Дитяче самоврядуванняСторінка1/3
Дата конвертації23.11.2018
Розмір6.87 Mb.
#67066
  1   2   3
ДИТЯЧЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Пустовітської ЗОШ І-ІІІ ст.

УЧНІВСЬКА РАДА «ПРОМЕТЕЙ»

Рік заснування – 1994

Керівник: ЗДШ з вих. роб. Мироненко Л.П.

Лідер - той, хто бачить більше,

аніж бачать інші, бачить раніше,

аніж бачать інші, бачить далі, аніж бачать інші.

Л. Ейне

Дитяче самоврядування в Пустовітській ЗОШ І-ІІІ ст. існує протягом багатьох років. Воно здійснюється через роботу дитячої організації – учнівська рада «Прометей», яка має на меті виховання творчої, соціально активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації. Таким чином, ми розглядаємо шкільне самоврядування як режим протікання спільного й самостійного життя, в якому кожен учень може визначити своє місце і реалізувати свої здібності та можливості. Принципом роботи учнівської ради є гасло: «Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо». Через роботу учнівського самоврядування учні готуються до свідомої участі в суспільному житті держави, до самостійної адаптації в умовах швидких змін суспільного життя.

Учнівська рада є постійним діючим органом шкільного самоврядування учнів школи. Її склад – 12 чоловік, які обираються відкритим голосуванням від кожного класу. Вибори учнівської ради проводяться у вересні кожного навчального року. Засідання Ради проходять два рази в місяць, а по необхідності і частіше. Члени учнівської ради представляють інтереси учнівської громадськості і здійснюють зв´язок з педагогічною та батьківською громадськістю; беруть участь у плануванні організації шкільного життя.

Учнівська рада визначає та затверджує перелік напрямків роботи. Так, протягом декількох років роботи визначились пріоритетні напрямки, за якими і працює дитяче самоврядування.


ДОДАТОК


СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Діяльність органів учнівського самоврядування регламентується нормативно-

правовими актами: Конституцією України, Всесвітньою декларацією прав

дитини, Законами України «Про освіту», «Про громадські організації», статутом

школи.

ІІ МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНУ ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1.Різнобічно розвиватись, самовдосконалюватись, самореалізуватись на благо учнів, школи, родини, народу України.

2.Забезпечувати й захищати права та інтереси учнів на основі виконання

правил школи.

3.Формувати в учнів почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі у

розв’язанні важливих проблем шкільного життя, опановувати науку

управління.

4.Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5.Забезпечувати узгодженість інтересів учнів і дорослих.

ІІІ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ,

ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

1.Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська

конференція, яка скликається один раз на рік.

2.Функції керування учнівським самоврядуванням виконує сесія учнівської

ради, яка скликається щомісяця в класних колективах.

3.Виконавчим органом самоврядування є учнівська рада, яка обирається на

засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом

школи.


4.Структуру та склад органів самоврядування обговорюють і затверджують

на учнівській конференції шляхом відкритого голосування.

5.Головою ради учнівського колективу може бути учень 5-11 класів, який

обирається відкритим голосуванням членів учнівської ради.

6.Староста класного колективу обирається загальними класними зборами з

числа учнів – лідерів класу.УЧНІВСЬКА РАДА

1.Бере участь у складанні річного плану роботи школи.

2.Координує роботу класів, доводить до їх відома конкретні завдання.

3.Контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів.

4.Організовує пошукову роботу.

5.Контролює відвідування уроків, навчання та поведінку учнів.

6.Приймає рішення з найважливіших питань життя школи у межах своєї

компетенції.

7.Вносить пропозиції з питань навчання та виховання на розгляд

адміністрації школи, педагогічної ради.

8.Бере участь в організації невідкладної допомоги учням з низьким рівнем

успішності.

9.Організовує й контролює чергування по школі.

10.Контролює дотримання санітарно-гігієнічних норм у школі.11.Проводить заходи з розвитку творчих здібностей учнів.

ІV ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Навчальна комісія


 1. Проводить роботу, спрямовану на формування в учнів свідомого ставлення до навчання.

 2. Заохочує дітей до здобуття ними повноцінної загальної освіти та додаткових знань.

 3. Організовує консультаційну роботу з предметів.

 4. Бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, конкурсів.

 5. Контролює ведення щоденників.

 6. Веде боротьбу з пропусками уроків.

 7. Організовує конкурси ерудитів, проводить інтелектуальні ігри з метою виявлення обдарованих дітей.

 8. Збирає і систематизує інформаційні матеріали про рівень успішності у кожному класі.
Комісія роботи з молодшими школярами

 1. Формує в учнів готовність жити і діяти за принципами гуманізму, людяності.

 2. Організовує навчання старшокласників, що мають бажання працювати з дітьми молодшого шкільного віку з питань організації їх діяльності у позаурочний час.

 3. Розробляє підбірку цікавих та активних форм роботи з питання організації змістовного дозвілля дітей.

 4. Формує в учнів дбайливе ставлення до підручника.

 5. Бере участь у проведенні конкурсів.

 6. Організовує естетичне виховання учнів.

Комісія культури і дозвілля


 1. Організовує естетичне виховання учнів.

 2. Пропагує здоровий спосіб життя.

 3. Організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, конкурсів, концертів.

 4. Розвиває творчі здібності школярів шляхом залучення їх до роботи гуртків та секцій.

 5. Проводить пошукову роботу, заходи військово-патріотичного спрямування.

 6. Організовує співпрацю із закладами культури села.

 7. Добирає матеріали для написання різноманітних сценаріїв.

 8. Організовує експедицію «Моя земля – земля моїх батьків».

Комісія екології та корисних справ


 1. Контролює санітарний стан школи, класів, дотримання правил особистої гігієни.

 2. Проводить санітарно-освітню роботу серед учнів.

 3. Сприяє розвитку духовності дітей, відчуття взаємозалежності людини і природи.

 4. Організовує та проводить різноманітні заходи, акції, свята та конкурси з теми екології навколишнього середовища.

 5. Активно привчає дітей обережно поводитись з вогнем.

 6. Сприяє роботі з питання озеленення школи та сільських вулиць.

 7. Заохочує до шанобливого ставлення до місць вшанування пам’яті про людей та історичні події.

 8. Заохочує до проведення суботників та трудових десантів.

 9. Проводить просвітницьку роботу з питань збереження навколишнього середовища.

 10. Формує в учнів готовність жити і діяти за принципами гуманізму, людяності.

 11. Піклується про ветеранів, інвалідів, вдів, людей похилого віку.

 12. Формує в учнів дбайливе ставлення до підручника та шкільного майна

 13. Виховує в учнів свідоме ставлення до виконання громадських доручень, свідому дисципліну.

 14. Сприяє формування творчої працелюбної особистості.

Комісія спорту та здорового способу життя


 1. Забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей.

 2. Пропагує здоровий спосіб життя (реалізує антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми).

 3. Залучає учнів до спортивно-масової роботи.

 4. Організовує роботу спортивних секцій.

 5. Організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи.

 6. Готує учнів до участі у районних спортивних змаганнях.

 7. Організовує серед дітей просвітницькі акції з питань небезпеки залежності від комп’ютерних ігор, гральних автоматів.

Комісія преси і інформації


 1. Інформує учнів, батьків, учителів про всі події, які відбуваються в школі за допомогою стендів, у засобах масової інформації та на сторінках Інтернету.

 2. Збирає та систематизує звіти.

 3. Проводить загальношкільні лінійки, класні збори.

 4. Оформляє стенди.

 5. Збирає та обробляє дані щодо подальшої діяльності учнівського самоврядування.

 6. Сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи.

 7. Заохочувати до співпраці дітей, котрі мріють стати журналістами.
Комісія дисципліни і порядку та з питань захисту прав дитини

 1. Контролює дотримання учнями дисципліни.

 2. Організовує чергування учнів під час проведення масових заходів.

 3. Проводить індивідуальні бесіди з дітьми, схильними до правопорушень.

 4. Виховує в учнів свідоме ставлення до виконання громадських доручень.

 5. Згідно з розробленою пам´яткою для чергових слідкує за дотримання учнями дисципліни .

 6. Контролює відвідування учнями школи.

 7. Проводить рейди перевірки дотримання учнями правил поведінки у громадських місцях у позаурочний час.

 8. Постійно приділяє увагу дітям сиротам, інвалідам та з багатодітних сімей.

 9. Підтримує різноманітні проекти відповідно до напрямку діяльності комісії.

 10. Проводить постійну просвітницьку роботу з питань вивчення прав дитини.

СТРУКТУРА СИСТЕМИ САМОВРЯДУВАННЯ УЧНІВ


Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка