Дієслово як частина мовиДата конвертації04.09.2018
Розмір60 Kb.
УКРАЇНСЬКА МОВА 10-А клас

Тема: Дієслово як частина мови

Уроки №№ 118-124

Вивчити § 61, виконати справу 797

Вивчити § 64, усно виконати вправи 800, 801

Письмово виконати вправи 804, 827

Опрацювати підручник, а саме стор. 351, виконати вправу 802

Виконати усно вправу 837 (ознайомитися зі зразком написання статті), письмово виконати письмово вправу 839 (написати статтю за поданим зразком на довільно обрану тему)

Вивчити § 63, виконати вправу 816

Вивчити § 62, виконати вправу 806

Виконати завдання для самоконтролю: http://www.banktestov.ru/test/?id=33266
Тема: Дієприкметник та дієприслівник як особливі форми дієслова

Уроки №№ 125-128

Вивчити § 65, виконати вправу 844

Вивчити § 66, виконати вправи 863, 866.

Вивчити стор.372, виконати усно вправу 869

Виконати письмово вправу 854

Виконати тест для самоконтролю http://www.banktestov.ru/test/?id=33356

Виконати тести нижче


 1. У якому рядку правильно почато визначення дієприкметника:

а) це частина мови…; б) це особлива форма дієслова;; в) це особова форма дієслова

2. У якому рядку всі дієприкметники пасивного стану:

а) зів ялий, розквітлий, працюючий, квітучий; б) невстигаючий, позеленілий, пройдений, сягаючий; в) збентежений, зроблений, перечитаний, зшитий

3. У якому рядку всі дієприкм етники недоконаного виду:

а) куплений, посинілий, невтихаючий, просіяний; б) тремтячий, вируючий, ходячий, лежачий; в) тертий, шитий, позолочений, висвітлений.

4. У якому рядку названо граматичні ознаки дієприкметника:

а) вид, час, перехідність, рід, спосіб, стан; б) вид, рід, число, час, відмінок, залежність від іменника, означення, стан; в) відмінок, час, особа, перехідність, залежність від іменника

5. У якому рядку всі дієприкметники пишуться з НЕ окремо:

а) не\переглянутий нами фільм, не\розв язана учнем задача, не\зіграна артистом роль; б) не\зламане вітором дерево, не\сказані слова, не\куплені квіти; в) не\допис аний твір, не\розглянуте питання, ніким не\розгадана таємниця.

6. У якому рядку правильно почато визначення дієприслівника:

а) це частина мови…; б) це незмінювана частина мови…; в) це особлива незмінювана форма дієслова; г) це початкова форма дієслова

7. У якому рядку всі форми - дієприслівники:

а) ніяковіючий, лежачий, бажаючи, керуючий; б) стихаючи, надаючи, заснувши, граючись; в) стрибаючи, соромлячись, стомився, звеселілий.

8. У якому рядку всі дієприслівники з НЕ пишуться окремо:

а) не\присідаючи, не\хвилюючись, не\хтуючи, не\волячи; б) не\чекаючи, не\віддячивши, не\склавши, не\зупиняючись; в) не\наводячи, не\доглянувши, не\добігши, не\злізаючи.

9. У якому рядку всі дієприслівники доконаного виду:

а) відпливши, почувши, марнуючи, темніючи; б) намалювавши, згадавши, добігши, посіявши; в) спочивши, оцінюючи, ведучи, не гаючи

10. У якому рядку правильно поставлені розділові знаки:

а) І захолонувши у дивній грації, зітхають свіжістю дівочою акації вітрами обціловані до ніг. б) І, захолонувши у дивній грації, зітхають свіжістю дівочою акації, вітрами обціловані до ніг. в) І захолонувши у дивній грації, зітхають свіжістю дівочою акації, вітрами обціловані до ніг
Тема6 Прислівник як частина мови

Уроки №№ 129-131

Вивчити § 67, виконати вправи 888, 889

Вивчити сторінки підручника 382, 384

Виконати вправи 884, 885.

Виконайте тест: http://www.banktestov.ru/test/?id=33360Виконати тести нижче

 1. Продовжте речення: «Прислівник – це самостійна незмінювана частина мови, яка…:

а) вказує на дію або стан; б) вказує на ознаку предмета; в) виражає ознаку дії або стану та ознаку іншої ознаки.

2 У якому рядку правильно названо морфологічні ознаки прислівника: а) рід, число, відмінок; б) незмінюваність, час; в) незмінюваність

3. Назвіть прислівники, які мають ступінь порівняння:

а) ніжно; б) насухо; в) навіщо; г) корисно; д) вголос; е) напевно

4. Які прислівники пишуться без подвоєння Н:

а) уклі..о; б) нескінче…о; в) схвильова…о; г) незако…о; Ґ) зосередже…о; д) со…о

5.Визначте, у яких прислівниках пишеться НН:

а) натхне…о; б) зляка…о; в) непевне…о; г) попід ти…ю; Ґ) стара…о; д) стурбова…о

6. Які прислівники з НЕ пишуться разом:

а) було ще (не)холодно; б) тут (не)глибоко, а мілко; в) (не) втямки йому

7. Які прислівники пишуться з НІ разом:

а) (ні)чогісінько; б) (ні) туди (ні)сюди; в) (ні) звідки не принесуть

8. У якому рядку всі прислівники пишуться через дефіс:

а) (на)вічно, (не)багато, (часто)густо, як(небудь); б) коли(не)коли, без(кінця)краю, так(як), (що)дня; в) (по)моєму, де(таки), зроду(віку), (будь)коли

9. У якому рядку є всі прислівники, від яких можна утворити ступені порівняння:

а) свіжо, шалено, криваво, зверху; б) синьо, м яко, прекрасно, віднині; в) довго, коротко, солодко, спокійно

10. Назвіть рядок, у якому всі прислівники вжито у формі найвищого ступеня порівняння:

а) найвеселіше, тепліше, значно краще, більше; б) найлегше, якнайгірше, найтісніше, щонайвище; в) наймілкіше, якнайтяжче, влучніше, ще вище.


Опрацюйте пам ятку «Як скласти твірна суспільну тему в публіцистичному стилі»

 1. Продум ати тему твору та його зміст

 2. Опрацювати необхідну літературу

 3. Визначити основну думку твору

 4. Продумати послідовність твору-роздуму, дотримуючись його композиційних особливостей

 5. Самостійно скласти план висловлювання

 6. Вибрати стиль викладу

 7. Під час написання твору необхідно дбати про розкриття його теми

 8. Бути уважним до вживання мовних засобів у творі

 9. Викдадення матеріалу обов язково потрібно ілюструвати прикладами

 10. Відтворити твір спочатку подумки, а потім - у писемній формі

Напишіть твір на тему «Суспільство, у якому я хочу жити»

Відповіді та роботи надсилайте на адресу: dosh5858@mail.ru

Тема: СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

Уроки №№ 132-138

Вивчити § 63, виконати вправу 909

Вивчити § 70, виконати вправу 915

Вивчити § 71, виконати вправу 925

Вивчити § 72, виконати вправи 935, 943

Виконати завдання для самоконтролю : http://www.banktestov.ru/test/?id=33362

Виконати тести нижче:


 1. Знайдіть словосполучення, де неправильно вжито прийменник:

а) у нього; б) в саду; в) в три години; г) у лісі

2. Знайдіть словосполучення, де прийменник пишеться через дефіс:

а) по…над усе; б) по…між дерев; в) по… лісу; г) з…під землі

3. Назвіть словосполучення, в якому частка пишеться разом:

а) аби(хто); б) казна(що); в) коли(небудь); г) будь(хто)

4. Знайдіть слово, де частка пишеться через дефіс:

а) (ані)де; б) (що)дня; в) як(найбільше); г) отакий(то)

5. Знайдіть слово, де частка НЕ пишеться разом:

а) (не)написаний мною; б) (не)зроблений стілець; в) (не)вивчений учнем; г) (не)зібране вчасно листя

6. З ясуйте, у якому рядку всі сполучники підрядні

а) а, і, коли, зате, або, хоч; б) але, мов, як, ні…ні, якщо; в) бо, тому що, оскільки, якби, дарма що

7. Визначте, у якому рядку всі прийменники похідні:

а) з-за, із,над, понад, під; б) коло, край, кінець, назустріч; в) біля, попід, з-посеред, поміж, до.

8. Визначте, у якому рядку всі частки модальні:

а) ось, ото, якраз, тільки, невже; б) хай, ні, -бо, -но, не; в) ані, б, -сь, таки, най-.

9. Укажіть неправильно побудовані словосполучення:

а) ходити по дорозі; б) екзамен по хімії; в) збирати по хатам; г) збирати по зернині; Ґ) пішов за водою; д) пішов за хлібом.

10. У якому рядку всі прийменники пишуться через дефіс:

а)із/за, з/під, з/попід, з/поміж; б)з/поза, по/при, з/за, по/руч.; в) з/посеред, за/для, згідно/з, з/понад.

ВИКОНАТИ ПІДСУМКОВУ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ


 1. Укажіть рядок, де відсутні орфографічні помилки

а) Пів Німеччини, кріпаччина, кисло-молочний, синьо-жовтий, Київський національний університет; б) із-за, понад, будь-який,казна-хто, якось, ні який, ні до чого, аби-кому; в) близенько, на-гора, віддирати, на щастя, до побачення, будь ласка, все одно, пішов-таки, таки пішов, уві сні; г) гаманець, Ґрунтувати, Ґавеня, Ґава, Ґалактика, гармонія, Ґудзик, Ґандж, Ґуля.

 1. Укажіть число іменника ЗАПОРІЖЖЯ

а) однина; б) множина; в) тільки однина; г) тільки множина

3. Укажіть рядок, у якому до всіх слів можна дібрати антоніми:

а) стілець, волосся, книга, піч; б) апостроф, відмінок, ом, вольт; в) фіалковий, рожевий, волошковий, жовтогарячий; г) білий, мудрий, близько, правда, любити

4. Безафіксний спосіб – це…

а) спосіб творення, при якому дві і більше основи становлять одне слово; б) утворення нового слова від твірної основи шляхом відкидання суфікса та префікса; в) утворення нових слів шляхом злиття словосполучень; г) утворення нового слова додаванням до твірної основи префікса або суфікса

5. Визначте спосіб творення слова ЧЕРГОВИЙ:

а) безафіксний; б) осново складання; в) перехід з однієї частини мови в іншу; г) префікс ально-суфіксальний

6. Слова ДОРОГА – ДОРОГА, УРАНЦІ – У РАНЦІ є …

а) паронімами; б) синонімами; в) омонімами; г) антонімами

7. Яке з перерахованих слів НЕ Є вставним:

а) мабуть; б) на жаль; в) по-перше; г) навіть

8. Визначте вид речення: ЧЕСНЕ ДІЛО РОБИ СМІЛИВО.

а) означено-особове; б) неозначено-особове; в) узагальнено-особове; г) безособове.

9. Укажіть речення з поширеним звертанням:

а) Народе, до тебе я ще верну…; б) Дай мені крила, Україно! в) Перший, починай! г) Прощай, колиско, прощай, тепле гніздечко, прощай, школо наша, прощайте, дні незабутні, неповторні

10. Визначте вид присудка у реченні ДОБРИМ БУВ ЙОГО ДЯДЬКО.

а) простий, дієслівний; б) простий, іменний; в) складений, іменний; г) складений, дієслівний (по 0,5 б.)

ІІ РІВЕНЬ 1. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями:

1. Нога за ногою.

а) іти один за одним; б) бути дуже пригніченим; в) пересуватися дуже повільно; г) досягнути мети без надмірних зусиль 1. Носити маску.

а) переховуватись від когось; б) приховувати справжню сутність; в) відрізнятись колом занять, світоглядом; г) створювати несприятливі умови

 1. Носити камінь за пазухою.

а) відчувати душевний неспокій; б) не досягати взаємного розуміння; в) перешкоджати комусь вільно діяти; г) приховувати недобрі наміри

 1. Збитися на манівці.

а) втратити правильний напрям діяльності; б) говорити плутано, нелогічно; в) приховувати істинну сутність чого-небудь; г) ускладнювати ситуацію

 1. Бути на сьомому небі

а) піднятися на літаку в небо; б) бути надзвичайно щасливим; в) працювати монтажником-висотником; г) відволікати словами від справжньої суті

2. Поєднайте речення та їх види

1. Морозно. 2. Йдуть додому. 3. Не плюй до криниці, бо схочеш водиці. 4. Мороз. 5.Сиджу й дивлюсь на чарівні зорі.

а) називне; б) неозначено-особове; в) безособове; г) узагальнено-осмобове; означено-особове

(кожна правильна відповідь – 0,5 б.)

ОЦІНКА за роботу виставляється таким чином: загальна кількість балів (10 б.) максимальна) ділиться на два (кількість рівнів)Відповіді надсилайте на адресу: dosh5858@mail.ru
Каталог: uploads -> editor -> 4275 -> 370175 -> sitepage 116 -> files
370175 -> Світова література 7 клас шановний семикласнику! Любий читачу! Юний друже!
files -> Ковбасенко Ю.І. Світова література: Підруч для 10 кл. Знз
370175 -> зразок героїчного епосу в давній літературі, її вершинне досягнення
370175 -> Найдавніші рукописні книги Київської Русі Остромирове Євангеліє — одна з найвидатніших пам'яток старослов'янського письменства
files -> Творчість Олександра Олеся. Володимир Винниченко. Новела
370175 -> Підручники: (9А) Г. П. Бевз; В. Г. Бевз Алгебра: 9 клас К.: Зодіак еко, 2009. 288с
files -> Загальна характеристика розвитку культури та літератури ХІХ ст., Стильове розмаїття літератури. Реалізм як напрям у світовій літературі. Розквіт реалістичної літератури та її роль у культурному й суспільному житті ХІХ ст


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка