sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/KompyuterniMeregi
  Вимоги до оформлення реферату правила оформлення списку використаних джерел критерії оцінювання рефератів додатки
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/rlmtu
  Вимоги до оформлення реферату правила оформлення списку використаних джерел критерії оцінювання рефератів додатки
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/aivksim
  Вимоги до оформлення реферату правила оформлення списку використаних джерел критерії оцінювання рефератів додатки
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj/bgd
  Методичні рекомендації призначені для допомоги студентам під час самостійного опрацювання курсу "Безпека життєдіяльності"
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/csm/infTex
  Питання до екзамену
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/day
  Робоча програма навчальної дисципліни «Етнографія»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/KRAINO
  Робоча програма навчальної дисципліни " країнознавство " Галузь підготовки: 0101 Педагогічна освіта
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/NIMECKA
  Програма навчальної дисципліни іноземна мова (німецька) галузь
sites/bdpu.org/elearning/sgf/world_history
  1. Перша світова війна 1914-1918 рр. (2 г.)
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/OSN-MIG-PRAVA
  Рекомендована література Базова
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/stgp/day
  Положення теорії психоаналізу З. Фройда та психоаналітичної психології К. Юнга, про розвиток психодинамічного напряму та сучасний прикладний аспект психоаналізу. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj/ekokult
  Методичні рекомендації до практичних та семінарських робіт з навчальної дисципліни «Екокультура особистості»
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/APSEI
  Тема сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів інтеграція як невід’ємна ознака розвитку та функціонування людських спільнот: сутність та передумови
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/achkan/opvtamyao
  Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/knum
  Програма нормативної навчальної дисципліни «культура наукової української мови» підготовки
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/osn_lk2
  Тема 1: роль фразеологічного фонду І метафори в культурі. Поняття культурної конотації
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/AM(IFSK)
  Особливості організації навчання в умовах кредитно-модульної системи; визначення рівнів володіння мовою
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/ciPascal
  Знайомство з інтегрованим середовищем Turbo Pascal 0
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  Види красномовства та сфери його застосування
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/fd/um(zps)
  Семінарські (практичні, лабораторні) заняття, їх тематика та обсяг
  Питання (завдання) для самоперевірки
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/PravZUR
  Рішення щодо створення закладу освіти. Ліцензування та акредитація. Їх організація та проведення у навчальному закладі
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Принципи побудови і захист інформаціїї баз даних
  Реферат за однією із запропанованих тем: Історія розвитку баз даних Файли й файлові системи
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Програмування з використанням стандарту запитів SQL
  Реферат порівняння скбд sql server І Microsoft access
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/algebra
  Програма навчальної дисципліни пп 15 «алгебра І теорія чисел»
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj
  Будова та функції зорової сенсорної системи
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/LALGEBRA
  Програма навчальної дисципліни пмп 08 лінійна алгебра напрям підготовки: 040201 Математика
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/fd/dum
  Практичний блок
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/fd/sumzp
  -
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/rgf/VDgerman
  Інститут філології та соціальних комунікацій
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  «Основні засади та принципи формування зони європейської освіти»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/vibr_probl_v_shk/day/ppz
  Педагогічні ситуації та педагогічні задачі
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj
  Організм людини єдине ціле
  Організм людини єдине ціле
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/day
  Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу «актуальні питання новітньої історії україни»
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  1. Наука і освіта Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Сучасний стан науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Архітектура мікропроцесорної техніки
  Самостійна робота студентів Загальні засади організації самостійної роботи студентів
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/sum_fon
  Програма навчальної дисципліни
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law
  Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/pptamtn/gusev/method/day
  «методологія та методи наукових досліджень» Лекційні заняття, їх тематика, зміст І обсяг
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/HKIM
  Кафедра іноземних мов
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Принципи побудови і захист інформаціїї баз даних
  "Принципи побудови та захист інформації баз даних"
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/PZIN(ISPKO)
  Програма навчальної дисципліни практикум з іноземної мови (англійська) галузь 0101 «Педагогічна освіта»
sites/bdpu.org/elearning/sgf/world_history
  Методика роботи із джерелами з історії первісного суспільства. Методика підготовки й написання доповідей та опонентських виступів
  Тема: Греція в XI ix ст
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/ulyukaev/ist_ped/day
  Тема заняття та його план
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/ADMIN-PRAVO
  Тема поняття, предмет, метод та система адміністративного права. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/vst_dom
  Методичні поради до виконання самостійних робіт
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/fd/oktm
  Мова і мовлення в житті людини. Культура мовлення вчителя
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/buzova/im_xx_st
  Музичне мистецтво в період 1917 та після 1917 року
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/fd/sumzp
  Реферат на одну із тем (25 сторінок) Українська мова мова державна
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/mvumuvh
  Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/buzova/irm
  Музичне культура Русі IX-XVII століття
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/ros_lit_krit
  Програма навчальної дисципліни російська літературна критика
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/ksp/TRSG
  Зм тематика індивідуальних занять
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/teor_vish/day/ppz
  Практичне заняття 4 (2 год.)
sites/bdpu.org/elearning/sgf/world_history
  Структура шкільної історичної освіти
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Вступ до спеціальності
  Практичне заняття №1 перші відомості про спеціальність
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/knum
  Програма навчальної дисципліни «культура наукової української мови»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/nauk_sem
  Програма навчальної дисципліни «науковий семінар» напрям підготовки 0203 «Гуманітарні науки»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/dilUM/POPOVA
  Форма № н 04 Бердянський державний педагогічний університет Кафедра української мови та методики викладання фахових дисциплін
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/TEOR-DIP
  Плани семінарських занять з дисципліни Теорія держави та права
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law
  Правові основи діяльності вищої школи плани семінарських занять та самостійних робіт
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/knum
  Індз теми для рефератів
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/kucher/macro
  Реферат Типи економічних систем. Заняття Основні макроекономічні показники
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/sum_sint_skl_rech
  Самостійна робота студентів, її тематика, обсяг
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/iyavSUM
  Робоча програма навчальної дисципліни «інтерферентні явища в сучасній українській мові» напрям підготовки: 0203 Філологія
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/KafPHiz/fttuzdtm
  Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Фізика твердого тіла у застосуванні до твердотільної мікроелектроніки»
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kdo/usdodo
  Зміст, мета, завдання управління в системі дошкільної освіти
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/day
  Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу «Основи наукових досліджень» I-II курси, денна форма навчання
sites/bdpu.org/elearning/sgf/world_history
  Семінарські (практичні) заняття, їх тематика І обсяг 2 самостійна робота студентів, їх тематика І обсяг
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/fd/sumzp
  -
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/day
  Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять
sites/bdpu.org/elearning/sgf/world_history
  Денна та заочна форми навчання Соціально гуманітарний факультет
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk
  Навчальна дисципліна
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/day
  Денна форма навчання Соціально-гуманітарний факультет
sites/bdpu.org/elearning/feu/kep/makarova
  «Соціально економічна безпека» Галузь: знань «0305 Економіка та підприємство.»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/ps/zao
  Сім'я як соціально-психологічний феномен
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/AM(FOIPT)
  Програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська) галузь знань 0101 «Педагогічна освіта»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/star_mov
  Ольга сєнічева старослов’янська мова
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/rgf/ssotr
  Питання до пмк
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/grigoryeva/spec/zao
  Модуль Основні аспекти розвитку процесу інтеграції предметів
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/zag_mov
  Мова І суспільство
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law
  Денна та заочна форми навчання Соціально-гуманітарний факультет
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/rgf/pkimNM/pkim_nim_4Kbolg
  План самостійних
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/ist_ukrlit
  Тема №1: вступ. Періодизація історії української літературної мови
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/teor_vish/day/ppz
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  Реферат на тему: «Зміст освіти в сучасній школі». Реферат оформити письмово
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/teor_vish/day/ppz
  8 (2 год.) Колектив та його вплив на особистість основні поняття теми
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  «Психологія та етика ділового спілкування» як навчальна дисципліна та її завдання
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Педагогічна система Я. А. Коменського
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/kmvfmd/itznoo
  В. М. Сучасні інформаційні системи і технології. Навчальний посібник
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/vibr_probl_v_shk/day/ppz
  Лекція Педагогічні конфлікти: види, причини виникнення Основні поняття теми: Конфлікт
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/evdzNIT
  Самостійна та індивідуальна робота студентів, її тематика і обсяг
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/pkUKRm/6.0203031
  Програма навчальної дисципліни практичний курс української мови напрям підготовки 0203 Філологія
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/fd/sumzp
  3. Питання (завдання) для самоперевірки
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  Тема 1 Загальні основи педагогіки вищої школи
  Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/zhuk/pvsh/day
  Індивідуальна робота студентів Орієнтовна тематика рефератів
sites/bdpu.org/elearning/sgf/world_history
  Джерела з історії V -хv ст
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/zv
  Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу «Історія України» Заочна форма навчання
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Тема: Методи та форми виховання
  Розвиток і формування особистості
  Формування колективу, його вплив на виховання особис­тості
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/rgf/pkimNM/pkim_nim_4Kukr
  Самостійна робота
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/dilUM/POPOVA
  І. За поданими словниковими статтями визначте тип словника, якому вони властиві
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj/vaifl
  План практичних робіт із вікової анатомії і фізіології людини
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  Педагогіка для студентів 2 курсу соціально-гуманітарного факультету
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/kireeva/pedagogika
  Форма навчання – заочна Інститут фізико-математичної і технологічної освіти Кафедра дидактики природничо–наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні Дисципліна – педагогіка. Графік консультацій – понеділок
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/tolkachova/2piv/metodika_vih_rob_v_dot/day
  Завдання та зміст літньої педагогічної практики
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/zv
  Методичні рекомендації до дисципліни "Історія України"
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/teor_vish/day/ppz
  Загальні методи виховання
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/pptampn/istor_prof_osv
  Уведення до історії професійної освіти
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/ist_ukrlit
  Кафедра укра
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/sum/LEKS
  Програма навчальної дисципліни сучасна українська літературна мова: лексикологія. Фразеологія. Лексикографія
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/sergienko/ist_teatr/day
  Походження театру
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kppl/RKMKP
  Повідомлення з теми: «Культура мовлення як етап формування педагогічної майстерності»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/fd/um(zps)
  Питання до екзамену
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/GOSP-PRAVO
  Тема. Загальна характеристика господарського права. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності
sites/bdpu.org/elearning/feu/fik/GTK
  Перелік питань, які виносяться на екзамен з дисципліни “Гроші та кредит” 31, 32 А, 32Б
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law
  Перші державні утворення на території України
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/osn_lk2
  Реферат на тему (за вибором студента): Фразеологічні одиниці української мови і слов’янська міфологія
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/teor_vish/day/ppz
  Практичне заняття 7 (2год.) Родинно-громадсько-шкільне виховання основні поняття теми Сімейне виховання
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj/ekolog
  Тема: екологія як наука
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/folk
  «Специфіка фольклору. Фольклористика як наука»
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/marchenko/ei
  Тема №1 Становлення та розвиток феодальної системи господарства
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/spt_sum
  Мета контролю – визначення рівня сформованості у студентів технологічної компетентності, рівня засвоєння ними теоретичних основ курсу «Сучасні технології викладання української мови»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/vibr_probl_v_shk/day/ppz
  Сучасний педагог початкової школи: основні риси, функції, вимоги до його особистості
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/teor_vish/day/ppz
  Практичне заняття 9-10 (4 год.). Система роботи класного керівника основні поняття теми
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ind
  З дисципліни «Педагогіка» для студентів спеціальностей 020202 «Хореографія» 020204
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Дидактика як галузь педагогіки
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/day
  Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/MATH
  Конспектування теоретичного матеріалу: числові множини; властивості операцій над множинами
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/ped_tech/day/ppz
  Технології розвивального та особистісно-орієнтованого навчання
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/ist_ukrlit
  №1: староукраїнська літературна мова ( ІХ початку ХІV ст.)
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/sergienko/ist_teatr/zao
  Походження театру
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/libg_tekst
  Програма навчальної дисципліни лінгвістика тексту галузь знань: гуманітарні науки Спеціальність
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  Методичні вказівки щодо роботи над темою Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуального творчого завдання, обов’язкову самостійну роботу над окремими проблемами та питаннями теми
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/algebra
  Теорія подільності натуральні І цілі числа
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/ivspravi
  Повідомлення за однією з тем (2 год.): Предметне письмо прадавніх людей Піктографічне письмо
sites/bdpu.org/elearning/feu/fik/ISTNP
  Реферат за темою, запропонованою викладачем згідно орієнтовної тематики
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/DNzmin
  Програма навчальної дисципліни «динаміка морфологічних змін» галузь знань Гуманітарні науки
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/nauk_sem
  Зм назви тем та анотований зміст
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/marchenko/oet
  Тема предмет та функції економічної теорії сутність основ економічної теорії
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk
  Концепція І. Франка еволюції романного жанру
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/zv
  Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу «Музеєзнавство та охорона і збереження пам*яток культури»
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/marchenko/public_relations
  Тема заняття та його план
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law
  Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/AM(IPPOM)
  Програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська) галузь 0101 «Педагогічна освіта»
  Особливості організації навчання в умовах кредитно-модульної системи; визначення рівнів володіння мовою
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/AM_F_M
  Панова Наталя Юріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного универсітету робоча програма
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/nauk_sem
  Практичне заняття 1 Мовне оформлення результатів наукової роботи План 1
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj/ekolog
  Екологія як наука
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/vagina/matematika
  Конспектування теоретичного матеріалу: числові множини; властивості операцій над множинами
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/pptamtn/dannik
  Доцент Даннік Л. А. Дисципліна «Теорія і методика трудового навчання» Назва теми лекції та анотований зміст: Загальні питання трудової підготовки учнів
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Тема: Змістовий компонент виховного процесу
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kdo/dp
  Семінарські заняття, їх тематика й обсяг ІІ семестр
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/osn_lk2
  Кафедра укра
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/sum/LEKS
  Самостійна робота
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/knum
  Реферат на одну з тем Особливості функціонування державної мови в науковій сфері
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kolpakchi/osn_psy_cor/day
  План роботи зав кафедри О. В горецька Викладач О. С. Колпакчи
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/NIMECKA
  Індивідуальні завдання до курсу «Іноземна мова» (німецька) галузь 0101 «Педагогічна освіта»
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/achkan/mnmvsh
  Методика викладання математики у вищий школі
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/fd/um(zps)
  №2 Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Державна мова в Україні Тема №3 Комунікативне призначення мови в професійній сфері
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law
  Кодекс України; підручники: Кримінальне право України
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/PEREKLAD
  Повідомлення з теми: «Translation as a Notion and Subject»
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/IST-POLIT-DUM
  Програма навчальної дисципліни історія політичної думки
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/KompGrafPack
  Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи навчальної дисципліни "комп’ютерні графічні пакети"
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/grigoryeva/psy_mis/day
  Методичні рекомендації для студентів № теми Назви тем та анотований зміст Заліковий кредит №1
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/teor_tvor_tekst
  Реферат на одну з запропонованих тем: Умови створення журналістського матеріалу
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/osn_nauk_dosl
  Практичне заняття №1 (2 години) загальні відомості про науку. Основні категорії наукознавства та їхні визначення
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/fd/dum
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавр
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/day
  Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/angl_lit/anglit20st
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/ist_ped
  Рефератів з курсу «Історія педагогіки»
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/day
  Денна форма навчання Соціально-гуманітарний факультет
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/marchenko/setamv
  Міжнародна економічна система план семінарського заняття
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/ist_ukrlit
  Конспект 8-10 рекомендованих статей
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/gudz/marketing
  Тематика, зміст самостійної роботи студентів з курсу «Маркетинг» Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом навчальної дисципліни
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/day
  Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу „ Історія Півдня України V курс, денна форма навчання
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/APSMV
  Теми рефератів: Призначення курсу «Актуальні проблеми міжнародних відносин» Тема Міжнародні відносини та Україна: зовнішня політика та міжнародне становище України План
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/ip/day
  П редмет, завдання, методи історії психології
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/shkola/metod_vikl_fiz
  Методика навчання фізики”
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Застосування КТ в навчальному процесі
  Методичні вказівки до курсової роботи для студентів Спеціальність: 010104 Професійна освіта
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/dubinets/mvdk
  Епоха клавірного мистецтва
sites/bdpu.org/elearning/feu/fik/FIN-OBLIK
  Тематика самостійної роботи Теми рефератів
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/stil
  Реферат на одну із запропонованих тем: Стилістична роль розмовної лексики у творах українських письменників
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/csm/kttmmufvis
  Питання до заліку
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/achkan/osn_math_oem
  Завдання І самостійна та індивідуальна робота студентів самостійна робота студентів
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/AM(TIKG)
  Практичне заняття №1
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/SUD-PRAV-ORG
  Семінарське заняття №1 предмет, система та основні поняття курсу “судові та правоохоронні органи україни”
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kdo/kult-mov-vur-chit
  Культура мовлення в україномовних змі
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/ZEM-PRAVO
  Тем Земельне право в правовій системі України. Джерела земельного права України
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/ist_mov
  Вступ. Питання систематизації наукових напрямів у мовознавстві
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/shkola/psy_ped_zasadi
  Психолого-педагогічні засади навчання фізики”
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/ist_ped
  Робоча програма навчальної дисципліни історія педагогіки
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/kmtamvtd/bondarenko
  «Технологія виробництва конструкційних матеріалів»
sites/bdpu.org/elearning/ffv/ozfr/MKFV
  Концептуальні засади курсу «Метрологічний контроль у фізичному вихованні»
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/achkan/vikt
  Програма перегляду Веб-сторінок Internet Explorer Запитання для самопідготовки
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/teor_vish/day/ppz
  Виховний процес та його особливості
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Сутність процесу виховання. Закони, закономірності та принципи виховання
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/mvrvZOH
  Методика вивчення риторики в зош
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/sum_fon
  Практичне заняття №1 Загальні відомості про українську мову
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/zist_stil
  Програма навчальної дисципліни зіставна стилістика української та російської мов напрям підготовки 0203
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/KUmovi
  Робоча програма навчальної дисципліни «культура української мови» напрям підготовки: 0203 Філологія
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/sum_sint_skl_rech
  Інститут філології та соціальних комунікацій
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/rgf/poriv_gram
  Тема заняття та його план
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/tip_skl_rech
  Робоча програма з навчальної дисципліни " Типологія складного речення" Галузь: 0203 Гуманітарні науки
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kidalov/zagalna_psy/day
  Зміст індивідуальної роботи студентів з дисципліни «загальна психологія» Тематика індивідуальних завдань Теми доповідей І рефератів
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/apgsum
  Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/osn_pato/zao
  Тема предмет, завдання, методи патопсихології
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/ped_tech/day/ind
  Зміст індивідуальної роботи з дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/pptampn/ppp1
  Порівняльна педагогіка як наука. Історія розвитку порівняльної педагогіки
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Методи та засоби навчання
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/osn_pato/day
  Кредит змістовний модуль Навчальні цілі
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/ksp/MSPR
  Зм тематика індивідуальних занять
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/iul19-20st
  Орієнтовні теми для рефератів (за вибором студента)
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/kucher/me
  Тема 3 Сучасна економіко-політична карта світу
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk
  Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. К.: Ленвіт, 2000. С. 113-138 (чит зал іф)
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/teor_vish/day/ppz
  Рактичне заняття 6 (2 год.) Організаційні форми виховної роботи основні поняття теми Форма організації виховання
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/osn_nauk_dosl(gur)
  Практичне заняття №1-2 (4 години) загальні відомості про науку. Основні категорії наукознавства та їхні визначення план
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/osn_pato/day
  Кредит змістовний модуль 1 Навчальні цілі
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/ped_tech/day/ppz
  Тема: Особливості інноваційної педагогічної діяльності
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/pptampn/CHupzf
  Поняття працевлаштування та зайнятість
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/ped_tech/day/ppz
  Особистісно-орієнтовані системні педагогічні технології
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/teor_vish/day/ppz
  Закономірності виховання
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/such_lit_proc
  Практичне заняття №1
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/ktd/pomp-diz-prof
  Робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерний дизайн» Галузь: 01 «Педагогічна освіта»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/angl_lit/angl_sent_rom/prakt
  «жанрова специфіка історичного роману вальтера скотта (на прикладі роману
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/spt_sum
  Технологічна компетентність студентів-філологів
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  Форма навчання: денна Соціально-гуманітарний факультет
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/grigoryeva/met_r/zao
  Теоретичні питання: Засвоїти основні поняття, що є визначальними в цій темі: «хорова студія»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/kosenko/skripka
  Змістовий модуль Загальні питання постановки та звуковидобування
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/pptampn/mved
  Аналіз шкільних програм з основ економіки
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Форми організації навчання
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/spt_sum
  Сучасний особистісно зорієнтований урок української мови
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/such_tehn
  Сутність технологічного підходу в освіті. Вчення про педагогічні технології. «Сучасні технології викладання російської мови»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/HKIM/PPILZ
  Лабораторна робота 1 Тема: Навчання вимови Мета: Сформувати методичні вміння з навчання фонетичного ас­ пекту мовлення
  Навчання аудіювання
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/rgf/PUPNnim/pupm_nim_4k
  Тема заняття та його план
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/PEREKLAD
  Гладуш Н. Ф. Прагматика перекладу, навч посібник
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/rgf/prakt_fonAM
  Інститут філології та соціальних комунікацій
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/dubinets/harmony/day
  Неакордові звуки та їх види
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/iul19-20st
  Тема Леся Українка. Поезії, поеми
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/ped_tech/zao
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет інститут початкової освіти та практичної психології Кафедра педагогіки Завдання для самостійної роботи
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk
  Інноваційні педагогічні технології навчання літератури як
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/ukr_mova
  Тема українська мова як державна та національна мова
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/grigoryeva/met_r/zao
  Тема заняття та його план
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/ser_vik_ta_vidr
  Подручники
  Програма іспиту з дисципліни «Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження» Галузь: 0203 «Гуманітарні науки»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/folk
  «героїчний епос українського народу: народні думи та історичні пісні»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/sum_morf
  Робоча програма навчальної дисципліни «сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/izl17-18st
  Тематика практичних занять з дисципліни «Історія зарубіжної літератури 17–18 століть» (12 годин) для студентів відділення української філології іфск бдпу
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kashkaryova/psy/day
  Предмет психології
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/grigoryeva/psy_mis/day
  Практичні заняття, їх тематика і обсяг
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/HKIM/PPILZ
  Навчання монологічного мовлення
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/sh_k_r_m_m_n
  Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім "Букрек", 2006. 192 с
directory sites bdpu.org  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка