tekctovi
  Дата народження 23. 07. 1956р. Освіта вища Назва закладу освіти
teachers/gerasimenco/history_room/metod_pg
  Дроздівськазоші – І і ст. Погоджую: затверджую
metodskarb
  Використання фотоматеріалів на уроках біології
Doc
  «Техніка вокальної майстерності»
Metodychna
  Державний навчальний заклад
RMO/svitova_rus
  Білокуракинська загальноосвітня школа I – III ступенів №2 доповідь
ftp/disk-olymp/zboru-info/zboru2016/info/day5/МЕТОДИЧКИ
  Розв’язування задач з програмування
metodist
  Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2014-2015 навчальний рік
img_novosti2
  Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту інформаційно-аналітичний методичний центр

  Методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році, що додаються
  Суспільствознавчих і гуманітарних дисциплін Комунального вищого навчального закладу
server/chemistry/Metoduchna_skarbnuchka/Prezentacii
  Урок Підготувала: вчитель хімії нвк №12 м. Рівного

  Уроківбіології в 6 класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
server/chemistry/Metoduchna_skarbnuchka/Prezentacii
  Будова атома: ядро й електронна оболонка. Склад атомних ядер. Протонне число. Нуклонне число
14
  Казирід А. М. Збірник методичних розробок з історії
ogolosh/persh_urok2016
  Методичні рекомендації до Першого уроку 2016/2017 н р. «Щоб у серці жила Батьківщина: до 25 річчя незалежності України»

  Навчальний посібник з розвитку фонетичних навичок Укладач: Мельник В. О. Вчитель англійської мови
metod_rab
  Урок навчання грамоти Яценко Лариса Володимирівна Вчитель вищої категорії зош №1 м. Слов `янська
metodi_otdel
  Навчально-методичний посібник для керівника гуртка позашкільного закладу освіти «Юний користувач персонального комп’ютера»
Metodika/Dorumentaciy
  Урок біології Г. А. Опаренюк Зав лабораторії методики викладання біології
11-02-14
  "Нарізання трапецеїдальної різьби"
Tekst/Metod_skarb/6_klas
  Тема: Байка як жанр літератури та її особливості. Езоп (VI ст до н е.). Байка “Вовк І Ягня”
Na-dopomogy-vch/Inozemna
  Методичні рекомендації освіта є найважливішою сферою соціального життя. Саме освіта формує інтелектуальний, культурний, духовний стан суспільства
  Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в 2014/2015 навчальному році упровадження Державного стандарту
images/department/banking/discip/ZvitnistYBanky
  "методологія формування фінансової звітності"
server/elementary_School/Metoduchna_skarbnuchka/Ukrainska_mova/4
  Урок свято «ода слову» Підготувала вчитель початкових класів, вчитель-методист Смик Ольга Василівна

  Мудрість влади педагога починається там, де його воля стає бажанням дитини
metoduka
  Тема. Світова література скарбниця духовних багатств людства. Література як мистецтво слова. Роль книги в житті людин

  Урок відвідав Критерії оцінювання бібліотечного уроку
server/elementary_School/Metoduchna_skarbnuchka/Ukrainska_mova/4
  Рівненський міський виконавчий комітет Управління освіти
data/rus/Metodijchni_rekomendaciji
  Юрій Андрухович Дванадцять обручів
osnovu-zd
  Методичні рекомендації Про впровадження європейських стандартів превентивної освіти та викладання основ здоров’я в 1-9 класах у 2014/2015 н р
server/elementary_School/Metoduchni_poradu
  1-4 кл.,2012р за підручником Т. Г. Гільберг,Т. В. Сак Природознавство 2 клас,2012р
2016/metod
  Звучить Державний Гімн України. Ведучий. Життя іде. Дорослішають діти, сивіють матері такий закон
Tekst/Metod_skarb/10_klas
  Тема. Василь стефаник. Новела «камінний хрест»- психологічне розкриття теми еміграції
2016/metodist
  Програма з орігамі Початковий, основний та вищий рівні пояснювальна записка
wp-content/uploads/2014/11
  Методична підготовленість вчителя до уроку з фізичної культури: актуальні питання, орієнтири, поради Фізична культура – це єдність реальної «практичної»
uploads/files
  Оголошення незалежності до нової україни
logoped
  Міська психолого-медико-педагогічна консультація (пмпк) «Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю у формі мовленнєвих порушень»
files
  Уроку з предмету «Обладнання і технологія зварювальних робіт»
server/elementary_School/Metoduchna_skarbnuchka/Osnovu_zdorovia/3
  Конспект уроку з предмету "Основи здоров’я" Тема уроку: Гра з вогнем одна з причин пожеж вчитель методист Шута Наталя Іванівна
GrafikiMK
  Уроків з теми: «Похідна та її застосування»
bitstream/123456789/11651/1
  Методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів напряму підготовки: 030503 «Міжнародна економіка»
01metod
  Методичні матеріали до відзначення дня пам’яті та примирення новий зміст відзначення Дня пам’яті та примирення І Дня перемоги включає в себе
Na-dopomogy-vch
  Історія україни. Всесвітня історія. Нормативно-правова база Особливістю 2016/2017
metod_rob/Voytovyk
  Урок з української мови (читання) у 1 класі Тема: Звуки [д ], [ д’], позначення їх буквою «де». Практичне засвоєння дзвінкої вимови звуків у кінці складів і слів. Зіставлення звуків [д ]- [т]. Читання слів
metodi4na
  Тематика засідань шмо вчителів початкових класів
metodskarb
  Класна година 7-а класу «Засвіти свою зірку»
portfolio
  Система організації методичної роботи в Ольшаницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів передбачає проходження таких етапів
docs
  Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарного циклу, фізичної культури і захисту Вітчизни
Metod_Rabota
  І. Франко майстер перекладу сонетів В. Шекспіра
metodyczky
  «ефективні засоби розвитку інтелектуальних здібностей молодших школярів»
Vchumosya
  Павленко Майя методичний посібник
Vchiteli
  Положення про методичне об’єднання вчителів початкових класів Загальні положення
downloads/metod_rob
  Методична робота в ззош №92 за 2016 рік
ftp_access/content/muzejna-sprava/Metoduchni_rozrobku_ta_recomendacii
  Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій І спорту учнівської молоді роман Децик
metod_rek/2012/01
  Програмами: «Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів»
documents/Metod_Kab
  Конкурс на кращу організацію методичної роботи серед птнз у 2015 році викладачів природничо-математичних дисциплін
METOD
  Практикум для заступників директорів з навчально-виховної роботи Розклад уроків
Metoduchna/Histori
  «Використання інноваційних технологій на уроках історії» учитель історії Бочечківського навчально- виховного комплексу «загальноосвітня школа І ііі ступенів – дошкільний навчальний заклад»
directory metod  


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка