nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Клінічна психологія
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl/navt_metod_kompl_2
  «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl/navt_metod_kompl_2
  Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник з дисципліни
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни кримінальне право
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
  Міністерство внутрішніх справ україни
nnipp/files/Kafedri/Kcpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми міжнародного приватного права спеціальність «правознавство» 03040101)
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни адвокатура України за напрямом підготовки 030401"Правознавство" київ-2013 рік
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl/navt_metod_kompl_2
  Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст"
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 2-го курсу
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/nav_progr
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl/navt_metod_kompl_2
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Складання структурно-логічних схем лекцій
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nnipp/files/Kafedri/Kgd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» напрямами підготовки: 030401 «Правознавство»
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/rabot_progr
  Програма навчальної дисципліни складання кримінальних процесуальних документів за напрямом підготовки 03040 1
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/rabot_progr
  Раєцька Людмила Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ робоча програма
  Киренко Сергій Георгійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ робоча програма
nnipp/files/Kafedri/Kgpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни складання господарсько-правових документів
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  Методичні вказівки для викладачів і студентів Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Складання структурно-логічних схем лекцій
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни кримінально-виконавче право за напрям підготовки 030401 «Правознавство»
  Робоча програма навчальної дисципліни адвокатура України за напрямом підготовки 030401"Правознавство" київ-2013 рік
  Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми кримінального процесу освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Анатомія та еволюції нервової системи людини
nnipp/files/Kafedri/Kgd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія»
nnipp/files/Kafedri/Kcpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни транспортне право спеціальність «правознавство» 060100) Київ 2013 рік
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Програма навчальної дисципліни державне будівництво в Україні для спеціальн ості 8
  Міністерство внутрішніх справ україни
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання адміністративних послуг для спеціальн ості 8
nnipp/files/Kafedri/Kgpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни міжнародний комерційний арбітраж за спеціальністю 03040101 «Правознавство»
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Програма навчальної дисципліни адміністративне судочинство за напрямом підготовки 030401
  Програма навчальної дисципліни конституційна реформа в Україні для спеціальн ості 8
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Психологія девіантної поведінки
  Економічна психологія
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни
  Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми кримінального права за спеціальністю 03040101 «Правознавство»
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl/navt_metod_kompl_2
  «правова статистика»
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Соціальна психологія
nnipp/files/Kafedri/Kgd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни «релігієзнавство»
  Програма навчальної дисципліни економічна теорія напряму підготовки «Психологія»
  Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України»
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права за напрямом підготовки «Правознавство» 030401
nnipp/files/Kafedri/Kgpd/rabot_progr
  Робоча програма з навчальної дисципліни «Податкове право» для студентів нніпп за напрямом підготовки 030401 «Правознавство»
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни конституційне право україни за напрямом підготовки 030401 «Правознавство» Київ 2014 рік
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl/navt_metod_kompl_2
  Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Основи біології та генетики людини
  Психологія праці
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nnipp/files/Kafedri/Kgpd/rabot_progr
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології Кафедра господарсько-правових дисциплін затверджую
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl/navt_metod_kompl_2
  Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Складання структурно-логічних схем лекцій
nnipp/files/Kafedri/Kgd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни «Основи бухгалтерського обліку»
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/nav_progr
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
nnipp/files/Kafedri/Kgd/rabot_progr
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра гуманітарних та соціально – економічних дисциплін затверджую
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl/navt_metod_kompl_2
  Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
nnipp/files/Kafedri/Kgpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни бюджетне право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
  Програма навчальної дисципліни банківське право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
  Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінального права І криміналістики навчально-методичний комплекс з дисципліни
nnipp/files/Kafedri/Kcpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304) за спеціальністю «Правознавство» 03040101
nnipp/files/Kafedri/Kgpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни комерційне (торгове) право за спеціальністю«Правознавство» 03040101
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/nav_progr
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Юридична психологія
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни актуальні проблеми кримінального
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Психологія діяльності в особливих умовах
  Психологія пізнавальної діяльності
nnipp/files/Kafedri/Kcpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304) за спеціальністю «Правознавство» 03040101
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl/navt_metod_kompl_2
  Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд»
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Зоопсихологія та порівняльна психологія
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
  «правова статистика»
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Методи психологічного впливу в організаціях та на виробництві
  Актуальні проблеми вікової психології
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни державне право зарубіжних країн
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Педагогіка вищої школи
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  З дисципліни «Теорія кваліфікації злочинів»
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Міністерство внутрішніх справ україни
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни адміністративне право
  Робоча програма навчальної дисципліни митне право за напрямом підготовки «Правознавство» 030401 для студентів 3 курсу нніпп навс
  Робоча програма навчальної дисципліни основи правових знань для напряму підготовки 030102 «Психологія» для студентів 3-го курсу
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра психології та педагогіки психологія девіантної поведінки
nnipp/files/Kafedri/Kgd/rabot_progr
  Робоча програма до вивчення навчальної дисципліни «основи демографії»
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Міністерство внутрішніх справ україни
  Міністерство внутрішніх справ україни
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Політична психологія
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Міністерство внутрішніх справ україни
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Основи психогенетики
nnipp/files/Kafedri/Kgpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни бюджетне право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
directory nnipp files  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка