wp-content/uploads/2014/05
  Методика превентивного
wp-content/uploads/2014/12
  Основипсихогенетик и
wp-content/uploads/2014/05
  Орієнтовна тематика випускних творчих робіт
wp-content/uploads/2014/08
  Берестейщини
wp-content/uploads/2014/11
  Тема політичні наслідки Другої світової війни для України
wp-content/uploads/2014/12
  Методичні рекомендації до курсу «Клінічна психологія» для студентів 3 курсу
wp-content/uploads/2014/09
  Міністерство охорони здоров’я україни національна медична академія післядипломної освіти імені п. Л. Шупика львівський національний медичний університет імені
wp-content/uploads/2014/10
  Лабораторна робота Дія основних законів руху газів та їх практичне застосування
wp-content/uploads/2014/04
  Рефератів з клітинної біології найважливіші
wp-content/uploads/2014/02
  Національна парламентська бібліотека України
wp-content/uploads/2014/05
  Управління талановитою молоддю Доповідач
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
wp-content/uploads/2014/12
  Програма навчальної дисципліни психіатрія
  Про впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес птнз
  Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
  Методичні рекомендації з курсу соціальної психології для студентів філософського факультету
wp-content/uploads/2014/08
  Удосконалення системи оцінювання результатів діяльності державних службовців в регіональних органах влади україни
  Календарно-тематичне планування
wp-content/uploads/2014/11
  Про висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2014 року
wp-content/uploads/2014/04
  Тема. Призначення та будова токарно-гвинторізного верстата
wp-content/uploads/2014/03
  План-конспект бінарного уроку української літератури та іноземної мови для 9 класу
wp-content/uploads/2014/04
  Біоніка. Жива природа джерело натхнення для розвитку
  Тзов молокозавод «Самбірський»
wp-content/uploads/2014/10
  Вимоги по курсу «національні меншини україни» для студентів 2 курсу денного відділення, 2014/2015 навч. Рік
wp-content/uploads/2014/02
  Поняття про глобальні проблеми людства, роль світової громадськості у їх розв’язанні
wp-content/uploads/2014/11
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
wp-content/uploads/2014/01
  Урок 32 Тема: Південна Америка, загальні відомості. Особливості географічного положення. Дослідження і освоєння материка
ksm/wp-content/uploads/2014/11
  Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29. 03. 2012 n 384
wp-content/uploads/2014/12
  Про формування патріотизму, громадянської, державницької та військово-патріотичної свідомості в учнів птнз. (слайд 1)
wp-content/uploads/2014/11
  Міжшкільний навчально-виробничий комбінат м. Первомайський Забезпечення формування компетентнісно спрямованого учня на основі якісної освіти через підвищення рівня професійної компетентності педагога
wp-content/uploads/2014/12
  Програма навчальної дисципліни "Основи культурології". Доц. Сінькевич О. Б
  Програма навчальної дисципліни "Естетика". Доц. Сінькевич О. Б
  Програма навчальної дисципліни "Міфологія". Доц. Дарморіз О. В
  Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія культури". Доц. Дарморіз О. В
wp-content/uploads/2014/09
  Плани практичних занять з кримінально-виконавчого права для студентів Інституту прокуратури і слідства
wp-content/uploads/2014/04
  Тзов «Молокозавод «Самбірський» Товариство з обмеженою відповідальністю «Молокозавод «Самбірський»
wp-content/uploads/2014/09
  Пояснювальна записка Фізика та математика є фундаментальними науками, які вивчають загальні закономірності перебігу природних явищ
wp-content/uploads/2014/03
  Програма для вступних екзаменів на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікованого робітника»
wp-content/uploads/2014/05
  Матеріали обласної науково-практичної конференції «Педагогіка К. Д. Ушинського: історія та сьогодення» у двох частинах Частина 2
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни «Порівняльне релігієзнавство»
  Програма навчальної дисципліни психологіяагресі ї
  Програма навчальної дисципліни нд01. 02 Етнопсихологія
  Робоча програма навчальної дисципліни впп. Ввс медична психологія
wp-content/uploads/2014/05
  Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
  Конкурсу «Учитель року 2017» у номінації «Інформатика»
  Положення про організацію курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти»
wp-content/uploads/2014/12
  Методичні вказівки до курсу та опорний конспект лекцій «теоретико-методологічні проблеми психології»
  Анатолій Романюк Розвиток політичної науки у Львівському національному університеті імені Івана Франка
wp-content/uploads/2014/02
  Теоретичні засади методу проектів (розділ з посібника)1
wp-content/uploads/2014/12
  Програма навчальної дисципліни психологія
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 04 політична антропологія галузь знань 03. 01 соціально-політичні науки
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузь знань 0201
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів Галузь знань 0201
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів Галузь знань 0201
wp-content/uploads/2014/09
  Індивідуальний план лікаря-інтерна назва відділення кабінету
wp-content/uploads/2014/03
  Віра Вікторівна Герасименко
wp-content/uploads/2014/12
  Плани семінарських занять
wp-content/uploads/2014/11
  Методичні вказівки до підготовки та оцінки курсових робіт студентів спеціальності «міжнародне право»
wp-content/uploads/2014/12
  І. М. Колесник
  Розробник Галецька Інна Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології лну ім.І. Франка робоча програма
  Програма навчальної дисципліни впп свнз. 8 Нейролінгвістичне програмування
wp-content/uploads/2014/02
  Програма вступних випробувань та співбесіди з англійської, німецької, французької, іспанської мов
wp-content/uploads/2014/12
  Розробник Галецька Інна Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології лну ім.І. Франка робоча програма
wp-content/uploads/2014/11
  Програма навчальної дисципліни історія України кінця XVIII початку ХХ століття
ksm/wp-content/uploads/2014/11
  Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29. 03. 2012 n 384
wp-content/uploads/2014/12
  Програма навчальної дисципліни психологія сексуальності
  Про вивчення української та рідних мов і літератур у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин
  Назва курсу Релігієзнавство ects
  Анна вовк методичні матеріали для вивчення курсу
wp-content/uploads/2014/03
  Олена Володимирівна Полянська
wp-content/uploads/2014/12
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузь знань 0201
wp-content/uploads/2014/11
  Качмар Володимир Михайлович, кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України робоча програма
  Баукова Анастасія Юріївна канд. іст наук, доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка Навчальна програма
wp-content/uploads/2014/12
  Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії політичної науки
wp-content/uploads/2014/11
  Програма навчальної дисципліни Львівський національний університет імені Івана Франка
wp-content/uploads/2014/12
  Програма навчальної дисципліни нді. 02. Психологіяагресі ї
wp-content/uploads/2014/05
  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів магістратури Херсон 2016 ббк 74. 202. 2 О-64
wp-content/uploads/2014/12
  Програма навчальної дисципліни нд01. 02 Етнопсихологія
  Програма курсу Львів 2017 мета та завдання навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2014/05
  Організація дослідно-експериментальної роботи в освітньо-виховних закладах
wp-content/uploads/2014/11
  Програма навчальної дисципліни Львівський національний університет імені Івана Франка
wp-content/uploads/2014/05
  Обласної картотеки перспективного педагогічного досвіду
wp-content/uploads/2014/12
  -
  Уроків «Методика конспектування»
  Робоча програма навчальної дисципліни основи спеціальної психології
  Повне найменування вищого навчального закладу
  Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
wp-content/uploads/2014/09
  Національна академія наук україни інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського кавунник валентин Леонідович
/wp-content/uploads/2014/12
  Удосконалення системи вирощування
wp-content/uploads/2014/03
  Ліпкан Володимир
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни основи психотерапії
  Робоча програма навчальної дисципліни методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
  Навчальний посібник у двох частинах
wp-content/uploads/2014/11
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки
  Критерії оцінювання учнів на уроках фізичної культури в сучасних умовах
wp-content/uploads/2014/03
  Образ жінки в творчості Тараса Григоровича Шевченка
wp-content/uploads/2014/12
  Ткаченко Лекція з курсу «Психологія роботи з обдарованими дітьми» (основний зміст викладу) Змістовий модуль Тема індивідуально-психологічні особливості обдарованих дітей мета
  Робоча програма навчальної дисципліни соціальні та політичні конфлікти
  Робоча програма навчальної дисципліни психологія конфлікту (назва навчальної дисципліни) Галузь знань
  Програма навчальної дисципліни психологія сексуальності
  Гапон Надія Павлівна, професор, доктор філософських наук, професор кафедри психології. робоча програма
  Вдовичин Ігор Ярославович робоча програма
  Робоча програма навчальної дисципліни історія україни (гсе 01)
wp-content/uploads/2014/05
  Положення про випускну творчу роботу слухача курсів підвищення кваліфікації херсон -2013 Загальні положення 1 Випускна творча робота
wp-content/uploads/2014/08
  Англійська мова та література 2002 р
wp-content/uploads/2014/05
  Превентивне виховання дітей та молоді бібліографічний список літератури Укладачі: Алексєєва Н. В., завідувач науково-педагогічної бібліотеки квнз «Херсонська академія неперервної освіти»
wordpress/wp-content/uploads/2014/08
  Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів. Розробки сценаріїв виховних заходів
wp-content/uploads/2014/12
  Урок «Чорнобиль чорний біль України»
wp-content/uploads/2014/08
  Урок // Географія. 2003. №3(3). С. 15-16
wp-content/uploads/2014/12
  Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра менеджменту освіти
wp-content/uploads/2014/04
  Конспект уроку в 4 класі Тема: Баскетбол. Мета уроку: Формувати свідоме ставлення до занять фізичною культурою і спортом та сприяти зміцненню здоров’я учнів засобами баскетболу. Завдання уроку
  Конспект уроку в 5 класі Тема: Футбол Мета уроку: Формувати свідоме ставлення до занять фізичною культурою і спортом та сприяти зміцненню здоров’яучнів засобами футболу. Завдання уроку
wp-content/uploads/2014/05
  Консорціум закладів післядипломної освіти Український відкритий університет післядипломної освіти Комунальний вищий навчальний заклад
wp-content/uploads/2014/08
  Практикум учителів трудового навчання Тема: „Змістовно методичні особливості проектно-технологічної системи трудового навчання. // Трудове навчання в школі. №3(3). 03. 2009. С. 8-12
wp-content/uploads/2014/01
  Програма гуртка «Бісероплетіння»
wordpress/wp-content/uploads/2014/08
  Класична гімназія ужгородської міської ради закарпатської області
wp-content/uploads/2014/06
  Управління освіти Прилуцької міської ради Чернігівської області Центр творчості дітей та юнацтва
wp-content/uploads/2014/08
  Уроку «Вороги й друзі Манглі»
wp-content/uploads/2014/05
  Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі
wp-content/uploads/2014/12
  Наказ №647 Про підсумки організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році
wp-content/uploads/2014/08
  Математика в школах України 2002 р
wp-content/uploads/2014/12
  Методичні матеріали навчального
  Електричний двигун. Гучномовець. Електровимірювальні прилади Електродвигун
wp-content/uploads/2014/10
  Програма гуртка початкового технічного моделювання розрахована на роботу з учнями молодшого шкільного віку (5-11 років). Програма передбачає навчання дітей в групах початкового рівня протягом 2 років
wp-content/uploads/2014/08
  О.І. Аграрна проблема в Україні: пошуки шляхів вирішення
wp-content/uploads/2014/01
  Свято прощання з букварем за мотивами казки «Дванадцять місяців» Тетяна Богатирчук
wp-content/uploads/2014/12
  Електронна природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність елементів
wp-content/uploads/2014/11
  Методичні рекомендації до навчального курсу Львів-2010 вступ
wp-content/uploads/2014/04
  З досвіду Анатолія Володимировича Лисюка, вчителя сш №252 Оболонського району м. Києва Об’єкти праці для учнів 5 класу в основу програм «Трудове навчання. 5-9 клас»
wp-content/uploads/2014/01
  Пояснювальна записка до комплексної програми
wp-content/uploads/2014/05
  Комунальний вищий навчальний заклад
wp-content/uploads/2014/08
  Положення про методичне об’єднання учителів // Біологія. 2002. №3(3). С. 7 Гришко Т. П. Планування роботи методичного об’єднання (фрагменти збірника). Положення про методичне об’єднання учителів // Біологія. 2002. №5(5). С. 1-7
wp-content/uploads/2014/05
  Екологічна культура невід’ємна якість свідомого, високо вихованого громадянина
  Конкурсу «Учитель року 2017»
wp-content/uploads/2014/12
  Урок. Презентація книги Василя Шкляра«Чорний Ворон»
wp-content/uploads/2014/03
  План-конспект уроку природознавства в 7 класі Тема: «Польові рослини. Соняшник. Вирощування та використання» Мета
wp-content/uploads/2014/02
  Урок 12 Тема. Умовиводи з одним засновком. Перетворення
wp-content/uploads/2014/04
  Тема. Оздоблення виробу. Види оздоблення виробів із фанери
wordpress/wp-content/uploads/2014/08
  Тематика школи, м/о класних керівників та тема самоосвіти, над якою буде працювати класний керівник Тематика школи
wp-content/uploads/2014/08
  Програма для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів
  Початкове навчання та виховання 2003 р
wp-content/uploads/2014/12
  Довідкова література мета
wp-content/uploads/2014/05
  Комунальний вищий навчальний заклад
  Конкурсу «Учитель року 2017» у номінації «Інформатика»
  Конкурсу «Учитель року 2017» у номінації «Інформатика»
wp-content/uploads/2014/12
  Підготували: Заступник директора з навчальної роботи
wordpress/wp-content/uploads/2014/03
  Збірник завдань з української мови, математики та природознавства за курс початкової школи
wp-content/uploads/2014/01
  Деснянського
wp-content/uploads/2014/08
  Урок «Застосування похідної та інтеграла у фізиці»
wp-content/uploads/2014/03
  Корекційна спрямованість викладання загальноосвітніх предметів у спеціальній школі для дітей із порушеннями інтелекту
wp-content/uploads/2014/11
  Методична підготовленість вчителя до уроку з фізичної культури: актуальні питання, орієнтири, поради Фізична культура – це єдність реальної «практичної»
wp-content/uploads/2014/03
  День відкритих дверей Постевка Даріна Дмитрівна, вчитель історії
wp-content/uploads/2014/05
  Конкурсу «Учитель року 2017» у номінації «Початкова освіта»
wp-content/uploads/2014/10
  Програма передбачає роботу з дітьми та юнацтвом віком від 9 до 18 років за основним рівнем
wp-content/uploads/2014/05
  Комунальний вищий навчальний заклад
wp-content/uploads/2014/10
  Наші дивовижні органи чуття
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни пп. 04 Педагогічна психологія
wp-content/uploads/2014/11
  Програма з фізичної культури „Плавання”
wp-content/uploads/2014/02
  Підготовка вчителя початкових класів до оцінювальної діяльності в першому класі
wp-content/uploads/2014/08
  Основи здоров’я 2011р
wp-content/uploads/2014/01
  1. «В обіймах зими»
wp-content/uploads/2014/04
  Молитва до Святого Миколая
wp-content/uploads/2014/05
  Комунальний вищий навчальний заклад
wp-content/uploads/2014/08
  2002 р. Пагуба Л. А. Оксигеновмісні сполуки // Хімія. – 2002. – №4(4). – С. 12-13. Юзбашева Г. С. Підготовка вчителів до навчальної комплексної екскурсії // Хімія. – 2002. – №5(5). – С. 1 2003 р
wp-content/uploads/2014/10
  Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
wp-content/uploads/2014/08
  Є. П. Лесь Курбас і Микола Куліш гармонія духу й таланту // Вивчаємо українську мову та літературу. 2003. №3(3). С. 2 Голобородько Є. П., Омельчук С. А. Урок
directory wp-content uploads  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка