krok2012/Ak
  Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту «крок м» з спеціальності «Акушерська справа» Частина ІІ внутрішня медицина
server/vuhovna_robota/class_kerivnuc/presentation
  Вплив чинників ризику на репродуктивне здоров’я
res/geo/robociprog/kryl
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
main/science
  Проведение патентного поиска и оформление патента на
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу  Основи геоекології Для спеціальностей 6
data/ukr/Georafiya_ekonomichna
  Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси Ресурси Світового океану
download
  Укладач: Наталія Виштак
fk_mv/resources/lectures/247
  Міжнародне ціноутворення
res/geo/infpack
  Загальний опис
res/geo/robociprog/syx
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк» для напрямку підготовки 0
files/presentations
  1. Означення і будова спирту
res/geo/infpack
  Загальний опис
res/geo/robociprog/syx
  Програма з інженерної фотограмметрії напряму підготовки: 0801 «Геодезія, картографія І землеустрій» для спеціальності: 08010101
res/geo/robociprog/yavkin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни
res/geo/infpack
  Напрям „ географія”
res/geo/robociprog/syx
  Програма з геодезії напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія І землеустрій для спеціальності: 08010103 землеустрій та кадастр
res/geo/robociprog/kryl
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з
Nakaz
  Деякі корисні адреси Назва сайту
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) з „Фізичної географії України
mediares/file
  Домашнє завдання
books
  Реферат підготувала: Булах Марина Василівна, практичний психолог Технолого-економічного коледжу бнау
server/world_literature/presentation
  Підготовка вчителів
res/geo/robociprog/kryl
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Охорони праці в галузі
res/geo/robociprog/yavkin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
botany/UserFiles/image/programi
  Програма навчальної дисципліни ресурси культурних рослин напряму підготовки 0704 біологія для спеціальності 070406 ботаніка
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання предмету у вищій школі для напрямку підготовки
data/ukr/Matematijka/Rozdil_1
  Значення міжнародних конгресів математиків для становлення математики як науки
res/geo/infpack
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Регіональної економічної І соціальної географії для спеціальності
res/geo/robociprog/syx
  Програма навчальної дисципліни «Земельні ресурси та розвиток апк» для напряму підготовки 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
files/presentations
  Наркотики та зловживання ними
res/geo/robociprog/kryl
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Теорії І методології географічної науки"
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно-модульною системою навчання) з "Санітарно-технічне обладнання будов" для спеціальності 092601- гідротехніка
res/geo/infpack
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
data/ukr/Pedagogika/Rozdil_1
  Використання прогресивних педагогічних технологій у підвищенні ефективності уроків і результативності навчання
files/presentations
  Бароко в українській архітектурі Бароко
data/ukr/Georafiya_ekonomichna
  Класифікація природних ресурсів. Мінеральні, водні, земельні, кліматичні ресурси
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Інженерна гідрологія
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
downloads
  Дунайський біосферний заповідник нан україни
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Гідрографія України
i/files/27.12.2015
  Модель міжрівневого балансу структурованого об’єкта (презентація)
res/geo/infpack
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
res/geo/robociprog/yavkin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмета
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Основи екологічної токсикології
  Робоча програма ( за кредитно-модульною системою навчання) з "Будівельне матеріалознавство" для спеціальності 092601- гідротехніка
res/geo/robociprog/kryl
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Основ раціонального природокористування І охорони природи
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Астрономії" (назва навчального предмета) для спеціальності
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
res/geo/robociprog/kryl
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Управління персоналом "
res/geo/robociprog/syx
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
res/geo/robociprog/yavkin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
res/chemistry/Metod_Rada
  1. Вимоги до змісту і структури робочої програми навчальної дисципліни Зразок оформлення титульної сторінки (1-3 курси)
res/ftf
  Ректор ­ С. В. Мельничук
bitstream/123456789/805/5
  Досвід використання інструменту Веб 0 на прикладі wiki-ресурсу університету в навчальному процесі
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Регіональна політика сталого розвитку"
data/ukr/Istoriya_Ykrajinij
  Запорізька Січ – козацько-демократична республіка, продовжувач державотворчих традицій”
files/resources
  Основи здоров'Я 2 клас Посібник для вчителя
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни " Основи геоінформатики "
data/uploads/lectures
  Це певна впорядко­ваність взаємопов'язаних елементів, які становлять єдине ціле

  Пошук рефератів httр://аllbest гц
res/geo/infpack
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
res/geo/robociprog/kryl
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Біогеграфії" (назва навчального предмета) для спеціальності
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Гідрооснови гідротехніки та меліорації
files/presentations
  Положення вчень В. Вернадського про біосферу. Виконала учениця 11 а класу Махаринець Тетяна Біосфера Біосфера сфера життя, оболонка Землі, населена живими організмами. Структура біосфери
200000045-ef378f12e7
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія 5-9 класи
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма з курсу "Міжнародний туристичний бізнес"
/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
res/geo/robociprog
  Робоча навчальна програма
res/geo/robociprog/syx
  Програма навчальної дисципліни «Основи територіального проектування І районного планування» для напряму підготовки 070904 «Геодезія, картографія та землеустрій»
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із Охорона праці в галузі
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
metodoser/matem/Zalevska
  Древнє містечко берестечко
download
  Перехресні стежки повість
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Правового регулювання туристичної діяльності для напрямку підготовки
/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Менеджменту організацій
download/present
  Майстер виробничого навчання
jspui/bitstream/123456789/11980/1
  Дипломна магістерська робота студентки гр. Мме-31 Манюкової Надії Олександрівни
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Основи екологічного підприємництва
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Техніка та технологія галузей" напряму підготовки
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
res/geo/robociprog/syx
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із Математична обробка геодезичних вимірів
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Політична географія
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно-модульною системою навчання) з "Водовідведення" для спеціальності 092601- гідротехніка
res/geo/robociprog/kryl
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Територіальні системи розселення
server/physics_astronomy/lessons/Presentations
  Космос завжди приваблював людей своїми таємницями. Тож вирушимо у подорож
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма з дисципліни "Водоресурсний менеджмент"
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Туристського країнознавства для напрямку підготовки
dn/imgres
  Тема 1 “Вступ до фаху” як навчальна дисципліна та галузь знань Питання теми
1132/1
  Навчальний посібник Х арків хнамг 2006 Берещук М. Я., Бархаєв Ю. П., Стадник Г. В
res/geo/robociprog/kryl
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
files/presentations2
  Роботу виконала учениця групи №23
res/geo/robociprog/kryl
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
metodoser/pochkl
  Формування і розвиток комунікативної компетентності молодших школярів
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно-модульною системою навчання) " Гідравлічні І аеродинамічні машини "
  Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Антропогенні зміни водних об’єктів
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з предмету Основи міжнародної еколого-економічної діяльності

  Виберіть правильне речення
files/presentations2
  Органічні сполуки і здоров’я людии
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
data/ukr/Pedagogika/Rozdil_1
  До вивчення світової літератури. Урок
dn/imgres
  Лекція з дисципліни: «основи наукових досліджень»
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу «технології очищення вод» Для спеціальностей
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Основи наукової діяльності
res/geo/robociprog/kryl
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Інженерної геології" (назва навчального предмета) для спеціальності
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
files/normdoc
  Конспект лекцій з дисципліни
res/geo/robociprog/kryl
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Ландшафтознавства "
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
data/ukr/Kyltyra
  Перші серйозні спроби осмислення імпресіонізму були повязані з досвідом французьких художників-імпресіоністів
pluginfile.php/151794/mod_resource/content/1/Prezentaciji_ost
  Де: ч – число членів групи, що не одержала жодного вибору
lectures
  Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови як засіб підвищення ефективності навчання Задорожня Тетяна Петрівна вчитель англійської мови
res/geo/robociprog/kryl
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича “затверджую
forest/document/105078?
  Методичні вказівки з відведення І таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України
data/ukr/Ekonomichna_teoriya
  Реферат на тему: Плата за природні ресурси
dn/imgres
  Концепція людського розвитку
resources
  Ключ: а, в. Перекладні словники бувають: а одномовні; б одномовні та двомовні; в двомовні та багатомовні. Ключ: в
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
res/geo/robociprog
  Робоча програма з „екології міських систем для напряму підготовки : 040106 Екологія
wp-content/uploads/2013/09
  Форма № н 04 Національний університет «Одеська юридична академія»
jspui/bitstream/123456789/19694/1
  Scopus та Web of Sciencе на допомогу молодому досліднику
document/pressa/Shkolyar/2017
  Видання пог
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень» напрям спеціальності 1401 Сфера обслуговування для спеціальності
wp-content/uploads/2014/12
  Програма навчальної дисципліни нді. 02. Психологіяагресі ї
res/geo/robociprog/yavkin
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
res/geo/robociprog/kryl
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Медичної географії" (назва навчального предмета) для спеціальності
authors/Samchuk_Zoreslav
  Микола михальченко
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із Спецпрактикум. Картографічне креслення
res/geo/robociprog/syx
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
nav-metodichna/skarbnichka
  Портфоліо як засіб самоорганізації та саморозвитку особистості
bitstream/NAU/34183/1
  Інформаційне забезпечення наукових досліджень
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни " Основи геоінформатики "
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.26 ФИНАНСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
  Розповсюджувати та тиражувати
files/presentations2
  Українська література 20-тих років ХХ століття
dn/imgres
  Методичні рекомендації до підготовки та написання курсової роботи з курсу "Банківські операції"
res/geo/robociprog/ushenko
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

  Любко Дереш Культ
/robociprog/ryden
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
res/geo/robociprog/kryl
  Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу «Загальна та регіональна геодинаміка»
up
  Визначення публікаційної активності в наукових напрямках, які сприяють обороноздатності країни
Images/Files
  Застосування соціальних мереж в начальній діяльності студентів
server/world_literature/presentation
  Підготовка вчителів
dn/imgres
  Урок літератури: типологія та структура
authors/Melnychenko_Volodymyr
  «На славу нашої преславної України»
res/geo/robociprog/kryl
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
document/pressa/Zaklik/2016
  Видань утос
data/ukr/Groshi_i_kredijt
  Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
bitstream/123456789/4386/1
  Борис Ольга Теодорівна
server/physics_astronomy/lessons/10
  Мікроскопічні Макроскопічні

   Олександр Дубина "Пересiяне"  Олександр Дубина пересіяне
files/presentations
  Або світ прийме мене таким, як я є, як мене народила мати, або вб'є, знищить мене. Але я – не поступлюся!
document/pressa/Zaklik/2016
  Видань утос
document/pressa/Shkolyar/2015
  Школяр всеукраїнський реабілітаційний щомісячний журнал для дітей українського товариства сліпих видається з березня 1934 року видання «пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утосу
document/pressa/Zaklik/2015
  Заклик всеукраїнськи й реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал українського товариства сліпих видається з травня 1935 року
document/pressa/Promin/Promin2017
  Реабілітаційна газета українського товариства сліпих видається з 7 січня 1989 року. Виходить двічі на місяць. Видання пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утос
document/pressa/Promin/Promin2018
  Реабілітаційна газета українського товариства сліпих видається з 7 січня 1989 року. Виходить двічі на місяць. Видання пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утос
wp-content/uploads/2016/11
  Адреси передового педагогічного досвіду педагогічних працівників знз мм. Дрогобича та Стебника
res/geo
  Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень,, магістр
  Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень,, магістр
files/presentations2
  Відомі режисери

  Хто ввів у науковий обіг у 1830 р термін «культурологія»
bitstream/123456789/3981/3
  Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов

  Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 М. Городка рухливі ігри у початкових класах Вересюк Інна Миколаївна вчителька початкових класів зош І-ІІ ступенів №3
document/pressa/Shkolyar/2015
  Школяр всеукраїнський реабілітаційний щомісячний журнал для дітей українського товариства сліпих видається з березня 1934 року видання «пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утосу
bitstream/123456789/1280/2
  Засідання наукової ради з кардіології: “ Взаємозалежність будови органів кровообігу і функцій які вони виконують”
asd/KBI-II/KBI-II_2013.10.12_Session-12/presentation
  Урок 10-ї кари в Єгипті Лев. 17: 11
wp-content/uploads/2017/06
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
authors/Tkachenko_Vasyl
  Василь Ткаченко
NEW
  Конкурс на кращу серію цифрових ресурсів для навчально-методичного забезпечення навчально-виховної
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових випробувань освітнього рівня «Магістр» Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
files/presentations2
  Актор Акто́р (actor — той, хто діє) — виконавець ролей в драматичних, оперних, балетних, естрадних, циркових,виставах такінофільмах, творець сценічних образів. Стиль, напрям і жанр мистецтва А. визначаються характеромдраматургії, нац
Presentation
  Кредо вчителя Загальні відомості
director
  Школа це велике родинне коло, якому немає ні початку, ні кінця, воно заповнене любов‘Ю
2015/01
  К. Фопель Как научить детей сотрудничать?
wp-content/uploads/2018/04
  Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України The impact of labor migration of Ukrainian workers for
wp-content/uploads/2018/06
  Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України The impact of labor migration of Ukrainian workers for
document/pressa/Zaklik/2017
  Всеукраїнський реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал
presentazii
  Шутько І.І. Борівська зош І-ІІІ ст.№2
document/pressa/Shkolyar/2015
  Школяр всеукраїнський реабілітаційний щомісячний журнал для дітей українського товариства сліпих видається з березня 1934 року видання «пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утосу
document/pressa/Promin/Promin2015
  Промінь реабілітаційна газета українського товариства сліпих видається з 7 січня 1989 року ● Понеділок, 26 січня 2015 року ● №№1 – 2 (1269-1270) відстоїмо права інвалідів!
document/pressa/Zaklik/2015
  Заклик всеукраїнський реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал українського товариства сліпих видається з травня 1935 року
authors/Deresh
  Любко Дереш н а м і р !
files/materials
  Епіграф. Наш мозок здатний учитися впродовж усього життя: від народження аж до смерті

  Одним із теоретиків біологічного та психологічного підходів до витлумачення сутнісної природи і походження релігії був
server/ukrainian/presentation
  Підготувала учитель української мови та літератури зош №25 м. Рівного Лінчук Леся Андріївна
files/2017/8/16
  Програма кандидата на посаду директора кп «Київська міська ветеринарна лікарня» Петренко Юлії кп «Київська міська ветеринарна лікарня»
bitstream/123456789/3819/1
  Хобі та інтереси
document/pressa/Shkolyar/2015
  Школяр всеукраїнський реабілітаційний щомісячний журнал для дітей українського товариства сліпих видається з березня 1934 року видання «пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утосу
document/pressa/Zaklik/2016
  Всеукраїнський реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал

  Психологическая акция
files/materials
  Правила роботи: бути доброзичливим; поважати інших; говорити по черзі і по суті питання; кожен має право на свою думку; бути позитивним; бути толерантним; бути активним
bitstream/123456789/4013/4
  Основи здоров'я
Diyalnist/Met_rozrobki
  Здійснити перетворення
Events/Documents
  Президенту України
dn/imgres
  Мови світу та їхня класифікація
kaf_ekonom_teorii/Shared Documents
  Кафедра економічної теорії та історії економіки
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Соціальна екологія"
Files/downloads
  Урок із світової літератури для 7-го класу «Степи, степи! Які ж бо ви в біса гарні!»
authors/Lahetko_Valentyn
  Навчальний посібник для студентів природничих і інших нефілософських спеціальностей (Укладач В. Лагетко). За ред д. ф н., професора М. Сидоренка
dn/imgres
  Історичний розвиток податкової системи в україні від часів Київської Русі до сьогодення
public/ekonomika
  Тема. Безробіття і зайнятість трудових ресурсів
authors/dr_Vlasiuk_Oleksandr
  Олександр Власюк Сергій Кононенко
2015
  Енергія в школах Пропозиції концепції для міст-партнерів Полтавської області
wp-content/uploads/2017/10
  Моніторинг заходів, проведених громадськими об’єднаннями ветеранів за січень-вересень 2017 року за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України для підтримки громадських об’єднань ветеранів, що мають статус всеукраїнських
files/2017/8/16
  Стан підприємства на сьогодні

  &&&&&&&&&&&&&&&& Складено : вчителем англ мови
document/pressa/Shkolyar/2017
  Видань утос
document/pressa/Promin/Promin2016
  Реабілітаційна газета українського товариства сліпих видається з 7 січня 1989 року. Виходить двічі на місяць. Видання пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утос
dn/imgres
  Презентація до Лекції 7 Образ і асоціації – основа художнього проектування одягу
f/2390
  Ф’ючерсні контракти на зернові в Україні
Vchumosya
  Павленко Майя методичний посібник
res/ftf
  Ректор ­ С. В. Мельничук
document/pressa/Zaklik/2016
  Всеукраїнський реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал
res/geo
  Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень,,магістр
document/pressa/Zaklik/2016
  Заклик всеукраїнський реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал українського товариства сліпих видається з травня 1935 року
8_class/8_clas_pres
  Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук Мета уроку
193.19.254.242=-HACCP_presentation.pdf
  Безпечна харчова продукція – вимоги законoдавства, стандартів, клієнтів
directory res  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка