Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука


Список основних використаних джерел і літературиСторінка11/18
Дата конвертації19.11.2018
Розмір1.93 Mb.
#65091
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

Список основних використаних джерел і літератури

Центральний державний архів вищих органів влади й управління України (ЦДАВОВУ). - Ф. 3833. - Оп.2. - Справа (С.) 54.

ЦДАВОВУ - Ф.3833. - Оп.1. - С. 87, 225, 233.

ЦДАВОВУ. - Ф. 3834. - Оп.1. - С. 1.

ЦДАВОВУ. - Ф. 3836. - Оп.1. - С. 29, 30.

ЦДАВОВУ. - Ф. 3837. - Оп.1. - С. 2.

ЦДАВОВУ- Ф. 3838. - Оп.1. - С. 3, 14, 24, 25, 44, 55, 56, 80 а, 59, 95.

ЦДАВОВУ. - Ф. 3833. - Оп. 1. - С. 233.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГОУ). - Ф. 1. - Оп. 46. - С. 809.

ЦДАГОУ- Ф. 62. - Оп.1. - С. 175, 219, 220, 253, 277, 281, 289, 293, 294, 295, 296, 1622.

Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ). - Ф.2. - Оп.40. - С. 50. - Т. 1- 9.

ГДА СБУ. - Ф.2. - Оп. 1. - Д. 1.

ГДА СБУ. - Ф.2. - Оп. 4. -Д. 12. -Т.1-5.

ГДА СБУ. -Ф.5. - С.445.

ГДА СБУ. - Ф.6. - С. 51895.

ГДА СБУ. - Ф.6. - С. 74914.

ГДА СБУ. - Ф.11. - С. П-1518.

ГДА СБУ. - Ф.11. - С. 7765. - Т. 10.

ГДА СБУ. - Ф.11. - С. 9079.

ГДА СБУ. - Ф.11. - С.19127. -Т.4.

ГДА СБУ. - Ф.13. - С. 372. - Т. 1, 5, 20-23, 28, 29, 54, 56, 103.

ГДА СБУ. - Ф.13. - С. 376. - Т. 40, 68.

Архів Управління СБУ (УСБУ) в Рівненській обл. - С. 4245, 2185, 796, П-15658.

Архів УСБУ в Волинській обл. — С. 22085.

Архів УСБУ в Івано-Франківській обл. — С. 32518, 14629.

Архів УСБУ в Львівскій обл. - С. П-22753, П-33843.Балей П . Фронда Степана Бандери в ОУН 1940 р. - Б.м, б.р.

Бандера С. Перспективи української революції. — Мюнхен: Видання Організації Українських Націоналістів, 1978.

Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946 — 1980-ті рр.). — К.: Видавничий Дім Альтернативи, 1999.

Бедрій А. ОУН і УПА. — Н.-Й; Лондон; Мюнхен; Торонто: Українська центральна інформаційна служба, 1983.

Беляев В., Рудницъкий М. Під чужими прапорами. — К.: Радянський письменник, 1956.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 — 1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. — К.: «Либідь»; «Військо України», 1994. - Кн. 1-2.

Борець Ю. У вирі боротьби. — К.: Наукова думка, 1993.

Боротьба і діяльність ОУН під час війни. Пропагандивні вказівки. — Б.м, Б.р.Бурдин Л.С., Хамазюк И.В. Подрывная деятельность украинских буржуазных националистов против СССР и борьба с нею органов государственной безопасности. — М., 1955.

Василь Кук — «Леміш». Колгоспне рабство. — Львів: Центр досліджень визвольного руху, 2005.

Васюта І.К. Національно-визвольний рух у Західній Україні (1918-1939 рр.) // Український історичний журнал. — 2001. — № 6.

Верига В. Втрати ОУН в часі Другої Світової війни. — Торонто: «Новий шлях», 1991.

Виноградський В.М., Якименко І.Л. Полковник Шовкуненко розповідає // Комуніст України. — 1990. — № 1.

Вихристенко В.І. Спецслужби в геноциді України. — Одеса: Маяк, 2002.

Войцеховский А.А., Ткаченко Г.С., Ткачук А.В. и др. Без срока давности. — Харьков: «Фактор», 2001.

Вчені Інституту історії України. Біобібліографічний довідник. — Вип.1. - К, 1998.Гавяз М.Л. Нова доба органів держбезпеки // Борис Шульженко. Особистість і час: Документи, спогади, матеріали. — К.: АДЕФ-Україна, 2006.

Гайдай О., Хаварівський Б., Ханас В. Хто пожав «Бурю»? Армія Крайова на Тернопіллі. — Тернопіль, 1996.

Гордієнко М. З волинських і поліських рейдів. — Торонто: «Українське ехо», 1959.

Грицько-Цяпка Д. Горить ліс! Спомини колишнього вояка УПА. —Лондон: Українська Видавнича Спілка. 1975.

Данилюк М. (Блакитний). Повстанський записник. — К.: Видавництво ім.. О. Теліги, 1993.

Декларація Проводу Організації Українських Націоналістів після закінчення другої світової війни в Європі [травень 1945 р.]. — Б.м., б.в., 1948.

Деятельность органов государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны. (1941 — 1945). Сборник документов и материалов. — М., 1964.

Дзьобак В.В. Отаман Тарас Бульба-Боровець. — К.: Б.в., 1995.

Диакон Андрей Кураев. Почему православные такие? — М., 2006.

Дмитрук К. Жовто-блакитні банкроти: Документальні нариси, памфлети, публіцистичні статті. — К.: Дніпро, 1982.

До статистики політичних процесів у довоєнній Польщі на українських землях // Календар-альманах «Нового шляху». — Торонто: «Новий шлях», 1979.Замлинський В. Шлях чорної зради. - Львів: Каменяр, 1969.

Збірник на пошану генерал Романа Шухевича. - Мюнхен, «Цицеро», 1990.Зеленчук М. Підпільна боротьба в останній стадії. 1950-1955 // Державність. - 1992. — № 3.

Иванков А.В. Подрывная деятельность украинских буржуазных националистов в годы Великой Отечественной войны и борьба с ней органов государственной безопасности. — М., 1982.

Из истории оперативной деятельности органов государственной безопасности СССР в предвоенные годы (октябрь 1938— июнь 1941 г.). Сборник документов. — М., 1962.Іваненко В.В., Якунін В.К. ОУН і УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології. - Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2006.

Ілюшин І. І. Антипольський фронт у бойовій діяльності ОУН і УПА // Український історичний журнал. — 2002. — № 3.

Ілюшин І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні. -К.,2001.

Казанівський Б. Шляхом легенди. Спомини. — Лондон: Українська Видавнича Спілка, 1975.

Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От Великой Победы до краха. — Харьков, 2007.

Касьянов Г.В. Український націоналізм: проблема наукового переосмислення // Український історичний журнал. — 1998. — №2. Кентій А.В. Нариси історії Організації українських націоналістів (1941 — 1942 рр.). — К.: Інститут історії України, 1999.

Кентій А.В. Українська військова організація (УВО) 1920 — 1928 рр.: Короткий нарис. — К.: Інститут історії України НАНУ, 1998.

Кентій А.В., Українська повстанська армія в 1942 — 1943 рр. — К.: Інститут історії України, 1999.

Кентій А.В. Українська повстанська армія в 1944 — 1945 рр. — К: Інститут історії України НАНУ. — 1999.

Кентій А.В., Папакін Г.В. Стратегія «двофронтової» боротьби ОУН — УПА у 1943 — 1944 рр.: мовою документів, очима істориків //Україна у Другій світовій війні: уроки історії і сучасність. Матеріали міжнародної наукової конференції (27 — 28 жовтня 1994).— К: Інститут історії України НАН України, 1995.

Киричук Ю. Історія УПА. — Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1991.

Книш 3. Варшавський процес ОУН. - Торонто, 1968. — Ч.1.

Книш 3. Дрижить підземний гук (Спогади з 1930 і 1931 років у Галичині). — Вінніпег: Б.в., 1953.

Книш 3. На життя і смерть: Сторінки з історії Української Військової Організації. — Торонто: Срібна сурма, 1980.

Книш 3. Перед походом на Схід. — Торонто: Срібна сурма, Б.р.

Книш 3. Становлення ОУН. — К: Видавництво ім. О. Теліги, 1994.

Коваль М.В. ОУН-УПА: між «третім рейхом» і сталінським тоталітаризмом // Український історичний журнал. — 1994. — № 2 — 3.

Коваль М.В. Правда безнадійних змагань // Політика і час. — 1997. — №10.

Коваль Р. Щастя і трагедія Василя Кука // Незборима нація. — 2003. — Ч.1.

Кожинов В. Россия. Век ХХ-й. — Краматорськ: «Тираж-51», 2002. — Кн.2. Комар В.Л. «Українське питання» в політиці урядів Польщі (1926 — 1939 рр.). // Український історичний журнал. — 2001. — №5.

Коровин В.В. Советские органы государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. - М., 1983. Косик В. Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича, 1997. — Т 1-2.

Кравчук П. Без недомовок. Спогади. — К.: Літературна Україна, 1995. Куделя М.П. Крізь бурі лихоліть. Спогади. - Міннеаполіс: СВУР, 1999.

Кук В. «Я хотів би побажати молоді пишатися належністю до Шевченківського роду» // Захист. — 2001. — № 6.

Кук В. Спогади про Михайла Сороку, Володимира Горбового, Григорія Пришляка й Святослава Караванського // Зона. — 1996 — № 11. Кук-Леміш В. Життя, віддане визволенню нації // Шлях перемоги. — 2000. - № 15.

Кульчицький С. Історичний висновок про діяльність ОУН-УПА // Сучасність - 2001. — № 2. Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921 - 1939 рр.). - К.: Видавничий Дім Альтернативи, 1999.

Куп'як Д. Спогади нерозстріляного. — Львів: Каменяр, 1993.

Кучерук О. Останній паспорт Євгена Коновальця // Пам'ять століть. — 2000. - № 5. Лаврищук В.І. Українська повстанська армія та радянські партизани // Сторінки воєнної історії України. - К., 2000. - Вип. 4.

Лебедь М. Українська Повстанча Армія, її генеза, ріст і дії у визвольній боротьбі українського народу. — Б.м.: Видавництво Пресового Бюра УГВР, 1946. — Ч.1.

Литвин М.Р., Луцький О.І., Науменко К.Є. 1939. Західні землі України. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 1999.

Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади. — Львів: Просвіта, 1993.-Кн.1.

Літопис УПА. Нова серія. — К.; Торонто, 2001. — Т. 3.

Літопис УПА. Нова серія. — К.; Торонто, 2002. — Т 4. — Кн.1.

Літопис УПА. Нова серія. — К.; Торонто, 2002. — Т. 5.— Кн.2.

Літопис УПА. Нова серія. — К.; Торонто, 2006. — Т. 8.Лозунько С. Оболганные. Чекисты в Великой Отечественной войне: между виртуальностью и реальностью // «2000». — 2006. — 22 сентября.

Макар В. Бойові друзі. Збірка спогадів з дій ОУН. 1929-1945. — Торонто: Гомон України, 1980. — Т.1.

Мартинець В. Українське підпілля. Від У.В.О. до О.У.Н. — Б.м.: Б.в., 1949.

Матвієйко М. Чорні справи ЗЧ ОУН (розповідь колишнього націоналіста). — Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1962.

Материалы научно-практической конференции, посвященной 70-летию ВУЧК-КГБ УССР (2-3 декабря 1988). - К., 1988.

Мельничук Ю.С. Коли кров холоне в жилах. Нариси, памфлети. — К.: Радянський письменник, 1960.

Митрополит Иоанн. Русский узел. Статьи, беседы, обращения. — СПб, 2007.

Мірчук П. Акт відновлення української державності 30 червня 1941 року (його генеза та політичне й історичне значення). — Н.— Й.: Видання ООЧСУ, 1952.

Мірчук П. Історія ОУН. — Мюнхен. Б.р. — Т.1.

Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942 — 1952. — Мюнхен: «Цицеро», 1953.

Мудрик-Мечник С. Закордонні частини Організації Українських Націоналістів (Причинки до історії). — Львів, 1995.

На зов Києва. Український націоналізм у ІІ світовій війні. Збірник статей, спогадів, документів. — К: Видавництво ім. Олени Теліги, 1993.

Національне примирення чи конфронтація? — К.: Інститут історії України НАНУ, 1999.

Нич В. Провокатори УВО - ОУН. - Н.-Й: Б.в., 1956.

Нікольський В.М. Підпілля ОУН (б) у Донбасі. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2001.

Они сражались за родину. Последний главком УПА Василик Кук воевал против Польши, Германии и Советского Союза // Киевский телеграф. — 2000. — 6 ноября.

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов. — М.: «Книга и бизнесе», 1995.

ОУН в світлі постанов Великих зборів, конференцій та інших документів з боротьби 1929 - 1955 рр. - Б.м.: Видання ЗЧ ОУН, 1955.Першина Т.С. Утвердження тоталітарної адміністративної системи в Західноукраїнському регіоні (1944—1950 рр.) // Сторінки воєнної історії України. Збірник наукових праць. — К., 1997. — Вип.1.

Плеханов А.А., Плеханов А.М. Казачество на рубежах Отечества. — М.: Кучково поле, 2007.

Плотников Н.Д. Опыт борьбы с незаконными вооруженными формированиями на Украине в советский период. — М., 1996.

Подворняк М. Вітер з Волині. Спогади. — Вінніпег: Б.в., 1981.

Політичний терор і тероризм в Україні. Історичні нариси. — К.: Наукова думка, 2002.Поліщук В.В. Гірка правда: злочинність ОУН-УПА (сповідь українця). — Донецьк: Донеччина, 1996.

Постанови III Надзвичайного великого збору Організації Українських Націоналістів. - Б.м., 1948. Прокоп М. Українське протинацистське підпілля. 1941 — 1944 // Сучасність. - 1989. - Ч. 7 - 8.Прудникова Е. Берия. Последний рыцарь Сталина. — СПб.: Нева, 2006.

Ржезач Т., Цуркан В. Разыскиваются… — М.: Политиздат, 1988.

Савчин М. Тисяча доріг (Спогади). — Львів—Торонто: Видавництво Літопис УПА, 1995.

Санников Г.З. Большая охота. Разгром вооруженного подполья в Западной Украине. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944—1953 рр. - К.: Дніпро, 1998.

Сергійчук В.І. ОУН-УПА в роки війни. — К.: Дніпро, 1996.

Скорупський М. Туди, де бій за волю… - К.: Козаки, 1992.

Содоль П. Українська Повстанча Армія. 1943 — 1949. Довідник. — Н.-Й: Пролог, 1994.

Соколовская Я. Василий Кук прекратил войну с Россией // Известия. — 2007. - 10 сентября.

Спецслужби України в роки війни і післявоєнний період. Збірник документів. — К., 2002.Срібна сурма. Спогади й матеріали до діянь Української Військової Організації. — Торонто: Срібна сурма, Б.р. - Збірник перший.

Старожилов Н.В. Партизанские соединения Украины в Великой Отечественной войне. — К.: Вища школа, 1983.

Стецюк Г. Непоставлений пам'ятник (Спогади). - Вінніпег: Б.в., 1988.

Судоплатов П. Разведка и Кремль. — М., 1996.

Ткаченко Н.С. Повстанческая армия (тактика борьбы). — Минск: Харвест; М.:АСТ, 2000.

Тойнби А.-Дж. Цивилизация перед судом истории. — М., 1996.

Тополъчук Л. За фальшивим мандатом. — К.: Політвидав України, 1962.

Требин М.П. Терроризм в XXI веке. — Минск: Харвест, 2003.

Українська Головна Визвольна Рада. Збірка документів за 1944—1950 рр. — Мюнхен: Видавництво ЗЧ ОУН, 1956.

УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну державу 1942 — 1950 рр. (Збірка документів). — Мюнхен: Видання ЗЧ ОУН, 1957. — Ч.1-2.

Философия истории. Антология. — М.: Аспент Пресс, 1995.Філоненко П. Збройна боротьба на Волині (Спомини учасника). — Вінніпег: Волинський видавничий фонд, 1958.

Хміль С.Ф. Українська партизанка: 3 крайових матеріалів. — Мюнхен: Видання ЗЧ ОУН, 1959.

Чередниченко В. Анатомія зради. — К.: Політвидав України, 1978.

Чередниченко В. Націоналізм проти нації. — К: Політвидав України, 1971.

Чёрная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии. - М.: Изд-во «Три века истории», 1999.Шанковсъкий Л. Українська Повстанча Армія // Історія українського війська. 1917 - 1995. -Львів: Світ, 1996.

Шульженко Б.С., Хамазюк И.В., Данько В.Т. Украинские буржуазные националисты. — М., 1963.

Шуляк О. В ім'я правди: До історії повстанчого руху в Україні. — Роттердам: Б.в., 1947.

Шумук Д. Пережите і передумане. — Детройт: Українські вісті, 1983.

Щеглюк В. «…Як роса на сонці». — Львів: Фенікс Лтд, 1992.

Щодо круглого столу «Голодомор 1932—1933 років і політичні репресії в Україні в документах архіву Служби безпеки України.» Прес-реліз Прес-центра СБ України. 27 серпня 2007 р.Яремко М., Жилавий І., Стефюк Ю. На світлу дорогу (покаяння колишніх оунівців). — Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1962.

Sodol P. UPA: They fought Hitler and Stalin. - N.-U., 1987.

Tus-Krokhmaliuk U. UPA Warfare in Ukraine. Strategical Tactical and Organizational Problems of Ukranian Resistance in World War II. — N.-U., 1972.


Каталог: authors
authors -> Товаришки оповідання І
authors -> Навчальний посібник для студентів сільськогосподарських вузів економічних спеціальностей львів видавництво «світ» 1995 ббк 65. 28я73 4-46
authors -> 1. Частина Інтелект у цілому. С. 5 Частина Мислення й вирішення проблем
authors -> І. О. Кочергін кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету Друкується за рішенням Науково-методичної ради Дніпропетров­ського історичного музею від 12 с
authors -> Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
authors -> Рецензенти Білик Б. І. доктор історичних наук, професор Бризгалов І. В
authors -> 1. психологія як наука І навчальна дисципліна
authors -> Від матки до альцгеймера


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка