new/metod
  1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи
  Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальних програм з дисципліни «Психологічні основи проведення ділових ігор»
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності»
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»
  Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1
  Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ земельне право для студентів заочної форми навчання
  Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "земельне право" для студентів денної та заочної форм навчання
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
  2 Перелік практичних занять, тем і питань для самостійного опрацювання
  Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ криміналістика для студентів заочної форми навчання
  Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ кримінологія для студентів заочної форми навчання
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування»
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «гроші та кредит»
  Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю»
  Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „ історія розвитку фінансів І кредиту для студентів заочної формИ навчання
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ фінанси зарубіжних корпорацій для студентів денної та
  Концепція соціальної адекватності менеджменту
  Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Поведінка споживачів" для студентів денної формИ навчання зі спеціальності
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " Валютне регулювання та валютний контроль" для студентів денної та заочної форм навчання
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «цивільне право» для студентів 2 курсу
  Методичні рекомендації для використання на практичних заняттях
  Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни "введення в маркетинг" для студентів денної форми навчання зі спеціальності
  Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право»
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " Університетська освіта " для студентів
  Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ адміністративне право для студентів заочної форми навчання
  Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни «психологічна служба»
  Методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи для студентів зі спеціальності 090258
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю»
  Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини»
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " фінансовий контроль та аудит " для студентів денної та заочної форм навчання
  Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „ трудове право для студентів денної та заочної форм навчання
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «методологія та організація наукових досліджень»
  Методичні вказівки щодо практичних занять І самостійної роботи з навчальної дисципліни „ екологічне право для студентів денної та заочної форм навчання
  Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «методологія та організація наукових досліджень»
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «фінансова І банківська статистика»
  Методичні вказівки щодо виконання атестаційної магістерської роботи для студентів денної форми навчання
  Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "безпека життєдіяльності" для студентів денної форми навчання
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " кримінальне право" для студентів денної та заочної форм навчання
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "контроль І ревізія" для студентів денної та заочної форм навчання
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках»
  Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетний менеджмент»
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " моделювання економічної динаміки" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
  Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
  Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система»
  Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи магістра з маркетингу для студентів зі спеціальності
  Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни»
  Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування»
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «облік у бюджетних установах»
  Методичні вказівки щодо семінарських занять І самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкове право»
  Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю»
  Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «стратегічний маркетинг»
  Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Конкурентоспроможність фірми»
  Методичні вказівки щодо практичних занять І самостійної роботи з навчальної дисципліни «трудове право» для студентів денної та заочної форм навчання
directory new metod  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка