portal/static
  Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему
  Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи за напрямом підготовки
  Реферат abstract вступ 1 загальна характеристика авіаційної промисловості
  «Характеристика інформаційних технологій на прикладі системи комп'ютерної алгебри Mathcad»
  «Характеристика інформаційних технологій на прикладі електричнoго програмного забезпечення see electrical Expert»
  «Використання сучасних комп’ютерних технологій для розрахунку систем освітлення приміщень»
  Оптимізація структури і потужності зони поточного ремонту пасажирських автомобільних підприємств
  «Характеристика інформаційних технологій на прикладі програм и для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel»
  Характеристика мікропроцесорного пристрою І автоматики rej 515 Призначення
  Реферат об’єкт досліджень видобування мінеральних вод. Мета роботи дослідити екологічний вплив видобування мінеральних вод
  Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістр. (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему: «методологія екологічно-безпечного відновлення забруднених нафтопродуктами територій І акваторій»
  Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістр. (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему
  Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему
  Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи на тему: т ехнологічні засади підвищення якості відновлення робочих поверхонь вал-шестерні коробки відбору пртужностей брдм2
  Імітансний lc-логічний елемент "І"
  Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи на тему: т ехнологічні засади підвищення якості відновлення робочих поверхонь корпусу гідроциліндра ц-100
  Системи для оцінювання безпеки систем захисту інформації
  Системи активної безпеки автомобіля Виконав: ст гр. 2Ат-09 Тишківський І р. Науковий керівник : Кашканов А. А
  Підвищення пропускної здатності вуличної мережі міста шляхом оптимізації паркування транспорту
  Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістр. (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему
  1 відпрацьовані автомобільні шини та їх вплив на довкілля
  Технологічні засади підвищення якості відновлення робочих поверхонь вала приводу сп 26У
  Розрахунок на завадостійкість 33 13 Аналіз електромагнітної сумісності елементів друкованої плати 35 14 Тепловий розрахунок пристрою 37
  Шумове забруднення міст
  Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи на тему: технологічні засади підвищення якості відновлення робочих поверхонь ведучої шестерні з валом центрального редуктора головної передачі бтр-60
  Підвищення пропускної здатності найбільш завантажених перехресть м вінниці
  Реферат 4 abstract 4 вступ 5 1 огляд засобів моніторингу природніх вод в сучасних умовах 8 1 Система державного моніторингу навколишнього середовища 8 2 Аналіз проблем системи моніторингу вод Вінницької області 14
  Методологічні підходи до оцінки рівня життя населення регіону
  Актуальність дослідження
  1 Теоретично-методичні аспекти управління фінансовою стійкістю підприємства
  Вступ актуальність теми
  Сутність інноваційного підприємництва
  Реферат Об’єкт винаходу: пристрій для електродугової металізації виробів. Галузь застосування: Винахід
  Пояснювальна записка до дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на тему
  Характер,особливості його формування і прояви в педагогічному процесі у виші
  Проблема людини у середньовічній філософії
  За методом підключення двигунів і накопичувача до приводу розрізняють
  Simulink є додатком до пакету matlab. При моделюванні з використанням Simulink
  Володарка
  Анотація у даній бакалаврській дипломній роботі було проведено проектування мережі стільникового зв’язку стандарту cdma2000. Описано основні параметри та можливості стандарту
  1 Коротка характеристика варіантів технічної реалізації кодового замка на базі цифрових мікросхем
  Програма «Електрик» для проектування і електричних розрахунків Вербальна постановка задачі Програма
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет
  Управління конкурентоспроможністю підприємства
  Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи
  Реферат на бакалаврську дипломну роботу Юзькової Ірини Олександрівни що представлена до захисту по спеціальності 170103 "Управління інформаційною безпекою"
  Вінницький національний технічний університет
  Невербальні засоби ділового спілкування
  „Розробка та розрахунок некогерентної волоконно-оптичної лінії зв’язку
  «розробка та дослідження системи супутникового радіозв’язку стандарту iridium»
  Інформації про його розташування. Мережа Кохонена відноситься до мереж, що самоорганізуються
  Яровий Андрій Анатолійович д т. н., проф каф. Кн
  Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи
  Управління власним та залученим капіталом комерційного банку
  Розділ 1 аналіз сучасних досягнень в області використання струмових конвеєрів
  «Організація самостійної роботи студентів»
  Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему: «екологічн а безпека електромагнітного забруднення міста вінниці»
  «Режими роботи та конструктивні особливості вимірювальних трансформаторів
  Визначення сполук Фосфору
  Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи на тему «управління основними засобами акціонерного товариства
  Вступ актуальність проблеми
  Перелік скорочень
  «Сонячна енергія та перспективи її використання»
  Розробка консолідованого інформаційного веб ресурсу для надання послуг учасникам социальної групи
  «Нормування інфразвукового забруднення навколишнього середовища»
  Розробка бази даних «База даних для Інтернет магазину»
  5 розрахунок вибору елегазових вимикачів 41
  Методи отримання випадкових чисел
  Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод
  Управління фінансовими ресурсами підприємства та джерелами їх формування
  Пояснювальна записка до дипломної роботи бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему: «Розробка програмного додатку для вивчення іноземної мови»
  Методи і засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
  Пoяснювaльнa зaпискa
  Сьогодення без інтернету це навіть важко уявити
  Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи
  1 аналіз існуючих web-додатків контролю успішності студентів та засобів їх захисту 9
  Вступ актуальність теми дослідження
  «Підвищення захисту web-додатків на прикладі контролю успішності студентів»
directory portal static  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка