wp-content/uploads/2018/01
  Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
  Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
  Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
  Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
wp-content/uploads/2018/02
  Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни
  Інструментальні засоби візуалізації даних
wp-content/uploads/2018/01
  Тема. Поняття «етнонаціональна політика»
wp-content/uploads/2018/02
  Місцеве самоврядування І територіальне управління
  Публічна служба академічна характеристика дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  М. С. Грушевського Національної Академії Наук України
wp-content/uploads/2018/02
  Академічна характеристика дисципліни Рік вивчення (курс)
wp-content/uploads/2018/01
  Історія становлення та розвитку теорії цивілізацій
wp-content/uploads/2018/02
  Облік у зарубіжних країнах
  Облік у зарубіжних країнах
  Антикризове управління
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахового вступного випробування (додаткового) для здобуття
wp-content/uploads/2018/01
  Навчальної дисципліни культорологія та світова культура
  Міністерство освіти І науки України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Кафедра політології «затверджую»
  Історія політичних вчень
wp-content/uploads/2018/02
  Політична теорія держави І права
  Спец. Семінар по кейнсу
ars/wp-content/uploads/2018/01
  Звіт вп «Атомремонтсервіс» про Хід виконання Колективного договору дп «наек «Енергоатом» за 2017 рік
wp-content/uploads/2018/02
  Потенціал І розвиток підприємства
wp-content/uploads/2018/01
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Миколаївський Національний університет імені В. о. Сухомлинського
wp-content/uploads/2018/02
  Прогнозування соціально-економічних процесів
  Корпоративне право
wp-content/uploads/2018/01
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України миколаївський національний університет
wp-content/uploads/2018/03
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
wp-content/uploads/2018/01
  Тематика семінарських занять для студентів спеціальності 014 Середня освіта
  Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2018 році Прийом до аспірантури Університету
wp-content/uploads/2018/04
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
wp-content/uploads/2018/02
  Корпоративні інформаційні системи
  Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг
  Організація готельного господарства
  Економіка та ціноутворення в галузі туризму
  Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства
  Маркетинг готельного І ресторанного господарства
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни Українська етнологія в європейському контексті Ступінь магістра
wp-content/uploads/2018/04
  1. Цивільне право в системі права України
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни культурологія та світова культура Ступінь бакалавра
wp-content/uploads/2018/02
  Економічна теорія для студентів спеціальностей
  Інвестування академічна характеристика дисципліни
  Ризикологія академічна характеристика дисципліни
  Управління інвестиціями та іноваціями
  Психологія публічного управління та місцевого самоврядування
  Економічна безпека фінансових посередників
  Мікроекономіка для студентів спеціальностей
wp-content/uploads/2018/01
  Політична історія миколаївщини
  Робоча програма навчальної дисципліни теорія глобалізації (Ч глобалістика) Ступінь магістра
  Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
wp-content/uploads/2018/02
  Валютні операції
wp-content/uploads/2018/05
  Програма комплексного підсумкового іспиту
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр / Спеціаліст»
wp-content/uploads/2018/05
  Програма комплексного підсумкового іспиту
wp-content/uploads/2018/02
  Методика складання процесуальних документів у цивільному судочинстві
  Публічна політика спеціальність «Публічне управління та адміністрування»
  Цивільне та сімейне право
  Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми Навчальна програма дисципліни
wp-content/uploads/2018/04
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
wp-content/uploads/2018/01
  Ологія досліджень у сучасній зарубіжній політології (частина 1)
wp-content/uploads/2018/02
  Національні моделі економічних систем
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни історія філософі ї ступінь бакалавра
  Онофрійчук Олена Анатоліївна кандидат філософських наук, доцент Затверджено на засіданні кафедри «28» серпня 2017 р. Миколаїв 2017 зміст анотація дисципліни Навчальна програма
wp-content/uploads/2018/02
  Трудове право Академічна характеристика дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Навчальної дисципліни україна в національно-визвольній боротьбі 1914-1921 рр
wp-content/uploads/2018/02
  Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
  Облік у бюджетних установах
wp-content/uploads/2018/01
  Навчальної дисципліни історія української революції 1917-1921 рр
wp-content/uploads/2018/02
  Травна система. Розвиток травної системи. Морфофункціональна характеристика травної трубки. Ротова порожнина. Язик. Мигдалики. Актуальність теми
  Травна система. Розвиток травної системи. Морфофункціональна характеристика травної трубки. Ротова порожнина. Язик. Мигдалики. Актуальність теми
wp-content/uploads/2018/01
  Навчальної дисципліни «земельне та екологічне право»
wp-content/uploads/2018/02
  Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою
  Міжнародні економічні відносини
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни Охорона І збереження пам ’ яток історії та культури
wp-content/uploads/2018/02
  Менеджмент І адміністрування: «менеджмент»
wp-content/uploads/2018/01
  Доповідач: д ф. м н., професор кафедри езпф
wp-content/uploads/2018/02
  Економічна теорія для студентів спеціальностей
wp-content/uploads/2018/01
  Політична комунікація та інформаційна безпека
wp-content/uploads/2018/02
  Міжнародне приватне право
wp-content/uploads/2018/05
  1 травня, вівторок, 14: 00 Кавова кантата та інструментальний аперитив
wp-content/uploads/2018/02
  Управління фінансовою санацією підприємства
  Комп‘ютерні системи І мережі
  Управління проектами інформатизації
wp-content/uploads/2018/04
  Зав кафедри теорії і методики викладання навчальних дисциплін
wp-content/uploads/2018/01
  Міністерство освіти і науки України миколаївський національний університет
wp-content/uploads/2018/03
  «Охтирський центр професійно-технічної освіти» До участі у обласному огляді конкурсі на краще комплексно-методичне забезпечення предметів
wp-content/uploads/2018/02
  Лідерство та ефективні комунікації
wp-content/uploads/2018/04
  Методичні рекомендації з підготовки і захисту курсових робіт із лінгвістики ступеня вищої освіти «бакалавр» напрям підготовки
wp-content/uploads/2018/01
  Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії, політології та права
wp-content/uploads/2018/02
  Конкурс студентських творчих робіт із соціальних комунікацій
wp-content/uploads/2018/01
  Навчальної дисципліни історія України з XVIII ст по 1917 рік
  Програма навчальної дисципліни політична історія україни Ступінь бакалавра Галузь знань
  «Витоки та зародження давньоруської та княжої історичної думки. Історично-мемуарна проза і козацькі літописи.»
  Програма навчальної дисципліни політологія
  Навчально-методичний посібник Міністерство освіти І науки України миколаївський національний університет
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра
wp-content/uploads/2018/02
  Академічна характеристика дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 1) Ступінь магістра
wp-content/uploads/2018/02
  Спец. Семінар по
wp-content/uploads/2018/04
  Науковий гурток «Податковий простір» (керівник д е. н., проф. Ярема Я. Р.) Мета діяльності гуртка
wp-content/uploads/2018/02
  Теорія управління
  Стратегія підприємства
  Управління інтелектуальною власністю
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни менеджмент електоральних кампаній ступінь магістра
wp-content/uploads/2018/02
  Інституціональна економіка
  Цивільне та сімейне право
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 1) Ступінь магістра
wp-content/uploads/2018/02
  Підприємницьке право
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни загальна теорія політики
wp-content/uploads/2018/02
  Політологія спеціальності «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»
  Політична історія зарубіжних країн спеціальність «Політологія»
  Політична історія україни ХХ – ХХІ століття
wp-content/uploads/2018/06
  М. С. Грушевського Національної Академії Наук України
wp-content/uploads/2018/02
  Політична культура спеціальність «Політологія»
wp-content/uploads/2018/01
  Тема Поняття, зміст і особливості етнонаціональної політики
wp-content/uploads/2018/02
  Змістовий модуль «гістологія загальних тканин»
  Судово-бухгалтерська експертиза
wp-content/uploads/2018/01
  Міністерство освіти І науки України миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Миколаївський Національний університет імені В. о. Сухомлинського
  Програма навчальної дисципліни гендерна політика Ступінь магістра Галузь знань 05 Cоціальні та поведінкові науки
wp-content/uploads/2018/02
  Економічний аналіз
wp-content/uploads/2018/01
  Навчальної дисципліни історіографія історії України
  Історія політичних вчень
  Вибори та виборчі системи
  Програма навчальної дисципліни аналітика науковості ступінь магістра
  Міністерство освіти і науки України Миколаївський Національний університет
  Семінар Етносоціологія та предмет її дослідження
wp-content/uploads/2018/06
  Робоча програма навчальної дисципліни раціональне використання та охорона атмосферного повітря
wp-content/uploads/2018/01
  Програма навчальної дисципліни політичні ідеології та елітарні концепції (ІІ частина) окр
wp-content/uploads/2018/02
  Управління містом
wp-content/uploads/2018/03
  Нікітчина Ірина Василівна
wp-content/uploads/2018/01
  Менеджмент електоральних кампаній
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Миколаївський Національний університет імені В. о. Сухомлинського
wp-content/uploads/2018/02
  Методологія системного підходу І наукових досліджень
  Кулінарне мистецтво
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни соціально-гуманітарна політика окр
  Шличек Олександра Юріївна зміст титульна сторінка Зміст нмк навчальна програма
wp-content/uploads/2018/02
  Бюджетна система
  Політична психологія публічного управління та місцевого самоврядування
wp-content/uploads/2018/08
  Програма «Фінанси, митна та податкова справа»
wp-content/uploads/2018/02
  Змістовий модуль 5: спеціальна гістологія регуляторних та сенсорних систем
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни культурологія та світова культура Ступінь бакалавра
wp-content/uploads/2018/02
  Інформаційне суспільство
wp-content/uploads/2018/05
  Кафедра обліку та аудиту
wp-content/uploads/2018/02
  «Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки»
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни теорія глобалізації (ч політичний екстремізм) Ступінь магістра
wp-content/uploads/2018/02
  Облік у банках академічна характеристика дисципліни
wp-content/uploads/2018/01
  М. Я. Данилевський та його визначення співвідношення цивілізації європейської та загальнолюдської
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Миколаївський Національний університет імені В. о. Сухомлинського
wp-content/uploads/2018/06
  Міністерство освіти І науки України Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису савченко людмила леонідівна
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
  Міністерство освіти і науки України Миколаївський національний університет
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальності "Туризм" для здобуття освітнього ступеня "
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програманавчальної дисципліни політична культура ступінь бакалавра Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
  Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України І слов′янських народів окр
wp-content/uploads/2018/02
  Міністерство освіти І науки України миколаївський національний університет
wp-content/uploads/2018/01
  Робоча програма навчальної дисципліни ментальні мапи європейського простору: погляд ххст. Ступінь магістра
  Робоча програма навчальної дисципліни політологія ступінь бакалавра Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
wp-content/uploads/2018/02
  Публікації з досвіду роботи педагогів Житомирського центру розвитку дитини №53
wp-content/uploads/2018/03
  «Інноваційна діяльність учителя під час планування структури сучасного уроку»
  План Вступ Вплив використання хмарних технологій на учнів z-покоління. Технологія розробки дидактичних засобів на основі edpuzzle та організація роботи учителя та учня у цьому середовищі. Дидактичні можливості хмарного сервісу Learning
wp-content/uploads/2018/01
  Хлібодарівського нвк «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Чаплинської районної ради Херсонської області
  України Миколаївський Національний університет
wp-content/uploads/2018/03
  Зміст стор. Вступ
wp-content/uploads/2018/02
  Колообіг речовин і елементів у екосистемах
wp-content/uploads/2018/01
  Ірина Лапшина samoauditbrama blogspot com/p/blog-page html
  Уроків англійської мови в 11 класі до підручника о. Карпюк " English 11"
wp-content/uploads/2018/05
  М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям
wp-content/uploads/2018/09
  Схвалено педагогічною радою Братської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів
wp-content/uploads/2018/02
  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у 2017 році Сторінки історії у травні 1940 р відповідно до постанови уряду урср створено
wp-content/uploads/2018/01
  Голова районної державної адміністрації
wp-content/uploads/2018/02
  Урок 15. 02. 2018 р. Тема уроку. Образ Максима Яценка, твердість його переконань, увага і повага до інших
wp-content/uploads/2018/06
  В м. Києві державна адміністрація управління освіти центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді основи алгоритмізації та програмування мовою паскаль практикум
wp-content/uploads/2018/07
  Баштанська міська рада баштанського району миколаївської області
wp-content/uploads/2018/03
  Презентація досвіду роботи вчителя інформатики Прокопенко Інни Володимирівни Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33
wp-content/uploads/2018/02
  Взаємодія кисню з простими та складними речовинами
wp-content/uploads/2018/03
  Державний навчальний заклад
wp-content/uploads/2018/05
  Крок м лікувальна справа Дисципліни терапевтичного профілю 1
wp-content/uploads/2018/03
  Урок української літератури василь симоненко (1935-1963) Витязь молодої української поезії
wp-content/uploads/2018/05
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Навчально-науковий Інститут іноземних мов Кафедра порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов
wp-content/uploads/2018/09
  Інформація про масові культурно-мистецькі заходи, які плануються до проведення у жовтні місяці 2018 року № Дата проведення Назва культурно-мистецького заходу
wp-content/uploads/2018/04
  Рішення сесії Броварської районної ради від № звіт про виконання програми соціально-економічного, культурного І духовного розвитку броварського району За 2017 рік м. Бровари 2018 зміст
wp-content/uploads/2018/09
  Рішення сесії Броварської районної ради від № інформація про хід виконання районної програми соціально-економічного, культурного та духовного розвитку броварського району на 2018 рік за І півріччя м. Бровари 2018
wp-content/uploads/2018/04
  Pracja-uspich застосування інноваційних технологій на уроках іноземної мови 2018 р. Зміст
wp-content/uploads/2018/06
  Про нормативно-правові аспекти організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
wp-content/uploads/2018/08
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2018 р. № План заходів щодо підготовки та відзначення Дня вшанування
wp-content/uploads/2018/10
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2018 р. № План заходів з підготовки та відзначення Дня вшанування
wp-content/uploads/2018/01
  Інформація про масові культурно-мистецькі заходи, які плануються до проведення у лютому місяці 2018 року м. Авдіївка № Дата проведення
  Міністерство освіти і науки України Миколаївський Національний університет
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України миколаївський національний університет
wp-content/uploads/2018/02
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Схвалено вченою радою університету "затверджую"
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових випробувань освітнього рівня «Магістр» Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
wp-content/uploads/2018/06
  Інформація про масові культурно-мистецькі заходи, які плануються до проведення у липні місяці 2018 року м. Авдіївка № Дата проведення
wp-content/uploads/2018/08
  Знайомство. Привітання
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахового вступного випробування (творчого конкурсу) для здобуття освітнього рівня бакалавр
wp-content/uploads/2018/03
  Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках теоретичного та практичного навчання
wp-content/uploads/2018/04
  Програма додаткового фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю
wp-content/uploads/2018/09
  Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2018/2019 навчальному році Лелеко Валентина Георгіївна
wp-content/uploads/2018/04
  Законами України «Про освіту»
wp-content/uploads/2018/02
  Час І досі не загоїв рани
wp-content/uploads/2018/07
  Баштанська дитяча музична школа
wp-content/uploads/2018/10
  Про затвердження плану заходів з участі у проведенні у 2018 році Всеукраїнського тижня права
wp-content/uploads/2018/07
  Рішення Баштанської міської ради 20 року № Міський голова І. В. Рубський
wp-content/uploads/2018/05
  Баштанська міська рада баштанського району миколаївської області
wp-content/uploads/2018/10
  Звіт директора комунального закладу Броварської районної ради «Школа естетичного виховання
wp-content/uploads/2018/05
  «схвалено»
wp-content/uploads/2018/08
  Про проведення місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!»
wp-content/uploads/2018/06
  Методичні рекомендації при проведенні: «Тижня безпеки дорожнього руху»
wp-content/uploads/2018/05
  Про проведення Тижня безпеки дорожнього руху в закладах освіти області
wp-content/uploads/2018/04
  Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України The impact of labor migration of Ukrainian workers for
wp-content/uploads/2018/06
  Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України The impact of labor migration of Ukrainian workers for
  Звіт директора Центру Зайця Віталія Івановича про роботу в 2017/2018 навчальному році перед працівниками Центру та громадськістю мцппззв
wp-content/uploads/2018/03
  Про стан фізичного виховання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Харківської області
wp-content/uploads/2018/01
  Розпорядження міського голови від 12 січня 2018 р. №12-р Про затвердження календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів в м. Хмільнику на 2018 рік
  Моніторинг заходів, проведених громадським об’єднанням ветеранів за січень грудень 2017 року за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України для підтримки громадських об’єднань ветеранів, що мають статус всеукраїнських
wp-content/uploads/2018/03
  Ніна Головченко оксана забужко про катерину білокур
wp-content/uploads/2018/04
  Використання активних форм і методів викладання на уроках біології
wp-content/uploads/2018/10
  План заходів проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права у Комунальному закладі «Спеціальний навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів №2» Харківської обласної ради
wp-content/uploads/2018/01
  Урок 6 Тема уроку: Основні напрямки сучасної біотехнології План Біотехнологія у сільському господарстві
  «Розкажи про свій настрій» Вправа «Відтворіть шпаргалку» «Етапи становлення біотехнології»
wp-content/uploads/2018/03
  Інформація про масові культурно-мистецькі заходи, які плануються до проведення у березні місяці 2018 року м. Авдіївка № Дата проведення
wp-content/uploads/2018/05
  Про оновлені навчальні програми для учнів 10-х класів закладів загальної середньої освіти
wp-content/uploads/2018/03
  Презентація досвіду роботи вчителя математики Житомирської зош №33 Загурської Людмили Олександрівни Працює над проблемною темою: «Формування самоосвітньої компетентності школярів на уроках математики»
wp-content/uploads/2018/08
  Інформація про масові культурно-мистецькі заходи, які плануються до проведення у вересні місяці 2018 року м. Авдіївка № Дата проведення Назва культурно-мистецького заходу
wp-content/uploads/2018/05
  Інформація про масові культурно-мистецькі заходи, які плануються до проведення у червені місяці 2018 року м. Авдіївка № Дата проведення
wp-content/uploads/2018/06
  Соціально-психологічна служба турбота, розуміння, підтримка
wp-content/uploads/2018/04
  Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Голова правлiння Ривак Андрiй Iванович
  Програма фахових вступних випробувань
wp-content/uploads/2018/10
  Сковородинський урок
wp-content/uploads/2018/08
  Визначені Концепцією Нової української школи пріоритети реформування загальної середньої освіти знаходять своє відображення в Державному стандарті початкової освіти (2018). Звертаємо увагу на те, що державний стандарт
  Урок 1 Підтема : Знайомство
wp-content/uploads/2018/09
  Назвіть та охарактеризуйте процес зображений на малюнку
wp-content/uploads/2018/05
  Програма з виготовлення сувенірів Початковий та основний рівні пояснювальна записка
wp-content/uploads/2018/04
  Закон України "Про освіту"
wp-content/uploads/2018/10
  Наказ №76-а Про проведення Першого уроку у 2018-2019 навчальному році
wp-content/uploads/2018/04
  Чисельність учнів на кінець 2016/2017 навчального року 370 На високому рівні 61 16,5 %
wp-content/uploads/2018/08
  Лук’яненко левко Григорович національна ідея І національна воля переднє слово
wp-content/uploads/2018/05
  Програма з початкового технічного моделювання Початковий та основний рівні пояснювальна записка
wp-content/uploads/2018/12
  Методичної роботи, організацію проведення обласних етапів професійних конкурсів педагогічних працівників та інтелектуальних змагань учнів
wp-content/uploads/2018/11
  Інформація про масові культурно-мистецькі заходи, які плануються до проведення у грудні місяці 2018 року № Дата проведення Назва культурно-мистецького заходу
wp-content/uploads/2018/09
  Пояснювальна записка до освітньої програмизагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19
wp-content/uploads/2018/03
  Презентація досвіду роботи вчителя географії Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33
wp-content/uploads/2018/12
  Бюджет отг смт біловодськ на 2019 рік затверджено рішенням селищної ради від 13. 12. 2018 року №20/19
wp-content/uploads/2018/03
  Звіт про наукову роботу на факультеті управління фінансами та бізнесу за 2017 рік Наукова діяльність на факультеті управління фінансами та бізнесу
wp-content/uploads/2018/04
  Програма фахових випробувань освітній рівень «Магістр» Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
  Програма додаткового фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 016 "Cпеціальна освіта"на основі ступеня вищої освіти
  Держдепартамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації
wp-content/uploads/2018/03
  Як уникнути помилок, працюючи з учнями початкової школи над виконанням домашніх завдань?
  Про результати навчально-моніторингових виїздів до районів області щодо підготовки учнів до зно 2018
wp-content/uploads/2018/10
  Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник пояснювальна записка
wp-content/uploads/2018/04
  Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
wp-content/uploads/2018/11
  Виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року
wp-content/uploads/2018/10
  Робоча Програма навчальної дисципліни історія України (давня та середньовічна) Ступінь бакалавра
wp-content/uploads/2018/09
  Розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 04. 09. 2002 №395 «Про забезпечення проведення обласних щорічних спортивних змагань» «Спорт протягом життя» учнівської та студентської молоді
wp-content/uploads/2018/06
  Погоджено рішенням педагогічної ради Бабинецької
wp-content/uploads/2018/09
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України миколаївський національний університет
wp-content/uploads/2018/08
  10 клас Усього – 70 год. На тиждень – 2 год. Текстуальне вивчення – 57 год. Розвиток мовлення – 4 год. Позакласне читання – 2 год. Резервний час – 7 год
directory wp-content uploads  
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка