userfiles/file
  М ужгород методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально
userfiles/d-26.006.02/2009
  Державний вищий навчальний заклад
pub/bank/userfiles/files/chem/education
  Реферат як форма індивідуального завдання
userfiles
  “київський політехнічний інститут”
userfiles/d-26.006.04/2014
  Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» мезіна олена євгенівна
userfiles/file/doc_predmet
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
userfiles/d-26.006.06/2011
  Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» дорошенко олена Олександрівна
userfiles/file/Kafedra_TIDP
  Програма для студентів І курсу юридичного факультету Затверджено
userfiles/inshi_znz
  Додаток 1 до листа Міністерства освіти І науки України від 14. 02. 2014 №1/9-110 план проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки України на 2014 рік
userfiles/file/2012/EC_3_4_2012
  Проблема втрат бюджету від надання податкових пільг та шляхи її вирішення
pub/bank/userfiles/files/ggf/programms
  Форма № н 04 одеський національний ун
UserFiles/File/mklas
  Правила оформлення постера
pub/bank/userfiles/files/ggf/programms
  Форма № н 04 одеський національний ун
userfiles
  Метод проектів у дії
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Основи психологічного консультування»
userfiles/files/word
  Володимир Пахомов
botany/UserFiles/image/programi
  Програма навчальної дисципліни ресурси культурних рослин напряму підготовки 0704 біологія для спеціальності 070406 ботаніка
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «П сихологія прац»
  Методичні вказівки до курсу «Методика викладання психології»
userfiles/d-26.006.04/2015
  Імені вадима гетьмана кондратенко мирослава Борисівна
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Патопсихологія»
pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm
  Петровський Едуард Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України робоча програма
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_mmf
  Робоча програма дисципліни рівняння математичної фізики (найменування навчальної дисципліни) Для студентів напряма Прикладна математика
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2014
  Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „Спеціаліст" за спеціальністю 04010201 Біологія, 04010202 Мікробіологія, 04010203 Вірусологія окр „Магістр"
userfiles/education2_0
  Інститут вищої освіти кнеу результати дослідження світового досвіду організації та розвитку дистанційної освіти
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Психологія творчості»
botany/UserFiles/image/programi
  Програма навчальної дисципліни мікологія. Альгологія напряму підготовки 040102 біологія
userfiles/file/PlenumVASU
  Закону України «Про судовий збір»
pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm
  Робоча програма навчальної дисципліни історія національних меншин в Україні
userfiles/d-26.006.03/2008
  Маркетинг на ринку інноваційних товарів
userfiles/files
  Міністерство освіти І науки україни чернівецький державний комерційний технікум
userfiles/soippu/file
  Календарно-тематичне плануаання Факультативний курс 6, 7, 8, 9 класи «Ті, хто зупиняли землю і рухали Сонце»
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
userfiles/d-26.006.06/2005
  Облік та аналіз експортно-імпортних операцій
userfiles/education2_0
  Інститут вищої освіти кнеу імені Вадима Гетьмана Світовий досвід організації та розвитку університетської системи дистанційного навчання Укладачі
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Реферат обов’язково містить такі елементи: Титульну сторінку. План
userfiles/yakis_sklad
  Бухгалтерського обліку з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2016
  Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Основи економічної психології»
pub/bank/userfiles/files/chem/education
  «затверджено» Вченою радою хімічного факультету
pub/bank/userfiles/files/chem
  «затверджено» Вченою радою хімічного факультету
userfiles/konf2013
  Імплементація наукових досліджень у навчальний процес
pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm
  Робоча програма спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні» напрям підготовки: 0203 «Історія» для спеціальності 020302
  Робоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_world_eco
  І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки є.І. Войнова Інновації в системі міжнародних економічних відносин Навчально-методичний посібник
userfiles/file/Nakazy
  Правила проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів обласного комунального територіального відділення
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_world_eco
  І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки є.І. Войнова Міжнародне інвестиційне бізнес-планування Навчально-методичний посібник
userfiles/d-26.006.04/2005
  Гордон Віталій Борисович
userfiles/soippu/file
  Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація
userfiles/ufiles/Konspekti
  Родинного виховання
userfiles/Faculty_of_Low/kaf pre
  1. Орієнтовний перелік тем для есе (рефератів для заочної форми навчання)
botany/UserFiles/file
  Наукова конференція “історичні І сучасні аспекти вивчення біоти карпат”
botany/UserFiles
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму
botany/UserFiles/image/programi
  Програма навчальної дисципліни ботаніка. Анатомія І морфологія вищих рослин напряму підготовки 040102 біологія
botany/UserFiles/file
  Робоча програма навчальної дисципліни біорізноманіття
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Психологія сім’ї»
pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm
  Робоча програма навчальної дисципліни національні процеси в Україні: історія І сучасність
userfiles/d-26.006.06/2007
  Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
userfiles/mev_2017
  Вимоги до оформлення та порядок подання матеріалів
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Заочна форма навчання
botany/UserFiles/image/programi
  Програма навчальної дисципліни культурні рослини напряму підготовки 0704 біологія для спеціальності 070406 ботаніка
pub/bank/userfiles/files/science/rada philology
  Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І. І. Мечникова шаніна ольга сергіївна
pub/bank/userfiles/files/documents
  Законів України «Про вищу освіту», «Про видавничу справу»
userfiles/file/vipusk21
  Традиції національного виховання в художній прозі павла байдебури та івана костирі
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Есе (essay) означає «нарис», «твір», «спробу самостійного аналізу» та «обґрунтування теоретичної гі­потези». Есе
userfiles/admin/RMO/Ukr_mova
  Українська мова Вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
pub/bank/userfiles/files/chem
  «затверджено» Вченою радою хімічного факультету
userfiles/d-26.006.06/2005
  Скрипник маргарита Іванівна
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Психологія вищої школи»
pub/bank/userfiles/files/science/intel
  Необхідно помітити знаком □
userfiles/file/vipusk20
  Основні завдання української дитячої літератури
userfiles
  Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»
pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm
  Петровський Едуард Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України робоча програма
  Робоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Психологія аутодеструктивної поведінки»
userfiles/d-26.006.06/2011
  Букреєва Наталія Петрівна
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Теми публічних виступів
userfiles
  «форми та зміст курсового підвищення кваліфікації керівних І педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти»
public/userfiles/file
  Державний стандарт україни документація. Звіти у сфері науки І техніки структура І правила оформлення
pub/bank/userfiles/files/isn/uzun
  Робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Конституційне право України»
pub/bank/userfiles/files/ggf/programms
  Форма № н 04 одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  Форма № н 04 одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  Форма № н 04 одеський національний ун
pub/bank/userfiles/files/isn/uzun
  Робоча програма навчально ї дисципліни з курсу «Державне управління та місцеве самоврядування» напряму підготовки
userfiles/inst_soc_labor_rel/innov prod
  Інститут соціально-трудових відносин Інноваційний продукт Повна назва інноваційного продукту
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу дипломатичної кореспонденції та міжнародних
userfiles/Rules_of_entry/magistr
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
userfiles/file/vipusk21
  Формування почуття гумору засобами сучасної дитячої літератури
ckfinder/userfiles/files
  Каховський державний агротехнічний коледж роль гурткової дослідницької роботи при формуванні професійних навичок молодшого спеціаліста
userfiles/file/vipusk21
  Історія раннього дитинства ” в романі в. Дрозда “пришестя”
userfiles/konf2013/pptx
  Від викладання дисциплін до освоєння наук в інформаційний економіці с. С. Ващаєв
userfiles/d-26.006.03/2006
  Приходько людмила миколаївна
botany/UserFiles/image/programi
  Програма навчальної дисципліни філогенія дводольних напряму підготовки 040102 біологія
userfiles/d-26.006.06/2009
  Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
userfiles
  Професійна  №1–2(34–35)/2010 освіт а
userfiles/archive_article/article/2017-07-06_379
  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
pub/bank/userfiles/files/ggf/programms
  Форма № н 04 одеський національний ун
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_mag_inter
  Методичні рекомендації для магістрів спеціальності міжнародні відносини Одеса 2016 укладачі: д психол наук, професор, зав каф загальної психології та психології розвитку особистості Кіреєва Зоя Олександрівна
userfiles/d-26.006.06/2015
  Аналіз витрат операційної діяльності
userfiles/file/vipusk21
  Доля дитини-сироти у творчості ч. Діккенса
userfiles/file/CHASOPYS
  Ця інформація стосується англомовних анотацій
userfiles
  Розділи списку Загальна та професійна педагогіка
public/userfiles/file
  Порядо к державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт
userfiles/center_international_relationships
  Вимоги до публікації в журналі
userfiles/soippu/file
  Міністерство освіти і науки України Сумська обласна державна адміністрація
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2014
  Програма з історії для вступу на окр
userfiles/diser_meim
  Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний унІвЕрситет імені вадима гетьмана»
UserFiles/File/mklas
  Методи наукових досліджень
pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm
  Петровський Едуард Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України робоча програма
userfiles/file/2012/EC 09_10_2011
  Відповідальне управління ланцюгами постачань як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств у статті розглянуто сутність понять «управління ланцюгами постачань»
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Заняття №3, 4, 11, 12. Публічний виступ
userfiles/d-26.006.03/2014
  Імені вадима гетьмана голіонко наталія григорівна
userfiles/d-26.006.07/2012
  Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
userfiles/file
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти науково-методичний центр професійно-технічної овіти та
userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/kmdu fetau
  Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
userfiles
  Випуск 11 Профілактика торгівлі людьми
userfiles/d-26.006.07/2014
  Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Ігнатова Юлія Володимирівна
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни профорієнтація та методологія написання наукового проекту в галузі
pub/bank/userfiles/files/isn/uzun
  Програма навчальної дисципліни п олітична географія
userfiles/d-26.006.06/2015
  Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» стецюк надія євгенівна
userfiles/d-26.006.06/2012
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Лебедик Галина Володимирівна
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Основи соціально-психологічного тренінгу»
userfiles/d-26.006.03/2014
  Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» сливка оксана андріївна
userfiles/soippu/file
  Календарно – тематичне планування Факультативний курс 5, 6, 7, 8, 9 класи
userfiles
  Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
userfiles/soippu/file
  Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація
pub/bank/userfiles/files/documents
  Концепція освітньої діяльності ону імені І.І. Мечникова 4 Правовий статус 20 Права та обов’язки засновника 21
userfiles/ppt
  Фонд державного майна України Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Психологічні основи змк»
UserFiles/files
  Iii серпневий iнтернет-марафон 18-19 серпня 2016 року
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Патопсихологія з елементами дефектології.»
admin/images/userfiles
  Проект стратегії державної кадрової політики україни
userfiles/Faculty_of_Low/kaf pre
  Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи за спеціальністю 081
pub/bank/userfiles/files/isn/uzun
  Програма навчальної дисципліни державне управління та місцеве с амоврядування
userfiles/file
  Конкурсу "Мій Первомайськ стежками часу"
userfiles/soippu/file
  Міністерство освіти і науки України Сумська обласна державна адміністрація
userfiles/d-26.006.01/2012
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Марчишинець Ольга Володимирівна (477)
userfiles/soippu/file
  Міністерство освіти і науки України Сумська обласна державна адміністрація
img/UserFiles/File
  Загальна характеристика Бердянського району
userfiles/d-26.006.04/2012
  Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» комадовська валентина сергіївна
userfiles/soippu/file
  Концепція розвитку післядипломної освіти в Україні
pub/bank/userfiles/files/science/young_academ
  Культура примирення: нова історична свідомість в україні одеса 2015
userfiles/conf_0415/s2
  2 курс 13 група Климчук Юлія
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_world_eco
  Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт для студентів денної навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
userfiles/admin/RMO/istoria
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія 5-9 класи
userfiles/soippu/file
  Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_mag_inter
  «Україна в системі міжнародної безпеки»
botany/UserFiles/image/programi
  Програма навчальної дисципліни бріологія напряму підготовки 040102 біологія для спеціальності
  Програма навчальної дисципліни бріологія з основами бріоіндикації напряму підготовки 040102 біологія для спеціальності
userfiles
  Рішенням науково-методичної ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
userfiles/soippu/file
  Вибіркових навчальних дисциплін
  Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація
userfiles
  Методичні рекомендації щодо вивчення історії та суспільно-гуманітарних дисциплін
userfiles/d-26.006.01/2015
  Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» шафранська ірина борисівна
pub/bank/userfiles/files/chem/education
  Формулювання мети
userfiles/soippu/file
  Міністерство освіти і науки України Сумська обласна державна адміністрація
pub/bank/userfiles/files/science/intel
  Патентний пошук
userfiles/yakis_sklad
  Якісний склад випускової кафедри
userfiles/d-26.006.01/2015
  Відгук офіційного опонента, кандидата економічних наук, доцента Вербової Оксани Степанівни на дисертацію Шафранської Ірини Борисівни «Економічна думка Західної України останньої третини ХІХ – першої третини ХХ століття»
userfiles/file
  Вступ мова- це та категорія що „визначає
pub/bank/userfiles/files/edu-programm
  І.І. Мечникова «Затверджую» Ректор професор Коваль І. М. 2016 р освітньо-наукова програма
userfiles/soippu/file
  Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація
pub/bank/userfiles/files/abitur/2018
  Програма вступного іспиту зі спеціальності 035 Філологія (10. 02. 04 – германські мови (англійська філологія) для вступників до аспірантури
pub/bank/userfiles/files/ggf/programms
  Форма № н 04 одеський національний ун
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Навчально-методичний посібник «росія у глобальній та регіональній політиці»
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines
  Програма вступного іспиту для навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні спеціальності
userfiles/file/Uzagal_sud_prak
  Довідка про узагальнення та вивчення практики розгляду і вирішення адміністративними судами справ, пов’язаних із соціальними виплатами особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
pub/bank/userfiles/files/imem/theor_ecomon
  Бюджетний механізм як динамічна модель розвитку бюджетних відносин
userfiles/d-26.006.04/2011
  Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
userfiles/d-26.006.04/2014
  Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Бец Олександр Ілліч
userfiles
  Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у п’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Політична психологія»
userfiles/d-26.006.04/2012
  Імені вадима гетьмана” грапко наталія вікторівна
pub/bank/userfiles/files/chem
  Методичні рекомендації щодо написання
dubovik/userfiles/file
  1. Адекватність покарання як юрид та мор-етич проблема
UserFiles/files
  Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 р
userfiles/file/doc_predmet
  Уроків до підручника Л. М. Масол
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни глобальний та регіональний аспекти дипломатії РФ
userfiles
  Особливості вивчення навчальних предметів у 2-му класі в 2013-2014 навчальному році
userfiles/file/doc_predmet/Dod'
  Толстанова Г. М., Ягенська Г. В., Додь В. В., Довгаль І. В., Ходосовцев О.Є., Костіков І. Ю., Волгін С. О., Сиволоб А. В., Скрипник Н. В
userfiles/file/fizika
  Фізика 8 клас Орієнтовне календарно-тематичне планування. Навчальна програма
userfiles
  Підготовка вчителя до уроку
userfiles/admin/profes_konkurs/Учитель_року-2018
  Програма предмета "Фізична культура" для учнів 1-4 класів складається з пояснювальної записки і таких розділів: І. Основи знань з фізичної культури
userfiles/admin/RMO/trudove
  Організація навчально-виховного процесу з трудового навчання та технологій в 2014-2015 н р. Структура навчального року
  Практикум вчителів трудового навчання «Основні засади технологічної освіти за Державними стандартами базової і повної середньої освіти 2012 р.»
userfiles
  Комплект навчальних програм курсів за вибором з освітньої галузі "Технологія"
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни системні трансформації посткомуністичних країн Європи та Азії
  Робоча програма навчальної дисципліни стратегічне планування у зовнішній політиці
userfiles/admin/RMO/istoria/2017_
  Лист мон україни від 07. 06. 2017 р. №1/9-315 Навчальні плани
userfiles/d-26.006.02/2008
  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
userfiles/file/glazova
  Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання української мови в 6 класі у 2014-2015 н
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни зовнішні та внутрішні чинники розвитку транзитивних суспільств
userfiles/file/doc_osnovna
  Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2015/2016 навчальному
userfiles
  Методичні рекомендації щодо вивчення математики
userfiles/file/doc_nachalka
  Уроків трудового навчання у 3 класі 1 семестр Розділ № уроку Тема уроку і зміст навчальної програми Дата Робота з пластичними матеріалами 1
userfiles/file/doc_osnovna
  Програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
userfiles
  Овнішнє незалежне о
pub/bank/userfiles/files/rgf/grammar_eng
  Секція 1 Сучасні граматичні студії та загальні проблеми теорії мови
userfiles/yakis_sklad
  Аудиту за напрямом підготовки 6509 «Облік і аудит» спеціальності 8509 «Облік і аудит» кафедра аудиту
userfiles
  Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2013-2014 н р
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Ольга брусиловська
userfiles
  Урок як основна форма організації навчально-виховного процесу
  Програма для гуртків з футболу в 1-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів
userfiles/file
  Рішення від № м. Первомайськ Про виконання за 9 місяців 2013 року Програми економічного І соціального розвитку міста Первомайська на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24. 12. 2010 року №3
userfiles/soippu/file
  Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація
userfiles/file/doc_osnovna
  Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту
userfiles/file/2018/022018/0802
  Довідка про соціально-економічний розвиток міста Ромни за січень грудень 2017 року Місто Ромни економічний і культурний центр Сумської області, розташоване в 100 км
userfiles/file/glazova
  «погоджено» Заступник директора з нвр «затверджено»
ckfinder/userfiles/files
  Банк завдань розділ: «орфографія» Вн-1
userfiles/file
  Соціально-економічні загрози існуванню України
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_world_eco
  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Збірник наукових праць конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції»
userfiles/file
  Соціально-економічні загрози існуванню України
userfiles/file/doc_osnovna
  Використання матеріалів з Фінансової грамотност при вивченні фізики у загальноосвітній школі
userfiles/file/doc_predmet
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
userfiles/file/grushinska
  Природознавство
userfiles
  Конкурсу «Учитель року 2014»
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_mag_inter
  Методичні рекомендації до курсу «Методика викладання іноземної мови» були розроблені для студентів магістратури спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
userfiles/file/2017/012017/1201
  Довідка про соціально-економічний розвиток міста Ромни за січень листопад 2016 року Місто Ромни економічний і культурний центр Сумської області, розташоване в 100 км
userfiles
  Методичні рекомендації щодо особливостей викладання світової літератури, російської мови та інтегрованого курсу «Література» у 2013-2014 навчальному році
  Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
UserFiles/files
  Творчі завдання 1
userfiles/file/2018/102018/0410
  Довідка про соціально-економічний розвиток міста Ромни за січень липень 2018 року Місто Ромни економічний і культурний центр Сумської області, розташоване в 100 км
userfiles
  Сценарій проведення інтелектуальної командної гри " Брейн-Ринг" з інформатики для учнів 4(8)-а класу математичного
userfiles/file/doc_predmet
  Програма 9 клас (поглиблене вивчення) (70 годин)
  Програма (35 годин) 9 клас (буде чинною у 2017/2018 навчальному році)
userfiles/file/doc_predmet/Dod'
  Волгін С. О., Додь В. В., Сиволоб А. В., Довгаль І. В., Жолос О. В., Скрипник Н. В., Ягенська Г. В., Толстанова Г. М., Ходосовцев О.Є
userfiles/file/vipusk20
  Молода україна
userfiles
  Книга друга частина V харків 2013 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
userfiles/docs/rub
  Методичні вказівки щодо написання і оформлення дипломних робіт з професії «Оператор комп’ютерного набору»
userfiles/ufiles/Konspekti
  Конспект заняття для дітей молодшої групи на тему: «Птахи» Підготувала вихователь Дацюк І. П. Бориспіль 2015
userfiles/conf_0415/s2
  Інноваційні підприємства в Україні Підготувала
userfiles
  Методичні рекомендації Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України лист мон
  Жовтня 2016 року 18 жовтня 2016 року Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу
UserFiles/files
  Інтернет-марафон “Готуємось до нового навчального року – 2018”
userfiles
  Урок з різними видами занять
userfiles/file/doc_predmet/Machacha
  Уроків до тематичного блоку «Технологія виготовлення швейних виробів»
  Уроків до тематичного блоку «Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями»
userfiles
  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2007 року №886-р „Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах
userfiles/file/2015/11 2015/0311
  Довідка про соціально-економічний розвиток міста Ромни за січень червень 2015 року Місто Ромни економічний і культурний центр Сумської області, розташоване в 100 км
userfiles/file/vipusk21
  Ю. Федьковича доросла гра з дітьми: маргінальність у романах любка дереша “архе” та “дивні дні гані грак”
userfiles/file/doc_predmet
  Програма (поглиблене вивчення) (104 години)
userfiles/file/grushinska
  Уроків природознавства у 3 класі № Тема Дата Сторінки підручник зошит
userfiles/file/vipusk21
  Образ дитини в українській жіночій прозі 90-х рр. ХХ століття
userfiles/file/doc_nachalka
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 клас пояснювальна записка
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Методологічні та теоретичні проблеми психології»
userfiles
  Гуков м. О. Підготовка юнаків до служби в збройних силах україни
userfiles/diser_meim
  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
userfiles/d-26.006.07/2009
  Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
netcat_files/userfiles/286/2017
  Яким буде врожай озимих зернових в Україні в 2017 році
userfiles/file/doc_predmet
  Всесвітня історія
userfiles
  Сєрих Л. В. Використання традиційної народної витинанки у подіях сьогодення: Дзвони Чорнобиля
userfiles/soippu/file
  Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація
userfiles
  Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти банк даних учителів-методистів загальноосвітніх навчальних закладів сумської області
  Картка навчального закладу Візитна картка навчального закладу
  Особливості вивчення навчальних предметів у 1-му класі в 2013-2014 навчальному році
userfiles/file/2017/012017/1201
  Довідка про соціально-економічний розвиток міста Ромни за січень жовтень 2016 року Місто Ромни економічний і культурний центр Сумської області, розташоване в 100 км
directory userfiles  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка