wp-content/uploads/2014/05
  Методика превентивного
wp-content/uploads/2013/10
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
upload/redakt
  Державний стандарт україни документація
wp-content/uploads/2014/05
  Орієнтовна тематика випускних творчих робіт
wp-content/uploads/2015/12
  «Актуальні питання іноземної філології» №3
wp-content/uploads/2014/10
  Лабораторна робота Дія основних законів руху газів та їх практичне застосування
uploads/files/6731
  Український науковий інститут Гарвардського університету
wp-content/uploads/2016/02
  Наукові праці кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Випуск 3
content/upload_doc/1453727121
  -
wp-content/uploads/2014/05
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
upload/redakt/diser_roboty
  ОБҐрунтування застосування фотоактивованої дезінфекції для профілактики фісурного карієсу постійних зубів із низькою резистентністю твердих тканин
uploads/editor/2032/350431/sitepage_216/files
  З а к о н у к р а ї н и про професійно-технічну освіту
uploads/editor/1606/146917/blog_
  Міністерство освіти і науки України Українська мова
wp-content/uploads/2016/03
  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації
uploads/files
  Хвороба Лайма: причини ти симптоми захворювання. Виконавець: лікар-інфекціоніст Б. Нескромний 2016 рік
wp-content/uploads/2012/11
  Фізика і людина Фізика наука про природу, а людина найкращий витвір природи. Пізнання світу неможливе без пізнання людини
wp-content/uploads/2015/08
  Конференція точне землеробство — 2015 Конференція відбудеться 3–4 вересня 2015 року
wp-content/uploads/2015/12
  Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії І методики виховання
uploads
  Хабарництво у внз: причини, розповсюдженість, шляхи подолання 2011
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з англійської мови для вступників на навчання за освітнім рівнем
  Програма вступних випробувань з німецької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
  Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр / Спеціаліст»
  Програма фахових випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра Спеціальність: Філологія
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
upload/redakt/diser_roboty
  Та енергетичний гомеостаз у хворих
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальності "Туризм" для здобуття ступеня "
wp-content/uploads/2014/05
  Матеріали обласної науково-практичної конференції «Педагогіка К. Д. Ушинського: історія та сьогодення» у двох частинах Частина 2
wp-content/uploads/2017/04
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
wp-content/uploads/2014/05
  Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
wp-content/uploads/2016/02
  Бібліографічний покажчик
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
wp-content/uploads/2014/05
  Конкурсу «Учитель року 2017» у номінації «Інформатика»
upload/redakt/diser_roboty
  Лікування і реабілітація при пошкодженнях та запальних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки із урахуванням психофізіологічного стану пацієнтів
wp-content/uploads/2014/05
  Положення про організацію курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти»
uploads/editor/3930/592196/sitepage_105/files
  Положення про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно- технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за №953/21265 з
wp-content/uploads/2016/02
  Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
wp-content/uploads/2017/03
  Пояснювальна записка програму для складання вступного іспиту зі спеціальності 011 Науки про освіту розроблено
wp-content/uploads/2017/04
  Кримінальне процесуальне право україни
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
uploads/editor/8948/536655/sitepage_28/files
  З досвіду роботи творчої групи вихователів Протопопівського днз “Колобок”
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
  Програма навчальної дисципліни підготовки «магістр» галузь знань 08 «Право» спеціальність 081
publication/upload/7/944
  Правила icc для використання торгівельних термінів в національній та міжнародній торгівлі
wp-content/uploads/2016/11
  Імені тараса шевченка годованюк Андрій Йосипович
wp-content/uploads/2016/02
  В. П. Струманського Біобібліографічний покажчик Серія: Постаті в освіті і науці Випуск 19
wp-content/uploads/2017/04
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
  Програма фахових вступних випробувань з іспанської мови для навчання на освітньо-кваліфікаційні рівні «Магістр»/»Спеціаліст»
wp-content/uploads/2014/05
  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів магістратури Херсон 2016 ббк 74. 202. 2 О-64
  Організація дослідно-експериментальної роботи в освітньо-виховних закладах
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахового вступного випробування (додаткового) для здобуття
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
wp-content/uploads/2014/05
  Обласної картотеки перспективного педагогічного досвіду
wp-content/uploads/2017/04
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 030401 «Правознавство»
wp-content/uploads/2011/09
  [новини консалтингу]
wp-content/uploads/2017/04
  Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут імені ігоря сікорського»
wp-content/uploads/2017/10
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Корпоративне право: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Страхове право: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
wp-content/uploads/2013/11
  Методичні рекомендації щодо самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій І адміністрування
wp-content/uploads/2018/04
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
  1. Цивільне право в системі права України
  Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр / Спеціаліст»
wp-content/uploads/2013/11
  Робоча програма навчальної дисципліни підготовки перший (бакалаврський) рівень
wp-content/uploads/2017/10
  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»
wp-content/uploads/2018/04
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
upload/redakt/diser_roboty
  Обґрунтування корекції біоценозу порожнини рота у дітей на тлі ортодонтичного лікування 14. 01. 22 стоматологія дисертація
wp-content/uploads/2013/11
  Форма № н 04 національний фармацевтичний університет кафедра менеджменту І адміністрування «затверджую»
upload/file
  Правила прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2018 році
wp-content/uploads/2017/11
  Рішення від № погоджено директор Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради
wp-content/uploads/2018/04
  Зав кафедри теорії і методики викладання навчальних дисциплін
wp-content/uploads/2017/10
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Правове регулювання банкрутства: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
upload/redakt/diser_roboty
  Міністерство охорони здоров’я україни запорізький державний медичний університет
wp-content/uploads/2017/04
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра
wp-content/uploads/2013/11
  Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою
wp-content/uploads/2018/03
  Нікітчина Ірина Василівна
wp-content/uploads/2015/03
  Методичний посібник студентам історичного факультету з написання та оформлення курсових І дипломних робіт одеса – 2015
wp-content/uploads/2012/01
  Стор. 2 [Стратегії&Капітал]
wp-content/uploads/2013/11
  Лекція Дискретні моделі. Моделювання динамічних систем Часткові похідні → Звичайні диф р-ня →
wp-content/uploads/2017/04
  Кримінальне процесуальне право україни
upload/redakt/pr_komis
  Правила прийому до аспірантури та докторантури в Харківському національному медичному університеті в 2018 році Загальні положення
wp-content/uploads/2017/01
  Постанова верховної Ради України Про
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальності "Туризм" для здобуття освітнього ступеня "
wp-content/uploads/2014/05
  Положення про випускну творчу роботу слухача курсів підвищення кваліфікації херсон -2013 Загальні положення 1 Випускна творча робота
wp-content/uploads/2015/04
  Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення Віталій Вакуленко
wp-content/uploads/2014/08
  Англійська мова та література 2002 р
wp-content/uploads/2014/05
  Превентивне виховання дітей та молоді бібліографічний список літератури Укладачі: Алексєєва Н. В., завідувач науково-педагогічної бібліотеки квнз «Херсонська академія неперервної освіти»
wp-content/uploads/2018/01
  Хлібодарівського нвк «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Чаплинської районної ради Херсонської області
wp-content/uploads/2014/08
  Урок // Географія. 2003. №3(3). С. 15-16
wp-content/uploads/2014/12
  Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра менеджменту освіти
wp-content/uploads/2017/01
  Адаптивне управління соціально-педагогічними системами
wp-content/uploads/2018/01
  Ірина Лапшина samoauditbrama blogspot com/p/blog-page html
wp-content/uploads/2014/05
  Консорціум закладів післядипломної освіти Український відкритий університет післядипломної освіти Комунальний вищий навчальний заклад
wp-content/uploads/2014/08
  Практикум учителів трудового навчання Тема: „Змістовно методичні особливості проектно-технологічної системи трудового навчання. // Трудове навчання в школі. №3(3). 03. 2009. С. 8-12
  Уроку «Вороги й друзі Манглі»
wp-content/uploads/2014/05
  Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі
uploads/editor/3722/579597/blog_/files
  Шаблон презентации Підготувала : завідуюча бібліотекою
wp-content/uploads/2013/05
  Юридичний факультет
uploads/editor/8943/536650/sitepage_27/files
  Не тільки сама істина дає впевненість, але й пошук її. Б. Паскаль
wp-content/uploads/2014/08
  Математика в школах України 2002 р
wp-content/uploads/2018/03
  Презентація досвіду роботи вчителя інформатики Прокопенко Інни Володимирівни Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33
wp-content/uploads/2015/03
  Уроку Диктант "Фізичні тіла, речовини, явища"
wp-content/uploads/2014/12
  Електричний двигун. Гучномовець. Електровимірювальні прилади Електродвигун
wp-content/uploads/2016/02
  Університету
wp-content/uploads/2014/08
  О.І. Аграрна проблема в Україні: пошуки шляхів вирішення
wp-content/uploads/2017/06
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
uploads/editor/8948/536655/sitepage_28/files
  Методичні рекомендації друкується за рішенням методичної ради районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Олександрійської
uploads/files/5857
  Шевченківський словник у двох томах
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових випробувань освітнього рівня «Магістр» Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  Програма фахового вступного випробування (творчого конкурсу) для здобуття освітнього рівня бакалавр
wp-content/uploads/2014/05
  Комунальний вищий навчальний заклад
content/upload_doc/1450097114
  Савік Шустер
wp-content/uploads/2014/08
  Положення про методичне об’єднання учителів // Біологія. 2002. №3(3). С. 7 Гришко Т. П. Планування роботи методичного об’єднання (фрагменти збірника). Положення про методичне об’єднання учителів // Біологія. 2002. №5(5). С. 1-7
wp-content/uploads/2018/04
  Програма додаткового фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю
wp-content/uploads/2014/05
  Екологічна культура невід’ємна якість свідомого, високо вихованого громадянина
  Конкурсу «Учитель року 2017»
uploads/editor/3216/647056/sitepage_281/files
  Зміст 1 лекція №1 3 Система управління охороною праці та організація охорони праці в закладах освіти 3 План лекції 3 Література 3
content/upload_doc/1428333872
  Савік Шустер
content/upload_doc/1465302925
  Савік Шустер Скажите: а внутри эти 2 года тюрьмы, неизвестности – это всё ещё осталось?
wp-content/uploads/2017/10
  Фінансове та банківське право
upload/redakt/pr_fah
  Програми вступних випробувань (фахових вступних випробувань, вступних іспитів) з основ держави І права, основ економіки, основ державного управління іноземної мови, української мови
uploads/editor/8949/536656/sitepage_3/files
  Відділ освіти Олександрійської райдержадміністрації Методичний кабінет
wp-content/uploads/2014/08
  Початкове навчання та виховання 2003 р
wp-content/uploads/2011/09
  Кеш-кредитів: брати чи не брати?
wp-content/uploads/2014/05
  Комунальний вищий навчальний заклад
  Конкурсу «Учитель року 2017» у номінації «Інформатика»
  Конкурсу «Учитель року 2017» у номінації «Інформатика»
content/upload_doc/1465302849
  Савік Шустер
content/upload_doc/1465302450
  Программа «3-Эс-ТиВи-Медиа»
content/upload_doc/1429431353
  Савік Шустер
wp-content/uploads/2014/08
  Урок «Застосування похідної та інтеграла у фізиці»
wp-content/uploads/2018/03
  Презентація досвіду роботи вчителя математики Житомирської зош №33 Загурської Людмили Олександрівни Працює над проблемною темою: «Формування самоосвітньої компетентності школярів на уроках математики»
content/upload_doc/1465302409
  Савік Шустер
wp-content/uploads/2018/06
  Соціально-психологічна служба турбота, розуміння, підтримка
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань
wp-content/uploads/2018/10
  Сковородинський урок
wp-content/uploads/2014/05
  Конкурсу «Учитель року 2017» у номінації «Початкова освіта»
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових випробувань освітній рівень «магістр» Галузь знань 01Освіта / Педагогіка
wp-content/uploads/2014/05
  Комунальний вищий навчальний заклад
wp-content/uploads/2018/08
  Лук’яненко левко Григорович національна ідея І національна воля переднє слово
wp-content/uploads/2015/02
  Методичні рекомендації до проведення тематичних уроків, лекцій, бесід присвячених пам’яті Героїв Небесної Сотні, які загинули на Майдані для загальноосвітніх та позашкільних закладів Херсонської області
wp-content/uploads/2015/04
  Програма державного іспиту з історії для студентів окр 02030201 «магістр історії»
wp-content/uploads/2018/09
  Пояснювальна записка до освітньої програмизагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19
wp-content/uploads/2018/03
  Презентація досвіду роботи вчителя географії Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33
wp-content/uploads/2014/08
  Основи здоров’я 2011р
content/upload_doc/1480345487
  Наливайченко
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових випробувань освітній рівень «Магістр» Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
  Програма додаткового фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 016 "Cпеціальна освіта"на основі ступеня вищої освіти
content/upload_doc/1465302711
  Наливайченко
upload/redakt/diser_roboty
  Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» Харківський національний медичний університет
wp-content/uploads/2018/03
  Як уникнути помилок, працюючи з учнями початкової школи над виконанням домашніх завдань?
wp-content/uploads/2014/05
  Комунальний вищий навчальний заклад
uploads/editor/3066/100125/sitepage_146/files
  Інформація про методичне забезпечення варіативної складової Робочого навчального плану кзо сзш№51 дмр
wp-content/uploads/2014/08
  2002 р. Пагуба Л. А. Оксигеновмісні сполуки // Хімія. – 2002. – №4(4). – С. 12-13. Юзбашева Г. С. Підготовка вчителів до навчальної комплексної екскурсії // Хімія. – 2002. – №5(5). – С. 1 2003 р
wp-content/uploads/2017/02
  Ефективність використання Інформаційно-комунікативних Технологій на уроках предмета «Фізика» Виконала викладач фізики днз «Бердичівське впу»
wp-content/uploads/2014/08
  Є. П. Лесь Курбас і Микола Куліш гармонія духу й таланту // Вивчаємо українську мову та літературу. 2003. №3(3). С. 2 Голобородько Є. П., Омельчук С. А. Урок
wp-content/uploads/2019/03
  Презентація досвіду роботи Вчителя історії Житомирської зош І-ІІІ ступенів №33 Заник Олени Миколаївни Про себе
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальностІ "середня освіта (географія)"
directory upload  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка