wp-content/uploads/2015/09
  Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
wp-content/uploads/2015/06
  Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
wp-content/uploads/2015/03
  Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
wp-content/uploads/2015/08
  О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
wp-content/uploads/2015/02
  Випуск тридцять перший
wp-content/uploads/2015/03
  Хома Наталія Михайлівна, доктор політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки робоча програма
wp-content/uploads/2015/06
  Інтелектуальної власності в Україні
  Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (назва окр) зі спеціальності 7
wp-content/uploads/2015/12
  «Актуальні питання іноземної філології» №3
wp-content/uploads/2015/06
  «фізична реабілітація осіб з переломами кісток нижньої кінцівки»
wp-content/uploads/2015/03
  Методика Л. В. Шелестової «Розвивальне читання»
wp-content/uploads/2015/10
  Інформація про курс "політичні режими" Актуальність курсу. Політичні режими формують стимули, котрі в свою чергу мають дуже
wp-content/uploads/2015/06
  Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (назва окр)
  Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (назва окр)
wp-content/uploads/2015/02
  Випуск тридцять четвертий
wp-content/uploads/2015/11
  2. Код модуля: кпп 6 онд. 12. 01 Тип модуля: обов'язковий Семестр
wp-content/uploads/2015/03
  Програма навчальної дисципліни соціальна культурологія
  Програма навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2015/06
  Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (назва окр)
  Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (назва окр)
  Бердинич група зл-21 реферат
wp-content/uploads/2015/01
  Пояснювальна записка до дипломної роботи магістра. (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему: «Управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства»
wp-content/uploads/2015/04
  Національна академія наук україни інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського корнієнко вячеслав Васильович ]: 27-523. 4(477-25)"10/17" графіті софії київської ХІ – початку XVIII ст
wp-content/uploads/2015/03
  Програма навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2015/10
  5 Теми семінарських занять (частина 2) Тема Поняття та характеристика зобов’язань. Виникнення, виконання та припинення зобов’язання
wp-content/uploads/2015/12
  Правила прийому до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2016 році Прийом до аспірантури з
wp-content/uploads/2015/11
  2. Код модуля: кпп 8 двс 05 Тип модуля: дисципліни вільного вибору студента Семестр
wp-content/uploads/2015/03
  Робоча програма навчальної дисципліни герменевтика
wp-content/uploads/2015/01
  Зміни в житті тварин навесні. Поява комах Природознавство, 2-й клас
wp-content/uploads/2015/03
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
wp-content/uploads/2015/01
  Навчально-методичний посібник Львів 2013 Рецензенти: д-р політичних наук, професор О. В. Бабкіна
wp-content/uploads/2015/03
  Методичний посібник студентам історичного факультету з написання та оформлення курсових І дипломних робіт одеса – 2015
wp-content/uploads/2015/01
  Рослини навесні. Міні-проект «Не зривай первоцвітів» Природознавство, 3-й клас
wp-content/uploads/2015/07
  Окр «бакалавр» 03010301 окр «спеціаліст»
wp-content/uploads/2015/03
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
wp-content/uploads/2015/10
  Навчально-методичний комплекс для самостійного вивчення навчальної дисципліни „стратегічний управлінський облік”
wp-content/uploads/2015/11
  Карагодін олег володимирович
wp-content/uploads/2015/10
  -
wp-content/uploads/2015/11
  Контрольна робота №2 ( Тема 3 ) Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення
wp-content/uploads/2015/10
  Львівський національний університет імені івана франка
  Конспект лекцій львів -2016 зміст анотація робоча програма
wp-content/uploads/2015/12
  Іі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2015/2016 н р. 8 клас І. Виконайте тестові завдання 15
wp-content/uploads/2015/09
  Завдання до курсу «археологія» для студентів І курсу історичного факультету 2015
wp-content/uploads/2015/08
  Конференція точне землеробство — 2015 Конференція відбудеться 3–4 вересня 2015 року
wp-content/uploads/2015/04
  Херсонський Центр позашкільної роботи
wp-content/uploads/2015/03
  Хмель О. С. Віднайди в собі лідера
wp-content/uploads/2015/12
  Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії І методики виховання
wp-content/uploads/2015/06
  Розділи плану роботи птнз
wp-content/uploads/2015/09
  Суділовська марія михайлівна
wp-content/uploads/2015/12
  Анотація власного досвіду Адаменко Олени Андріївни, керівника гуртка «Юний еколог»
wp-content/uploads/2015/11
  Індивідуальний план магістерської підготовки магістрант прізвище, ім’я, по-батькові
wp-content/uploads/2015/03
  Методичні рекомендації щодо впровадження програми «Стань творцем свого життя»
wp-content/uploads/2015/06
  Порядковий номер заявки, визначений заявником Дата одержання
wp-content/uploads/2015/10
  Альтернативна енергетика і тенденції її розвитку в світі
wp-content/uploads/2015/11
  Вступ до спеціальності „Практична психологія”
wp-content/uploads/2015/03
  Програма навчальної дисципліни філософія сталого розвитку людства
wp-content/uploads/2015/02
  Університет імені івана франка issn 2312-8437 проблеми гуманiтарних наук
wp-content/uploads/2015/11
  Звіт про дипломне проектування с в рис., табл., джерел. Об’єкт дослідження асинхронний генератор із системою збудження з блоком формування зварювальних характеристик. Мета роботи
wp-content/uploads/2015/03
  Програма навчальної дисципліни філософія І методологія науки
wp-content/uploads/2015/11
  Про виконання курсової роботи на тему
wp-content/uploads/2015/02
  Людинознавчi
wp-content/uploads/2015/03
  Інструкція з монтажу водостічної системи bryza
wp-content/uploads/2015/11
  Реферат це науково-технічний документ, який містить вичерпну систематизовану інформацію за вибраною темою
  Програма вибіркової навчальної дисципліни «Демократія І управління в єс»
wp-content/uploads/2015/01
  Дудяк Олег Анатолійович кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма
wp-content/uploads/2015/10
  Практикум з навчальної дисципліни „облік у банках для студентів, які навчаються за галуззю знань
wp-content/uploads/2015/12
  Робоча програма навчальної дисципліни «ринок фінансових послуг»
wp-content/uploads/2015/09
  Програма навчальної дисципліни філософія творчості Галузь знань 0202 Мистецтво
wp-content/uploads/2015/02
  Задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку. Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Рівномірний прямолінійний рух. Графіки руху
wp-content/uploads/2015/06
  Порядковий номер заявки, визначений заявником
wp-content/uploads/2015/10
  Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт та індивідуальної роботи
wp-content/uploads/2015/03
  Львів 2010 Форма № н 03
wp-content/uploads/2015/12
  Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка
wp-content/uploads/2015/11
  Дипломатичної академії України» серії : «Всесвітня історія», «Політичні науки»
wp-content/uploads/2015/03
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавр
wp-content/uploads/2015/10
  Програма «Освіта (Україна XXI століття)»
wp-content/uploads/2015/03
  Програма навчальної дисципліни філософія напряму підготовки 0201 «Культура» 0202
  Програма курсу та плани семінарських занять Львів  2016
wp-content/uploads/2015/05
  Редіна В. А., директор кз «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради Виховний потенціал туристсько-краєзнавчої роботи в позашкільних навчальних закладах
wp-content/uploads/2015/09
  Міністерство освіти І науки україни дрогобицький державний педагогічний університет імені івана франка дацків ірина євгенівна (477. 87)«1919/1939» становлення І розвиток професійної освіти
wp-content/uploads/2015/06
  «фізична реабілітація при дисплазії кульшового суглобу у дітей першого року життя»
  «використання ерготерапії у фізичній реабілітації після інсульту» Дерканос-Калініченко С. М. Реферат
wp-content/uploads/2015/03
  Програма навчальної дисципліни феноменологія
  Бунь Вікторія Вікторівна робоча програма
wp-content/uploads/2015/02
  Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
wp-content/uploads/2015/06
  «фізична реабілітація дітей, хворих на аутизм, з використанням гідрокінезотерапії»
wp-content/uploads/2015/03
  Робоча програма навчальної дисципліни гносеологія. Епістемологія. Праксеологія. Фпнз 8
wp-content/uploads/2015/10
  Львівський національний університет імені івана франка
wp-content/uploads/2015/03
  Програма навчальної дисципліни філософські проблеми природознавства
wp-content/uploads/2015/05
  Галина Михальчишин
  Методичні рекомендації до курсу «Основи психотерапії» для студентів 4 курсу
wp-content/uploads/2015/12
  Робоча програма навчальної дисципліни аудит
wp-content/uploads/2015/09
  Герасимчук володимир леонідович розвиток санітарно-гігієнічної освіти дітей та молоді на закарпатті друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття
wp-content/uploads/2015/10
  «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Соціалізація дітей та учнівської молоді: управлінський аспект
wp-content/uploads/2015/05
  Програма навчальної дисципліни клінічні аспекти психогенетики
wp-content/uploads/2015/10
  Методичні рекомендації для виконання самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2015/02
  Бланку а згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, бо комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
wp-content/uploads/2015/06
  Реферат пояснювальна записка: стор. 100, рис., табл., літературних джерел інформації 58
  Звіт про дипломне проектування: стор., рис., табл., джерел. Об’єкт дослідження процес переміщення та нагріву нафти за рахунок роботи мотор-насоса на підвищеній частоті живлення. Предмет дослідження
wp-content/uploads/2015/08
  Назва матеріалів
wp-content/uploads/2015/01
  Дудяк Олег Анатолійович кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма
wp-content/uploads/2015/03
  Прикладна етика
wp-content/uploads/2015/02
  Редакційна колегія В. Андрущенко, Т. Батенко, А. Бокотей, І. Варзар, М. Варій
wp-content/uploads/2015/03
  Програма навчальної дисципліни філософія напряму підготовки 0203 «Гуманітарні науки»
wp-content/uploads/2015/06
  Реферат Пояснювальна записка: стор. 112, рис. 10, літературних джерел 39
wp-content/uploads/2015/10
  П. Кочерган Загальне мовознавство
wp-content/uploads/2015/02
  Кафедра політології
  Університет імені івана франка проблеми гуманiтарних наук
wp-content/uploads/2015/12
  Програма навчальної дисципліни «Міжнародне страхування» для студентів, які навчаються за галуззю знань
  Робоча програма навчальної дисципліни «міжнародна економіка»
wp-content/uploads/2015/10
  Львівський національний університет імені івана франка
  Методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни облік у зарубіжних країнах
  Методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни облік І звітність за міжнародними стандартами
  Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
  Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
  Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет ім. Івана франка
  1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках. План Організація операційної роботи та організаційна структура банків. Завдання системи банківського обліку. Основні принципи бухгалтерського обліку в банках
wp-content/uploads/2015/09
  Програма навчальної дисципліни структура І методологія теоретичного музикознавства
wp-content/uploads/2015/08
  Важливим чинником сучасних державотворчих процесів та духовного відродження України є освіта
wp-content/uploads/2015/03
  Робоча програма навчальної дисципліни 09. 00. 05. Історія античної філософії напряму підготовки: 020301 Філософія для спеціальності
wp-content/uploads/2015/10
  -
  Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
  Робоча програма навчальної дисципліни аудит (назва навчальної дисципліни) галузь знань : 0305 «Економіка та підприємництво»
wp-content/uploads/2015/06
  «комплексна фізична реабілітація при ревматоїдному артриті» Хоменко Є. С. Реферат
wp-content/uploads/2015/12
  Методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік»
wp-content/uploads/2015/10
  Розробник: к е. н. Л. Шевців
wp-content/uploads/2015/12
  Становлення жанру концертної фантазії для кларнета
wp-content/uploads/2015/08
  Міністерство освіти І науки україни управління освіти І науки
wp-content/uploads/2015/12
  Заочна форма навчання
  Програма навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік»
wp-content/uploads/2015/10
  Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
  Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
  Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт галузь знань: 0306 «Менеджмент І адміністрування»
  Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
wp-content/uploads/2015/09
  Конкурс "Парки легені міст і сіл" Загальні положення Всеукраїнський конкурс "
wp-content/uploads/2015/12
  Робоча програма навчальної дисципліни самоменеджмент
wp-content/uploads/2015/10
  Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність в Україні» Відповідно до закону «Про зовнішньоекономічну діяльність в Україні»
wp-content/uploads/2015/12
  Програма навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» (назва навчальної дисципліни) для студентів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
  Робоча програма навчальної дисципліни „ гроші І кредит галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»
  Історичний розвиток валторни: інстументознавчий та техніко виконавський аспекти
wp-content/uploads/2015/08
  Рівненська обласна державна адміністрація управління освіти І науки
wp-content/uploads/2015/10
  Плани семінарських занять
wp-content/uploads/2015/06
  Звіт про дипломне проектування : с., рисунків, табл., джерел інформації. Об’єкт дослідження енергопроцеси у системі утилізації низькопотенційного тепла води водовідливної установки. Предмет дослідження
  Пояснювальна записка: 86 с., 24 рис., 2 додатки, 11 джерел. Об’єкт дослідження насосна станція метрополітену
wp-content/uploads/2015/03
  Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології “затверджую
wp-content/uploads/2015/10
  0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 030509 – „Облік І аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” Львів 2013 ббк 65. 052. 21
wp-content/uploads/2015/05
  Програма навчальної дисципліни клінічні аспекти сексології
wp-content/uploads/2015/02
  Університет імені івана франка issn 2312-8437 проблеми гуманiтарних наук
wp-content/uploads/2015/12
  Денна форма навчання
wp-content/uploads/2015/10
  Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2015/02
  Людинознавчi
wp-content/uploads/2015/03
  Навчальна програма спецкурсу Західноєвропейська схоластика
wp-content/uploads/2015/02
  Випуск тридцять четвертий
wp-content/uploads/2015/10
  Методичні рекомендації для їх проведення з навчальної дисципліни «б ухгалтерський облік
wp-content/uploads/2015/03
  Методичний посібник студентам історичного факультету з написання та оформлення курсових І дипломних робіт одеса – 2015
wp-content/uploads/2015/02
  Людинознавчi
wp-content/uploads/2015/03
  Робоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
wp-content/uploads/2015/10
  Методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни облік у зарубіжних країнах
wp-content/uploads/2015/12
  Робоча програма навчальної дисципліни податковий менеджмент
  Сьомого скликання
wp-content/uploads/2015/09
  Суділовська марія михайлівна
wp-content/uploads/2015/02
  І. Аналіз роботи школи-інтернату за 2014/2015 навчальний рік та завдання на
wp-content/uploads/2015/06
  Реферат звіт про дипломне проектування: стор., рис. 8, табл. 18, джерел інформації 21 Об’єкт дослідження процес запобігання
wp-content/uploads/2015/12
  Робоча програма навчальної дисципліни аудит
  Практикум з навчальної дисципліни „ Аудит (навчально-методичний посібник) Друге видання 2016
  Робоча програма навчальної дисципліни аудит (назва навчальної дисципліни) галузь знань : 0305 «Економіка та підприємництво»
wp-content/uploads/2015/09
  Інноваційні педагогічні технології при підготовці вчителів у Німеччині
wp-content/uploads/2015/04
  Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення Віталій Вакуленко
wp-content/uploads/2015/01
  Погода навесні. Підвищення температури повітря. Відлига. Повінь. Льодохід Природознавство, 2 й клас
wp-content/uploads/2015/09
  Модернізація освітнього простору: зміни до навчальних програм 2015/2016 н р
wp-content/uploads/2015/02
  Дата проведення
  Гуманiтарних
  Випуск тридцять перший
  Комунальний заклад «Балаклійська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Харківської обласної ради»
  Університет імені івана франка проблеми гуманiтарних наук
wp-content/uploads/2015/12
  Особливості поліфонічного мислення пауля гіндеміта
  Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на тему
wp-content/uploads/2015/01
  Запалити вогник допитливості; формувати мовленнєві вміння, комунікативно-творчі здібності
wp-content/uploads/2015/12
  Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на тему: Сучасні техніки композиції у бандурному
wp-content/uploads/2015/08
  Про затвердження Положення про встановлення щомісячного розміру плати за навчання в комунальній установі «Баштанська дитяча музична школа» та встановлення щомісячної плати за навчання
  Рішення міської ради від 2017 року Щомісячний розмір плати за навчання в Комунальній установі «Баштанська дитяча музична школа»
wp-content/uploads/2015/03
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Схвалено вченою радою університету "затверджую"
wp-content/uploads/2015/02
  Університет імені івана франка проблеми гуманiтарних наук
wp-content/uploads/2015/03
  Уроку Диктант "Фізичні тіла, речовини, явища"
wp-content/uploads/2015/12
  Сонати для скрипки соло ежена ізаї. Проблеми інтерпретації
wp-content/uploads/2015/03
  Педагогічні методи виховання: покарання та заохочення
wp-content/uploads/2015/12
  Зміст вступ 3 Розділ І. Еволюція жанру сюїти в історії фортепіанної музики
wp-content/uploads/2015/05
  Довідка про підсумки соціально-економічного розвитку
wp-content/uploads/2015/11
  Урок у 5-в класі, проведений вчителем англійської мови гімназії №172 «Нивки» Шагіахметовою Е. С
wp-content/uploads/2015/02
  Людинознавчi
wp-content/uploads/2015/10
  Конспект лекцій з навчальної дисципліни вступ до фаху (назва навчальної дисципліни) галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
wp-content/uploads/2015/09
  Міністерство освіти І науки україни дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
wp-content/uploads/2015/12
  Програма навчальної дисципліни комп’ютерна графіка (назва навчальної дисципліни) галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
wp-content/uploads/2015/02
  Водорості(зелені,червоні,бурі,діатомові) Мета: Навчальна
  “Приборкання людського розуму: навіщо знати більше
wp-content/uploads/2015/08
  Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської міської ради на 2015-2016 роки
wp-content/uploads/2015/10
  Завдання для самостійної роботи студента І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
  Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики з навчальної дисципліни
  Завдання для самостійної роботи студента І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2015/12
  Програма навчальної дисципліни міжнародні фінанси (назва навчальної дисципліни) галузь знань : 0305 «Економіка та підприємництво»
  Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна економіка
wp-content/uploads/2015/06
  Інтелектуальна гра що? Де? Коли? Присвячена дню української мови та писемності для учнів 3-4 класів Мельничук Катерина Степанівна
  Система завдань розвивального характеру для інтегрованих тематичних блоків природничого спрямування у початкових класах Король Ольга Ігорівна
wp-content/uploads/2015/03
  Різдво Христове радість для людей
wp-content/uploads/2015/01
  Повітря та його властивості Природознавство, 2-й клас
wp-content/uploads/2015/03
  Сценарій заходу Дитячий ранок перед Різдвяними святами «Заповіді Божі подарунок для людей» Мета: формувати у вихованців моральні чесноти
wp-content/uploads/2015/05
  Форма, структура та зміст вступного екзамену з української мови
wp-content/uploads/2015/08
  Художньо-естетичний напрям
wp-content/uploads/2015/02
  Університет імені івана франка проблеми гуманiтарних наук
wp-content/uploads/2015/10
  Звіт про підсумки наукової роботи кафедри державних та місцевих фінансів за період 2016-2017 н р. актуальність наукових досліджень та впровадження їх результатів у практику
wp-content/uploads/2015/06
  Урок математики
wp-content/uploads/2015/03
  Тренінг для учнів 8-10 класів
  Комунальний заклад «Балаклійська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Харківської обласної ради»
wp-content/uploads/2015/02
  Фізкультхвилинки Упорядкувала
wp-content/uploads/2015/12
  Нові напрями проведення методичної роботи вчителями в умовах диверсифікації її форм у загальноосвітніх навчальних закладах із вечірньою (змінною) та заочною формами
wp-content/uploads/2015/01
  Повітря та його властивості Природознавство, 2-й клас
wp-content/uploads/2015/02
  Методичні рекомендації до проведення тематичних уроків, лекцій, бесід присвячених пам’яті Героїв Небесної Сотні, які загинули на Майдані для загальноосвітніх та позашкільних закладів Херсонської області
wp-content/uploads/2015/04
  Програма державного іспиту з історії для студентів окр 02030201 «магістр історії»
wp-content/uploads/2015/03
  Анотація матеріали з природознавства для 3 класу по темі «Вода в природі» підготовлені відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти в рамках обміну досвідом та методичної підтримки
wp-content/uploads/2015/02
  Особливості змісту нових навчальних програм українська мова 1-4-й класи
  Ірина Андрусенко, науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки
wp-content/uploads/2015/12
  Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" на тему
wp-content/uploads/2015/01
  Політична соціологія” Загальна характеристика навчальної дисципліни 04. 03. «Політологія»
wp-content/uploads/2015/03
  Предметний тиждень початкових класів
wp-content/uploads/2015/01
  Природні зони України. Мішані ліси
wp-content/uploads/2015/09
  Міністерство освіти І науки україни дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
wp-content/uploads/2015/12
  Основні поняття тривимірної графіки Міжпредметні зв’язки
directory wp-content uploads  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка