denmiry/page_1
  Випускний вечір 2013 року лунає музика про школу
page/51adaed39c2a2/files
  С. В. Іванов, ректор Національного університету харчових технологій (нухт), доктор хімічних наук, професор
pluginfile.php/682/mod_page/content/1/foros_2010
  Міжпредметні зв'язки
wp-content/uploads/page/2015/12/07-640
  Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
pages/dop/71/files
  Порядок та умови прикріплення
pages/cath/zet/files
  Робоча програма навчальної дисципліни політична економія галузь знань : 0305 «Економіка та підприємництво»
wp-content/uploads/page/2014/04/16-651
  Робочапрограм а
uploads/editor/9/3014/sitepage_144/files
  Робоча програма навчальної дисципліни інформаційні системи та технології в науково-дослідної діяльності ­
page/mm
  Програма та навчально-методичні матеріали до курсу для студентів 2 курсу спеціальностей
uploads/editor/9/3014/sitepage_181/files
  Програма вступного додаткового випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра
page/51adaed39c2a2/files
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій українознавство
pages/metodychky
  Міністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького неврологія модуль 2 «Спеціальна неврологія» Навчально-методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів
page_divided_experience/2012/09/1347444196
  Здоров ’ я найбільший скарб
uploads/editor/9/3014/sitepage_160/files
  Програма Державного іспиту (I та II) зі спец1альност1
uploads/editor/9/3014/sitepage_181/files
  Програма вступного випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра
  Програма вступного додаткового випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра
page_divided_experience/2015/03/1427727780
  Закон Архімеда. Умови плавання тіл. Предмет: фізика. Клас: 7
page/55f7f85bdeaf3/files
  Додаток до наказу від 2016 р. № Положення про організацію самостійної роботи студентів
uploads/editor/9/3014/sitepage_56/files
  Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи
uploads/editor/9/3014/sitepage_144/files
  Робоча програма навчальної дисципліни
pages/dop/71/files
  Порядок проведення кандидатського іспиту з філософії
uploads/editor/1437/105599/sitepage_152/files
  Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів
wp-content/uploads/page/2014/04/16-652
  Робочапрограм а
  М I н I стерствоосв I т и I наукиукраін и одеський державний екологічний університет “затверджено”
uploads/editor/2032/350431/sitepage_216/files
  З а к о н у к р а ї н и про професійно-технічну освіту
uploads/editor/9/3014/sitepage_144/files
  Робоча програма навчальної дисципліни
wp-content/uploads/page/2014/04/16-650
  Робочапрограм а
uploads/editor/6459/441607/sitepage_15/files
  «Прогулянка в осінь» Мета
uploads/editor/9/3014/sitepage_56/files
  Методичні вказівки щодо написання, оформлення та захисту випускних і дипломних робіт
uploads/editor/9/3007/sitepage_88/files
  Робоча програма, зміст лекцій, плани семінарів, методичні рекомендації та матеріали до самостійної роботи
uploads/editor/9/3014/sitepage_144/files
  Робоча програма навчальної дисципліни ­ Архівознавство ­­­ ­­
pages/dop/71/files
  Порядок та умови прикріплення
uploads/editor/9/3014/sitepage_56/files
  О. О. Карпенко, М. М. Матліна сучасне діловодство 2009 міністерство освіти І науки україни національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
  Навчальний посібник Харків «хаі» 2011 П18
uploads/editor/9/3014/sitepage_144/files
  Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія І практика референтської діяльності»
  Робоча програма ­­­­­ Вища освіта та Болонський процес для студентів (назва навчальної дисципліни) за напрямом підготовки 0201
uploads/editor/9/3014/sitepage_56/files
  Методичні рекомендації для студентів факультету заочного навчання
pages/osn/3/files
  Програма магістерської підготовки за спеціальністю 074 "Публічне управління та адміністрування"
uploads/editor/9/3014/sitepage_56/files
  Концепція професійного спрямування «вступ до фаху»
usverfiles/files/page/2014/03
  Що таке право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
uploads/editor/8/7095/sitepage_223/files
  Електрона версія знаходиться за адресою careerkhai kh ua
uploads/editor/9/3014/sitepage_144/files
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістри
pages/dop/71/files
  Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня
usverfiles/files/page/2014/03
  Все про спадщину
pages/dop/71/files
  Порядок та умови прикріплення
uploads/editor/9/3014/sitepage_144/files
  Міністерство освіти І науки україни національний аерокосмічний університет ім. М
uploads/editor/4941/507535/sitepage_82/files
  Формування правової культури учня в урочний та позаурочний час і роль викладача у цьому процесі
pluginfile.php/682/mod_page/content/1/foros_2010
  Науково-методичне забезпечення підготовки фахівців з освітніх вимірювань: теорія І практика
wp-content/uploads/page/2014/10/23-371
  Міністерство охорони здоров’я україни одеський нацi
pages/dop/71/files
  Порядок проведення кандидатського іспиту з філософії
page/51adaed39c2a2/files
  Програма та матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених, аспірантів І студентів
denmiry/page_1
  Звіт перед громадськістю директора Маковищанського нво «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дитячий садок» Чубукової Валентини Миколаївни про свою діяльність на посаді протягом 2014/2015 навчального року
wp-content/uploads/page/2016/01/23-673
  Робоча програма з акушерства та гінекології №2 Для спеціальності
usverfiles/files/page/2014/10
  Основні права жінок в Україні Конституція України
pages/cath/zet/files
  Робоча програма навчальної дисципліни мікроекономіка напрям підготовки всі напрями
sites/default/files/pages
  Методичні вказівки до виконання звіту з науково-технічної роботи студента для студентів спецiальностi для студентiв спецiальностi 080407 «Комп'ютерний еколого економічний моніторинг»
registration/content/ua2533/pages
  Подорож у минуле
pages/konkursy
  Запрошує 30 жовтня 201
wp-content/uploads/page/2014/10/23-367
  Міністерство охорони здоров’я україни одеський нацi
uploads/editor/6063/440553/sitepage_65/files
  Інформаційні методики та технології залучення дітей до читання, розвиток їх творчого потенціалу
uploads/editor/3930/592196/sitepage_105/files
  Положення про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно- технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за №953/21265 з
registration/content/ua142/pages
  Міністерство апк та продовольства україни житомирський Національний Агроекологічний університет українська інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків
pages/dop/71/files
  Порядок проведення кандидатського іспиту з філософії
pages/dop/144/files
  Вимоги до оформлення наукової доповіді (реферату) до вступного іспиту в аспірантуру
uploads/editor/8948/536655/sitepage_28/files
  З досвіду роботи творчої групи вихователів Протопопівського днз “Колобок”
uploads/editor/8788/638184/sitepage_57/files
  Тема: Колаж
wp-content/uploads/page/2014/04/16-652
  Одеський державний екологічний університет
wp-content/uploads/page/2014/04/16-651
  Робоча програма вибіркової дисципліни Регіональна синоптика Напрям: Гідрометеорологія, спеціальність Метеорологія 070601) Курс V
uploads/editor/2859/98358/sitepage_1/files
  Методичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнського конкурсу «учитель року 2014» На виконання Указу Президента України
pages/cath/zet/files
  Міністерство освіти І наук україни одеський національний економічний університет
uploads/editor/4165/353853/sitepage_139/files
  Методичні рекомендації Українського інституту національної пам’яті
uploads/editor/3550/299615/sitepage_183/files
  Комунальний позашкільний навчальний заклад
uploads/editor/2178/94080/sitepage_23/files
  Серпен ь мета: підготовка всіх підрозділів школи до початку навчального року
uploads/editor/11842/641892/sitepage_43/files
  Формування технічних понять в учнів 6 класу на уроках трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій
uploads/editor/4932/402059/sitepage_4/files
  Конкурсу „Учитель року 2017 у номінації
pages/dop/71/files
  Вимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспиту
  Порядок та умови прикріплення до національної академії з метою складання кандидатського іспиту з іноземної мови
  Порядок та умови прикріплення до національної академії з метою складання кандидатського іспиту з іноземної мови
uploads/editor/5376/427881/sitepage_159/files
  Робоча програма дисципліни «Історія педагогіки» для студентів напряму підготовки 020303 Філологія. Українська мова та література. 25 с
uploads/editor/10921/569731/sitepage_28/files
  Черкаської районної ради черкаської області
uploads/editor/5376/427881/sitepage_125/files
  Робоча програма навчальної дисципліни методика виховної роботи
pages/dop/71/files
  Порядок проведення кандидатського іспиту
registration/content/ua3454/pages
  Методичні рекомендації щодо вивчення предметів художньо-естетичного циклу в 2010/ 2011 навчальному році
wp-content/uploads/page/2014/04/16-652
  Робоча програма дисципліни „ Основи теорії клімату Напрям: гідрометеорологія
uploads/editor/1437/641598/sitepage_161/files
  Формування предметних компетентностей школярів з природничо-математичних дисциплін засобами освітньої робототехніки
law/pages/dop/8/files
  Визначення форм і методів правового регулювання та засобів забезпечення законності публічно-управлінської діяльності
pages/dop/68/files
  Національна академія державного управління при Президентові України
uploads/editor/2020/124242/sitepage_86/files
  Урок тренінг з основ здоров’я Фактори впливу на репродуктивне здоров ’ я молоді
usverfiles/files/page/2014/03
  Рішенням Методичної ради нотаріусів при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
social/pages/osn/1/files
  Національна академія державного управління при Президентові України кафедра державної політики
uploads/editor/9/3007/sitepage_88/files
  Методичні рекомендації та робочі матеріали для студентів факультету заочного навчання
media/diplom/files/pages
  О. В. Дзера доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент напрН
uploads/editor/2012/216466/sitepage_102/files
  Керування автомобілем за особливих умов
uploads/editor/5735/438940/sitepage_56/files
  Формування системи управління якістю освіти у навчальному закладі
wp-content/uploads/page/2014/04/16-651
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський державний екологічний університет
media/diplom/files/pages
  Ліфарева Н. В. Психологія особистості: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 240 с
uploads/editor/3361/174314/sitepage_64/files
  Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
wp-content/uploads/page/2018/01/13-1203
  Навчальний посібник для студентів
uploads/editor/11390/598466/sitepage_49/files
  Закону України «Про загальну середню освіту»
uploads/editor/11015/572743/sitepage_14/files
  «Курс за вибором «Генетика людини з основами медичної генетики: методика викладання»
images/pages/files/on-line
  Інформації в Україні про цей курс
media/diplom/files/pages
  Криміналістика навчальний посібник
uploads/editor/2730/98226/sitepage_51/files
  Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками комунального закладу "Чкаловської загальноосвітньої школи І-ІІІ
media/diplom/files/pages/інтелектуальна властність і комп
  Інтелектуальна власність
usverfiles/files/page/2014/03
  Реалізація права спадкування на практиці. Відповіді на найпоширеніші питання
wp-content/uploads/page/2014/04/16-651
  Робоча програма вибіркової дисципліни Супутникова метеорологія Напрям: Гідрометеорологія, спеціальність Метеорологія 070601)
usverfiles/files/page/2013/12
  Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області Інформаційний лист про позитивний досвід стану правової освіти в Торговому коледжі Запорізького національного університету Запоріжжя
pages/dop/48/files
  Зразок Типового завдання на магістерську
pages/dop/51/files
  Перелік питань до державного екзамену
uploads/editor/440/162955/sitepage_156/files
  Михайло Сергійович Грушевський
uploads/editor/11045/574842/sitepage_75/files
  Урок математики в контексті компетентнісного підходу
media/diplom/files/pages
  Предмет та система аграрного права зарубіжних країн Титульний лист план
  Методичні вказівки до вивчення тем курсу, пропонуються плани семінарських занять, навчальні завдання, контрольні питання тощо
images/pages/files/on-line
  Он-лайн ефективні механізми захисту змі та журналістів
page/51adaed39c2a2/files
  Міністерство освіти І науки України національний університет харчових технологій
uploads/editor/2859/98358/sitepage_86/files
  Бути з дитиною не над, не поряд, а разом
uploads/editor/4124/348274/sitepage_27/files
  Об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів” Виступ на педраді директора мзш І-ІІ ступенів №90 О. В. Мордюшенко
uploads/editor/455/359351/sitepage_87/files
  Погоджено затверджено начальник управління освіти Завідувач днз №24 Кіровоградської міської ради Т. Васютинська Л. Костенко схвалено
media/diplom/files/pages
  Кримінологія загальна І Особлива частини Підручник Міністерство освіти І науки України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Кримінологія
download/pages/58
  Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) Збірник наукових праць Випуск 11
uploads/editor/2025/141790/sitepage_24
  Вчителів початкових класів Керівник: Маміна Л.І. Секретар: Бондаренко В. С
uploads/editor/2020/285258/sitepage_86/files
  Урок навчальна конференція
uploads/editor/2025/141790/sitepage_79
  Підготувала вчитель початкових класів
uploads/editor/12043/660665/sitepage_45/files
  Меридіан учителя географії
pluginfile.php/27230/mod_page/content/1
  Засоби навчання математики
uploads/editor/4616/394571/sitepage_15/files
  Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
uploads/editor/5402/504942/sitepage_41/files
  Пояснювальна записка Загальна характеристика предмета
registration/content/ua3454/pages
  Інформація про виконання положень обласної програми виховання учнівської молоді на період до 2012 року
uploads/editor/3550/299615/sitepage_175/files
  Закону України «Про позашкільну освіту»
uploads/editor/11336/593185/sitepage_49/files
  Урок з геометрії в 7 б класі Підготувала вчитель математики Банилівської зош І-ІІІ ступенів Андрюк Н. М. Мета уроку
uploads/editor/12043/660665/sitepage_31/files
  Навчально-методичне забезпечення викладання предмета «Захист Вітчизни»
uploads/editor/12043/660665/sitepage_44/files
  «Стрілецька зброя та поводження з нею. Заходи безпеки при проведенні стрільб із стрілецької зброї»
uploads/editor/3126/100213/sitepage_93/files
  Урок №52 т ема. Гармонія внутрішнього світу, душевна чистота Тетяни. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Ленського
uploads/editor/11015/572743/sitepage_14/files
  Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках біології шляхом використання міжпредметних зв′язків
media/diplom/files/pages
  Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти
uploads/editor/9195/542478/sitepage_61/files
  Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання
uploads/editor/8940/536647/sitepage_13/files
  Програма «Інформатика»
uploads/editor/11475/602718/sitepage_52/files
  Пояснювальна записка за концепцією розвитку гуманітарної сфери України, яка є пр іоритетною в цілісному процесі реалізації української нацiон
uploads/editor/11994/655651/sitepage_31/files
  Time for school очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів
WebPage_TPZ
  Програма навчальної дисципліни теорія І методика журналістської творчості
uploads/editor/3355/112198/sitepage_145/files
  Навчайся так, ніби ти не досяг своєї мети. Коли ти досягнеш своєї мети учися так, ніби боїшся її загубити. Конфуцій
uploads/editor/12043/660665/sitepage_15/files
  Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технології), у 2017 2018 навчальному році
uploads/editor/10921/569731/sitepage_28/files
  Тема досвіду: Розвиток особистості через впровадження елементів сучасних технологій
uploads/editor/2418/97610/sitepage_131/files
  Нове – це добре забуте старе. Леонардо да Вінчі Проблема “Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості”
uploads/editor/11100/579034/sitepage_51/files
  Юридична адреса
uploads/editor/3472/142310/sitepage_1/files
  Звіт директора кзо нво №28 перед колективом закладу та громадськістю за підсумками 2016/2017навчального року «нова освітня політика: якість та рівний доступ до освіти: науки, спорту, творчості»
uploads/editor/2006/93087/sitepage_59/files
  Урок за романом В. Скотт «Айвенго». Запишіть тему уроку до зошита
200000066-d3b29d4adb
  Спорт. Види спорту
uploads/editor/1997/92891/sitepage_68/files
  Урок в 10 класі за темою: «Away from home»
uploads/editor/12193/666499/sitepage_56/files
  Здоров’я – найцінніший скарб
uploads/editor/11390/598466/sitepage_24/files
  Календарно-тематичне планування
uploads/editor/2018/93102/sitepage_56/files
  Урок 11 Тема. Активний і пасивний
uploads/editor/2020/285258/sitepage_86/files
  Історія України (9 клас) Наш край у II половині XIX ст. Мета уроку
uploads/editor/240/58107/sitepage_284/files
  Національно – патріотичне виховання учнів
uploads/editor/8943/536650/sitepage_27/files
  Не тільки сама істина дає впевненість, але й пошук її. Б. Паскаль
uploads/editor/1997/92891/sitepage_66/files
  Учитель Чернянська Н. В. Рівень стандарту
uploads/editor/1/649062/sitepage_8156/files
  Урок алгебри, 9 клас. Тема : Арифметична прогресія. Урок патріотичний квест
uploads/editor/5402/429897/sitepage_41/files
  Пояснювальна записка Загальна характеристика предмета
uploads/editor/1687/92247/sitepage_46/files
  Вчителя трудового навчання
uploads/editor/3982/341625/sitepage_69/files
  № уроку Дата Тема уроку. Зміст учбового материала 1
200000070-ed820ee7b9
  Види спорту. Олімпійські ігри
uploads/editor/8160/500252/sitepage_12/files
  Урок вивчення нового матеріалу
uploads/editor/5402/429897/sitepage_293/files
  Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет»
uploads/editor/1438/87820/sitepage_188/files
  Викладання української мови у 4 класі згідно оновленої програми та орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти
pluginfile.php/28627/mod_page/content/6
  Структура комбінованого уроку математики
uploads/editor/2081/438464/sitepage_27/files
  Задача в умовах впровадження нового Державного стандарту максимальне сприяння психічному, особистісному й індивідуальному розвиткові дітей; підвищення адаптивних можливостей дітей
uploads/editor/1/649062/sitepage_8156/files
  Презентація для вивчення теми : Відсотки у 5 класі. Презентацію підготувала вчитель математики
uploads/editor/1996/92890/sitepage_85/files
  Картка Прізвище,ім’я, по батькові: Таран Костянтин Петрович
uploads/editor/8945/536652/sitepage_17/files
  Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до Законів України «Про освіту»
uploads/editor/1997/92891/sitepage_60/files
  Номер уроку Дата Тема уроку Домашнє завдання Вступ (3 години) 1
uploads/editor/8948/536655/sitepage_28/files
  Методичні рекомендації друкується за рішенням методичної ради районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Олександрійської
uploads/editor/3550/299615/sitepage_166/files
  Відділ освіти виконкому інгулецької районної у місті ради заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав в навчальних закладах Інгулецького району в 2017 році
  Інформація про проведені заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 14 лютого ми шануємо пам'ять тих, хто поліг в афганських ущелинах, та кланяємося тим хто прийшов з війни живим, хоча з пораненою душею
uploads/editor/2845/98344/sitepage_109/files
  Урок подорож з української мови Текст. Речення
registration/content/ua3454/pages
  Блок №7 створення умов для збереження життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу охорона праці та безпека життєдіяльності
uploads/editor/11994/655651/sitepage_34/files
  Навчання іноземній мові дітей першого року навчання За матеріалами методичних рекомендацій Навчання базується на набутому в дошкільному віці досвіді
media/diplom/files/pages
  Чопівська К. Г. Судова медицина: [Підручник для студентів мед. С89 вузів] / В. В. Білкун, Л. Л. Голубович, П. Л. Голу- бович та іи
denmiry/page_1
  Вимірювання та побудова кутів. Математика, 5 клас
uploads/editor/9120/538709/sitepage_1/files
  Адреса: вулиця Шкільна 8 село Кальнівці Кіцманський район
uploads/editor/6743/445248/sitepage_152/files
  Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи закладів освіти Харківської області
uploads/editor/3355/112198/sitepage_25/files
  Урок з української мови: навчання грамоти( мова). 1 Б клас. Вчитель Галущенко В. А
uploads/editor/6501/441649/sitepage_19/files
  Річний план дошкільного навчального закладу №73 м. Львова на 2017 2018 н р. Схвалено
uploads/editor/6733/444313/sitepage_45/files
  План роботи міжшкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів Данило – Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2016-2017 навчальний рік Керівник
uploads/editor/4044/342588/sitepage_58/files
  Гаївська зш І-ІІ ступенів Розробка олімпійського уроку
uploads/editor/47/22626/sitepage_223/files
  Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави
uploads/editor/3355/112198/sitepage_27/files
  Урок позакласне читання) ІІ семестр 64 години
uploads/editor/5099/407826/sitepage_28/files
  Комунальний навчальний заклад
uploads/editor/3216/647056/sitepage_281/files
  Зміст 1 лекція №1 3 Система управління охороною праці та організація охорони праці в закладах освіти 3 План лекції 3 Література 3
uploads/editor/5735/438940/sitepage_40/files
  Соціалізація та розвиток особистості на етапі становлення нової української школи
uploads/editor/1438/87820/sitepage_146/files
  Орієнтовні вимоги до проведення дпа у 4 класі Загальні положення дпа 4 клас 2015-2016 н р
uploads/editor/3355/112198/sitepage_145/files
  Звіт роботи циклового методичного об'єднання ІІ вчителів початкових класів за 2010 -2015 н р
uploads/editor/2156/635917/sitepage_27/files
  Успішне майбутнє творимо сьогодні: оцінювання роботи школи
uploads/editor/11015/572743/sitepage_13/files
  Програма : Навчальна програма з біології для 6 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07. 06. 2017 №804
uploads/editor/5402/429897/sitepage_293/files
  Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет»
uploads/editor/4044/342588/sitepage_61/files
  «Мотивація навчальної діяльності учнів початкової школи» Підготувала: Вчитель початкових класів Примак В. В
registration/content/ua2086/pages
  Тема. Старовинні та сучасні дитячі ігри. Народна дитяча іграшка
uploads/editor/1864/163765/sitepage_26/files
  Головна мета виховної системи
uploads/editor/8949/536656/sitepage_3/files
  Відділ освіти Олександрійської райдержадміністрації Методичний кабінет
uploads/editor/5402/429897/sitepage_293/files
  Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет»
uploads/editor/2178/153067/sitepage_136/files
  На допомогу молодому вчителю Схвалено радою методичного кабінету
uploads/editor/5732/438568/sitepage_58/files
  Урок-бесіда: «Захисти себе та іншого» Лютий 6 кл 3 Тренінг «На що я маю право»
uploads/editor/1438/87820/sitepage_188/files
  Легка промисловість України. Художні промисли
uploads/editor/5402/429897/sitepage_42/files
  Лист мон україни від 17. 08. 2016 №1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
uploads/editor/1806/204895/sitepage_128/file/urok
  Урок української мови 7 -б клас дайте
uploads/editor/1438/87820/sitepage_188/files
  Виконала Дерев’янко А. С. вчитель історії та правознавства Голубівської зош І-ІІІ ст
uploads/editor/11308/587681/sitepage_1/files
  Мирноградської міської ради донецької області план проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек під гаслом
uploads/editor/5735/438940/sitepage_40/files
  Пізнавальні завдання ікт на уроках історії та правознавства в 10-11 класах
uploads/editor/1438/87820/sitepage_188/files
  Система компетентностей загальногалузеві компетентності
registration/content/ua3471/pages
  Інформація про Музей Хліба при Малобакайській зош І-ІІІ ступенів Решетилівського району Полтавської області Профіль музею: екологічний Адреса музею: Полтавська область Решетилівський район с. Малий Бакай
uploads/editor/11994/655651/sitepage_31/files
  Календарно тематичне планування з англійської мови
uploads/editor/5402/429897/sitepage_341/files
  Інфрпмаціяпро наявність дошкільних навчальних закладів станом на 01. 12. 2016 року
media/diplom/files/pages
  У підручнику досліджуються філософсько-історичні чинники виникнення судового представництва
pages
  Олександр Пушкін. “Пісня про віщого Олега”. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. Пушкіна “Пісня про віщого Олега”
uploads/editor/9924/562585/sitepage_92/files
  В. В. Новосел Л. М. Терещенко 2016 р. «31»серпня 2016р
uploads/editor/1997/92891/sitepage_66/files
  PowerPoint Presentation Математичний аукціон
registration/content/ua2086/pages
  Тема. Площі та об’єми. Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Площі та об’єми»
uploads/editor/1438/87820/sitepage_188/files
  3 клас Українська мова Курс української мови в 3 класі – важлива складова загального змісту початкової освіти
uploads/editor/7409/471919/sitepage_1/files
  План роботи бібліотеки бахмутського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 багатопрофільний ліцей»
uploads/editor/10921/569731/sitepage_28/files
  Педагогічний портрет
uploads/editor/2006/93087/sitepage_59/files
  Міністерство освіти І науки України Департамент освіти І науки Дніпропетровської облдержадміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної
uploads/editor/1806/92680/sitepage_551/files
  1. Який тип тварин ми вивчаємо?
uploads/editor/2012/216466/sitepage_102/files
  Конспект уроку № тема уроку: «Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть». Мета уроку : навчальна
uploads/editor/4598/388205/sitepage_17/files
  Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку
pluginfile.php/28639/mod_page/content/6
  Математика в 3-му класі
uploads/editor/495/69414/sitepage_51/image/pershiy_urok_2016_2017
  Рекомендований перелік тематичних фільмів до Року Державності
uploads/editor/9/3014/sitepage_56/files
  Концепція професійного спрямування «вступ до фаху»
uploads/editor/240/121024/sitepage_200/files
  Навчальний план
uploads/editor/4598/388205/sitepage_18/files
  Гладкова Ганна Валентинівна, завідувач відділу координації роботи методичних служб Донецького обліппо
uploads/editor/1415/70695/sitepage_178/files
  «Ігри як засіб екологічного виховання»
uploads/editor/341/566484/sitepage_230/files
  «Національне виховання особистості на основі інтеграції народознавчих та краєзнавчих підходів у мовно-літературній освіті»
uploads/editor/8940/536647/sitepage_14/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 7-9 класи.
registration/content/ua2694/pages
  Бродівська районна державна адміністрація відділ освіти
uploads/editor/3472/142310/sitepage_227/files
  План проведення заходів до місячника бібліотеки в нво №28
registration/content/ua2086/pages
  Тема. Весняні первоцвіти
uploads/editor/5473/600827/sitepage_80/files
  Наказ №1231 схвалена Концепція науково-педагогічного проекту "Дистанційне навчання учнів"
uploads/editor/4449/439629/sitepage_56/files
  Тема. Каші як джерело поживних речовин. Мета
uploads/editor/5670/436812/sitepage_93/words
  Час невпинно спливає, Рік проходить за роком
uploads/editor/3550/299615/sitepage_183/files
  Комунальний позашкільний навчальний заклад
uploads/editor/240/58107/sitepage_230/files
  Картка навчального закладу, що має статус експериментального навчального закладу регіонального рівня
pages/dop/36/files
  Навчайся в польщі. Працюй в німеччині
uploads/editor/1438/87820/sitepage_188/files
  Програма з української мови 2 клас 2016-2017 н р. Підготувала вчитель початкових класів: Щербакова Світлана Іванівна
uploads/editor/5402/429897/sitepage_293/files
  Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет»
uploads/editor/1791/92664/sitepage_49/files
  Програма гуртка «виготовлення сувенірів» пояснювальна записка
uploads/editor/2853/98352/sitepage_24/files
  Урок велів!!! Хотіленко О. В. Нехай побачить миколай
uploads/editor/11475/602718/sitepage_53/files
  Програма факультативного курсу «сходинки орфографії»
uploads/editor/1791/92664/sitepage_49/files
  Програма гуртка «образотворче мистецтво» пояснювальна записка в умовах сьогодення особливо актуальними є формування особистості, розвиток її найдієвіших сил І можливостей
pluginfile.php/28657/mod_page/content/6
  Методика навчання основних величин в курсі математики початкової школи
uploads/editor/3126/100213/sitepage_93/files
  Клас світова література Духовний світ героїв роману" Євгеній Онєгін". Мета: поглибити теоретичні знання учнів про соціально – психологічний роман, «онєгінську строфу»
uploads/editor/8361/505210/sitepage_51/files
  Тема. Микола Вороний. «Євшан – зілля». Робота над текстом
uploads/editor/3066/100125/sitepage_146/files
  Інформація про методичне забезпечення варіативної складової Робочого навчального плану кзо сзш№51 дмр
uploads/editor/4382/609054/sitepage_18/files
  Використання проектних методик на уроках математики, як засіб розвитку
praktyka/pages/ped_2018/saity_18/Lasnyk/mat/plan
  Макетування візитної картки
uploads/editor/5735/438940/sitepage_56/files
  Науково-методична лабораторія моніторингу якості освіти та зовнішнього оцінювання доіппо
uploads/editor/5732/438568/sitepage_61/files
  Сценарій свята останнього дзвоника 2016 1 вед. Увага! Увага! Увага! 2 вед. В цей весняний, незвичайний день Всім жителям країни Знань
uploads/editor/4449/439629/sitepage_56/files
  Тиждень трудового навчання
uploads/editor/5153/416296/sitepage_23/files
  Відділ освіти Красноармійської міської ради Багатопрофільна гімназія міста Красноармійська
uploads/editor/5764/439534/sitepage_40/files
  Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) Вступ
uploads/editor/6743/445248/sitepage_120/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство. 5 клас»
directory page  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка