Діяльність державних органів щодо забезпечення перебування в Україні іноземців і осіб без громадянства


Строки перебування іноземців в Україні та контроль за їх дотриманнямСкачати 484.32 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір484.32 Kb.
#12433
1   2   3

3. Строки перебування іноземців в Україні та контроль за їх дотриманням

Відповідно до Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» поняття «іноземець» охоплює дві категорії осіб: іноземці – особи, які не перебувають у громадянстві України і є громадянами (підданими) іншої держави або держав, та особи без громадянства – особи, яких жодна держава згідно зі своїм законодавством не вважає своїми громадянами.

В свою чергу, згідно Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» строк перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні встановлюється візою, законодавством України, міжнародними договорами України.

Іноземці та особи без громадянства, котрі перебувають в Україні, зобов’язані мати документ, що підтверджує громадянство іноземця та особи без громадянства або посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає право виїзду за кордон і визнаний Україною. Паспортний документ подається іноземцем та особою без громадянства для реєстрації у пункті пропуску через державний кордон посадовій особі Державної прикордонної служби. Реєстрація проводиться на період короткотермінового перебування – для іноземців та осіб без громадянства з держав з візовим порядком в’їзду на період дії візи, але не більш як 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами; для іноземців та осіб без громадянства з держав з безвізовим порядком в’їзду – на термін не більш як 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами. 

Іноземці та особи без громадянства можуть звільнятися від реєстрації паспортного документа на підставі відповідного міжнародного договору України на умовах взаємності. Паспортний документ іноземця та особи без громадянства пред’являється (під час перевірки) на вимогу посадових осіб органів внутрішніх справ, Державної міграційної служби України, СБУ та Держприкордонслужби України.

Місцем проживання іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні, можуть бути готелі або інші місця.

Юридичні і фізичні особи, які приймають іноземців та осіб без громадянства, забезпечують своєчасне роз’яснення їм прав, свобод і обов’язків, передбачених законодавством України, ведуть відповідний облік цих осіб, а також несуть відповідальність за своєчасне оформлення документів на право їх перебування в Україні, пересування по території країни і виїзд з України після закінчення визначеного терміну їх перебування.

Приймати іноземців та осіб без громадянства можуть зареєстровані в установленому порядку українські, спільні чи іноземні підприємства, установи й організації, а також фізичні особи, які постійно проживають в Україні або тимчасово тут перебувають у зв’язку з навчанням, стажуванням тощо.

У разі коли іноземець та особа без громадянства прибув на запрошення організації, інша організація за письмовим дозволом органу внутрішніх справ або Міністерства закордонних справ (у разі реєстрації цим Міністерством паспортного документа іноземця та особи без громадянства) має право приймати іноземця та особу без громадянства в Україні, при цьому вона виконує свої обов’язки і несе відповідальність за порушення міграційного законодавства.

Іноземці та особи без громадянства, які на законній підставі прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території:

1) протягом наданого візою дозволу в разі в’їзду з держав з візовим порядком в’їзду, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України;

2) не більш як 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду з держав з безвізовим порядком в’їзду, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України;

3) на період дії візи, але не більш як 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду за візою.

Разові візи видаються на строк до 15 днів, транзитні – до п’яти днів.

Іноземним кореспондентам, представникам іноземних засобів масової інформації і членам їх сімей, які перебувають на території України візи видаються на строк реєстрації паспортних документів, але не більш як на три роки.

Короткострокова віза оформляється іноземцям та особам без громадянства для в’їзду в Україну, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду.

Короткострокова віза оформляється як разова, дво- та багаторазова на шість місяців або період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення такої візи, але не більш як на п’ять років.

Довгострокова віза видається іноземцям та особам без громадянства для в’їзду в Україну з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів.

Довгострокова віза оформляється дипломатичним представництвом або консульською установою України як разова на 45 днів, якщо інше не передбачено законодавством, а на території України – департаментом консульської служби МЗС як разова, дво- та багаторазова на строк до трьох років.

У візовій етикетці зазначається строк, протягом якого іноземець та особа без громадянства може в’їхати в Україну та перебувати на її території.

Загальний строк перебування на території України іноземців та осіб без громадянства на підставі транзитної або короткострокової візи не повинен перевищувати 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду.

Транзитний проїзд – в’їзд іноземця або особи без громадянства в Україну з однієї держави, переміщення в межах визначеного у проїзному квитку часу (а в разі відсутності квитка – строку, фактично необхідного для перетинання території України на відповідному виді транспорту) через територію України та виїзд за її межі до іншої держави.

При цьому строк перебування на території України під час кожного транзитного проїзду через її територію не повинен перевищувати п’яти діб.

Транзитний проїзд автотранспортних засобів здійснюється тільки по дорогах категорії «М» і «А».

У разі вимушеної зупинки на території України у зв’язку з надзвичайними обставинами (стихійне лихо, хвороба, ремонт транспортного засобу тощо) за наявності документа, що підтверджує причину та тривалість затримки, органам внутрішніх справ іноземцю та особі без громадянства може бути продовжено термін тимчасового перебування в Україні для усунення обставин, що спричинили вимушену зупинку, та для виїзду з України.

Перетинання державного кордону іноземцями та особами без громадянства – власниками (користувачами) зареєстрованих в Україні транспортних засобів, які прямують на територію країни – члена міжнародної системи автострахування «Зелена Картка», здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон за наявності у них страхового сертифіката «Зелена Картка». Міжнародна система «Зелена картка» – (система страхування відповідальності автовласників) уніфікований міжнародний страховий продукт, який функціонує з 1 січня 1953 р.

У разі втрату на території України паспортного документа іноземець та особа без громадянства повинен негайно письмово повідомити орган внутрішніх справ, який на прохання іноземця та особи без громадянства зобов’язаний видати йому про це довідку та надіслати відповідне повідомлення в Адміністрацію Держприкордонслужби. Після отримання у дипломатичному представництві чи консульській установі своєї країни паспортного документа на підставі особистої заяви іноземця та особи без громадянства та клопотання приймаючої сторони органом внутрішніх справ вирішується питання про продовження терміну перебування іноземця та особи без громадянства в Україні чи виїзду з України.

Продовження термінів дії візи та реєстрації в Україні іноземцям та особам без громадянства, паспортні документи яких зареєстровані в Міністерстві закордонних справ чи його представництвах, здійснюється цими установами.

Продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, які прибули до України на тривале перебування з метою навчання, працевлаштування, у приватних справах тощо, здійснюється територіальними органами або підрозділами Державної міграційної служби. Відповідні документи оформляються на підставі письмових звернень іноземця та особи без громадянства та приймаючої сторони, які подаються не пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення дії реєстрації.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, повинні зареєструватися за місцем постійного проживання, а у разі зміни цього місця проживання підлягають (виписці/прописці) реєстрації в порядку, встановленому для громадян України.

Іноземці та особи без громадянства, які змінили місце перебування в Україні, а також ті, що змінили маршрут транзитного проїзду через територію України з порушенням правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, зобов’язані на вимогу органів внутрішніх справ чи органів і підрозділів Державної міграційної служби у взаємодії з Міністерством закордонних справ, органами Служби безпеки та Державної прикордонної служби повернутися до попереднього місця перебування або прямувати транзитом до обраного пункту призначення, якщо їх дії не призвели до наслідків, які тягнуть за собою видворення за межі України.

У разі порушення іноземцями та особами без громадянства транзитного проїзду через територію України, чи вчинення інших порушень міграційного законодавства, може скорочуватись термін їх перебування в Україні.

Скорочення терміну тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні провадиться відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». 

Рішення про скорочення терміну тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства в Україні приймається підрозділами Державної міграційної служби, ОВС органом охорони державного кордону. В окремих випадках рішення про скорочення терміну тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства в Україні приймається за клопотанням юридичної чи фізичної особи, що їх приймає. Ініціатором скорочення терміну тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства (незалежно від мети в’їзду в Україну) може також бути орган внутрішніх справ, орган охорони державного кордону та орган СБУ. В паспортному документі особи, якій скорочено термін перебування в Україні, ставиться штамп «Термін перебування в Україні скорочено до...», а в разі прийняття рішення про заборону в’їзду в Україну проставляється штамп «Заборонено в’їзд в Україну терміном на...». У разі прийняття рішення про скорочення терміну тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства в Україні така особа зобов’язана щодня з’являтися для реєстрації до органу, який прийняв зазначене рішення, про що робляться відповідні відмітки в її паспортному документі.

У разі, коли виявлено паспортний документ з ознаками підробки, фальсифікований паспорт або оформлений для іншої особи, а також коли іноземця та особу без громадянства засуджено за вчинення злочину до відбування покарання або звільнення від покарання паспортний документ іноземця та особи без громадянства обов’язково вилучається.

Вилучення паспортних документів іноземців та осіб без громадянства здійснюється посадовими особами судів, органів прокуратури, підрозділами Державної міграційної служби, внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної прикордонної служби та митних органів на підставі відповідного рішення.

Вилучення паспортного документа оформляється протоколом, копія якого видається іноземцю та особі без громадянства.

У разі затримання паспортного документа, іноземцю або особи без громадянства на час затримання паспортного документа територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби оформлюється тимчасовий дозвіл на перебування в Україні.

У рішенні про примусове повернення зазначається строк, протягом якого іноземець повинен виїхати з України. Іноземцю та особі без громадянства може надаватися строк до п’яти днів для виїзду з України після прийняття зазначеного рішення. Загалом, зазначений строк не повинен перевищувати 30 днів з дня прийняття рішення.

У разі прийняття рішення про видворення іноземця або особи без громадянства за межі України в її паспортному документі анулюється віза і вилучаються документи на право перебування в Україні, а також може супроводжуватися забороною щодо подальшого в’їзду в Україну строком на три роки. Строк заборони щодо подальшого в’їзду обчислюється з дня винесення такого рішення.

Начальник територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону та органу СБУ, який прийняв рішення про заборону подальшого в’їзду іноземця в Україну, у п’ятиденний строк інформує про це Головний центр обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України, надіславши відповідно оформлене доручення, згідно з встановленими вимогами про порядок надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень правоохоронних і розвідувальних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України.

Рішення ДМС, органів охорони державного кордону або Служби безпеки України про видворення іноземця та особи без громадянства з України може бути оскаржено до суду.

Видворення іноземців та осіб без громадянства, які затримані у межах контрольованих прикордонних районів при спробі або після перетинання державного кордону, здійснюється органами охорони державного кордону, а в інших випадках – органами ДМС. Контроль за правильним і своєчасним виконанням рішення про видворення здійснюється органом, який його прийняв.

З моменту оголошення рішення про видворення з України іноземцю та особі без громадянства надається право негайно повідомити про це адвоката, дипломатичного представника своєї країни чи іншу особу (на свій розсуд). На прохання дипломатичного представника відповідної держави виконання прийнятого рішення про видворення може бути відстрочено, але не більш як на десять днів починаючи з моменту оголошення рішення.

Затриманню і примусовому видворенню органами внутрішніх справ, охорони державного кордону або СБУ підлягають іноземці та особи без громадянства на підставі винесеної за зверненням зазначених органів постанови адміністративного суду, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець та особа без громадянства будуть ухилятися від виїзду, крім випадків затримання іноземця або особи без громадянства за незаконне перетинання державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон та їх передачі органами охорони державного кордону до суміжної держави.

Іноземці та особи без громадянства, які підлягають адміністративному видворенню або юридичні, фізичні особи, які приймають цих іноземців та осіб без громадянства чи влаштовують їх незаконний в’їзд, проживання, працевлаштування і сприяють в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування, відшкодовують витрати, пов’язані з адміністративним видворенням і утриманням на період адміністративного затримання, як у національній валюті України, так і в іноземній валюті за курсом Національного банку України на день проведення розрахунків.

Іноземців та осіб без громадянства які незаконно перебувають в Україні і підлягають адміністративному видворенню за її межі в примусовому порядку поміщаються до пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Іноземці перебувають у ПТПІ протягом строку, необхідного для виконання рішення адміністративного суду про примусове видворення, але не більше ніж дванадцять місяців.

У випадку коли є заява іноземця або особи без громадянства про надання дозволу на тимчасове проживання, подана після завершення граничного терміну тримання у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні іноземцю видається посвідка на тимчасове проживання в Україні.

Підставою для видачі іноземцю посвідки на тимчасове проживання в Україні також є висновок центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, про неможливість примусового видворення з України іноземця або особи без громадянства з причин відсутності проїзного документа, транспортного сполучення з країною походження іноземця або особи без громадянства або з причин, що не залежать від таких осіб, після завершення дванадцятимісячного строку тримання в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, або якщо технічну неможливість здійснити примусове видворення іноземця було з’ясовано раніше.

Статус іноземці та осіб без громадянства які вступають у шлюбні відносини з громадянами України та їх законне перебування визначається шлюбно-сімейним, цивільним законодавством України, міжнародними договорами. Разом з тим, факт одруження іноземця з громадянином України, не дає підстав на безперервне і законне перебування на території України.

У такому випадку для того, щоб іноземцю, що перебуває в шлюбі з громадянином України, законно перебувати на території України потрібно пройти законодавчо встановлену процедуру. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов’язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Правове регулювання статусу іноземця, що перебуває в шлюбі з громадянином України визначає Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про імміграцію», та постанова Кабінету міністрів.

Дані правові відносини є предметом правового регулювання конституційного права України.

Якщо іноземець одружився з громадянкою України і бажає залишитися проживати в Україні, йому потрібно звернутися до міграційної служби за місцем проживання із заявою про видачу посвідки на тимчасове проживання в Україні. Крім заяви потрібно подати:


 • документ, що підтверджує перебування у шлюбі з громадянином України.

 • дійсний поліс медичного страхування;

 • паспортний документ іноземця;

 • переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця з особистими даними;

 • квитанція про сплату державного мита;

 • чотири фотокартки на матовому папері розміром 3.5х4.5 сантиметра.

 • У разі наявності, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера виданої податковим органом.

Посвідка на тимчасове проживання видається строком до одного року з можливістю продовження строку щоразу на один рік на підставі заяви іноземця та вище зазначених документів, поданих до підрозділу міграційної служби за місцем проживання.

Документи для продовження строку посвідки на тимчасове проживання подається не пізніше ніж за 15 днів до закінчення строку дії посвідки. У випадку недотримання цієї умови – орган міграційної служби має законні підстави відмовити у продовженні посвідки.

Отримавши посвідку на тимчасове проживання в Україні вважається, що іноземець законно перебуває на території України на період до отримання дозволу на імміграцію.

На підставі поданих документів, орган міграційної служби протягом десяти діб видає особі посвідку на постійне місце проживання в Україні.

З моменту отримання посвідки на постійне проживання особа має право перебувати на території України без будь-яких обмежень, строк дії посвідки не обмежується, проте посвідка підлягає заміні у випадку досягнення особою 25-річного та 40-річного віку.

Таким чином, іноземцю який одружився з громадянкою України і бажає залишитися проживати на території України слід, по-перше – отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні; по-друге – якщо іноземець вже два роки перебуває в шлюбі з громадянином України – отримати дозвіл на імміграцію; по-третє – отримати посвідку на постійне місце проживання в Україні. 

З дня отримання посвідки на постійне проживання, іноземець має право постійно проживати в Україні, працевлаштовуватись, займатися підприємництвом без обмежень будь-якими строками перебування на території України.

Строки перебування в Україні «закордонних українців» визначено Законом України «Про правовий статус закордонних українців». Існування «інституту закордонного українця» обумовлюється тим, що Українська держава сприяє розвитку національної свідомості українців, які проживають за межами України, зміцненню зв’язків з батьківщиною та поверненню їх в Україну. Відповідно до статті 12 Конституції України держава дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за її межами.

Закордонний українець – це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України. У свою чергу, українське етнічне походження – це належність особи або її предків до української нації та визнання нею України батьківщиною свого етнічного походження. Такий статус підтверджується посвідченням, виданим Національною комісією з питань закордонних українців, до компетенції якої належить прийняття рішення про надання, відмову або припинення статусу закордонного українця. Посвідчення закордонного українця є документом, що засвідчує цей статус, але не замінює паспорт.

В’їзд в Україну та виїзд з України закордонних українців здійснюються відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». При цьому закордонні українці – громадяни держав, з якими Україна має візовий режим, мають право на безкоштовне оформлення багаторазової візи для відвідання України без надання відповідного запрошення терміном дії на 5 років на підставі посвідчення закордонного українця.4. Порядок та умови продовження строків перебування іноземців в Україні
Порядок розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України визначається Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади (МВС, Державна міграційна служба України, СБУ, Державна прикордонна служба).

Заява про продовження строку перебування на території України подається іноземцем та особою без громадянства і приймаючою їх стороною не раніше ніж за десять та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення строку перебування, визначеного відповідним порядком продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, який регулюється постановами Кабінету Міністрів України.

Рішення щодо продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства приймають:

Голова (або його заступники) Державної міграційної служби України (далі – ДМС) – стосовно всіх іноземців та осіб без громадянства незалежно від установленого режиму взаємних поїздок громадян, строку перебування в Україні, мети поїздки та місця їх проживання в Україні.

Начальники (або їх заступники) територіальних органів чи територіальних підрозділів ДМС (далі – територіальні органи чи підрозділи ДМС) – стосовно іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території адміністративного обслуговування.

У разі якщо приймаючою стороною є фізична особа, від іноземців та осіб без громадянства до розгляду приймаються заяви про продовження строку перебування на території України. У заяві вказується анкетні дані заявника і приймаючої сторони, адреси тощо. Сторони попереджаються про відповідальність за порушення вимог міграційного законодавства з питань перебування іноземців в Україні.

У разі якщо приймаючою стороною є юридична особа вказуються відомості про юридичну особу: відомості про керівника, поштова адреса, а тому числі й житла. Сторони попереджаються про відповідальність за порушення порядку працевлаштування, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів.

Прийняті до розгляду заяви обліковуються в журналі обліку заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України.

У разі продовження строку перебування іноземцям та особам без громадянства, що прибули за довгостроковою візою, проставляється кодове позначення мети поїздки у візі, на приклад: 04/12 – навчання; 05/04 – працевлаштування; 05/11 – робота кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації.

Документи, які подаються з метою продовження строку перебування на території України перекладаються на державну мову, а окремі посвідчуються нотаріально. До них належать:1) у разі, коли приймаючою стороною є фізична особа:

 • паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), копію його сторінок з особистими даними, візою (за наявності) і відміткою про реєстрацію та/або копію імміграційної картки (за наявності);

 • переклад українською мовою сторінок паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений в установленому законодавством порядку;

 • паспортний документ фізичної особи, що є приймаючою стороною (після пред’явлення повертається), та копію його сторінок з особистими даними;

 • копію посвідки на постійне чи тимчасове проживання або іншого документа, що підтверджує законність перебування на території України (якщо приймаючою стороною є іноземець та особа без громадянства);

 • документ, що підтверджує наявність фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України, чи гарантійний лист приймаючої сторони про взяття на себе зобов’язань із сплати всіх витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України та їх виїздом з України;

 • документ про право власності або свідоцтво про державну реєстрацію права власності на житло, яке надається іноземцеві та особі без громадянства для перебування (після пред’явлення повертається), та його копію, а у разі, коли житло не належить приймаючій стороні, – письмову згоду власника (співвласника) такого житла. Якщо житло перебуває в державній або комунальній власності, замість документа про право власності подається видана організацією, яка здійснює експлуатацію житлового будинку, довідка про всіх повнолітніх осіб, місце проживання яких зареєстровано у такому житлі, та їх письмова згода на перебування іноземця та особи без громадянства;

 • чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

 • квитанція про сплату державного мита за продовження строку перебування або документ, який підтверджує наявність пільг щодо сплати;

2) у разі, коли приймаючою стороною є юридична особа:

 • паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), копію його сторінок з особистими даними, візою (за наявності) і відміткою про реєстрацію та/або копію імміграційної картки (за наявності);

 • переклад українською мовою сторінок паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений в установленому законодавством порядку;

 • паспортний документ керівника юридичної особи, що є приймаючою стороною, та/або уповноваженої ним особи (після пред’явлення повертається) та копію його сторінок з особистими даними;

 • копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

 • копію розпорядчого документа (наказу, витягу з протоколу, доручення тощо) про призначення працівників, які відповідають за оформлення документів іноземцям та особам без громадянства, засвідчену в установленому законодавством порядку;

 • документ, що підтверджує наявність фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України, чи гарантійний лист приймаючої сторони про взяття на себе зобов’язань із сплати всіх витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України та їх виїздом з України;

 • документ про право власності або свідоцтво про державну реєстрацію права власності юридичної особи на житло, яке надається іноземцеві та особі без громадянства для перебування (після пред’явлення повертається), та його копію, а у разі, коли житло не належить приймаючій стороні, – письмову згоду власника (співвласника) житла чи уповноваженої ним особи;

 • чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

 • квитанція про сплату державного мита за продовження строку перебування або документ, який підтверджує наявність пільг щодо сплати.

Прийняті документи до виконання беруться невідкладно і розглядаються не більше трьох робочих днів. У разі необхідності здійснення додаткових перевірок цей строк може бути продовжено до десяти робочих днів, а у випадку подання документів для прийняття рішення до Державної міграційної служби України – чотирнадцять календарних днів.

При розгляді звернення понад один робочий день заявнику видається довідка з фотокарткою про те, що його паспортний документ знаходиться в територіальному органі чи підрозділі Державної міграційної служби у зв’язку з розглядом питання щодо продовження строку перебування на території України.

Фотокартка іноземця чи особи без громадянства та підпис керівника органу, що її видав, засвідчуються печаткою органу, що видав довідку. Терміном дії довідки встановлюється строк, фактично необхідний для оформлення документів, але не більше чотирнадцяти робочих днів. При поверненні паспортного документа іноземцю чи особі без громадянства ця довідка вилучається і додається до матеріалів звернення щодо продовження строку перебування.

Працівник територіального органу чи підрозділу ДМС при надходженні заяви про продовження строку перебування на території України здійснює провадження у справі. Вивчає обґрунтованість наведених підстав стосовно необхідності продовження строку перебування, перевіряє дійсність поданих документів, своєчасність їх подання, наявність відміток про реєстрацію (відмітки органів охорони державного кордону «В’їзд» («Виїзд») або документа, що підтверджує законність перебування іноземця, особи без громадянства в Україні) чи продовження строку перебування, звіряє відомості про іноземців чи осіб без громадянства, указані в їх паспортних документах, з даними, що містяться в цих зверненнях, з’ясовує законність перебування іноземців та осіб без громадянства в державі та відсутність відомостей, що перешкоджають подальшому перебуванню цих осіб в Україні.

Перевірка відомостей, що перешкоджають подальшому перебуванню іноземців чи осіб без громадянства в Україні, здійснюється:


 • за обліками бази даних «АРМОР» з метою виявлення осіб, які під час перебування в Україні скоїли порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства чи не виконали рішення суду чи органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення;

 • за обліками відповідних територіальних органів та підрозділів ДМС за територією адміністративного обслуговування з метою виявлення осіб, що мають майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами.

Про прийняте рішення у заяві про продовження строку перебування на території України робиться відмітка про продовження строку перебування із зазначенням терміну, на який вирішено продовжити строк перебування, або причин відмови.

Відмова оформляється у вигляді повідомлення про відмову в продовженні строку перебування на території України у двох примірниках: перший вручається під підпис іноземцю чи особі без громадянства або приймаючій його стороні, другий додається до матеріалів звернення. При цьому іноземцеві чи особі без громадянства надається строк для виїзду з України.Каталог: files -> kafedru
kafedru -> Нелегальна міграція та політика держави щодо її протидії
kafedru -> План проведення лекційного заняття тема №10 : Зарубіжні концепції причин злочинності. З дисципліни
kafedru -> «Засоби правового забезпечення прав і свобод людини»
kafedru -> Фондова лекція з навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції» тема №1 «Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції: поняття, основні напрями та форми»
kafedru -> Лекція з навчальної дисципліни українська мова
kafedru -> Охорона громадського порядку та безпеки при проведенні масових заходів
kafedru -> Лекція з навчальної дисципліни "Право Європейського Союзу"
kafedru -> Інститут відповідальності у міграційному праві
kafedru -> Програма навчальної дисципліни ппп 1 іноземна мова за професійним спрямуванням

Скачати 484.32 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка