sites/default/files/konf
  Конспект лекцій до курсу "Теорія масової інформації" для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності: 030301 -"
  Тексти лекцій
  Методичні вказівки для практично та самостійної роботи з дисципліни «Граматика німецької мови»
  Методичні вказівки до виконання контрольних завдань І їх оформлення
  Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури»
  Методичні рекомендації до написання курсових робіт з історії зарубіжної літератури для студентів гуманітарного факультету
  Від оновлення знань – до професіоналізму
  Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Анотування и реферування науково-технічної літератури" для студентів
  Методичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»
  Методичні рекомендації щодо складання списку використаної літератури Київ • 2010 (07) ббк 78. 5я7 м 54
  Методичні вказівки до виконання практичних завдань по практиці
  112 с., 11 рис., 19 табл., 4 додатків, 11 літературних джерел
  Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності
  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Літературна праця журналіста»
  Методичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
  Програма навчальної дисципліни функціональна І лабораторна діагностика
  Програма навчальної дисципліни фітотерапія
  Запорізький національний технічний університет
  Програма навчальної дисципліни фізична реабілітація в педіатрії
  Програма навчальної дисципліни фізична реабілітація в неврології
sites/default/files/konferencya/nufzsu konferentsii
  Тези доповідей VIII міжнародної наукової конференції молодих учених
sites/default/files/konf
  Програма навчальної дисципліни спортивна фармакологія (код І назва навчальної дисципліни) галузь знань 22
  Програма навчальної дисципліни управління охоронним підприємством
  Робоча програма дисципліни «о снови курортології»
  Е. О. Кущ тексти (конспект) лекцій з дисципліни
  Запорізький національний технічний університет
  Робоча програма затверджена на засіданні кафедри
  Затверджую Ректор Запорізького національного технічного університету проф. С. Б. Бєліков 20 р. Освітньо-професійна програма підготовки магістра підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за освітньо-професійною програмою
  Методичні вказівки до самостійної роб о т и з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття " для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки
  Робоча програма навчальної дисципліни логоритміка з методикою (ппн 04)
  Запорізький національний технічний університет
sites/default/files/konferencya/nufzsu konferentsii
  Тези доповідей VIII міжнародної наукової конференції молодих учених
sites/default/files/konf
  Методичні вказівки до контрольних та самостійних робіт з дисципліни "Практика англійської мови" для студентів
  Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з англійської мови для студентів II курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
  Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
  Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови»
  Методичні вказівки до контрольних та самостійних робот з дисципліни "Практика англійської мови" для студентів
directory sites default  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка