Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайтеСторінка1/7
Дата конвертації28.11.2016
Розмір0.82 Mb.
#2610
  1   2   3   4   5   6   7
Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

УДК 656.7.086: 656.7.052(043.3)

Шмельова Тетяна Федорівна

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ

ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В

АЕРОНАВІГАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ
Спеціальність 05.22.13 – навігація і управління рухом

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Науковий консультант

Харченко Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, заслужений

діяч науки і техніки України,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,

проректор з наукової роботи

Національного авіаційного університету, завідувач кафедри аеронавігаційнихсистем

Київ – 2013ЗМІСТ

Перелік умовних позначень і скорочень

7

Вступ

9

РОЗДІЛ 1. Прийняття рішень оператором аеронавігаційної системи: аналіз публікацій та вибір напрямків досліджень

21

1.1 Соціотехнічний аналіз аеронавігаційної системи

21

1.1.1 Загальна характеристика проблеми прийняття рішень

21

1.1.2 Аеронавігаційна система як поліергатична соціотехнічна система

30

1.2 Системна природа факторів, що впливають на прийняття рішень оператором аеронавігаційної системи

39

1.2.1 Система факторів непрофесійного характеру

39

1.2.2 Система факторів професійного характеру

58

1.3 Декомпозиція процесу прийняття рішень в аеронавігаційній системі як соціотехнічній системі

63

1.3.1 Декомпозиція розвитку польотної ситуації

63

1.3.2 Інформаційний процесор рефлексивного вибору

63

Висновки до розділу 1

69

РОЗДІЛ 2. Моделювання прийняття рішень оператором аеронавігаційної системи

77

2.1 Моделювання виконання дій оператора у разі виникнення особливого випадку в польоті

77

2.1.1 Детерміновані моделі прийняття рішень оператором аеронавігаційної системи

77

2.1.2 Стохастичні моделі прийняття рішень у разі виникнення особливого випадку в польоті

95

2.1.3 Альтернативний мережевий аналіз розвитку польотних ситуацій за допомогою стохастичних мереж типу GERT

132

2.2 Прийняття рішень оператором аеронавігаційної системи в умовах невизначеності

144

2.2.1 Ігровий підхід дослідження невизначеності у конфліктних задачах системи управління повітряним рухом

144

2.2.2 Моделювання прийняття рішень оператором аеронавігаційної системи в умовах нестохастичної невизначеності

150

2.3 Нейромережевий аналіз прийняття рішень оператором аеронавігаційної системи

157

2.3.1. Нейромережева модель оцінювання ефективності потенційних альтернатив завершення польоту

158

2.3.2 Нейромережева модель аналізу можливості виконання польоту

160

Висновки до розділу 2

165

РОЗДІЛ 3. Моделювання розвитку польотних ситуацій

167

3.1 Моделі переваг операторів аеронавігаційної системи

167

3.1.1 Моделі переваг людини-оператора для визначення впливу соціально-психологічних факторів

167

3.1.2 Моделі переваг людини-оператора для визначення впливу індивідуально-психологічних факторів

179

3.2 Рефлексивні моделі біполярного вибору оператором аеронавігаційної системи

183

3.2.1 Рефлексивна модель біполярного вибору оператором аеронавігаційної системи у разі виникнення особливого випадку в польоті

183

3.2.2 Концепція раціональної поведінки оператора аеронавігаційної системи

185

3.3 Графоаналітичні моделі прийняття рішень в умовах розвитку польотних ситуацій

200

3.3.1 Дослідження діяльності оператора аеронавігаційної системи в умовах розвитку польотних ситуацій

200

3.3.2 Порівнева формалізація графоаналітичних моделей прийняття рішень

205

3.3.3 Метод узагальнення неоднорідних факторів за допомогою теоретико-множинного підходу

3.3.4 Методологія аналізу розвитку польотної ситуації у разі виник-нення особливого випадку в польоті209

Висновки до розділу 3

213

РОЗДІЛ 4. Система підтримки прийняття рішення оператора аеронавігаційної системи

220

4.1 Принципи побудови системи підтримки прийняття рішень авіадиспетчера в позаштатних польотних ситуаціях

220

4.1.1 Задачі системи підтримки прийняття рішень авіадиспетчера у разі виникнення позаштатної польотної ситуації

220

4.1.2 Вимоги до систем підтримки прийняття рішень

229

4.2 Структурна декомпозиція задачі вибору оптимального варіанта завершення польоту в позаштатних ситуаціях

237

4.2.1 Підзадача оцінювання можливості продовження польоту

237

4.2.2 Підзадача оцінювання типу потенційного місця посадки

239

4.2.3 Підзадача оцінювання метеорологічних умов потенційного місця посадки

241

4.2.4 Підзадача оцінювання ефективності потенційних альтернатив і формування оптимального варіанта завершення польоту

243

4.3 Структура інформаційного забезпечення системи підтримки прийняття рішень авіадиспетчера

245

4.3.1 Структура системи збору інформації, необхідної для вибору оптимальної альтернативи завершення польоту

245

4.3.2 Структура даних, необхідних для вибору оптимальної альтернативи завершення польоту

247

4.4 Моделі та алгоритми формування рішень у системі підтримки прийняття рішень авіадиспетчера

250

4.4.1 Визначення можливості продовження польоту

250

4.4.2 Визначення придатності стану поверхні посадки

255

4.4.3 Визначення відповідності метеорологічних умов установленим мінімумам для посадки

257

4.4.4 Інформаційна модель системи підтримки прийняття рішень авіадиспетчера

258

Висновки до розділу 4

260

РОЗДІЛ 5. Дослідження закономірностей діяльності колективів операторів аеронавігаційної системи

270

5.1 Соціодиагностика оператора аеронавігаційної системи

270

5.1.1 Методика визначення соціонічної характеристики оператора аеронавігаційної системи

270

5.1.2 Діагностика соціонічної моделі оператора

275

5.1.3 Соціометрічний аналіз в групі операторів аеронавігаційної системи

277

5.2 Діагностика емоційного стану оператора аеронавігаційної системи

282

5.2.1 Методи дисперсійного аналізу ідентифікації поточного емоційного стану пілота

282

5.2.2 Визначення стійкості аеронавігаційної системи при деформації емоційного стану пілота

290

Висновки до розділу 5

296

РОЗДІЛ 6 Програмна реалізація моделей прийняття рішень оператором аеронавігаційної системи

297

6.1 Інформаційно-аналітичний діагностичний комплекс для дослідження поведінки оператора при керуванні повітряним кораблем в екстремальних умовах

297

6.1.1 Комп'ютерна програма оптимізації вибору альтернативного варіанта завершення польоту повітряного корабля в позаштатних ситуаціях «Підказка»

303

6.1.2 Комп’ютерна програма «Діагностика емоційного стану людини-оператора»

310

6.1.3 Комп'ютерна програма «Діагностика соціонічної моделі людини-оператора»

315

6.2 Програмний комплекс «Вибір передпольотної інформації і прийняття рішення на виліт»

310

6.2.1 Задачі автоматизованої системи підготовки передпольотної інформації

310

6.2.2 Функціональні можливості програмного комплексу «Вибір передпольотної інформації і прийняття рішення на виліт»

316

6.2.3 Реалізація підсистеми прийняття рішення на виліт

323

Висновки до розділу 6

328

Висновки

329

Список використаних джерел

332


Додатки

Додаток А. Позаштатні польотні ситуації. Основні терміни і визначення.

Додаток Б. Огляд основних літературних джерел за напрямком досліджень.

Додаток В. Детерміновані моделі прийняття рішень людиною-оператором аеронавігаційної системи в особливих випадках в польоті

Додаток Г. Розрахунок величини потенційного збитку за допомогою апарату теорії нечітких множин
Додаток Д. Прийняття рішень в умовах ризику. Моделювання прийняття рішень в позаштатних польотних ситуаціях за допомогою дерева рішень

Додаток Е. Розрахунок стохастичної мережі типу GERT для аналізу розвитку польотної ситуації. Рефлексивні моделі оператора.

Додаток Ж. Прийняття рішень людиною-оператором аеронавігаційної системи в умовах невизначеності.

Визначення соціонічної моделі людини-оператора аеронавігаційної системи.Додаток І. Нейромережеві моделі в аеронавігаційній системі

Додаток К. Акти впровадження. Копії авторських свідоцтв на комп’ютерні програми.

Перелік умовних позначень та скорочень

АВ – аеродром вильоту

АД – аеродром

АЕС – авіаційна ергатична система

АНІ – аеронавігаційна інформація

АП – авіаційні події

АПр – аеродром призначення

АНС – аеронавігаційна система

АРМ – автоматизоване робоче місце

АС – автоматизована система

АСППІ – автоматизована система підготовки передпольотної інформації

АТС – авіатранспортна система

АФЧХ – амплітудно-фазочастотна характеристика

БД – база даних

ВА – військова авіація

ДПО – динамічна повітряна обстановка

ЕПК – екіпаж повітряного корабля

ЕС – ергатична система

ЗА – запасний аеродром

ЗнС – зовнішнє середовище

ЗПС – злітно-посадкова смуга

ІЗ – інформаційне забезпечення

КЕ – керувальний елемент

КЛЕ – Керівництво з льотної експлуатації

КПК – командир повітряного корабля

ЛМС – людино-машинна система

Л-О – людина-оператор

ЛФ – людський фактор

ЛПР – людина, яка приймає рішення

МП – місце посадки

МУ – метеорологічні умови

НМЯ – небезпечні метеорологічні явища

ОВП – особливий випадок у польоті

ОД – область досяжності

ОК – об’єкт керування

ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика

ООД – орієнтовна основа діяльності

ОПП – освітньо-професійна програма

ОПР – обслуговування повітряного руху

ПВЯ – професійно важливі якості

ПД – психологічна дихотомія

ПК – повітряний корабель

ПКС – потенційно конфліктна ситуація

ПН – професійне навчання

ПР – прийняття рішень

ПРР – пошуково-рятувальні роботи

РД – рульова доріжка

РНЗ – радіонавігаційні засоби

РТЗ – радіотехнічні засоби

СМЛ – соціонічна модель людини

СМУ – складні метеорологічні умови

СППР – система підтримки прийняття рішень

СТ АНС – соціотехнічна аеронавігаційна система

СТО – світлосигнальне обладнання

CТС – соціотехнічна система

СУБД – система управління базами даних

ТІМ – тип інформаційного метаболізму

ТТХ – тактико-технічні характеристики

УПР – управління повітряним рухом

ЦА – цивільна авіація

ШІ – штучний інтелект

ШНМ – штучна нейронна мережа

АDM – Aeronautical Decision Making

FAA – Federal Aviation AdministrationВСТУП

Актуальність теми. У транспортній системи України важливе місце належить авіації. Необхідною складовою авіаційного транспорту є аеронавігаційна система (АНС), призначена для ефективного та безпечного виконання польотів. АНС являє собою складну людино-машинну систему (ЛМС), яка завдяки використанню спеціальних технічних засобів забезпечує організацію повітряного руху безпечним, регулярним та ефективним аеронавігаційним обслуговуванням. Виконання цих вимог за різної інтенсивності та щільності польотів, несприятливих погодних умов, можливих відмов засобів аеронавігації і впливу людського фактора, є складним завданням, вирішенням якого займаються вчені й фахівці протягом усієї історії авіації.

Статистичні дані про авіаційні події (АП) за останні десятиліття вказують на домінуючу роль впливу людського фактора (ЛФ) на загальну кількість АП, (близько 80%) [146; 147; 253; 283]. За даними МАК, з 87% тяжких авіаподій (АП) з вини ЛФ, 33% - свідомі порушення членами екіпажів повітряних кораблів (ПК) льотних законів, правил та інструкцій, 67%. – істинні помилки людини [146], порушення в процесі передпольотної підготовки (42%) [283]. Аналіз причин АП показує, що на людину, що приймає рішення (ЛПР) істотний вплив здійснюють зовнішні фактори, не пов'язані з рівнем підготовленості і технологій в системі. Це свідчить, по-перше, що АНС за принципами функціонування слід вважати соціотехнічною системою (CТС)1, і, по-друге, що саме оптимізація соціально-психологічних факторів як у процесі виконання польоту, так і на стадії передпольотної підготовки обумовлює значні можливості скорочення кількості АП. «Чим більше людина-оператор (Л-О) за допомогою високих технологій контролює виробничий процес, тим більш непрозорим стає результат діяльності системи, що супроводжується високим ступенем ризику виникнення катастрофічних наслідків» [9]. Існуючі підходи до відбору, контролю стану та оцінювання дій авіаційних операторів орієнтовані на перевірку і контроль окремих факторів (психофізіологічного, поведінкового, ергономічного, професійного тощо) і не враховують функціонального стану Л-О в умовах виникнення позаштатної ситуації, динамічної зміни зовнішніх та внутрішніх факторів [33; 79 – 81, 89; 90; 92, 101, 102, 133, 249].

Важливим є проведення досліджень закономірностей діяльності операторів АНС в очікуваних та неочікуваних умовах експлуатації повітряного корабля (ПК), якщо оператор приймає автоматичне рішення під тиском зовнішнього середовища та попереднього досвіду, своєчасне оцінювання та попередження розвитку аварійної польотної ситуації до катастрофічної завдяки прогнозуванню завершення польоту ПК з урахуванням індивідуальних якостей та можливостей Л-О, що приймає рішення. Систематизація та формалізація факторів, які впливають на Л-О в момент прийняття рішення (ПР) професійного (рівень знань, навичок, вмінь) і непрофесійного характеру (фізичних, фізіологічних, індивідуальних, психологічних, суспільно-психологічних тощо) та представлення АНС як СТС дозволяє врахувати вплив соціального культурного середовища ЛПР. Актуальним є також застосування результатів досліджень в техногенному виробництві, а саме в атомній енергетиці та хімічній промисловості для попередження загроз на оперативному рівні при небезпечному керуванні експлуатаційного персоналу як моніторинг за емоційним станом оператора складного виробництва. Таким чином, дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої проблеми створення теоретичних засад моделювання і оптимізації діяльності операторів та їх колективів в АНС як СТС з метою підвищення безпеки польотів. Її вирішенню і присвячена дисертаційна робота. Розробка і впровадження у практику підготовки операторів детермінованих, стохастичних, рефлексивних і графоаналітичних моделей ПР Л-О СТ АНС та моделей розвитку польотної ситуації в умовах рефлексивного вибору Л-О СТ АНС дасть змогу покращити якість отриманих рішень в позаштатних польотних ситуаціях, що характеризуються високим рівнем неповноти і невизначеності інформації, жорстким лімітом часу на ПР та напруженим психофізіологічним станом Л-О.

Ще одним важливим напрямком досліджень є розробка системи оцінювання ефективності ПР Л-О СТ АНС в очікуваних і в неочікуваних умовах експлуатації ПК з урахуванням впливу факторів непрофесійного (соціально-психологічних, індивідуально-психологічних і психофізіологічних) характеру на професійну діяльність Л-О, що ПР. У цьому контексті актуальним є створення аналітично-діагностичного комплексу оцінювання та прогнозування розвитку польотної ситуації в СТ АНС за умов ризику та невизначеності, який дозволяє: аналізувати розвиток польотної ситуації від аварійної до нормальної і навпаки під тиском зовнішнього середовища, попереднього досвіду та інтенції оператора АНС; оцінювати та попереджувати розвиток польотної ситуації до катастрофічної завдяки прогнозуванню завершення польоту ПК з урахуванням індивідуальних якостей та можливостей Л-О; розраховувати сценарії розвитку польотної ситуації у разі виникнення позаштатної ситуації в очікуваних і неочікуваних умовах експлуатації ПК з урахуванням індивідуальних якостей Л-О АНС і досліджувати закономірності діяльності оператора АНС.Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Для забезпечення гармонізації із чинними міжнародними нормативними документами, дослідження виконуються в рамках концепцій ІСАО з проблем людського фактора, які можуть виникнути при впровадженні систем CNS/ATM [8; 10]: «орієнтована на людину автоматизація», «ситуаційна обізнаність», «контроль за помилками». Робота має зв'язок з наступними держбюджетними науково-дослідними роботами:

- РК №0107U000965 „Моделювання комплексу для оцінювання ризику прийняття рішень авіадиспетчером з урахуванням індивідуальних якостей людини-оператора в автоматизованій системі з застосуванням методів штучного інтелекту” (2007-2008 рр., науковий керівник - Шмельова Т.Ф.);

- РК №0109U000970 „Розробка системи оцінювання ефективності прийняття рішень людиною-оператором авіаційної ергатичної системи в неочікуваних умовах експлуатації повітряного судна з урахуванням психофізіологічних якостей пілота і диспетчера” (2009-2010 рр., науковий керівник - Шмельова Т.Ф.);

- РК №0111U001981 „Розробка системи підтримки прийняття рішень людиною-оператором авіаційної ергатичної системи при виникненні особливих випадків в польоті” (2011-2012 рр., науковий керівник - Шмельова Т.Ф.).Мета і завдання дослідження. Метою роботи є вирішення проблеми моделювання і оптимізації діяльності операторів АНС та їх колективів як складової частини СТС.

Для досягнення мети дисертаційної роботи необхідно вирішення наступних задач:

1. Проведення декомпозиції процесу ПР Л-О АНС у рамках СТС, виявлення та систематизація факторів, які впливають на ПР оператором в очікуваних і неочікуваних умовах експлуатації ПК. Визначення системи переваг Л-О АНС при впливі на ПР індивідуально-психологічних та соціально-психологічних факторів.

2. Розробка моделей ПР Л-О в соціотехнічній аеронавігаційній системі (СТ АНС).

3. Розробка графоаналітичних моделей розвитку польотної ситуації і ПР Л-О СТ АНС.

4. Створення методологій побудови моделей ПР Л-О і розвитку польотної ситуації в очікуваних і неочікуваних умовах експлуатації ПК, зокрема розробка моделей біполярного вибору Л-О в умовах розвитку польотної ситуації у разі впливу зовнішнього середовища, попереднього досвіду і вольового вибору Л-О.

5. Оцінювання, оптимізація ПР Л-О та розрахунок сценаріїв розвитку аварійної польотної ситуації з урахуванням інтуїтивного вибору Л-О.

6. Створення моделей поведінкової діяльності групи операторів в СТ АНС.

7. Розробка структури СППР Л-О АНС, визначення моделей та алгоритмів, що забезпечують ефективне та надійне функціонування кожної із підсистем СППР.

8. Інформаційне забезпечення СППР Л-О в АНС в очікуваних і неочікуваних умовах експлуатації ПК.

9. Розробка аналітично-діагностичного комплексу оцінювання та прогнозування розвитку польотної ситуації в СТ АНС.

Об’єктом дослідження є процес прийняття рішень оператором АНС як СТС.

Предмет дослідження – моделі підтримки прийняття рішень і прогнозування розвитку польотної ситуації в очікуваних і неочікуваних умовах експлуатації ПК.

Методи дослідження: теоретико-множинні та теоретико-експериментальні – для розробки математичних моделей інтелектуальної діяльності; теорії ймовірності, випадкових процесів та математичної статистики – для оброблення експериментальних даних; експертного оцінювання – для обробки експертних даних; дослідження операцій, нейронних мереж, дисперсійного аналізу, теорії графів, теорії рефлексії, нечіткої логіки – для побудови моделей поведінки операторів в очікуваних і неочікуваних умовах експлуатації ПК; методи математичного та комп’ютерного моделювання для діагностики операторів та визначення ефективності ПР.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні проблеми моделювання і оптимізації ПР операторами АНС та їх колективами як складової частини СТС з урахуванням факторів, що не розглядалися раніше, які відносяться до соціально-психологічних, індивідуально-психологічних і психофізіологічних в позаштатних польотних ситуаціях, які характеризуються високим рівнем неповноти і невизначеності інформації, жорстким лімітом часу на ПР та напруженим психофізіологічним станом Л-О.

В процесі дослідження одержані такі нові наукові результати:

1. Вперше проведено соціотехнічний аналіз АНС - з метою подальшого розвитку аеронавігаційна система представлена як СТС; класифіковані, системно узагальнені, формалізовані різнорідні фактори, що впливають на ПР.

2. Подальшого розвитку дістала модель ПР (враховано інформаційний процесор рефлексивного вибору для діагностики і прогнозування розвитку польотної ситуації з урахуванням впливу соціального середовища).

3. Вперше розроблено метод узагальнення неоднорідних факторів, який дозволяє виявляти закономірності діяльності операторів в очікуваних і неочікуваних умовах експлуатації ПК з урахуванням комплексного впливу індивідуально-психологічних, соціально-психологічних і психофізіологічних факторів.

4. Вперше отримані детерміновані, стохастичні, нейромережеві, марковські, GERT-моделі ПР Л-О в екстремальних ситуаціях в умовах стохастичного рефлексивного біполярного вибору з урахуванням впливу індивідуальних і соціальних факторів на ПР. Вирішення проблеми неповноти і невизначеності інформації здійснюється шляхом застосування методики, що базується на алгоритмічному структурно-логічному підході до моделювання діяльності операторів в умовах багатокритеріальності вибору.

5. Розроблено методологію моделювання розвитку аварійної ситуації, за допомогою якої отримано сценарії розвитку польотної ситуації з урахуванням впливу індивідуальних і соціальних факторів на ПР. Вперше отримано модель прогнозування польотної ситуації в умовах рефлексивного біполярного вибору, теоретично доведено передумови виникнення катастрофічної ситуації в даній системі.

6. Вперше розроблено моделі оцінювання стійкості ЛМС «пілот-ПК» з урахуванням поточного емоційного стану оператора, які дозволяють визначити деформації емоційного стану пілота при керуванні в екстремальних ситуаціях за допомогою параметрів пілотування (відхилення елеронів, руля напрямку). Результати діагностики пропонуються для використання в рамках програми аудитів безпеки польотів LOSA «Line operations Safety Audit» з метою створення бази даних дій екіпажів в реальних польотах.Практичне значення одержаних результатів.

1. У рамках науково-методологічних основ підтримки ПР, створено методики аналізу ПР і прогнозування розвитку польотної ситуації в аеронавігаційній соціотехнічній системі, за допомогою яких отримані: оптимальні варіанти завершення польоту в екстремальних ситуаціях у вигляді рекомендацій для СППР авіадиспетчера; розрахунки сценаріїв розвитку польотної ситуації з урахуванням впливу індивідуальних і соціальних факторів.

2. Розроблено інформаційно-аналітичний діагностичний комплекс (ІАДК) для оцінювання дій оператора АНС і прогнозування розвитку польотної ситуації. Перспективним є застосування результатів діагностики: в системі професійного відбору; в тренажерній підготовці для оцінювання та індивідуального підходу до дій оператора; для інформаційної підказки оператору при ОПР; для формалізації аналізу розслідування АП.

3. Отримані свідоцтва про реєстрацію авторського права на комп’ютерні програми: оптимізації вибору альтернативного варіанта завершення польоту ПК в позаштатних ситуаціях; вибору передпольотної інформації і ПР на виліт для АСППІ, діагностики соціонічної моделі; аналізу стійкості системи «пілот-ПК» з урахуванням поточного емоційного стану.

4. Економічна значимість роботи полягає в попередженні важких наслідків АП за рахунок своєчасного діагностування і прогнозування можливих дій оператора.

5. Отримано акти впровадження від тренажерного центру КЛА НАУ, кафедри інформаційних технологій КЛА НАУ. Впровадження роботи також здійснено у навчальному процесі при підготовці курсів лекцій та циклів лабораторних робіт з дисциплін "Теорія управління", «Основи наукових досліджень», «Оптимізація процесів авіаційної діяльності та їх математичне моделювання», «Основи теорії прийняття рішень», в тренажерній підготовці авіафахівців. Можливим є застосування СППР авіадиспетчера в реальному ОПР, СППР льотного диспетчера - в автоматизованій системі підготовки передпольотної інформації (АС ППІ).Теоретичним результатом є розробка логіко-детермінованих, стохастичних, графоаналітичних моделей ПР Л-О СТ АНС у разі рефлексивного вибору в бік позитивного (негативного) полюсу в очікуваних і неочікуваних умовах експлуатації ПК.

Особистий внесок здобувача. Результати, що становлять основний зміст дисертаційної роботи, отримані автором самостійно. У всіх наукових працях, опублікованих із співавторами, здобувачем сформульовано проблему і постановку задачі, також йому належать:

 • системний аналіз, формалізація факторів професійного [291, 294, 305, 306, 314, 342, 350] та непрофесійного характеру (соціально-психологічних, індивідуально-психологічних і психофізіологічних) [271, 272, 317, 353, 355, 356, 389];

 • аналіз процесу ПР Л-О в АН СТС на етапах передпольотної підготовки, еволюції польоту в очікуваних і неочікуваних умовах експлуатації ПК та ОПР, моделювання «інформаційного процесору рефлексивного інтуїтивного вибору Л-О» в процесі ПР Л-О [36, 37, 271, 298, 390, 391];

 • розроблення детермінованіих (мережеві графіки), стохастичні (дерева рішень, мережі GERT, марковські мережі), нейромережевих, рефлексивних та графоаналітичних моделей ПР Л-О СТ АНС [271, 272, 274, 301, 302, 303, 368];

 • моделі розвитку польотної ситуації в умовах невизначеності та рефлексивного вибору Л-О СТ АНС [271, 272, 346,357,359,360];

 • моделювання процесів в системі УПР [271, 290, 328, 318, 348, 358]; формалізація якісних характеристик рівня ризику в умовах розвитку польотної ситуації за допомогою функцій належності в умовах нечіткої інформації [56, 271];

 • нейромережевий аналіз ПР оператором АНС [231, 236, 271], розробка нейромережевих моделей: оцінювання ефективності потенційних альтернатив завершення польоту; аналізу можливості виконання польоту [36, 37, 172, 271, 298, 299, 306, 309, 324, 329, 333, 343, 347]; допуску слухача/студента в системі передтренажерної підготовки на етапі початкової підготовки спеціалістів з ОПР [271, 335, 341, 350, 351];

 • науково-методологічні основи оцінювання помилкових дій оператора АЕС [55, 231, 271, 305];

 • методології моделювання ПР оператором АНС у разі виникнення ОВП, прогнозування розвитку польотної ситуації в очікуваних і неочікуваних умовах експлуатації ПК [271, 301, 342, 389, 391, 392];

 • визначення соціонічної характеристики оператора АНС і коефіцієнту професійної діяльності оператора за критерієм енерговитрат [271, 273, 354, 301, 389, 391];

 • діагностики емоційного стану Л-О АНС у разі виникнення ОВП та визначення стійкості аеронавігаційної системи при деформації емоційного стану пілота [227, 234, 241, 245, 292, 294, 295, 321, 325, 334, 344];

 • інформаційна модель та структура СППР авіадиспетчера, моделі та алгоритми формування рішень в СППР авіадиспетчера в позаштатних польотних ситуаціях [55, 56, 230, 237, 238, 271, 349];

 • марковський мережевий аналіз розвитку польотної ситуації з урахуванням впливу соціально-психологічних факторів на ПР Л-О АНС як СТС та індивідуальних якостей людини, що приймає рішення в момент рефлексивного вибору в бік позитивного (негативного) полюсу,

 • сценарії розвитку польотної ситуації при впливі зовнішнього середовища, попереднього досвіду і вольового вибору Л-О [271, 274, 361, 362, 367, 391, 392];

 • структурно-логічний підхід до моделювання ПР ЛО (диспетчером, пілотом ПК) у разі виникнення ОВП ) [56, 57, 122, 271, 346]: при відмові двигуна [56, 230, 271, 337, 349], отриманні сигналу про пожежу двигуна) [55, 56, 339]; СМУ ) [271, 274, 327]; потрапляння птаха в двигун [331]; розгерметизація [340]; проблеми з електропостачанням [345]; невипуск шассі [338];

 • аналітично-діагностичний комплекс оцінювання діяльності оператора і їх колективів в аеронавігаційній системі та прогнозування розвитку польотних ситуацій [271, 293, 352];

 • дослідження закономірності діяльності операторів АНС як СТС у разі ПР в очікуваних і неочікуваних умовах експлуатації ПК, моделювання поведінкової діяльності людини-оператора в авіаційній соціотехнічній системі [271, 293, 390, 391, 355, 356].

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідалися і обговорювалися 2 міжнародних науково-технічних конгресах, 29 конференціях, серед яких – IV Міжнародна НТК «АВІА–2002» (Київ, 2002); НТК «Застосування авіації в народному господарстві» (Кіровград - 2001); Міжнародна НТК «Штучний інтелект» (с.Кацівелі, Таганрог-Донецьк, 2002); Міжнародна НТК «Сучасні інформаційні технології в управлінні та професійній підготовці операторів складних систем» (Кіровоград, 2003); Міжнародна НТК «Штучний інтелект» (Таганрог-Донецьк, 2003); V Міжнародна НТК «АВІА–2003» (Київ, 2003); VІ Міжнародна НТК «АВІА–2004» (Київ, 2004); 11-та Міжнародна конференція з автоматичного управління Автоматика-2004 (Київ, 2004); Науково-практична конференція молодих учених та аспірантів «Інтегровані інформаційні технології та системи - 2005»; VІІ Міжнародна НТК «АВІА–2006» (Київ, 2006); Всеукраїнська НПК «Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці» (Луганськ, 2006); Міжнародна НПК «Професійна підготовка авіаційних фахівців за сучасними вимогами» (Кіровоград, 2006); Міжнародна НПК «Професійна підготовка авіаційних фахівців за сучасними вимогами» (Кіровоград, 2007); VІІ Міжнародна НК студентів та молодих учених «Політ–2007» (Київ, 2007); VІІІ Міжнародна НТК «АВІА–2007» (Київ, 2007); ІІІ Міжнародна НПК «Сучасні інформаційні технології в управлінні та професійній підготовці операторів складних систем» (Кіровоград, 2008); Міжнародна НТК «Автоматизація: проблеми, ідеї, рішення» (Севастополь, 2008); Міжнародна НК «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (Євпаторія, Херсон 2008); 15 Міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика-2008» (Одеса, 2008); ІV Міжнародна НПК «Сучасні інформаційні технології в управлінні та професійній підготовці операторів складних систем» (Кіровоград, 2009); ІХ Міжнародна НТК «АВІА–2009» (Київ, 2009); V Міжнародна НПК «Сучасні інформаційні технології в управлінні та професійній підготовці операторів складних систем» (Кіровоград, 2010); Міжнародна НТК «Автоматизація: проблеми, ідеї, рі-шення» (Севастополь, 2010); Міжнародна НТК « Управління, автоматизація і навколишнє середовище» (Севастополь, 2010); Х Міжнародна НТК «АВІА–2011» (Київ, 2011); VІ Міжнародна НПК «Сучасні інформаційні технології в управлінні та професійній підготовці операторів складних систем» (Кіровоград, 2011); Міжнародна НМК «Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM» (Київ, 2011); І Міжнародна НПК «Обчислювальний інтелект» (Черкаси, 2011); Міжнародна НПК «Аеропорти – вікно в майбутнє»(Київ, 2012); VII World Congress «Aviation in the XXIst century» (Kyiv, 2012), VІІ Міжнародна НПК «Сучасні інформаційні технології в управлінні та професійній підготовці операторів складних систем» (Кіровоград, 2012), Міжнародна НМК «Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM» (Київ, 2012).

Публікації. Основні результати дисертації опубліковано в 71 друкованих наукових працях, з них: 1 монографія; 37 у фахових виданнях, з яких 4 без співавторів, 29 у матеріалах науково-технічних, науково-практичних конференцій, конгресів; отримано 4 а.с. на комп’ютерну програму.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, шости розділів, висновків, списку використаних джерел, 9 додатків. Робота містить 418 сторінок, у тому числі 331 сторінок основного тексту, 132 рисунки, 79 таблиць, 407 найменувань літературних джерел.

Висновки

В дисертаційній роботі проведено системний аналіз та формалізовано фактори, що впливають на діяльність операторів аеронавігаційної системи, в результаті чого вперше виявлено закономірності групи операторів аеронавігаційної системи як соціотехнічної системи в очікуваних і неочікуваних умовах експлуатації повітряного корабля. За допомогою розробленої методології прогнозування розвитку польотної ситуації отримані детерміновані, стохастичні, нейромережеві графоаналітичні моделі прийняття рішень, які дозволяють:  • вирішити проблему оптимізації прийняття рішень операторами аеронавігаційної системи та їх колективами за рахунок розробки і впровадження моделей прийняття рішень і розвитку польотних ситуацій, що дасть змогу покращити якість отриманих рішень в позаштатних польотних ситуаціях, які характеризуються високим рівнем неповноти і невизначеності інформації, жорстким лімітом часу на прийняття рішення та напруженим психофізіологічним станом людини-оператора;

  • розрахувати і прогнозувати сценарії польотних ситуацій у разі виникнення позаштатної ситуації; що дасть можливість попереджувати негативний розвиток аварійної ситуації;

  • синтезувати нове поняття області катастрофічної ситуації, на базі якого розроблений інформаційно-аналітичний діагностичний комплекс дослідження закономірностей діяльності операторів і їх колективів.

При виконанні роботи отримано наступні головні наукові результати:

1. Вперше проведено соціотехнічний аналіз АНС, виходячи з її представлення як СТС; класифіковані, узагальнені та формалізовані різнорідні фактори, що впливають на ПР з метою оптимізації ПР і подальшого розвитку АНС як СТС.

2. Подальшого розвитку дістала модель ПР (враховано інформаційний процесор рефлексивного вибору для діагностики і прогнозування розвитку польотної ситуації з урахуванням впливу соціального середовища). Розроблені теоретичні засади для моделювання і оптимізації ПР в АНС як СТС.

3. Вперше розроблено метод узагальнення неоднорідних факторів, який дозволяє виявляти закономірності діяльності операторів в очікуваних і неочікуваних умовах експлуатації ПК з урахуванням комплексного впливу індивідуально-психологічних, соціально-психологічних і психофізіологічних факторів.

4. Вперше отримані детерміновані, стохастичні, нейромережеві, марковські, GERT-моделі ПР Л-О в екстремальних ситуаціях в умовах стохастичного рефлексивного біполярного вибору з урахуванням впливу індивідуальних і соціальних факторів на ПР. Вирішення проблеми неповноти і невизначеності інформації здійснюється шляхом застосування методики, що базується на алгоритмічному структурно-логічному підході до моделювання діяльності операторів в умовах багатокритеріальності вибору.

5. Вперше отримано модель прогнозування польотної ситуації в умовах рефлексивного біполярного вибору. Розроблено методологію моделювання розвитку аварійної ситуації, вперше отримано модель прогнозування польотної ситуації в умовах рефлексивного біполярного вибору, за допомогою якої отримано сценарії розвитку польотної ситуації з урахуванням впливу індивідуальних і соціальних факторів на ПР; вперше теоретично доведено передумови виникнення катастрофічної ситуації в даній системі.

6. Для дослідження закономірностей діяльності колективів операторів у системах навігаційного обслуговування й управління рухом розроблено методику визначення соціонічної моделі авіаційного фахівця, що включає характеристики Л-О за типом інформаційного метаболізму, психологічною дихотомією, видом професійної діяльності особистості за критерієм енерговитрат, тобто, здатності вирішувати професійні завдання і повністю реалізувати свій потенціал.

7. Вперше розроблено моделі оцінювання стійкості ЛМС «пілот-ПК» з урахуванням поточного емоційного стану оператора, які дозволяють визначити деформації емоційного стану пілота при керуванні в екстремальних ситуаціях за допомогою параметрів пілотування (відхилення елеронів, руля напрямку).

Практична значимість роботи полягає у розробленні інформаційно-аналітичного діагностичного комплексу для оцінювання дій оператора АНС і прогнозування розвитку польотної ситуації (на окремі програми отримано авторські свідоцтва). Перспективним є застосування результатів діагностики: в системі професійного відбору; в тренажерній підготовці для оцінювання та індивідуального підходу до дій оператора; для інформаційної підказки оператору при ОПР; для формалізації аналізу розслідування АП. У рамках науково-методологічних основ підтримки ПР, створено методики аналізу ПР і прогнозування розвитку польотної ситуації в аеронавігаційній соціотехнічній системі, за допомогою яких отримані: оптимальні варіанти завершення польоту в екстремальних ситуаціях у вигляді рекомендацій для СППР авіадиспетчера; розрахунки сценаріїв розвитку польотної ситуації з урахуванням впливу індивідуальних і соціальних факторів.

Отримано акти впровадження від тренажерного центру КЛА НАУ, кафедри інформаційних технологій КЛА НАУ (Додаток К).Економічна значимість роботи полягає в попередженні важких наслідків АП за рахунок своєчасного діагностування і прогнозування можливих дій оператора. Можливе застосування результатів досліджень в техногенному виробництві, а саме в атомній енергетиці, хімічній промисловості при небезпечному керуванні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Фундаментальные концепции человеческого фактора: сб. материалов почеловеческому фактору № 1 / Circ. ІСАО 216-AN/131. – Канада, Монреаль: ІСАО, 1989. – 37 с.

 2. Обучение эксплуатационного персонала в области человеческого фактора.сб. материалов по человеческому фактору № 3 / Circ. ІСАО 227-AN/134. – Канада, Монреаль: ІСАО, 1991. – 53 с.

 3. Эргономика: сб. материалов по человеческому фактору № 6 / Сirc. ІСАО 238-AN/143. – Канада, Монреаль: ІСАО, 1992. – 467 с.

 4. Изучение роли человеческого фактора при авиационных происшествиях и инцидентах: сб. материалов по человеческому фактору № 7 / Circ. ІСАО 240-AN/144. – Канада, Монреаль: ІСАО, 1993. – 76 с.

 5. Человеческий фактор при управлении воздушным движением: сб. материалов по человеческому фактору № 8 / Сirc. ІСАО 241-AN/145. – Канада, Монреаль: ІСАО, 1994. – 44 с.

 6. Человеческий фактор, управление и организация: сб. материалов по человеческому фактору № 10 / Circ. ІСАО 247-AN/148. – Канада, Монреаль: ICAO, 1994. – 38 с.

 7. Контроль факторов угрозы и ошибок (КУО) при управлении воздушным движением / Circ. ІСАО 314-AN/178. – Канада, Монреаль: ICAO, 1994. – 38 с.

 8. Человеческий фактор в системах CNS/ATM. Разработка ориентированной на человека автоматики и передовой техники для будущих аэронавигационных систем: сб. материалов по человеческому фактору № 11 / Сirc. ІСАО 249-AN/149. – Канада, Монреаль: ІСАО, 1994. – 71 с.

 9. Кросскультурные факторы и безопасность полетов: сб. материалов по человеческому фактору № 16 / Сirc. ІСАО 302-AN/175. – Канада, Монреаль: ICAO, 2004. – 52 с.

 10. Глобальный аэронавигационный план применительно к системам CNS/ATM / Сirc. ІСАО 9750-AN/963. – Канада, Монреаль: ICAO, 2002. – 325 с.

 11. Основные принципы учета человеческого фактора в системах ОВД (АТМ) / Сirc. ІСАО 9758-AN/966. – Канада, Монреаль: ІСАО, 2000. – 126 с.

 12. Представление данных об авиационных происшествиях и инцидентах (ADREP): Статистический ежегодник-2000 / Сirc. ІСАО 289-AN/167. – Канада, Монреаль: ІСАО, 2002. – 37 с.

 13. Правила полетов и обслуживания воздушного движения / Doc. 4444-RAC/501. – 13-е изд. – Канада, Монреаль: ICAO, 1996. – 425 с.

 14. Руководство по службам аэронавигационной информации / Doc. 8126. – Канада, Монреаль: ICAO, 2006. – 459 с.

 15. Руководство по обучению в области человеческого фактора / Doc. 9683-AN/950. – 1-е изд. – Канада, Монреаль: ICAO, 1998. – 333 с.

 16. Правила видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні: наказ Мінтрансу від 07.12.1998 р. №486, зі змінами, внесеними наказом МТЗУ від 24.09.2007 р. №842. – К.: МТЗУ, 2007. – 72 с.

 17. Правила сертифікації суб'єктів, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування: наказ Мінтрансу від 22.01.2007 р. №42, зі змінами, внесеними наказом МТЗУ від 28.11.2011 р. №575. – К.: МТЗУ, 2007. – 24с.

 18. Правила польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху у класифікованому повітряному просторі України: Затв. наказом Міністерства транспорту України від 16.04.2003 р. №293. – К.: МТУ, 2003. – 52 с.

 19. Порядок прийняття рішення на виліт та приліт повітряних суден цивільної авіації України за правилами польотів за приладами: наказ Державіаслужби України від 28.04.05 р. №295. – 14 с.

 20. Положення про організацію роботи об'єктів обслуговування повітряного руху Украероруху: наказ Украероруху від 12.03.2008 р. №64 (з поправками №1-№10). – К.: Украерорух, 2008. – 52 с.

 21. Наставление по производству полетов в гражданской авиации СССР (НПП-ГА-85): приказ МГА от 08.04.1985 №77. – М.: Воздуш. трансп., 1985. – 174с.

 22. Основные правила полетов в воздушном пространстве СССР (ОПП-85): приказ Главнокомандующего ВВС от 03.07.1985 г. №161. – М.: Воздуш. трансп., 1985. – 174 с.

 23. Руководство по обучению. Сотрудник по обеспечению полетов / диспетчер: ч. D-3 / Сirc. ІСАО 7192-AN/857. – Монреаль, Канада, 1998. – 123 с.

 24. Руководство по летной эксплуатации самолета ЯК-40. – М.: Воздуш. трансп., 1995. – 440 с.

 25. Руководство по летной эксплуатации самолетов Ту-134 (А, Б). Книга первая. – М.: Воздуш. трансп., 1996. – 304 с.

 26. Азарсков В.Н. Робастные методы оценивания, идентификации и адаптивного управления / В.Н. Азарсков, Л.Н. Блохин, Л.С. Житецкий, Н.Н. Куссуль. – К.: НАУ, 2004. – 498 с.

 27. Алексеев П.В. Социальная философия: учеб. пособие / П.В. Алексеев. – М.: ООО «ТК Велби», 2003 – 202 с.

 28. Амосова О.В. Аналіз сумісності та соціонічної поведінки групи авіаційних спеціалістів / О.В. Амосова // Політ-2009. Сучасні проблеми науки: ІХ міжнар. наук. конф. студ. та молодих учених, Київ, 8-10 квіт. 2009 р.: тези доповідей. – К.: НАУ, 2009. – С. 238.

 29. Анодина Т.Г. Управление воздушным движением. / Т.Г. Анодина, С.В. Володин, В.П. Куранов, В.И. Мокшанов. – М.: Транспорт, 1988. – 232 с.

 30. Анохин П.К. Избранные труды. Кибернетика функциональных систем / П.К. Анохин; под общей ред. академика РАМН К.В. Судакова. – М.: Медицина, 1998. – 297 с.

 31. Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 375 с.

 32. Арнольд В.И. Теория катастроф / В.И. Арнольд. – М.: Наука,1981. – 322с.

 33. Алешин В. И. Организация управления воздушным движением / В.И. Алешин, Ю.П. Дарымов, Г.А. Крыжановский и др.; под.ред. Г.А. Крыжановского. – М.: Транспорт, 1988. – 264 с.

 34. Артеменко О.В. Моделювання автоматизованої системи підготовки передпольотної інформації: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.16 / О.В. Артеменко. – К., 2010. – 20 с.

 35. Артеменко О.В. Формализация процесса принятия решения на вылет командиром воздушного судна / О.В. Артеменко // Развитие научных исследований 2008: 4-я междунар. науч.-практ. конф. 24-26 нояб. 2008 г.: тезисы докладов. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2008. – Т. 6. – С. 101–104.

 36. Артеменко О.В. Построение нейросетевой модели анализа возможности выполнения полета / О.В. Артеменко, Т.Ф. Шмельова, А.С. Тимошенко // Системи управління, навігації та зв'язку: зб. наук. пр. ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління». – 2012.– Вип. 1 (21). – Т. 2. – С. 68–74.

 37. Артеменко О.В. Розробка автоматизованої системи підготовки передпольотної інформації / О.В. Артеменко, Ю.Б. Бєляєв, Т.Ф. Шмельова // Науково-технічна інформація. – 2010. – №3. – С. 4144.

 38. Артеменко О.В. Автоматизированная обработка предполетной информации / О.В. Артеменко, В.М. Симак // Искусственный интеллект. – 2004. – №4. – С. 679–685.

 39. Артеменко О.В. Формирование структуры подсистем информационного обеспечения автоматизированной системы подготовки предполетной информации / О.В. Артеменко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2005. – №2/18. – С. 7781.

 40. Артеменко О.В. Інформаційне забезпечення екіпажу повітряного судна в процесі передпольотної підготовки / О.В. Артеменко // Перша наук.-техн. конф. Харк. ун-ту повітряних сил, 16–17 лют. 2005 р.: тези доповідей. – Х.: ХУПС, 2005. – С. 6566.

 41. Архангельский В.И. Нейронные сети в системах автоматизации / В.И. Архангельский, И.Н. Богаенко, Г.Г. Грабовский, Н.А. Рюмшин. – К.: Техника, 1999. – 364 с.

 42. Архангельский В.И. Человеко-машинные системы автоматизации: управление качеством, безопасностью и надежностью / В.И. Архангельский,И.Н. Богаенко, Г.Г. Грабовский, Н.А. Рюмшин. – К.: НВК «КІА», 2000. – 296 с.

 43. Архангельский В.И. Системы фуцци-управления / В.И. Архангельский,И.Н. Богаенко, Г.Г. Грабовский, Н.А. Рюмшин. – К.: Техника, 1997. – 207 с.

 44. Архангельский А.Я. Работа с локальными базами данных в Delphi 5 / В.И. Архангельский. – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999. – 192 с.

 45. Аугустинавичюте А. Соционика. Психотипы. Тесты / А. Аугустинавичюте – М.: ООО «Фирма «Издательство Act»; Спб.: Terra Fantastica, 1998. – 416 с.

 46. Аугустинавичюте А. Соционика / А. Аугустинавичюте. – М.: Черная белка, 2008. – 568 с.

 47. Баас Р. Delphi 5: Для пользователя / Р. Баас, М. Фервай, Х. Гюнтер; пер. снем. – К.: Издат. группа BHV, 2000. – 496 с.

 48. Бабак В.А. Безпека авіації / В.А. Бабак, В.П. Харченко, В.О. Максимов та ін. – К.: Техніка, 2004. – 584 с.

 49. Бабенко Л.П., Лавріщева К.М. Основи програмної інженерії: навч. посіб. / Л.П. Бабенко, К.М. Лавріщева. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 269 с.

 50. Базлев Д.А. Концепция построения бортовой информационно-экспертной системы поддержки действий летчика в особых ситуациях полета / Д.А. Базлев, В.Н. Евдокименков, Н.В. Ким, М.Н. Красильщиков // Вестник компьютерных и информационных технологий. – 2007. – №1. – С.15–20.

 51. Барабаш О.В. Построение функционально устойчивых распределенных информационных систем / О.В. Барабаш. – К.: НАОУ, 2004. – 226 с.

 52. Баранов Г.Л. Аналітичні співвідношення між навігаційними параметрами термінальних умов руху високошвидкісних транспортних засобів / Г.Л. Баранов, І.В. Тихонов, С.А. Банішевський // Системи управління, навігації і зв’язку. – К.: ЦНДІ НУ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 8–11.

 53. Каталог: dfiles
  dfiles -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» На правах рукопису савченко ганна Ігорівна
  dfiles -> Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни житомирський державний технологічний університет на правах рукопису довгалюк віта валентинівна
  dfiles -> Львівський національний університет імені івана франка на правах рукопису корнійчук валерій Семенович – 14
  dfiles -> Ужгородський національний університет на правах рукопису петрінко віктор степанович (09 340. 0(09). Вплив "політики" арістотеля на становлення І розвиток європейської політичної думки
  dfiles -> Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку нан україни на правах рукопису Купріянова Валентина Сергіївна
  dfiles -> Гойчук Ольга Іванівна


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка