wp-content/uploads/2016/05
  Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
wp-content/uploads/2016/04
  Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення
wp-content/uploads/2016/05
  Дипломна робота налічує 61 сторінку, 15 ілюстрацій, 3 таблиці та 23 джерела за переліком посилань
  Методичні рекомендації щодо опанування філософських знань, теми рефератів для складання кандидатського іспиту з філософії та методичні рекомендації щодо їх написання
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації
wp-content/uploads/2016/05
  Програма навчальної дисципліни циклу загальної підготовки
/wp-content/uploads/2016/09
  Робоча програма навчальної дисципліни 263, Цивільний захист Напрям підготовки: 20 Аграрні науки та продовольство
wp-content/uploads/2016/04
  Білавич галина василівна
wp-content/uploads/2016/02
  Наукові праці кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Випуск 3
wp-content/uploads/2016/04
  Лекція 2 тема 2 будова біосфери та її функціонування біосфера
wp-content/uploads/2016/10
  Перелік публікацій працівників, аспірантів і студентів Навчально-наукового інституту Аеронавігації за 2015 рік
wp-content/uploads/2016/05
  Черкаський інститут банківської справи Бібліотека Інформаційно – рекомендаційний список Черкаси 2012
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
wp-content/uploads/2016/05
  Щодо навчання в птнз осіб, переміщених із тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької обл щоп’ятниці
wp-content/uploads/2016/08
  Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку селища Гребінки за 6 місяців 2016 року
wp-content/uploads/2016/05
  Екскурсії і походи в природу
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
wp-content/uploads/2016/05
  Методичні рекомендації Бершадь, 2015 Упорядник: Цісар Алла Михайлівна методист Бершадського медичного коледжу
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 "Акушерська справа"
wp-content/uploads/2016/11
  Інформація «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії кв №21878-11778пр від 18. 01. 2016 року) реферований міжнародний
wp-content/uploads/2016/02
  Форма № н 04 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Кафедра гістології “затверджую
  Форма № н 04 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Кафедра гістології “затверджую
wp-content/uploads/2016/03
  Методичні рекомендації до написання навчально-наукових (реферат, курсова робота) та кваліфікаційних робіт
wp-content/uploads/2016/05
  Організація навчально-методичної роботи з учителями у системі шкільної освіти закарпаття
wp-content/uploads/2016/11
  Програма «Науковий семінар» для студентів
wp-content/uploads/2016/03
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання
wp-content/uploads/2016/08
  Програма курсу «Одеса моє місто рідне» Схвалено комісією Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України
wp-content/uploads/2016/10
  Реферат від латинського слова refero «повідомляю, доповідаю»
wp-content/uploads/2016/02
  Школа педагогічної майстерності
wp-content/uploads/2016/06
  Державний стандарт України «Документація. Звіти складають у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»
wp-content/uploads/2016/12
  «Бабин Яр: якою є наша пам‘ять»
wp-content/uploads/2016/10
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчального предмету «методика фізичного виховання»
wp-content/uploads/2016/03
  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації
wp-content/uploads/2016/09
  Євгеній Сафар’янс
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації
wp-content/uploads/2016/03
  482 рік. Заснування Києва. З якого твору наведено уривок?
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації
wp-content/uploads/2016/05
  Дипломна робота налічує 81 сторінок, 31 ілюстрацій, 14 таблиць, 4 додатки. Загалом опрацьовано 23 джерела
wp-content/uploads/2016/11
  Програма навчальної дисципліни методологія наукових досліджень
wp-content/uploads/2016/02
  Конспект уроку історії україни початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття
wp-content/uploads/2016/05
  Програма вибіркової дисципліни «Педагогіка вищої школи»
wp-content/uploads/2016/12
  Н р. 5 курс магістри Навчальна дисципліна «Український авангард»
wp-content/uploads/2016/10
  Участь Верховної Ради України в бюджетному процесі Питання, що розглядаються
  Перекладознавства
wp-content/uploads/2016/12
  Змістовний модуль VІ культура цивілізацій Стародавньої Америки
wp-content/uploads/2016/11
  Розробник програми
wp-content/uploads/2016/04
  Лекція 4 тема 4 охорона атмосферного повітря
wp-content/uploads/2016/12
  Вісьтак Олександри Іванівни, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 "Акушерська справа"
wp-content/uploads/2016/10
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчального предмету «Методика фізичного виховання»
wp-content/uploads/2016/12
  Н р. Дистанційне для 3 курсу
wp-content/uploads/2016/02
  Освітньо-кваліфікаційні характеристики та вимоги для вчителів хімії учитель ІІ кваліфікаційної категорії
wp-content/uploads/2016/11
  Барабаш Любов Михайлівна, завідувач відділу організаційно-масової роботи Харківського державного будинку художньої та технічної творчості
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 "Акушерська справа"
wp-content/uploads/2016/07
  Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2016 році Прийом до аспірантури Університету
wp-content/uploads/2016/06
  З в І т про роботу директора Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського Гундера Петра Михайловича за період з лютого 2011 року по грудень 2015 року Загальна характеристика навчального закладу
wp-content/uploads/2016/02
  Децентралізація в україні: поточний стан, головні тенденції та перспективи ільченко наталія
wp-content/uploads/2016/04
  Система надання соціальних послуг та нормативне регулювання
wp-content/uploads/2016/09
  Науковий журнал
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 "Акушерська справа"
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 "Акушерська справа"
  Лекція 4 тема 4 глобальні проблеми біосфери
wp-content/uploads/2016/02
  До аспірантури з усіма зазначеними нижче документами приймаються з 15 серпня по 08 вересня 2014 р щодня, крім суботи та неділі, з 9
wp-content/uploads/2016/12
  2 курс 8 год. Змістовий модуль основні складові постановки художньо-масового дійства
wp-content/uploads/2016/11
  Робоча програма навчальної дисципліни методологія наукових досліджень
wp-content/uploads/2016/02
  Концепція "теоретичної" ("першої" філософії) у "Метафізиці" Арістотеля
wp-content/uploads/2016/11
  Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка
wp-content/uploads/2016/05
  Міністерство освіти І науки україни дрогобицький державний педагогічний
wp-content/uploads/2016/02
  Бібліографічний покажчик
wp-content/uploads/2016/12
  Теми лекцій на дистанційне навчання з дисципліни «Рецензування та реферування» До уваги студентів!
wp-content/uploads/2016/02
  Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
  Форма № н 04 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Кафедра гістології “затверджую
wp-content/uploads/2016/09
  "спеціальні соціологічні теорії (соціологія політики)"
wp-content/uploads/2016/10
  Не варто говорити про значення інтелекту для людини і всього
wp-content/uploads/2016/05
  Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
/wp-content/uploads/2016/09
  Програма навчальної дисципліни біоетика та біобезпека
wp-content/uploads/2016/04
  Структура речень та порядок слів у реченні при перекладі
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) транснаціональна злочинність
wp-content/uploads/2016/09
  «Вечірній Київ» Найстаріша щоденна громадсько-політична газета Києва. З 1951-го року видавалася українською мовою, однак у січні 2015 року стало відомо про перехід на російську мову. Офіційний сайт
wp-content/uploads/2016/03
  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з фахових методик галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки
wp-content/uploads/2016/12
  Назва модуля: Охорона праці та безпека життєдіяльності Код модуля
wp-content/uploads/2016/11
  Імені тараса шевченка годованюк Андрій Йосипович
wp-content/uploads/2016/03
  Наказ № Про підсумки проведення міського конкурсу „Кобзар і сучасність серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Одеси у 2015/2016 н р
wp-content/uploads/2016/12
  Комп’ютерна залежність Підніміть руки, хто хоча б один раз грав у комп'ютерні ігри?
wp-content/uploads/2016/02
  Додаток 1 до листа Міністерства освіти І науки України від 21. 01. 2016 №1/9-34 план проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти І науки в системі
wp-content/uploads/2016/05
  Індивідуальні завдання Підготовка рефератів з теоретичного матеріалу
wp-content/uploads/2016/01
  Закон України «Про позашкільну освіту»
wp-content/uploads/2016/02
  В. П. Струманського Біобібліографічний покажчик Серія: Постаті в освіті і науці Випуск 19
wp-content/uploads/2016/03
  Методичні вказівки та програма дипломного проектування освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
wp-content/uploads/2016/04
  Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 "Акушерська справа"
wp-content/uploads/2016/11
  Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка
  Робоча програма навчальної дисципліни аптечна технологія ліків
wp-content/uploads/2016/10
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчального предмету «клінічні основи дефектології»
wp-content/uploads/2016/06
  Розман ірина іллівна
wp-content/uploads/2016/05
  Не роби іншому того, чого сам не любиш. Іван Франко «Лисичка і Журавель»
wp-content/uploads/2016/11
  Робоча програма навчальної дисципліни «міжнародна економіка»
  Львівський національний університет імені івана франка
wp-content/uploads/2016/02
  Основні види методичної роботи школа передового педагогічного досвіду
wp-content/uploads/2016/11
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавр
wp-content/uploads/2016/09
  Робоча програма з дисципліни «Технологія переробки продукції тваринництва» для студентів за напрямом підготовки
wp-content/uploads/2016/04
  Переклад словосполучень
wp-content/uploads/2016/02
  Конспект уроку художньої культури українське кіномистецтво ХХ століття
wp-content/uploads/2016/11
  Програма спецкурсу та плани семінарських занять для магістрів-філософів Львів 2016
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінально-виконавче право
wp-content/uploads/2016/12
  Програма нормативної навчальної дисципліни спеціалізації «Економічна і соціальна географія», підготовки
wp-content/uploads/2016/09
  Науковий журнал
  Науковий журнал
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінологія
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля)
wp-content/uploads/2016/09
  Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
  Ангеліна Добровольська Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії нан україни»
wp-content/uploads/2016/12
  Стецький Василь Володимирович канд геогр наук, доцент, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма
wp-content/uploads/2016/03
  «порівняльний аналіз стилістики сучасних українських та англійських молодіжних видань»
wp-content/uploads/2016/02
  Форма № н 04 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Кафедра гістології «затверджую»
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) транснаціональна злочинність
wp-content/uploads/2016/09
  Електричні апарати дистанційного керування до 1000 в магнітні пускачі в загально промисловому виконанні [2,8]
wp-content/uploads/2016/12
  Урок №23 Тема : Проза 20-30 р. Загальний огляд. Літературна дискусія 1925-1928 років
wp-content/uploads/2016/03
  Про впровадження ідей освіти для сталого розвитку в дошкільних навчальних закладах Харківської області
wp-content/uploads/2016/01
  Програма навчальної дисципліни Львівський національний університет імені Івана Франка
wp-content/uploads/2016/04
  Білавич галина василівна
wp-content/uploads/2016/02
  Це придбання нових знань і умінь шляхом самостійної роботи над матеріалами і, відповідно, собою
wp-content/uploads/2016/09
  Робоча програма навчальної дисципліни пп 1 05. Соціологія культури галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінально-виконавче право
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінально-виконавче право
wp-content/uploads/2016/02
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
wp-content/uploads/2016/11
  Програма навчальної дисципліни фармакогнозія
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінологія
wp-content/uploads/2016/11
  Робоча програма навчальної дисципліни «облік в зарубіжних країнах»
wp-content/uploads/2016/03
  Робоча програма навчальної дисципліни «загальна біофізика»
wp-content/uploads/2016/12
  Вступ. Літературний процес 70-90-х років XIX ст. Основні риси модернізму
wp-content/uploads/2016/02
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
  Предмети суспільно-гуманітарного спрямування
wp-content/uploads/2016/03
  Літні мовні табори 2015 р. Стратегія розбудови мовних таборів в Україні
wp-content/uploads/2016/12
  Здоровий спосіб харчування
wp-content/uploads/2016/11
  Уроку Дата Сфери (тематика) спілкування. Тема. Під тема. Мовленнєві функції
wp-content/uploads/2016/08
  О. К. Юдін, директор навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
wp-content/uploads/2016/09
  Апаратура ручного керування напругою до 1000 В. Тенденції в удосконаленні електротехнічних апаратів [1]
wp-content/uploads/2016/03
  Календарно – тематичне планування з літературного читання
  Закону України «Про запобігання корупції»
wp-content/uploads/2016/11
  Українські землі у складі Російської імперії у першій половині ХІХ ст. Зміст
wp-content/uploads/2016/09
  Особливості викладання навчальних предметів у 2016/2017 н р
wp-content/uploads/2016/02
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Схвалено вченою радою університету "затверджую"
wp-content/uploads/2016/12
  Стереометрія в професії “ штукатур, маляр ”
wp-content/uploads/2016/03
  Конкурсу «Учитель року 2016»
wp-content/uploads/2016/04
  «велике попередження»
wp-content/uploads/2016/11
  Адреси передового педагогічного досвіду педагогічних працівників знз мм. Дрогобича та Стебника
wp-content/uploads/2016/04
  Конкурсу «Учитель року 2016» у номінації «Англійська мова»
wp-content/uploads/2016/07
  Тема. Число іменників (повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини Диктант «Одним словом»
wp-content/uploads/2016/10
  Погоджую заступник голови Харківської обласної державної адміністрації М. Л. Беккер
wp-content/uploads/2016/05
  Наказ №641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді"; від 27. 10. 2014 №1232
wp-content/uploads/2016/10
  Презентація Комунального закладу «Балаклійська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Харківської обласної ради»
wp-content/uploads/2016/04
  Закони виховання в родині. Якими їм бути? Слайд 1
wp-content/uploads/2016/03
  Pre-school education at the English-speaking countries Великобританія
wp-content/uploads/2016/12
  Підготувала Олена Полякова
wp-content/uploads/2016/02
  Тема. Чистота – запорука здоров’я. Правила особистої гігієни. Догляд за своїм тілом. Практична робота. Як правильно мити руки. Мета. Слайд 2
  Урок майстерня Учитель методист Іванова Е. Н. Чистота запорука здоров’я. Правила особистої гігієни
wp-content/uploads/2016/12
  Проблеми розвитку
wp-content/uploads/2016/02
  Університету
  Екзаменаційні вимоги з фаху
wp-content/uploads/2016/10
  Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля)
  Розвиток творчих здібностей учнів-вихованців шкіл-інтернатів засобами артпедагогіки
wp-content/uploads/2016/04
  Море безкрає, чарівна блакить. Воно то зітхає, то тихо шумить
wp-content/uploads/2016/07
  Частина перша
wp-content/uploads/2016/05
  Наказ №641 «Про національно-патріотичне виховання»; від 27. 10. 2014 №1232
wp-content/uploads/2016/04
  Божий рік 2013 (347 послань) Січень 2013 Божого року
wp-content/uploads/2016/06
  Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» На правах рукопису фаласеніді тереза Миколаївна ]: 303. 446. 4(73: 477) педагогічна підтримка учнів з гіперактивним розладом у загальноосвітній школі США
wp-content/uploads/2016/08
  Головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти Сєрікова Л. М
wp-content/uploads/2016/01
  „Як виховати дитину фізично здоровою
wp-content/uploads/2016/07
  Односкладні речення як частини складного речення. Синтаксичний розбір односкладних речень
wp-content/uploads/2016/01
  Хід уроку II. Звукові аналітичні І синтетичні вправи зі звуками Гра «Впіймай звук»
wp-content/uploads/2016/10
  Зарубіжна література, 5-12 кл
wp-content/uploads/2016/01
  Готуємось до батьківських зборів формування відповідальності у дітей молодшого шкільного віку
wp-content/uploads/2016/12
  Рівненський державний гуманітарний університет кафедра хореографії
wp-content/uploads/2016/01
  План роботи Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації на 2016 рік
wp-content/uploads/2016/02
  Конспект уроку української літератури василь Барка «Жовтий князь». Художнє
wp-content/uploads/2016/07
  Програма фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня
wp-content/uploads/2016/02
  Початкова школа
  Херсонської міської ради
wp-content/uploads/2016/09
  Інформація про компанію Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2015 року
wp-content/uploads/2016/04
  Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
wp-content/uploads/2016/12
  На правах рукопису
wp-content/uploads/2016/11
  Схема психолого
  Стратегічні цілі
wp-content/uploads/2016/03
  Урок з географії та історії Тема уроку: Італія Мета уроку
wp-content/uploads/2016/08
  Конструирование уроков русского языка на основе интеграции традиционных и инновационных методов и приёмов обучения
wp-content/uploads/2016/02
  Заходи щодо відзначення Дня Героїв Небесної Сотні
  Конспект уроку географії взаємозв’язок тектонічних структур з геологічною будовою. Паливні корисні копалини України
wp-content/uploads/2016/11
  Галіченко Наталія Миколаївна, директор Мереф’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3
wp-content/uploads/2016/07
  Тема. Іменники – назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні та власні, конкретні й абстрактні. Збірні іменники. Велика літера й лапки у власних назвах
wp-content/uploads/2016/01
  У навчальних закладах
wp-content/uploads/2016/02
  Практикуму «Організаційно-методичне забезпечення підготовки молодого педагога до роботи в сучасному навчально-виховному закладі»
  Дидактичні ігри на уроках математики в 1 класі Першокласник у школі
wp-content/uploads/2016/03
  Календарно–тематичне планування з природознавства За Програмою для середньої загальноосвітньої школи, 1-4 класи, К. «Початкова школа»
wp-content/uploads/2016/04
  Курс лекцій розділ 2 джерела, сутність та складові інтелектуальної власності київ 2018
wp-content/uploads/2016/10
  Голова правлiння
wp-content/uploads/2016/03
  Конкурс портфоліо з відеоматеріалами «Передовий педагогічний досвід освітян регіону-2017» Номінація «Інноваційні технології в роботі практичних психологів»
wp-content/uploads/2016/12
  Україна в наших серцях (усний журнал для учнів ІІ курсу)
wp-content/uploads/2016/04
  Впровадження компетентнісно зорієнтованих завдань як інструмент формування і перевірки рівня предметних, міжпредметних і ключових компетентностей
wp-content/uploads/2016/02
  Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
wp-content/uploads/2016/05
  Надвірнянська центральна районна бібліотека Методично бібліографічний відділ Суспільство І снід: серйозний погляд
wp-content/uploads/2016/04
  Моніторинг заходів, проведених громадськими об’єднаннями ветеранів у січні- березні 2016 року за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України для підтримки громадських об’єднань ветеранів, що мають статус всеукраїнських
wp-content/uploads/2016/09
  Іппо ку імені Бориса Грінченка Робота вчителя-словесника в контексті реформування повної загальної середньої освіти
wp-content/uploads/2016/02
  Інформаційно-комунікаційні технології
wp-content/uploads/2016/06
  Розман ірина іллівна
wp-content/uploads/2016/07
  Запишіть речення, виділіть дієприкметники як члени речення, визначте вид дієприкметників, час, рід, число, відмінок
wp-content/uploads/2016/04
  Навчальний посібник / Поніманська Т.І. К.: Академвидав, 2006. 456 c
wp-content/uploads/2016/09
  Завдання з дисципліни «Методика навчання основ здоров’я у початковій школі» для студентів, які навчаються за індивідуальним планом
wp-content/uploads/2016/01
  З/п Зміст заходів
  Про деякі питання підготовки до зно-2016
wp-content/uploads/2016/02
  Наказ №641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді"; від 27. 10. 2014 №1232
wp-content/uploads/2016/01
  10 клас. Федеративна Республіка Німеччина. Мета
wp-content/uploads/2016/09
  Сегментація цін на ринку Суть і значення цінової сегментації ринку
wp-content/uploads/2016/07
  Урок для 7 класу Подумати і дати відповіді на запитання
wp-content/uploads/2016/03
  Предмет: географія Клас: 6 клас Тривалість уроку
wp-content/uploads/2016/02
  Конспект уроку українська мова. Навчання грамоти. Тема: звук [п],позначення його буквою «пе». Удосконалення навичок звукового аналізу слів. Читання складів, слів. Словниково-логічні вправи. Опрацювання оповідання
wp-content/uploads/2016/03
  Проблема забруднення повітря та шляхи розв’язування її Навчальний проект для 7 класу
wp-content/uploads/2016/07
  Звіт про методичну роботу в днз «Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу» за 2016-2017 н р
wp-content/uploads/2016/01
  Кафедра технологічної освіти та охорони праці
  Уроку Гра «Впіймай звук»
  Уроку Гра «Вгадай звук»
wp-content/uploads/2016/02
  Вчитель початкових класів
wp-content/uploads/2016/05
  Міністерство освіти І науки україни дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка войтович анна юріївна “19”(091)(043. 5) Екологічне виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи
  Звіт з фізичної культури І спорту та Інструкції щодо її заповнення зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28. 10. 2014 за №1349/26126 Розділи форми звітності 2-фк фізкультурні кадри спортивні споруди фінансування сфери фізичної культури та
wp-content/uploads/2016/02
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
wp-content/uploads/2016/10
  Уроки Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві Функції/ Засоби вираження
wp-content/uploads/2016/12
  Педагогічне спілкування
wp-content/uploads/2016/04
  Закон України «Про загальну середню освіту»
wp-content/uploads/2016/09
  Науковий журнал європейські історичні студії
wp-content/uploads/2016/02
  Заходи щодо відзначення Дня Героїв Небесної Сотні
wp-content/uploads/2016/04
  Божий рік 2014 Січень 2014 Божого року
directory wp-content uploads  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка