sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка машинознавство І основи виробництва вивчаються на 1-5 курсах Інституту фізико-математичної І технологічної освіти
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка фахове вступне випробування з української мови є не тільки перевіркою теоретичних знань І практичних навичок абітурієнтів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, з усіх лінгвістичних дисциплін
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Бердянськ 2008 (06)
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка фахове вступне випробування з української мови є не тільки перевіркою теоретичних знань І практичних навичок абітурієнтів, які вступають до магістратури, з усіх лінгвістичних дисциплін
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів
sites/bdpu.org/files
  1. Пояснювальна записка Фахове вступне випробування з дисципліни «Теорія та методика народно-сценічного танцю»
sites/bdpu.org/files/ifsk
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка складання фахового вступного випробування з дисципліни
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів
sites/bdpu.org/files
  1. Пояснювальна записка Фахове вступне випробування з дисципліни «Теорія та методика народно-сценічного танцю»
  Програма екзамену з біології
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Педагогічні науки) №4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
  Педагогічні науки) №1 Бердянськ 2011 (06)
  Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
  Бердянськ 2009 (06)
  Педагогічні науки) №2 Бердянськ 2011 (06)
  Бердянськ 2009 (06)
sites/bdpu.org/files/NV
  Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Бердянського державного педагогічного університету згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (єктс) Екземпляр: контрольний
  Збірни к положень Бердянського державного педагогічного університету
sites/bdpu.org/files
  1. Пояснювальна записка Фахове вступне випробування з дисципліни «Теорія і методика сучасного танцю»
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Педагогічні науки) №4 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5 з-41
  Бердянськ 2009 (06)
sites/bdpu.org/files
  Програма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки на базі напряму 01010101
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Черкашина Т. Ю
  Любовна тема в ліриці м. Вінграновського
  Мартиненко Л. Б. кандидат філософських наук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра філософії та суспільствознавства засади формування психолоії гендеру
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
  Педагогічні науки) №2 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5 з 41
  Педагогічні науки) №3 Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5 з-41
sites/bdpu.org/files/konferencii/fiz-mat
  1 Бердянськ 2011 [51+53+62](045) ббк 74. 58
sites/bdpu.org/files
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет Бердянський економіко-гуманітарний коледж
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  4 Бердянськ 2010 (06)
  1 Бердянськ 2010 (06)
sites/bdpu.org/files/konferencii/fiz-mat
  Міністерство освіти І науки
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  50-річчю факультету початкової освіти
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць №2
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
sites/bdpu.org/files/NV/nd
  Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
sites/bdpu.org/files/ifsk
  Олена ярова наталя панова ірина калюжна
sites/bdpu.org/files/kniga/Doc
  Л. В. Коваль, С. О. Скворцова методика навчання математики в початковій школі: теорія І практика підручник для студентів за спеціальністю 010100 „Початкове навчання”
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів
sites/bdpu.org/files/KF/ffsk
  Анотації дисциплін вільного вибору для студентів, які будуть навчатись на 3 курсі у 2017-2018 навчальному році Античні сюжети у світовій літературі
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів
  Бердянського державного
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Скрипник І.І., аспірант Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка нан україни (відділ компаративістики) Б.І. Антонич та Б. Шульц: міфологічний еротизм
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка складання фахового вступного випробування з комплексу «Логопедія з корекційними методиками»
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  3 Бердянськ 2010 (06)
sites/bdpu.org/files/ifsk
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет мова І соціум: етнокультурний аспект: матеріали IV міжнародної наукової конференції молодих учених
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Педагогічні науки) №2 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5 з 41
  2 Бердянськ 2010 (06)
  4 (Педагогічні науки) Бердянськ 2005 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files/ifsk/kzltl
  3. Семестр: 7 Обсяг дисципліни
  3. Семестр: 7 Обсяг дисципліни
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка Програма фахового вступного випробування з хореографії призначена для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і вступають на другий (третій) курс напряму підготовки 020202 «Хореографія»
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Педагогічні науки) №3 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5 з-41
  Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
  Педагогічні науки) №4 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5 з-41
sites/bdpu.org/files/foipt
  Використання сучасних інноваційних технологій засобами програмної інженерії в процесі підготовки майбутніх фахівців
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Педагогічні науки) №1 Бердянськ 2011 (06)
  1 (Педагогічні науки) Бердянськ 2004 (06) ббк 74я5
  Бердянськ 2006 (06) ббк 74я5
  Педагогічні науки) №1 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни "Німецька мова та література з методиками викладання"
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка Фахове вступне випробування з «Теорії та методики хореографічних дисциплін» складають абітурієнти, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
  Пояснювальна записка Вступні іспити з всесвітньої історії для бакалавра (напрям підготовки: 020302 Історія ) встановлені
  1. Пояснювальна записка Фахове вступне випробування з дисципліни «Теорія і методика сучасного танцю»
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
sites/bdpu.org/files
  1. Пояснювальна записка Фахове вступне випробування з дисципліни «Теорія та методика роботи з хореографічним колективом»
  Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни Англійська мова та література з методиками викладання є формою визначення рівня теоретичних та практичних знань студентів-бакалаврів
  Пояснювальна записка у даний час у педагогічній науці йде становлення нової системи освіти, спрямованої на гуманізацію освітнього простору. Цей процес супроводжується істотними змінами, як у педагогічній теорії
sites/bdpu.org/files/scientific_department
  Інформація про науково-дослідну діяльність фундаментальні дослідження на базі бдпу з 2010 року фінансується держбюджетна тема: " Оптоелектронні прилади на основі нанопоруватих сполук А3В5"
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка Метою фахового вступного випробування з математики та методики викладання математики є забезпечення умов для конкурсного
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів
sites/bdpu.org/files
  Математичний аналіз
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів
directory sites bdpu.org  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка