Дмитро Вєдєнєєв Одіссея Василя Кука


Бібліографія робіт автора з історії руху ОУН й УПАСторінка12/18
Дата конвертації19.11.2018
Розмір1.93 Mb.
#65091
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

ДодаткиБібліографія робіт автора з історії руху ОУН й УПА

1. Биструхін Г.С, Вєдєнєєв Д.В. Війна в кам'яних джунглях. Міська партизанська війна як феномен збройної боротьби та спеціальної діяльності. 1945-2005 рр. Монографія. - К.: Генеза, 2006. - 512 с

2. Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920—1945). Монографія. - К.: Ґенеза. 2006. - 408 с

3. Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. «Повстанська розвідка діє точно і відважно…». Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення ОУН та УПА. 1940—1950-ті роки. Монографія. - К.:К.І.С, 2006. - 568 с

4. Вєдєнєєв Д.В., Кучер В.І. Українці проти нацизму: політичний вимір. — Запоріжжя: «Просвіта», 2005. — 84 с

5. Вєдєнєєв Д.В., Лисенко О.Є. Прояви терору і тероризму у протистоянні радянської влади та ОУН і УПА в західноукраїнському регіоні післявоєнної доби // Політичний терор і тероризм в Україні. XIX — XX ст. Історичні нариси [Колективна монографія] — К.: Наукова думка, 2002. - С 744 - 775.

6. Вєдєнєєв Д., Шаповал Ю. Доля Мирона Матвієйка // До новітнього українського світогляду і стратегії. — К: Економіка і право, 2002. — С 113-125.

7. Вєдєнєєв Д., Єгоров В. Меч і тризуб. Нотатки до історії Служби безпеки Організації українських націоналістів // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 1998. - № 1-2. - С 365-389; 2000. - № 2-4. - С. 485-503.

8. Вєдєнєєв Д.В., Єгоров В.І. Інструктивний документ Служби безпеки ОУН // Науковий вісник Академії СБ України. - 1998. - № 6-7. — С.207-128.

9. Тинченко Я., Веденеев Д. Роковой выстрел в генерала Ватутина // Киевские ведомости. — 1999. — 6 мая. — С.5.

10. Веденеев Д. «Приговор привести в исполнение немедленно…» // Киевские ведомости. — 1999. — 7 августа. — С. 10.

11. Тинченко Я., Веденеев Д. Убрать Хрущева мечтал не только Брежнев // Киевские ведомости. — 1999. — 14 октября. — С.7.

12. Вєдєнєєв Д.В. Контррозвідувальне забезпечення в Українській повстанській армії. // Сторінки воєнної історії. Збірник наукових праць. - К., 2000. - Вип. 4. - С 166 -170.

13. Веденеев Д. Форма УПА: Неизвестный проект // Однострій. — 2000. -№4. -С. 15-16.

14. Веденеев Д. Легендированные группы УПА // Однострій. — 2000. - №5.-С. 14-17.

15. Веденеев Д., Ивко В. Оперативно-войсковые группы силовых структур СССР в борьбе с УПА (организация, обмундирование, вооружение) // Однострій. - 2000. - № 5. - С. 18-24.

16. Тинченко Я., Веденеев Д. «Мстители» из Черного леса // Киевские ведомости. — 2000. — 24 февраля. — С. 10.

17. Шевченко С, Веденеев Д. Разведчик «Ярема» и подпольщик «Зот» // Зеркало недели. - 2000. - № 33. - С. 11.

18. Веденеев Д., Шевченко С. «Сова» призывала к примирению // Зеркало недели. — 2000. - 15 июля. - С. 18.

19. Веденеев Д., Шевченко С. Драма писателя и поединок спецслужб // «2000». - 2000 - 24 ноября. - С. 24.

20. Веденеев Д., Шевченко С. «Суперагент» отец Яков // «2000». - 2000. — 1 декабря. — С. 28.

21. Веденеев Д., Шевченко С. Товарищ Судоплатов преувеличивает… // «2000». - 2000. - 22 декабря. - С. 20.

22. Вєдєнєєв Д.В. Загадка Ріко Ярого // Пам'ять століть. - 2001. - № 6. -С. 149-150.

23. Вєдєнєєв Д.В. Проект ОУН щодо державно-адміністративного врядування України // Галичина. - 2001. - № 7. - С. 88-90.

24. Вєдєнєєв Д.В. Організаційна еволюція Служби безпеки ОУН (С. Бандери) (1939 - початок 1950-х рр.) // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - 2001. - Вип. XLIV - С 188-193.

25. Вєдєнєєв Д.В. Зародження спеціальних служб руху українських націоналістів (1920 - 1930 рр.) // Пам'ять століть. - 2001. - № 4. - С. 109-116.

26. Вєдєнєєв Д.В. Спеціальні підрозділи Української військової організації // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць — К.: Ін-т історії України НАН України - К., 2001. - Вип. 5. - С 142-152.

27. Вєдєнєєв Д.В. З історії розвідувальної діяльності підпілля ОУН (1943 — початок 1950-х рр.) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія». — 2001. — Вип. 5. — С. 261—268.

28. Вєдєнєєв Д.В. Розвідка Української повстанської армії // Труди Академії (Національна академія оборони України). — 2001. — Вип. 30 — С. 193-198.

29. Вєдєнєєв Д.В. Радянські оперативно-військові сили на Західній Україні. 1944 - поч. 1950-х рр. // Труди Академії. — 2001. - Вип. 31. — С 361-366.

30. Вєдєнєєв Д.В. Галичина: остання кров // Трибуна. - 2001. - № 7-8. — С.36-37.

31. Вєдєнєєв Д.В. Підпільна діяльність ОУН в Західній Україні у 1939 — 1941 рр. // Історія України. - 2001. - № 12. - С.4-5.

32. Вєдєнєєв Д.В. Арсенич М.В. // Енциклопедія сучасної України. - К., 2001.-Т1.-С.662.

33. Веденеев Д., Шевченко С. Пули для протопресвитера // «2000». — 2001. - 5 января.

34. Веденеев Д., Шевченко С. «Процесс-59» — плаха для непримиримых // «2000». - 2001. - 26 января.

35. Веденеев Д., Шевченко С. Клим Савур — неизвестные обстоятельства гибели. — «2000». — 2001. — 9 февраля.

36. Веденеев Д., Шевченко С. Темная личность в «Зазеркалье» украинской истории // Киевский Телеграф. — 2001. — 28 мая.

37. Веденеев Д., Шевченко С. Полковник-сладкоежка. Жизнь и смерть Евгена Коновальца // Киевский Телеграф. — 2001. - 11 июня.

38. Веденеев Д., Шевченко С. Охотник на Хрущева // «2000». - 2001. – 2 июля.

39. Веденеев Д., Шаповал Ю. Был ли Лаврентий Берия украинским националистом? // Зеркало недели. - 2001. - 7 июля.

40. Веденеев Д., Шевченко С. «Посадочная» полоса // «2000». — 2001. — 27 июля.

41. Веденеев Д., Шевченко С. Последний бункер // Киевский Телеграф. — 2001. — 6 августа.

42. Веденеев Д., Шаповал Ю. Мальтийский сокол, или судьба Мирона Матвиейко // Зеркало недели. — 2001. — 11 августа.

43. Веденеев Д., Шевченко С. Яд для классиков // «2000». — 2001. — 17 августа.

44. Веденеев Д., Шевченко С. Сильный духом // Киевский Телеграф. -2001. — 20 августа.

45. Веденеев Д., Шевченко С. Миротворцы тайной войны // Киевский Телеграф. — 2001. — 3 сентября.

46. Веденеев Д., Шевченко С. Последние выстрелы, последние жертвы// «2000». -2001.-14 сентября.

47. Веденеев Д., Шевченко С. Драма в Карпатах // «2000». - 2001. – 26 октября.

48. Веденеев Д., Шевченко С. Роковой выстрел. Кто спустил курок операции «Висла». — «2000». — 2001. — 9 ноября.

49. Вєдєнєєв Д.В. Військово-польова жандармерія - спеціальний орган Української повстанської армії // Воєнна історія. — 2002. — № 5—6. — С.32-40.

50. Вєдєнєєв Д.В. До питання про тактику дій підпілля ОУН (друга половина 1940-х — початок 1950-х років) // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць — К.: Ін-т історії України НАН України - 2002. - Вип. 6. - С 449-456.

51. Вєдєнєєв Д.В. Погляди ОУН(б) на місце органів безпеки у структурі Української самостійної держави (1940 — 1941 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень (ІПЕНД) НАНУ - 2002. - Вип. 18. - С.230 - 236.

52. Вєдєнєєв Д.В. Спеціальні підрозділи закордонних центрів українських націоналістів // Труди Академії. — 2002. — № 33. — С.365—368.

53. Вєдєнєєв Д.В. З історії нелегальної діяльності ОУН на Придніпров'ї (1940 - 1950-ті рр.) // Труди Академії. - 2002. - № 38. - С 249-253.

54. Вєдєнєєв Д.В., Шаповал Ю.І. Роман Шухевич: таємниця загибелі // Воєнна історія. - 2002. - №2. - С 61-70.

55. Вєдєнєєв Д.В., Шаповал Ю.І. Пастка для «Лицаря» // Військово-історичний альманах. — 2002. - № 1. — С.62—67.

56. Вєдєнєєв Д.В. Провідний пропагандист визвольного руху // Історія України. - 2002. - № 2. - С.6 -7.

57. Вєдєнєєв Д.В. Творець повстанської армії // Історія України. — 2002. -№13. - С 4-5.

58. Вєдєнєєв Д.В., Шевченко С.В. Так загинув провідник Орлик // Історичний календар. — К., 2002. — С.310—315.

59. Вєдєнєєв Д.В., Шевченко С.В. Провідник Зот (Ніл Хасевич) // Історичний календар. — К., 2002. — С.141— 144.

60. Вєдєнєєв Д., Шевченко С. «Кріт» виходить з підпілля // Столиця. — 2002.

61. Веденеев Д., Шевченко С. Галицький Салман Рушди // «2000». - 2002. — 8 февраля.

62. Вєдєнєєв Д., Шаповал Ю. Роман Шухевич — таємниця загибелі // Зеркало недели. — 2002. — 16 лютого.

63. Вєдєнєєв Д.В. Служби безпеки українських націоналістичних організацій 1920 - 1950 рр. Історіографічний нарис // Пам'ять століть. -2003.-№1.-С.59-69.

64. Вєдєнєєв Д.В. Внутрішній терор в УПА та Організації українських націоналістів в 1944 — 1950 рр. // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць — К.: Ін-т історії України НАН України - 2003. - Вип. 7. - С.421-429.

65. Вєдєнєєв Д.В. Структури безпеки організацій українських політв'язнів та нелегальних націонал-патріотичних осередків в Українській РСР (кін. 1940-х - поч. 1960-х рр.) // Труди Академії. - 2003. - № 43. - С 429-434.

66. Вєдєнєєв Д.В. Основні фактори політичної та оперативно-бойової обстановки, що визначили розбудову та діяльність спеціальних підрозділів УПА (1942 - 1945 рр.) // Київська старовина. - 2003. - № 4. — С 47-55.

67. Вєдєнєєв Д.В. Розвідувальна діяльність Української повстанської армії (1943—1945 рр.) // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць - К: Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 10. - С 381-414.

68. Вєдєнєєв Д.В. Організація військової розвідки в УПА // Українська Повстанська Армія — феномен національної історії. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. - Івано-Франківськ: Плай, 2003. - С 79-84.

69. Вєдєнєєв Д.В. Органи та війська державної безпеки СРСР у Західній Україні (1939 -1941 рр.) // Державна безпека України. - 2004. - № 1.-С. 154-159.

70. Вєдєнєєв Д.В. Диверсійна діяльність українського повстансько-підпільного руху (1940—1950-і рр.) // Труди Академії. — 2004. — № 52. — С 351-358.

71. Вєдєнєєв Д.В. Погляди українських націоналістів на проблеми державотворення (післявоєнний період) // Наукові записки ІПЕНД НАНУ. - 2004. - Вип. 26. - С.69-89.

72. Вєдєнєєв Д.В. Органи та війська державної безпеки СРСР у Західній Україні (1939 -1941 рр.) //Державна безпека України. - 2004. - № 1.-С 154-159.

73. Вєдєнєєв Д. Розвідувальна діяльність підпілля Організації українських націоналістів у Західній Україні в 1939—1941 роках // Наукові записки ІПЕНД НАНУ. - 2005. - Вип. 28. - С. 186-203.

74. Вєдєнєєв Д.В. Погляди Організації українських націоналістів на місце і роль органів безпеки в Українській самостійній соборній державі (1940—1941 рр.) // Концептуальні засади забезпечення державної безпеки України. Матеріали науково-практичної конференції 29 червня 2004 р. — К.: Видавництво Національної академії СБ України, 2004. - С 62-65.

75. Вєдєнєєв Д.В. Командувач пропагандистським фронтом // Історичний календар. - К., 2004. - С. 127-132.

76. Вєдєнєєв Д. До історії нагородної системи УПА // Однострій. — 2004. - № 8. - С.36-39.

77. Веденеев Д. Специальные мероприятия ОУН // В мире спецслужб. -2005. -№1.- С. 20 -26.

78. Веденеев Д. Специальные мероприятия ОУН в Западной Украине (1939-1941 годы) // В мире спецслужб. - 2005. - № 2. - С.32-40.

79. Вєдєнєєв Д. Командир повстанської армії // Історичний календар. - 2005. - С. 94-99.

80. Веденеев Д. Специальные мероприятия подполья ОУН в Западной Украине // В мире спецслужб. - 2005. - №3. - С.30-38.

81. Веденеев Д. Еще раз о галицком Саламане Рушди // В мире спецслужб. - 2005. - №3. - С.53-55.

82. Веденеев Д. Неизвестные учителя Че Гевары и Вьетконга. Спецслужбы Украинской повстанческой армии. 1942—1945 годы // В мире спецслужб. -2005. - № 4. - С. 58-63; 2006. - № 1. - С.54-61.

83. Веденеев Д. Война зла — «полюбишь» и третий рейх… О сотрудничестве УПА со спецслужбами гитлеровского блока // В мире спецслужб.

- 2006. - № 2. - С.76-85.

84. Веденеев Д. На защите повстанческих рядов. Контрразведывательное обеспечение в Украинской повстанческой армии // В мире спецслужб. - 2006. - № 3. - С.52-61.

85. Веденеев Д. Щит и меч национально-освободительного движения, или Из истории Службы безопасности ОУН (С. Бандеры) // В мире спецслужб. - 2006. - № 4. - С. 32-40.

86. Веденеев Д. Последний бой генерала Ватутина // Секретные материалы. - 2006. - № 13. - С.8-9.

87. Вєдєнєєв Д.В. Гасин Олекса // Енциклопедія сучасної України. — К., 2006.-Т.5.-С.413.

88. Вєдєнєєв Д.В. Галаса Василь Іванович // Енциклопедія сучасної України. - К., 2006. - Т.5. - С.322.

89. Веденеев Д. Трагедия Ярослава Галана // Секретные материалы. — 2006. - № 20. - С. 6-7.

90. Веденеев Д. «Украинский фронт» советской разведки // Волонтер. - 2006. - № 4. - С.22-28.

91. Вєдєнєєв Д., Шаповал Ю. Пастка для «Щура» // Дзеркало тижня. - 2006. — 4 листопада. — С. 21.

92. Веденеев Д. 1953 год: Берия и Украина // Секретные материалы. — 2006. - № 21. - С. 8-9; № 22. - С.8-9.

93. Вєдєнєєв Д.В., Лисенко О.Є. Військово-політична діяльність ОУН та УПА у світлі норм міжнародного гуманітарного права // Український історичний журнал. — 2007. — № 3. — С. 46 — 66.

94. Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Двобій без компромісів. Протиборство спец підрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945—1980-ті роки: Монографія. - К.: К.І.С., 2007. - 568 с


Василь Кук – керівник підпілля ОУН на Сході України


Командуючий групою УПА "Південь" В. Кук


Громадянин СРСР Василь Кук


Дружина В. Кука Уляна Крюченко (1971 р.)


Каталог: authors
authors -> Товаришки оповідання І
authors -> Навчальний посібник для студентів сільськогосподарських вузів економічних спеціальностей львів видавництво «світ» 1995 ббк 65. 28я73 4-46
authors -> 1. Частина Інтелект у цілому. С. 5 Частина Мислення й вирішення проблем
authors -> І. О. Кочергін кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету Друкується за рішенням Науково-методичної ради Дніпропетров­ського історичного музею від 12 с
authors -> Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
authors -> Рецензенти Білик Б. І. доктор історичних наук, професор Бризгалов І. В
authors -> 1. психологія як наука І навчальна дисципліна
authors -> Від матки до альцгеймера


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка