uploads/repository/dermat/03.Сімейна_медицина
  Методичні рекомендації для студентів VI курсу Зі спеціальності «загальна практика сімейна медицина»
uploads/repository/akush
  Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
uploads/repository/infectio/_
  Методичнарозробк а
uploads/repository/ortopst/navmetod
  Робоча програма з навчальної дисципліни ортопедична стоматологія для студентів III курсу вищих медичних навчальних закладів
uploads/repository/terstom/3. Робочі програми
  Робоча програма навчальної дисципліни дисципліна терапевтична стоматологія спеціальність
uploads/repository/akush
  Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
uploads/repository/biohim/1.Навчально-організаційна робота
  Робоча програма навчальної дисципліни «біологічна хімія» спеціальність 12020101
uploads/repository/oncology
  Науково обгрунтована стратегія – основа модерного лікування злоякісних пухлин
uploads/repository/infectio/02_Методичні_матеріали_для_студентів
  Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету
uploads/repository/fizreabilit/01. Robochy_navchalni_programu
  А. В. Магльований, завідувач кафедри к біол н., доцент
uploads/repository/vnmed2
  Програма з дисципліни «внутрішня медицина» для студентів 4-го курсу стоматологічного факультету
uploads/repository/infectio/__
  Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти
uploads/repository/endokryn/Ендокринологія 6 мед
  Практикум з внутрішньої медицини (навчальний посібник для занять та самостійної роботи студентів VI курсу)
uploads/repository/endokryn/Клінічна фармакологія 5 мед
  Практичні навички з дисципліни «клінічна фапмакологія» для студентів 5 курсу медичного факультету 2016-2017 н р
uploads/repository/gigiena-toks/02.Методичні_вказівки
  Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи для студентів VІ курсів медичних факультетів
uploads/repository/infectio/__
  Робоча програма елективного курсу для студентів 6-го курсу
uploads/repository/infectio/01_Графіки_та_навчальні_плани
  Робоча програма для студентів 6-го курсу за фаховими спрямуваннями
uploads/repository/gematol
  Дипломної освіти " Затверджую" Декан фпдо доцент Січкоріз О.Є. "
uploads/repository/medpravo/03.Робочі_програми
  Дипломної освіти «Затверджую»
uploads/repository/oftalmology/03.Studenty
  Програма з дисципліни «Офтальмологія» для студентів спеціальності "Лікувальна справа" 12010001)
uploads/repository/akush
  Акушерство та гінекологія
uploads/repository/infectio/__
  Міністерство охорони здоров’я України Національна медична академія післядипломної освіти
uploads/repository/dermat/3. Підрозділ факультету післядипломної освіти (ФПДО)
  Робоча навчальна програма
uploads/repository/biohim/2.Навчально-методична робота/stomatologiya
  Методичні вказівки для практичних занять з біологічної хімії
uploads/repository/ortopst/navmetod
  Навчальна програма з пропедевтики
uploads/repository/ftyziatr/met
  Методичні розробки практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу за спеціальністю
uploads/repository/ortopstfpdo/met_intern
  Методична розробка
uploads/repository/lor/Методичні_рекомендації
  Методичні рекомендації до практичних занять з оториноларингології для студентів IV курсу медичного факультету
uploads/repository/akush
  Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
uploads/repository/filosof/02.Робочі_програми
  Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького „затверджую”
  Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького „затверджую”
uploads/repository/oef
  Методичні рекомендації та перелік завдань до практичних занять для студентів фармацевтичного факультету
uploads/repository/pediatrfpdo/Met
  Методичні вказівки підготували: зав кафедрою проф. Ю. С. Коржинський, доцент Н.Є. Савчак, доцент О. В. Омельяненко, доцент Р. Г. Голик, асистент В. С. Забор
uploads/repository/psyhiatr/methodical_recommendations_ukr_stud
  Методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів
uploads/repository/farm_him/rob.programy_farm.chem
  М. Р. Гжегоцький Факультет
uploads/repository/biohim/2.Навчально-методична робота/stomatologiya
  Методичні вказівки для практичних занять з біологічної хімії
uploads/repository/infectio/_
  Методичнарозробк а
  Методичні вказівки практичних занять з курсу інфекційних хвороб для студентів 5 курсу медичного факультету 2010
uploads/repository/dermat/1. Студентський підрозділ
  Методичні рекомендації з дерматовенерології для студентів вищих навчальних закладів
uploads/repository/psyhiatr/navmet
  Методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів
uploads/repository/infectio/_
  Методичнарозробк а
  Методичнарозробк а
uploads/repository/pediatr/''01.Навчально-організаційна_робота''
  Тематичний план самостійної роботи медичний факультет, 4 курс
uploads/repository/filosof/04.Методичне_забезпечення
  Методичні вказівки для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету за спеціальностями
uploads/repository/ortopst/navorg
  Пропедевтика ортопедичної стоматології
uploads/repository/ortodont
  Робоча навчальна програма
uploads/repository/vnmed2/Методичне_забезпечення
  Методичні рекомендації з написання історії хвороби з внутрішньої медицини для студентів та викладачів
uploads/repository/dermat/1. Студентський підрозділ
  Методичні рекомендації з дерматовенерології для студентів вищих навчальних закладів
uploads/repository/infectio/_
  Методичнарозробк а
uploads/repository/normanatomy/01.Навчально-організаційна_робота/02.Стоматологічний_факультет
  Тематичний календарний план лекцій з анатомії людини для студентів І курсу стоматологічного факультету на 1і семестр 2014-2015 н р
uploads/repository/dermat/3. Підрозділ факультету післядипломної освіти (ФПДО)
  Методичні рекомендації для керівників лікарів-інтернів на базах стажування за спеціальністю «дерматовенерологія»
uploads/repository/dermat/1. Студентський підрозділ
  Методичні рекомендації з дерматовенерології для студентів вищих навчальних закладів
uploads/repository/pediatr/''01.Навчально-організаційна_робота''
  Тематичний план самостійної роботи медичний факультет, 5 курс
uploads/repository/fizreabilit/09 Programa_navh_dycz
  О. Б. Неханевичем, д мед н., професором В. В. Абрамовим, к мед н., доцентом О. Л. Смирновою
uploads/repository/patofiz/3.ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ_ФАКУЛЬТЕТ/Методичні вказівки для україномовних студентів (денна форма)
  Тема. Інфекційний процес: етіологія, патогенез, прояви. Роль властивостей збудника І реактивності організму в розвитку інфекційного процесу
uploads/repository/klin_lab/SPECIALIZACIA
  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
uploads/repository/oef/2.Інформ_матеріали_студенти_заоч.форми
  Методичні вказівки для студентів факультету заочної форми навчання
uploads/repository/filosof/02.Робочі_програми
  Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького „затверджую”
uploads/repository/ortopst/navmetod
  Методичні вказівки для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету Львів 2011 Методичні вказівки склали: Ступницький Р. М
uploads/repository/patofiz/3.ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ_ФАКУЛЬТЕТ/Методичні вказівки для україномовних студентів (денна форма)
  Тема патофізіологія зовнішнього дихання. Дихальна недостатність І. Актуальність теми
uploads/repository/biohim/2.Навчально-методична робота/meduchnuj
  Методичні вказівки підготували Доц. Бондарчук Т.І. Доц. Макаренко Т. М. Доц. Федевич Ю. М. Доц. Хаврона О. П. Ас. Білецька Л. П
uploads/repository/hirstomshel/09.02.Перевідний_іспит_4к__Exam_4th_year
  Який метод є найбільш інформативний для діагностики пухлини слинної залози:?
uploads/repository/infectio/01_Графіки_та_навчальні_плани
  Робоча програма для студентів 6-го курсу за фаховими спрямуваннями 110101 "лікувальна справа"
uploads/repository/filosof/02.Робочі_програми
  Робоча програма навчальної дисципліни " філософія та біоетика" для студентів І курсу стоматологічного факультету
uploads/repository/infectio/01_Графіки_та_навчальні_плани
  5 курсу медичного факультету
uploads/repository/terstom/2. Тематичні плани
  Затверджую обговорено І схвалено
uploads/repository/infectio/01_Графіки_та_навчальні_плани
  Робоча програма з інфекційних хвороб для студентів 4-го курсу
uploads/repository/dermat/3. Підрозділ факультету післядипломної освіти (ФПДО)
  Методичні рекомендації з практичних та семінарських занять циклу інтернатура з фаху «дерматовенерологія» львів 2016
uploads/repository/vnmed2
  Програма для вітчизняних студентів та іноземних студентів ІV курсу Напряму 1201 «Медицина» Спеціальності 12010001 «Лікувальна справа»
uploads/repository/farm_him/rob.programy_farm.chem
  Програма з дисципліни фармацевтична хімія для студентів III та IV курсів фармацевтичного факультету
uploads/repository/fizreabilit/04.1 Programa_navh_dycz/04.1 Robochy_navchalni_programu
  Робоча програма навчальної дисципліни " фізичневихованн я"
uploads/repository/oftalmology/01.Navchalno-organizacijna_robota
  Програма з дисципліни «Офтальмологія» для студентів спеціальності «Стоматологія» 12010005)
uploads/repository/filosof/02.Робочі_програми
  Робоча програма навчальної дисципліни " філософія та біоетика" для студентів І курсу медичного факультету
uploads/repository/patofiz/01.Навчально-організаційна_робота/3.ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ_ФАКУЛЬТЕТ
  Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів фармацевтичного факультету за спеціальністю 110206 «Клінічна фармація»
uploads/repository/infectio/01_Графіки_та_навчальні_плани
  Робоча програма з інфекційних хвороб для студентів 4-го курсу
uploads/repository/simmed/templ
  Внутрішні хвороби
uploads/repository/endokryn/Ендокринологія 4 мед
  Опис практичних навичок та вмінь, якими має оволовіди студент 4 курсу медичного факультету під час навчання в рамках модуля «основи диагностики, лікування та профілактики хвороб ендокринної системи»
uploads/repository/vnmed2
  Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
uploads/repository/infectio/01_Графіки_та_навчальні_плани
  5 курсу медичного факультету
uploads/repository/gistolog/02.Навч_метод_робота_lab_guides_thematic plans/2.4.Тематичні_плани/2.4.1.Медичний факультет
  Навчальна програма дисципліни
uploads/repository/filosof/04.Методичне_забезпечення
  Методичні вказівки ( для студентів 1 курсу медичного факультету) Львів 2014 Розглянуто
uploads/repository/patofiz/01.Навчально-організаційна_робота/2.СТОМАТОЛОГІЧНИЙ_ФАКУЛЬТЕТ/Методичні розробки для україномовних студентів
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів стоматологічного факультету при підготовці до практичного заняття за темою: «патофізіологія нервової системи»
uploads/repository/ftyziatr/pres
  Сучасні антибіотики та принципи раціональної антибіотикотерапії
uploads/repository/endokryn/Ендокринологія 4 мед
  Опис практичних навичок та вмінь, якими має оволовіди студент 4 курсу медичного факультету під час навчання в рамках модуля «основи диагностики, лікування та профілактики хвороб ендокринної системи»
uploads/repository/simmed/templ
  Внутрішні хвороби
uploads/repository/ftyziatr/02.Навчально_методична_робота
  Методичні розробки практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу за спеціальністю
uploads/repository/dermat/1. Студентський підрозділ
  Методичні рекомендації з елективного курсу «косметологія» для студентів вищих навчальних закладів
uploads/repository/filosof/02.Робочі_програми
  Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького „затверджую”
uploads/repository/klin_lab/SPECIALIZACIA
  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
uploads/repository/kaf_familymedicine
  М іністерство охорони здоров’я україни
uploads/repository/propvn1/4.Навчальні_програми
  Робоча програма навчальної дисципліни перша медична допомога
uploads/repository/normfiz/1. Навчально-методична_робота/1.Календарно_тематичні_плани_на_осінній_семестр_2017_2018/Стоматологічний_факультет
  Тематичний план самостійної роботи студентів (срс)
uploads/repository/ortopst/navorg
  Пропедевтика ортопедичної стоматології
uploads/repository/oef
  Методичні рекомендації та перелік завдань до практичних занять для студентів фармацевтичного факультету
uploads/repository/operathirurg/01.Навчально-організаційна_робота_/03.Робочі_програми_
  Імені данила галицького кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії
uploads/repository/filosof/02.Робочі_програми
  Робоча програма навчальної дисципліни " філософія та біоетика" для студентів І курсу стоматологічного факультету
uploads/repository/oef
  Методичні рекомендації для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
uploads/repository/biohim/1. Навчально-організаційна робота/klinfarm
  Робоча програма навчальної дисципліни клінічна біохімія спеціальність 12020102 «Клінічна фармація»
uploads/repository/endokryn/Ендокринологія 6 мед
  Практикум з внутрішньої медицини (навчальний посібник для занять та самостійної роботи студентів VI курсу)
uploads/repository/ftyziatr/04.Робочі_програми
  Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
uploads/repository/hirurg2/1. Тематичні_плани
  «Лікувальна справа» на 2017-2018 навчальний рік
uploads/repository/endokryn/Клінічна фармакологія 4 стомат/Методичкі
  Заняття: клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на метаболізм кісткової тканини та мінералізацію емалі
uploads/repository/oftalmology/01.Navchalno-organizacijna_robota
  Програма з дисципліни «Офтальмологія» для студентів спеціальності "Лікувальна справа" 12010001)
uploads/repository/zaggig/2. Медичні_факультети/3. Ekzamen/ІІІ курс - 2017/Вітчизняні студенти
  Перелік питань з Дисципліни «гігієна та екологія» для студентів ІІІ курсу медичного факультету, що виносяться на іспит
uploads/repository/zaggig/2. Медичні_факультети/3. Ekzamen/ІІІ курс - 2018/2. Іноземні студенти
  Перелік питань з Дисципліни «гігієна та екологія» для іноземних студентів ІІІ курсу медичного факультету, що виносяться на іспит
uploads/repository/gigiena-toks/06.Матеріали_до_державного_іспиту
  Перелік типових задач діяльності, умінь і практичних навиків
directory uploads repository  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка