res/geo/robociprog/kryl
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу  Основи геоекології Для спеціальностей 6
res/geo/robociprog/syx
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк» для напрямку підготовки 0
  Програма з інженерної фотограмметрії напряму підготовки: 0801 «Геодезія, картографія І землеустрій» для спеціальності: 08010101
res/geo/robociprog/yavkin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни
res/geo/robociprog/syx
  Програма з геодезії напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія І землеустрій для спеціальності: 08010103 землеустрій та кадастр
res/geo/robociprog/kryl
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з
  Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) з „Фізичної географії України
res/geo/robociprog/kryl
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Охорони праці в галузі
res/geo/robociprog/yavkin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання предмету у вищій школі для напрямку підготовки
res/geo/robociprog/syx
  Програма навчальної дисципліни «Земельні ресурси та розвиток апк» для напряму підготовки 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
res/geo/robociprog/kryl
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Теорії І методології географічної науки"
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно-модульною системою навчання) з "Санітарно-технічне обладнання будов" для спеціальності 092601- гідротехніка
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Інженерна гідрологія
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Гідрографія України
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
res/geo/robociprog/yavkin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмета
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Основи екологічної токсикології
  Робоча програма ( за кредитно-модульною системою навчання) з "Будівельне матеріалознавство" для спеціальності 092601- гідротехніка
res/geo/robociprog/kryl
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Основ раціонального природокористування І охорони природи
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Астрономії" (назва навчального предмета) для спеціальності
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
res/geo/robociprog/kryl
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Управління персоналом "
res/geo/robociprog/syx
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
res/geo/robociprog/yavkin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Регіональна політика сталого розвитку"
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни " Основи геоінформатики "
res/geo/robociprog/kryl
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Біогеграфії" (назва навчального предмета) для спеціальності
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Гідрооснови гідротехніки та меліорації
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма з курсу "Міжнародний туристичний бізнес"
res/geo/robociprog
  Робоча навчальна програма
res/geo/robociprog/syx
  Програма навчальної дисципліни «Основи територіального проектування І районного планування» для напряму підготовки 070904 «Геодезія, картографія та землеустрій»
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із Охорона праці в галузі
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Правового регулювання туристичної діяльності для напрямку підготовки
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Основи екологічного підприємництва
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Техніка та технологія галузей" напряму підготовки
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
res/geo/robociprog/syx
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із Математична обробка геодезичних вимірів
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Політична географія
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно-модульною системою навчання) з "Водовідведення" для спеціальності 092601- гідротехніка
res/geo/robociprog/kryl
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Територіальні системи розселення
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма з дисципліни "Водоресурсний менеджмент"
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Туристського країнознавства для напрямку підготовки
res/geo/robociprog/kryl
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма ( за кредитно-модульною системою навчання) " Гідравлічні І аеродинамічні машини "
  Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Антропогенні зміни водних об’єктів
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з предмету Основи міжнародної еколого-економічної діяльності
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу «технології очищення вод» Для спеціальностей
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Основи наукової діяльності
res/geo/robociprog/kryl
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Інженерної геології" (назва навчального предмета) для спеціальності
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
res/geo/robociprog/kryl
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Ландшафтознавства "
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
res/geo/robociprog/kryl
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича “затверджую
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
res/geo/robociprog
  Робоча програма з „екології міських систем для напряму підготовки : 040106 Екологія
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень» напрям спеціальності 1401 Сфера обслуговування для спеціальності
res/geo/robociprog/yavkin
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
res/geo/robociprog/kryl
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Медичної географії" (назва навчального предмета) для спеціальності
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із Спецпрактикум. Картографічне креслення
res/geo/robociprog/syx
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни " Основи геоінформатики "
res/geo/robociprog/ushenko
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
res/geo/robociprog/kryl
  Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу «Загальна та регіональна геодинаміка»
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Соціальна екологія"
directory res geo  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка